Απόστολος Παύλος.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx
Βιογραφικά Αποστόλου Παύλου
Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος, ήταν
Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης.
Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του
Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για
τον λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν».
Όπως ο ίδιος λέει, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 5-15 μ.Χ, από
γονείς ιουδαίους της φυλής Βενιαμίν και απεβίωσε το 67 μ.Χ στην Ρώμη,
Ιταλία. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι
προερχόταν από τα ανώτερα στρώματα του πληθυσμού της Κιλικίας και ίσως
ήταν φαρισαίος ως προς τις θρησκευτικές προτιμήσεις.
Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η
κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του και γι' αυτό
μετέπειτα στην Ιερουσαλήμ μιλά «τῇ Ἑβραΐδ διαλέκτῳ».
Μεταστροφή στο Χριστιανισμό
• Για το γεγονός της μεταστροφής του Παύλου προς το Χριστιανισμό, εκτός
από τις αναφορές στις επιστολές , υπάρχουν και τρεις παράλληλες
διηγήσεις στις Πράξεις.
• Σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρίες που μάλλον έχουν πηγή τον ίδιο
τον Παύλο, έγινε Χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή
κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο
οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα.
• Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο
του Ευαγγελίου «εκ κοιλίας μητρός του», και μετέτρεψε τον ζήλο του για
τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
• Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση
που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των
Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του
Χριστού καθ' οδόν προς τη Δαμασκό. Η δική του αφήγηση είναι
πραγματικά σύντομη: «ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός, ὁ ἀφορίσας με ἐκ
κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ, αποκαλύψαι τὸν
υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν».
• Η περιγραφή του γεγονότος αυτού γίνεται με εκτενέστερο τρόπο στα τρία
σημεία των Πράξεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αν και είναι αδύνατον
να διασαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, επίκεντρο του γεγονότος ήταν
ασφαλώς το όραμα του Ιησού εν δόξη. Αυτό έπεισε τον Παύλο ότι ο
Ιησούς ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη ως Κύριος στους ουρανούς.
Ήταν επίσης απόδειξη για τον Παύλο ότι κακώς είχε σταυρωθεί και κατά
συνέπειαν δεν ίσχυε η κατά τον Νόμο κατάρα του Θεού.
Απόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptx
Βασικά σημεία
του κηρύγματός
του στον Άρειο
Πάγο
Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.- Βωμός στον άγνωστο
Θεό - Είχαν ανεκπλήρωτες θρησκευτικές
αναζητήσεις
Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και όλων
των ανθρώπων και ρυθμιστής της ζωής τους. Ο
άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή
Ο Θεός είναι δημιουργός. Δεν είναι ύπαρξη υλική
και δεν παριστάνεται με είδωλα.
Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και
καλεί σε μετάνοια για να είναι έτοιμοι την ημέρα
της Κρίσης.
Ο Θεός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή του.
Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους.
Απαντήσεις στις ερωτήσεις για το κήρυγμα του
αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο
1. Για ποιους λόγους προσκάλεσαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να τους μιλήσει;
Απάντηση : Επειδή ήταν περίεργοι να μάθουν για την νέα θρησκεία για την οποία μιλούσε
2. Τί θα γινόταν αν οι Αθηναίοι δεν προσκαλούσαν τον Παύλο στον Άρειο Πάγο ή αν εκείνος αρνούνταν;
Απάντηση : Ο Χριστιανισμός θα είχε φτάσει Ελλάδα πολύ αργότερα απ' ότι έφτασε ή δε θα έφτανε ποτέ.
3. Ποια θα ήταν η διαφορά στο κήρυγμα του Παύλου, εάν δε γνώριζε την παράδοση και τον πολιτισμό των Αθηναίων;
Απάντηση : Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα επιχειρήματα για να τους πείσει
4. Για ποιο λόγο αναφέρθηκε ο Παύλος στον βωμό προς τον άγνωστο θεό;
Απάντηση : Για να τους γνωρίσει τον Θεό και τον Χριστιανισμό
5. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η αρχαία αγορά και ο Άρειος Πάγος, τί θα άλλαζε στην ιστορία;
Απάντηση : Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε ο Άρειος Πάγος και η αρχαία αγορά, ο Παύλος θα είχε βρει κάποιο άλλο μέρος για να
τους μιλήσει
6. Τί θα άλλαζε αν ο Παύλος δε συζητούσε με εκείνους που έβλεπε στην αγορά και δεν έβλεπε, δεν περπατούσε και δεν
παρατηρούσε με προσοχή τους Ιερούς τόπου των Αθηναίων;
Απάντηση : Τότε, ο Παύλος θα έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο για να γνωρίσει τους Αθηναίους και να τους διαδώσει τον
Χριστιανισμό. Θα ήταν πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσει.
Απόστολος Παύλος.pptx
Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF
%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%
8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1136
https://www.sansimera.gr/biographies/856
Προσωπικές σημειώσεις και δραστηριότητες
• Εργασία πρώτου τετραμήνου
• Θέμα : Απόστολος Παύλος
• Μαθητής : Βασίλης Σαριτζόγλου
• Τμήμα Β΄1
1 de 12

Recomendados

Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
124 visualizações35 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ.docxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ.docx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.docxΔήμητρα Τζίνου
219 visualizações14 slides
Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 visualizações8 slides
Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
177 visualizações14 slides
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
75 visualizações21 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
166 visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx

Απόστολος Παύλος.pptx por
Απόστολος Παύλος.pptxΑπόστολος Παύλος.pptx
Απόστολος Παύλος.pptxΔήμητρα Τζίνου
234 visualizações19 slides
12apostoloi sofianou1 por
12apostoloi sofianou112apostoloi sofianou1
12apostoloi sofianou1Καπετανάκης Γεώργιος
275 visualizações26 slides
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
94 visualizações22 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου por
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
874 visualizações21 slides
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx por
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptx
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.pptxΔήμητρα Τζίνου
115 visualizações16 slides
η βιογραφια του αποστολου παυλου por
η βιογραφια του αποστολου παυλουη βιογραφια του αποστολου παυλου
η βιογραφια του αποστολου παυλουΚαπετανάκης Γεώργιος
511 visualizações21 slides

Similar a Απόστολος Παύλος.pptx(20)

η β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ por Paraskevi Ioakeimidoy
η β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥη β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
η β΄περιοδεια του αποστολου παυλου Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
Paraskevi Ioakeimidoy1K visualizações
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου por Μάχη Χούλη
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλουβ’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
β’ περιοδεία του Αποστόλου Παύλου
Μάχη Χούλη5.4K visualizações
6 μεταστροφη του παυλου τελικό por Ελενη Ζαχου
6 μεταστροφη του παυλου τελικό6 μεταστροφη του παυλου τελικό
6 μεταστροφη του παυλου τελικό
Ελενη Ζαχου4.2K visualizações
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα por 9 dimotiko sxoleio Veroias
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ΕλλάδαΤα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα
9 dimotiko sxoleio Veroias456 visualizações
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου por Roy Akanthopoulou
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλουγ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
γ γυμν μάθ 8 2η ιεραποστ περιοδ παυλου
Roy Akanthopoulou974 visualizações

Mais de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
68 visualizações33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx por
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
82 visualizações14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx por
Βυζαντινό Ψηφιακό  Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό  Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 visualizações4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 visualizações6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
120 visualizações21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 visualizações25 slides

Mais de Δήμητρα Τζίνου(16)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου68 visualizações
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Δήμητρα Τζίνου11 visualizações
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Δήμητρα Τζίνου120 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Δήμητρα Τζίνου110 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου106 visualizações

Último

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
37 visualizações36 slides
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
28 visualizações14 slides
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
413 visualizações15 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
915 visualizações1 slide
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
54 visualizações6 slides
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf por
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
15 visualizações652 slides

Último(20)

ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 visualizações
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212413 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 visualizações
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou54 visualizações
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf por Tassos Karampinis
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
Tassos Karampinis15 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 visualizações
amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a62 visualizações
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 48 visualizações
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist63 visualizações
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 visualizações
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 visualizações
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K visualizações
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 visualizações

Απόστολος Παύλος.pptx

  • 2. Βιογραφικά Αποστόλου Παύλου Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός στον δυτικό κόσμο και ως Άγιος Παύλος, ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της Διδασκαλίας Του Ιησού. Για τον λόγο αυτό, έλαβε το όνομα «Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν». Όπως ο ίδιος λέει, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας γύρω στο 5-15 μ.Χ, από γονείς ιουδαίους της φυλής Βενιαμίν και απεβίωσε το 67 μ.Χ στην Ρώμη, Ιταλία. Ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι προερχόταν από τα ανώτερα στρώματα του πληθυσμού της Κιλικίας και ίσως ήταν φαρισαίος ως προς τις θρησκευτικές προτιμήσεις. Η εκπαίδευση και η ανατροφή του υπήρξε αυστηρά ραββινική και εβραϊκή. Η κοινή Εβραϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι του και γι' αυτό μετέπειτα στην Ιερουσαλήμ μιλά «τῇ Ἑβραΐδ διαλέκτῳ».
  • 3. Μεταστροφή στο Χριστιανισμό • Για το γεγονός της μεταστροφής του Παύλου προς το Χριστιανισμό, εκτός από τις αναφορές στις επιστολές , υπάρχουν και τρεις παράλληλες διηγήσεις στις Πράξεις. • Σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρίες που μάλλον έχουν πηγή τον ίδιο τον Παύλο, έγινε Χριστιανός όχι από την πειθώ κάποιου Αποστόλου ή κήρυκα της νέας πίστης, αλλ' απ' ευθείας, από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος τον κάλεσε στο ευαγγελικό έργο και στο αποστολικό αξίωμα. • Ο ίδιος ομολογεί ότι, ο Θεός τον προόριζε για απόστολο του Ευαγγελίου «εκ κοιλίας μητρός του», και μετέτρεψε τον ζήλο του για τον Νόμο, σε ζήλο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. • Στην Προς Γαλάτες Επιστολή του ο Παύλος επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργείται από το αντίστοιχο χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή μεταστράφηκε έπειτα από μία εμφάνιση του Χριστού καθ' οδόν προς τη Δαμασκό. Η δική του αφήγηση είναι πραγματικά σύντομη: «ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός, ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ, αποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν». • Η περιγραφή του γεγονότος αυτού γίνεται με εκτενέστερο τρόπο στα τρία σημεία των Πράξεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αν και είναι αδύνατον να διασαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, επίκεντρο του γεγονότος ήταν ασφαλώς το όραμα του Ιησού εν δόξη. Αυτό έπεισε τον Παύλο ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη ως Κύριος στους ουρανούς. Ήταν επίσης απόδειξη για τον Παύλο ότι κακώς είχε σταυρωθεί και κατά συνέπειαν δεν ίσχυε η κατά τον Νόμο κατάρα του Θεού.
  • 8. Βασικά σημεία του κηρύγματός του στον Άρειο Πάγο Οι Αθηναίοι είναι ευσεβείς.- Βωμός στον άγνωστο Θεό - Είχαν ανεκπλήρωτες θρησκευτικές αναζητήσεις Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων και ρυθμιστής της ζωής τους. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή Ο Θεός είναι δημιουργός. Δεν είναι ύπαρξη υλική και δεν παριστάνεται με είδωλα. Ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και καλεί σε μετάνοια για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσης. Ο Θεός νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή του. Εκείνος θα αναστήσει τους ανθρώπους.
  • 9. Απαντήσεις στις ερωτήσεις για το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο 1. Για ποιους λόγους προσκάλεσαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να τους μιλήσει; Απάντηση : Επειδή ήταν περίεργοι να μάθουν για την νέα θρησκεία για την οποία μιλούσε 2. Τί θα γινόταν αν οι Αθηναίοι δεν προσκαλούσαν τον Παύλο στον Άρειο Πάγο ή αν εκείνος αρνούνταν; Απάντηση : Ο Χριστιανισμός θα είχε φτάσει Ελλάδα πολύ αργότερα απ' ότι έφτασε ή δε θα έφτανε ποτέ. 3. Ποια θα ήταν η διαφορά στο κήρυγμα του Παύλου, εάν δε γνώριζε την παράδοση και τον πολιτισμό των Αθηναίων; Απάντηση : Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα επιχειρήματα για να τους πείσει 4. Για ποιο λόγο αναφέρθηκε ο Παύλος στον βωμό προς τον άγνωστο θεό; Απάντηση : Για να τους γνωρίσει τον Θεό και τον Χριστιανισμό 5. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η αρχαία αγορά και ο Άρειος Πάγος, τί θα άλλαζε στην ιστορία; Απάντηση : Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε ο Άρειος Πάγος και η αρχαία αγορά, ο Παύλος θα είχε βρει κάποιο άλλο μέρος για να τους μιλήσει 6. Τί θα άλλαζε αν ο Παύλος δε συζητούσε με εκείνους που έβλεπε στην αγορά και δεν έβλεπε, δεν περπατούσε και δεν παρατηρούσε με προσοχή τους Ιερούς τόπου των Αθηναίων; Απάντηση : Τότε, ο Παύλος θα έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο για να γνωρίσει τους Αθηναίους και να τους διαδώσει τον Χριστιανισμό. Θα ήταν πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσει.
  • 12. • Εργασία πρώτου τετραμήνου • Θέμα : Απόστολος Παύλος • Μαθητής : Βασίλης Σαριτζόγλου • Τμήμα Β΄1