O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mtm 09 2_mf i mobilen1

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Mtm 09 2_mf i mobilen1

  1. 1. FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRINGMarknadsföring via mobilen?Hur väl är informationstekniken via webb och mobil- från You Tube. Tillgången till olika nyhetsmedier och informations-teknik implementerad i företagens strategiska och kanaler är oändlig och dessutom tillgängliga 24 timmar om dygnet, på tider som passar användaren. Detta innebär att konsumenterna expo-operativa inriktning? 1900-talet var ett århundrade neras av många alternativa budskap vilket självklart påverkar företagenssom präglades av fantastiska industriella framgångar. villkor till framgångsrik kommunikation. Valet av erbjudanden påverkasI lagom takt lärde sig samhället att anpassa sin vardag inte längre av traditionell reklam och publika relationsföretag. Påverkan sker i en allt snabbre takt via media som når in i varje hem via nätverktill de nya framstegen som långsamt ändrade på den och publika kanaler som You Tube och liknande ”gratiskanaler”.moderna människans livsstil. Mobil marknadsföringText: Stephan Philipson, SPMU-Marknadsutveckling Trenden inom marknadsföring efter Internet och webbfilm, är enligt flera bedömare vidareutvecklingen av mobil marknadsföring.Allt från industriell revolution med löpande band till lagstadgad semes- Under några år har företag med varierad framgång använt mobilter. Charterresorna växte fram och kunde utvecklas från sommarresmål marknadsföring främst med hjälp av sms relaterad information direkttill åretrunt- resor. Anpassningen gick nästan obemärkt förbi i vår var- till konsument. Teknikutvecklingen av mobilanpassad webbsida erbju-dag. Man kunde nästan tala om en generations anpassning per teknik- der i dag ytterligare möjligheter att förstärka relationen med företagetsutveckling. Telefon och fax ändrade kommuni- kundgrupper.kationsmönster mellan människor och företag. För att utnyttja den mobila marknadsföring-Televisionen ändrade umgängesformerna i ens möjligheter krävs det en väl anpassad strategifamiljelivet. Fortfarande fanns tiden att anpassa där flera av företagets intressenter samverkar.sig till denna utveckling. Nya tekniska innova- Första målet är att anpassa webbsidan för dettioner kom fram i en takt som var hanterbar. mobila gränssnittet. Webbfilm och olika typer av interaktiva applikationer gör att använda-Rasande fart ren blir involverad i relationen med företagetDe senaste 10 åren har teknikutvecklingen helt (avsändaren) av marknadsbudskapet.och hållet revolutionerat vår vardag. Vi är nuuppkopplade i ett stort antal olika nätverk. Nya visioner för gamla kunderMiljoner människor, företag och organisatio- De motkrafter som fortfarande kan finnasner kan sprida sina budskap med en genom- inom företagens väggar måste på ett ellerslagskraft som inte var tänkbar för 10 år sedan. annat sätt försvinna. Schablonmässiga lös-Marknadsinformation och budskap blir mer ningar som styrs via rådande ålderstigna syn-och mer styrda av de intryck som förmedlas och sätt på modern kommunikationsutvecklingupplevs av mottagaren. För företagen innebär kan manövrera till besvärliga rev där hålet idet att kommunikationen av deras produkter företagets skrov inte går att täta. Det innebäroch tjänster ligger bortom deras kontroll. att det finns oanade möjligheter för företag att Åsikter och kunskap delas fritt mellan nät- gå före sina konkurrenter om man kan accep-verk och hyperlänkar. Kunder och potentiella tera och implementera medietekniken i före-köpare påverkas. Företagen blir på ett omväl- tagens strategiska och operativa verksamhet.vande sätt påverkade av denna nya tidens konkurrens. Produktval, Varje bransch har sina preferenser och etiska attityder. Gemensamtupplevelser av varumärken kan förändras genom den kraft som finns för samtliga branscher är att ny mediateknik kan ge oanade fördelari dagens och morgondagens kraftfull sociala nätverk och bloggar. Den i en hårt konkurrensutsatt och mogen marknad. Genom att analy-tidigare så väl avvägda maktbalansen mellan företag och organisationer, sera ”företagets kunder” och deras förutsättningar att ta emot existe-vilken även påverkade företagens strategiska och operativa verksamhet rande information, stärks relationsbanden och marknadsföringen gesnär man utformade 3–5 års planer, är nu tvingad till en omställning till ökade möjligheter att nå en kostnadseffektiv och genomslagskraftigden nya hastiga marknadsutvecklingen inom informationsöverföring. informationsöverföring. Nya och spännande kundkoncept som byg- Ett exempel på omfattning av information är att det finns mer än 100 ger upp och ökar kundens lojalitet finns inom räckhåll för det krea-miljoner bloggar. 11 miljarder gånger i månaden tittar någon på en film tiva företaget. MTM50 MedTech Magazine Nr 2/2009

×