O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED
SET MODEL)
доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED SET
MODEL) – СЪДЪРЖАНИЕ
 Същност
 Извличане на цялото дърво
 Намиране на всички въ...
СЪЩНОСТ
 Моделът на вложените множества
 е един от начините за представяне на йерархични данни
в релационни таблици;
 й...
СЪЩНОСТ (2)
 Йерархията се поддържа, като всяка категория съдържа
подкатегориите си.
 Представянето на йерархията в табл...
СЪЩНОСТ (3)
 За определяне на левите и десните стойности се започва
номериране от най-лявата страна на най-външния елемен...
СЪЩНОСТ (4)
 Получава се дървовидната структура:
66Цветанка Георгиева
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО
 Възможно е извличане на цялото дърво чрез използване на
съединяване на таблицата със себе си, ...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (2)
SELECT node.CategoryName
FROM nested_categories AS node,
nested_categories AS parent
WHERE n...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (3)
SELECT node.CategoryName
FROM nested_categories AS node,
nested_categories AS parent
WHERE n...
НАМИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪРХОВЕ-ЛИСТА
 Може да се забележи, че левите и десните стойности на
листовите върхове са последовател...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ
 Намирането на върховете, които са предшественици на
даден връх, може да извърши със за...
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ (2)
SELECT parent.CategoryName
FROM nested_categories AS node,
nested_categories AS pare...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ
 За намирането на дълбочината на всеки връх може да се
използва функцията COUNT заед...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (2)
SELECT node.CategoryName,
(COUNT(parent.CategoryName) - 1) AS depth
FROM nested_c...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (3)
 Дълбочината на всеки връх може да се използва за
извеждане на върховете в йерар...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (4)
SELECT REPLICATE(' ',
5* (COUNT(parent.CategoryName) – 1)) +
node.CategoryName
AS...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (5)
 Вместо интервали могат да се добавят тагове <li></li>,
както и задаване на атри...
НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (6)
SELECT '<li class="level' +
LTRIM(STR(COUNT(parent.CategoryName) - 1)) +
'">' +
n...
АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА
 Нека е добавена таблица за продукти, за да може да се
демонстрира използването н...
АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (2)
 За извеждане на категориите в йерархията и броя на
продуктите от всяка катег...
АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (3)
SELECT parent.CategoryName,
COUNT(Products.ProductName) AS CountOfProducts
FRO...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ
 Ако трябва да се добави връх след даден връх (например
Научна литература), е необходимо да се и...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (2)
 Ако трябва да се добави връх след даден връх (например
Научна литература), е необходимо да ...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (3)
DECLARE @myRight int
SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Научн...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (4)
DECLARE @myRight int
SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Научн...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (5)
 Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх,
който няма съществуващи наследни...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (6)
 Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх,
който няма съществуващи наследни...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (7)
DECLARE @myLeft int
SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Бази от...
ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (8)
DECLARE @myLeft int
SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories
WHERE CategoryName = 'Бази от...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ
 Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на
връх, зависят от неговото местоположение...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (2)
 Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на
връх, зависят от неговото местополож...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (3)
DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt,
@myWidth = ...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (4)
DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt,
@myWidth = ...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (5)
 Изтриване на връх със запазване на неговите наследници
(например Научна литература) изисква сле...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (6)
 Изтриване на връх със запазване на неговите наследници
(например Научна литература) изисква сле...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (7)
DECLARE @myLeft int, @myRight int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt
FROM nested_categories
WHE...
ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (8)
DECLARE @myLeft int, @myRight int
SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt
FROM nested_categories
WHE...
3838Цветанка Георгиева
Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017
Някои права запазени.
Презентацията е достъпна под лиценз Creati...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Модел на вложените множества (Nested Set Model)

729 visualizações

Publicada em

Един от начините за представяне на йерархични данни в релационни таблици е чрез използване на модела на вложените множества. При модела на вложените множества йерархията се представя с помощта вложени контейнери.

Publicada em: Dados e análise
 • Seja o primeiro a comentar

Модел на вложените множества (Nested Set Model)

 1. 1. МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED SET MODEL) доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
 2. 2. МОДЕЛ НА ВЛОЖЕНИТЕ МНОЖЕСТВА (NESTED SET MODEL) – СЪДЪРЖАНИЕ  Същност  Извличане на цялото дърво  Намиране на всички върхове-листа  Извличане на път до даден елемент  Намиране на дълбочината на върховете  Агрегатни функции във вложени множества  Добавяне на нови върхове  Изтриване на върхове 22Цветанка Георгиева
 3. 3. СЪЩНОСТ  Моделът на вложените множества  е един от начините за представяне на йерархични данни в релационни таблици;  йерархията се представя с помощта вложени контейнери. 33Цветанка Георгиева
 4. 4. СЪЩНОСТ (2)  Йерархията се поддържа, като всяка категория съдържа подкатегориите си.  Представянето на йерархията в таблица се осъществява чрез използване на левите и десните стойности за записване на вложените в дадена категория елементи (подкатегории). 44Цветанка Георгиева
 5. 5. СЪЩНОСТ (3)  За определяне на левите и десните стойности се започва номериране от най-лявата страна на най-външния елемент и се продължава надясно. 55Цветанка Георгиева
 6. 6. СЪЩНОСТ (4)  Получава се дървовидната структура: 66Цветанка Георгиева
 7. 7. ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО  Възможно е извличане на цялото дърво чрез използване на съединяване на таблицата със себе си, при което се свързва родителски връх parent с всеки връх node, лявата стойност на който е между лявата и дясната стойност на неговия родителски връх. SELECT node.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND parent.CategoryName = 'Всички' ORDER BY node.lft 77Цветанка Георгиева
 8. 8. ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (2) SELECT node.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND parent.CategoryName = 'Всички' ORDER BY node.lft 88Цветанка Георгиева
 9. 9. ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦЯЛОТО ДЪРВО (3) SELECT node.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND parent.CategoryName = 'Всички' ORDER BY node.lft 99Цветанка Георгиева
 10. 10. НАМИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪРХОВЕ-ЛИСТА  Може да се забележи, че левите и десните стойности на листовите върхове са последователни числа.  Затова намирането на листовите върхове се извършва чрез намиране на върховете, за които rgt = lft + 1. SELECT CategoryName FROM nested_categories WHERE rgt = lft + 1 1010Цветанка Георгиева
 11. 11. ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ  Намирането на върховете, които са предшественици на даден връх, може да извърши със заявка от следния вид: SELECT parent.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryName = 'Бази от данни' ORDER BY node.lft 1111Цветанка Георгиева
 12. 12. ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪТ ДО ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ (2) SELECT parent.CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryName = 'Бази от данни' ORDER BY node.lft 1212Цветанка Георгиева
 13. 13. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ  За намирането на дълбочината на всеки връх може да се използва функцията COUNT заедно с GROUP BY, за да се преброят върховете-предшественици на всеки връх: SELECT node.CategoryName, (COUNT(parent.CategoryName) - 1) AS depth FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1313Цветанка Георгиева
 14. 14. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (2) SELECT node.CategoryName, (COUNT(parent.CategoryName) - 1) AS depth FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1414Цветанка Георгиева
 15. 15. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (3)  Дълбочината на всеки връх може да се използва за извеждане на върховете в йерархията, така че всеки елемент да има отстъп, съответстващ на неговата дълбочина. SELECT REPLICATE(' ', 5* (COUNT(parent.CategoryName) – 1)) + node.CategoryName AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1515Цветанка Георгиева
 16. 16. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (4) SELECT REPLICATE(' ', 5* (COUNT(parent.CategoryName) – 1)) + node.CategoryName AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1616Цветанка Георгиева
 17. 17. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (5)  Вместо интервали могат да се добавят тагове <li></li>, както и задаване на атрибута class на тези тагове, съответстващ на дълбочината на върховете. SELECT '<li class="level' + LTRIM(STR(COUNT(parent.CategoryName) - 1)) + '">' + node.CategoryName + '</li>' AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1717Цветанка Георгиева
 18. 18. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (6) SELECT '<li class="level' + LTRIM(STR(COUNT(parent.CategoryName) - 1)) + '">' + node.CategoryName + '</li>' AS CategoryName FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt GROUP BY node.CategoryName, node.lft ORDER BY node.lft 1818Цветанка Георгиева
 19. 19. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА  Нека е добавена таблица за продукти, за да може да се демонстрира използването на агрегатни функции. 1919Цветанка Георгиева
 20. 20. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (2)  За извеждане на категориите в йерархията и броя на продуктите от всяка категория може да се използва следната заявка: SELECT parent.CategoryName, COUNT(Products.ProductName) AS CountOfProducts FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent, Products WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryID = Products.CategoryID GROUP BY parent.CategoryName 2020Цветанка Георгиева
 21. 21. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЛОЖЕНИ МНОЖЕСТВА (3) SELECT parent.CategoryName, COUNT(Products.ProductName) AS CountOfProducts FROM nested_categories AS node, nested_categories AS parent, Products WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt AND node.CategoryID = Products.CategoryID GROUP BY parent.CategoryName 2121Цветанка Георгиева
 22. 22. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ  Ако трябва да се добави връх след даден връх (например Научна литература), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от новия връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2; предшествениците на новия връх увеличават само дясната си стойност с 2;  Лявата стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2222Цветанка Георгиева
 23. 23. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (2)  Ако трябва да се добави връх след даден връх (например Научна литература), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от новия връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2;  Лявата стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от дясната стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2323Цветанка Георгиева
 24. 24. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (3) DECLARE @myRight int SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myRight INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (12, 'Учебници', @myRight + 1, @myRight + 2) 2424Цветанка Георгиева
 25. 25. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (4) DECLARE @myRight int SELECT @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myRight INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (12, 'Учебници', @myRight + 1, @myRight + 2) 2525Цветанка Георгиева
 26. 26. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (5)  Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх, който няма съществуващи наследници (например Бази от данни), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от дадения връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2, както и дясната стойност на дадения връх; предшествениците на новия връх увеличават само дясната си стойност с 2;  Лявата стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2626Цветанка Георгиева
 27. 27. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (6)  Ако трябва да се добави връх като наследник на даден връх, който няма съществуващи наследници (например Бази от данни), е необходимо да се изпълнят следните действия:  Всички върхове, които се намират надясно от дадения връх трябва да увеличат лявата и дясната си стойност с 2, както и дясната стойност на дадения връх;  Лявата стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 1;  Дясната стойност на новия връх се получава от лявата стойност на дадения връх, като се увеличи с 2. 2727Цветанка Георгиева
 28. 28. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (7) DECLARE @myLeft int SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Бази от данни' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myLeft UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myLeft INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (13, 'Добиване на данни', @myLeft + 1, @myLeft + 2) 2828Цветанка Георгиева
 29. 29. ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ВЪРХОВЕ (8) DECLARE @myLeft int SELECT @myLeft = lft FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Бази от данни' UPDATE nested_categories SET rgt = rgt + 2 WHERE rgt > @myLeft UPDATE nested_categories SET lft = lft + 2 WHERE lft > @myLeft INSERT INTO nested_categories (CategoryID, CategoryName, lft, rgt) VALUES (13, 'Добиване на данни', @myLeft + 1, @myLeft + 2) 2929Цветанка Георгиева
 30. 30. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ  Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на връх, зависят от неговото местоположение в йерархията.  Изтриването на даден връх и всичките му наследници (например Информатика) изисква:  Изтриване на дадения връх и неговите наследници;  Намаляване на левите и десните стойности на върховете, които се намират отдясно на дадения връх, с неговата широчина (rgt - lft + 1); предшествениците на изтрития връх намаляват само дясната си стойност. 3030Цветанка Георгиева
 31. 31. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (2)  Действията, които трябва да се изпълнят при изтриването на връх, зависят от неговото местоположение в йерархията.  Изтриването на даден връх и всичките му наследници (например Информатика) изисква:  Изтриване на дадения връх и неговите наследници;  Намаляване на левите и десните стойности на върховете, които се намират отдясно на дадения връх, с неговата широчина (rgt - lft + 1). 3131Цветанка Георгиева
 32. 32. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (3) DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt, @myWidth = rgt - lft + 1 FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Информатика' DELETE FROM nested_categories WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - @myWidth WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - @myWidth WHERE lft > @myRight 3232Цветанка Георгиева
 33. 33. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (4) DECLARE @myLeft int, @myRight int, @myWidth int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt, @myWidth = rgt - lft + 1 FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Информатика' DELETE FROM nested_categories WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - @myWidth WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - @myWidth WHERE lft > @myRight 3333Цветанка Георгиева
 34. 34. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (5)  Изтриване на връх със запазване на неговите наследници (например Научна литература) изисква следните действия:  Изтриване на дадения връх;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които са наследници на дадения връх, с 1;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които се намират отдясно на дадения връх, с 2; предшествениците на изтрития връх намаляват само дясната си стойност с 2. 3434Цветанка Георгиева
 35. 35. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (6)  Изтриване на връх със запазване на неговите наследници (например Научна литература) изисква следните действия:  Изтриване на дадения връх;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които са наследници на дадения връх, с 1;  Намаляване на левите и десните стойности на вървете, които се намират отдясно на дадения връх, с 2. 3535Цветанка Георгиева
 36. 36. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (7) DECLARE @myLeft int, @myRight int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' DELETE FROM nested_categories WHERE lft = @myLeft UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 1, lft = lft - 1 WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - 2 WHERE lft > @myRight 3636Цветанка Георгиева
 37. 37. ИЗТРИВАНЕ НА ВЪРХОВЕ (8) DECLARE @myLeft int, @myRight int SELECT @myLeft = lft, @myRight = rgt FROM nested_categories WHERE CategoryName = 'Научна литература' DELETE FROM nested_categories WHERE lft = @myLeft UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 1, lft = lft - 1 WHERE lft BETWEEN @myLeft AND @myRight UPDATE nested_categories SET rgt = rgt - 2 WHERE rgt > @myRight UPDATE nested_categories SET lft = lft - 2 WHERE lft > @myRight 3737Цветанка Георгиева
 38. 38. 3838Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017 Някои права запазени. Презентацията е достъпна под лиценз Creative Commons, Признание-Некомерсиално-Без производни, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

×