ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx

ΝΑΟΔΟΜΊΑ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΝΑΏΝ
Α) ΕΥΚΤΉΡΙΟΙ ΟΊΚΟΙ Ή ΚΥΡΙΑΚΆ
Από τις αρχές του 2ου αιώνα, όταν οι
χριστιανοί αυξήθηκαν, χρειάστηκαν
ευρύχωρες αίθουσες (από ιδιώτες ή
από την κοινότητα) για τη λατρεία.
Είχαν μόνιμο χαρακτήρα και
ονομάστηκαν Κυριακά (προς τιμήν
του Κυρίου) ή Ευκτήριοι οίκοι.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου
οίκου ανακαλύφτηκε στη Δούρα
Ευρωπoύ της Μεσοποταμίας.
Β) ΚΑΤΑΚΌΜΒΕΣ
Οι κατακόμβες είναι σήραγγες σκαμμένες στο βράχο οι οποίες
χρησιμοποιούνταν ως κοιμητήρια. Λέγεται ότι η λέξη «κατακόμβη», της οποίας
η έννοια είναι αβέβαιη (πιθανότατα σημαίνει «στις κοιλότητες»), ήταν ένα
τοπωνύμιο που περιέγραφε κάποιο συγκεκριμένο κοιμητήριο στην Αππία Οδό
κοντά στη Ρώμη. Με τον καιρό, χρησιμοποιήθηκε για όλα τα υπόγεια
κοιμητήρια. Μολονότι υπάρχουν κατακόμβες σε πολλά μέρη της λεκάνης της
Μεσογείου, οι κατακόμβες της Ρώμης είναι οι γνωστότερες και επίσης οι
μεγαλύτερες—το συνολικό μήκος τους υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε
εκατοντάδες χιλιόμετρα. Έχουν βρεθεί περίπου 60 κατακόμβες, όλες σε
απόσταση λίγων χιλιομέτρων έξω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, κατά
μήκος των δρόμων οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί από ύπατους και συνέδεαν
τη Ρώμη με τις επαρχίες της.
Φαίνεται ότι τον πρώτο αιώνα οι Ρωμαίοι
Χριστιανοί δεν είχαν δικά τους κοιμητήρια αλλά
έθαβαν τους νεκρούς τους δίπλα στους
ειδωλολάτρες. Στα μέσα του δεύτερου αιώνα, όταν
οι καθ’ ομολογία Χριστιανοί είχαν ήδη αρχίσει να
επηρεάζονται από την ειδωλολατρική σκέψη,
πλούσιοι προσήλυτοι διέθεσαν κάποια
περιουσιακά στοιχεία για «Χριστιανικά»
κοιμητήρια. Για να λύσουν το πρόβλημα του
χώρου χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από την
πόλη, άρχισαν το σκάψιμο. Κατά τη διάρκεια των
διωγμών οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν τις
κατακόμβες (τα πιο ευρύχωρα δωμάτια που
ονομαζόταν "κρύπτες") και τελούσαν τη λατρεία
τους, χρησιμοποιώντας τον τάφο ενός μάρτυρα ως
Αγία Τράπεζα.
Γ) ΡΥΘΜΟΊ Ή ΤΎΠΟΙ ΝΑΏΝ
Πρόκειται για μια ορθογώνια αίθουσα που
χωρίζεται με κιονοστοιχίες σε τρία, πέντε, επτά
ή εννιά κλίτη με υπερυψωμένο πάντα το μεσαίο
για τον διαρκή φωτισμό του κτηρίου. Το
ανατολικό τμήμα καταλήγει σε μια
ημικυλινδρική κόγχη, την αψίδα, που
προορίζεται για τον κλήρο, ενώ στα δυτικά
υπάρχει ο νάρθηκας για τους κατηχούμενους.
Ο ρυθμός αυτός είναι επηρεασμένος από τα
αντίστοιχα κτήρια των Ελλήνων και των
Ρωμαίων που λειτουργούσαν ως δικαστήρια ή
χώροι συνεδριάσεων. Οι χριστιανοί αξιοποίησαν
αυτόν τον ρυθμό από τον 4ο μ.Χ. αιώνα για την
κατασκευή των ναών τους.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Άγιος Δημήτριος, Θεσ/νίκη
Άγιος Απολλινάριος ο νέος, Ραβένα
ΠΕΡΊΚΕΝΤΡΟΣ Ή ΡΟΤΌΝΤΑ
Πρόκειται για συνήθως κυκλικά ή οκταγωνικά
κτίρια με ξύλινη στέγαση και τονισμένους τους
κατακόρυφους άξονές τους, προκειμένου να
προσδώσουν στους πιστούς μια αίσθηση
συγκεντρώσεως, ηρεμίας και ψυχικής
ανατάσεως. Άλλωστε η βαθμιαία ανάταση των
θόλων, που στηρίζουν τον τρούλλο, ανυψώνει
αυτόματα το βλέμμα και το πνεύμα του θεατή
προς το φως. Το ιερό, τοποθετείται
υποχρεωτικά στο κέντρο του ναού,
προκειμένου όλοι οι μετέχοντες της Θείας
Λατρείας να έχουν οπτική των τεκταινομένων,
θυμίζοντας σκηνή θεάτρου τοποθετημένη στο
κέντρο μιας κυκλικής αίθουσας.
Άγιος Γεώργιος, Θεσ/νίκη
Άγιος Βιτάλιος, Ραβένα
ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΕ ΤΡΟΎΛΟ
Τον 6ο μ.Χ. αιώνα, την εποχή της μεγάλης ακμής
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, εμφανίστηκε ο
ρυθμός της Βασιλικής με τρούλο. Πρόκειται για
μια αρχιτεκτονική εφεύρεση των βυζαντινών
αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου.
Οι μηχανικοί αυτοί κατόρθωσαν να
τοποθετήσουν στην στέγη της βασιλικής τον
κυκλικό τρούλο, ο οποίος μέσω τεσσάρων
σφαιρικών τριγώνων κατέληγε να στηρίζεται σε
τέσσερις μεγάλους πεσσούς.
Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού του ρυθμού
είναι ο περίφημος ναός της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη, ο οποίος κτίστηκε από τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό κατά τα έτη 531-537. Αγία Σοφία, Κων/πολη
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΉΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΣ
Ο εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο
είναι ο αντιπροσωπευτικότερος
βυζαντινός ρυθμός. Κύριο
χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των
ναών είναι ο σχηματισμός σταυρού
εσωτερικά και εξωτερικά στο σχεδόν
τετράγωνο κτίσμα, που φέρει έναν ή
πέντε τρούλους. Η δημιουργία κογχών
στη βόρεια και νότια πλευρά όχι μόνο
αυξάνουν τον εσωτερικό χώρο, αλλά
χαρίζουν παράλληλα ομορφιά και χάρη.
Καπνικαρέα, Αθήνα
Παναγία των Χαλκέων, Θεσ/νίκη
ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΌΣ
Στον οκταγωνικό ναό υπάρχει ένας
μεγάλος τρούλος, ο οποίος καλύπτει
ολόκληρη σχεδόν τη στέγη και
στηρίζεται μέσω οκτώ σφαιρικών
τριγώνων σε ισάριθμους κίονες.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του
τύπου είναι ο παραμερισμός των
τεσσάρων πεσσών ή κιόνων από το
κέντρο και η δημιουργία ενός μεγάλου
και ενιαίου χώρου στον κυρίως ναό.
Μονή Δαφνίου, Χαϊδάρι
Μονή Οσίου Λουκά, Βοιωτία
ΑΓΙΟΡΕΊΤΙΚΟΣ ΤΡΊΚΟΓΧΟΣ
Ο Αγιορείτικος τρίκογχος αποτελεί
μια μικρή παραλλαγή του
σταυροειδούς εγγεγραμμένου
ρυθμού με μοναδική διαφοροποίηση
την απόληξη της βόρειας και νότιας
πλευράς του ναού σε κόγχες
προκειμένου να στεγαστούν οι χοροί
των ιεροψαλτών. Ο τύπος
ονομάζεται έτσι γιατί
δημιουργήθηκε και συναντάται
κυρίως στο Άγιον Όρος .
Ιερά Μονή Μεγίστης
Λαύρας, Άγιον Όρος
Ιερά Μονή Βατοπεδίου, Άγιον
Όρος
ΠΕΝΤΆΤΡΟΥΛΟΣ
Πρόκειται για κυρίαρχο ρυθμό της
Μακεδονίας, της Σερβίας και γενικότερα
των δυτικών Βαλκανίων. Οφείλει την
ονομασία του στην εισαγωγή τεσσάρων
επιπλέον σχετικά χαμηλών τρούλλων
στις γωνίες του ναού. Οι τέσσερις αυτοί
τρουλίσκοι, αν και τελείως αποκομμένοι
εσωτερικά από τον κεντρικό τρούλλο
επιτυγχάνουν να εξισορροπήσουν
αισθητικά εξωτερικά τον όγκο του.
Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας,
Αιτωλοακαρνανία
ΣΤΑΥΡΕΠΊΣΤΕΓΟΣ
Πρόκειται για ναούς της υστεροβυζαντινής
περιόδου, που επιχωριάζουν στην κυρίως
Ελλάδα. Πρωτοεμφανίζονται στη δύση της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον 13ο αιώνα
μ.Χ. και είναι αποκύημα της ανάγκης για
ευκολία και οικονομία στην ανέγερσή τους.
Πρόκειται για μικρής κλίμακας θολοσκεπείς
ναούς, μονόκλιτους ή τρίκλιτους, των
οποίων η κατά μήκος καμάρα διακόπτεται
από μία δεύτερη εγκάρσια και ψηλά
τοποθετημένη καμάρα, έτσι ώστε στη στέγη
σχηματίζεται με σαφήνεια το σχήμα του
σταυρού, στο οποίο οφείλεται και η
ονομασία του τύπου.
Ναός Αγίας Τριάδας,
Κρανίδι
Ναός Αγίου Λουκά Λαμπρικών,
Κορωπί
Δ) ΝΑΌΣ ΑΓΊΑΣ ΣΟΦΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Ο πρώτος ναός της Αγία Σοφίας θεμελιώθηκε από το Μ. Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ.,
όταν μετέφερε στην Πόλη την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και
ονόμασε τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Μετά τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου 330μ.Χ. ,
η ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας υπήρξε τμήμα ενός ευρύτερου
προγράμματος οικοδόμησης γύρω από το Μ. Παλάτι. Η ανέγερση του ναού
ολοκληρώθηκε από το γιο του Κωνστάντιο και τα εγκαίνια έγιναν στις 15
Φεβρουαρίου του 360 μ.Χ.
Η πρώτη Αγία Σοφία, η οποία εγκαινιάστηκε επί της αυτοκρατορίας του
Κωνσταντίου Β΄ μαζί με το ναό της Αγίας Ειρήνης αποτελούσε τον κύριο καθεδρικό
ναό της πρωτεύουσας και έδρα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.
Εικάζεται ότι επρόκειτο για ξυλόστεγη βασιλική, τρίκλιτη ή πεντάκλιτη. Ο
συγκεκριμένος ναός καταστράφηκε δύο φορές στα χρόνια που ακολούθησαν.
Συγκεκριμένα, κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404 μ.Χ., η πρώτη Αγιά Σοφιά
πυρπολείται και θα κτισθεί εκ νέου από τον Θεοδόσιο Β'.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο συγκεκριμένος ναός καταστράφηκε δύο φορές στα χρόνια που ακολούθησαν.
Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404 μ.Χ., η πρώτη Αγιά Σοφιά πυρπολείται και
θα κτισθεί εκ νέου από τον Θεοδόσιο Β'. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 10 Οκτωβρίου
του 415 μ.Χ., όμως ο ναός θα πυρποληθεί και πάλι το 532 μ.Χ., κατά τη Στάση του
Νίκα.
Έτσι, ο Ιουστινιανός Α' αποφασίζει να κατασκευάσει την εκκλησία από την αρχή,
στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο επιβλητική, για να δεσπόζει στη Βασιλεύουσα . Τα
θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού θα μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 532
μ.Χ., με σχέδια που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Ισίδωρος από τη Μίλητο και
Ανθέμιος από τις Τράλλεις. Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου 537 από τον
Ιουστινιανό.
Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε ο σημαντικότερος
ναός της Ορθόδοξης εκκλησίας. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών και
συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1204-1261 ο ναός έγινε Ρωμαιοκαθολικός και
μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετατράπηκε σε
μουσουλμανικό τέμενος.
Ο ΡΥΘΜΌΣ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΤΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΝΑΟΎ
Το οικοδόμημα ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της τρουλαίας βασιλικής και
συνδυάζει στοιχεία της πρώιμης βυζαντινής ναοδομίας, σε πολύ μεγάλη
κλίμακα. Αρχιτεκτονικές επιρροές της Αγίας Σοφίας εντοπίζονται σε αρκετούς
μεταγενέστερους ορθόδοξους ναούς αλλά και σε οθωμανικά τζαμιά, όπως στο
τέμενος του Σουλεϊμάν και στο Σουλταναχμέτ τζαμί. Εκτός από τον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της , η Αγία Σοφία ξεχωρίζει επίσης για τον πλούσιο
εσωτερικό διάκοσμό της, που ωστόσο υπέστη σοβαρές καταστροφές κυρίως
από τους Τούρκους κατακτητές κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο
ναός είναι χτισμένος σε ρυθμό βασιλικής με τρούλο. Ο κυρίως χώρος του
κτίσματος έχει σχήμα κύβου, ενώ τέσσερις τεράστιοι πεσσοί (τετράγωνοι
στύλοι), που απέχουν μεταξύ τους 30 μέτρα, στηρίζουν τα τέσσερα μεγάλα τόξα
πάνω στα οποία εδράζεται ο επιβλητικός τρούλος, διαμέτρου 31 μέτρων, ο
οποίος δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται στο κενό, εξαιτίας των παραθύρων που
βρίσκονται γύρω από τη βάση του . Εσωτερικά ο Ναός διαιρείται από δύο
κιονοστοιχίες εξαρτώμενες από τους πεσσούς σε τρία κλίτη.
Ο Ναός αποτελείται από τα εξής μέρη:
Αίθριο
Υπαίθρια μαρμαρόστρωτη και περίστυλη αυλή στο μέσον της οποίας ήταν η
«κομψή φιάλη», η μαρμάρινη κρήνη που έφερε την ονομαστή καρκινική
επιγραφή «ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ» . Στο αίθριο επίσης
φέρονται κάποια ίχνη οικοδομήματος.
Έξω και κυρίως νάρθηκας
Πέντε πύλες από το αίθριο οδηγούν στον έξω νάρθηκα και από αυτόν άλλες
πέντε πύλες οδηγούν στον εσωτερικό νάρθηκα, από τις οποίες η μεσαία πύλη
λέγεται και Μεγάλη ή Ωραία Πύλη.
Ο κυρίως Ναός
Η είσοδος στον κυρίως Ναό, ήταν οι τρεις
Βασιλικές πύλες και οι έξι, ανά τρεις
εκατέρωθεν, του έσω νάρθηκα. Ο κυρίως Ναός
χωρίζεται σε τρία κλίτη , των οποίων το μεσαίο
είναι διπλάσιου πλάτους των εκατέρωθεν.
Το εσωτερικό σχέδιο είναι απλό: τέσσερις
πεσσοί, κτιστοί στύλοι, συνδέονται μεταξύ τους
με υπερώα τόξα στα οποία και φέρονται
επιθόλια τόξα, συναποτελώντας, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, μια περιμετρική βάση επί της
οποίας και εδράζει ο τεράστιος θόλος.
Μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό τέμενος προστέθηκαν
τέσσερις μιναρέδες.
ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΆ ΤΟΥ
ΝΑΟΎ
Εκτός από τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό της, η εκκλησία ξεχωρίζει
επίσης για τον πλούσιο εσωτερικό
διάκοσμο και τα καταπληκτικά
ψηφιδωτά, που, όμως,
καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό
στην πορεία του χρόνου και σήμερα
γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τη
διάσωσή τους.
ΤΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΆΖΕΙ ΣΤΟΝ ΝΑΌ;
Η Αγία Σοφία είναι το λαμπρότερο
κτίσμα της βυζαντινής τέχνης και
εντυπωσιάζει όποιον την επισκεφτεί.
Ιδιαίτερα ο τρούλος της είναι
επιβλητικός, αφού είναι τεράστιος και
δίνει την εντύπωση στους επισκέπτες
ότι «κρέμεται από τον ουρανό». Το φως
που εισδύει από τα παράθυρα του
τρούλου δημιουργεί μία μοναδική
αίσθηση ηρεμίας στον επισκέπτη που
βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού.
Ε) ΝΑΟΔΟΜΊΑ ΣΤΗ ΔΎΣΗ
Από την εποχή του Αποστόλου Παύλου μέχρι τον 9ο
αιώνα σε όλη την Ανατολή και κυρίως την Κων/πόλη
κυριαρχούσε ο ρυθμός της Βασιλικής. Ως εκ τούτου η
Δύση ,ακολούθησε τα πρότυπα της Ανατολής και ο
ρυθμός της βασιλικής αποτέλεσε την αφετηρία για την
εξέλιξη της Ναοδομίας.
Οι Παλαιοχριστιανικές βασιλικές ήταν τεράστια επιμήκη
οικοδομήματα διαιρούμενα εσωτερικά με κιονοστοιχίες ,
καταλήγοντας στην ανατολική μικρή πλευρά σε αψίδα.
Το μεσαίο κλίτος ήταν το πιο ευρύχωρο και το ψηλότερο.
Οι κίονες που χώριζαν τα κλίτη δεν είχαν ραβδώσεις και
κατέληγαν σε περίτεχνα κορινθιακά κιονόκρανα.
Η ΔΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Η βασιλική του
Αγίου Απολλιναρίου
(5ος αιώνας – Ραβέννα, Ιταλία)
10ΟΣ -12ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ :ΡΟΜΑΝΙΚΌΣ ΡΥΘΜΌΣ
Ρωμαϊκά στοιχεία ανάμεικτα με ντόπια των ευρωπαϊκών
λαών , κυρίως γερμανικών φύλων, δημιούργησαν τη
βάση για την ανάπτυξη της ρομανικής τέχνης. Ο
ρομανικός ρυθμός γεννήθηκε στη Γαλλία και εξαπλώθηκε
σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, κύρια χαρακτηριστικά του
είναι:
• Συμπαγή ογκώδη οικοδομήματα
• Επιβλητικές διαστάσεις
• Οι τοίχοι έχουν μεγάλο πάχος
• Οι κίονες και οι πεσσοί επίσης
• Οι πύργοι και τα καμπαναριά ξεπερνούν το ύψος της
σαμαρωτής στέγης
• Χρησιμοποιείται ημικυκλική αψίδα
Ναός του Αβαείου
των Βενεδικτίνων
στο Μούρμπαχ
(Νότια Αλσατία- 1160)
Είναι συνήθως τρίκλιτη βασιλική με μακρύ
εγκάρσιο κλίτος στα ανατολικά . Ο ρομανικός
ρυθμός έχει πολλές μικρότερες αψίδες που
αποτελούν παρεκκλήσια. Ο τρούλος έχει
κατάληξη πολυγωνική ή πυραμιδοειδή.
Χαρακτηριστικοί ναοί ρομανικού ρυθμού είναι
η Παναγία του Πουατιέ (Γαλλία), ο
Καθεδρικός ναός του Ντάραμ (Αγγλία), ο
Άγιος Ιάκωβος της Κομποστέλας (Ισπανία)
Άγιος Ιάκωβος της Κομποστέλας
12ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ: ΓΟΤΘΙΚΌΣ ΡΥΘΜΌΣ
Στη Γαλλία δημιουργήθηκε ο γοτθικός ρυθμός
όπου οι εμπνευστές του κράτησαν μόνο τον
πέτρινο σκελετό του ρομανικού ρυθμού και
έκαναν τις εξής αλλαγές:
• Μετέτρεψαν τις στρογγυλές αψίδες σε
αιχμηρές
• Στη θέση των τοίχων μπήκαν μεγάλα
παράθυρα με υαλογραφήματα
• Ο θόλος τώρα είναι ψηλότερος
• Το κτίριο δίνει την εντύπωση ότι υψώνεται
προς τα πάνω.
Η Παναγία των Παρισίων
Μητρόπολη του Στρασβούργου
15ΟΣ -16ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ: ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ
Στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική αναβιώνουν αρχαίοι ρυθμοί ,
κυριαρχεί ο νατουραλισμός . Τον 16ο αιώνα η ακμή της Αναγέννησης
κυριαρχεί πλήρως στην Ιταλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άγιος
Πέτρος στην Ιταλία.
• Γενικά η εκκλησία της Δύσης χρησιμοποίησε κατά κόρον ανάγλυφα
αγάλματα για τη διακόσμηση των ναών.
• Συμπερασματικά η εξέλιξη της τέχνης των δύο χριστιανικών
εκκλησιών φανερώνει πως η Ανατολή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στο
πνευματικό περιεχόμενο της τέχνης ενώ η δύση στην αισθητική της
μορφής.
ΠΗΓΕΣ:
• http://www.byzantineathens.com/alpharhochiiotatauepsilonkappatauomicronnuiotakapp
aomicroniota-rhoupsilonthetamuomicroniota-nualphaomeganu.html
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF
%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%C
E%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%
B7)
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%
CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%82
• https://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/101995566
• https://www.pemptousia.gr/2022/07/istoriko-tis-agia-sofias/
• https://www.timetoast.com/timelines/62618200-3533-4509-8f70-d71618eea815
• Εγκυκλοπαίδεια: ΔΟΜΗ
Γαλανοπούλου Βασιλική
Γ1
2022-23
ΤΕΛΟΣ
1 de 28

Recomendados

Εξέλιξη της Ναοδομίας por
Εξέλιξη της ΝαοδομίαςΕξέλιξη της Ναοδομίας
Εξέλιξη της ΝαοδομίαςΔήμητρα Τζίνου
413 visualizações16 slides
η εξελιξη της ναοδομιας por
η εξελιξη της ναοδομιαςη εξελιξη της ναοδομιας
η εξελιξη της ναοδομιαςNZAL
1.1K visualizações18 slides
Αρχιτεκτονική ναών.pptx por
Αρχιτεκτονική ναών.pptxΑρχιτεκτονική ναών.pptx
Αρχιτεκτονική ναών.pptxΔήμητρα Τζίνου
112 visualizações22 slides
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά por
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία ΡουσσιάΑγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία ΡουσσιάIliana Kouvatsou
245 visualizações35 slides
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομία por
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομίαεκκλησιαστική τέχνη ναοδομία
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομίαdesphan
5.2K visualizações24 slides
η εξέλιξη της ναοδομίας por
η εξέλιξη της ναοδομίαςη εξέλιξη της ναοδομίας
η εξέλιξη της ναοδομίαςNZAL
2.3K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx

Χριστιανικη Αρχιτεκτονικη por
Χριστιανικη ΑρχιτεκτονικηΧριστιανικη Αρχιτεκτονικη
Χριστιανικη ΑρχιτεκτονικηGLYKERIA MARINOU
6.5K visualizações35 slides
Αγία Σοφία, Χρήστος Τσολάκης por
Αγία Σοφία, Χρήστος ΤσολάκηςΑγία Σοφία, Χρήστος Τσολάκης
Αγία Σοφία, Χρήστος ΤσολάκηςIliana Kouvatsou
256 visualizações42 slides
Aγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα por
Aγία του Θεού Σοφία, Α. ΡήγαAγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα
Aγία του Θεού Σοφία, Α. ΡήγαIliana Kouvatsou
663 visualizações31 slides
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-Τσιστράκης por
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-ΤσιστράκηςΟ ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-Τσιστράκης
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-ΤσιστράκηςIliana Kouvatsou
225 visualizações11 slides
Ναοδομία.pptx por
Ναοδομία.pptxΝαοδομία.pptx
Ναοδομία.pptxΔήμητρα Τζίνου
99 visualizações18 slides
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη por
Βυζαντινή ΘεσσαλονίκηΒυζαντινή Θεσσαλονίκη
Βυζαντινή Θεσσαλονίκηkhatziar
2.6K visualizações51 slides

Similar a ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx(20)

Χριστιανικη Αρχιτεκτονικη por GLYKERIA MARINOU
Χριστιανικη ΑρχιτεκτονικηΧριστιανικη Αρχιτεκτονικη
Χριστιανικη Αρχιτεκτονικη
GLYKERIA MARINOU6.5K visualizações
Αγία Σοφία, Χρήστος Τσολάκης por Iliana Kouvatsou
Αγία Σοφία, Χρήστος ΤσολάκηςΑγία Σοφία, Χρήστος Τσολάκης
Αγία Σοφία, Χρήστος Τσολάκης
Iliana Kouvatsou256 visualizações
Aγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα por Iliana Kouvatsou
Aγία του Θεού Σοφία, Α. ΡήγαAγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα
Aγία του Θεού Σοφία, Α. Ρήγα
Iliana Kouvatsou663 visualizações
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-Τσιστράκης por Iliana Kouvatsou
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-ΤσιστράκηςΟ ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-Τσιστράκης
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-Τσιστράκης
Iliana Kouvatsou225 visualizações
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη por khatziar
Βυζαντινή ΘεσσαλονίκηΒυζαντινή Θεσσαλονίκη
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη
khatziar2.6K visualizações
Αγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι por Iliana Kouvatsou
Αγιά Σοφιά, Μέντισον ΝουρτσελάριΑγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι
Αγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι
Iliana Kouvatsou88 visualizações
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών por Δήμητρα Τζινου.
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών NαώνNαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
Nαοδομία Oρθόδοξων Xριστιανικών Nαών
Δήμητρα Τζινου.1.2K visualizações
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας por Nikoletta Dimitriou
 Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Nikoletta Dimitriou554 visualizações
Μοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπης por Iliana Kouvatsou
Μοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπηςΜοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπης
Μοναστήρια της Αττικής,καταφύγια μνήμης και αγάπης
Iliana Kouvatsou426 visualizações
MONHOSIOYLOYKA.pdf por ssusere47498
MONHOSIOYLOYKA.pdfMONHOSIOYLOYKA.pdf
MONHOSIOYLOYKA.pdf
ssusere474982 visualizações
Η Αγία Σοφία, Άννα Σαούγκου por Iliana Kouvatsou
Η Αγία Σοφία, Άννα ΣαούγκουΗ Αγία Σοφία, Άννα Σαούγκου
Η Αγία Σοφία, Άννα Σαούγκου
Iliana Kouvatsou146 visualizações
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ por ssuserc13fb9
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ssuserc13fb9105 visualizações
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-_Η-Μονή-του-Οσίου-Λουκά por Vivi Carouzou
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-_Η-Μονή-του-Οσίου-ΛουκάΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-_Η-Μονή-του-Οσίου-Λουκά
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-_Η-Μονή-του-Οσίου-Λουκά
Vivi Carouzou8 visualizações
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας por Stilianos Gouloust
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίαςΠάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας
Πάμε θεσσαλονίκη 2014 2015 ε2 2ο δημοτικό σχολείο περαίας
Stilianos Gouloust1.1K visualizações
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο por Kvarnalis75
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
Kvarnalis7516.3K visualizações
07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική) por Peter Tzagarakis
07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική)07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική)
07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική)
Peter Tzagarakis6.8K visualizações
H Αγία Σοφία, Ιωάννα Καρατζά por Iliana Kouvatsou
H Αγία Σοφία, Ιωάννα ΚαρατζάH Αγία Σοφία, Ιωάννα Καρατζά
H Αγία Σοφία, Ιωάννα Καρατζά
Iliana Kouvatsou267 visualizações
7 νέα θαύματα por katerpet
7 νέα θαύματα7 νέα θαύματα
7 νέα θαύματα
katerpet249 visualizações

Mais de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
69 visualizações33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx por
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
84 visualizações14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx por
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 visualizações4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 visualizações6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 visualizações21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 visualizações25 slides

Mais de Δήμητρα Τζίνου(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου69 visualizações
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Δήμητρα Τζίνου11 visualizações
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Δήμητρα Τζίνου121 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Δήμητρα Τζίνου110 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου106 visualizações

Último

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
422 visualizações15 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
71 visualizações65 slides
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 visualizações30 slides
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
699 visualizações7 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
59 visualizações5 slides
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.3K visualizações15 slides

Último(20)

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 visualizações
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Theresa Giakoumatou71 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 visualizações
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 visualizações
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx por ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 visualizações
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou129 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 visualizações
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 visualizações
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
Tassos Karampinis30 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram23 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 visualizações

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx

 • 2. Α) ΕΥΚΤΉΡΙΟΙ ΟΊΚΟΙ Ή ΚΥΡΙΑΚΆ Από τις αρχές του 2ου αιώνα, όταν οι χριστιανοί αυξήθηκαν, χρειάστηκαν ευρύχωρες αίθουσες (από ιδιώτες ή από την κοινότητα) για τη λατρεία. Είχαν μόνιμο χαρακτήρα και ονομάστηκαν Κυριακά (προς τιμήν του Κυρίου) ή Ευκτήριοι οίκοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου οίκου ανακαλύφτηκε στη Δούρα Ευρωπoύ της Μεσοποταμίας.
 • 3. Β) ΚΑΤΑΚΌΜΒΕΣ Οι κατακόμβες είναι σήραγγες σκαμμένες στο βράχο οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως κοιμητήρια. Λέγεται ότι η λέξη «κατακόμβη», της οποίας η έννοια είναι αβέβαιη (πιθανότατα σημαίνει «στις κοιλότητες»), ήταν ένα τοπωνύμιο που περιέγραφε κάποιο συγκεκριμένο κοιμητήριο στην Αππία Οδό κοντά στη Ρώμη. Με τον καιρό, χρησιμοποιήθηκε για όλα τα υπόγεια κοιμητήρια. Μολονότι υπάρχουν κατακόμβες σε πολλά μέρη της λεκάνης της Μεσογείου, οι κατακόμβες της Ρώμης είναι οι γνωστότερες και επίσης οι μεγαλύτερες—το συνολικό μήκος τους υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Έχουν βρεθεί περίπου 60 κατακόμβες, όλες σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων έξω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, κατά μήκος των δρόμων οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί από ύπατους και συνέδεαν τη Ρώμη με τις επαρχίες της.
 • 4. Φαίνεται ότι τον πρώτο αιώνα οι Ρωμαίοι Χριστιανοί δεν είχαν δικά τους κοιμητήρια αλλά έθαβαν τους νεκρούς τους δίπλα στους ειδωλολάτρες. Στα μέσα του δεύτερου αιώνα, όταν οι καθ’ ομολογία Χριστιανοί είχαν ήδη αρχίσει να επηρεάζονται από την ειδωλολατρική σκέψη, πλούσιοι προσήλυτοι διέθεσαν κάποια περιουσιακά στοιχεία για «Χριστιανικά» κοιμητήρια. Για να λύσουν το πρόβλημα του χώρου χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από την πόλη, άρχισαν το σκάψιμο. Κατά τη διάρκεια των διωγμών οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν τις κατακόμβες (τα πιο ευρύχωρα δωμάτια που ονομαζόταν "κρύπτες") και τελούσαν τη λατρεία τους, χρησιμοποιώντας τον τάφο ενός μάρτυρα ως Αγία Τράπεζα.
 • 5. Γ) ΡΥΘΜΟΊ Ή ΤΎΠΟΙ ΝΑΏΝ Πρόκειται για μια ορθογώνια αίθουσα που χωρίζεται με κιονοστοιχίες σε τρία, πέντε, επτά ή εννιά κλίτη με υπερυψωμένο πάντα το μεσαίο για τον διαρκή φωτισμό του κτηρίου. Το ανατολικό τμήμα καταλήγει σε μια ημικυλινδρική κόγχη, την αψίδα, που προορίζεται για τον κλήρο, ενώ στα δυτικά υπάρχει ο νάρθηκας για τους κατηχούμενους. Ο ρυθμός αυτός είναι επηρεασμένος από τα αντίστοιχα κτήρια των Ελλήνων και των Ρωμαίων που λειτουργούσαν ως δικαστήρια ή χώροι συνεδριάσεων. Οι χριστιανοί αξιοποίησαν αυτόν τον ρυθμό από τον 4ο μ.Χ. αιώνα για την κατασκευή των ναών τους. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Άγιος Δημήτριος, Θεσ/νίκη Άγιος Απολλινάριος ο νέος, Ραβένα
 • 6. ΠΕΡΊΚΕΝΤΡΟΣ Ή ΡΟΤΌΝΤΑ Πρόκειται για συνήθως κυκλικά ή οκταγωνικά κτίρια με ξύλινη στέγαση και τονισμένους τους κατακόρυφους άξονές τους, προκειμένου να προσδώσουν στους πιστούς μια αίσθηση συγκεντρώσεως, ηρεμίας και ψυχικής ανατάσεως. Άλλωστε η βαθμιαία ανάταση των θόλων, που στηρίζουν τον τρούλλο, ανυψώνει αυτόματα το βλέμμα και το πνεύμα του θεατή προς το φως. Το ιερό, τοποθετείται υποχρεωτικά στο κέντρο του ναού, προκειμένου όλοι οι μετέχοντες της Θείας Λατρείας να έχουν οπτική των τεκταινομένων, θυμίζοντας σκηνή θεάτρου τοποθετημένη στο κέντρο μιας κυκλικής αίθουσας. Άγιος Γεώργιος, Θεσ/νίκη Άγιος Βιτάλιος, Ραβένα
 • 7. ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΕ ΤΡΟΎΛΟ Τον 6ο μ.Χ. αιώνα, την εποχή της μεγάλης ακμής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, εμφανίστηκε ο ρυθμός της Βασιλικής με τρούλο. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική εφεύρεση των βυζαντινών αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Οι μηχανικοί αυτοί κατόρθωσαν να τοποθετήσουν στην στέγη της βασιλικής τον κυκλικό τρούλο, ο οποίος μέσω τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων κατέληγε να στηρίζεται σε τέσσερις μεγάλους πεσσούς. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού του ρυθμού είναι ο περίφημος ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος κτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό κατά τα έτη 531-537. Αγία Σοφία, Κων/πολη
 • 8. ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΉΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΣ Ο εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο είναι ο αντιπροσωπευτικότερος βυζαντινός ρυθμός. Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των ναών είναι ο σχηματισμός σταυρού εσωτερικά και εξωτερικά στο σχεδόν τετράγωνο κτίσμα, που φέρει έναν ή πέντε τρούλους. Η δημιουργία κογχών στη βόρεια και νότια πλευρά όχι μόνο αυξάνουν τον εσωτερικό χώρο, αλλά χαρίζουν παράλληλα ομορφιά και χάρη. Καπνικαρέα, Αθήνα Παναγία των Χαλκέων, Θεσ/νίκη
 • 9. ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΌΣ Στον οκταγωνικό ναό υπάρχει ένας μεγάλος τρούλος, ο οποίος καλύπτει ολόκληρη σχεδόν τη στέγη και στηρίζεται μέσω οκτώ σφαιρικών τριγώνων σε ισάριθμους κίονες. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι ο παραμερισμός των τεσσάρων πεσσών ή κιόνων από το κέντρο και η δημιουργία ενός μεγάλου και ενιαίου χώρου στον κυρίως ναό. Μονή Δαφνίου, Χαϊδάρι Μονή Οσίου Λουκά, Βοιωτία
 • 10. ΑΓΙΟΡΕΊΤΙΚΟΣ ΤΡΊΚΟΓΧΟΣ Ο Αγιορείτικος τρίκογχος αποτελεί μια μικρή παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ρυθμού με μοναδική διαφοροποίηση την απόληξη της βόρειας και νότιας πλευράς του ναού σε κόγχες προκειμένου να στεγαστούν οι χοροί των ιεροψαλτών. Ο τύπος ονομάζεται έτσι γιατί δημιουργήθηκε και συναντάται κυρίως στο Άγιον Όρος . Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, Άγιον Όρος Ιερά Μονή Βατοπεδίου, Άγιον Όρος
 • 11. ΠΕΝΤΆΤΡΟΥΛΟΣ Πρόκειται για κυρίαρχο ρυθμό της Μακεδονίας, της Σερβίας και γενικότερα των δυτικών Βαλκανίων. Οφείλει την ονομασία του στην εισαγωγή τεσσάρων επιπλέον σχετικά χαμηλών τρούλλων στις γωνίες του ναού. Οι τέσσερις αυτοί τρουλίσκοι, αν και τελείως αποκομμένοι εσωτερικά από τον κεντρικό τρούλλο επιτυγχάνουν να εξισορροπήσουν αισθητικά εξωτερικά τον όγκο του. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας, Αιτωλοακαρνανία
 • 12. ΣΤΑΥΡΕΠΊΣΤΕΓΟΣ Πρόκειται για ναούς της υστεροβυζαντινής περιόδου, που επιχωριάζουν στην κυρίως Ελλάδα. Πρωτοεμφανίζονται στη δύση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον 13ο αιώνα μ.Χ. και είναι αποκύημα της ανάγκης για ευκολία και οικονομία στην ανέγερσή τους. Πρόκειται για μικρής κλίμακας θολοσκεπείς ναούς, μονόκλιτους ή τρίκλιτους, των οποίων η κατά μήκος καμάρα διακόπτεται από μία δεύτερη εγκάρσια και ψηλά τοποθετημένη καμάρα, έτσι ώστε στη στέγη σχηματίζεται με σαφήνεια το σχήμα του σταυρού, στο οποίο οφείλεται και η ονομασία του τύπου. Ναός Αγίας Τριάδας, Κρανίδι Ναός Αγίου Λουκά Λαμπρικών, Κορωπί
 • 13. Δ) ΝΑΌΣ ΑΓΊΑΣ ΣΟΦΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Ο πρώτος ναός της Αγία Σοφίας θεμελιώθηκε από το Μ. Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ., όταν μετέφερε στην Πόλη την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ονόμασε τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μετά τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου 330μ.Χ. , η ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας υπήρξε τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος οικοδόμησης γύρω από το Μ. Παλάτι. Η ανέγερση του ναού ολοκληρώθηκε από το γιο του Κωνστάντιο και τα εγκαίνια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 360 μ.Χ. Η πρώτη Αγία Σοφία, η οποία εγκαινιάστηκε επί της αυτοκρατορίας του Κωνσταντίου Β΄ μαζί με το ναό της Αγίας Ειρήνης αποτελούσε τον κύριο καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας και έδρα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Εικάζεται ότι επρόκειτο για ξυλόστεγη βασιλική, τρίκλιτη ή πεντάκλιτη. Ο συγκεκριμένος ναός καταστράφηκε δύο φορές στα χρόνια που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404 μ.Χ., η πρώτη Αγιά Σοφιά πυρπολείται και θα κτισθεί εκ νέου από τον Θεοδόσιο Β'. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
 • 14. Ο συγκεκριμένος ναός καταστράφηκε δύο φορές στα χρόνια που ακολούθησαν. Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404 μ.Χ., η πρώτη Αγιά Σοφιά πυρπολείται και θα κτισθεί εκ νέου από τον Θεοδόσιο Β'. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 10 Οκτωβρίου του 415 μ.Χ., όμως ο ναός θα πυρποληθεί και πάλι το 532 μ.Χ., κατά τη Στάση του Νίκα. Έτσι, ο Ιουστινιανός Α' αποφασίζει να κατασκευάσει την εκκλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο επιβλητική, για να δεσπόζει στη Βασιλεύουσα . Τα θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού θα μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 532 μ.Χ., με σχέδια που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Ισίδωρος από τη Μίλητο και Ανθέμιος από τις Τράλλεις. Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου 537 από τον Ιουστινιανό. Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε ο σημαντικότερος ναός της Ορθόδοξης εκκλησίας. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1204-1261 ο ναός έγινε Ρωμαιοκαθολικός και μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος.
 • 15. Ο ΡΥΘΜΌΣ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΤΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΝΑΟΎ Το οικοδόμημα ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της τρουλαίας βασιλικής και συνδυάζει στοιχεία της πρώιμης βυζαντινής ναοδομίας, σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Αρχιτεκτονικές επιρροές της Αγίας Σοφίας εντοπίζονται σε αρκετούς μεταγενέστερους ορθόδοξους ναούς αλλά και σε οθωμανικά τζαμιά, όπως στο τέμενος του Σουλεϊμάν και στο Σουλταναχμέτ τζαμί. Εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της , η Αγία Σοφία ξεχωρίζει επίσης για τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό της, που ωστόσο υπέστη σοβαρές καταστροφές κυρίως από τους Τούρκους κατακτητές κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο ναός είναι χτισμένος σε ρυθμό βασιλικής με τρούλο. Ο κυρίως χώρος του κτίσματος έχει σχήμα κύβου, ενώ τέσσερις τεράστιοι πεσσοί (τετράγωνοι στύλοι), που απέχουν μεταξύ τους 30 μέτρα, στηρίζουν τα τέσσερα μεγάλα τόξα πάνω στα οποία εδράζεται ο επιβλητικός τρούλος, διαμέτρου 31 μέτρων, ο οποίος δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται στο κενό, εξαιτίας των παραθύρων που βρίσκονται γύρω από τη βάση του . Εσωτερικά ο Ναός διαιρείται από δύο κιονοστοιχίες εξαρτώμενες από τους πεσσούς σε τρία κλίτη.
 • 16. Ο Ναός αποτελείται από τα εξής μέρη: Αίθριο Υπαίθρια μαρμαρόστρωτη και περίστυλη αυλή στο μέσον της οποίας ήταν η «κομψή φιάλη», η μαρμάρινη κρήνη που έφερε την ονομαστή καρκινική επιγραφή «ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ» . Στο αίθριο επίσης φέρονται κάποια ίχνη οικοδομήματος. Έξω και κυρίως νάρθηκας Πέντε πύλες από το αίθριο οδηγούν στον έξω νάρθηκα και από αυτόν άλλες πέντε πύλες οδηγούν στον εσωτερικό νάρθηκα, από τις οποίες η μεσαία πύλη λέγεται και Μεγάλη ή Ωραία Πύλη.
 • 17. Ο κυρίως Ναός Η είσοδος στον κυρίως Ναό, ήταν οι τρεις Βασιλικές πύλες και οι έξι, ανά τρεις εκατέρωθεν, του έσω νάρθηκα. Ο κυρίως Ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη , των οποίων το μεσαίο είναι διπλάσιου πλάτους των εκατέρωθεν. Το εσωτερικό σχέδιο είναι απλό: τέσσερις πεσσοί, κτιστοί στύλοι, συνδέονται μεταξύ τους με υπερώα τόξα στα οποία και φέρονται επιθόλια τόξα, συναποτελώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια περιμετρική βάση επί της οποίας και εδράζει ο τεράστιος θόλος.
 • 18. Μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό τέμενος προστέθηκαν τέσσερις μιναρέδες.
 • 19. ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΆ ΤΟΥ ΝΑΟΎ Εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της, η εκκλησία ξεχωρίζει επίσης για τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο και τα καταπληκτικά ψηφιδωτά, που, όμως, καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό στην πορεία του χρόνου και σήμερα γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τη διάσωσή τους.
 • 20. ΤΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΆΖΕΙ ΣΤΟΝ ΝΑΌ; Η Αγία Σοφία είναι το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης και εντυπωσιάζει όποιον την επισκεφτεί. Ιδιαίτερα ο τρούλος της είναι επιβλητικός, αφού είναι τεράστιος και δίνει την εντύπωση στους επισκέπτες ότι «κρέμεται από τον ουρανό». Το φως που εισδύει από τα παράθυρα του τρούλου δημιουργεί μία μοναδική αίσθηση ηρεμίας στον επισκέπτη που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού.
 • 21. Ε) ΝΑΟΔΟΜΊΑ ΣΤΗ ΔΎΣΗ Από την εποχή του Αποστόλου Παύλου μέχρι τον 9ο αιώνα σε όλη την Ανατολή και κυρίως την Κων/πόλη κυριαρχούσε ο ρυθμός της Βασιλικής. Ως εκ τούτου η Δύση ,ακολούθησε τα πρότυπα της Ανατολής και ο ρυθμός της βασιλικής αποτέλεσε την αφετηρία για την εξέλιξη της Ναοδομίας. Οι Παλαιοχριστιανικές βασιλικές ήταν τεράστια επιμήκη οικοδομήματα διαιρούμενα εσωτερικά με κιονοστοιχίες , καταλήγοντας στην ανατολική μικρή πλευρά σε αψίδα. Το μεσαίο κλίτος ήταν το πιο ευρύχωρο και το ψηλότερο. Οι κίονες που χώριζαν τα κλίτη δεν είχαν ραβδώσεις και κατέληγαν σε περίτεχνα κορινθιακά κιονόκρανα. Η ΔΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η βασιλική του Αγίου Απολλιναρίου (5ος αιώνας – Ραβέννα, Ιταλία)
 • 22. 10ΟΣ -12ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ :ΡΟΜΑΝΙΚΌΣ ΡΥΘΜΌΣ Ρωμαϊκά στοιχεία ανάμεικτα με ντόπια των ευρωπαϊκών λαών , κυρίως γερμανικών φύλων, δημιούργησαν τη βάση για την ανάπτυξη της ρομανικής τέχνης. Ο ρομανικός ρυθμός γεννήθηκε στη Γαλλία και εξαπλώθηκε σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, κύρια χαρακτηριστικά του είναι: • Συμπαγή ογκώδη οικοδομήματα • Επιβλητικές διαστάσεις • Οι τοίχοι έχουν μεγάλο πάχος • Οι κίονες και οι πεσσοί επίσης • Οι πύργοι και τα καμπαναριά ξεπερνούν το ύψος της σαμαρωτής στέγης • Χρησιμοποιείται ημικυκλική αψίδα Ναός του Αβαείου των Βενεδικτίνων στο Μούρμπαχ (Νότια Αλσατία- 1160)
 • 23. Είναι συνήθως τρίκλιτη βασιλική με μακρύ εγκάρσιο κλίτος στα ανατολικά . Ο ρομανικός ρυθμός έχει πολλές μικρότερες αψίδες που αποτελούν παρεκκλήσια. Ο τρούλος έχει κατάληξη πολυγωνική ή πυραμιδοειδή. Χαρακτηριστικοί ναοί ρομανικού ρυθμού είναι η Παναγία του Πουατιέ (Γαλλία), ο Καθεδρικός ναός του Ντάραμ (Αγγλία), ο Άγιος Ιάκωβος της Κομποστέλας (Ισπανία) Άγιος Ιάκωβος της Κομποστέλας
 • 24. 12ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ: ΓΟΤΘΙΚΌΣ ΡΥΘΜΌΣ Στη Γαλλία δημιουργήθηκε ο γοτθικός ρυθμός όπου οι εμπνευστές του κράτησαν μόνο τον πέτρινο σκελετό του ρομανικού ρυθμού και έκαναν τις εξής αλλαγές: • Μετέτρεψαν τις στρογγυλές αψίδες σε αιχμηρές • Στη θέση των τοίχων μπήκαν μεγάλα παράθυρα με υαλογραφήματα • Ο θόλος τώρα είναι ψηλότερος • Το κτίριο δίνει την εντύπωση ότι υψώνεται προς τα πάνω. Η Παναγία των Παρισίων Μητρόπολη του Στρασβούργου
 • 25. 15ΟΣ -16ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ: ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ Στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική αναβιώνουν αρχαίοι ρυθμοί , κυριαρχεί ο νατουραλισμός . Τον 16ο αιώνα η ακμή της Αναγέννησης κυριαρχεί πλήρως στην Ιταλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άγιος Πέτρος στην Ιταλία. • Γενικά η εκκλησία της Δύσης χρησιμοποίησε κατά κόρον ανάγλυφα αγάλματα για τη διακόσμηση των ναών. • Συμπερασματικά η εξέλιξη της τέχνης των δύο χριστιανικών εκκλησιών φανερώνει πως η Ανατολή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στο πνευματικό περιεχόμενο της τέχνης ενώ η δύση στην αισθητική της μορφής.
 • 26. ΠΗΓΕΣ: • http://www.byzantineathens.com/alpharhochiiotatauepsilonkappatauomicronnuiotakapp aomicroniota-rhoupsilonthetamuomicroniota-nualphaomeganu.html • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF %CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%C E%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE% B7) • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C% CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%82 • https://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/101995566 • https://www.pemptousia.gr/2022/07/istoriko-tis-agia-sofias/ • https://www.timetoast.com/timelines/62618200-3533-4509-8f70-d71618eea815 • Εγκυκλοπαίδεια: ΔΟΜΗ