O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫הסביבה‬ ‫איכות‬
‫יואב‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬
‫ו‬.‫הסביבה‬ ‫איכות‬
‫סמי‬‫גרס‬–‫יו‬"‫ר‬,‫ציבור‬ ‫נציג‬
‫יהודה‬‫נובוגרוצקי‬,‫חבר‬‫מליאה‬
‫ברקת‬ ‫גלית‬,‫חבר‬‫מליאה‬
‫לוי‬ ...
‫פיתוח‬ ‫עקרונות‬
‫בר‬‫קיימא‬
‫המועצה‬ ‫של‬ ‫הטבעיים‬ ‫המשאבים‬ ‫שימור‬–‫מים‬,‫קרקע‬,‫אנרגיה‬
‫ציבור‬ ‫שיתוף‬
‫המועצה‬ ...
‫ו‬.‫הסביבה‬ ‫איכות‬
‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫נושאים‬
‫שמן‬ ‫פצלי‬–‫ביצוע‬ ‫נגד‬ ‫הציבורי‬ ‫למאבק‬ ‫והצטרפות‬ ‫ה...
‫ומחזור‬ ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬
‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬
‫ביתית‬ ‫פסולת‬ ‫פינוי‬‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬ ‫פינוי‬
‫וגרוטאות‬ ‫גזם‬ ‫פינוי‬‫...
‫למחזור‬ ‫פסולת‬
‫פונתה‬ ‫שאליו‬ ‫מקום‬
‫הפסולת‬
‫בטונות‬ ‫כמות‬
2012
‫הפסולת‬ ‫סוג‬
74‫עיתון‬ ‫נייר‬
‫אמניר‬12‫לבן‬ ‫נייר...
‫למחזור‬ ‫פסולת‬
%‫המחזור‬ ‫שנה‬
25.2% 2009
32.6% 2010
44% 2011
37% 2012
25.2%
32.6%
44%
37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%...
‫כמויות‬ ‫השוואת‬
‫מוטמנות‬ ‫אשפה‬
‫שנה‬
‫מספר‬
‫תושבים‬
‫הטמנה‬
(‫טון‬)
‫לתושב‬ ‫הטמנה‬
(‫טון‬)
2008610127500.451
2009643...
‫ניקיון‬ ‫פעולות‬
‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬
‫טאטוא‬‫לאורך‬ ‫כבישים‬
‫הנגישים‬ ‫במקומות‬ ‫מדרכות‬
‫הטאטוא‬ ‫לרכב‬
‫בשבועיים‬ ‫...
‫פרויקטים‬
‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬
‫עידוד‬‫קומפוסטציה‬‫ברבדים‬ ‫ומחזור‬‫ותמיכה‬ ‫יעוץ‬‫תקציבית‬
‫עידוד‬‫קהילתית‬ ‫פעילות‬‫ל...
‫פרויקטים‬(‫המשך‬)
‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬
‫לשימוש‬ ‫נקי‬ ‫גזם‬ ‫קיצוץ‬‫ומשקי‬ ‫קהילתי‬
‫מנחם‬ ‫וכפר‬ ‫גלאון‬ ‫בגת‬
‫בהצלחה...
‫קהילתי‬ ‫פרויקט‬
‫וחתולים‬ ‫כלבים‬
‫התפעול‬ ‫מחלקת‬,‫וטרינר‬
‫שירות‬‫מהות‬‫השירות‬
‫וטרינרי‬ ‫פיקוח‬‫כלביה‬ ‫ניהול‬ ‫ודגים‬ ‫בשר‬ ‫בדיקות‬,...
‫הדברה‬
‫תפעול‬ ‫מחלקת‬(‫ע‬ ‫בצוע‬"‫קבלן‬ ‫י‬)
‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫יתושים‬ ‫זחלי‬ ‫של‬ ‫והדברה‬ ‫ניטור‬.
‫וציבור‬ ‫חינוך‬ ‫ב...
‫עסקים‬ ‫ורישוי‬ ‫תברואן‬
‫רישוי‬ ‫בנושאי‬ ‫וליווי‬ ‫סיוע‬‫עסקים‬
‫איכות‬ ‫בנושאי‬ ‫בתלונות‬ ‫טיפול‬‫אוויר‬‫וריחות‬
‫בק...
‫חכ‬"‫ל‬-‫הנדסה‬
‫ביוב‬-‫הביוב‬ ‫מערכות‬ ‫ותחזוקת‬ ‫תפעול‬
‫עזי‬ ‫באל‬,‫ורדון‬,‫נחלה‬,‫סגולה‬,‫הריף‬ ‫כפר‬
‫מים‬–‫ואחזקה...
‫בחינוך‬
‫הרך‬ ‫בגיל‬
‫החובה‬ ‫בגני‬ ‫חיים‬ ‫וסביבת‬ ‫אמנות‬ ‫פרויקט‬
‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬ ‫בנושא‬ ‫לצוותים‬ ‫הדרכות...
‫פסח‬ ‫במחנה‬ ‫פעילות‬–‫ירוק‬ ‫מחנה‬
‫ברבדים‬ ‫נוער‬ ‫פעילות‬
‫חינוכית‬ ‫עתודה‬ ‫פעילות‬–‫בסגולה‬
‫חינוכית‬ ‫עתודה‬–‫ג...
‫ריכוז‬‫תקציבי‬
‫פעילויות‬ ‫ריכוז‬2012‫שנתי‬ ‫תקציב‬
‫אש‬"‫ח‬
‫טיפול‬‫באשפה‬‫ומחזור‬2,050
‫פעולות‬‫נקיון‬200
‫פרויקטים‬74
...
‫שיש‬ ‫יוסי‬–‫תפעול‬ ‫מנהל‬
‫טל‬ ‫חיים‬-‫תברואן‬
‫ד‬"‫ר‬‫ואדים‬‫איסקוביץ‬-‫וטרינר‬
‫דוראני‬ ‫צביה‬–‫מזכירה‬
‫אדם‬ ‫כוח‬
‫ה...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

איכות סביבה מצגת

422 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

איכות סביבה מצגת

 1. 1. ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫יואב‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬
 2. 2. ‫ו‬.‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫סמי‬‫גרס‬–‫יו‬"‫ר‬,‫ציבור‬ ‫נציג‬ ‫יהודה‬‫נובוגרוצקי‬,‫חבר‬‫מליאה‬ ‫ברקת‬ ‫גלית‬,‫חבר‬‫מליאה‬ ‫לוי‬ ‫אתי‬,‫חבר‬‫מליאה‬ ‫בר‬ ‫שי‬,‫מליאה‬ ‫חבר‬ ‫רבינוביץ‬ ‫דפנה‬,‫מנכ‬"‫מועצה‬ ‫ל‬ ‫אביב‬‫כוחל‬-"‫איכות‬ ‫למען‬ ‫העמותה‬" ‫סלהוב‬ ‫רם‬-‫א‬.‫לא‬ ‫ערים‬.‫הסביבה‬ ‫ניר‬‫שיש‬-"‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫נגב‬" ‫יועצת‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫לנושאי‬–‫ליננברג‬ ‫אסתר‬ ‫לימוד‬‫השפעותיה‬ ‫כלל‬ ‫מבחינת‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬‫הסביבתיות‬. ‫באופן‬ ‫לשיפור‬ ‫היעדים‬ ‫את‬ ‫ומגדירה‬ ‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫שמתייחסת‬ ‫סביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ ‫שנתי‬ ‫רב‬ ‫בחינת‬‫להתאים‬ ‫כיצד‬ ‫המועצה‬ ‫למליאת‬ ‫המלצה‬ ‫והכנת‬ ‫המועצה‬ ‫בחיי‬ ‫עיקריות‬ ‫סוגיות‬‫את‬ ‫ההתייחסות‬‫בר‬ ‫פיתוח‬ ‫לעקרונות‬ ‫אלה‬ ‫לסוגיות‬‫קיימא‬ ‫גישור‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫פתרונות‬ ‫לגיבוש‬ ‫וסיוע‬ ‫המועצה‬ ‫בתחום‬ ‫סביבתיים‬ ‫קונפליקטים‬ ‫בחינת‬ ‫למוסכמות‬ ‫והגעה‬.
 3. 3. ‫פיתוח‬ ‫עקרונות‬ ‫בר‬‫קיימא‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫הטבעיים‬ ‫המשאבים‬ ‫שימור‬–‫מים‬,‫קרקע‬,‫אנרגיה‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫סביבתי‬ ‫ניהול‬‫ותאגידיה‬ ‫המרחבים‬ ‫ושימור‬ ‫טיפוח‬‫הפתוחים‬ ‫סביבתי‬ ‫חינוך‬‫קהילתי‬ ‫המועברת‬ ‫הפסולת‬ ‫נפח‬ ‫צמצום‬‫להטמנה‬ ‫חתירה‬‫לשוויון‬‫המרחב‬ ‫בניהול‬‫הפיזי‬ ‫מקומית‬ ‫כלכלה‬ ‫עידוד‬
 4. 4. ‫ו‬.‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫נושאים‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬–‫ביצוע‬ ‫נגד‬ ‫הציבורי‬ ‫למאבק‬ ‫והצטרפות‬ ‫התנגדות‬ ‫דלילה‬ ‫אתר‬ ‫ריח‬ ‫מפגע‬–‫המפגע‬ ‫כנגד‬ ‫פעיל‬ ‫מאבק‬ ‫וחינוכיות‬ ‫קהילתיות‬ ‫תכניות‬ ‫סביבה‬ ‫מפגעי‬-‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫חקלאיות‬ ‫בפסולות‬ ‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫בנושא‬ ‫האכיפה‬ ‫קידום‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫ובינוי‬ ‫תכנון‬ ‫בסוגיות‬ ‫סביבתיים‬ ‫באספקטים‬ ‫מדיניות‬ ‫הגדרת‬ ‫במקור‬ ‫פסולות‬ ‫להפרדת‬ ‫מדיניות‬ ‫הגדרת‬ ‫אריזות‬ ‫למחזור‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬ ‫יישום‬ ‫אנרגיות‬ ‫דליה‬–‫לתוכנית‬ ‫ההערות‬ ‫הטמעת‬ ‫קידום‬
 5. 5. ‫ומחזור‬ ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ ‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬ ‫ביתית‬ ‫פסולת‬ ‫פינוי‬‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬ ‫פינוי‬ ‫וגרוטאות‬ ‫גזם‬ ‫פינוי‬‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫פינוי‬ ‫וקרטון‬ ‫נייר‬ ‫פינוי‬‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫בקבוקים‬ ‫פינוי‬‫פעם‬‫בחודש‬ ‫טקסטיל‬ ‫פינוי‬‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫פינוי‬‫מתכת‬ ‫ואריזות‬ ‫זכוכית‬‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫בטריות‬ ‫פינוי‬‫ותקליטורים‬‫פעם‬‫בחודש‬ ‫קומפוסטרים‬‫ביתיים‬‫סבסוד‬50%‫ע‬"‫המועצה‬ ‫י‬ ‫אשפה‬ ‫מכלי‬‫חדשים‬ ‫לתושבים‬ ‫אספקה‬ ‫שבורים‬ ‫והחלפת‬ ‫סה‬"‫עלות‬ ‫כ‬2050‫אש‬"‫ח‬ ‫מחלקת‬‫תפעול‬
 6. 6. ‫למחזור‬ ‫פסולת‬ ‫פונתה‬ ‫שאליו‬ ‫מקום‬ ‫הפסולת‬ ‫בטונות‬ ‫כמות‬ 2012 ‫הפסולת‬ ‫סוג‬ 74‫עיתון‬ ‫נייר‬ ‫אמניר‬12‫לבן‬ ‫נייר‬ 249‫קרטון‬ ‫מחזור‬ ‫תעשיות‬ ‫אביב‬15‫פלסטיק‬ ‫ג‬.‫א‬.‫ן‬‫תברואה‬1,388‫גזם‬ 24‫טקסטיל‬ 1,762‫סה‬"‫למחזור‬ ‫פסולת‬ ‫כ‬ ‫דודאים‬2,996‫סה‬"‫להטמנה‬ ‫פסולת‬ ‫כ‬ 4,758‫סה‬"‫פסולת‬ ‫כ‬:‫ומחזור‬ ‫הטמנה‬ 37%%‫מסה‬ ‫המחזור‬"‫הפסולת‬ ‫כ‬
 7. 7. ‫למחזור‬ ‫פסולת‬ %‫המחזור‬ ‫שנה‬ 25.2% 2009 32.6% 2010 44% 2011 37% 2012 25.2% 32.6% 44% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2009201020112012 ‫מחזור‬ ‫אחוזי‬ ‫אמניר‬‫כללו‬ ‫לא‬‫בדוח‬2012‫מחזור‬ ‫את‬‫הקרטון‬‫שבחברות‬‫מי‬.‫מ‬.‫א‬‫ורב‬‫סל‬, 2‫ברבדים‬ ‫הקרטון‬ ‫מפעלי‬‫ובמנפטה‬.
 8. 8. ‫כמויות‬ ‫השוואת‬ ‫מוטמנות‬ ‫אשפה‬ ‫שנה‬ ‫מספר‬ ‫תושבים‬ ‫הטמנה‬ (‫טון‬) ‫לתושב‬ ‫הטמנה‬ (‫טון‬) 2008610127500.451 2009643429050.452 2010690028750.417 2011723930040.415 2012757429960.396 0.360 0.370 0.380 0.390 0.400 0.410 0.420 0.430 0.440 0.450 0.460 20082009201020112012 ‫לתושב‬ ‫הטמנה‬(‫טון‬)
 9. 9. ‫ניקיון‬ ‫פעולות‬ ‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬ ‫טאטוא‬‫לאורך‬ ‫כבישים‬ ‫הנגישים‬ ‫במקומות‬ ‫מדרכות‬ ‫הטאטוא‬ ‫לרכב‬ ‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫ופנוי‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫ניקיון‬ ‫מפגעים‬ ‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫סה‬"‫עלות‬ ‫כ‬200‫אש‬"‫ח‬ ‫מחלקת‬‫תפעול‬
 10. 10. ‫פרויקטים‬ ‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬ ‫עידוד‬‫קומפוסטציה‬‫ברבדים‬ ‫ומחזור‬‫ותמיכה‬ ‫יעוץ‬‫תקציבית‬ ‫עידוד‬‫קהילתית‬ ‫פעילות‬‫למיחזור‬ ‫מרכזי‬ ‫וטיפוח‬‫מיחזור‬‫מנחם‬ ‫בכפר‬ ‫תקציבית‬ ‫ותמיכה‬ ‫יעוץ‬ ‫עידוד‬‫קומפוסטציה‬‫בגלאון‬ ‫ומחזור‬‫ותמיכה‬ ‫יעוץ‬‫תקציבית‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫עידוד‬‫וטיפוח‬ ‫הריף‬ ‫בכפר‬ ‫מחזור‬ ‫מרכזי‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הוועדה‬ ‫ליווי‬,‫סיוע‬ ‫לפעילות‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכזי‬ ‫טיפוח‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫עידוד‬ ‫מחזור‬‫ניר‬ ‫בבית‬ ‫ובסיוע‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הוועדה‬ ‫ליווי‬ ‫תקציבי‬ ‫הסברה‬ ‫פעילויות‬‫ועדוד‬‫מחזור‬ ‫החינוך‬ ‫במערכות‬ ‫מכלי‬ ‫ערכות‬ ‫הצבת‬‫מיחזור‬‫צבעוניים‬. ‫פעילויות‬ ‫ובצוע‬ ‫קוראים‬ ‫קולות‬ ‫הגשת‬ ‫ניקיון‬ ‫יום‬ ‫במסגרת‬ ‫מועצתי‬ ‫פרויקט‬ ‫ארצי‬. ‫מחלקת‬‫תפעול‬
 11. 11. ‫פרויקטים‬(‫המשך‬) ‫שירות‬‫השירות‬ ‫מהות‬ ‫לשימוש‬ ‫נקי‬ ‫גזם‬ ‫קיצוץ‬‫ומשקי‬ ‫קהילתי‬ ‫מנחם‬ ‫וכפר‬ ‫גלאון‬ ‫בגת‬ ‫בהצלחה‬ ‫מבוצע‬‫המועצה‬ ‫במימון‬ ‫במים‬ ‫חיסכון‬ ‫עידוד‬‫בורדון‬‫ובמתחם‬ ‫המועצה‬ ‫הסברה‬,‫חסכוני‬ ‫גינון‬ ‫וביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫במים‬,‫המועצה‬ ‫במימון‬ ‫ומתכת‬ ‫זכוכית‬ ‫אריזות‬ ‫איסוף‬‫ביישובים‬ ‫מחזור‬ ‫מכלי‬ ‫הוצבו‬ ‫טקסטיל‬ ‫איסוף‬‫הישובים‬ ‫בכל‬ ‫מחזור‬ ‫מכלי‬ ‫הסדרת‬‫מנדטורית‬ ‫דרך‬ ‫וניקוי‬. ‫נקיון‬‫יואב‬ ‫מרכז‬. ‫נקיון‬‫וצפית‬ ‫מנחם‬ ‫לכפר‬ ‫הכניסה‬ ‫דרך‬. ‫סגולה‬ ‫מזבלה‬ ‫סגירת‬. ‫במפגעים‬ ‫טיפול‬:‫יואב‬ ‫שדה‬,‫גת‬,‫נחלה‬ ‫וורדון‬ ‫סה‬"‫עלות‬ ‫כ‬74‫אש‬"‫ח‬ ‫מחלקת‬‫תפעול‬
 12. 12. ‫קהילתי‬ ‫פרויקט‬
 13. 13. ‫וחתולים‬ ‫כלבים‬ ‫התפעול‬ ‫מחלקת‬,‫וטרינר‬ ‫שירות‬‫מהות‬‫השירות‬ ‫וטרינרי‬ ‫פיקוח‬‫כלביה‬ ‫ניהול‬ ‫ודגים‬ ‫בשר‬ ‫בדיקות‬,‫חיסונים‬. ‫בהפקת‬ ‫התייעלות‬‫ממוחשבות‬ ‫ואגרות‬ ‫רישיונות‬ ‫כלבים‬ ‫לחסון‬. ‫אזורית‬ ‫כלבייה‬(‫מועצות‬ ‫שש‬)‫וטרינרי‬ ‫ליווי‬,‫בתשלום‬ ‫מרפאה‬ ‫שירותי‬,‫מכלאה‬. ‫כלבים‬ ‫לכידת‬‫השתתפות‬50% ‫עיקור‬‫רחוב‬ ‫חתולי‬‫ומשרד‬ ‫המועצה‬ ‫בממון‬ ‫רחוב‬ ‫חתולי‬ ‫עיקור‬ ‫החקלאות‬ ‫מועצה‬ ‫משולב‬ ‫טיפול‬-‫יישוב‬- ‫שיטור‬‫להקטנת‬ ‫קהילתי‬ ‫כלבים‬ ‫שוטטות‬ .1‫וועד‬ ‫של‬ ‫הודעה‬‫היישוב‬ .2‫יזומות‬ ‫לכידות‬ .3‫להסברה‬ ‫קהילתי‬ ‫שוטר‬ ‫הפעלת‬ .4‫ע‬ ‫אכיפה‬"‫מועצתי‬ ‫תובע‬ ‫י‬. ‫ע‬ ‫ביישובים‬ ‫הרצאות‬"‫מאלף‬ ‫י‬ ‫כלבים‬ ‫המועצה‬ ‫במימון‬ ‫סה‬"‫עלות‬ ‫כ‬154‫אש‬"‫ח‬
 14. 14. ‫הדברה‬ ‫תפעול‬ ‫מחלקת‬(‫ע‬ ‫בצוע‬"‫קבלן‬ ‫י‬) ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫יתושים‬ ‫זחלי‬ ‫של‬ ‫והדברה‬ ‫ניטור‬. ‫וציבור‬ ‫חינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫וחרקים‬ ‫מכרסמים‬ ‫הדברת‬ ‫המועצה‬ ‫של‬. ‫ביישובים‬ ‫אורן‬ ‫בעצי‬ ‫התהלוכה‬ ‫טוואי‬ ‫הדברת‬. ‫מלכודות‬ ‫באמצעות‬ ‫וצרעות‬ ‫זבובים‬ ‫לכידת‬ ‫ביישובים‬. ‫גישה‬ ‫בכבישי‬ ‫עשבים‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫הדברה‬,‫שטחים‬ ‫ציבוריים‬,‫בטחון‬ ‫גדרות‬. ‫סה‬"‫שנתית‬ ‫עלות‬ ‫כ‬340‫אש‬"‫ח‬
 15. 15. ‫עסקים‬ ‫ורישוי‬ ‫תברואן‬ ‫רישוי‬ ‫בנושאי‬ ‫וליווי‬ ‫סיוע‬‫עסקים‬ ‫איכות‬ ‫בנושאי‬ ‫בתלונות‬ ‫טיפול‬‫אוויר‬‫וריחות‬ ‫בקרה‬,‫באירועים‬ ‫וטיפול‬ ‫מעקב‬-‫חומרים‬‫מסוכנים‬ ‫אסבסט‬–‫עפ‬"‫הצורך‬ ‫י‬ ‫בקרה‬,‫באירועים‬ ‫וטיפול‬ ‫מעקב‬-‫קרקעות‬‫מזוהמות‬ ‫ודלקים‬ ‫בקרה‬,‫באירועים‬ ‫וטיפול‬ ‫מעקב‬-‫רעש‬ ‫בקרה‬,‫באירועים‬ ‫וטיפול‬ ‫מעקב‬-‫ריסוסי‬‫אוויר‬ ‫מועצתי‬ ‫תובע‬ ‫בליווי‬
 16. 16. ‫חכ‬"‫ל‬-‫הנדסה‬ ‫ביוב‬-‫הביוב‬ ‫מערכות‬ ‫ותחזוקת‬ ‫תפעול‬ ‫עזי‬ ‫באל‬,‫ורדון‬,‫נחלה‬,‫סגולה‬,‫הריף‬ ‫כפר‬ ‫מים‬–‫ואחזקה‬ ‫תפעול‬ ‫בורדון‬,‫הרחבה‬ ‫מנחם‬ ‫כפר‬,‫עזי‬ ‫אל‬ ‫ואדיות‬ ‫והסדרת‬ ‫נחלים‬ ‫שיקום‬, ‫הניקוז‬ ‫רשות‬ ‫בשיתוף‬ ‫תכנון‬‫ותסקירים‬ ‫ומים‬ ‫שפכים‬ ‫איכות‬-‫בקרה‬
 17. 17. ‫בחינוך‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫החובה‬ ‫בגני‬ ‫חיים‬ ‫וסביבת‬ ‫אמנות‬ ‫פרויקט‬ ‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬ ‫בנושא‬ ‫לצוותים‬ ‫הדרכות‬ ‫מתכלים‬ ‫במסגרת‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫נושא‬ ‫שילוב‬‫תכנית‬ ‫תרבות‬ ‫סל‬ ‫ירוקים‬ ‫לגנים‬ ‫הגנים‬ ‫הסמכת‬ ‫תהליך‬ ‫המשך‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בנושא‬ ‫המועצה‬ ‫גננות‬ ‫של‬ ‫הדרכה‬ ‫לטבע‬ ‫מודעות‬ ‫והגברת‬ ‫למחזור‬ ‫ציוד‬ ‫רכישת‬ ‫לימודיות‬ ‫ירק‬ ‫גינות‬ ‫הפעלת‬ ‫החול‬ ‫בנושא‬ ‫לגננות‬ ‫לימודית‬ ‫סדנה‬ ‫בגן‬ ‫וטיפוחם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בפרויקט‬ ‫תמיכה‬ ‫סיגלון‬ ‫נחלה‬ ‫בגן‬ ‫חממה‬ ‫בנית‬–‫הצומח‬ ‫עולם‬ ‫הפיכת‬ ‫החיים‬ ‫משגרת‬ ‫לחלק‬‫בגן‬ ‫האלה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫יום‬‫נקיון‬‫בינלאומי‬–‫מוסדות‬ ‫בכל‬‫החינוך‬ ‫לימודי‬‫חקלאות‬–‫גינה‬‫אורגנית‬ ‫הצבת‬‫פחי‬ ‫ציוד‬‫מחזור‬ ‫נטיעות‬‫ט‬"‫ו‬‫בשבט‬ ‫ספר‬ ‫בית‬‫שדות‬‫יואב‬ ‫נערך‬‫לבי‬ ‫להסמכה‬"‫ס‬‫ירוק‬ ‫לימודי‬‫חקלאות‬–‫אורגנית‬ ‫גינה‬,‫גינה‬ ‫מזמינה‬ ‫ירוק‬ ‫שבוע‬ ‫מחזור‬ ‫פינות‬ ‫נטיעות‬‫ט‬"‫בשבט‬ ‫ו‬ ‫צפית‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫לימודית‬ ‫חממה‬ ‫הצמחת‬‫נאמני‬‫סביבה‬ ‫פנימייה‬–‫ירוקה‬ ‫גינה‬,‫תל‬ ‫נאמני‬‫צפית‬ ‫קדמה‬ ‫הנוער‬ ‫כפר‬ ‫תכנית‬‫סביבה‬ ‫איכות‬ ‫חממה‬
 18. 18. ‫פסח‬ ‫במחנה‬ ‫פעילות‬–‫ירוק‬ ‫מחנה‬ ‫ברבדים‬ ‫נוער‬ ‫פעילות‬ ‫חינוכית‬ ‫עתודה‬ ‫פעילות‬–‫בסגולה‬ ‫חינוכית‬ ‫עתודה‬–‫גינה‬ ‫הצמחת‬‫קהילתית‬, ‫מצווה‬ ‫בני‬ ‫פעילות‬‫ביישובים‬ ‫המחזור‬ ‫לעידוד‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫תאגיד‬ ‫בשיתוף‬ ‫ביישובים‬‫המיחזור‬‫תמיר‬ ‫חינוך‬‫חברתי‬
 19. 19. ‫ריכוז‬‫תקציבי‬ ‫פעילויות‬ ‫ריכוז‬2012‫שנתי‬ ‫תקציב‬ ‫אש‬"‫ח‬ ‫טיפול‬‫באשפה‬‫ומחזור‬2,050 ‫פעולות‬‫נקיון‬200 ‫פרויקטים‬74 ‫וחתולים‬ ‫כלבים‬154 ‫הדברה‬340 ‫יעוץ‬‫מקצועי‬20 ‫סה‬"‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫בנושא‬ ‫פעולות‬ ‫כ‬2,838
 20. 20. ‫שיש‬ ‫יוסי‬–‫תפעול‬ ‫מנהל‬ ‫טל‬ ‫חיים‬-‫תברואן‬ ‫ד‬"‫ר‬‫ואדים‬‫איסקוביץ‬-‫וטרינר‬ ‫דוראני‬ ‫צביה‬–‫מזכירה‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫היקפי‬‫משרה‬ ‫מנהל‬‫תפעול‬50% ‫תברואן‬30% ‫וטרינר‬10% ‫מזכירה‬30%

×