Khóa luận hóa hữu cơ.

Nhận file word miễn phí nhắn tin zalo 0777.149.703 nhé. Khóa luận hóa hữu cơ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA HỌC
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH HOÁ HỮU CƠ
CHUYÊN NGÀNH HOÁ HỮU CƠ
Tên đề tài:
TP. Hồ Chí Minh, năm 2013
GVHD: TS. NGUYỄN TIẾN CÔNG
SVTH: NGUYỄN THỊ MỸ ANH
Khóa: 2009 - 2013
TỔNG HỢP MỘT SỐ AMIDE
LÀ DẪN XUẤT CỦA
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn thầy
Nguyễn Tiến Công, người thầy đã tận tình hướng dẫn, động viên và tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình hoàn thành đề tài.
Bên cạnh đó, em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô đang
công tác tại khoa Hoá học, các thầy cô phụ trách phòng thí nghiệm khoa Hoá
trường Đại học Sư phạm TP. HCM đã cho em vốn tri thức, giúp đỡ và tạo
điều kiện cho em hoàn thành đề tài thuận lợi.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Trần Thị Minh Định và các anh chị, các
bạn sinh viên Phòng thí nghiệm Vi sinh, khoa Sinh học, trường Đại học Sư
phạm TP. HCM đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình đo hoạt
tính sinh học.
Cuối cùng xin được cảm ơn các anh chị sinh viên khoá K34, các bạn
sinh viên K35, K36 phòng Tổng hợp hữu cơ và tập thể lớp K35C đã đồng
hành, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn
thành đề tài.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khoẻ đến tất cả quý thầy cô, các
anh chị và các bạn.
Nguyễn Thị Mỹ Anh.
MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................1
Danh mục các bảng.........................................................................................3
Danh mục các hình vẽ.....................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................4
PHẦN I. TỔNG QUAN ..................................................................................6
I.1. Tổng quan về coumarin ...........................................................................6
I.1.1. Giới thiệu chung ................................................................................6
I.1.2. Một số phương pháp tổng hợp...........................................................7
I.2. Tổng quan về aminocoumarin.................................................................9
I.2.1. Tổng quan về 3-aminocoumarin........................................................9
I.2.2. Tổng quan về 4-aminocoumarin......................................................14
I.2.3. Tổng quan về 6-aminocoumarin......................................................15
I.2.4. Tổng quan về 7-aminocoumarin......................................................18
I.3. Tổng quan về amide ..............................................................................19
PHẦN II. THỰC NGHIỆM .........................................................................23
II.1. Sơ đồ tổng hợp .....................................................................................23
II.2. Quy trình tổng hợp các chất .................................................................23
II.2.1. Tổng hợp acetylglycine (1) ............................................................23
II.2.2. Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2) ...........................................24
II.2.3. Tổng hợp 3-aminocoumarin (3).....................................................25
II.2.4. Tổng hợp các amide của 3-aminocoumarin (4a-c) ........................26
II.3. Xác định Rf, nhiệt độ nóng chảy và cấu trúc các hợp chất..................27
II.3.1. Đo Rf ..............................................................................................27
II.3.2. Nhiệt độ nóng chảy ........................................................................28
II.3.3. Phổ hồng ngoại (IR).......................................................................28
II.3.4. Phổ cộng hưởng từ proton (1
H-NMR) ...........................................28
II.3.5. Phổ khối lượng ion phân tử phân giải cao (HR-MS).....................28
II.4. Đo hoạt tính kháng khuẩn của các hợp chất.........................................28
PHẦN III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN........................................................30
III.1. Tổng hợp acetylglycine (1).................................................................30
III.1.1. Phương trình phản ứng: ................................................................30
III.1.2. Nhận xét:.......................................................................................30
III.2. Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2) ................................................31
III.2.1. Phương trình phản ứng .................................................................31
III.2.2. Nhận xét........................................................................................31
III.2.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1
H-
NMR) ........................................................................................................32
III.3. Tổng hợp 3-aminocoumarin (3)..........................................................36
III.3.1. Phương trình phản ứng .................................................................36
III.3.2. Nhận xét........................................................................................36
III.3.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1
H-
NMR) ........................................................................................................37
III.4. Tổng hợp các amide của 3-aminocoumarin........................................39
III.4.1. Phương trình phản ứng .................................................................39
III.4.2. Nhận xét........................................................................................39
III.4.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ proton (1H-
NMR) và phổ khối lượng (HR-MS) .........................................................41
III.5. Bảng tóm tắt kết quả ...........................................................................47
III.6. Kết quả đo hoạt tính kháng khuẩn ......................................................49
PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .......................................................51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................52
Danh mục các bảng
Bảng 1.1. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin ......12
Bảng 1.2. Kết quả kháng nấm của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin .........12
Bảng 1.3. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 4-aminocoumarin ......15
Bảng 2.1. Tính chất vật lý của các amide (4a-c).............................................27
Bảng 3.1. Các tín hiệu đặc trưng trên phổ IR của hợp chất (4a-c) .................42
Bảng 3.2. Các tín hiệu trên phổ 1
H-NMR của các hợp chất (4a-c).................46
Bảng 3.3. Bảng tóm tắt kết quả phổ hồng ngoại (IR) của các chất.................47
Bảng 3.4. Bảng tóm tắt kết quả phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1
H-NMR) của
các chất............................................................................................................48
Bảng 3.5. Bảng tóm tắt kết quả phổ HR-MS của các chất .............................49
Bảng 3.6. Đường kính vô khuẩn của các amide (D-d, mm) ...........................49
Danh mục các hình vẽ
Hình 3. 1. Phổ hồng ngoại của 3-acetylaminocoumarin (2)...........................32
Hình 3.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 3-acetylaminocoumarin (2)........33
Hình 3.3. Phổ hồng ngoại của 3-aminocoumarin (3)......................................37
Hình 3.4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 3-aminocoumarin (3)..................38
Hình 3.5. Phổ hồng ngoại của (4b) .................................................................41
Hình 3.6. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của (4a) .............................................44
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, ngành hoá học, đặc biệt là hoá học hữu cơ đã
có những bước phát triển kỳ diệu. Rất nhiều hợp chất phức tạp đã được tổng
hợp và nghiên cứu cấu trúc kĩ càng, đồng thời cũng ứng dụng vào nhiều lĩnh
vực trong đời sống. Trong đó, hóa dược chiếm một phần không nhỏ trong các
nghiên cứu ứng dụng của hóa học hữu cơ.
Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều loại bệnh đang được nghiên cứu
và tìm ra thuốc chữa trị. Ngành hoá học hữu cơ đã và đang có những đóng
góp rất lớn trong việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao, có khả
năng chống lại các căn bệnh gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và tính mạng
con người.
Qua các nghiên cứu, người ta nhận thấy nhóm chức amide có nhiều tác
động đến sức khoẻ và được ứng dụng để trị nhiều căn bệnh từ thông thường
như trị cảm cúm, trị mất ngủ,… đến các bệnh nguy hiểm như ung thư,
HIV/AIDS,… Ngoài ra, các hợp chất chứa dị vòng coumarin cũng tỏ ra có
hoạt tính mạnh trong điều trị các bệnh: kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm,
chống đông máu, chống oxi hoá, giảm đau,… Các aminocoumarin còn có tác
dụng tích cực trong điều trị ung thư, thoái hoá thần kinh, bệnh tim mạch,…
Từ những ứng dụng quan trọng trên và với mong muốn góp phần vào
việc nghiên cứu thêm về cấu tạo và hoạt tính của các dị vòng coumarin chứa
nhóm chức amide, chúng tôi quyết định chọn đề tài “TỔNG HỢP MỘT SỐ
AMIDE LÀ DẪN XUẤT CỦA 3-AMINOCOUMARIN”.
Nhiệm vụ của đề tài:
Đi từ chất đầu là glycine và anhydride acetic, chúng tôi tiến hành các
phản ứng để tổng hợp chất chìa khoá là 3-aminocoumarin, sau đó tiến hành
chuyển hoá 3-aminocoumarin thành các amide thông qua phản ứng với các
chloride acid.
Phương pháp nghiên cứu:
Tiến hành các phản ứng, thu được các sản phẩm. Việc nghiên cứu cấu
trúc và tính chất của các sản phẩm dựa trên các chất trên dựa vào việc xác
định nhiệt độ nóng chảy, ghi và phân tích phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng
hưởng từ hạt nhân (1
H-NMR) và phổ ion phân tử (HR-MS). Sau khi xác định
cấu trúc, sẽ tiến hành khảo sát hoạt tính hoạt tính sinh học của các sản phẩm
amide.
PHẦN I. TỔNG QUAN
I.1. Tổng quan về coumarin
I.1.1. Giới thiệu chung
Coumarin, hay còn gọi là benzo-𝛼-pyrone, là một họ hợp chất rất phong
phú và có vai trò quan trọng trong công nghiệp hương liệu, dược phẩm và mĩ
phẩm. Cấu trúc của coumarin gồm một vòng pyrone gắn với vòng benzene và
nhóm carbonyl tại vị trí carbon số 2. Những nghiên cứu về coumarin đã được
tiến hành từ hơn 200 năm trước (Vogel tổng hợp được lần đầu tiên vào năm
1820). Qua đó người ta đã có nhiều hiểu biết và ứng dụng của nhóm hợp chất
này. Coumarin (tên hệ thống: 2H-chromen-2-one) có công thức phân tử là
C9H6O2, khối lượng phân tử M=146 đvC. Công thức cấu tạo của coumarin:
O O
1
2
3
4
5
6
7
8
Phân tích bằng tia X, người ta nhận thấy coumarin có cấu tạo gần như
phẳng. Độ dài liên kết (pm) và sự phân bố electron như sau [2]:
O O
(+0,068)
(-0,173)
(-0,075)
(-0,1126)
(-0,058)
(-0,174) (-0,701)
(+1,129)
O O
136,9
136,8
139,1
138,3
137,8
143,1
143,1 134,4
134,4
120,4
136,7
Các hợp chất mang vòng coumarin thường hấp thụ tia cực tím ở bước
sóng khoảng 320 nm. Tuy nhiên, bước sóng chính xác còn phụ thuộc vào các
nhóm thế gắn trên vòng coumarin.
Coumarin có nhiều đồng phân. Một số đồng phân thường gặp nhất là:
• Chromone (tên hệ thống là 4H-chromen-4-one):
O
O
• Isocoumarin (tên hệ thống là 1H-isochromen-1-one):
O
O
Coumarin và các dẫn xuất của comarin được tìm thấy trong nhiều loài
thực vật. Trong đó, chúng được phân lập chủ yếu từ các loài Umbellifferae,
Rutaceae và Leguminoase. Một điều thú vị là một số vi khuẩn có khả năng tự
sản xuất ra các isocoumarin. Hơn 1000 dẫn xuất của coumarin đã được tổng
hợp và ứng dụng trong các ngành hương liệu, mỹ phẩm. Không chỉ vậy, các
dẫn xuất coumarin đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu ứng dụng vào
các sản phẩm dược phẩm: kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống đông
máu, chống oxi hoá, giảm đau,…
I.1.2. Một số phương pháp tổng hợp
I.1.2.1. Tổng hợp coumarin theo phương pháp Perkin
Theo phương pháp Perkin, vòng coumarin được hình thành nhờ vào quá
trình phản ứng giữa salicylaldehyde và anhydride acetic ở nhiệt độ cao khi có
mặt chất xúc tác natri acetate [8].
O O
OH
COONa
CHO
OH
+ (CH3CO)2O
H+
CH3COONa
Santana đã dùng phương pháp này để tổng hợp nên dị vòng coumarin.
Phản ứng xảy ra giữa dẫn xuất của salicylaldehyde và 3,5-
dimethyloxyphenylacetic khi có mặt DCC trong dung môi DMSO sẽ sinh ra
sản phẩm như sau [17]:
O
OH
OH
O
O
O
O
R
R
O
O
O
O O
OH
OH
R
HI
acid acetic
DCC, DMSO
+
R = H, OMe, OH
I.1.2.2. Tổng hợp theo phương pháp Pechmann
Theo phương pháp Pechmann, phản ứng ngưng tụ vòng coumarin được
xảy ra nhờ vào phản ứng giữa phenol và một 𝛽-keto ester, ví dụ như ethyl
acetoacetate hay methyl acetoacetate. Phản ứng này thường dùng thêm các
xúc tác dị thể như HClO4.SiO2.
OH
OR
O
O
O O
+
HClO4.SiO2
130oC 30-90 phút
R = Et hay Me
Khi Thimons tiến hành giữa resorcinol và ethyl acetoacetate trong dung
môi toluene, xúc tác acid cũng cho sản phẩm là vòng coumarin [17]:
HO OH
O
O
O
O
HO O
+
Nafion 417 hay Amberlyst IR 120
Toluene
I.1.2.3. Tổng hợp theo phương pháp Knoevenagel
Nhìn chung, phản ứng Knoevenagel xảy ra giữa một salicylaldehyde
mang nhóm thế và hợp chất methylene hoạt động khi có mặt xúc tác amine.
Heravi đã tiến hành tổng hợp coumarin theo phương pháp này khi cho 2-
hydroxybenzaldehyde hay hydroxynaphthaldehyde phản ứng với acid malonic
và đã thu được sản phẩm như sau[17]:
H
O
OH O
R R O
zeolite
+
R = H, OMe, NO2
COOH
COOH
I.2. Tổng quan về aminocoumarin
Aminocoumarin là dẫn xuất có chứa nhóm amine của coumarin. Các
aminocoumarin được nghiên cứu khá rộng rãi trong những năm gần đây vì nó
có nhiều ứng dụng. Một số aminocoumarin thường thấy nhất là 3-
aminocoumarin, 4-aminocoumarin, 6-aminocoumarin, 7-amino coumarin.
I.2.1. Tổng quan về 3-aminocoumarin
3-aminocoumarin được quan tâm nghiên cứu nhiều. Một số dẫn xuất loại
này đã được sử dụng làm thuốc với tên gọi novobiocin, chlorobiocin,
coumercym,…. Chúng tác động rất lớn đến sự phân chia, sao chép AND của
vi khuẩn.
3-aminocoumarin đã được Frank William Linch tổng hợp từ năm 1912.
O
H
N
O
CH3
O
O O
HCl
H2C COOH
NH2
Ac2O
CHO
OH
+
AcONa
(25-30%)
NH2
Cách thứ nhất được thực hiện dựa theo phản ứng Perkin. Nguyên liệu
dùng để tiến hành thí nghiệm là salicylaldehyde và glycine với sự có mặt của
anhydride acetic. Hiệu suất của phản ứng mang lại rất thấp, chỉ khoảng 25-
30%.
O
H
N
O
CH3
O
O O
HCl
+
(65%)
NH2
O
O
O
NH2OH.HCl
O
NOH
O
PCl3 hay PCl5
Cách thứ hai là tổng hợp từ 3-acetylcoumarin và hydroxylamine
hydrochloride. Sản phẩm oxime sinh ra tiếp tục cho phản ứng với trichloride
phosphor hoặc pentachloride phosphor theo phản ứng chuyển vị Beckmann
thì cho sản phẩm 3-aminocoumarin với hiệu suất chung khoảng 65%.
Với 2 cách như trên, mặc dù sản phẩm được tạo thành nhưng hiệu suất
vẫn chưa cao như mong muốn nên Linch đã cải tiến bằng cách làm theo cách
thứ nhất nhưng có sử dụng pyperidine làm xúc tác [11,18-19]. Hiệu suất của
phản ứng này đạt khoảng 75-80%.
Gần đây nhất, tác giả [15] còn tổng hợp 3-aminocoumarin từ
salicylaldehyde và ethyl isocyanoacetate, có mặt xúc tác CuI và pyperidine,
phản ứng cho hiệu suất khoảng 80%.
O
H
N
O
H
O
O O
HCl
CuI, pyperidine
CHO
OH
+
CH3OH
NH2
O NC
O
CH3OH
Từ 3-aminocoumarin, nhiều tác giả đã tiến hành tổng hợp các dẫn xuất
hay phức chất và thăm dò các hoạt tính sinh học của chúng. Các nghiên cứu
cho kết quả rất khả quan. Các phức chất của 3-aminocoumarin với Cu(II), Cr
(II), Cr (III), Fe (III), Mn (II),… đều cho kết quả kháng một số loại vi khuẩn
như Ecoli, Pseudomonas, Proteus vulgaris,… khá rõ. Trong đó, phức chất với
đồng có khả năng kháng khuẩn mạnh nhất [3,15].
O
O
H2
N
O N
H2
O
M
Cl
Cl
M = Cu, Ni
O
O
H2
N
O N
H2
O
Cr
Cl
Cl
Cl
Theo [11], một dãy các dẫn xuất của 3-aminocoumarin được tổng hợp
như sau:
O
O
O O
N
H
N
N
O
NH2
O
N
O
SR
Ph
N(CH2Ph)3
O
Ar
(1) (2)
(3a-b)
a: R=CH3
b: R=CH2Ph
(4a-d)
a: Ar=C6H4-NO2-p
b: Ar=C6H4-Cl-p
c: Ar=C6H4-Br-p
d: Ar=2-thienyl
Cl
Kết quả thăm dò hoạt tính sinh học của chúng được thể hiện ở các bảng
sau:
Bảng 1.1. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin
HC Bacillus cereus Pseudomonas aurignosa Enterobacter
2 9 11 16
3a 13 19 13
3b 22 14 12
4a 18 12 10
4b 18 7 11
4c 12 6 13
4d 19 10 14
Bảng 1.2. Kết quả kháng nấm của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin
Hợp
chất
Aspergillus cumer Penicillium
italicum
Fusarium
Oxysporum
2 13 12 10
3a 14 18 20
3b 14 15 18
4a 10 18 20
4b 10 16 18
4c 12 22 20
4d 10 12 22
Các kết quả ghi trong bảng là đường kính kháng khuẩn (mm) của các
chất trên. Qua đó ta nhận thấy các dẫn xuất của 3-aminocoumarin thể hiện
tính kháng khuẩn từ trung bình đến mạnh.
Như đã nói ở trên, một số dẫn xuất tiêu biểu sau với khả năng gây rối
loạn quá trình sinh tổng hợp của vi khuẩn, nên đã được sử dụng làm thuốc với
tên của biệt dược tương ứng [12].
O
O
H
N C
O
OH
OH
CH3
O
O
CH3
CH3
H3CO
O
O
OH
H2N
Novobiocin
O
O
H
N C
O
OH
OH
OH
CH3
O
O
CH3
CH3
H3CO
O
O
OH
H2N
Novobiocin 401
O
H
N C
O
OH
OH
Cl
O
O
CH3
CH3
H3CO
O
O
OH
Chlorobiocin
N
H3C
H
O
O
H3C
CH3
H3C
O
N
H3C
H
O O
CH3
OH H
N
N
CH3
H O
H
N
O
OH
O
CH3
O
O
O
CH3
CH3
O CH3
O
N CH3
HO
O
O
H
Coumermycin A1
O
Cl
HO
OH
O
H
N
O
O
O
O
H3C
H3C
O
O
OH
OH
HO
CH3
O
O
OH
OH
Simocyclinone D8
N
CH3
O
OH
O
O
N
OH
O
H
N
O
O
OH
H3CO
O
CH3
OCH3
NH2
CH3
H3C
H3C
O
O
H
O
Rubradirin
I.2.2. Tổng quan về 4-aminocoumarin
Theo nhóm tác giả [5], 4-aminocoumarin có thể được tổng hợp từ 4-
hydroxycoumarin qua phản ứng sau:
O O
OH
O
NH2
O
CH3COONH4
130oC
Tuy nhiên, tính nucleophile của 4-aminocoumarin rất yếu, do đó rất khó
xảy ra các phản ứng để chuyển hoá thành các dẫn xuất N-thế. Hướng nghiên
cứu cho hợp chất này vẫn còn rất hạn chế. Nhìn chung chưa có nhiều hợp chất
được tổng hợp cũng như khảo sát hoạt tính từ 4-aminocoumarin.
I.2.3. Tổng quan về 6-aminocoumarin
Qua các tài liệu [13,20-24], chúng tôi nhận thấy 6-aminocoumarin được
khá nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Nhiều dẫn xuất mới được tổng hợp và
thử hoạt tính sinh học trên một số loại vi khuẩn. Theo [13], một dãy các dẫn
xuất của 6-aminocoumarin được tổng hợp (xem sơ đồ tổng hợp ở trang 16).
Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn tương ứng với các hợp chất trên (biểu
diễn theo đường kính vô khuẩn, tính bằng mm) được trình bày trong bảng
sau:
Bảng 1.3. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 4-aminocoumarin
Hợp
chất
S. Aureus S. Typhi E. Coli
100
µg/ml
250
µg/ml
100
µg/ml
250
µg/ml
100
µg/ml
250
µg/ml
6a - 9 11 12 12 13
6b - 10 12 13 12 14
6c - 9 - 10 - 11
7a - 11 11 13 14 15
7b 12 13 14 15 14 16
7c - 11 11 13 12 13
8a 16 18 17 19 17 20
8b 17 19 15 16 18 20
8c 14 15 15 17 15 17
O
R1
O
CS2
I2/Pyperidine
O
R1
O
O
R1
O
R2
NH2 NCS
R2
R2
N
H
C
H
N
S
C
S
O
R1
O
N
H
R2
S
N
N
X
acid hydrazide
H2SO4
(6a-c)
(7a-c)
(8a-c)
5a, 6a: R1=H, R2=CH3
5b, 6b: R1=CH3, R2=CH3
5c, 6c: R1=H, R2=H
7a, 8a: R1=H, R2=CH3, X=CH
7b, 8b: R1=CH3, R2=CH3, X=CH
7c, 8c: R1=H, R2=H, X=CH
(5a-c)
Qua đó cho thấy các dẫn xuất của 6-aminocoumarin có hoạt tính kháng
khuẩn và kháng nấm từ trung bình đến mạnh.
Trong nghiên cứu của tác giả [24] khi tổng hợp và khảo sát các hợp chất
theo sơ đồ sau:
O O
N
H
S
R2
N
H
R2 O
O R2
NH2
R1
O O
O
O R2
R1
R1 R1
N S
O
N
O
R2 O
R1
O
O R2
N
R1
S
O
O
O
O R2
R1
N S
O
N
O
R2 O
R1
R4
R3
CS2
CH3COONa
Br-CH2-COOC2H5
CH3COONa
HCl 2%
CHO
R3
R4
(9a-c)
(10a-c)
(11a-c)
(12a-c)
(13a-c)
(9a), (10a), (11a), (13a): R1=H, R2=CH3
(9b), (10b), (11b), (13b): R1=CH3, R2=CH3
(9c), (10c), (11c), (13c): R1=H, R2=H
(12a): R1=H, R2=CH3, R3=H, R4=H
(12b): R1=CH3, R2=CH3, R3=H, R4=H
(12c): R1=H, R2=H, R3=H, R4=H
(12d): R1=H, R2=CH3, R3=CF3, R4=H
(12e): R1=CH3, R2=CH3, R3=CF3, R4=H
(12f): R1=H, R2=H, R3=CF3, R4=H
(12g): R1=H, R2=CH3, R3=F, R4=H
(12h):R1=CH3, R2=CH3, R3=F, R4=H
(12i): R1=H, R2=H, R3=F, R4=H
(12j): R1=H, R2=CH3, R3=H, R4=F
(12k): R1=CH3, R2=CH3, R3=H, R4=F
(12l): R1=H, R2=H, R3=H, R4=F
Kết quả thử hoạt tính sinh học cũng cho thấy đường kính kháng khuẩn của
các hợp chất từ 9 đến 20 mm. Như vậy, các dẫn xuất 6-aminocoumarin này
cũng ở mức từ trung bình đến mạnh.
I.2.4. Tổng quan về 7-aminocoumarin
7-Aminocoumarin cũng là một hợp chất được quan tâm nghiên cứu từ
lâu. Nhiều hợp chất được tổng hợp và thử khả năng kháng khuẩn. Một số chất
như 7-amino-4-chloromethylcoumarin, 7-amino-4-zidomethylcoumarin, N-
ankyloxycarbonnyl-7-chloromethylcoumarin,… cho kết quả kháng khuẩn khá
tốt [16].
O
Cl
O
H2N
7-amino-4-chloromethylcoumarin
O
N3
O
H2N
7-amino-4-zidomethylcoumarin
O
Cl
O
N
H
R
O
N-ankyloxycarbonyl-7-amino-7-chloromethylcoumarin
Nhìn chung, các dẫn xuất của 7-aminocoumarin thường có nhóm thế ở vị
trí số 4. Đặc biệt các dẫn xuất chứa nhóm methyl tại vị trí số 4 được quan tâm
nghiên cứu đặc biệt:
O O
H2N
CH3
7-amino-4-methylcoumarin
O
CH3
O
N
7-(1H-pyrrol-1-yl)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one

Recomendados

Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi tách chiết đến hoạt tính kháng khuẩn của câ... por
Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi tách chiết đến hoạt tính kháng khuẩn của câ...Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi tách chiết đến hoạt tính kháng khuẩn của câ...
Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi tách chiết đến hoạt tính kháng khuẩn của câ...https://www.facebook.com/garmentspace
79 visualizações102 slides
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen-3-n-(4-metyl... por
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen-3-n-(4-metyl...Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen-3-n-(4-metyl...
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen-3-n-(4-metyl...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
61 visualizações61 slides
Dẫn xuất 5-benzyliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4- on por
Dẫn xuất 5-benzyliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4- onDẫn xuất 5-benzyliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4- on
Dẫn xuất 5-benzyliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin-4- onDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
114 visualizações61 slides
Luận văn: Dẫn xuất của 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, HAY, 9đ por
Luận văn: Dẫn xuất của 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, HAY, 9đLuận văn: Dẫn xuất của 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, HAY, 9đ
Luận văn: Dẫn xuất của 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, HAY, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
112 visualizações118 slides
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, dẫn xuất... por
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, dẫn xuất...Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, dẫn xuất...
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng 2–thioxo–1,3–thiazoliđin–4–on, dẫn xuất...https://www.facebook.com/garmentspace
814 visualizações118 slides
Khóa luận hóa học. por
Khóa luận hóa học.Khóa luận hóa học.
Khóa luận hóa học.ssuser499fca
5 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Khóa luận hóa hữu cơ.

Ảnh hưởng của kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh por
Ảnh hưởng của kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanhẢnh hưởng của kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh
Ảnh hưởng của kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanhDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
59 visualizações195 slides
Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos... por
Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos...Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos...
Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos...Man_Book
170 visualizações45 slides
Luận án: Mô bệnh học của viêm tai xương chũm cholesteatoma por
Luận án: Mô bệnh học của viêm tai xương chũm cholesteatomaLuận án: Mô bệnh học của viêm tai xương chũm cholesteatoma
Luận án: Mô bệnh học của viêm tai xương chũm cholesteatomaDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
1.1K visualizações151 slides
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, mô bệnh học của viêm t... por
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, mô bệnh học của viêm t...Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, mô bệnh học của viêm t...
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, mô bệnh học của viêm t...Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
64 visualizações151 slides
Luận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽm por
Luận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽmLuận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽm
Luận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽmDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
23 visualizações76 slides
Luận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽm trên điện cực... por
Luận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽm trên điện cực...Luận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽm trên điện cực...
Luận văn: Khảo sát tín hiệu von-ampe hoà tan của đồng, chì, kẽm trên điện cực...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
111 visualizações76 slides

Similar a Khóa luận hóa hữu cơ.(20)

Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos... por Man_Book
Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos...Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos...
Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và NAA đến nảy mầm của hạt Sâm bố chính (Abelmos...
Man_Book170 visualizações
Luận văn thạc sĩ vật lí khảo sát phông nền và tối ưu hóa hiệu suất cho hệ phổ... por https://www.facebook.com/garmentspace
Luận văn thạc sĩ vật lí khảo sát phông nền và tối ưu hóa hiệu suất cho hệ phổ...Luận văn thạc sĩ vật lí khảo sát phông nền và tối ưu hóa hiệu suất cho hệ phổ...
Luận văn thạc sĩ vật lí khảo sát phông nền và tối ưu hóa hiệu suất cho hệ phổ...
Luận văn thạc sĩ vật lí. por ssuser499fca
Luận văn thạc sĩ vật lí.Luận văn thạc sĩ vật lí.
Luận văn thạc sĩ vật lí.
ssuser499fca9 visualizações
Nghiên cứu tổng hợp xanh nano bạc trong gel nha đam và ứng dụng trong tạo màn... por https://www.facebook.com/garmentspace
Nghiên cứu tổng hợp xanh nano bạc trong gel nha đam và ứng dụng trong tạo màn...Nghiên cứu tổng hợp xanh nano bạc trong gel nha đam và ứng dụng trong tạo màn...
Nghiên cứu tổng hợp xanh nano bạc trong gel nha đam và ứng dụng trong tạo màn...
Khoa luan tot nghiep-2019 por mai hanh
Khoa luan tot nghiep-2019Khoa luan tot nghiep-2019
Khoa luan tot nghiep-2019
mai hanh17 visualizações
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại cao chiết và bước đầu định t... por https://www.facebook.com/garmentspace
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại cao chiết và bước đầu định t...Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại cao chiết và bước đầu định t...
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại cao chiết và bước đầu định t...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ... por https://www.facebook.com/garmentspace
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ... por https://www.facebook.com/garmentspace
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ... por https://www.facebook.com/garmentspace
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ... por NOT
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
NOT939 visualizações

Mais de ssuser499fca

Khóa luận hóa hữu cơ. por
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
4 visualizações20 slides
Khóa luận hóa hữu cơ. por
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
4 visualizações20 slides
Khóa luận hóa hữu cơ. por
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
5 visualizações20 slides
Khóa luận kinh tế. por
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
4 visualizações20 slides
Khóa luận kinh tế. por
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
7 visualizações20 slides
Khóa luận kinh tế. por
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
11 visualizações20 slides

Mais de ssuser499fca(20)

Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca4 visualizações
Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca4 visualizações
Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca5 visualizações
Khóa luận kinh tế. por ssuser499fca
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
ssuser499fca4 visualizações
Khóa luận kinh tế. por ssuser499fca
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
ssuser499fca7 visualizações
Khóa luận kinh tế. por ssuser499fca
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
ssuser499fca11 visualizações
Khóa luận kinh tế. por ssuser499fca
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
ssuser499fca5 visualizações
Khóa luận kế toán kiểm toán. por ssuser499fca
Khóa luận kế toán kiểm toán.Khóa luận kế toán kiểm toán.
Khóa luận kế toán kiểm toán.
ssuser499fca10 visualizações
Khóa luận quản trị doanh nghiệp. por ssuser499fca
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
ssuser499fca6 visualizações
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca11 visualizações
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca15 visualizações
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca4 visualizações
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca8 visualizações
Khoá luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca6 visualizações
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca6 visualizações
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca14 visualizações
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca37 visualizações
Khóa luận nông lâm kết hợp. por ssuser499fca
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
ssuser499fca8 visualizações
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn. por ssuser499fca
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
ssuser499fca11 visualizações
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn. por ssuser499fca
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
ssuser499fca38 visualizações

Último

Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... por
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 visualizações136 slides
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...Nguyen Thanh Tu Collection
18 visualizações69 slides
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
10 visualizações12 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
8 visualizações431 slides
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc por
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
10 visualizações30 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
6 visualizações91 slides

Último(20)

TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection6 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection32 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection24 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 visualizações
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
Nguyen Thanh Tu Collection35 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection25 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection21 visualizações
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection6 visualizações

Khóa luận hóa hữu cơ.

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA HÓA HỌC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HOÁ HỮU CƠ CHUYÊN NGÀNH HOÁ HỮU CƠ Tên đề tài: TP. Hồ Chí Minh, năm 2013 GVHD: TS. NGUYỄN TIẾN CÔNG SVTH: NGUYỄN THỊ MỸ ANH Khóa: 2009 - 2013 TỔNG HỢP MỘT SỐ AMIDE LÀ DẪN XUẤT CỦA
 • 2. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Công, người thầy đã tận tình hướng dẫn, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình hoàn thành đề tài. Bên cạnh đó, em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô đang công tác tại khoa Hoá học, các thầy cô phụ trách phòng thí nghiệm khoa Hoá trường Đại học Sư phạm TP. HCM đã cho em vốn tri thức, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài thuận lợi. Em xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Trần Thị Minh Định và các anh chị, các bạn sinh viên Phòng thí nghiệm Vi sinh, khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm TP. HCM đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình đo hoạt tính sinh học. Cuối cùng xin được cảm ơn các anh chị sinh viên khoá K34, các bạn sinh viên K35, K36 phòng Tổng hợp hữu cơ và tập thể lớp K35C đã đồng hành, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Xin gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khoẻ đến tất cả quý thầy cô, các anh chị và các bạn. Nguyễn Thị Mỹ Anh.
 • 3. MỤC LỤC MỤC LỤC........................................................................................................1 Danh mục các bảng.........................................................................................3 Danh mục các hình vẽ.....................................................................................3 LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................4 PHẦN I. TỔNG QUAN ..................................................................................6 I.1. Tổng quan về coumarin ...........................................................................6 I.1.1. Giới thiệu chung ................................................................................6 I.1.2. Một số phương pháp tổng hợp...........................................................7 I.2. Tổng quan về aminocoumarin.................................................................9 I.2.1. Tổng quan về 3-aminocoumarin........................................................9 I.2.2. Tổng quan về 4-aminocoumarin......................................................14 I.2.3. Tổng quan về 6-aminocoumarin......................................................15 I.2.4. Tổng quan về 7-aminocoumarin......................................................18 I.3. Tổng quan về amide ..............................................................................19 PHẦN II. THỰC NGHIỆM .........................................................................23 II.1. Sơ đồ tổng hợp .....................................................................................23 II.2. Quy trình tổng hợp các chất .................................................................23 II.2.1. Tổng hợp acetylglycine (1) ............................................................23 II.2.2. Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2) ...........................................24 II.2.3. Tổng hợp 3-aminocoumarin (3).....................................................25 II.2.4. Tổng hợp các amide của 3-aminocoumarin (4a-c) ........................26 II.3. Xác định Rf, nhiệt độ nóng chảy và cấu trúc các hợp chất..................27 II.3.1. Đo Rf ..............................................................................................27 II.3.2. Nhiệt độ nóng chảy ........................................................................28 II.3.3. Phổ hồng ngoại (IR).......................................................................28
 • 4. II.3.4. Phổ cộng hưởng từ proton (1 H-NMR) ...........................................28 II.3.5. Phổ khối lượng ion phân tử phân giải cao (HR-MS).....................28 II.4. Đo hoạt tính kháng khuẩn của các hợp chất.........................................28 PHẦN III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN........................................................30 III.1. Tổng hợp acetylglycine (1).................................................................30 III.1.1. Phương trình phản ứng: ................................................................30 III.1.2. Nhận xét:.......................................................................................30 III.2. Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2) ................................................31 III.2.1. Phương trình phản ứng .................................................................31 III.2.2. Nhận xét........................................................................................31 III.2.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1 H- NMR) ........................................................................................................32 III.3. Tổng hợp 3-aminocoumarin (3)..........................................................36 III.3.1. Phương trình phản ứng .................................................................36 III.3.2. Nhận xét........................................................................................36 III.3.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ proton (1 H- NMR) ........................................................................................................37 III.4. Tổng hợp các amide của 3-aminocoumarin........................................39 III.4.1. Phương trình phản ứng .................................................................39 III.4.2. Nhận xét........................................................................................39 III.4.3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ proton (1H- NMR) và phổ khối lượng (HR-MS) .........................................................41 III.5. Bảng tóm tắt kết quả ...........................................................................47 III.6. Kết quả đo hoạt tính kháng khuẩn ......................................................49 PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .......................................................51 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................52
 • 5. Danh mục các bảng Bảng 1.1. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin ......12 Bảng 1.2. Kết quả kháng nấm của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin .........12 Bảng 1.3. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 4-aminocoumarin ......15 Bảng 2.1. Tính chất vật lý của các amide (4a-c).............................................27 Bảng 3.1. Các tín hiệu đặc trưng trên phổ IR của hợp chất (4a-c) .................42 Bảng 3.2. Các tín hiệu trên phổ 1 H-NMR của các hợp chất (4a-c).................46 Bảng 3.3. Bảng tóm tắt kết quả phổ hồng ngoại (IR) của các chất.................47 Bảng 3.4. Bảng tóm tắt kết quả phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1 H-NMR) của các chất............................................................................................................48 Bảng 3.5. Bảng tóm tắt kết quả phổ HR-MS của các chất .............................49 Bảng 3.6. Đường kính vô khuẩn của các amide (D-d, mm) ...........................49 Danh mục các hình vẽ Hình 3. 1. Phổ hồng ngoại của 3-acetylaminocoumarin (2)...........................32 Hình 3.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 3-acetylaminocoumarin (2)........33 Hình 3.3. Phổ hồng ngoại của 3-aminocoumarin (3)......................................37 Hình 3.4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 3-aminocoumarin (3)..................38 Hình 3.5. Phổ hồng ngoại của (4b) .................................................................41 Hình 3.6. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của (4a) .............................................44
 • 6. LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, ngành hoá học, đặc biệt là hoá học hữu cơ đã có những bước phát triển kỳ diệu. Rất nhiều hợp chất phức tạp đã được tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc kĩ càng, đồng thời cũng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống. Trong đó, hóa dược chiếm một phần không nhỏ trong các nghiên cứu ứng dụng của hóa học hữu cơ. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều loại bệnh đang được nghiên cứu và tìm ra thuốc chữa trị. Ngành hoá học hữu cơ đã và đang có những đóng góp rất lớn trong việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao, có khả năng chống lại các căn bệnh gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và tính mạng con người. Qua các nghiên cứu, người ta nhận thấy nhóm chức amide có nhiều tác động đến sức khoẻ và được ứng dụng để trị nhiều căn bệnh từ thông thường như trị cảm cúm, trị mất ngủ,… đến các bệnh nguy hiểm như ung thư, HIV/AIDS,… Ngoài ra, các hợp chất chứa dị vòng coumarin cũng tỏ ra có hoạt tính mạnh trong điều trị các bệnh: kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống đông máu, chống oxi hoá, giảm đau,… Các aminocoumarin còn có tác dụng tích cực trong điều trị ung thư, thoái hoá thần kinh, bệnh tim mạch,… Từ những ứng dụng quan trọng trên và với mong muốn góp phần vào việc nghiên cứu thêm về cấu tạo và hoạt tính của các dị vòng coumarin chứa nhóm chức amide, chúng tôi quyết định chọn đề tài “TỔNG HỢP MỘT SỐ AMIDE LÀ DẪN XUẤT CỦA 3-AMINOCOUMARIN”.
 • 7. Nhiệm vụ của đề tài: Đi từ chất đầu là glycine và anhydride acetic, chúng tôi tiến hành các phản ứng để tổng hợp chất chìa khoá là 3-aminocoumarin, sau đó tiến hành chuyển hoá 3-aminocoumarin thành các amide thông qua phản ứng với các chloride acid. Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành các phản ứng, thu được các sản phẩm. Việc nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các sản phẩm dựa trên các chất trên dựa vào việc xác định nhiệt độ nóng chảy, ghi và phân tích phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1 H-NMR) và phổ ion phân tử (HR-MS). Sau khi xác định cấu trúc, sẽ tiến hành khảo sát hoạt tính hoạt tính sinh học của các sản phẩm amide.
 • 8. PHẦN I. TỔNG QUAN I.1. Tổng quan về coumarin I.1.1. Giới thiệu chung Coumarin, hay còn gọi là benzo-𝛼-pyrone, là một họ hợp chất rất phong phú và có vai trò quan trọng trong công nghiệp hương liệu, dược phẩm và mĩ phẩm. Cấu trúc của coumarin gồm một vòng pyrone gắn với vòng benzene và nhóm carbonyl tại vị trí carbon số 2. Những nghiên cứu về coumarin đã được tiến hành từ hơn 200 năm trước (Vogel tổng hợp được lần đầu tiên vào năm 1820). Qua đó người ta đã có nhiều hiểu biết và ứng dụng của nhóm hợp chất này. Coumarin (tên hệ thống: 2H-chromen-2-one) có công thức phân tử là C9H6O2, khối lượng phân tử M=146 đvC. Công thức cấu tạo của coumarin: O O 1 2 3 4 5 6 7 8 Phân tích bằng tia X, người ta nhận thấy coumarin có cấu tạo gần như phẳng. Độ dài liên kết (pm) và sự phân bố electron như sau [2]: O O (+0,068) (-0,173) (-0,075) (-0,1126) (-0,058) (-0,174) (-0,701) (+1,129) O O 136,9 136,8 139,1 138,3 137,8 143,1 143,1 134,4 134,4 120,4 136,7 Các hợp chất mang vòng coumarin thường hấp thụ tia cực tím ở bước sóng khoảng 320 nm. Tuy nhiên, bước sóng chính xác còn phụ thuộc vào các nhóm thế gắn trên vòng coumarin. Coumarin có nhiều đồng phân. Một số đồng phân thường gặp nhất là: • Chromone (tên hệ thống là 4H-chromen-4-one):
 • 9. O O • Isocoumarin (tên hệ thống là 1H-isochromen-1-one): O O Coumarin và các dẫn xuất của comarin được tìm thấy trong nhiều loài thực vật. Trong đó, chúng được phân lập chủ yếu từ các loài Umbellifferae, Rutaceae và Leguminoase. Một điều thú vị là một số vi khuẩn có khả năng tự sản xuất ra các isocoumarin. Hơn 1000 dẫn xuất của coumarin đã được tổng hợp và ứng dụng trong các ngành hương liệu, mỹ phẩm. Không chỉ vậy, các dẫn xuất coumarin đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu ứng dụng vào các sản phẩm dược phẩm: kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống đông máu, chống oxi hoá, giảm đau,… I.1.2. Một số phương pháp tổng hợp I.1.2.1. Tổng hợp coumarin theo phương pháp Perkin Theo phương pháp Perkin, vòng coumarin được hình thành nhờ vào quá trình phản ứng giữa salicylaldehyde và anhydride acetic ở nhiệt độ cao khi có mặt chất xúc tác natri acetate [8]. O O OH COONa CHO OH + (CH3CO)2O H+ CH3COONa Santana đã dùng phương pháp này để tổng hợp nên dị vòng coumarin. Phản ứng xảy ra giữa dẫn xuất của salicylaldehyde và 3,5- dimethyloxyphenylacetic khi có mặt DCC trong dung môi DMSO sẽ sinh ra sản phẩm như sau [17]:
 • 10. O OH OH O O O O R R O O O O O OH OH R HI acid acetic DCC, DMSO + R = H, OMe, OH I.1.2.2. Tổng hợp theo phương pháp Pechmann Theo phương pháp Pechmann, phản ứng ngưng tụ vòng coumarin được xảy ra nhờ vào phản ứng giữa phenol và một 𝛽-keto ester, ví dụ như ethyl acetoacetate hay methyl acetoacetate. Phản ứng này thường dùng thêm các xúc tác dị thể như HClO4.SiO2. OH OR O O O O + HClO4.SiO2 130oC 30-90 phút R = Et hay Me Khi Thimons tiến hành giữa resorcinol và ethyl acetoacetate trong dung môi toluene, xúc tác acid cũng cho sản phẩm là vòng coumarin [17]: HO OH O O O O HO O + Nafion 417 hay Amberlyst IR 120 Toluene I.1.2.3. Tổng hợp theo phương pháp Knoevenagel Nhìn chung, phản ứng Knoevenagel xảy ra giữa một salicylaldehyde mang nhóm thế và hợp chất methylene hoạt động khi có mặt xúc tác amine. Heravi đã tiến hành tổng hợp coumarin theo phương pháp này khi cho 2-
 • 11. hydroxybenzaldehyde hay hydroxynaphthaldehyde phản ứng với acid malonic và đã thu được sản phẩm như sau[17]: H O OH O R R O zeolite + R = H, OMe, NO2 COOH COOH I.2. Tổng quan về aminocoumarin Aminocoumarin là dẫn xuất có chứa nhóm amine của coumarin. Các aminocoumarin được nghiên cứu khá rộng rãi trong những năm gần đây vì nó có nhiều ứng dụng. Một số aminocoumarin thường thấy nhất là 3- aminocoumarin, 4-aminocoumarin, 6-aminocoumarin, 7-amino coumarin. I.2.1. Tổng quan về 3-aminocoumarin 3-aminocoumarin được quan tâm nghiên cứu nhiều. Một số dẫn xuất loại này đã được sử dụng làm thuốc với tên gọi novobiocin, chlorobiocin, coumercym,…. Chúng tác động rất lớn đến sự phân chia, sao chép AND của vi khuẩn. 3-aminocoumarin đã được Frank William Linch tổng hợp từ năm 1912. O H N O CH3 O O O HCl H2C COOH NH2 Ac2O CHO OH + AcONa (25-30%) NH2 Cách thứ nhất được thực hiện dựa theo phản ứng Perkin. Nguyên liệu dùng để tiến hành thí nghiệm là salicylaldehyde và glycine với sự có mặt của anhydride acetic. Hiệu suất của phản ứng mang lại rất thấp, chỉ khoảng 25- 30%.
 • 12. O H N O CH3 O O O HCl + (65%) NH2 O O O NH2OH.HCl O NOH O PCl3 hay PCl5 Cách thứ hai là tổng hợp từ 3-acetylcoumarin và hydroxylamine hydrochloride. Sản phẩm oxime sinh ra tiếp tục cho phản ứng với trichloride phosphor hoặc pentachloride phosphor theo phản ứng chuyển vị Beckmann thì cho sản phẩm 3-aminocoumarin với hiệu suất chung khoảng 65%. Với 2 cách như trên, mặc dù sản phẩm được tạo thành nhưng hiệu suất vẫn chưa cao như mong muốn nên Linch đã cải tiến bằng cách làm theo cách thứ nhất nhưng có sử dụng pyperidine làm xúc tác [11,18-19]. Hiệu suất của phản ứng này đạt khoảng 75-80%. Gần đây nhất, tác giả [15] còn tổng hợp 3-aminocoumarin từ salicylaldehyde và ethyl isocyanoacetate, có mặt xúc tác CuI và pyperidine, phản ứng cho hiệu suất khoảng 80%. O H N O H O O O HCl CuI, pyperidine CHO OH + CH3OH NH2 O NC O CH3OH Từ 3-aminocoumarin, nhiều tác giả đã tiến hành tổng hợp các dẫn xuất hay phức chất và thăm dò các hoạt tính sinh học của chúng. Các nghiên cứu cho kết quả rất khả quan. Các phức chất của 3-aminocoumarin với Cu(II), Cr
 • 13. (II), Cr (III), Fe (III), Mn (II),… đều cho kết quả kháng một số loại vi khuẩn như Ecoli, Pseudomonas, Proteus vulgaris,… khá rõ. Trong đó, phức chất với đồng có khả năng kháng khuẩn mạnh nhất [3,15]. O O H2 N O N H2 O M Cl Cl M = Cu, Ni O O H2 N O N H2 O Cr Cl Cl Cl Theo [11], một dãy các dẫn xuất của 3-aminocoumarin được tổng hợp như sau: O O O O N H N N O NH2 O N O SR Ph N(CH2Ph)3 O Ar (1) (2) (3a-b) a: R=CH3 b: R=CH2Ph (4a-d) a: Ar=C6H4-NO2-p b: Ar=C6H4-Cl-p c: Ar=C6H4-Br-p d: Ar=2-thienyl Cl
 • 14. Kết quả thăm dò hoạt tính sinh học của chúng được thể hiện ở các bảng sau: Bảng 1.1. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin HC Bacillus cereus Pseudomonas aurignosa Enterobacter 2 9 11 16 3a 13 19 13 3b 22 14 12 4a 18 12 10 4b 18 7 11 4c 12 6 13 4d 19 10 14 Bảng 1.2. Kết quả kháng nấm của các dẫn xuất của 3-aminocoumarin Hợp chất Aspergillus cumer Penicillium italicum Fusarium Oxysporum 2 13 12 10 3a 14 18 20 3b 14 15 18 4a 10 18 20 4b 10 16 18 4c 12 22 20 4d 10 12 22
 • 15. Các kết quả ghi trong bảng là đường kính kháng khuẩn (mm) của các chất trên. Qua đó ta nhận thấy các dẫn xuất của 3-aminocoumarin thể hiện tính kháng khuẩn từ trung bình đến mạnh. Như đã nói ở trên, một số dẫn xuất tiêu biểu sau với khả năng gây rối loạn quá trình sinh tổng hợp của vi khuẩn, nên đã được sử dụng làm thuốc với tên của biệt dược tương ứng [12]. O O H N C O OH OH CH3 O O CH3 CH3 H3CO O O OH H2N Novobiocin O O H N C O OH OH OH CH3 O O CH3 CH3 H3CO O O OH H2N Novobiocin 401 O H N C O OH OH Cl O O CH3 CH3 H3CO O O OH Chlorobiocin N H3C H
 • 16. O O H3C CH3 H3C O N H3C H O O CH3 OH H N N CH3 H O H N O OH O CH3 O O O CH3 CH3 O CH3 O N CH3 HO O O H Coumermycin A1 O Cl HO OH O H N O O O O H3C H3C O O OH OH HO CH3 O O OH OH Simocyclinone D8 N CH3 O OH O O N OH O H N O O OH H3CO O CH3 OCH3 NH2 CH3 H3C H3C O O H O Rubradirin I.2.2. Tổng quan về 4-aminocoumarin Theo nhóm tác giả [5], 4-aminocoumarin có thể được tổng hợp từ 4- hydroxycoumarin qua phản ứng sau: O O OH O NH2 O CH3COONH4 130oC
 • 17. Tuy nhiên, tính nucleophile của 4-aminocoumarin rất yếu, do đó rất khó xảy ra các phản ứng để chuyển hoá thành các dẫn xuất N-thế. Hướng nghiên cứu cho hợp chất này vẫn còn rất hạn chế. Nhìn chung chưa có nhiều hợp chất được tổng hợp cũng như khảo sát hoạt tính từ 4-aminocoumarin. I.2.3. Tổng quan về 6-aminocoumarin Qua các tài liệu [13,20-24], chúng tôi nhận thấy 6-aminocoumarin được khá nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Nhiều dẫn xuất mới được tổng hợp và thử hoạt tính sinh học trên một số loại vi khuẩn. Theo [13], một dãy các dẫn xuất của 6-aminocoumarin được tổng hợp (xem sơ đồ tổng hợp ở trang 16). Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn tương ứng với các hợp chất trên (biểu diễn theo đường kính vô khuẩn, tính bằng mm) được trình bày trong bảng sau: Bảng 1.3. Kết quả kháng khuẩn của các dẫn xuất của 4-aminocoumarin Hợp chất S. Aureus S. Typhi E. Coli 100 µg/ml 250 µg/ml 100 µg/ml 250 µg/ml 100 µg/ml 250 µg/ml 6a - 9 11 12 12 13 6b - 10 12 13 12 14 6c - 9 - 10 - 11 7a - 11 11 13 14 15 7b 12 13 14 15 14 16 7c - 11 11 13 12 13 8a 16 18 17 19 17 20
 • 18. 8b 17 19 15 16 18 20 8c 14 15 15 17 15 17 O R1 O CS2 I2/Pyperidine O R1 O O R1 O R2 NH2 NCS R2 R2 N H C H N S C S O R1 O N H R2 S N N X acid hydrazide H2SO4 (6a-c) (7a-c) (8a-c) 5a, 6a: R1=H, R2=CH3 5b, 6b: R1=CH3, R2=CH3 5c, 6c: R1=H, R2=H 7a, 8a: R1=H, R2=CH3, X=CH 7b, 8b: R1=CH3, R2=CH3, X=CH 7c, 8c: R1=H, R2=H, X=CH (5a-c) Qua đó cho thấy các dẫn xuất của 6-aminocoumarin có hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm từ trung bình đến mạnh. Trong nghiên cứu của tác giả [24] khi tổng hợp và khảo sát các hợp chất theo sơ đồ sau:
 • 19. O O N H S R2 N H R2 O O R2 NH2 R1 O O O O R2 R1 R1 R1 N S O N O R2 O R1 O O R2 N R1 S O O O O R2 R1 N S O N O R2 O R1 R4 R3 CS2 CH3COONa Br-CH2-COOC2H5 CH3COONa HCl 2% CHO R3 R4 (9a-c) (10a-c) (11a-c) (12a-c) (13a-c) (9a), (10a), (11a), (13a): R1=H, R2=CH3 (9b), (10b), (11b), (13b): R1=CH3, R2=CH3 (9c), (10c), (11c), (13c): R1=H, R2=H (12a): R1=H, R2=CH3, R3=H, R4=H (12b): R1=CH3, R2=CH3, R3=H, R4=H (12c): R1=H, R2=H, R3=H, R4=H (12d): R1=H, R2=CH3, R3=CF3, R4=H (12e): R1=CH3, R2=CH3, R3=CF3, R4=H (12f): R1=H, R2=H, R3=CF3, R4=H (12g): R1=H, R2=CH3, R3=F, R4=H (12h):R1=CH3, R2=CH3, R3=F, R4=H (12i): R1=H, R2=H, R3=F, R4=H (12j): R1=H, R2=CH3, R3=H, R4=F (12k): R1=CH3, R2=CH3, R3=H, R4=F (12l): R1=H, R2=H, R3=H, R4=F Kết quả thử hoạt tính sinh học cũng cho thấy đường kính kháng khuẩn của các hợp chất từ 9 đến 20 mm. Như vậy, các dẫn xuất 6-aminocoumarin này cũng ở mức từ trung bình đến mạnh.
 • 20. I.2.4. Tổng quan về 7-aminocoumarin 7-Aminocoumarin cũng là một hợp chất được quan tâm nghiên cứu từ lâu. Nhiều hợp chất được tổng hợp và thử khả năng kháng khuẩn. Một số chất như 7-amino-4-chloromethylcoumarin, 7-amino-4-zidomethylcoumarin, N- ankyloxycarbonnyl-7-chloromethylcoumarin,… cho kết quả kháng khuẩn khá tốt [16]. O Cl O H2N 7-amino-4-chloromethylcoumarin O N3 O H2N 7-amino-4-zidomethylcoumarin O Cl O N H R O N-ankyloxycarbonyl-7-amino-7-chloromethylcoumarin Nhìn chung, các dẫn xuất của 7-aminocoumarin thường có nhóm thế ở vị trí số 4. Đặc biệt các dẫn xuất chứa nhóm methyl tại vị trí số 4 được quan tâm nghiên cứu đặc biệt: O O H2N CH3 7-amino-4-methylcoumarin O CH3 O N 7-(1H-pyrrol-1-yl)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one