O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Belgium IYDP Data Sheet

1.098 visualizações

Publicada em

Belgium participated in the United Nations 1981 International Year of Disabled Persons (IYDP) by issuing two stamps explained here.

Publicada em: Saúde e medicina
  • Entre para ver os comentários

Belgium IYDP Data Sheet

  1. 1. De Regie der Posterijen zal. irı het kader van het Inter- nationaal Jaar der Gehandicapten. op 9 februari 1981, een reeks van twee bijzondere postzegels met toeslag uit- geven. genaamd - Gehandicapten ı. KENMERKEN 33:32:" Ondarwerpen Kleureıı 10 fr. + Str. ellegorle zwart, road, hlauw en Ilchtbalqe asır. + 10 fr_ ıllegorıe zwan. blauw. road en geel Tekenlngen de h. J. M. Folon Letteruitvoering de h. J. Rlchez Bee|dformaten 10fr. + 5 fr. : 24,5 mm X 35.4 mm 25 fr. + 10fr.: 35.4 mm x 24,5 mm Drukprocédé heliogravure Gravure (heliocilinders) Etn. J. Malvaux Healisatle Algemene Werkplaats van het Zegel te Mechelen Oplage onbepaald Aantal platen twee Velindellng 10fr. + 5 fr. : 30 eenheden [5 >< 6) 25 fr. + 10 fr.: 30 eenheden (6 x 5) Tanding type 11 1/2 Papler polyvalent-fosforescerand Gomming gom op basls van polyvinyl alkohol Verkoop van 9 februari 1981 t/m 30 aprll 1961 in al de postkantoren van het Rljk. VOOIIVERKOOP Data 7 en 8 februari 1981. Plaatsen World Trade Center Zaal ı Brabant ı. 15" verdieplng Emile Jacqmainlaan 162 1000 BRUSSEL (van 10 u. tot 17 u.) Centre sportif. social et de lolslrs pour handicapés Palais des Expositlons rue de l'Ancre 1A 6000 CHAHLEROI [van 9u. tot 17 u.) Stedelijke Lagere School ı Callier ı Crevelstraat 20 9000 GENT [van 9 u. tot 12 u. 30 en van 14 u. tot 17 u.] lnstitut communal d'enselgnement technique ı Avroy ı Boulevard d'Avroy 5 4000 LUIK [van 9 u. tot 17 u.) Zal - De Nieuwe Stad u Mahatma Gandhlstraat 25A 2800 MECHELEN (van 10u. tot 17u.) mom-max F "I ß 1 r 4' ğ 4/ [g, K, 7 ` î_ ;fx .x . ını mum nımıéc- ı_ J EMİNE 25r+10r o ğ #NNEZE INTERNATIONALE D I NXLJVJMMVHEQ !İZ HVVI' ..q › ,E m ::ağ 1 .J INTERNATIONAAL .IAAH DER GEHANDICAPTE PEHSONEN De Algemene Vergadering van de Verenlgde Naties heeft. bi] haar resolutie 31/123 van 16 december 1976. het jaar 1981 tot ı Internationaal Jaar der Gehandicapte personen ı› geproclameerd. Het theme van het Internatlonaal Jaar Is ı Volledlge Deel- neming en Gelijkheid n. Het officieel gekozen embleem, afgebeeld op de eerste bladzijde van onderhavig vouwblaadje, stelt twee perso- nen voor hand In hand. De ene Is solidair met de andere en zij ondersteunen elkaar. allebei gelijk. Het symboliaeert gelijkheid. hoop en bijstand. Het gebladerte. dat hen om- ringt. İs ontleend aan het embleem van de V.N. Het postbestuur van de Verenigde Naties zal İn 1981 herdenkingszegels in verscheidene faclale waarden uit- geven. [___

×