Απόστολος Παύλος.pptx

«Απόστολος Παύλος»
Εισαγωγή
Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει
ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου,
ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο
Παύλος (Paulus).
Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και
εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του,
αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι
βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του
Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής.
Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν
ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν
έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε
την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του
ελληνισμού.
Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου
π.Χ.:
• Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον
Νόμο και στις παραδόσεις.
• Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον
Μεσσία.
• Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί
επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του.
μ.Χ.:
• Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και
τις παραδόσεις των πατέρων.
• Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
• Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών.
• Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η
Οικουμένη.
Μεταστροφή του
Αποστόλου Παύλου
O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου
Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον
Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό
αξίωμα.
Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του
Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον
Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση
που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων,
ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ'
οδόν προς την Δαμασκό.
Απόστολος Παύλος.pptx
1η Αποστολική
Περιοδεία
(46-48 μ.Χ.)
Αντιοχεια Συρίας
Σελεύκεια
Σαλαμίνα Κύπρου
Πάφος
Αττάλεια
Πέργη
Ικόνιο
Λύστρα
Δέρβη
Αντιόχεια Συρίας
2η Αποστολική
Περοδεία
(49-52 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Συρίας
Τρωάδα
Φιλίππους
Θεσσαλονίκη
Βέροια
Αθήνα
Κόρινθος
3η Αποστολική
Περιοδεία
(52-56 μ.Χ.)
Αντιόχεια
Έφεσος
Τρωάδα
Ελλάδα
Μίλητος
Ιεροσόλυμα
Καισάρεια
4η Αποστολική
Περιοδεία
(62-64μ.Χ.)
Κρήτη
Έφεσος
Ισπανία
Μακεδονία
Μ.Ασία
Ρώμη
Αποστολικές Περιοδείες του
Αποστόλου Παύλου
Το κήρυγμα του Αποστόλου
Παύλου στην Αθήνα
Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να
υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών
που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά
παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο
με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ
τούτου».
Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να
υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους
Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται
στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά
όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
Απόστολος Παύλος.pptx
Τα βασικά σημεία του
κηρύγματος
• Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.
• Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των
ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους.
• Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική
και δεν παριστάνεται με είδωλα.
• O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε
μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της
Κρίσεως.
• Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος
θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
Επιστολές του Αποστόλου
Παύλου
Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα
δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται
στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό
αμφισβήτηση.
Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα
υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις
πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού.
Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη
κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία.
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις
επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το
στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
Οι Επιστολές του Αποστόλου
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Απόστολος Παύλος.pptx
Βιβλιογραφία
• http://apostolospaulos.pbworks.com/w/page/25124959/%CE%9
1%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%C
E%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-
%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE
%99%CE%9A%CE%9F/
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%
CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%
8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%AF
%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE
%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B5%CF%8
1%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
• Σημειώσεις
• Δαμοπούλου Σοφία
• Β1
• 2022-23
1 de 14

Mais conteúdo relacionado

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx(20)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου111 visualizações
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Μάχη Χούλη5.4K visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου192 visualizações
αποστολος παυλοςαποστολος παυλος
αποστολος παυλος
Καπετανάκης Γεώργιος266 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου80 visualizações
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου177 visualizações
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλου
Καπετανάκης Γεώργιος873 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου161 visualizações
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλου
Καπετανάκης Γεώργιος511 visualizações
Καινή διαθήκη. Επιστολές και ΑποκάλυψηΚαινή διαθήκη. Επιστολές και Αποκάλυψη
Καινή διαθήκη. Επιστολές και Αποκάλυψη
Σάββας Παυλίδης7.1K visualizações
12apostoloi sofianou112apostoloi sofianou1
12apostoloi sofianou1
Καπετανάκης Γεώργιος275 visualizações
αποστολος λουκαςαποστολος λουκας
αποστολος λουκας
Καπετανάκης Γεώργιος366 visualizações
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΙεραποστολή και Διακονία.pptx
Ιεραποστολή και Διακονία.pptx
Δήμητρα Τζίνου91 visualizações
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου71 visualizações
Παλαιά διαθήκη. μια ολόκληρη βιβλιοθήκηΠαλαιά διαθήκη. μια ολόκληρη βιβλιοθήκη
Παλαιά διαθήκη. μια ολόκληρη βιβλιοθήκη
Σάββας Παυλίδης2.1K visualizações
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου230 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου93 visualizações
ορθοδοξος χριστιανισμοςορθοδοξος χριστιανισμος
ορθοδοξος χριστιανισμος
Eva Kousiouri648 visualizações

Mais de Δήμητρα Τζίνου(18)

Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου55 visualizações
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Δήμητρα Τζίνου5 visualizações
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Δήμητρα Τζίνου11 visualizações
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Δήμητρα Τζίνου106 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου112 visualizações
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου108 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου210 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
Δήμητρα Τζίνου170 visualizações
ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ.docxΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ.docx
ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ.docx
Δήμητρα Τζίνου133 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου101 visualizações
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου91 visualizações
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Δήμητρα Τζίνου116 visualizações
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
Δήμητρα Τζίνου113 visualizações
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptxΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx
Δήμητρα Τζίνου138 visualizações
Αρχιτεκτονική ναών.pptxΑρχιτεκτονική ναών.pptx
Αρχιτεκτονική ναών.pptx
Δήμητρα Τζίνου112 visualizações

Último

ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
45 visualizações59 slides
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdfGeorge Chalatzoglidis
18 visualizações18 slides
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
18 visualizações25 slides

Último(20)

Young ArcHers Erasmus+ project dissemination Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Theodora Chandrinou123 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus45 visualizações
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b27 visualizações
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής45 visualizações
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki18 visualizações
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851914 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou54 visualizações
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone8 visualizações
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki22 visualizações
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b22 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus42 visualizações
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 visualizações
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou206 visualizações
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023
Λυκειο Κολυμβαρίου6 visualizações

Απόστολος Παύλος.pptx

 • 2. Εισαγωγή Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και έχει ρωμαϊκή και ιουδαϊκή υπηκοότητα. Το εβραϊκό όνομα του αποστόλου, ήταν Σαούλ αλλά για τους συμπολίτες του εκτός της Συναγωγής ήταν ο Παύλος (Paulus). Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του, αλλά και οι παραθέσεις που κάνει στις επιστολές του, μολονότι βασίζονται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δείχνουν γνώση και του Εβραϊκού κειμένου, άρα και της αρχαίας Εβραϊκής. Ο Στράβων μάς πληροφορεί ότι η Ταρσός στα χρόνια του Παύλου ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα, και ήταν έδρα πολλών στωικών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνισμού.
 • 3. Αντιλήψεις του Αποστόλου Παυλου π.Χ.: • Πίστευε στον εαυτό του, στην καταγωγή του, στη μόρφωσή του, στον Νόμο και στις παραδόσεις. • Δεν μπορούσε να καταλάβει το κήρυγμα του Στεφάνου για τον Μεσσία. • Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς, καθώς τους θεωρεί επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του. μ.Χ.: • Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για τον εαυτό του, τον Νόμο και τις παραδόσεις των πατέρων. • Δικαιώνει μέσα του τον Στέφανο. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. • Απο διώκτης γίνεται Απόστολος των Εθνών. • Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα, η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη.
 • 4. Μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου O Aπόστολος Παύλος, έγινε χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα. Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του Ευαγγελίου "εκ κοιλίας μητρός του", και μετέτρεψε το ζήλο του για τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του, ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ' οδόν προς την Δαμασκό.
 • 6. 1η Αποστολική Περιοδεία (46-48 μ.Χ.) Αντιοχεια Συρίας Σελεύκεια Σαλαμίνα Κύπρου Πάφος Αττάλεια Πέργη Ικόνιο Λύστρα Δέρβη Αντιόχεια Συρίας 2η Αποστολική Περοδεία (49-52 μ.Χ.) Αντιόχεια Συρίας Τρωάδα Φιλίππους Θεσσαλονίκη Βέροια Αθήνα Κόρινθος 3η Αποστολική Περιοδεία (52-56 μ.Χ.) Αντιόχεια Έφεσος Τρωάδα Ελλάδα Μίλητος Ιεροσόλυμα Καισάρεια 4η Αποστολική Περιοδεία (62-64μ.Χ.) Κρήτη Έφεσος Ισπανία Μακεδονία Μ.Ασία Ρώμη Αποστολικές Περιοδείες του Αποστόλου Παύλου
 • 7. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα Η Ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία. Το αντίθετο θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς. Ο Λουκάς έχει συνείδηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εκεί και των δυσχερειών που περικλείει το θέμα Ευαγγέλιο - Ελληνισμός. Γενικά παρατηρεί, ότι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο με σκεπτικισμό και με τη φράση «ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου». Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να υπήρξε, κατά τον Λουκά, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους Αθηναίους φιλοσόφους. Στην ομιλία του όπως παραδίδεται στις Πράξεις, ο Παύλος προσπάθησε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ακροατηρίου με φιλοσοφική παιδεία, τελικά όμως, στην Αθήνα δεν ιδρύθηκε Εκκλησία.
 • 9. Τα βασικά σημεία του κηρύγματος • Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς. • Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Είναι ρυθμιστής της ζωής τους. • Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι, δηλαδή, ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα. • O Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί σε μετάνοια τους ανθρώπους για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως. • Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για τη Κρίση.
 • 10. Επιστολές του Αποστόλου Παύλου Οι επιστολές του Παύλου ή γράμματα του Παύλου, είναι τα δεκατέσσερα βιβλία της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται στον Απόστολο Παύλο, αν και η συγγραφή ορισμένων είναι υπό αμφισβήτηση. Μεταξύ αυτών των επιστολών είναι μερικά από τα πρώτα υπάρχοντα χριστιανικά χειρόγραφα. Παρέχουν μια εικόνα για τις πεποιθήσεις και τις αντιπαραθέσεις του πρώιμου Χριστιανισμού. Ως μέρος του κανόνα της Καινής Διαθήκης, αποτελούν θεμελιώδη κείμενα τόσο για τη χριστιανική όσο και για την ηθική θεολογία. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο Παύλος έγραψε αυτές τις επιστολές με τη βοήθεια ενός γραμματέα που θα επηρέαζε το στυλ τους, αν όχι το θεολογικό τους περιεχόμενο.
 • 11. Οι Επιστολές του Αποστόλου ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ