Сэтгэхүй ба хэл яриа

СЭТГЭХҮЙ БА ХЭЛ
ЯРИА
Гүйцэтгэсэн: Б.Ариунгэрэл
Н.Батчимэг
Д.Ганзул
Ч.Мажигмаа
Б.Оюунчимэг
Б.Пүрэвсүрэн
СЭТГЭХҮЙ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Сэтгэхүй нь юмс үзэгдлийн мөн чанар, дотоод
зүй тогтол, харьцаа хамаарал, онцлогийг танин мэдэхэд
чиглэсэн нарийн нийлмэл процесс.
СЭТГЭХҮЙН ҮҮРЭГ
Сэтгэхүйн үүрэг нь хүртэхүйн мэдрэмжээс давж
гарсан танин мэдэхүйн хязгаарыг тэлэхэд оршино.
СЭТГЭХҮЙН ЗОРИЛТ
Сэтгэхүйн зорилт нь юмсын хоорондын холбоо
хамаарал, тэдгээрийн санаандгүй нэгдлээс ялгарах
харилцааг илрүүлэхэд оршино.
СЭТГЭХҮЙГ СУДЛАХ
СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН
УРСГАЛУУД
1. НИЙЛЭМЖИЙН
СЭТГЭЛ СУДЛАЛ
/Английн эмдиризмийн байр сууринаас тайлбарласан./
2. ВЮРЦБУРГИЙН ДЭГ СУРГУУЛЬ
/ Вюрцбургийн дэг сургууль болон хөгжсөн сэтгэхүйг туршилтаар судлах нь
Гуссерлийн идеалист философийн чиг хандлагаар авч үзсэн. /
3. АМЕРИКИЙН БИХЕВИОРИЗМ
/Прагматизмийн гүн ухааны үзэл баримтлалд тулгуурласан./
4. МАТЕРИАЛИСТ СЭТГЭЛ
СУДЛАЛ
/ Оросын материалист сэтгэхүйн сэтгэл судлалйн чиглэл нь
диалектик логикоос үүсэлтэй./
СЭТГЭХҮЙГ СУДЛАХ
ЧИГЛЭЛ
1. ВЮРЦБУРГИЙН СУРГУУЛЬ
БОЛОН ХӨГЖСӨН СЭТГЭХҮЙГ
ТУРШИЛТААР СУДЛАХ
/Сэтгэх үйлийн идэвхитэй, чиг зорилготой, бүхэллэг шинж, тусгаар төсөөллийн
хувиршгүй чанарыг тодруулах, түүний хүртэхүйгээс ялгагдах онцлогийг гаргахад
чиглэсэн./
2. БОДИТ АМЬДРАЛЫН БАРИМТ
БА ҮЗЭГДЛИЙГ БАГТААСАН
СУДАЛГААНЫ АЖЛУУД
3. ФИЛОГЕНЕЗ БОЛОН
ОНТОГЕНЕЗ СУДАЛГАА
/Сэтгэцийн хөгжлийн үе шатуудад өөрчлөгддөггүй сэтгэхүйн иж
бүрэн чанарын талаарх хуулийг судалдаг./
Сэтгэхүй
Сэтгэх үйлдэл
Анализ буюу задлан ялгах
Синтез буюу нэгтгэх
Харьцуулах
Хийсвэрлэх
Баяжуулах
Тодорхой болгох
Сэтгэхүйн хэлбэр
Ойлголт
Бодомж
Оюун дүгнэлт
Сэтгэхүйн арга
Нэгтгэн дүгнэх /синтез/
Задлан ялгах /анализ/
СЭТГЭХҮЙН ТӨРӨЛ
Сэтгэхүй
Хэлбэрээр:
Харж үйлдэх,
харж дүрслэх
Хийсвэр логик
Шийдвэрлэж
буй асуудлын
шинж
чанараар:
Онолын Практик
Өргөн хүрээг
хамрах
түвшингээр:
Тунгаан бодох Зөн билгийн
Бодит болон
шинлэг
байдлынхаар:
Хуулбарласан Бүтээлч
Ийм маягаар сэтгэхүй нь нарийн нийлмэл бүтэц
бүхий танин мэдэх дээд үйл болохыг харж болно.
СЭТГЭХҮЙ БҮРЭЛДЭХ ҮЕ ШАТ
2-3 нас
• Ижил төстэй, бие биедээ зохицох юмсыг хамт байрлуулахыг хүсэхэд
байрлуулдаг бөгөөд үүнийг хүүхдийн сэтгэхүйн синкретизм хэмээн нэрлэнэ.
4-5 нас
• Хүүхдүүд өөр хоорондоо адил юмсыг холбож ойлгох гинжин хэлхээ үүсгэх
чадвартай болсон байдаг.
6-8 нас
• Ижил төстэй зүйлийг ангилан нэг бүлэгт оруулах чадвартай болох ба харин
яагаад? гэдэгт бүрэн хариулт өгч чадахгүй.
9-12
нас
• Өсвөр насныханд ойлголтын сэтгэхүй үүсэх ба амьдралын туршлагыг
шинжлэх ухааны ойлголтоор баяжуулж танин мэднэ.
14-18
нас
• Бүх зүйлийг ойлгон сэтгэх чадвартай болсон байх ба онолын хандлагыг
өөрийн туршлагаар баяжуулан ойлгох чадвар бий болсон байна.
ХЭЛ ЯРИА ГЭЖ
ЮУ ВЭ?
Хэл яриа нь хэлийг хэрэглэх үйл явц
юм.
ХЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Хэл гэдэг нь үг болон тэдний утга агуулга,
үгүүдийг хэрэглэн өгүүлбэр зөв зохиох дүрсүүдийг
багтаасан тэмдэг, тэмдэгтийн тогтолцоо юм.
Хэл яриа гэдэг бол хүний сэтгэн бодсон зүйлийг
дамжуулан гаргах танин мэдэхүйн процесс юм.
ХЭЛ ЯРИАНЫ ТАРХИНЫ ТӨВҮҮД
 Их тархины гадрын зүүн тал бөмбөлөг
 Их тархины тал бөмбөлгийн гадрын хэл яриа-
сонсголын бүс буюу верникийн төв
 Брокийн төв
ХЭЛ ЯРИА ҮҮСЭХ ҮЕ ШАТ
Хэл
ярианы
сэдэл
Бодол
Хэллэгийн
загвар
Дотоод
хэл яриа
Гадаад
хэл
ярианы
илрэл
ХЭЛ ЯРИАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ
Хэл ярианы
гүйцэтгэх
үүрэг
Харилцаанд:
Мэдээлэл
солилцох
Сэтгэгдлээ
илэрхийлэх
Сэтгэхүйд :
Дохиолох
үүрэг
Баяжуулах
үүрэг
ХЭЛ ЯРИАНЫ ХӨГЖЛИЙГ
ТАЙЛБАРЛАСАН
ОНОЛУУД
СЭТГЭХҮЙН ХӨГЖЛ ӨӨС ХЭЛ Я РИА
ХАМААРАХ УУ?, ЭС ВЭЛ ХЭЛ
Я РИАН Ы ХӨГЖЛ ӨӨС СЭТГЭХҮЙ
ХАМААРАХ УУ?
?
СУРГАЛТЫН ОНОЛ
Ж.Уотсон хэл ба сэтгэхүй хоорондоо нягт холбоотой гэж үздэг. Тэр
нөхцөлдүүлгийн аргаар хүүхдүүд яриж сурдаг, тэдний олж авсан ярианы зан үйл нь
аажмаар дотогшилж, сэтгэхүйн үйл явц болох дотоод харилцан яриа болж хувирдаг
гэж тайлбарладаг.
ПРЕФОРМИСТ ОНОЛ
Энэ онолоор бол бүх хүмүүст нийтлэг ба соёл тус бүрт загварын суурь
хувилбар байдаг, мөн тархинд төрөлхөөсөө байдаг ямар нэгэн бүтэц байдаг. Энэ бүтэц
нь хүн бүрийн хэлний чадварыг тодорхойлдог гэж үздэг. Иймээс хэл зүйн энэхүү мэдлэг
нь хүүхдийн оюун ухааны ба танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа хөгжих үндэс болдог.
РЕЛЯТИВИСТ ОНОЛ
Преформист онолын эсрэг онол. Сапир (1921) хэлийг тухайн соёлтой
холбож тайлбарлах ёстой. Соёл тус бүрт сэтгэлгээнийх нь загвар болсон өөрийн гэсэн
бүтэц байдаг. Уорфийн үзсэнээр бидний хүртэхүй , ертөнцийн талаарх төсөөлөл
хэлнээс шалтгаалдаг.
КОНСТРУКТИВИСТ
ОНОЛ
Ж.Пиажегийн үзлээр хэл ярианы хөгжил нь хүртэхүй, ой тогтоолт, оюуны
үйл ажиллагааны хөгжлөөс ялгаагүй ба хүрээлэн байгаа орчинтойгоо харилцахад
оршидог. Ийм учраас хэл бол оюун ухааны ба сэтгэхүйн хөгжилд ямар ч үүрэг
гүйцэтгэхгүй гэж үздэг.
Конструктивист онол нь бусад үзэл баримтлалын
үндсэн байр суурьтай тохирдог учраас өнөөдөр олон
сэтгэл зүйчид энэ баримтлалыг хүлээн зөвшөөрч байгаа
юм.
Өөрөөр хэлбэл орчин үед хэл бол оюун ухааны
ба сэтгэхүйн хөгжилд ямар ч үүрэг гүйцэтгэхгүй гэж үзэж
байна.
Сэтгэхүй ба хэл яриа
1 de 34

Recomendados

хүртэхүй por
хүртэхүйхүртэхүй
хүртэхүйEnkhbat Chimed-Ochir
12.1K visualizações13 slides
Leg6 por
Leg6Leg6
Leg6Мөнх- Очир
12.1K visualizações27 slides
Тууль por
Тууль Тууль
Тууль Buyanaa Chuluunbaatar
23K visualizações15 slides
Leg11 por
Leg11Leg11
Leg11Мөнх- Очир
16K visualizações28 slides
Uran zohiolin dur por
Uran zohiolin durUran zohiolin dur
Uran zohiolin durDer Lehrer Studenten
17.9K visualizações32 slides
сэтгэл хөдлөл por
сэтгэл хөдлөлсэтгэл хөдлөл
сэтгэл хөдлөлBuyaka Buugii
17.7K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

илтгэл бичих арга por
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
154.9K visualizações2 slides
монгол хэлний ярианы найруулга por
монгол хэлний ярианы найруулгамонгол хэлний ярианы найруулга
монгол хэлний ярианы найруулгаNational University Of Mongolia
12K visualizações19 slides
лекц №10 por
лекц №10лекц №10
лекц №10azora14
28.4K visualizações34 slides
хэлний дүрслэх хэрэглүүр por
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.3K visualizações29 slides
Лекц 6 por
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6Temuulen Baldan
27.3K visualizações31 slides
Бие даалтын стандарт por
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандартAdilbishiin Gelegjamts
113.8K visualizações5 slides

Mais procurados(20)

илтгэл бичих арга por tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e154.9K visualizações
лекц №10 por azora14
лекц №10лекц №10
лекц №10
azora1428.4K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
Бие даалтын стандарт por Adilbishiin Gelegjamts
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандарт
Adilbishiin Gelegjamts113.8K visualizações
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... por Adilbishiin Gelegjamts
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts278.3K visualizações
эсээ бичвэр por sodko27
эсээ бичвэрэсээ бичвэр
эсээ бичвэр
sodko2739.4K visualizações
Ой тогтоолт por Borte
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Borte28.7K visualizações
илтгэл por galaasnyama
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama113.8K visualizações
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал por National University Of Mongolia
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалМонгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
National University Of Mongolia12.7K visualizações
лекц por Psychology Psy
лекцлекц
лекц
Psychology Psy20K visualizações
монголын угсаатнууд 1 por Erdenezul Bazarragchaa
монголын угсаатнууд 1монголын угсаатнууд 1
монголын угсаатнууд 1
Erdenezul Bazarragchaa31.9K visualizações
их засаг хууль por Nyamka Nmk
их засаг хуульих засаг хууль
их засаг хууль
Nyamka Nmk26.3K visualizações
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por Thistle Khongorzul
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
Thistle Khongorzul50.9K visualizações
өгүүлбэрийн гишүүд por Tsengelmaa Dovchindorj
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүд
Tsengelmaa Dovchindorj49.8K visualizações
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por Siner AG
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд
Siner AG23.2K visualizações

Similar a Сэтгэхүй ба хэл яриа

лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
5.2K visualizações32 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
1.9K visualizações32 slides
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт por
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголтлекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголтMunguntuul Bat-Orshikh
19.1K visualizações40 slides
Hariltsaa por
HariltsaaHariltsaa
Hariltsaayivo1004
3.9K visualizações26 slides
Communication ethics & stress management por
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management Zorigoo Ch
536 visualizações79 slides
сэтгэл судлал por
сэтгэл судлалсэтгэл судлал
сэтгэл судлалeegii_ss22
12.1K visualizações8 slides

Similar a Сэтгэхүй ба хэл яриа(20)

лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora145.2K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora141.9K visualizações
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт por Munguntuul Bat-Orshikh
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголтлекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
Munguntuul Bat-Orshikh19.1K visualizações
Hariltsaa por yivo1004
HariltsaaHariltsaa
Hariltsaa
yivo10043.9K visualizações
Communication ethics & stress management por Zorigoo Ch
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
Zorigoo Ch536 visualizações
сэтгэл судлал por eegii_ss22
сэтгэл судлалсэтгэл судлал
сэтгэл судлал
eegii_ss2212.1K visualizações
лекц №10 por azora14
лекц №10лекц №10
лекц №10
azora141.7K visualizações
лекц №1 por azora14
лекц №1лекц №1
лекц №1
azora1416.5K visualizações
ой тогтоолт por azora14
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
azora149.5K visualizações
соёлын бүтэц бүр por javzandulamts
соёлын бүтэц бүрсоёлын бүтэц бүр
соёлын бүтэц бүр
javzandulamts40.7K visualizações
лекц 3 por batsaikhan_mm
лекц 3лекц 3
лекц 3
batsaikhan_mm1.8K visualizações
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx por WE ME
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
WE ME161 visualizações
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар por Ireedui12
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавартанин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
Ireedui121.7K visualizações
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар por Ireedui12
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавартанин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
Ireedui122.7K visualizações
оюун ухаан ба авьяас чадвар por Enkhtuya Batchuluun
оюун ухаан ба авьяас чадвароюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадвар
Enkhtuya Batchuluun12.1K visualizações

Сэтгэхүй ба хэл яриа

 • 1. СЭТГЭХҮЙ БА ХЭЛ ЯРИА Гүйцэтгэсэн: Б.Ариунгэрэл Н.Батчимэг Д.Ганзул Ч.Мажигмаа Б.Оюунчимэг Б.Пүрэвсүрэн
 • 2. СЭТГЭХҮЙ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Сэтгэхүй нь юмс үзэгдлийн мөн чанар, дотоод зүй тогтол, харьцаа хамаарал, онцлогийг танин мэдэхэд чиглэсэн нарийн нийлмэл процесс.
 • 3. СЭТГЭХҮЙН ҮҮРЭГ Сэтгэхүйн үүрэг нь хүртэхүйн мэдрэмжээс давж гарсан танин мэдэхүйн хязгаарыг тэлэхэд оршино.
 • 4. СЭТГЭХҮЙН ЗОРИЛТ Сэтгэхүйн зорилт нь юмсын хоорондын холбоо хамаарал, тэдгээрийн санаандгүй нэгдлээс ялгарах харилцааг илрүүлэхэд оршино.
 • 6. 1. НИЙЛЭМЖИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ /Английн эмдиризмийн байр сууринаас тайлбарласан./
 • 7. 2. ВЮРЦБУРГИЙН ДЭГ СУРГУУЛЬ / Вюрцбургийн дэг сургууль болон хөгжсөн сэтгэхүйг туршилтаар судлах нь Гуссерлийн идеалист философийн чиг хандлагаар авч үзсэн. /
 • 8. 3. АМЕРИКИЙН БИХЕВИОРИЗМ /Прагматизмийн гүн ухааны үзэл баримтлалд тулгуурласан./
 • 9. 4. МАТЕРИАЛИСТ СЭТГЭЛ СУДЛАЛ / Оросын материалист сэтгэхүйн сэтгэл судлалйн чиглэл нь диалектик логикоос үүсэлтэй./
 • 11. 1. ВЮРЦБУРГИЙН СУРГУУЛЬ БОЛОН ХӨГЖСӨН СЭТГЭХҮЙГ ТУРШИЛТААР СУДЛАХ /Сэтгэх үйлийн идэвхитэй, чиг зорилготой, бүхэллэг шинж, тусгаар төсөөллийн хувиршгүй чанарыг тодруулах, түүний хүртэхүйгээс ялгагдах онцлогийг гаргахад чиглэсэн./
 • 12. 2. БОДИТ АМЬДРАЛЫН БАРИМТ БА ҮЗЭГДЛИЙГ БАГТААСАН СУДАЛГААНЫ АЖЛУУД
 • 13. 3. ФИЛОГЕНЕЗ БОЛОН ОНТОГЕНЕЗ СУДАЛГАА /Сэтгэцийн хөгжлийн үе шатуудад өөрчлөгддөггүй сэтгэхүйн иж бүрэн чанарын талаарх хуулийг судалдаг./
 • 14. Сэтгэхүй Сэтгэх үйлдэл Анализ буюу задлан ялгах Синтез буюу нэгтгэх Харьцуулах Хийсвэрлэх Баяжуулах Тодорхой болгох Сэтгэхүйн хэлбэр Ойлголт Бодомж Оюун дүгнэлт Сэтгэхүйн арга Нэгтгэн дүгнэх /синтез/ Задлан ялгах /анализ/
 • 15. СЭТГЭХҮЙН ТӨРӨЛ Сэтгэхүй Хэлбэрээр: Харж үйлдэх, харж дүрслэх Хийсвэр логик Шийдвэрлэж буй асуудлын шинж чанараар: Онолын Практик Өргөн хүрээг хамрах түвшингээр: Тунгаан бодох Зөн билгийн Бодит болон шинлэг байдлынхаар: Хуулбарласан Бүтээлч
 • 16. Ийм маягаар сэтгэхүй нь нарийн нийлмэл бүтэц бүхий танин мэдэх дээд үйл болохыг харж болно.
 • 17. СЭТГЭХҮЙ БҮРЭЛДЭХ ҮЕ ШАТ 2-3 нас • Ижил төстэй, бие биедээ зохицох юмсыг хамт байрлуулахыг хүсэхэд байрлуулдаг бөгөөд үүнийг хүүхдийн сэтгэхүйн синкретизм хэмээн нэрлэнэ. 4-5 нас • Хүүхдүүд өөр хоорондоо адил юмсыг холбож ойлгох гинжин хэлхээ үүсгэх чадвартай болсон байдаг. 6-8 нас • Ижил төстэй зүйлийг ангилан нэг бүлэгт оруулах чадвартай болох ба харин яагаад? гэдэгт бүрэн хариулт өгч чадахгүй. 9-12 нас • Өсвөр насныханд ойлголтын сэтгэхүй үүсэх ба амьдралын туршлагыг шинжлэх ухааны ойлголтоор баяжуулж танин мэднэ. 14-18 нас • Бүх зүйлийг ойлгон сэтгэх чадвартай болсон байх ба онолын хандлагыг өөрийн туршлагаар баяжуулан ойлгох чадвар бий болсон байна.
 • 19. Хэл яриа нь хэлийг хэрэглэх үйл явц юм.
 • 21. Хэл гэдэг нь үг болон тэдний утга агуулга, үгүүдийг хэрэглэн өгүүлбэр зөв зохиох дүрсүүдийг багтаасан тэмдэг, тэмдэгтийн тогтолцоо юм.
 • 22. Хэл яриа гэдэг бол хүний сэтгэн бодсон зүйлийг дамжуулан гаргах танин мэдэхүйн процесс юм.
 • 23. ХЭЛ ЯРИАНЫ ТАРХИНЫ ТӨВҮҮД  Их тархины гадрын зүүн тал бөмбөлөг  Их тархины тал бөмбөлгийн гадрын хэл яриа- сонсголын бүс буюу верникийн төв  Брокийн төв
 • 24. ХЭЛ ЯРИА ҮҮСЭХ ҮЕ ШАТ Хэл ярианы сэдэл Бодол Хэллэгийн загвар Дотоод хэл яриа Гадаад хэл ярианы илрэл
 • 25. ХЭЛ ЯРИАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ Хэл ярианы гүйцэтгэх үүрэг Харилцаанд: Мэдээлэл солилцох Сэтгэгдлээ илэрхийлэх Сэтгэхүйд : Дохиолох үүрэг Баяжуулах үүрэг
 • 27. СЭТГЭХҮЙН ХӨГЖЛ ӨӨС ХЭЛ Я РИА ХАМААРАХ УУ?, ЭС ВЭЛ ХЭЛ Я РИАН Ы ХӨГЖЛ ӨӨС СЭТГЭХҮЙ ХАМААРАХ УУ? ?
 • 28. СУРГАЛТЫН ОНОЛ Ж.Уотсон хэл ба сэтгэхүй хоорондоо нягт холбоотой гэж үздэг. Тэр нөхцөлдүүлгийн аргаар хүүхдүүд яриж сурдаг, тэдний олж авсан ярианы зан үйл нь аажмаар дотогшилж, сэтгэхүйн үйл явц болох дотоод харилцан яриа болж хувирдаг гэж тайлбарладаг.
 • 29. ПРЕФОРМИСТ ОНОЛ Энэ онолоор бол бүх хүмүүст нийтлэг ба соёл тус бүрт загварын суурь хувилбар байдаг, мөн тархинд төрөлхөөсөө байдаг ямар нэгэн бүтэц байдаг. Энэ бүтэц нь хүн бүрийн хэлний чадварыг тодорхойлдог гэж үздэг. Иймээс хэл зүйн энэхүү мэдлэг нь хүүхдийн оюун ухааны ба танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа хөгжих үндэс болдог.
 • 30. РЕЛЯТИВИСТ ОНОЛ Преформист онолын эсрэг онол. Сапир (1921) хэлийг тухайн соёлтой холбож тайлбарлах ёстой. Соёл тус бүрт сэтгэлгээнийх нь загвар болсон өөрийн гэсэн бүтэц байдаг. Уорфийн үзсэнээр бидний хүртэхүй , ертөнцийн талаарх төсөөлөл хэлнээс шалтгаалдаг.
 • 31. КОНСТРУКТИВИСТ ОНОЛ Ж.Пиажегийн үзлээр хэл ярианы хөгжил нь хүртэхүй, ой тогтоолт, оюуны үйл ажиллагааны хөгжлөөс ялгаагүй ба хүрээлэн байгаа орчинтойгоо харилцахад оршидог. Ийм учраас хэл бол оюун ухааны ба сэтгэхүйн хөгжилд ямар ч үүрэг гүйцэтгэхгүй гэж үздэг.
 • 32. Конструктивист онол нь бусад үзэл баримтлалын үндсэн байр суурьтай тохирдог учраас өнөөдөр олон сэтгэл зүйчид энэ баримтлалыг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм.
 • 33. Өөрөөр хэлбэл орчин үед хэл бол оюун ухааны ба сэтгэхүйн хөгжилд ямар ч үүрэг гүйцэтгэхгүй гэж үзэж байна.

Notas do Editor

 1. Сэтгэхүйн хөгжлөөс хэл яриа хамаарах уу, эсвэл эмрэгээр байх у