Prezentats_zakonu.ppt

Електронні закупівлі: підстави
побудови системи в Україні
Концепція впровадження одної з
складових електронного урядування
(пілотний проект в Харківській
області)
Види «Електронних закупівель»
• Електронний реверсивний аукціон
• Електронний каталог
• Електронний магазин
• Електронний гаманець
• Онлайн аукціон
• Електронна торгова площадка
Електронні закупівлі державних
потреб це-
• макро-процеси закупівель, які розроблені
за допомогою Інтернет-технологій
• збільшення можливості для більшої
конкуренції щодо укладання державних
контрактів
• надання кращого співвідношення ціни в
часі отримання благ у платників податків.
Електронний каталог -
еКаталог(eCatalogues)
• інструмент для електронного підпорядкування
тендерів на загальних принципах для eProcurement
• Автоматизовані процеси для прийому, оцінки,
покупки і виставляння рахунку
• eCatalogues дозволяє стандартизувати кожну
технічну вимогу
• Використання моделі «Бізнес для уряду» (B-2-G) -
стандартизації державних потреб за допомогою
застосування відкритих і загально прийнятних
стандартів
• Використання спільних з ЄС класифікаторів таких як
Common Procurement Vocabulary (CPV)
Застосування еКаталогу
• під час проведення:
• «відкритої процедури з
використанням еКаталогу»;
• допорогової процедури еТендера з
еКаталогом;
• еКаталог як окрема процедура;
• еКаталог через Редукціон або Біржу;
• Інтернет магазин як гуртовий склад з
еКаталогом наприклад для ліків.
Участники еКаталогу
Участник еКаталогу
Участник еКаталогу
Замовник
еКаталогу
Громадський
моніторинг
еКаталог
Проект бюджета
Харківської області
Планування закупівель з урахуванням регіональної преференції 15%
Планування закупівель у відповідності з планом развитку Харківської області;
Взаємна ув'язка процесів планування закупок і бюджетного планування. Головний розпорядник
бюджетних коштів (ГРБС) і розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
Регіональний
постачальник
Перелік бюджетних потреб
Перелік
Продукції, послуг
(ціна -15%)
Республіканський
постачальник
Перелік
Продукції, послуг
(ціна 100%)
Замовник у
Харківській обл. Торги
Учасники
розміщення
продукції
еКаталозі
Веб-сайт
« еКаталог»
Замовник
Направлення
підтвердження в
участі еТоргах -
Оферта
Выбор наилучшего ценового предложения из еКаталога,
заключение договора с использованием ЕЦП
Загальнодержавний
веб-портал «Державні
закупівлі»
Розміщення
інформації в еТорги,
звіт про виконання
закупівлі
ЭЛЕКТРОННІ ТОРГИ
Із застосуванням электронного Каталогу
Заявка на покупку ТРП
Запрошення учасників на
еТоргі із застосуванням
еКаталога надсилається
усім учасникам еКаталога
Направлення
заповненої
таблиці цінових
пропозицій з
еКаталога
Замонику
Заповнення проекту
договору
Замовником
Підписання Замовником
договору з
використанням ЕЦП
Направлення
підписаного
Учасником
договору
Замовнику
Направлення
проекту договору
Учаснику
Перенаправлення
договору на веб-
портал «Державні
закупівлі»; еКаталог;
Казначейську службу
1 день 1 день
1 день
Договір
укладено
ЭЛЕКТРОННі ТОРГИ
Укладання договору за публичні кошти з суб’єктами які
підпадають під дію ЗУ «Про державні закупівлі»
eКаталог
Інтеграція з Єдиний веб-порталом «Державні закупівлі»
веб-портал «Державні
закупівлі»
- Оголошення про проведення
закупівлі
- Зведення про укладення договору
Відомості про зміну, виконанні
(розірвання) договору
- Інформація про розміщення
замовлень
- Відомості про укладення договорів
- Відомості про зміну, виконанні
(розірвання) договорів
Веб-сайт
«електронний
Каталог»
Підсистема
інтеграції
Електронна система "еКазначейство - кліент" це мінімізація
особистих контактів держустанов з відповідальними виконавцями
Казначейської служби
Мобільний центр
управління
бюджетом Замовника
«еКазначейство –
клієнт»
еКаталог
Веб-портал «Державні
закупівлі»
Облік Договорів.
Платіжні документи,
оплата
Електронна система
"еКазначейство -
клієнт"
Розвиток системи електронних
платежів в Казначейській службі
Передумови створення системи електронного
документообігу Державної казначейської служби України
• Обмін юридично значимими електронними документами з використанням
електронного цифрового підпису
• Гарантована доставка електронних документів
• Попередній контроль правильності складання електронних документів
• Автоматизований контроль діяльності органу Казначейської служби
• Зниження операційних ризиків органів Казначейської служби
• Зниження матеріальних, фінансових, трудових, тимчасових і інших витрат
органів Казначейської служби та їх клієнтів
Электронні платежі це значне заощадження грошевих коштів:
папір, транспортні витрати, оптимізація чисельності працівників
Казначейської служби
Переваги Електронної системи «еКазначейство -
клієнт» для Державних установ
оперативне управління своїми рахунками
в режимі онлайн володіння інформацією про стан рахунків, залишків на
них, а також про стан платежів
значна економія грошових коштів: папір, проїзд, вивільнення працівників
казначейства, що виконують на даний момент функцію по вводу рахунків
до оплати
самостійне введення головним бухгалтером установи в електронну
систему "еКазначейство - клієнт" своїх документів: рахунок для оплати,
заявку на реєстрацію договору, заявку на облік постачальника
Наявність бази довідників: МФО банків, ОКПО постачальників
КЄКВ, Коди класифікаторів
Застосування електронного підпису
Інтеграція з еКаталогом.
Мобільний центр
Ожидаемый социально-экономический эффект
Підвищення ефективності витрачання бюджетних
коштів за рахунок централізованого контролю
проведених закупівель на рівні великих регіональних
центрів (м.Харків)
Виявлення проявів корупціогенних чинників при
підготовці та розміщенні державного замовлення,
проведення державних закупівель.
Зниження ризику накладення штрафних санкцій за
рахунок використання механізмів контролю в сфері
розміщення замовлення і закупівель.
Зниження витрат по забезпеченню взаємодії суб'єктів
сфери державних закупівель за рахунок максимальної
інтеграції процесів та організації електронного
документообігу .
• Безоплатна установка автоматизованого робочого місця клієнта
• Дистанційна оновлюваність автоматизованого робочого місця клієнта
• Актуальність даних автоматизованого робочого місця клієнта
• Зменшення транспортних витрат клієнта
• Скорочення часу на доставку документів клієнтом
• Виключення ризиків невідповідності документа клієнта в електронному
вигляді та на паперовому носії
• Зменшення ризиків подання клієнтом невірно оформленого документа
• Скорочення термінів перевірки платіжних документів фахівцями Державної
казначейської служби
• Збільшення тривалості операційного дня
• економія паперу
• Зменшення трудовитрат працівників клієнта
Переваги системи електронного документообігу Державної
казначейської служби для клієнтів
Замовники
Учасники
Мінекономрозвитку
Пілотний проект: «Електронне
урядування в Харкові»
Мобільний центр управління
бюджетом Замовника
«еКазначейство – кліент»
еКаталог
еКаталог
Казначейська служба
• - довіра;
• - прозорість вибору учасників;
• - справжня конкуренція між учасниками;
• - проведення допорогових закупівель;
• - відмова від проведення переговорної процедури (закупівлі в одного
учасника);
• - відсутність впливу замовників на результати автоматичного вибору
переможця;
• - спілкування on-line між замовником, Казначейством і постачальником;
• - заощадження коштів на витрати, пов’язані з супроводженням процедури
закупівлі (час, канцтовари, транспортні витрати та ін.);
• - дистанційне керування рахунками та оплатами між
Держказначейством та замовником торгів.
Якісно нова модель співпраці бізнесу і держави:
Вартість процедур закупівель значно зменшиться завдяки:
• скороченню видатків на утримання зайвого апарату держслужбовців,
• оптимізації накладних витрат,
• зменшенню корупційної складової,
• закупівлі при стандартних якостях товарів за мінімальною ціною.
У разі упровадження це дозволить:
• отримати ефект від електронних закупівель на рівні 20 % (за аналогічними
підрахунками із західного досвіду),
• вивільнені 20 % коштів можна спрямувати на інші нагальні потреби
держави, сума цих коштів може сягати 47 237,14 млн. грн. (за звітом органу
державної статистики за січень–червень 2014 року).
Якісно нова модель співпраці бізнесу і держави -
економічний ефект від упровадження
Вартісна характеристика процедур
закупівель
Найменування показників Вартісна характеристика процедур
закупівель, млн грн
Загальна річна сума коштів,
запланованих замовником для
закупівлі товарів, робіт і послуг
125 453,8
Закупівлі без застосування процедур 110 731,9
20 % коштів, заощаджених та
спрямованих на нагальні потреби
держави
47 237,14
Розраховано на підставі звіту
органу державної статистики за
січень–червень 2014 року
http://www.ukrstat.gov.ua/
1 de 21

Recomendados

Система електронних державних закупівель в Україні por
Система електронних державних закупівель в УкраїніСистема електронних державних закупівель в Україні
Система електронних державних закупівель в УкраїніYana Koval
591 visualizações26 slides
“Корупція в державних закупівлях: хто і чому боїться прийняття Закону “ Про п... por
“Корупція в державних закупівлях: хто і чому боїться прийняття Закону “ Про п...“Корупція в державних закупівлях: хто і чому боїться прийняття Закону “ Про п...
“Корупція в державних закупівлях: хто і чому боїться прийняття Закону “ Про п...UAReforms
5.4K visualizações14 slides
Тема № 11. Кредитні електронні платіжні системи por
Тема № 11. Кредитні електронні платіжні системиТема № 11. Кредитні електронні платіжні системи
Тема № 11. Кредитні електронні платіжні системиOleg Nazarevych
806 visualizações13 slides
Проект закону про публічні закупівлі por
Проект закону про публічні закупівліПроект закону про публічні закупівлі
Проект закону про публічні закупівліAltema
684 visualizações85 slides
20190625 Customs Strategy por
20190625 Customs Strategy20190625 Customs Strategy
20190625 Customs StrategyMax Nefyodov
10.4K visualizações7 slides
Концепція реформування держ закупівель por
Концепція реформування держ закупівельКонцепція реформування держ закупівель
Концепція реформування держ закупівельДмитрий Лубкин
951 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Prezentats_zakonu.ppt

Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі" por
Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі"Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі"
Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі"Павло Островський
38 visualizações13 slides
Oschadbank says "Good-bye, USSR" por
Oschadbank says "Good-bye, USSR"Oschadbank says "Good-bye, USSR"
Oschadbank says "Good-bye, USSR"Roomian.org
1.5K visualizações9 slides
PARITET Presentation expoTEL 2011 por
PARITET Presentation expoTEL 2011PARITET Presentation expoTEL 2011
PARITET Presentation expoTEL 2011Natasha Rublyova
328 visualizações16 slides
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3) por
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)KyivAuditGroup
466 visualizações15 slides
демещик por
демещикдемещик
демещикCenter
347 visualizações32 slides
Сергій Журбенко: Про е-квиток por
Сергій Журбенко: Про е-квитокСергій Журбенко: Про е-квиток
Сергій Журбенко: Про е-квитокRostyslav Vasiuta
270 visualizações23 slides

Similar a Prezentats_zakonu.ppt(20)

Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі" por Павло Островський
Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі"Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі"
Впровадження змін щодо нового закону "Про публічні закупівлі"
Oschadbank says "Good-bye, USSR" por Roomian.org
Oschadbank says "Good-bye, USSR"Oschadbank says "Good-bye, USSR"
Oschadbank says "Good-bye, USSR"
Roomian.org1.5K visualizações
PARITET Presentation expoTEL 2011 por Natasha Rublyova
PARITET Presentation expoTEL 2011PARITET Presentation expoTEL 2011
PARITET Presentation expoTEL 2011
Natasha Rublyova328 visualizações
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3) por KyivAuditGroup
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)
Electr_kabinet Kyiv Audit Group (case#3)
KyivAuditGroup466 visualizações
демещик por Center
демещикдемещик
демещик
Center347 visualizações
Сергій Журбенко: Про е-квиток por Rostyslav Vasiuta
Сергій Журбенко: Про е-квитокСергій Журбенко: Про е-квиток
Сергій Журбенко: Про е-квиток
Rostyslav Vasiuta270 visualizações
Концепція реформування платіжного законодавства України por VYacheslav Sadovnychyi
Концепція реформування платіжного законодавства УкраїниКонцепція реформування платіжного законодавства України
Концепція реформування платіжного законодавства України
VYacheslav Sadovnychyi1.4K visualizações
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей por MinfinDocs
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежейНБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей
MinfinDocs729 visualizações
Реформа державних закупівель por Areg Movsesyan
Реформа державних закупівельРеформа державних закупівель
Реформа державних закупівель
Areg Movsesyan308 visualizações
Нормативне регулювання електронного документообігу por E-COM UA
Нормативне регулювання електронного документообігуНормативне регулювання електронного документообігу
Нормативне регулювання електронного документообігу
E-COM UA5.5K visualizações
Цифровий банкінг por FinTech Department
Цифровий банкінгЦифровий банкінг
Цифровий банкінг
FinTech Department61 visualizações
е квиток-майстерня-міста por CreativeObject
е квиток-майстерня-містае квиток-майстерня-міста
е квиток-майстерня-міста
CreativeObject235 visualizações
Сергій Журбенко про електронний квиток у Львові por Майстерня міста
Сергій Журбенко про електронний квиток у ЛьвовіСергій Журбенко про електронний квиток у Львові
Сергій Журбенко про електронний квиток у Львові
Майстерня міста542 visualizações
інструменти електронного урядування для дозвільних процедур у сфері охорони д... por kt-energy
інструменти електронного урядування для дозвільних процедур у сфері охорони д...інструменти електронного урядування для дозвільних процедур у сфері охорони д...
інструменти електронного урядування для дозвільних процедур у сфері охорони д...
kt-energy1.3K visualizações
Гудбай, СССР por mark_kanarsky
Гудбай, СССРГудбай, СССР
Гудбай, СССР
mark_kanarsky387 visualizações
Третій Zakupki Forum - Тендерне забезпечення: занурюємося в нюанси і складаєм... por Zakupki.Prom.ua
Третій Zakupki Forum - Тендерне забезпечення: занурюємося в нюанси і складаєм...Третій Zakupki Forum - Тендерне забезпечення: занурюємося в нюанси і складаєм...
Третій Zakupki Forum - Тендерне забезпечення: занурюємося в нюанси і складаєм...
Zakupki.Prom.ua145 visualizações
Iisd cwt (6) por Anatoliy Chadyuk
Iisd  cwt (6)Iisd  cwt (6)
Iisd cwt (6)
Anatoliy Chadyuk87 visualizações
SmartCity Maria Hornostay por Maksym Klyuchar
SmartCity Maria HornostaySmartCity Maria Hornostay
SmartCity Maria Hornostay
Maksym Klyuchar311 visualizações

Mais de Марина Губа

Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptx por
Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptxПрезентація-ProZorro-DOBRE 1.pptx
Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptxМарина Губа
127 visualizações134 slides
Detsentralizatsiya-v-Ukrayini.ppt por
Detsentralizatsiya-v-Ukrayini.pptDetsentralizatsiya-v-Ukrayini.ppt
Detsentralizatsiya-v-Ukrayini.pptМарина Губа
8 visualizações27 slides
Статистичне зведення і групування.ppt por
Статистичне зведення і групування.pptСтатистичне зведення і групування.ppt
Статистичне зведення і групування.pptМарина Губа
126 visualizações27 slides
Способи викладення статистичних даних.ppt por
Способи викладення статистичних даних.pptСпособи викладення статистичних даних.ppt
Способи викладення статистичних даних.pptМарина Губа
22 visualizações29 slides
statistichne-sposterezhennya.pptx por
statistichne-sposterezhennya.pptxstatistichne-sposterezhennya.pptx
statistichne-sposterezhennya.pptxМарина Губа
19 visualizações35 slides
tema6_variatio.ppt por
tema6_variatio.ppttema6_variatio.ppt
tema6_variatio.pptМарина Губа
50 visualizações18 slides

Mais de Марина Губа(11)

Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptx por Марина Губа
Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptxПрезентація-ProZorro-DOBRE 1.pptx
Презентація-ProZorro-DOBRE 1.pptx
Марина Губа127 visualizações
Статистичне зведення і групування.ppt por Марина Губа
Статистичне зведення і групування.pptСтатистичне зведення і групування.ppt
Статистичне зведення і групування.ppt
Марина Губа126 visualizações
Способи викладення статистичних даних.ppt por Марина Губа
Способи викладення статистичних даних.pptСпособи викладення статистичних даних.ppt
Способи викладення статистичних даних.ppt
Марина Губа22 visualizações
statistichne-sposterezhennya.pptx por Марина Губа
statistichne-sposterezhennya.pptxstatistichne-sposterezhennya.pptx
statistichne-sposterezhennya.pptx
Марина Губа19 visualizações
МБ та його значення в економічному розвитку.ppt por Марина Губа
МБ та його значення в економічному розвитку.pptМБ та його значення в економічному розвитку.ppt
МБ та його значення в економічному розвитку.ppt
Марина Губа3 visualizações
Бюджетне планування.ppt por Марина Губа
Бюджетне планування.pptБюджетне планування.ppt
Бюджетне планування.ppt
Марина Губа132 visualizações
Управління проектами.1.ppt por Марина Губа
Управління проектами.1.pptУправління проектами.1.ppt
Управління проектами.1.ppt
Марина Губа229 visualizações

Prezentats_zakonu.ppt

 • 1. Електронні закупівлі: підстави побудови системи в Україні Концепція впровадження одної з складових електронного урядування (пілотний проект в Харківській області)
 • 2. Види «Електронних закупівель» • Електронний реверсивний аукціон • Електронний каталог • Електронний магазин • Електронний гаманець • Онлайн аукціон • Електронна торгова площадка
 • 3. Електронні закупівлі державних потреб це- • макро-процеси закупівель, які розроблені за допомогою Інтернет-технологій • збільшення можливості для більшої конкуренції щодо укладання державних контрактів • надання кращого співвідношення ціни в часі отримання благ у платників податків.
 • 4. Електронний каталог - еКаталог(eCatalogues) • інструмент для електронного підпорядкування тендерів на загальних принципах для eProcurement • Автоматизовані процеси для прийому, оцінки, покупки і виставляння рахунку • eCatalogues дозволяє стандартизувати кожну технічну вимогу • Використання моделі «Бізнес для уряду» (B-2-G) - стандартизації державних потреб за допомогою застосування відкритих і загально прийнятних стандартів • Використання спільних з ЄС класифікаторів таких як Common Procurement Vocabulary (CPV)
 • 5. Застосування еКаталогу • під час проведення: • «відкритої процедури з використанням еКаталогу»; • допорогової процедури еТендера з еКаталогом; • еКаталог як окрема процедура; • еКаталог через Редукціон або Біржу; • Інтернет магазин як гуртовий склад з еКаталогом наприклад для ліків.
 • 6. Участники еКаталогу Участник еКаталогу Участник еКаталогу Замовник еКаталогу Громадський моніторинг еКаталог
 • 7. Проект бюджета Харківської області Планування закупівель з урахуванням регіональної преференції 15% Планування закупівель у відповідності з планом развитку Харківської області; Взаємна ув'язка процесів планування закупок і бюджетного планування. Головний розпорядник бюджетних коштів (ГРБС) і розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня Регіональний постачальник Перелік бюджетних потреб Перелік Продукції, послуг (ціна -15%) Республіканський постачальник Перелік Продукції, послуг (ціна 100%) Замовник у Харківській обл. Торги
 • 8. Учасники розміщення продукції еКаталозі Веб-сайт « еКаталог» Замовник Направлення підтвердження в участі еТоргах - Оферта Выбор наилучшего ценового предложения из еКаталога, заключение договора с использованием ЕЦП Загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» Розміщення інформації в еТорги, звіт про виконання закупівлі ЭЛЕКТРОННІ ТОРГИ Із застосуванням электронного Каталогу Заявка на покупку ТРП Запрошення учасників на еТоргі із застосуванням еКаталога надсилається усім учасникам еКаталога
 • 9. Направлення заповненої таблиці цінових пропозицій з еКаталога Замонику Заповнення проекту договору Замовником Підписання Замовником договору з використанням ЕЦП Направлення підписаного Учасником договору Замовнику Направлення проекту договору Учаснику Перенаправлення договору на веб- портал «Державні закупівлі»; еКаталог; Казначейську службу 1 день 1 день 1 день Договір укладено ЭЛЕКТРОННі ТОРГИ Укладання договору за публичні кошти з суб’єктами які підпадають під дію ЗУ «Про державні закупівлі» eКаталог
 • 10. Інтеграція з Єдиний веб-порталом «Державні закупівлі» веб-портал «Державні закупівлі» - Оголошення про проведення закупівлі - Зведення про укладення договору Відомості про зміну, виконанні (розірвання) договору - Інформація про розміщення замовлень - Відомості про укладення договорів - Відомості про зміну, виконанні (розірвання) договорів Веб-сайт «електронний Каталог» Підсистема інтеграції
 • 11. Електронна система "еКазначейство - кліент" це мінімізація особистих контактів держустанов з відповідальними виконавцями Казначейської служби Мобільний центр управління бюджетом Замовника «еКазначейство – клієнт» еКаталог Веб-портал «Державні закупівлі» Облік Договорів. Платіжні документи, оплата Електронна система "еКазначейство - клієнт"
 • 13. Передумови створення системи електронного документообігу Державної казначейської служби України • Обмін юридично значимими електронними документами з використанням електронного цифрового підпису • Гарантована доставка електронних документів • Попередній контроль правильності складання електронних документів • Автоматизований контроль діяльності органу Казначейської служби • Зниження операційних ризиків органів Казначейської служби • Зниження матеріальних, фінансових, трудових, тимчасових і інших витрат органів Казначейської служби та їх клієнтів
 • 14. Электронні платежі це значне заощадження грошевих коштів: папір, транспортні витрати, оптимізація чисельності працівників Казначейської служби
 • 15. Переваги Електронної системи «еКазначейство - клієнт» для Державних установ оперативне управління своїми рахунками в режимі онлайн володіння інформацією про стан рахунків, залишків на них, а також про стан платежів значна економія грошових коштів: папір, проїзд, вивільнення працівників казначейства, що виконують на даний момент функцію по вводу рахунків до оплати самостійне введення головним бухгалтером установи в електронну систему "еКазначейство - клієнт" своїх документів: рахунок для оплати, заявку на реєстрацію договору, заявку на облік постачальника Наявність бази довідників: МФО банків, ОКПО постачальників КЄКВ, Коди класифікаторів Застосування електронного підпису Інтеграція з еКаталогом. Мобільний центр
 • 16. Ожидаемый социально-экономический эффект Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів за рахунок централізованого контролю проведених закупівель на рівні великих регіональних центрів (м.Харків) Виявлення проявів корупціогенних чинників при підготовці та розміщенні державного замовлення, проведення державних закупівель. Зниження ризику накладення штрафних санкцій за рахунок використання механізмів контролю в сфері розміщення замовлення і закупівель. Зниження витрат по забезпеченню взаємодії суб'єктів сфери державних закупівель за рахунок максимальної інтеграції процесів та організації електронного документообігу .
 • 17. • Безоплатна установка автоматизованого робочого місця клієнта • Дистанційна оновлюваність автоматизованого робочого місця клієнта • Актуальність даних автоматизованого робочого місця клієнта • Зменшення транспортних витрат клієнта • Скорочення часу на доставку документів клієнтом • Виключення ризиків невідповідності документа клієнта в електронному вигляді та на паперовому носії • Зменшення ризиків подання клієнтом невірно оформленого документа • Скорочення термінів перевірки платіжних документів фахівцями Державної казначейської служби • Збільшення тривалості операційного дня • економія паперу • Зменшення трудовитрат працівників клієнта Переваги системи електронного документообігу Державної казначейської служби для клієнтів
 • 18. Замовники Учасники Мінекономрозвитку Пілотний проект: «Електронне урядування в Харкові» Мобільний центр управління бюджетом Замовника «еКазначейство – кліент» еКаталог еКаталог Казначейська служба
 • 19. • - довіра; • - прозорість вибору учасників; • - справжня конкуренція між учасниками; • - проведення допорогових закупівель; • - відмова від проведення переговорної процедури (закупівлі в одного учасника); • - відсутність впливу замовників на результати автоматичного вибору переможця; • - спілкування on-line між замовником, Казначейством і постачальником; • - заощадження коштів на витрати, пов’язані з супроводженням процедури закупівлі (час, канцтовари, транспортні витрати та ін.); • - дистанційне керування рахунками та оплатами між Держказначейством та замовником торгів. Якісно нова модель співпраці бізнесу і держави:
 • 20. Вартість процедур закупівель значно зменшиться завдяки: • скороченню видатків на утримання зайвого апарату держслужбовців, • оптимізації накладних витрат, • зменшенню корупційної складової, • закупівлі при стандартних якостях товарів за мінімальною ціною. У разі упровадження це дозволить: • отримати ефект від електронних закупівель на рівні 20 % (за аналогічними підрахунками із західного досвіду), • вивільнені 20 % коштів можна спрямувати на інші нагальні потреби держави, сума цих коштів може сягати 47 237,14 млн. грн. (за звітом органу державної статистики за січень–червень 2014 року). Якісно нова модель співпраці бізнесу і держави - економічний ефект від упровадження
 • 21. Вартісна характеристика процедур закупівель Найменування показників Вартісна характеристика процедур закупівель, млн грн Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг 125 453,8 Закупівлі без застосування процедур 110 731,9 20 % коштів, заощаджених та спрямованих на нагальні потреби держави 47 237,14 Розраховано на підставі звіту органу державної статистики за січень–червень 2014 року http://www.ukrstat.gov.ua/