ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός
στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος
Παύλος γεννηθείς ως Σαού,
ήταν Απόστολος και συγγραφέας
των μισών περίπου βιβλίων της
Καινής Διαθήκης.
Ήταν μία από τις σπουδαιότερες
προσωπικότητες της πρώιμης
εποχής του Χριστιανισμού,
υποστηρικτής της
παγκοσμιότητας της
Διδασκαλίας Του Ιησού.
Για το λόγο αυτό, έλαβε το
όνομα «Απόστολος των εθνών».
Ο Παύλος ήταν φανατικός
διώχτης των Χριστιανών.
Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό
είδε ένα δυνατό φως το οποίο
του έλεγε: Σαούλ, γιατί με
καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε
τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή
του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς
ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει
στη Δαμασκό όπου θα
συναντήσει τον Ανανία ο οποίος
θα του πει το τι του επιφυλάσσει
ο Θεός.
Ο Παύλος τυφλώθηκε από το
φως, όμως οι άνθρωποι που
ήταν γύρω του τον οδήγησαν
στη Δαμασκό. Εκεί
συνάντησε τον Ανανία ο
οποίος του είπε να βαπτιστεί
και να διαδώσει σε ολόκληρο
τον κόσμο αυτό που είδε και
άκουσε.
Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου
(πηγή byzarticon.gr)
Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την
Αντιόχεια της Συρίας και
περιλαμβάνει την Κύπρο και
ακολούθως τις πόλεις της
Μικράς Ασίας: Πέργη της
Παμφυλίας, Αντιόχεια της
Πισιδίας και τις μικρασιατικές
πόλεις της Λυκαονίας (ή
Νότιας Γαλατίας), όπως το
Ικόνιο, τα Λύστρα και τη
Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή
της Γαλατίας Μικράς Ασίας,
οι κοινότητες που ιδρύονται
περιλαμβάνουν Χριστιανούς
εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι
οποίοι αρχικά συνυπάρχουν
και συμβιώνουν αρμονικά,
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου,
πραγματοποιείται μετά την
Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με
τη νέα εποχή που αρχίζει στις
σχέσεις Ελληνισμού και
Χριστιανισμού. Αρχίζει από την
Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα
και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο
οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη
Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή
στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη
στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την
προσθήκη στη συνοδεία του
Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα
Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και
στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια
στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από
ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε
πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη
Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με
ένα σημαντικό κέντρο στην
Κόρινθο και είχε αρχίσει να
εργάζεται στην επίσης σημαντική
Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος
σταθεροποίησης.
Μετά την επιστροφή του στην
Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί
ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για
τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία
για να στηρίξει τις Εκκλησίες που
είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη
Περιοδεία του. Κατόπιν,
περιόδευσε στη δυτική περιοχή της
Βιθυνίας και κατέληξε στην
Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης
Περιοδείας του, στην οποία έφτασε
διά ξηράς μέσω της περιοχής της
Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε
Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην
Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη
Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό
την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως
στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες
του πληροφορήθηκαν ότι η
κατάσταση στην Ιουδαία και την
Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά
επικρατούσε αναρχία μετά τον
ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου
Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός
Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το
γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα
κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς
μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν
τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια
να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά
μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα
περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε
διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες
στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του
ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής
επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα,
παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί
χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό
προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α'
Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).
 Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της
Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη
δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη
(16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
προς Ρωμαίους
προς Κορινθίους Α'
προς Κορινθίους Β'
προς Γαλάτας
προς Εφεσίους
προς Φιλιππησίους
προς Κολοσσαείς
προς Θεσσαλονικείς Α'
προς Θεσσαλονικείς Β'
προς Τιμόθεον Α'
προς Τιμόθεον Β'
προς Τίτον
προς Φιλήμονα
προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως
ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13
Επιστολών του Παύλου)
 Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι
Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο
ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα
της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές
σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου
στην «ειδωλολατρική» γη.
 Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του
Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της
Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις
πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε
συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των
Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα
της ιστορίας:
Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός
Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού
που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε
Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και
αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι
Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα»
(Χριστό).
Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο,
επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να
ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της
διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται
ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται
η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές
ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το
υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό
πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή
του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού,
αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά
στο Θεό.
3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται
ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν
ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#
%CE%97_%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF
%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%
BF%CF%83+%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83&clie
nt=firefox-b-
EDHaElAFsQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1218&bih=607&dpr=1.5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
1 de 16

Recomendados

Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
178 visualizações14 slides
Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
171 visualizações6 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 visualizações23 slides
Ιεραποστολή και Διακονία.pptx por
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΙεραποστολή και Διακονία.pptx
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 visualizações39 slides
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου por
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου ΠαύλουΜάχη Χούλη
5.4K visualizações17 slides
Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
117 visualizações13 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου por
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 visualizações21 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου por
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
511 visualizações21 slides
12apostoloi sofianou1 por
12apostoloi sofianou112apostoloi sofianou1
12apostoloi sofianou1Καπετανάκης Γεώργιος
275 visualizações26 slides
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 visualizações21 slides
θε1 απόστολος βαρναβας por
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβαςatzarakiei
543 visualizações8 slides

Similar a ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx(20)

θε1 απόστολος βαρναβας por atzarakiei
θε1 απόστολος βαρναβαςθε1 απόστολος βαρναβας
θε1 απόστολος βαρναβας
atzarakiei543 visualizações
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα por 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
9 dimotiko sxoleio Veroias456 visualizações
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων por Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Papanikolaou Dimitris9.2K visualizações
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ. por stillis
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
8. Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα. Μαρία Χαραλάμπους Γ¨3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ Γ. ΠΑΦ.
stillis955 visualizações
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος por 88DIMATH
Ιγνάτιος ο ΘεοφόροςΙγνάτιος ο Θεοφόρος
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
88DIMATH707 visualizações
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ por Ελενη Ζαχου
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Ελενη Ζαχου5.2K visualizações

Mais de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
69 visualizações33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx por
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
84 visualizações14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx por
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 visualizações4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 visualizações6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 visualizações21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 visualizações25 slides

Mais de Δήμητρα Τζίνου(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου69 visualizações
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Δήμητρα Τζίνου11 visualizações
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Δήμητρα Τζίνου121 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Δήμητρα Τζίνου110 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου106 visualizações

Último

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
127 visualizações4 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.1K visualizações1 slide
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 visualizações93 slides
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
21 visualizações14 slides
Palaiodologiko_2023.pptx por
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx36dimperist
22 visualizações16 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
59 visualizações6 slides

Último(20)

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis21 visualizações
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 visualizações
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou129 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 visualizações
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 visualizações
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 visualizações
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf por Chrisa Kokorikou
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou53 visualizações
Τεστ στην Πληροφορική por Penelope Markellou
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην Πληροφορική
Penelope Markellou186 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 visualizações
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por ssuser43d27b
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38
ssuser43d27b36 visualizações
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 visualizações
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 visualizações
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 visualizações

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

 • 2. Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαού, ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για το λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Απόστολος των εθνών».
 • 3. Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός.
 • 4. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε. Σκηνές από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου (πηγή byzarticon.gr)
 • 5. Το ταξίδι αυτό αρχίζει από την Αντιόχεια της Συρίας και περιλαμβάνει την Κύπρο και ακολούθως τις πόλεις της Μικράς Ασίας: Πέργη της Παμφυλίας, Αντιόχεια της Πισιδίας και τις μικρασιατικές πόλεις της Λυκαονίας (ή Νότιας Γαλατίας), όπως το Ικόνιο, τα Λύστρα και τη Δέρβη. Μάλιστα στην περιοχή της Γαλατίας Μικράς Ασίας, οι κοινότητες που ιδρύονται περιλαμβάνουν Χριστιανούς εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι οποίοι αρχικά συνυπάρχουν και συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
 • 7. Η Δεύτερη Περιοδεία του Παύλου, πραγματοποιείται μετά την Αποστολική Σύνοδο και συμπίπτει με τη νέα εποχή που αρχίζει στις σχέσεις Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Αρχίζει από την Αντιόχεια με τη συνοδεία του Σίλα και όχι του Βαρνάβα τη φορά αυτή, ο οποίος με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο αναλαμβάνει νέα αποστολή στην Κύπρο. Μετά από επίσκεψη στις Εκκλησίες της Λυκαονίας με την προσθήκη στη συνοδεία του Τιμοθέου, που τον παραλαμβάνει στα Λύστρα, πηγαίνει στη Φρυγία και στη Γαλατική χώρα και στη συνέχεια στην Τρωάδα, από όπου ύστερα από ένα όραμα έρχεται στη Μακεδονία.
 • 8. Ο Παύλος την εποχή αυτή είχε πλέον ιδρύσει Εκκλησίες στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα με ένα σημαντικό κέντρο στην Κόρινθο και είχε αρχίσει να εργάζεται στην επίσης σημαντική Έφεσο. Ακολούθησε μια περίοδος σταθεροποίησης. Μετά την επιστροφή του στην Αντιόχεια και αφού παρέμεινε εκεί ένα διάστημα, ο Παύλος έφυγε για τη Γαλατική χώρα και τη Φρυγία για να στηρίξει τις Εκκλησίες που είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη Περιοδεία του. Κατόπιν, περιόδευσε στη δυτική περιοχή της Βιθυνίας και κατέληξε στην Έφεσο, το ορμητήριο της Τρίτης Περιοδείας του, στην οποία έφτασε διά ξηράς μέσω της περιοχής της Φρυγίας. Την εποχή αυτή ίδρυσε Εκκλησίες στις Κολοσσές, στην Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια.
 • 9. Ο Παύλος δεν παρέμεινε για πολύ στη Ρώμη, αλλά αναχώρησε με προορισμό την Ιερουσαλήμ. Φθάνοντας όμως στην Κρήτη, ο ίδιος και οι συνεργάτες του πληροφορήθηκαν ότι η κατάσταση στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ δεν ήταν καλή, αλλά επικρατούσε αναρχία μετά τον ξαφνικό θάνατο του Επιτρόπου Φήστου. Πράγματι, ο ιστορικός Ιώσηπος πληροφορεί για αυτό το γεγονός, το οποίο δημιούργησε ένα κενό Ρωμαϊκής εξουσίας για πολλούς μήνες. Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν τέτοια που δεν θα κατάφερνε ποτέ πια να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ.
 • 10.  Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης και αποτελούν έργα περιστασιακά, γράφτηκαν δηλαδή για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα που έθεταν οι νεοϊδρυθείσες Εκκλησίες στον Απόστολο. Κατά τη συγγραφή των Επιστολών του ακολουθεί ο Παύλος τους ισχύοντες κανόνες της Ελληνικής επιστολογραφίας (προοίμιο που περιέχει τον αποστολέα, παραλήπτη και χαιρετισμό - ανάπτυξη του θέματος - τελικοί χαιρετισμοί) και προσθέτει στο τέλος ιδιόχειρο χαιρετισμό προς δήλωση της γνησιότητας της Επιστολής (Ρωμ. 16:22, Α' Κορ. 16:21, Γαλ. 6:11, Κολ. 4:18, Β' Θεσ. 3:17, Φιλ. 19).  Η διάταξη των Επιστολών του Παύλου στον κανόνα της Καινής Διαθήκης έγινε ανάλογα με την έκταση τους. Πρώτη δηλ. τοποθετήθηκε η προς Ρωμαίους, που είναι η μεγαλύτερη (16 κεφάλαια) και τελευταία η προς Φιλήμονα (25 στίχοι):
 • 11. προς Ρωμαίους προς Κορινθίους Α' προς Κορινθίους Β' προς Γαλάτας προς Εφεσίους προς Φιλιππησίους προς Κολοσσαείς προς Θεσσαλονικείς Α' προς Θεσσαλονικείς Β' προς Τιμόθεον Α' προς Τιμόθεον Β' προς Τίτον προς Φιλήμονα προς Εβραίους (η επιστολή αυτή, συνήθως ακολουθεί μετά από την ομάδα των 13 Επιστολών του Παύλου)
 • 12.  Οι 14 Παύλειες Επιστολές, για τις οποίες οι Πράξεις των Αποστόλων δίνουν ένα πολύτιμο ιστορικό πλαίσιο, αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της Καινής Διαθήκης. Οι Επιστολές αυτές σημαδεύουν το Αποστολικό έργο του Παύλου στην «ειδωλολατρική» γη.  Η χρονολογική τοποθέτηση των Επιστολών του Παύλου στη διάρκεια της ζωής και της Ιεραποστολικής του δράσης είναι δυνατή από τις πληροφορίες των ίδιων των Επιστολών σε συνδυαομό προς αντίστοιχες πληροφορίες των Πράξεων ή από τη συσχέτιση τους με γεγονότα της ιστορίας:
 • 13. Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ως ο πρώτος Χριστιανός Θεολόγος: ο μόνος από την πρώτη γενιά του Χριστιανισμού που είχε αναπτύξει δική του συγκροτημένη άποψη πάνω σε Θεολογικά και πρακτικά (ηθικά) θέματα. Για αυτό και αποτέλεσαν για τη μεταγενέστερη Εκκλησία αυθεντία οι Επιστολές του ώστε να θεωρείται ο «πρώτος» μετά τον «Ένα» (Χριστό). Όλοι σχεδόν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον Παύλο, επιδίωξαν να βρουν τις πηγές της σκέψης του και να ανακαλύψουν την προέλευση των διατυπώσεων της διδασκαλίας του, ακολουθώντας τρεις ερμηνευτικούς δρόμους:
 • 14. 1. Η σχολή της υπερφυσικής ερμηνείας: Η σχολή αυτή αποδέχεται ότι ο Παύλος μίλησε περί Του Χριστού ως Θεού, όπως το αποδέχεται η Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 2. Η φιλελεύθερη σχολή: Σε αυτήν είναι διαδεδομένες οι φυσικές ερμηνείες της Θεολογίας του Παύλου και απορρίπτεται το υπερφυσικό. Ο Ιησούς Χριστός θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο, και η εμπειρία του Παύλου που οδήγησε στη μεταστροφή του ήταν μία ψευδαίσθηση. Αρνούμενοι τη Θεότητα του Χριστού, αποδέχονται ότι ο Ιησούς δεν ζήτησε να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά στο Θεό. 3. Η ριζοσπαστική σχολή: Οι οπαδοί της σχολής αυτής αποδέχονται ότι ο Παύλος υπήρξε ο δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού και δεν ήταν μαθητής και ακόλουθος της Διδασκαλίας Του Χριστού.