O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_17-01-2022v3.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_17-01-2022v3.pptx

Baixar para ler offline

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Κοζάνης

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Κοζάνης

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_17-01-2022v3.pptx (6)

Mais recentes (11)

Anúncio

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_17-01-2022v3.pptx

 1. 1. KOZANH ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Κοζάνης
 2. 2. Περιεχόμενα • Εισαγωγή: Το Σύμφωνο των Δημάρχων • Τομείς Κατανάλωσης Ενέργειας στο Δήμο Κοζάνης • Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης • Σχέδιο Δράσης Μετριασμού • Σχέδιο Δράσης Προσαρμογής • Συμπεράσματα
 3. 3. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών με στόχο να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ΑΠΕ στις περιοχές τους που θα οδηγήσει στη μείωση έκλυσης ρύπων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 4. 4. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Ο Δήμος Κοζάνης, πρωτοπόρος στα θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας το 2011 ανέδειξε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε κεντρικό άξονα της πολιτικής του προσχωρώντας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» Με αυτήν την κίνηση ο Δήμος Κοζάνης έδειξε έμπρακτα ότι έχει τη βούληση να προχωρήσει δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας
 5. 5. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Ο περιορισμός των ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου εξασφαλίζει ένα καθαρότερο περιβάλλον διαβίωσης, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και δημιουργεί συνθήκες οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης Από την άλλη η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στις μεταφορές εγγυάται άμεσα οικονομικά οφέλη για τους δημότες και απελευθέρωση οικονομικών πόρων για τον Δήμο Επίσης, η προώθηση των ΑΠΕ συμβάλλει στην απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας
 6. 6. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Με την υποστήριξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιείται σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος προχώρησε στην αποτύπωση των ενεργειακών δεδομένων του Δήμου και των κύριων πηγών εκπομπών CO2 χρησιμοποιώντας ως έτος αναφοράς το 2010 Ακολούθως προσδιορίστηκε η ενεργειακή πολιτική του Δήμου Κοζάνης μέχρι το έτος 2020, με στόχο να περιοριστεί στην περιοχή ευθύνης του η έκλυση CO2 κατά 21,4% ως το 2020, συμβάλλοντας έμπρακτα στην σταδιακή απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από τον λιγνίτη και στην επίτευξη του τότε εθνικού στόχου μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων που κοστολογήθηκαν και οριοθετήθηκαν χρονικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
 7. 7. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Η παραπάνω απογραφή εκπομπών CO2 και ο ενεργειακός οδικός χάρτης του Δήμου Κοζάνης συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου το οποίο υποβλήθηκε το 2013 στο γραφείο του «Συμφώνου των Δημάρχων» Το οργανωτικό πλαίσιο που προέκυψε ως απόρροια του σχεδιασμού και υλοποίησης των μέτρων που προβλέπονταν στο ΣΔΑΕ εκτιμάται ότι διευκόλυνε την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την ένταξη των προτεινόμενων μέτρων σε ποικίλα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης
 8. 8. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του ΣΔΑΕ υποβλήθηκαν προς το γραφείο του Συμφώνου ετήσιες αναφορές παρακολούθησης καθώς και δυο πλήρεις αναφορές (2017 και 2019) στις οποίες περιλαμβάνονταν η καταγραφή του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών CO2 στον Δήμο Κοζάνης καθώς και μια καταγραφή της εξέλιξης των δράσεων που προτάθηκαν στο ΣΔΑΕ του Δήμου
 9. 9. Το Σύμφωνο των Δημάρχων Συγκεκριμένα η παρακολούθηση έδειξε ότι ο Δήμος Κοζάνης με τα μέτρα τα οποία σχεδίασε και υλοποιεί, πέτυχε το έτος 2020 μείωση εκπομπών CO2 της τάξης του 33% υπερβαίνοντας τον αρχικό του στόχο 0.00% 1.45% 11.99% 23.36% 26.25% 24.48% 26.02% 29.78% 29.54% 29.89% 33.39% Στόχος μείωσης CO2 για το 2020 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ποσοστό μείωσης εκπομπών CO2 Ποσοστό μείωσης εκπομπών CO2
 10. 10. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα Το 2021 ο Δήμος Κοζάνης με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της από 30-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης προέβη στην επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του ΣΔΑΕ του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του «Συμφώνου των Δημάρχων για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα», λαμβάνοντας υπόψη τις αναβαθμισμένες απαιτήσεις που υπάρχουν αναφορικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 11. 11. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα Η Σύνταξη του ΣΔΑΕΚ χρηματοδοτήθηκε από την ενταγμένη πράξη στο πράσινο ταμείο με τίτλο Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Κοζάνης (ΣΔΑΕΚ) σύμφωνα με την υπ αριθμ 188.11.1/2020 απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Κοζάνης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018»
 12. 12. Τομείς Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο Κοζάνης Οι τομείς δραστηριοτήτων που λαμβάνονται υπόψη στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, τις εκπομπές CO2 και το μετριασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον αφορούν τους τομείς: • Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις • Δημοτικός φωτισμός • Δημοτικός στόλος οχημάτων • Δημόσιες μεταφορές στα όρια του Δήμου • Ιδιωτικά κτίρια κατοικιών και τριτογενούς τομέα • Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές στα γεωγραφικά όρια του Δήμου • Αγροτικός τομέας • Πολεοδομικός σχεδιασμός και σχεδιασμός χρήσεων γης
 13. 13. ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (t/MWh) ΚΤΙΡΙΑ Δημοτικά κτίρια - Ηλεκτρισμός 1954,00 5666,60 1514,35 Δημοτικά κτίρια - Τηλεθέρμανση 9576,98 6703,89 3323,21 Δημοτικά κτίρια - Πετρέλαιο 3768,29 4145,12 1006,13 Ιδιωτικά κτίρια - Ηλεκτρισμός 89902,69 260717,80 69674,58 Ιδιωτικά κτίρια - Τηλεθέρμανση 213814,12 149669,88 74193,50 Ιδιωτικά κτίρια - Πετρέλαιο 144119,88 158531,87 38480,01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Δημοτικός φωτισμός 3367,40 9765,45 2609,73 ΦΟΠ 4458,33 12929,15 3455,20 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δημοτικός στόλος - Βενζίνη 430,50 468,02 107,19 Δημοτικός στόλος - Πετρέλαιο 2448,39 2693,23 653,72 Δημοτικός στόλος - Βιοκαύσιμο 128,86 128,86 0,00 Δημόσιες μεταφορές - Βενζίνη 0,00 0,00 0,00 Δημόσιες μεταφορές - Πετρέλαιο 13605,90 14966,49 3632,78 Δημόσιες μεταφορές - Βιοκαύσιμο 716,10 716,10 0,00 Ιδιωτικές μεταφορές - Βενζίνη 95726,00 104068,73 23835,77 Ιδιωτικές μεταφορές - Πετρέλαιο 140360,60 154396,66 37476,28 Ιδιωτικές μεταφορές - Βιοκαύσιμο 7387,40 7387,40 0,00 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρική ενέργεια 73173,83 212204,11 56709,72 Τηλεθέρμανση 40726,50 28508,55 14132,10 Πετρέλαιο θέρμανσης 152288,40 167517,24 40661,00 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρική ενέργεια 14309,76 41498,30 11090,06 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης Από την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης βρέθηκε ότι οι παραπάνω τομείς συμμετέχουν στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στην εκπομπή CO2 όπως παρουσιάζονται στον πίνακα
 14. 14. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης Δημοτικά κτίρια - Ηλεκτρισμός 0.38% Δημοτικά κτίρια - Τηλεθέρμανση 0.84% Δημοτικά κτίρια - Πετρέλαιο 0.26% Ιδιωτικά κτίρια - Ηλεκτρισμός 17.67% Ιδιωτικά κτίρια - Τηλεθέρμανση 18.81% Ιδιωτικά κτίρια - Πετρέλαιο 9.76% Δημοτικός φωτισμός 0.66% ΦΟΠ 0.88% Δημοτικός στόλος - Βενζίνη 0.03% Δημοτικός στόλος - Πετρέλαιο 0.17% Δημόσιες μεταφορές - Πετρέλαιο 0.92% Ιδιωτικές μεταφορές - Βενζίνη 6.04% Ιδιωτικές μεταφορές - Πετρέλαιο 9.50% Τριτογενής τομέας - Ηλεκτρισμός 14.38% Τριτογενής τομέας - Τηλεθέρμανση 3.58% Τριτογενής τομέας - Πετρέλαιο θέρμανσης 10.31% Γεωργικός τομέας - Ηλεκτρισμός 2.81% Βιομηχανικός τομέας - ηλεκτρισμός 3.00% Από την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης βρέθηκε ότι οι παραπάνω τομείς συμμετέχουν στη συνολική παραγωγή εκπομπών CO2 όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα
 15. 15. Σχέδιο Δράσεων Μετριασμού Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε πλήθος δράσεων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 422 εκατομμυρίων Ευρώ που θεραπεύουν όλους τους παραπάνω τομείς Το αποτέλεσμα των δράσεων στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ και τελικά τη μείωση των εκπομπών CO2 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα Ο νέος στόχος που τέθηκε για το έτος 2030 είναι η μείωση των εκπομπών CO2 που παράγεται στα όρια του Δήμου Κοζάνης κατά 100%
 16. 16. Σχέδιο Δράσεων Μετριασμού Οριζόντια μέτρα • Ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός • Συγκρότηση Ομάδας Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος • Στοχευμένες εκστρατείες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιβράβευσης καλών πρακτικών Διατομεακά μέτρα • Παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα για τη βελτίωση του μικροκλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικούς χώρους • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό • Ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (αθλητικά κέντρα, αντλιοστάσια κλπ)
 17. 17. Σχέδιο Δράσεων Μετριασμού Μέτρα στον κτιριακό τομέα • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους • Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και συστήματος φωτισμού • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης • Εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε νέα κτίρια και κίνητρα για περαιτέρω διείσδυσή τους • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων
 18. 18. Σχέδιο Δράσεων Μετριασμού Μέτρα στις μεταφορές (δημοτικός στόλος) • Εκπαίδευση των οδηγών του δημοτικού στόλου για eco-driving • Μετατροπή βαρέων οχημάτων πετρελαίου για χρήση υψηλών μιγμάτων βιοκαυσίμου • Αντικατάσταση Δημοτικών Οχημάτων με Νέα Αποδοτικότερα • Αποδοτικότερη Διαχείριση Δημοτικού Στόλου • Συντήρηση δημοτικού στόλου • Ηλεκτροκίνηση Δήμου Κοζάνης • Προμήθεια 3 Ηλεκτρικών Οχημάτων • Αυτόνομος Ηλιακός Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων • Προμήθεια Ηλεκτρικού Λεωφορείου και εγκατάσταση 2 νέων σταθμών φόρτισης • Εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων • Εγκατάσταση Συστήματος Έξυπνης Στάθμευσης • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κοζάνης
 19. 19. Κοζάνη 2030 – κλιματική ουδετερότητα Ο Δήμος Κοζάνης αποφάσισε να συμμετέχει στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030 Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος του Δήμου που σημαίνει μηδενισμός των εκπομπών CO2 έγιναν οι παρακάτω παραδοχές: • ΑΠΕ: θα υλοποιηθεί τουλάχιστον το 10% των αιτήσεων που έχουν λάβει μέχρι σήμερα Άδεια Παραγωγής • Κατοικίες: θα έχουν υλοποιηθεί δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 20% των κατοικιών του Δήμου (40% μείωση συνολικής πρωτογενούς ενέργειας) • Ηλεκτροκίνηση: Διείσδυση κατά 10% της ηλεκτροκίνησης στα οχήματα ιδιωτικής χρήσης • Όσον αφορά την Τηλεθέρμανση: 2023-2028 χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή θερμικής ενέργειας και 2029- 2030 χρήση του πράσινου υδρογόνου που θα παρέχεται από το έργο White Dragon
 20. 20. Σχέδιο Δράσεων Μετριασμού Τομέας Δράσης Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh/έτος) Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ (MWh/έτος) Μείωση Εκπομπών (tn CO2/έτος) Μείωση (%) CO2 Δημοτικά Κτίρια 46.402,32 444.847,00 20.940,40 5,30% Τριτογενής 7.260,00 0,00 48.980,87 12,30% Κατοικίες 42.142,56 4.114,05 226.690,60 57,30% Δημοτικός Φωτισμός 6.909 - 7.520 1,90% Μεταφορές 26.234,69 - 6.638,39 1,66% Αγροτικός τομέας 10.732,32 - 8.317,55 2,10% Τοπική Παραγωγή Ένέργειας 200.551,9907 200.551,9907 78.604,59781 19,80% Σχεδιασμός Χρήσεων Γης 465,20 - 150,80 0,04% Ενημέρωση - - - - Σύνολο 340.698,52 649.513,04 397.843,24 100%
 21. 21. Σχέδιο Δράσεων Μετριασμού 5.26% 12.31% 56.98% 1.89% 1.67% 2.09% 19.76% 0.04% 0.00% Μείωση εκπομπών (%) Δημοτικά Κτίρια Τριτογενής Κατοικίες Δημοτικός Φωτισμός Μεταφορές Αγροτικός τομέας Τοπική Παραγωγή Ένέργειας Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ενημέρωση Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντικό ποσοστό των παραπάνω δράσεων συμμετέχουν και στην προσαρμογή του Δήμου Κοζάνης στην Κλιματική Αλλαγή
 22. 22. Σχέδιο Δράσεων Προσαρμογής Η προσαρμογή αφορά στην πρόβλεψη των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών που μπορούν να προκληθούν ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που δύναται να προκύψουν Έχει αποδειχθεί ότι οι καλά προγραμματισμένες δράσεις προσαρμογής μπορεί να επιτρέψουν την εξοικονόμηση πόρων Παραδείγματα μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή περιλαμβάνουν: α) την αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων πόρων, β) την προσαρμογή των κτιρίων στις ακραίες καιρικές συνθήκες, γ) την προστασία από τις πλημμύρες και την ενίσχυση των αναχωμάτων, δ) επιλογή καλλιεργειών ανθεκτικών στην ξηρασία, ε) επιλογή ειδών δένδρων και δασικών πρακτικών λιγότερο ευάλωτων στις καταιγίδες και τις πυρκαγιές, κλπ
 23. 23. Σχέδιο Δράσεων Προσαρμογής Για την επίτευξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή απαιτούνται στρατηγικές προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα διοίκησης: σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο Λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των κλιματικών επιπτώσεων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, οι περισσότερες πρωτοβουλίες προσαρμογής θα πρέπει να αναληφθούν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Η δυνατότητα αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή διαφέρει μεταξύ των πληθυσμών, των οικονομικών τομέων και των περιφερειών της Ευρώπης
 24. 24. Σχέδιο Δράσεων Προσαρμογής Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την προσαρμογή του κλίματος Climate - ADAPT (https://climate-adapt.eea.europa.eu/) στοχεύει στην υποστήριξη της Ευρώπης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EOΠ), η οποία επιτρέπει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με: • την επικείμενη κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη • την τρέχουσα και μελλοντική τρωτότητα των διαφόρων τομέων στην κλιματική αλλαγή • εθνικές και διακρατικές στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή • μελέτες περιπτώσεων προσαρμογής και πιθανές επιλογές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή • εργαλεία που υποστηρίζουν τον προγραμματισμό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 25. 25. Σχέδιο Δράσεων Προσαρμογής Στην κατεύθυνση προετοιμασίας του Δήμου για την ομαλή προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα έγινε αξιολόγηση της τρωτότητας διαφόρων τομέων ενδιαφέροντος που αναμένεται να επηρεάσει η Κλιματική Αλλαγή (κτίρια, μεταφορές, ενέργεια, ύδατα, απόβλητα, χωροταξικός σχεδιασμός, γεωργία και δασοκομία, περιβάλλον και βιοποικιλότητα, υγεία, πολιτική προστασία και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τουρισμός) σε σχέση με διάφορους δείκτες που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η θερμοκρασία στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά, ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξηθούν και οι περίοδοι χωρίς βροχόπτωση, ενώ οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι περισσότερο έντονες Η εξέλιξη των δεικτών αυτών και ο αντίκτυπος της Κλιματικής Αλλαγής στον Δήμο Κοζάνης θα παρακολουθείται διαρκώς Οι επιπτώσεις θα μετριαστούν από δράσεις που καλύπτουν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της επιβάρυνσης του κλίματος από εκπομπές ρύπων καθώς και τη θωράκιση των υποδομών του Δήμου Κοζάνης με απώτερο στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στη ζωή στα όρια του Δήμου
 26. 26. Αυτοαξιολόγηση Δήμου Κοζάνης για την ετοιμότητας στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 27. 27. Πίνακας Βαθμολόγησης Επικινδυνότητας Τύπος κλιματικού κινδύνου Επίπεδο επικινδυ νότητας Αναμενόμενη αλλαγή της έντασης Αναμενόμενη αλλαγή της συχνότητας Χρονικό πλαίσιο Ακραίος καύσωνας ! ↑ ↑ ►►► Ακραίο ψύχος !! ↓ ↓ ►►► Ακραία βροχόπτωση !! ↑ ↓ ►►► Πλημμύρες !! ↑ ↑ ►►► Αύξηση της στάθμης της θάλασσας ! ↔ ↔ ►►► Ξηρασία ! ↑ ↑ ►►► Καταιγίδες !! ↑ ↑ ►►► Κατολισθήσεις !! ↑ ↑ ►►► Δασικές πυρκαγιές ! ↑ ↑ ►► Υπόμνημα συμβόλων !: Χαμηλό ↑: Αύξηση |: Τρέχον !!: Μεσαίο ↓: Μείωση ►: Βραχυπρόθεσμα !!!: Υψηλό ↔: Καμία αλλαγή ►►: Μεσοπρόθεσμα [?]: Άγνωστο [?]: Άγνωστο ►►►: Μακροπρόθεσμα [?]: Άγνωστο
 28. 28. Πίνακας Βαθμολόγησης Αντίκτυπου Επηρεαζόμενος τομέας πολιτικής Πιθανότητα εμφάνισης Αναμενόμενο επίπεδο αντίκτυπου Χρονικό πλαίσιο Κτίρια Πιθανό !! ►►► Μεταφορές Πιθανό !! ►►► Ενέργεια Πιθανό !! ►►► Ύδατα Πιθανό !! ►► Απόβλητα Πιθανό !! ►►► Χωροταξικός σχεδιασμός Πιθανό !! ►►► Γεωργία και Δασοκομία Πιθανό !! ►►► Περιβάλλον και Βιοποικιλότητα Πιθανό !! ►►► Υγεία Πιθανό !! ►►► Πολιτική Προστασία και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης Πιθανό !! ►►► Τουρισμός Πιθανό !! ►►► Υπόμνημα συμβόλων !: Χαμηλό |: Τρέχον !!: Μεσαίο ►: Βραχυπρόθεσμα !!!: Υψηλό ►►: Μεσοπρόθεσμα
 29. 29. Σχέδιο Δράσεων Προσαρμογής Οι επιπτώσεις θα μετριαστούν από δράσεις που καλύπτουν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της επιβάρυνσης του κλίματος από εκπομπές ρύπων καθώς και τη θωράκιση των υποδομών του Δήμου Κοζάνης με απώτερο στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στη ζωή στα όρια του Δήμου
 30. 30. Σχέδιο Δράσεων Μετριασμού Κτίρια – Υποδομές & Δημόσια Υγεία Προσαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού χρήσης γης Διαχείριση νερού για αντιμετώπιση καύσωνα Εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα φαινόμενα Συστήματα & σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων & καταστροφών Εκκένωση περιοχών υψηλού κινδύνου Σχέδιο δημόσιας υγείας Μεταφορές Προσαρμογή Μεταφορών Ευαισθητοποίηση & ενημέρωση Ευαισθητοποίηση & ενημέρωση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή Γεωργία, Δασοκομία & Βιοποικιλότητα Βελτίωση απόδοσης άρδευσης Περιορισμοί νερού & περικοπές κατανάλωσης υδάτων Προσαρμογή σχεδιασμού διαχείρισης νερού Προσαρμογή σχεδίων διαχείρισης πυρκαγιών Ατιπλημμυρική προστασία της πόλης της Κοζάνης Ανακύκλωση νερού Προσαρμογή διαχείρισης βιοτόπων
 31. 31. Συμπεράσματα • Ο στόχος που τέθηκε είναι υψηλός και η Δημοτική Αρχή έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στη λήψη των απαραίτητων μέτρων και προβλέψεων για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης • Για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης απαιτείται συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών • Σημαντικός είναι ο ρόλος του σχολείου στην ενημέρωση και αλλαγή νοοτροπίας των μαθητών • Απαιτείται η συνέχιση της καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος καθώς και η παρακολούθηση των δεικτών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή • Ο τεχνικός και επιχειρηματικός κόσμος του Δήμου μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τα μέτρα που συνοδεύουν την εφαρμογή του Σχεδίου

×