Αρχιτεκτονική ναών.pptx

Αρχιτεκτονική ναών.pptx
ΝΑΟΔΟΜΙΑ
Ως ναοδομία αναφέρεται
η αρχιτεκτονική των ναών.
Τις αρχαιότερες μαρτυρίες για
τους χώρους προσευχής και
λατρείας των πρώτων αιώνων
παρέχουν οι Πράξεις των
Αποστόλων.
Έμειναν γνωστοί με τις
ονομασίες «κατ’ οίκον
εκκλησία», «οίκος Θεού»,
«οίκος Κυρίου» και «κυριακόν».
ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ ή ΚΥΡΙΑΚΑ
Ήταν ευρύχωρες αίθουσες (από ιδιώτες
ή από την κοινότητα) για τη λατρεία.
Είχαν μόνιμο χαρακτήρα και
ονομάστηκαν Κυριακά (προς τιμήν του
Κυρίου) ή Ευκτήριοι οίκοι.
Αποτελούσαν είτε χωριστές οντότητες
είτε υπάγονταν σε κεντρικούς χώρους
δημοσίας λατρείας.
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄
εισήγαγε αριθμό προϋποθέσεων για
την ανέγερσή τους.
Παράλληλα, επέβαλε ορισμένους
περιορισμούς,
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ
άλλων, της απαγόρευσης
τελέσεως λειτουργίας εντός των
προσευχητηρίων.
Το 1028, προχώρησε στην
απαγόρευση της χρήσεως των
ευκτηρίων για σκοπούς πέραν της
τέλεσης λειτουργίας.
ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
Οι κατακόμβες ήταν υπόγειες αίθουσες
στα χριστιανικά κοιμητήρια και οι
πρώτοι χριστιανοί τις χρησιμοποιούσαν
ως χώρους λατρείας του Θεού.
Κατά την περίοδο των διωγμών οι
χριστιανοί συναθροίζονταν μυστικά
στις κατακόμβες όπου και τελούσαν τις
θρησκευτικές τους τελετές.
Η λατινική λέξη Κατακόμβη
προέρχεται από την ελληνική λέξη
κατακύμβη που σημαίνει όρυγμα στη
γη και γενικά υπόγειο τάφο.
Στις κατακόμβες οι χριστιανοί έφτιαχναν
συμβολικές παραστάσεις του Χριστού, του
Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, της
προσευχής, ούτως ώστε να μην γίνεται
αποδεικτική η παρουσία των πιστών
χριστιανών.
Οι ειδωλολάτρες δεν καταλάβαιναν αυτές
τις παραστάσεις και τα σύμβολα και ήταν
κατανοητή μόνο μεταξύ των χριστιανών η
πρώιμος αυτή χριστιανική τέχνη.
Πολλές τέτοιες κατακόμβες βρίσκουμε
κυρίως στη Ρώμη. Υπάρχουν βέβαια και στην
Μ. Ασία, στη Βόρ. Αφρική και στην Ελλάδα
όπως π.χ. στη Μήλο.
ΡΥΘΜΟΙ ή ΤΥΠΟΙ ΝΑΩΝ
Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μ.Χ. και την
αναγνώριση του Χριστιανισμού ως ισότιμου με τις άλλες
θρησκείες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, άρχισε η ανέγερση των
πρώτων ναών, προκειμένου να στεγαστούν τα πολυάριθμα
πλήθη των πιστών.
Κατά την πρώτη περίοδο της χριστιανικής αρχιτεκτονικής,
χρησιμοποιήθηκαν τύποι οικείοι στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον,
μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο Χριστιανισμός.
Κύρια στοιχεία της εκάστοτε αλλαγής και του εκάστοτε ρυθμού
αποτελούν η θρησκεία, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, τα
ήθη και τα έθιμα, τα διαθέσιμα υλικά και το φυσικό περιβάλλον.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πρόκειται για μια ορθογώνια αίθουσα
που χωρίζεται με κιονοστοιχίες σε τρία ή
πέντε κλίτη, με υπερυψωμένο το μεσαίο,
για τον διαρκή φωτισμό του κτηρίου.
Το ανατολικό τμήμα καταλήγει σε μια
ημικυλινδρική κόγχη, την αψίδα, που
προορίζεται για τον κλήρο.
Στα δυτικά υπάρχει ο νάρθηκας για τους
κατηχούμενους.
Ο ρυθμός αυτός είναι επηρεασμένος από
τα αντίστοιχα κτήρια των Ελλήνων και των
Ρωμαίων που λειτουργούσαν ως
δικαστήρια ή χώροι συνεδριάσεων.
ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΟΣ ή ΡΟΤΟΝΤΑ
Πρόκειται για ένα θολωτό κυκλικό ή
εξαγωνικό ή οκταγωνικό κτήριο που
χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τα
παλαιοχριστιανικά χρόνια για την κατασκευή
ναών.
Η βαθμιαία ανάταση των θόλων, που
στηρίζουν τον τρούλλο, ανυψώνει αυτόματα
το βλέμμα του θεατή προς το φως.
Το ιερό, τοποθετείται υποχρεωτικά στο
κέντρο του ναού, προκειμένου όλοι οι
μετέχοντες της Θείας Λατρείας να έχουν
οπτική των τεκταινομένων.
Πρότυπο αυτού του ρυθμού θεωρείται το
Πάνθεον στη Ρώμη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΥΛΟ
Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική
εφεύρεση των βυζαντινών
αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου.
Οι μηχανικοί αυτοί κατόρθωσαν να
τοποθετήσουν στην στέγη της
βασιλικής, τον κυκλικό τρούλο, ο
οποίος μέσω τεσσάρων σφαιρικών
τριγώνων κατέληγε να στηρίζεται σε
τέσσερις μεγάλους πεσσούς, ικανούς
να αντέξουν το βάρος του.
Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού του
ρυθμού είναι ο περίφημος ναός
της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη.
ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
Ο εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο
είναι ο αντιπροσωπευτικότερος
βυζαντινός ρυθμός.
Κύριο χαρακτηριστικό του, είναι ο
σχηματισμός σταυρού εσωτερικά και
εξωτερικά, στο τετράγωνο κτίσμα, που
φέρει έναν ή πέντε τρούλους.
Η δημιουργία κογχών στη βόρεια και
νότια πλευρά αυξάνουν τον εσωτερικό
του χώρο.
Υπάρχουν πολλοί ναοί αυτού του
ρυθμού, όπως η Καπνικαρέα στην Αθήνα
και η Παναγία των Χαλκαίων στη
Θεσσαλονίκη.
ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ
Στον οκταγωνικό ναό υπάρχει ένας
μεγάλος τρούλος, ο οποίος καλύπτει
ολόκληρη σχεδόν τη στέγη και στηρίζεται
μέσω οκτώ σφαιρικών τριγώνων σε
ισάριθμους κίονες. Κύριο χαρακτηριστικό
αυτού του τύπου είναι ο παραμερισμός
των τεσσάρων πεσσών ή κιόνων από το
κέντρο και η δημιουργία ενός μεγάλου και
ενιαίου χώρου στον κυρίως ναό.
Παραδείγματα αυτού του ρυθμού είναι ο
ναός του Σωτήρος Λυκοδήμου στην Αθήνα
(Ρώσικη εκκλησία), το καθολικό της Μονής
Δαφνίου και ο ναός του Οσίου Λουκά στη
Βοιωτία.
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Ανήκει στις κορυφαίες δημιουργίες
της βυζαντινής ναοδομίας, όντας
πρωτοποριακού σχεδιασμού και
αρχιτεκτονικής συνθέσεως.
Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σαν το
<<8ο θαύμα του κόσμου>>.
Αψηφώντας πολέμους, καταστροφές και
σεισμούς, στέκει αγέρωχη στην
Κωνσταντινούπολη, σύμβολο της
χριστιανικής της ιστορίας και μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και
Ισίδωρος που επεξεργάστηκαν τα
σχέδια και διεύθυναν τις εργασίες
κατασκευής τη (532-537), έδωσαν
έμφαση στο κέντρο, δηλαδή στον
καθ' ύψος άξονα του ναού.
Το κτίριο είναι σχεδόν τετράγωνο.
Τέσσερις ογκώδεις τετράγωνοι
κίονες σχηματίζουν το κεντρικό
τετράγωνο.
Οι κίονες συνδέονται με τόξα και
δημιουργούν ένα στεφάνι, πάνω στο
οποίο στηρίζεται ο τεράστιος
τρούλος.
Ένα από τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει
είναι ότι ο τρούλος μοιάζει να αιωρείται.
Το φως εισδύει άπλετο από τα παράθυρά
του και πλημμυρίζει το εσωτερικό του
ναού.
Επίσης ξεχωρίζει για τον πλούσιο εσωτερικό
διάκοσμό της με τα υπέροχα ψηφιδωτά και
τοιχογραφίες.
Ο αρμονικός συνδυασμός των
ποικιλόχρωμων μαρμάρων και ο γλυπτικός
διάκοσμος των κιονόκρανων, ενέπνευσαν
τους μεταγενέστερους τεχνίτες και την
κάνουν μοναδική.
Ο τεράστιος όγκος του ναού, το μεγάλο
ύψος και ο τεράστιος θόλος, δίνουν
μια ξεχωριστή αίσθηση στον επισκέπτη
του ναού.
Το θαυμαστό στην Αγία Σοφία είναι ο
τρούλος.
Δε φαίνεται να στηρίζεται πουθενά,
αλλά μοιάζει σα να κρέμεται από τον
ουρανό με χρυσή αλυσίδα.
Δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται
εξαιτίας των παραθύρων που
βρίσκονται γύρω στη βάση του.
ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Στη Δύση, από τον 11ο αιώνα, εμφανίστηκαν δύο
νέοι τύποι ναών: Ο ρομανικός και ο γοτθικός.
Ο ρομανικός πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία,
έχοντας ως χαρακτηριστικό του τις πολλές
στρογγυλές αψίδες.
Πρόκειται για τεράστια οικοδομήματα, δείγματα
των οποίων υπάρχουν σε πολλά μέρη στης
Δυτικής Ευρώπης.
Υπάρχουν λιγοστές διακοσμήσεις, μετρημένα
παράθυρα, αλλά κυρίως στέρεοι ατόφιοι τοίχοι
και πύργοι, που μας θυμίζουν μεσαιωνικό
κάστρο.
Ο γοτθικός δημιουργήθηκε εκατό χρόνια
αργότερα, έχοντας ως χαρακτηριστικό του
τις αιχμηρές αψίδες, τα μεγάλα παράθυρα
με υαλογραφήματα (βιτρό) και τον πολύ
ψηλό αιχμηρό θόλο.
Χαρακτηριστικά είναι τα στενόμακρα κτίρια,
τα οποία χωρίζονται εσωτερικά σε κλίτη και
στο ανατολικό μέρος καταλήγουν σε ένα
εγκάρσιο κλίτος με μια ημικυκλική κόγχη
μεγάλων διαστάσεων.
Ιδιαίτερες είναι οι πανύψηλες οξείες
απολήξεις της στέγης και των
κωδωνοστασίων.
Κατά τον 15ο αιώνα, με τη σταδιακή
επικράτηση της Αναγέννησης, αναβίωσαν
στοιχεία και ρυθμοί της κλασικής και
ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής, ενώ το ύφος
βασίστηκε στη λογική.
Τον 17ο αιώνα, θα επικρατήσουν τα στοιχεία
μπαρόκ με την εκφραστική ελευθερία και την
επιτηδευμένη διακόσμηση.
Τον 18ο αιώνα αρχές 19ου αιώνα κτίστηκαν
ναοί επηρεασμένοι από το πνεύμα του
νεοκλασικισμού.
Τον 20ό αιώνα κατασκευάστηκαν νέοι σύμφωνα
με το ρεύμα του μοντερνισμού, ενώ σήμερα οι
αρχιτέκτονες δοκιμάζουν νέες τεχνικές και υλικά
σε μια προσπάθεια να ενσωματώσουν τον
αστικό και μεταμοντέρνο τρόπο ζωής των
χριστιανών της Δύσης.
Την εποχή της Αναγεννήσεως
δημιουργήθηκαν νέοι τύποι
ναοδομίας στη Δύση επηρεασμένοι
από την επιστροφή στα
αρχαιοελληνικά και κλασσικά
πρότυπα.
Έτσι προήλθε ο ρυθμός της
Αναγεννήσεως με αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα τον κολοσσιαίο ναό του
αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
https://arxon.gr/2020/04/ena-ypodeigma-kirygmatos-gia-paidia-se-proigiasmeni-
theia-leitoyrgia/
https://samouchos.weebly.com/architectural_style_of_churches.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE
%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%
84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80
%CE%BF%CE%BB%CE%B7)
http://www.byzantineathens.com/alpharhochiiotatauepsilonkappatauomicronnuiota
kappaomicroniota-rhoupsilonthetamuomicroniota-nualphaomeganu.html
https://www.troodostravel.gr/2019/11/24/%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%C
E%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF-
%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%B1/
ΠΗΓΕΣ
Βιβλίο Θρησκευτικών Γ΄ Γυμνασίου
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Γ1
2022-23
1 de 22

Recomendados

η εξέλιξη της ναοδομίας por
η εξέλιξη της ναοδομίαςη εξέλιξη της ναοδομίας
η εξέλιξη της ναοδομίαςNZAL
2.3K visualizações19 slides
Εξέλιξη της Ναοδομίας por
Εξέλιξη της ΝαοδομίαςΕξέλιξη της Ναοδομίας
Εξέλιξη της ΝαοδομίαςΔήμητρα Τζίνου
413 visualizações16 slides
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx por
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptxΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptx
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ.pptxΔήμητρα Τζίνου
141 visualizações28 slides
Αγία Σοφία, Χρήστος Τσολάκης por
Αγία Σοφία, Χρήστος ΤσολάκηςΑγία Σοφία, Χρήστος Τσολάκης
Αγία Σοφία, Χρήστος ΤσολάκηςIliana Kouvatsou
256 visualizações42 slides
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-Τσιστράκης por
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-ΤσιστράκηςΟ ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-Τσιστράκης
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,Σαμαντάς-ΤσιστράκηςIliana Kouvatsou
225 visualizações11 slides
07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική) por
07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική)07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική)
07α. Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (αρχιτεκτονική)Peter Tzagarakis
6.8K visualizações68 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Αρχιτεκτονική ναών.pptx

ναοδομια por
ναοδομιαναοδομια
ναοδομιαΚαπετανάκης Γεώργιος
3.7K visualizações19 slides
MONHOSIOYLOYKA.pdf por
MONHOSIOYLOYKA.pdfMONHOSIOYLOYKA.pdf
MONHOSIOYLOYKA.pdfssusere47498
2 visualizações4 slides
Ναοδομία.pptx por
Ναοδομία.pptxΝαοδομία.pptx
Ναοδομία.pptxΔήμητρα Τζίνου
99 visualizações18 slides
Χριστιανικη Αρχιτεκτονικη por
Χριστιανικη ΑρχιτεκτονικηΧριστιανικη Αρχιτεκτονικη
Χριστιανικη ΑρχιτεκτονικηGLYKERIA MARINOU
6.5K visualizações35 slides
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά por
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία ΡουσσιάΑγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία ΡουσσιάIliana Kouvatsou
245 visualizações35 slides
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομία por
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομίαεκκλησιαστική τέχνη ναοδομία
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομίαdesphan
5.2K visualizações24 slides

Similar a Αρχιτεκτονική ναών.pptx(20)

MONHOSIOYLOYKA.pdf por ssusere47498
MONHOSIOYLOYKA.pdfMONHOSIOYLOYKA.pdf
MONHOSIOYLOYKA.pdf
ssusere474982 visualizações
Χριστιανικη Αρχιτεκτονικη por GLYKERIA MARINOU
Χριστιανικη ΑρχιτεκτονικηΧριστιανικη Αρχιτεκτονικη
Χριστιανικη Αρχιτεκτονικη
GLYKERIA MARINOU6.5K visualizações
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά por Iliana Kouvatsou
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία ΡουσσιάΑγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά
Αγιά Σοφιά,Άννα Τσαΐρη-Μαρία Ρουσσιά
Iliana Kouvatsou245 visualizações
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομία por desphan
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομίαεκκλησιαστική τέχνη ναοδομία
εκκλησιαστική τέχνη ναοδομία
desphan5.2K visualizações
η εξελιξη της ναοδομιας por NZAL
η εξελιξη της ναοδομιαςη εξελιξη της ναοδομιας
η εξελιξη της ναοδομιας
NZAL1.1K visualizações
Η Αγία Σοφία, Άννα Σαούγκου por Iliana Kouvatsou
Η Αγία Σοφία, Άννα ΣαούγκουΗ Αγία Σοφία, Άννα Σαούγκου
Η Αγία Σοφία, Άννα Σαούγκου
Iliana Kouvatsou146 visualizações
Θεσσαλονίκη por Έφη Βλάχου
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Έφη Βλάχου683 visualizações
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο por Kvarnalis75
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
Kvarnalis7516.3K visualizações
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2 por Fotini Pog
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Βυζαντινά Μνημεία της ΘεσσαλονίκηςE2
Fotini Pog93 visualizações
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας por Nikoletta Dimitriou
 Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Nikoletta Dimitriou554 visualizações
Τέχνη και μνημεία/ Power point por paraskevi64
Τέχνη και μνημεία/ Power pointΤέχνη και μνημεία/ Power point
Τέχνη και μνημεία/ Power point
paraskevi64640 visualizações
Αγία Σοφία, Έλενα Τζαφάρη por Iliana Kouvatsou
Αγία Σοφία, Έλενα ΤζαφάρηΑγία Σοφία, Έλενα Τζαφάρη
Αγία Σοφία, Έλενα Τζαφάρη
Iliana Kouvatsou314 visualizações
Η αρχιτεκτονική των βυζαντινών ναών por 70athinon
Η αρχιτεκτονική των βυζαντινών ναώνΗ αρχιτεκτονική των βυζαντινών ναών
Η αρχιτεκτονική των βυζαντινών ναών
70athinon271 visualizações
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη por khatziar
Βυζαντινή ΘεσσαλονίκηΒυζαντινή Θεσσαλονίκη
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη
khatziar2.6K visualizações
Αγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι por Iliana Kouvatsou
Αγιά Σοφιά, Μέντισον ΝουρτσελάριΑγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι
Αγιά Σοφιά, Μέντισον Νουρτσελάρι
Iliana Kouvatsou88 visualizações
Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdf por ssusere47498
Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdfΑρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdf
Αρχιτεκτονικοί ρυθμοί εκκλησιών.pdf
ssusere474985 visualizações

Mais de Δήμητρα Τζίνου

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
69 visualizações33 slides
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx por
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΔήμητρα Τζίνου
84 visualizações14 slides
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx por
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΒυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptx
Βυζαντινό Ψηφιακό Μουσείο.pptxΔήμητρα Τζίνου
6 visualizações4 slides
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΔήμητρα Τζίνου
11 visualizações6 slides
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΔήμητρα Τζίνου
121 visualizações21 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΔήμητρα Τζίνου
110 visualizações25 slides

Mais de Δήμητρα Τζίνου(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου69 visualizações
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptxΕικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Εικονικό Μουσείο Αγιογραφιών.pptx
Δήμητρα Τζίνου11 visualizações
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptxΧριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Χριστιανισμός και Ελληνισμός.pptx
Δήμητρα Τζίνου121 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptΗ σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Η σύνθεση Χριστιανισμού Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.ppt
Δήμητρα Τζίνου110 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού - Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου106 visualizações

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
17 visualizações24 slides
Zoologiko_Nov_2023.pptx por
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
88 visualizações5 slides
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
40 visualizações13 slides
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ssuser43d27b
17 visualizações13 slides
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
557 visualizações16 slides
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
517 visualizações7 slides

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 visualizações
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 visualizações
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas40 visualizações
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 visualizações
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou53 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 visualizações
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf por Chrisa Kokorikou
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki13 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas27 visualizações
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 visualizações
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b38 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 visualizações

Αρχιτεκτονική ναών.pptx

 • 2. ΝΑΟΔΟΜΙΑ Ως ναοδομία αναφέρεται η αρχιτεκτονική των ναών. Τις αρχαιότερες μαρτυρίες για τους χώρους προσευχής και λατρείας των πρώτων αιώνων παρέχουν οι Πράξεις των Αποστόλων. Έμειναν γνωστοί με τις ονομασίες «κατ’ οίκον εκκλησία», «οίκος Θεού», «οίκος Κυρίου» και «κυριακόν».
 • 3. ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ ή ΚΥΡΙΑΚΑ Ήταν ευρύχωρες αίθουσες (από ιδιώτες ή από την κοινότητα) για τη λατρεία. Είχαν μόνιμο χαρακτήρα και ονομάστηκαν Κυριακά (προς τιμήν του Κυρίου) ή Ευκτήριοι οίκοι. Αποτελούσαν είτε χωριστές οντότητες είτε υπάγονταν σε κεντρικούς χώρους δημοσίας λατρείας.
 • 4. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄ εισήγαγε αριθμό προϋποθέσεων για την ανέγερσή τους. Παράλληλα, επέβαλε ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απαγόρευσης τελέσεως λειτουργίας εντός των προσευχητηρίων. Το 1028, προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσεως των ευκτηρίων για σκοπούς πέραν της τέλεσης λειτουργίας.
 • 5. ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ Οι κατακόμβες ήταν υπόγειες αίθουσες στα χριστιανικά κοιμητήρια και οι πρώτοι χριστιανοί τις χρησιμοποιούσαν ως χώρους λατρείας του Θεού. Κατά την περίοδο των διωγμών οι χριστιανοί συναθροίζονταν μυστικά στις κατακόμβες όπου και τελούσαν τις θρησκευτικές τους τελετές. Η λατινική λέξη Κατακόμβη προέρχεται από την ελληνική λέξη κατακύμβη που σημαίνει όρυγμα στη γη και γενικά υπόγειο τάφο.
 • 6. Στις κατακόμβες οι χριστιανοί έφτιαχναν συμβολικές παραστάσεις του Χριστού, του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, της προσευχής, ούτως ώστε να μην γίνεται αποδεικτική η παρουσία των πιστών χριστιανών. Οι ειδωλολάτρες δεν καταλάβαιναν αυτές τις παραστάσεις και τα σύμβολα και ήταν κατανοητή μόνο μεταξύ των χριστιανών η πρώιμος αυτή χριστιανική τέχνη. Πολλές τέτοιες κατακόμβες βρίσκουμε κυρίως στη Ρώμη. Υπάρχουν βέβαια και στην Μ. Ασία, στη Βόρ. Αφρική και στην Ελλάδα όπως π.χ. στη Μήλο.
 • 7. ΡΥΘΜΟΙ ή ΤΥΠΟΙ ΝΑΩΝ Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μ.Χ. και την αναγνώριση του Χριστιανισμού ως ισότιμου με τις άλλες θρησκείες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, άρχισε η ανέγερση των πρώτων ναών, προκειμένου να στεγαστούν τα πολυάριθμα πλήθη των πιστών. Κατά την πρώτη περίοδο της χριστιανικής αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιήθηκαν τύποι οικείοι στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο Χριστιανισμός. Κύρια στοιχεία της εκάστοτε αλλαγής και του εκάστοτε ρυθμού αποτελούν η θρησκεία, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα, τα διαθέσιμα υλικά και το φυσικό περιβάλλον.
 • 8. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πρόκειται για μια ορθογώνια αίθουσα που χωρίζεται με κιονοστοιχίες σε τρία ή πέντε κλίτη, με υπερυψωμένο το μεσαίο, για τον διαρκή φωτισμό του κτηρίου. Το ανατολικό τμήμα καταλήγει σε μια ημικυλινδρική κόγχη, την αψίδα, που προορίζεται για τον κλήρο. Στα δυτικά υπάρχει ο νάρθηκας για τους κατηχούμενους. Ο ρυθμός αυτός είναι επηρεασμένος από τα αντίστοιχα κτήρια των Ελλήνων και των Ρωμαίων που λειτουργούσαν ως δικαστήρια ή χώροι συνεδριάσεων.
 • 9. ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΟΣ ή ΡΟΤΟΝΤΑ Πρόκειται για ένα θολωτό κυκλικό ή εξαγωνικό ή οκταγωνικό κτήριο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια για την κατασκευή ναών. Η βαθμιαία ανάταση των θόλων, που στηρίζουν τον τρούλλο, ανυψώνει αυτόματα το βλέμμα του θεατή προς το φως. Το ιερό, τοποθετείται υποχρεωτικά στο κέντρο του ναού, προκειμένου όλοι οι μετέχοντες της Θείας Λατρείας να έχουν οπτική των τεκταινομένων. Πρότυπο αυτού του ρυθμού θεωρείται το Πάνθεον στη Ρώμη.
 • 10. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΥΛΟ Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική εφεύρεση των βυζαντινών αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Οι μηχανικοί αυτοί κατόρθωσαν να τοποθετήσουν στην στέγη της βασιλικής, τον κυκλικό τρούλο, ο οποίος μέσω τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων κατέληγε να στηρίζεται σε τέσσερις μεγάλους πεσσούς, ικανούς να αντέξουν το βάρος του. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού του ρυθμού είναι ο περίφημος ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
 • 11. ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Ο εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο είναι ο αντιπροσωπευτικότερος βυζαντινός ρυθμός. Κύριο χαρακτηριστικό του, είναι ο σχηματισμός σταυρού εσωτερικά και εξωτερικά, στο τετράγωνο κτίσμα, που φέρει έναν ή πέντε τρούλους. Η δημιουργία κογχών στη βόρεια και νότια πλευρά αυξάνουν τον εσωτερικό του χώρο. Υπάρχουν πολλοί ναοί αυτού του ρυθμού, όπως η Καπνικαρέα στην Αθήνα και η Παναγία των Χαλκαίων στη Θεσσαλονίκη.
 • 12. ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ Στον οκταγωνικό ναό υπάρχει ένας μεγάλος τρούλος, ο οποίος καλύπτει ολόκληρη σχεδόν τη στέγη και στηρίζεται μέσω οκτώ σφαιρικών τριγώνων σε ισάριθμους κίονες. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι ο παραμερισμός των τεσσάρων πεσσών ή κιόνων από το κέντρο και η δημιουργία ενός μεγάλου και ενιαίου χώρου στον κυρίως ναό. Παραδείγματα αυτού του ρυθμού είναι ο ναός του Σωτήρος Λυκοδήμου στην Αθήνα (Ρώσικη εκκλησία), το καθολικό της Μονής Δαφνίου και ο ναός του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία.
 • 13. ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Ανήκει στις κορυφαίες δημιουργίες της βυζαντινής ναοδομίας, όντας πρωτοποριακού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής συνθέσεως. Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σαν το <<8ο θαύμα του κόσμου>>. Αψηφώντας πολέμους, καταστροφές και σεισμούς, στέκει αγέρωχη στην Κωνσταντινούπολη, σύμβολο της χριστιανικής της ιστορίας και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • 14. Οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος που επεξεργάστηκαν τα σχέδια και διεύθυναν τις εργασίες κατασκευής τη (532-537), έδωσαν έμφαση στο κέντρο, δηλαδή στον καθ' ύψος άξονα του ναού. Το κτίριο είναι σχεδόν τετράγωνο. Τέσσερις ογκώδεις τετράγωνοι κίονες σχηματίζουν το κεντρικό τετράγωνο. Οι κίονες συνδέονται με τόξα και δημιουργούν ένα στεφάνι, πάνω στο οποίο στηρίζεται ο τεράστιος τρούλος.
 • 15. Ένα από τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει είναι ότι ο τρούλος μοιάζει να αιωρείται. Το φως εισδύει άπλετο από τα παράθυρά του και πλημμυρίζει το εσωτερικό του ναού. Επίσης ξεχωρίζει για τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό της με τα υπέροχα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Ο αρμονικός συνδυασμός των ποικιλόχρωμων μαρμάρων και ο γλυπτικός διάκοσμος των κιονόκρανων, ενέπνευσαν τους μεταγενέστερους τεχνίτες και την κάνουν μοναδική.
 • 16. Ο τεράστιος όγκος του ναού, το μεγάλο ύψος και ο τεράστιος θόλος, δίνουν μια ξεχωριστή αίσθηση στον επισκέπτη του ναού. Το θαυμαστό στην Αγία Σοφία είναι ο τρούλος. Δε φαίνεται να στηρίζεται πουθενά, αλλά μοιάζει σα να κρέμεται από τον ουρανό με χρυσή αλυσίδα. Δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται εξαιτίας των παραθύρων που βρίσκονται γύρω στη βάση του.
 • 17. ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ Στη Δύση, από τον 11ο αιώνα, εμφανίστηκαν δύο νέοι τύποι ναών: Ο ρομανικός και ο γοτθικός. Ο ρομανικός πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία, έχοντας ως χαρακτηριστικό του τις πολλές στρογγυλές αψίδες. Πρόκειται για τεράστια οικοδομήματα, δείγματα των οποίων υπάρχουν σε πολλά μέρη στης Δυτικής Ευρώπης. Υπάρχουν λιγοστές διακοσμήσεις, μετρημένα παράθυρα, αλλά κυρίως στέρεοι ατόφιοι τοίχοι και πύργοι, που μας θυμίζουν μεσαιωνικό κάστρο.
 • 18. Ο γοτθικός δημιουργήθηκε εκατό χρόνια αργότερα, έχοντας ως χαρακτηριστικό του τις αιχμηρές αψίδες, τα μεγάλα παράθυρα με υαλογραφήματα (βιτρό) και τον πολύ ψηλό αιχμηρό θόλο. Χαρακτηριστικά είναι τα στενόμακρα κτίρια, τα οποία χωρίζονται εσωτερικά σε κλίτη και στο ανατολικό μέρος καταλήγουν σε ένα εγκάρσιο κλίτος με μια ημικυκλική κόγχη μεγάλων διαστάσεων. Ιδιαίτερες είναι οι πανύψηλες οξείες απολήξεις της στέγης και των κωδωνοστασίων.
 • 19. Κατά τον 15ο αιώνα, με τη σταδιακή επικράτηση της Αναγέννησης, αναβίωσαν στοιχεία και ρυθμοί της κλασικής και ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής, ενώ το ύφος βασίστηκε στη λογική. Τον 17ο αιώνα, θα επικρατήσουν τα στοιχεία μπαρόκ με την εκφραστική ελευθερία και την επιτηδευμένη διακόσμηση. Τον 18ο αιώνα αρχές 19ου αιώνα κτίστηκαν ναοί επηρεασμένοι από το πνεύμα του νεοκλασικισμού. Τον 20ό αιώνα κατασκευάστηκαν νέοι σύμφωνα με το ρεύμα του μοντερνισμού, ενώ σήμερα οι αρχιτέκτονες δοκιμάζουν νέες τεχνικές και υλικά σε μια προσπάθεια να ενσωματώσουν τον αστικό και μεταμοντέρνο τρόπο ζωής των χριστιανών της Δύσης.
 • 20. Την εποχή της Αναγεννήσεως δημιουργήθηκαν νέοι τύποι ναοδομίας στη Δύση επηρεασμένοι από την επιστροφή στα αρχαιοελληνικά και κλασσικά πρότυπα. Έτσι προήλθε ο ρυθμός της Αναγεννήσεως με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον κολοσσιαίο ναό του αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
 • 22. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ1 2022-23