O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Работа с йерархични данни в релационни бази от данни чрез използване на рекурсивни заявки

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
RDF бази от данни
RDF бази от данни
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Работа с йерархични данни в релационни бази от данни чрез използване на рекурсивни заявки

Baixar para ler offline

Понякога се изисква данните, съхранявани в релационни таблици, да бъдат представени във вид на йерархия или дърво. Например, извеждане във формат, показващ зависимостите на схема, която съдържа всички служители в дадена организация и всеки служител е свързан със своя ръководител чрез неговия идентификатор. Тъй като ръководителите са също служители, техните подробни данни също се съхраняват в таблицата за служителите. Други примери за ситуации, при които възниква необходимост от работа с йерархични данни, са реализиране на: йерархия от позволения; каталог на продукти за онлайн магазин; форум с проследяване на отговорите по темите.
Един от начините за представяне на йерархични данни в релационна база от данни е чрез рекурсивна релационна връзка от тип „едно към много“.

Понякога се изисква данните, съхранявани в релационни таблици, да бъдат представени във вид на йерархия или дърво. Например, извеждане във формат, показващ зависимостите на схема, която съдържа всички служители в дадена организация и всеки служител е свързан със своя ръководител чрез неговия идентификатор. Тъй като ръководителите са също служители, техните подробни данни също се съхраняват в таблицата за служителите. Други примери за ситуации, при които възниква необходимост от работа с йерархични данни, са реализиране на: йерархия от позволения; каталог на продукти за онлайн магазин; форум с проследяване на отговорите по темите.
Един от начините за представяне на йерархични данни в релационна база от данни е чрез рекурсивна релационна връзка от тип „едно към много“.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Tsvetanka Georgieva (13)

Anúncio

Работа с йерархични данни в релационни бази от данни чрез използване на рекурсивни заявки

 1. 1. РАБОТА С ЙЕРАРХИЧНИ ДАННИ В РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕКУРСИВНИ ЗАЯВКИ доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
 2. 2. РАБОТА С ЙЕРАРХИЧНИ ДАННИ В РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ – СЪДЪРЖАНИЕ  Представяне на данните  Намиране на дълбочината на върховете  Извеждане на йерархията  Агрегатни функции за елементите в йерархията 22Цветанка Георгиева
 3. 3. РАБОТА С ЙЕРАРХИЧНИ ДАННИ В РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ  Понякога се изисква данните, съхранявани в релационни таблици, да бъдат представени във вид на йерархия или дърво.  Например, извеждане във формат, показващ зависимостите на схема, която съдържа всички служители в дадена организация и всеки служител е свързан със своя ръководител чрез неговия идентификатор.  Тъй като ръководителите са също служители, техните подробни данни също се съхраняват в таблицата за служителите. 33Цветанка Георгиева
 4. 4. РАБОТА С ЙЕРАРХИЧНИ ДАННИ В РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ (2)  Други примери за ситуации, при които възниква необходимост от работа с йерархични данни, са реализиране на:  йерархия от позволения;  каталог на продукти за онлайн магазин;  форум с проследяване на отговорите по темите. 44Цветанка Георгиева
 5. 5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ  Един от начините за представяне на йерархични данни в релационна база от данни е чрез рекурсивна релационна връзка от тип „едно към много“.  Например, таблица за категории Categories с колони:  идентификатор на категория CategoryID;  наименование на категория CategoryName;  идентификатор на категория, на която текущата е подкатегория SubCategoryOf. 55Цветанка Георгиева
 6. 6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ (2)  При създаването на таблицата Categories, съдържаща данните за категориите, всяка категория е свързана с друга категория, на която се явява подкатегория чрез идентификатора си.  Таблицата има референция към себе си. CREATE TABLE Categories ( CategoryID int NOT NULL PRIMARY KEY, CategoryName varchar(50) NOT NULL UNIQUE, SubCategoryOf int NULL REFERENCES Categories(CategoryID) ) 66Цветанка Георгиева
 7. 7. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ (3)  Примерни данни в таблица за категориите Categories: 77Цветанка Георгиева
 8. 8. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ (4)  Получава се следната дървовидна структура: 88Цветанка Георгиева
 9. 9. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ  SQL3 (или SQL99) добавя възможност за изпълняване на рекурсивни заявки.  Следната заявка пресмята нивото в йерархията на категория: 99Цветанка Георгиева
 10. 10. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (2)  Резултатът от изпълнението на заявката за пресмятане на нивото в йерархията на категория, приложена за примерните данни, е: 1010Цветанка Георгиева
 11. 11. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (3)  Инициализация  От изпълнението само на първата част от WITH заявката: SELECT c.CategoryID, c.CategoryName, c.SubCategoryOf, 0 AS HierarchyOrder FROM Categories AS c WHERE c.SubCategoryOf IS NULL  се получава следният резултат: 1111Цветанка Георгиева
 12. 12. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (4)  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  I.  От изпълнението само на втората част от WITH заявката: SELECT c.CategoryID, c.CategoryName, c.SubCategoryOf, HierarchyOrder + 1 FROM Categories AS c INNER JOIN UpperHierarchy AS Parent ON c.SubCategoryOf = parent.CategoryID  се получава като резултат празното множество.  Следователно UpperHierarchy има следния вид: 1212Цветанка Георгиева
 13. 13. НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (5)  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  II. 1313Цветанка Георгиева
 14. 14.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  II.  От изпълнението само на втората част от WITH заявката се получава като резултат:  Следователно UpperHierarchy има следния вид: 1414Цветанка Георгиева
 15. 15.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  III. 1515Цветанка Георгиева
 16. 16.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  III.  Втората част от WITH заявката връща:  Следователно UpperHierarchy има следния вид: 1616Цветанка Георгиева
 17. 17.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  IV. 1717Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 18. 18.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  IV.  Втората част от WITH заявката връща:  Следователно UpperHierarchy има следния вид: 1818Цветанка Георгиева
 19. 19.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  V. 1919Цветанка Георгиева
 20. 20.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  V.  Втората част от WITH заявката връща:  Следователно UpperHierarchy има следния вид: 2020Цветанка Георгиева
 21. 21.  Проследяване на рекурсивното изпълнение на WITH заявката  VI.  Получава се същият резултат като от предишната стъпка, следователно край на рекурсията. 2121Цветанка Георгиева НАМИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВЪРХОВЕТЕ (13)
 22. 22. ИЗВЕЖДАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА  Заявката, показана по-долу, е за извеждане на йерархията. 2222Цветанка Георгиева
 23. 23. ИЗВЕЖДАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА (2)  За целта се добавя колона Lineage, с която се намира пътя от върха до елемент (връх) на йерархията (дървото), т.е. през кои елементи трябва да се мине, за да бъде достигнат даден елемент. 2323Цветанка Георгиева
 24. 24. ИЗВЕЖДАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА (3)  Резултатът от изпълнението на заявката за извеждане на йерархията е: 2424Цветанка Георгиева
 25. 25. ИЗВЕЖДАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА (4)  Накрая, се модифицира заявката към UpperHierarchy, за се да изведат имената на категориите с отстъп, който съответства на тяхното ниво в йерархията. 2525Цветанка Георгиева
 26. 26. ИЗВЕЖДАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА (5)  Освен това е зададено сортиране, така че категориите да се извеждат след категорията, на която са подкатегория.  Сортрането е по низ, образуван от пътя до даден връх и идентификатора на самия връх (идентификатора на категория). 2626Цветанка Георгиева
 27. 27. ИЗВЕЖДАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА (6)  Резултатът от изпълнението на модифицираната заявка към UpperHierarchy за извеждане на йерархията е: 2727Цветанка Георгиева
 28. 28. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ЙЕРАРХИЯТА  Нека е добавена таблица за продукти, за да може да се демонстрира използването на агрегатни функции. 2828Цветанка Георгиева
 29. 29. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ЙЕРАРХИЯТА (2)  Изгледът vw_Count_of_Prod  намира броя на продуктите в категориите, които нямат подкатегории (т.е. листовите върхове);  за всички останали категроии броят на продуктите е 0. 2929Цветанка Георгиева
 30. 30. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ЙЕРАРХИЯТА (3)  При извличане на данните от изгледа се получава следният резултат: SELECT * FROM vw_Count_of_Prod 3030Цветанка Георгиева
 31. 31. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ЙЕРАРХИЯТА (4)  За извеждане на категориите в йерархията и броя на продуктите от всяка категория може да се използва следната заявка, базирана на създадения изглед: 3131Цветанка Георгиева
 32. 32. АГРЕГАТНИ ФУНКЦИИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ЙЕРАРХИЯТА (5)  Резултатът от изпълнението на заявката за извеждане на категориите в йерархията и броя на продуктите от всяка категория е: 3232Цветанка Георгиева
 33. 33. 3333Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017 Някои права запазени. Презентацията е достъпна под лиценз Creative Commons, Признание-Некомерсиално-Без производни, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

×