ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΑΎΛΟΣ
Ο απόστολος Παύλος, γνωστός στο δυτικό κόσμο και ως άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαούλ ,
ήταν απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις
σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας
της διδασκαλίας του Ιησού.
Ταινίες: Mirror
Απεβίωσε: Ρώμη, Ιταλία
Τόπος ταφής: Βασιλική
Αποστόλου Παύλου εκτός
των τειχών, Ρώμη, Ιταλία
Τόπος γέννησης:Ταρσός
της Κιλικίας
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ
 Κορυφαία φυσιογνωμία του Χριστιανισμού. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά το θάνατο και την ανάσταση
του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των
ορίων του ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του εορτάζεται απ’ όλες τις
ομολογίες του Χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου, μαζί με τον απόστολο Πέτρο.
 Ο ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στηνΤαρσό της Κιλικίας το 5-15 μ.Χ και προτού γίνει
χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή, όμως, απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου
πολίτη είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους . Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα
Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλιήλ.
 Έλαβε μέρος στον λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι
στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να
τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθ' οδόν προς τη Δαμασκό
τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΤΟ ΧΡΙΣΤΌ
Πιστεύει:
 Στον εαυτό του
 Στην καταγωγή του
 Στη μόρφωσή του
 Στο νόμο
 Στις παραδόσεις
 Δεν μπορεί να καταλάβει το κήρυγμα του Στέφανου για το Μεσσία
 Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς ως επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του
 Το κέντρο του κόσμου του είναι ο Νόμος και το Ιουδαϊκό έθνος
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΜΕΤΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΌ
Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για:
 Τον εαυτό του
 Την καταγωγή του
 Τη μόρφωσή του
 Το Νόμο
 Τις παραδόσεις των πατέρων
 Δικαιώνει μέσα του το Στέφανο: Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας
 Από διώκτης γίνεται ο Απόστολος των Εθνών
 Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη
Η ΕΜΦΆΝΙΣΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΣΤΟΝ ΠΑΎΛΟ
 Το επιχείρημα ότι ο Παύλος είδε κάποια εσωτερική οπτασία, ο ίδιος δεν το αποδέχεται. Για εκείνον δεν
επρόκειτο για μια υποκειμενική αντίληψη, αλλά για γεγονός ιστορικό και αντικειμενικό και αυτό συνάγεται
από τα χαρακτηριστικά και τη σημασία, τα οποία αποδίδει σε αυτό. Διακρίνει την εμφάνιση εκείνη από άλλες
αποκαλύψεις και οπτασίες που του συνέβησαν, ακόμα και από αυτή την αρπαγή του μέχρι τον τρίτο ουρανό,
για την οποία αμφιβάλλει, αν ήταν με το σώμα ή χωρίς αυτό. Και είναι βέβαιος ότι στον δρόμο για τη
Δαμασκό υπήρξε εμφάνιση του αναστημένου Χριστού αφού τη συναριθμεί με τις υπόλοιπες που έγιναν
στους αποστόλους πριν από την Ανάληψη.
 Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το
οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του
απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο
οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που
ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να
διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε.
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ
https://greek.global.bible/bible
/d09e9a676bf6592d-
01/ACT.9?parallels=0848b63d
9e2d1d53-
01#:~:text=%CE%BC%CE%B
5%CF%84%CE%B1%CF%83
%CF%84%CF%81%CE%BF
%CF%86%CE%AE%20%CF
%84%CE%BF%CF%85%20
%CE%A3%CE%B1%CF%8D
%CE%BB%CE%BF%CF%85
-,(,),-
1%CE%A3%CF%84%CE%B
F%20%CE%BC%CE%B5%C
F%84%CE%B1%CE%BE%C
F%8D
Η Μεταστροφή του Αγίου Παύλου, Caravaggio (1601)
ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΎΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ
 Το κήρυγμα του Παύλου στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπως συνοψίζεται στο στίχο μας, έχει τρεις βασικούς
άξονες· α) ο Μεσσίας θα πάθει, β) θα αναστηθεί από τους νεκρούς, ώστε να εκπληρωθούν οι προφητείες και
γ) αυτός ο Μεσσίας Χριστός είναι ο ιστορικός Ιησούς που κηρύσσει ο απόστολος στη Θεσσαλονίκη.
 Στις μεσσιανικές αντιλήψεις των Ιουδαίων της εποχής του Χριστού επικρατούσε μια ρευστότητα. Γι’ αυτό οι
ερευνητές διακρίνουν την ύπαρξη δύο τάσεων· η μια ανέμενε τον Μεσσία ως στρατάρχη και θριαμβευτή,
ενώ η δεύτερη ως ταπεινό και παθητό. Εξάλλου και από τα κείμενα της εποχής, απόκρυφες Αποκαλύψεις και
Ραβινική εξήγηση της, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αναμενόμενου Μεσσία ήταν τρία· α)
Ο Μεσσίας είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του λαού.Την σωτηρία μερικοί αντιλαμβάνονταν ως
απαλλαγή από την αμαρτία. Στο σύνολό τους όμως πίστευαν στην εθνική σωτηρία. Ιδιαίτερα οι απόκρυφες
Αποκαλύψεις, τόνιζαν τον εθνικοπολιτικό χαρακτήρα του Μεσσία, αλλά με αυτή την προοπτική κατανοούσε
ο λαός, την εποχή του Χριστού και τις παλαιότερες προφητείες. Ο Μεσσίας θα ήταν το πρότυπο του
θεοκρατικού βασιλιά. β) Η εποχή του Μεσσία θα ήταν η περίοδος της εκπληρώσεως όλων των πόθων και
ελπίδων των Ιουδαίων. γ) Ο Μεσσίας θα κυριαρχούσε σ’ όλους τους βασιλείς και τα έθνη της γης.
 Με την αναφορά στο όνομα του Ιησού, ο Παύλος έχει σκοπό να κάνει σαφές το γεγονός ότι αυτός που
γεννήθηκε στη Βηθλεέμ καλείται Ιησούς και είναι ο Χριστός.
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στον Άρειο Πάγο
(Σπύρος Βασιλείου, Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου, Αθήνα)
St Paul Preaching in Athens, Ra phael,Victoria and Albert
Museum
ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑΤΟΥ ΚΗΡΎΓΜΑΤΟΣΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
 Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς – βωμός στον «άγνωστο θεό» – είχαν ανεκπλήρωτες
θρησκευτικές αναζητήσεις
 Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων ,ρυθμιστής της ζωής τους.
Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή
 Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα
 Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια για να
είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως
 Ο Θεός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για
την Κρίση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΤΈΛΟΣ.
 Πηγές:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%
CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_
%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%8
2
 https://www.sansimera.gr/biographies/856
 https://religious.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
 Σημειώσεις τετραδίου και δραστηριότητες
Αναστασία Ανδριώτη
Β’1
2022-2023
1 de 13

Recomendados

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
205 visualizações19 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
83 visualizações40 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
81 visualizações23 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
175 visualizações22 slides
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 visualizações21 slides
Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
124 visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

επιστολες απ. παυλου por
επιστολες απ. παυλουεπιστολες απ. παυλου
επιστολες απ. παυλουgymzosim
666 visualizações17 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
220 visualizações14 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 visualizações16 slides
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ por
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΕλενη Ζαχου
5.5K visualizações12 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου por
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 visualizações21 slides
Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
234 visualizações19 slides

Similar a ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx(20)

επιστολες απ. παυλου por gymzosim
επιστολες απ. παυλουεπιστολες απ. παυλου
επιστολες απ. παυλου
gymzosim666 visualizações
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ por Ελενη Ζαχου
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
11.α ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
Ελενη Ζαχου5.5K visualizações
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα por 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
9 dimotiko sxoleio Veroias456 visualizações
6 μεταστροφη του παυλου τελικό por Ελενη Ζαχου
6 μεταστροφη του παυλου τελικό6 μεταστροφη του παυλου τελικό
6 μεταστροφη του παυλου τελικό
Ελενη Ζαχου4.2K visualizações
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου por Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Μάχη Χούλη5.4K visualizações
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου por Roy Akanthopoulou
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλουγ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
Roy Akanthopoulou976 visualizações
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; por Dimitra Mylonaki
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;
Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;
Dimitra Mylonaki5.1K visualizações

Mais de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
69 visualizações33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx por
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
84 visualizações14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx por
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 visualizações4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 visualizações6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 visualizações21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 visualizações25 slides

Mais de Δήμητρα Τζίνου(15)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου69 visualizações
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Δήμητρα Τζίνου11 visualizações
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Δήμητρα Τζίνου121 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Δήμητρα Τζίνου110 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου106 visualizações

Último

amea.pptx por
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
67 visualizações21 slides
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
550 visualizações16 slides
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
32 visualizações3 slides
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
17 visualizações39 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
944 visualizações1 slide
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
31 visualizações14 slides

Último(20)

amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a67 visualizações
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212550 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo944 visualizações
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 visualizações
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf por Chrisa Kokorikou
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
Chrisa Kokorikou53 visualizações
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 visualizações
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo533 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist80 visualizações
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 visualizações
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por ssuser43d27b
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38
ssuser43d27b36 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212416 visualizações
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 55 visualizações
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou54 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 visualizações
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf por Tassos Karampinis
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
Tassos Karampinis18 visualizações

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx

 • 1. ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΑΎΛΟΣ Ο απόστολος Παύλος, γνωστός στο δυτικό κόσμο και ως άγιος Παύλος γεννηθείς ως Σαούλ , ήταν απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της διδασκαλίας του Ιησού.
 • 2. Ταινίες: Mirror Απεβίωσε: Ρώμη, Ιταλία Τόπος ταφής: Βασιλική Αποστόλου Παύλου εκτός των τειχών, Ρώμη, Ιταλία Τόπος γέννησης:Ταρσός της Κιλικίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
 • 3. ΒΙΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ  Κορυφαία φυσιογνωμία του Χριστιανισμού. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των ορίων του ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του εορτάζεται απ’ όλες τις ομολογίες του Χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου, μαζί με τον απόστολο Πέτρο.  Ο ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στηνΤαρσό της Κιλικίας το 5-15 μ.Χ και προτού γίνει χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή, όμως, απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους . Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλιήλ.  Έλαβε μέρος στον λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθ' οδόν προς τη Δαμασκό τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.
 • 4. ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΤΟ ΧΡΙΣΤΌ Πιστεύει:  Στον εαυτό του  Στην καταγωγή του  Στη μόρφωσή του  Στο νόμο  Στις παραδόσεις  Δεν μπορεί να καταλάβει το κήρυγμα του Στέφανου για το Μεσσία  Θέλει να συντρίψει τους χριστιανούς ως επικίνδυνους για τη θρησκεία και το έθνος του  Το κέντρο του κόσμου του είναι ο Νόμος και το Ιουδαϊκό έθνος
 • 5. ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣΤΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΜΕΤΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΌ Χάνει όλες τις βεβαιότητες που είχε για:  Τον εαυτό του  Την καταγωγή του  Τη μόρφωσή του  Το Νόμο  Τις παραδόσεις των πατέρων  Δικαιώνει μέσα του το Στέφανο: Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας  Από διώκτης γίνεται ο Απόστολος των Εθνών  Το κέντρο του κόσμου του είναι τώρα η αγάπη του Χριστού και η Οικουμένη
 • 6. Η ΕΜΦΆΝΙΣΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΣΤΟΝ ΠΑΎΛΟ  Το επιχείρημα ότι ο Παύλος είδε κάποια εσωτερική οπτασία, ο ίδιος δεν το αποδέχεται. Για εκείνον δεν επρόκειτο για μια υποκειμενική αντίληψη, αλλά για γεγονός ιστορικό και αντικειμενικό και αυτό συνάγεται από τα χαρακτηριστικά και τη σημασία, τα οποία αποδίδει σε αυτό. Διακρίνει την εμφάνιση εκείνη από άλλες αποκαλύψεις και οπτασίες που του συνέβησαν, ακόμα και από αυτή την αρπαγή του μέχρι τον τρίτο ουρανό, για την οποία αμφιβάλλει, αν ήταν με το σώμα ή χωρίς αυτό. Και είναι βέβαιος ότι στον δρόμο για τη Δαμασκό υπήρξε εμφάνιση του αναστημένου Χριστού αφού τη συναριθμεί με τις υπόλοιπες που έγιναν στους αποστόλους πριν από την Ανάληψη.  Ο Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Χριστιανών. Όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό είδε ένα δυνατό φως το οποίο του έλεγε: Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις; Ο Παύλος ρώτησε τη φωνή ποιος ήταν και η φωνή του απάντησε ότι ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Του είπε να πάει στη Δαμασκό όπου θα συναντήσει τον Ανανία ο οποίος θα του πει το τι του επιφυλάσσει ο Θεός. Ο Παύλος τυφλώθηκε από το φως, όμως οι άνθρωποι που ήταν γύρω του τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί συνάντησε τον Ανανία ο οποίος του είπε να βαπτιστεί και να διαδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό που είδε και άκουσε.
 • 8. ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΎΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ  Το κήρυγμα του Παύλου στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπως συνοψίζεται στο στίχο μας, έχει τρεις βασικούς άξονες· α) ο Μεσσίας θα πάθει, β) θα αναστηθεί από τους νεκρούς, ώστε να εκπληρωθούν οι προφητείες και γ) αυτός ο Μεσσίας Χριστός είναι ο ιστορικός Ιησούς που κηρύσσει ο απόστολος στη Θεσσαλονίκη.  Στις μεσσιανικές αντιλήψεις των Ιουδαίων της εποχής του Χριστού επικρατούσε μια ρευστότητα. Γι’ αυτό οι ερευνητές διακρίνουν την ύπαρξη δύο τάσεων· η μια ανέμενε τον Μεσσία ως στρατάρχη και θριαμβευτή, ενώ η δεύτερη ως ταπεινό και παθητό. Εξάλλου και από τα κείμενα της εποχής, απόκρυφες Αποκαλύψεις και Ραβινική εξήγηση της, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αναμενόμενου Μεσσία ήταν τρία· α) Ο Μεσσίας είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του λαού.Την σωτηρία μερικοί αντιλαμβάνονταν ως απαλλαγή από την αμαρτία. Στο σύνολό τους όμως πίστευαν στην εθνική σωτηρία. Ιδιαίτερα οι απόκρυφες Αποκαλύψεις, τόνιζαν τον εθνικοπολιτικό χαρακτήρα του Μεσσία, αλλά με αυτή την προοπτική κατανοούσε ο λαός, την εποχή του Χριστού και τις παλαιότερες προφητείες. Ο Μεσσίας θα ήταν το πρότυπο του θεοκρατικού βασιλιά. β) Η εποχή του Μεσσία θα ήταν η περίοδος της εκπληρώσεως όλων των πόθων και ελπίδων των Ιουδαίων. γ) Ο Μεσσίας θα κυριαρχούσε σ’ όλους τους βασιλείς και τα έθνη της γης.  Με την αναφορά στο όνομα του Ιησού, ο Παύλος έχει σκοπό να κάνει σαφές το γεγονός ότι αυτός που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ καλείται Ιησούς και είναι ο Χριστός.
 • 9. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στον Άρειο Πάγο (Σπύρος Βασιλείου, Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου, Αθήνα) St Paul Preaching in Athens, Ra phael,Victoria and Albert Museum
 • 10. ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑΤΟΥ ΚΗΡΎΓΜΑΤΟΣΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ  Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς – βωμός στον «άγνωστο θεό» – είχαν ανεκπλήρωτες θρησκευτικές αναζητήσεις  Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων ,ρυθμιστής της ζωής τους. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή  Ο Θεός είναι πνευματικός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα  Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως  Ο Θεός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους για την Κρίση
 • 13. ΤΈΛΟΣ.  Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C% CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_ %CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%8 2  https://www.sansimera.gr/biographies/856  https://religious.gr/%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82- %CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF %CE%BB%CE%BF%CF%82- %CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82  Σημειώσεις τετραδίου και δραστηριότητες Αναστασία Ανδριώτη Β’1 2022-2023