O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ББііббллііооттееккии іі ввииббооррччиийй 
ппррооццеесс:: ннааввччааєєммоо 
ббііббллііооттееккаарріівв іі ввииббооррцціівв ...
РРЕЕККЛЛААММННАА ППРРООДДУУККЦЦІІЯЯ
ННАА ООФФІІЦЦІІЙЙННИИХХ 
ССААЙЙТТААХХ
НА ББЛЛООГГААХХ ІІ УУ ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ ММЕЕРРЕЕЖЖААХХ
ННАА ССТТООРРІІННККААХХ ППРРЕЕССИИ 
Газета Проскурів №47, 13 листопада 2014р.
РРЕЕЄЄССТТРРААЦЦІІЙЙННІІ 
ФФООРРММИИ
ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО 66 ВВЕЕББІІННААРРІІВВ 
Присутні: 
 1-й вебінар – 33 учасника (80) 
 2-й вебінар – 30 учасників (125) ...
ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО ННААВВЧЧААННННЯЯ:: 
 для працівників ОУНБ; 
 працівників бібліотек області; 
 студентів кам’янець-по...
ООННЛЛААЙЙНН ООППИИТТУУВВААННННЯЯ 
У дослідженні взяли участь 127 респондентів. 
Найбільш корисніша тема для слухачів «Виб...
ЗЗВВІІТТ 
https://www.youtube.com/channel/UC9nx84YL8_fCEcMCJAEC3fw
ППЕЕРРЕЕЛЛІІКК ООННЛЛААЙЙНН РРЕЕССУУРРССІІВВ:: 
Сайт Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського 
http://www.ounb.km.ua/rtc/vibo...
ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!! 
НАТАЛІЯ ПОЛІЩУК 
ЗАВІДУЮЧА СЕКТОРОМ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РОЗВИТКУ РТЦ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ О...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Виборче право Хмельницький

586 visualizações

Publicada em

Презентація містить інформацію по проведенню циклу вебінарів "Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних прав" у Хмельницькому РТЦ ОУНБ ім. М.Островського.

Publicada em: Dados e análise
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Виборче право Хмельницький

 1. 1. ББііббллііооттееккии іі ввииббооррччиийй ппррооццеесс:: ннааввччааєєммоо ббііббллііооттееккаарріівв іі ввииббооррцціівв ррееааллііззааццііїї ккооннссттииттууццііййнниихх ппрраавв ннаа ХХммееллььннииччччиинніі ПРОЕКТ УБА ЗА ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ
 2. 2. РРЕЕККЛЛААММННАА ППРРООДДУУККЦЦІІЯЯ
 3. 3. ННАА ООФФІІЦЦІІЙЙННИИХХ ССААЙЙТТААХХ
 4. 4. НА ББЛЛООГГААХХ ІІ УУ ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ ММЕЕРРЕЕЖЖААХХ
 5. 5. ННАА ССТТООРРІІННККААХХ ППРРЕЕССИИ Газета Проскурів №47, 13 листопада 2014р.
 6. 6. РРЕЕЄЄССТТРРААЦЦІІЙЙННІІ ФФООРРММИИ
 7. 7. ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО 66 ВВЕЕББІІННААРРІІВВ Присутні:  1-й вебінар – 33 учасника (80)  2-й вебінар – 30 учасників (125)  3-й вебінар – 31 учасник (97)  4-й вебінар – 29 учасників (76)  5-й вебінар – 34 учасників (73)  6-й вебінар – 26 учасників (65)
 8. 8. ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО ННААВВЧЧААННННЯЯ::  для працівників ОУНБ;  працівників бібліотек області;  студентів кам’янець-подільського коледжу культури і мистецтв.
 9. 9. ООННЛЛААЙЙНН ООППИИТТУУВВААННННЯЯ У дослідженні взяли участь 127 респондентів. Найбільш корисніша тема для слухачів «Вибори народних депутатів до Верховної Ради України» (30%).
 10. 10. ЗЗВВІІТТ https://www.youtube.com/channel/UC9nx84YL8_fCEcMCJAEC3fw
 11. 11. ППЕЕРРЕЕЛЛІІКК ООННЛЛААЙЙНН РРЕЕССУУРРССІІВВ:: Сайт Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського http://www.ounb.km.ua/rtc/vibori.php Сайт управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА http://kultura.km.ua/archives/5658 http://kultura.km.ua/archives/5959 Блоги: Бібліотечна поличка http://nmvkm.blogspot.com/ Методичні каруселі http://metodounbkm.wordpress.com/  YouTube https://ww.youtube.com/channel/UC9nx84YL8_fCEcMCJAEC3fw
 12. 12. ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!! НАТАЛІЯ ПОЛІЩУК ЗАВІДУЮЧА СЕКТОРОМ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ РТЦ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ.М.ОСТРОВСЬКОГО

×