9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

Повторення.
Головні та другорядні члени речення
Члени речення
головні другорядні
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Хто в реченні головний?
Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який
ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що?
За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і
складеним (кількома словами).
Підмет
простий складений
Від цієї пригоди Іван ходив усе
зібганий у поясі, а люди прозвали
його Переломаний.
Спереду лежав пляж — піщаний острів
серед Дніпра, де три моторки невгамовно
перевозили з пристані купальників.
Простий підмет
1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене
очима.
2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса.
3. Прикметник,
дієприкметник у Н. в.
(у значенні іменника)
Перехожі здивовано озиралися на мене.
4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо.
5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити
6. Прислівник
(беруться в лапки)
«Ніколи» — сумне слово.
7. Службові слова,
вигуки (беруться в лапки)
Це «але» викликає сумнів.
Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження.
1. Я дуже тяжко Вами відболіла.
2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає.
3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й
й конвалії.
4. Поранений просить водиці.
5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою.
6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна.
7. Життя прожити — не поле перейти.
8. Це — я.
9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт.
10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
Складений підмет
Сполучення на позначення власних
назв
Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки.
Тихий океан — найбільший у світі.
Іменник Н. в. + іменник О. в.
(!присудок у множині!)
Брат із сестрою грають у теніс.
Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій.
Кожен з них уміє працювати на комп'ютері.
Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів.
Минуло чотири хвилини.
Словосполучення зі значенням
кількості та сукупності (зі словами
близько, менше, більше, понад, з,
стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.)
І його підхопило з десяток рук.
Зграя горобців сиділа на засніженому
паркані.
Брат із сестрою прийшли…
Брат із сестрою прийшов…
*зверніть увагу на форму присудка
Визначити підмети:
1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах.
2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще.
3. Декілька голубів сиділи на даху.
4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів-
письменників Панаса Мирного та Івана Білика.
5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
У якому реченні слово «що» є підметом?
1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
2. Історія народів учить, що та держава велична…
Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
Історія народів учить, що та держава велична…
що = який = займенник =
підмет
що =/= який = сполучник = не є членом
речення
Присудок
— головний член двоскладного речення, який характеризує
підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить
предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або
що він є?
присудок лише дія
Присудок
простий складений
іменний
дієслівний
Простий присудок
Дієслово в будь-якому способі та
часі
Я вчилася пильно до своїх різнородних
іспитів, а вона малювала.
Дієслово у складеній формі
майбутнього часу, наказовому й
умовному способі
Будемо вибирати третю товаришку.
Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні.
Мовчала б ти!
До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде.
Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега.
Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки
тільки – стриб, стриб, стриб!
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. На небі з’явилася веселка.
2. Біля дошки він знову в рот води набрав.
3. Я буду вболівати за тебе.
4. Він такого не зробив би.
5. О, ти вже ніби прощаєшся!
Складений присудок
іменний
дієслівний
допоміжне слово +
іменна частина
мови
допоміжне слово
+ інфінітив
Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим.
Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
Складений дієслівний присудок: допоміжні
1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати,
кинутися, зостатися.
2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити.
3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений,
згоден, ладен, радий.
4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати
намір.
5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно,
легко.
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. Тобі твоя земля родити перестане.
2. Дівчина стала збирати польові квіти.
3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки.
4. Він бажав піти разом з нею.
5. Сам лиш народ помогти собі зможе.
6. Ферзь ладен за короля померти.
7. Я друга побачити мушу.
Складений іменний присудок
бути
становити
стати
являти
зватися
ставати
робитися
називатися
вважатися
лишатися
доводитися
прикидатися
іменник
прикметник
дієприкметник
числівник
займенник
Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило,
опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою
складеним іменним із нульовою зв’язкою.
Мама — найкрасивіша жінка у світі.
До іменної частини складеного іменного присудка можуть
належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не
варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами,
які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть
увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО
https://youtu.be/s5nVWmLR01U
Підкресліть головні члени речення.
1. Карпати дивовижні.
2. Два та три - пʼять.
3. Мій брат став інженером.
4. Теплі вечори.
5. Вечори теплі.
6. Вечори стають теплими.
7. Брат із сестрою відпочивають біля моря.
8. Батько з дочкою вийшов у двір.
9. Твір ще не дописаний.
10. Ця книжка не моя.
11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене.
12. «Сутінки» продовжують знімати.
13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
https://wordwall.net/uk/resource/6195195
https://wordwall.net/uk/resource/54528253
Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Люди прийшли на збори.
Багато людей прийшло на збори.
На курси записалися студенти.
Двадцять студентів записалося на курси.
Ніхто не відповів.
Ніхто з нас не відповів.
Сміливі завжди мають щастя.
Він сміливий.
Чорне море омиває береги кількох країн.
«Чорна рада» — історичний роман.
Два півники горох молотили.
Підійшли двоє.
Сто снів наснилося мені за ніч.
Чудовий сон наснився мені сьогодні.
Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Вона вчителька.
Вона вчителює.
Вона хоче вчителювати.
Він читає.
Він любить читати.
Він читач.
Він буде читати.
Син продовжив батькову справу.
Син продовжує працювати.
Скажи мені правду.
Можеш сказати щось посутнє?
Уже вечоріє.
Узимку починає вечоріти рано.
Я працюватиму до ночі.
Я згоден працювати з вами.
Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження»
https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd-
3b1836367241
8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік
https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
С и н т а к с и с .
Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
План
1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий.
2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене,
неузгоджене, прикладка.
3. Обставина: способи вираження, види.
До другорядних членів речення належать додаток, означення й
обставина.
Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія.
Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і
відповідає на питання непрямих відмінків:
кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?
може виражатися:
•іменником: Художник малює пейзаж.
•займенником: Дівчата зустріли її.
•іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого.
•інфінітивом: Мене попросили написати статтю.
•числівник: Пам’яті тридцяти.
•вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні».
•словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію,
яку виконує НЕ підмет:
Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я).
Порівняйте: Я можу помити посуд.
Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й
надпишіть спосіб вираження.
1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2)
Вибирала води у жменьку.
3) Його ніхто не примушує туди ходити.
4) Тому я повинен про щастя співати...
5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття.
6) Прочитай мої мрії в засліплених очах.
7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
Додаток
прямий
- З. в. без прийменника
(узяв ручку, знайшла зошит)
- Р. в. без прийменника зі
значенням частини
(принеси води, насипала борщу)
- Р. в. без прийменника, коли
перед дієсловом є не (не
підіймайте рук, не втрать себе)
непрямий
усі інші випадки,
у тому числі інфінітив
Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки
предмета й відповідає на питання який? чий? котрий?
може виражатися:
•прикметником: Сьогодні чудовий день.
•дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
Означення
узгоджене
Означення та означуване слово мають
однакову форму (відмінок, число, рід):
- бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.);
- у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.).
неузгоджене
Означення та означуване слово
мають різну форму (часто означення
виражене незмінюваною частиною мови):
- біля будинку з цегли;
- бажання виспатися;
- котлета по-київськи.
Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші
члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити
ставити питання.
Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки;
турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про
про маму;
Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
https://wordwall.net/uk/resource/55979635
https://wordwall.net/uk/resource/56500609
Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип.
1) Сон про Вкраїну бачив я.
2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста.
3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні
пальці етики торкнуть вам серце і вуста.
4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх
мороків.
5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.
6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того
гіркого літа.
7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії,
причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
Види обставин
місця де? куди? звідки? Я приїхала додому.
часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано.
мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти.
причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина.
умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє.
допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ.
способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом.
міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю.
*усе просто: вид залежить від запитання
Знайти всі обставини в реченнях (визначити види):
1. З ранку до ночі він думав тільки про неї.
2. Ми поїхали до озера на відпочинок.
3. Діти весело сміялися.
4. Лежачи діла не зробиш.
5. Всупереч втомі ми продовжували працювати.
6. Їй було боляче до крику.
7. У хаті розмовляли батько з матір’ю.
8. Він скрикнув з несподіванки.
Підкресліть головні та другорядні члени речення.
1. Приготуй локшину по-флотськи.
2. Заведіть зошит у клітинку.
3. Редактор попросив доопрацювати статтю.
4. Друзі виявили бажання освіжитися.
5. У вівторок поїду відпочивати до моря.
6. Його погляд спрямований у море.
7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки.
8. Через затори я спізнився на десять хвилин.
9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто.
10. Читати мене навчили в пʼять років.
11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього.
12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну.
13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається.
14. Люблю слухати пісні про кохання.
15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату.
16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами.
17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.
1 de 47

Recomendados

тексти диктантів творчі завдання.docx por
тексти диктантів творчі завдання.docxтексти диктантів творчі завдання.docx
тексти диктантів творчі завдання.docxРепетитор Історія України
361 visualizações141 slides
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки por
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знакипрезентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знакиCshkilniy
6.1K visualizações10 slides
Мистецтво (Масол, Гайдамака, Колотило) 1 клас 2018 por
Мистецтво (Масол, Гайдамака, Колотило) 1 клас 2018Мистецтво (Масол, Гайдамака, Колотило) 1 клас 2018
Мистецтво (Масол, Гайдамака, Колотило) 1 клас 2018ssuser8cddbc
472 visualizações145 slides
дієслово 2 клас por
дієслово 2 класдієслово 2 клас
дієслово 2 класAndrew Kuropyatnik
24.2K visualizações11 slides
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І. por
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.Галина Сызько
16.5K visualizações38 slides
Робочий зошит (Ч.4) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В... por
Робочий зошит (Ч.4) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...Робочий зошит (Ч.4) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...
Робочий зошит (Ч.4) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...VsimPPT
6.3K visualizações84 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

фонетика por
фонетика фонетика
фонетика labinskiir-33
7K visualizações6 slides
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних por
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихDmytro Kryvenko
5.7K visualizações15 slides
571,23 (1).pdf por
571,23 (1).pdf571,23 (1).pdf
571,23 (1).pdfРепетитор Історія України
188 visualizações115 slides
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класи por
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класиХрестоматія з літературного читання 3-4 класи
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класиНаталія Трофимчук
232.4K visualizações193 slides
Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк... por
Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк...Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк...
Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк...Петрівська школа
35.1K visualizações41 slides
старим речам нове життя por
старим речам  нове життястарим речам  нове життя
старим речам нове життяЦрб Д.и.чижевського
6.7K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

фонетика por labinskiir-33
фонетика фонетика
фонетика
labinskiir-337K visualizações
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних por Dmytro Kryvenko
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Dmytro Kryvenko5.7K visualizações
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класи por Наталія Трофимчук
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класиХрестоматія з літературного читання 3-4 класи
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класи
Наталія Трофимчук232.4K visualizações
Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк... por Петрівська школа
Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк...Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк...
Збірник творчих вправ з української мови 4 клас. Дорогань Н.В. вчитель початк...
Петрівська школа35.1K visualizações
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс por Тетяна Шинкаренко
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефісНаписання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс
Поза межами болю por innacernucowa1144
Поза межами болюПоза межами болю
Поза межами болю
innacernucowa114412.2K visualizações
тема будова слова - корінь слова слова por Larisa Korkach
тема будова слова - корінь слова словатема будова слова - корінь слова слова
тема будова слова - корінь слова слова
Larisa Korkach1.2K visualizações
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів. por mikhalevat
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
урок № 21. Зміни приголосних при творенні слів.
mikhalevat7.1K visualizações
Mystetstvo 4-klas-kalinichenko-2021 por kreidaros1
Mystetstvo 4-klas-kalinichenko-2021Mystetstvo 4-klas-kalinichenko-2021
Mystetstvo 4-klas-kalinichenko-2021
kreidaros1958 visualizações
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..." por polyatikinalyubov
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
polyatikinalyubov15.8K visualizações
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури por ltymnevaLA
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
ltymnevaLA93.1K visualizações
презентація до відкритого уроку por SvetaMytchenko
презентація до відкритого урокупрезентація до відкритого уроку
презентація до відкритого уроку
SvetaMytchenko13.2K visualizações
Група київських неокласиків, їхнє творче кредо, орієнтири на класичну форму п... por Iryna Sukhorabska
Група київських неокласиків, їхнє творче кредо, орієнтири на класичну форму п...Група київських неокласиків, їхнє творче кредо, орієнтири на класичну форму п...
Група київських неокласиків, їхнє творче кредо, орієнтири на класичну форму п...
Iryna Sukhorabska8.2K visualizações
Завдання Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 20... por olesya soverhsenko
Завдання Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 20...Завдання Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 20...
Завдання Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 20...
olesya soverhsenko28.1K visualizações
Вправи для розвитку логічного мислення por Helen Pisna
Вправи для розвитку логічного мисленняВправи для розвитку логічного мислення
Вправи для розвитку логічного мислення
Helen Pisna5.8K visualizações

Similar a 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 por
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1NoName520
203 visualizações160 slides
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 por
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1cgf gfgfg
341 visualizações160 slides
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 por
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1kreidaros1
1.1K visualizações160 slides
1 por
11
1ssuser296d561
38.9K visualizações160 slides
3 um var_2020-1 por
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-14book
6.1K visualizações160 slides
відкритий світ por
відкритий світвідкритий світ
відкритий світvalentina31415
3.2K visualizações32 slides

Similar a 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx(20)

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 por NoName520
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
NoName520203 visualizações
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 por cgf gfgfg
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
cgf gfgfg341 visualizações
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 por kreidaros1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
kreidaros11.1K visualizações
1 por ssuser296d561
11
1
ssuser296d56138.9K visualizações
3 um var_2020-1 por 4book
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-1
4book6.1K visualizações
відкритий світ por valentina31415
відкритий світвідкритий світ
відкритий світ
valentina314153.2K visualizações
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1 por kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
kreidaros1533 visualizações
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова... por 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
12Балів ГДЗ273 visualizações
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт... por Елена Рукина
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
Елена Рукина243 visualizações
урок 4. закріплення знань про займенник por Едуард Танчинець
урок 4. закріплення знань про займенникурок 4. закріплення знань про займенник
урок 4. закріплення знань про займенник
Едуард Танчинець1.8K visualizações
завдання з української мови для літньої школи por Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova19.8K visualizações
завдання з української мови для літньої школи por Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova38.5K visualizações
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol por kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-molUkrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
kreidaros124 visualizações
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1 por 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
12Балів ГДЗ638 visualizações
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1 por kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
kreidaros11.8K visualizações
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр por Aira_Roo
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
Aira_Roo149 visualizações
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015 por kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
kreidaros178 visualizações
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2 por kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
kreidaros1156 visualizações
4 um z_2015_ua por 4klas
4 um z_2015_ua4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua
4klas886.3K visualizações

Último

111.pptx por
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
14 visualizações15 slides
Академічна доброчесність por
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
51 visualizações15 slides
Методичний річний 23-24.doc por
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.dochome
14 visualizações12 slides
9 ціннісних орієнтирів.pdf por
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdfolha1koval
35 visualizações1 slide
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
36 visualizações10 slides

Último(19)

Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 visualizações
Методичний річний 23-24.doc por home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf por olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 visualizações
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 visualizações
11 компетентностей НУШ.pdf por olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 visualizações
Фіз-ра.pdf por ssuser7541ef1
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 visualizações
Č-UKencik.na web..pptx por savcenkoalena
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 visualizações
vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform728 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
структура МР 23-24.pptx por home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 visualizações
ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1411 visualizações
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf por olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 visualizações

9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

 • 4. Хто в реченні головний?
 • 5. Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що? За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і складеним (кількома словами).
 • 6. Підмет простий складений Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його Переломаний. Спереду лежав пляж — піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників.
 • 7. Простий підмет 1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене очима. 2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. 3. Прикметник, дієприкметник у Н. в. (у значенні іменника) Перехожі здивовано озиралися на мене. 4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо. 5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити 6. Прислівник (беруться в лапки) «Ніколи» — сумне слово. 7. Службові слова, вигуки (беруться в лапки) Це «але» викликає сумнів.
 • 8. Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження. 1. Я дуже тяжко Вами відболіла. 2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає. 3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й й конвалії. 4. Поранений просить водиці. 5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою. 6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна. 7. Життя прожити — не поле перейти. 8. Це — я. 9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт. 10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
 • 9. Складений підмет Сполучення на позначення власних назв Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки. Тихий океан — найбільший у світі. Іменник Н. в. + іменник О. в. (!присудок у множині!) Брат із сестрою грають у теніс. Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій. Кожен з них уміє працювати на комп'ютері. Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів. Минуло чотири хвилини. Словосполучення зі значенням кількості та сукупності (зі словами близько, менше, більше, понад, з, стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.) І його підхопило з десяток рук. Зграя горобців сиділа на засніженому паркані.
 • 10. Брат із сестрою прийшли… Брат із сестрою прийшов… *зверніть увагу на форму присудка
 • 11. Визначити підмети: 1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах. 2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще. 3. Декілька голубів сиділи на даху. 4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів- письменників Панаса Мирного та Івана Білика. 5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
 • 12. У якому реченні слово «що» є підметом? 1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. 2. Історія народів учить, що та держава велична…
 • 13. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. Історія народів учить, що та держава велична… що = який = займенник = підмет що =/= який = сполучник = не є членом речення
 • 14. Присудок — головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або що він є? присудок лише дія
 • 16. Простий присудок Дієслово в будь-якому способі та часі Я вчилася пильно до своїх різнородних іспитів, а вона малювала. Дієслово у складеній формі майбутнього часу, наказовому й умовному способі Будемо вибирати третю товаришку. Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні. Мовчала б ти! До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде. Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега. Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки тільки – стриб, стриб, стриб!
 • 17. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. На небі з’явилася веселка. 2. Біля дошки він знову в рот води набрав. 3. Я буду вболівати за тебе. 4. Він такого не зробив би. 5. О, ти вже ніби прощаєшся!
 • 18. Складений присудок іменний дієслівний допоміжне слово + іменна частина мови допоміжне слово + інфінітив Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим. Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
 • 19. Складений дієслівний присудок: допоміжні 1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати, кинутися, зостатися. 2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити. 3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений, згоден, ладен, радий. 4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати намір. 5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно, легко.
 • 20. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. Тобі твоя земля родити перестане. 2. Дівчина стала збирати польові квіти. 3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки. 4. Він бажав піти разом з нею. 5. Сам лиш народ помогти собі зможе. 6. Ферзь ладен за короля померти. 7. Я друга побачити мушу.
 • 22. Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою складеним іменним із нульовою зв’язкою. Мама — найкрасивіша жінка у світі. До іменної частини складеного іменного присудка можуть належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами, які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
 • 23. 🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО https://youtu.be/s5nVWmLR01U
 • 24. Підкресліть головні члени речення. 1. Карпати дивовижні. 2. Два та три - пʼять. 3. Мій брат став інженером. 4. Теплі вечори. 5. Вечори теплі. 6. Вечори стають теплими. 7. Брат із сестрою відпочивають біля моря. 8. Батько з дочкою вийшов у двір. 9. Твір ще не дописаний. 10. Ця книжка не моя. 11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене. 12. «Сутінки» продовжують знімати. 13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
 • 26. Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження. Люди прийшли на збори. Багато людей прийшло на збори. На курси записалися студенти. Двадцять студентів записалося на курси. Ніхто не відповів. Ніхто з нас не відповів. Сміливі завжди мають щастя. Він сміливий. Чорне море омиває береги кількох країн. «Чорна рада» — історичний роман. Два півники горох молотили. Підійшли двоє. Сто снів наснилося мені за ніч. Чудовий сон наснився мені сьогодні.
 • 27. Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження. Вона вчителька. Вона вчителює. Вона хоче вчителювати. Він читає. Він любить читати. Він читач. Він буде читати. Син продовжив батькову справу. Син продовжує працювати. Скажи мені правду. Можеш сказати щось посутнє? Уже вечоріє. Узимку починає вечоріти рано. Я працюватиму до ночі. Я згоден працювати з вами.
 • 28. Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження» https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd- 3b1836367241
 • 29. 8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
 • 30. С и н т а к с и с . Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
 • 31. План 1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий. 2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене, неузгоджене, прикладка. 3. Обставина: способи вираження, види.
 • 32. До другорядних членів речення належать додаток, означення й обставина. Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
 • 34. Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія. Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
 • 35. Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому? може виражатися: •іменником: Художник малює пейзаж. •займенником: Дівчата зустріли її. •іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого. •інфінітивом: Мене попросили написати статтю. •числівник: Пам’яті тридцяти. •вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні». •словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
 • 36. Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію, яку виконує НЕ підмет: Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я). Порівняйте: Я можу помити посуд.
 • 37. Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й надпишіть спосіб вираження. 1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2) Вибирала води у жменьку. 3) Його ніхто не примушує туди ходити. 4) Тому я повинен про щастя співати... 5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття. 6) Прочитай мої мрії в засліплених очах. 7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
 • 38. Додаток прямий - З. в. без прийменника (узяв ручку, знайшла зошит) - Р. в. без прийменника зі значенням частини (принеси води, насипала борщу) - Р. в. без прийменника, коли перед дієсловом є не (не підіймайте рук, не втрать себе) непрямий усі інші випадки, у тому числі інфінітив
 • 39. Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки предмета й відповідає на питання який? чий? котрий? може виражатися: •прикметником: Сьогодні чудовий день. •дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
 • 40. Означення узгоджене Означення та означуване слово мають однакову форму (відмінок, число, рід): - бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.); - у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.). неузгоджене Означення та означуване слово мають різну форму (часто означення виражене незмінюваною частиною мови): - біля будинку з цегли; - бажання виспатися; - котлета по-київськи.
 • 41. Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити ставити питання. Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки; турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про про маму; Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
 • 43. Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип. 1) Сон про Вкраїну бачив я. 2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. 3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. 4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх мороків. 5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. 6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того гіркого літа. 7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
 • 44. Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії, причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
 • 45. Види обставин місця де? куди? звідки? Я приїхала додому. часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано. мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти. причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина. умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє. допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ. способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом. міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю. *усе просто: вид залежить від запитання
 • 46. Знайти всі обставини в реченнях (визначити види): 1. З ранку до ночі він думав тільки про неї. 2. Ми поїхали до озера на відпочинок. 3. Діти весело сміялися. 4. Лежачи діла не зробиш. 5. Всупереч втомі ми продовжували працювати. 6. Їй було боляче до крику. 7. У хаті розмовляли батько з матір’ю. 8. Він скрикнув з несподіванки.
 • 47. Підкресліть головні та другорядні члени речення. 1. Приготуй локшину по-флотськи. 2. Заведіть зошит у клітинку. 3. Редактор попросив доопрацювати статтю. 4. Друзі виявили бажання освіжитися. 5. У вівторок поїду відпочивати до моря. 6. Його погляд спрямований у море. 7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки. 8. Через затори я спізнився на десять хвилин. 9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто. 10. Читати мене навчили в пʼять років. 11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього. 12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну. 13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається. 14. Люблю слухати пісні про кохання. 15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату. 16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами. 17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.