O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Презентація досвіду роботи

448 visualizações

Publicada em

Презентація досвіду роботи

Publicada em: Indústria automotiva
 • Seja o primeiro a comentar

Презентація досвіду роботи

 1. 1. З досвіду роботи вчителя математики ЧНВК №13 Кондюх Лідії Михайлівни
 2. 2. Освіта Луцький педагогічний інститут ім. Лесі Українки ( фізико-математичний факультет, спеціальність – математика ) Категорія – вища Звання – старший вчитель Стаж роботи – 31 рік
 3. 3. Проблема, над якою я працюю Розвиток ключових компетентностей на уроках математики Мета  навчити ефективно мислити, аналізувати та узагальнювати:  навчити проявляти творчість;  навчити застосовувати в житті набуті знання;  навчити пояснювати явища дійсності;, їх сутність, причини, взаємозв'язки;  навчити орієнтуватися у світі духовних цінностей;  навчити розв'язувати проблеми для різних видів професійної діяльності
 4. 4. Соціальна Полікультурна Комунікативна Самоосвітня Інформаційна Компетентність продуктивної творчої діяльності ОсновніОсновні групигрупи компетнтностейкомпетнтностей
 5. 5. Шляхи формування ключових компетентностей Вибір завдань, що передбачають для учнів самостійний пошук розв'язання Використання індивідуальних творчих завдань Робота в групах, парах Використання завдань різного рівня
 6. 6. Тема: Взаємне розміщення двох кіл (7 клас) Мета: Дослідити графічно різні способи взаємного розміщення двох кіл. 1. На аркуші паперу побудувати коло, радіус якого дорівнює 4 см. 2. На плівці провести довільне коло. 3. Накладіть плівку так, щоб кола а) перетинались у 2-х точках; б) дотикалися; в) не мали спільних точок. В кожному випадку порівняйте відстань між центрами кіл з радіусами кіл. Зробіть висновок.
 7. 7. Шляхи формування ключових компетентностей Розв'язування задач історико-культурного змісту Розв'язування задач екологічного змісту Виховання учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних математиків Використання інформації з історії математичних відкриттів
 8. 8. Приклади задач екологічного змісту
 9. 9. Шляхи формування ключових компетентностей Організація групової роботи Розвивати культуру мовлення, вміння правильно рецензувати виступи опонентів Вчити учнів висловлювати свою думку, робити висновки Формувати вміння вести діалог, дискусію
 10. 10. Шляхи формування ключових компетентностей Складання схем, таблиць, планів опорних конспектів Стимулювати учнів до використання додаткової інформації Пошук інформації в Інтернет- джерелах Використання додаткової літератури в процесі викладання математики
 11. 11. Приклад опорного конспекту за темою “Лінійна функція та її графік” y=kx+b – лінійна функція, де k і b числа, х – змінна. Графік – пряма, k – кутовий коефіцієнт; (0; b) – точка перетину з віссю ординат. ОсобливіОсобливі випадкивипадки Для b=0, y=kx – пряма пропорційність. Для y=b
 12. 12. Складання проекту на обрану тему Написання рефератів, творчих робіт Організація інтелектуальних конкурсів, ігор, предметних тижнів Дослідницька робота учнів Шляхи формування ключових компетентностей
 13. 13. Шляхи формування ключових компетентностей Залучення учнів до участі в конкурсах “Кенгуру”, “Золотий ключик”, математичних олімпіадах Розв'язування задач різними способами, використання задач підвищеної складності Проведення нестандартних уроків Стимулювання творчості учнів
 14. 14. Приклади завдань підвищеної складності 1. Відомо, що a-b=9. Знайти значення виразу 2. Знайдіть пропущений вираз 3. При яких натуральних n значення виразу є натуральним числом ? 4. Виконати дії: ba ba − −2 ab a − ; 1 1 35 2642 nnn n n nnn +− − ⋅ − +− . 44 44 33 33 2 2 2 2 aaxxx aaxxx axaxx axaxx +++ −−+ ⋅ +−− −−+ ( ) ; 36 2 ba − ( ) ; 108 2 ab − ( ) ; 45 55 2 ba − .33 22 ba baba − ++ ? ; 6 n n + ; 125 n n − . 36 2 2 n n−

×