O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Vad känner du när du
betraktar dessa bilder !
MARKNADSFÖRING
Eller
Påverka och locka kunden att köpa din produkt
Hur kommunicerar
kliniken med er patient?
1. Brev/kort (analoga medier)
2. Mail / SMS
3. Facebook , Twitter, Instagram
4. ...
Marknadsföring
(definition)
Marknadsföring är den aktivitet, de verktyg och de processer
som skapar, kommunicerar, leverer...
Marknadsföring
• Är en kommunikationskanal att profilera sin verksamhet eller
produkt
• Omfattar alla aktiviteter företage...
Arbetar kliniken aktivt
med marknadsföring ?
1. JA
2. NEJ
Många är intresserade av
marknadsföring
Företagens kamp om kunden
Är marknaden för
tandvårdskliniker i förändring ?
Trender
Större privatkliniker i städerna
Allt fler tandläkare överger en...
Håller du med om att marknaden för
tandvårdsklinker är i förändring ?
1. 2. 3.
0% 0%0%
1. Ja
2. Nej
3. Ingen skillnad – Vi...
Hur kliniken sina kunder med?
Är tillgänglighet på kundens
villkor en fördel ?
Hur får folktandvården nya
patienter/kunder ?
Vilken information får blivande
patienter på nätet ?
Pris för tandvård
”Priset för tandläkare varierar mellan olika klinik...
Vad säljer du för
produkt?
Hur vill du att dina kunder skall uppfatta ditt
produkterbjudande ?
Vilka unika fördelar
erbjuder din klinik ?
Hur har din klinik differentierat sig från
dina konkurrenter?
Anser du att din klinik erbjuder en
bättre produkt än konkurrenten?
1. 2.
50%50%
1. Ja
2. Nej
Differentiering är ett begrepp inom marknadsföring. Enligt Philip Kotler kan ett företag differentiera
(skilja sig) gentem...
Vad är viktigt för din
kund
Möt kundens värderingar i din
marknadskommunikation
Analys och kartläggning av målgruppen
är en bra och kostnadseffektiv åtgärd
Vad gör en klinik unik?
Klinikens kvalitetsförklaring
Var finns kliniken?
MarknadsföringMarknadsföring
““Vad behöver kliniken tänka på när man planerar sinVad behöver kliniken tänka på när man pla...
Hur påverkar marknadsföring
kunder och intressenter ?
• Vem är målgruppen?
• Vad vill företaget Kliniken?
• Vilket intress...
Konkurrensfördelar
Unik produkt
Unikt försäljningssätt
Unikt förhållningssätt till
sina kunder
Hur skapar du vinst i ditt
företag
Vad du ”enkelt” kan påverka för att bygga
upp en lönsamt företag
Lönekostnader
Undre Median Övre Medellön
Tandhygienister 1 500 24 200 26 500 28 400 26 500
Tandsköterskor 4 900 21 900 23 ...
Beräknad lönekostnad
per anställd
Månadslön år Lönekostnad företaget
Lönekostnad
Tandsköterska 23 300 279600 410042
Tandhy...
Hur mycket bör kliniken omsätta per dag
för att täcka lönekostnaderna?
Beräknat antal arbetsdagar
230 heldagar
Omsättning ...
Inköp
Värde
Pris Företagets
marginal
Interna
Kundens upplevda värde
Värdet som företaget
prissätter
Det totala värdet
Kost...
Komplement till en utvidgad
diskussion om marknadsföring
Olika kunder och marknader
B2C (business–to–consumer)
Ett marknadsförhållande i vilket företagets kunder utgörs av
konsume...
Olika marknadsföringsfilosofier
Produktionsinriktad filosofi
Produktinriktad filosofi
Försäljningsinriktad filosofi
Markna...
Att skapa relationer med kunder
Kundvärde
Förhållandet mellan den nytta kunden upplever att
en vara eller en tjänst ger oc...
Marknadsföringsmixen
Produkten; är det som företaget erbjuder på marknaden och
som är ämnat att tillfredsställa ett behov ...
Marknadsföringsmixen (forts.)
Pris; är det kunden betalar för att få produkten. Priset är ett centralt strategiskt
verktyg...
Marknadsundersökning
Skaffa kunskap om vad som krävs för att få ännu
nöjdare kunder.
Göra rätt saker.
Välja rätt marknadsf...
Konkurrenter
Fri konkurrens kännetecknas
av att det finns många köpare och
säljare på marknaden.
Vid monopol finns det bar...
Konkurrenter forts.
Benchmarking – En
utvärderingsmetod som innebär att
företaget jämför sin prestation och
verksamhet med...
Konsumentens köpprocess
Olika typer av köpbeslut
Omfattande beslutsfattande – Köp
av produkter som ofta är dyra, som
innebär hög risk, som köps sä...
Konsumentens
köpprocess
Olika typer av risker kunder kan uppleva
vid ett köp
finansiell risk
social risk
funktionell risk
fysisk risk
psykologisk ...
Personliga faktorer som påverkar
köpprocessen
Demografi – Befolkningens struktur och sammansättning med
avseende på t.ex. ...
Motiv – Ett starkt behov som personen försöker
tillfredsställa.
Lärande – Beteendeförändring till följd av ny
information ...
Maslows behovspyramid
Roll – De handlingar och aktiviteter som förväntas av en person i
ett visst sammanhang.
Referensgrupp – En grupp individer...
Segmentering,
målgrupper och
positionering
Indelningen av en
marknad i olika segment
Segmentering av
konsumentmarknader ( B2C)
Geografisk segmentering – Indelning av marknadens köpare som
bygger på var de är...
Villkor för en effektiv segmentering
Urskiljbara segment
Mätbara segment
Tillgängliga segment
Nåbara segment
Segment av ti...
Bild 58
Odifferentierad
marknadsföring
Bild 59
Differentierad
marknadsföring
Bild 60
Koncentrerad
marknadsföring
Positionering
Image – Det sätt på vilket företaget och/eller
företagets produkt(er) uppfattas bland företagets
intressente...
Positioneringsstrategier
Lyfta fram unika särdrag hos produkten
Vara marknadsledare
Storytelling
Fokusera på utmärkelser
A...
Marknadsplanering
Marknadsplaneringsprocessen
Bild 65
Olika typer av marknadsinformation
SWOT–analys
Marknadsföringsmål
Strategisk huvudinriktning –
Innebär att välja vilken typ av
marknadstillväxt som företaget ska
ha.
Alt...
Strategiska mål: Hur karaktäriseras
företaget
Marknadsledare
Uppstickare
Följare
Specialiserade företag
Detaljplanering – beslut om
marknadsföringsmix
Pullstrategi – Slutkunden bearbetas med olika
former av promotion, vilket l...
Marknadsföring  - En del av din framgång
Marknadsföring  - En del av din framgång
Marknadsföring  - En del av din framgång
Marknadsföring  - En del av din framgång
Marknadsföring  - En del av din framgång
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Marknadsföring - En del av din framgång

Vad tillför marknadsföring i din verksamhet

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marknadsföring - En del av din framgång

 1. 1. Vad känner du när du betraktar dessa bilder !
 2. 2. MARKNADSFÖRING Eller Påverka och locka kunden att köpa din produkt
 3. 3. Hur kommunicerar kliniken med er patient? 1. Brev/kort (analoga medier) 2. Mail / SMS 3. Facebook , Twitter, Instagram 4. Webbsida 5. Ringer upp och tar en personlig kontakt
 4. 4. Marknadsföring (definition) Marknadsföring är den aktivitet, de verktyg och de processer som skapar, kommunicerar, levererar och åstadkommer utbyten som i sin tur skapar värde för kunder, klienter, samarbetspartners och samhället i stort. (AMA, American Marketing Association, vår översättning från engelskan)
 5. 5. Marknadsföring • Är en kommunikationskanal att profilera sin verksamhet eller produkt • Omfattar alla aktiviteter företaget "utför" på marknaden . (Vid val av produkt/koncept,målgrupper,prissättning) • Förpackar ett erbjudande som attraherar målgruppen och positionerar företaget på den aktuella marknaden • Grunden är att bygga image och köplust
 6. 6. Arbetar kliniken aktivt med marknadsföring ? 1. JA 2. NEJ
 7. 7. Många är intresserade av marknadsföring
 8. 8. Företagens kamp om kunden
 9. 9. Är marknaden för tandvårdskliniker i förändring ? Trender Större privatkliniker i städerna Allt fler tandläkare överger ensamarbetet Tillgänglighet och patientomsorg ledord Webben central för patientrekrytering Ny teknik kräver större patientunderlag eller specialisering
 10. 10. Håller du med om att marknaden för tandvårdsklinker är i förändring ? 1. 2. 3. 0% 0%0% 1. Ja 2. Nej 3. Ingen skillnad – Vi påverkas inte av ”marknadsförändringar”
 11. 11. Hur kliniken sina kunder med?
 12. 12. Är tillgänglighet på kundens villkor en fördel ?
 13. 13. Hur får folktandvården nya patienter/kunder ?
 14. 14. Vilken information får blivande patienter på nätet ? Pris för tandvård ”Priset för tandläkare varierar mellan olika kliniker eftersom prissättningen inom tandvården är fri. Det kan därför löna sig att jämföra priserna innan man väljer tandläkare eller tandhygienist. Genomsnittspriset för en basundersökning utförd 690kr (september 2012). Den kostnad du själv får betala för tandvård beror bland annat på din ålder samt vilka undersökningar och behandlingar man behöver och hur dyra de är. Här ovan ser du priser för de vanligaste behandlingarna. Du kan enkelt jämföra och boka dessa.”
 15. 15. Vad säljer du för produkt? Hur vill du att dina kunder skall uppfatta ditt produkterbjudande ?
 16. 16. Vilka unika fördelar erbjuder din klinik ? Hur har din klinik differentierat sig från dina konkurrenter?
 17. 17. Anser du att din klinik erbjuder en bättre produkt än konkurrenten? 1. 2. 50%50% 1. Ja 2. Nej
 18. 18. Differentiering är ett begrepp inom marknadsföring. Enligt Philip Kotler kan ett företag differentiera (skilja sig) gentemot sina konkurrenter med hjälp av produkt, service, personal, image eller kanal (för distribution). Ett företag kan nå fördel genom differentiering när det tillhandahåller mer tjänster för ett icke obegränsat högre pris än konkurrenterna. Dessa fördelar benämns sammantagna som positions- fördelar, eftersom de anger företagets position relativt dess verksamhetsområde som ledande genom bättre tjänster eller kostnad. Produktdifferentiering är det som gör att företag som konkurrerar monopolistiskt kan sälja sina produkter till olika pris, trots att de i grunden är lika.
 19. 19. Vad är viktigt för din kund Möt kundens värderingar i din marknadskommunikation
 20. 20. Analys och kartläggning av målgruppen är en bra och kostnadseffektiv åtgärd
 21. 21. Vad gör en klinik unik?
 22. 22. Klinikens kvalitetsförklaring
 23. 23. Var finns kliniken?
 24. 24. MarknadsföringMarknadsföring ““Vad behöver kliniken tänka på när man planerar sinVad behöver kliniken tänka på när man planerar sin marknadsföringmarknadsföring ?”?”
 25. 25. Hur påverkar marknadsföring kunder och intressenter ? • Vem är målgruppen? • Vad vill företaget Kliniken? • Vilket intresse har målgruppen för budskapet? • Hur vill kliniken att målgruppen skall reagera på budskapet ?
 26. 26. Konkurrensfördelar Unik produkt Unikt försäljningssätt Unikt förhållningssätt till sina kunder
 27. 27. Hur skapar du vinst i ditt företag Vad du ”enkelt” kan påverka för att bygga upp en lönsamt företag
 28. 28. Lönekostnader Undre Median Övre Medellön Tandhygienister 1 500 24 200 26 500 28 400 26 500 Tandsköterskor 4 900 21 900 23 000 24 200 23 300 Tandläkare Kvinnor 1 800 34 700 41 300 48 200 42 600 Män 980 36 800 45 400 55 900 46 800 Total lönekostnad ; 1 693 000 kronor per år Fördelar på 1 tandläkare , en tandsköterska och en tandhygienist - heltidslöner Beräknad omsättning ca. 3 600 000 per år ”Önskvärd vinsmarginal 23,29 % Kalkylerad omsättning per anställd 1 200 000 kronor”
 29. 29. Beräknad lönekostnad per anställd Månadslön år Lönekostnad företaget Lönekostnad Tandsköterska 23 300 279600 410042 Tandhygenist 26 500 318000 462388 Tandläkare 44700 536400 820855 Total 94 500 1134000 1693285
 30. 30. Hur mycket bör kliniken omsätta per dag för att täcka lönekostnaderna? Beräknat antal arbetsdagar 230 heldagar Omsättning per dag för täckande av lönekostnader; 7362 kronor per dag
 31. 31. Inköp Värde Pris Företagets marginal Interna Kundens upplevda värde Värdet som företaget prissätter Det totala värdet Kostnader Pris V.S upplevt kundvärde eller referenspriser ?
 32. 32. Komplement till en utvidgad diskussion om marknadsföring
 33. 33. Olika kunder och marknader B2C (business–to–consumer) Ett marknadsförhållande i vilket företagets kunder utgörs av konsumenter. B2B (business–to–business) Ett marknadsförhållande i vilket företagets kunder utgörs av andra företag. C2C (consumer–to–consumer) Ett marknadsförhållande som innebär att en privatperson säljer till en annan privatperson. Internationell marknadsföring Marknadsföring som riktar sig till kunder i ett annat land än det från vilket det säljande företaget agerar.
 34. 34. Olika marknadsföringsfilosofier Produktionsinriktad filosofi Produktinriktad filosofi Försäljningsinriktad filosofi Marknadsinriktad filosofi Socialt inriktad filosofi
 35. 35. Att skapa relationer med kunder Kundvärde Förhållandet mellan den nytta kunden upplever att en vara eller en tjänst ger och de totala kostnader som inköp och konsumtion av varan eller tjänsten medför. Kundtillfredsställelse Ett tillstånd i kundens huvud som uppstår när kunden erhållit det som utlovats eller förväntats. Word–of–mouth All den informella kommunikation som sker mellan personer angående en produkts positiva eller negativa egenskaper.
 36. 36. Marknadsföringsmixen Produkten; är det som företaget erbjuder på marknaden och som är ämnat att tillfredsställa ett behov eller önskan hos kunderna. Produkten kan vara en vara, en tjänst eller en kombination av bådadera. Plats; syftar i marknadsföringsmixen både på läge och på distribution. Plats inbegriper också aktiviteter som gör produkten tillgänglig för köparen.
 37. 37. Marknadsföringsmixen (forts.) Pris; är det kunden betalar för att få produkten. Priset är ett centralt strategiskt verktyg i företagets arbete med att nå den position på marknaden det vill ha i förhållande till konkurrenterna. Påverkan; syftar på de aktiviteter företaget utför för att kommunicera produktens fördelar till målmarknaden i syfte att övertala målmarknadens kunder att köpa produkten. Det kan till exempel handla om reklam, PR, personlig försäljning och säljfrämjande åtgärder
 38. 38. Marknadsundersökning Skaffa kunskap om vad som krävs för att få ännu nöjdare kunder. Göra rätt saker. Välja rätt marknadsföringsåtgärder.
 39. 39. Konkurrenter Fri konkurrens kännetecknas av att det finns många köpare och säljare på marknaden. Vid monopol finns det bara en säljare på marknaden men antalet köpare kan vara många. Vid monopolistisk konkurrens finns det många köpare och säljare på marknaden. Oligopolistisk konkurrens kännetecknas av att det finns många köpare och ett fåtal säljare på marknaden.
 40. 40. Konkurrenter forts. Benchmarking – En utvärderingsmetod som innebär att företaget jämför sin prestation och verksamhet med andras, ofta med prestationerna hos de konkurrenter som anses vara bäst inom företagets bransch. Direkta konkurrenter – Företag som erbjuder likvärdiga produkter åt samma kunder. Indirekta konkurrenter – Företag som vänder sig till samma kunder med produkter som utgör alternativ till varandra.
 41. 41. Konsumentens köpprocess
 42. 42. Olika typer av köpbeslut Omfattande beslutsfattande – Köp av produkter som ofta är dyra, som innebär hög risk, som köps sällan och där kunden samlar information och är engagerad i köpet. Begränsat beslutsfattande – Köp av produkter som kunden ofta är bekant med men som inte innebär så hög risk och så högt engagemang som vid omfattande beslutsfattande. Rutinmässigt beslutsfattande – Vaneköp med begränsad eller ingen informationsinsamling.
 43. 43. Konsumentens köpprocess
 44. 44. Olika typer av risker kunder kan uppleva vid ett köp finansiell risk social risk funktionell risk fysisk risk psykologisk risk
 45. 45. Personliga faktorer som påverkar köpprocessen Demografi – Befolkningens struktur och sammansättning med avseende på t.ex. storlek, täthet, lokalisering, ålder, kön, civilstånd, familjestorlek, yrke, inkomst och etnicitet. Livsstil – En människas intressen, sysselsättningar och åsikter. Engagemang – Den personliga betydelse ett köp har för en konsument och det intresse som konsumenten känner vid köp av en produkt i en specifik situation. Perception – Den process i vilken människan tar emot och tolkar olika former av stimuli.
 46. 46. Motiv – Ett starkt behov som personen försöker tillfredsställa. Lärande – Beteendeförändring till följd av ny information och erfarenhet. Attityd – En individs gillande eller ogillande av ett objekt eller en idé i termer av kognition, känsla och avsikt. Personlighet – Unika psykologiska karaktäristika som leder till relativt konsistenta och varaktiga ageranden i en individs egen omgivning. Personliga faktorer som påverkar köpprocessen forts.
 47. 47. Maslows behovspyramid
 48. 48. Roll – De handlingar och aktiviteter som förväntas av en person i ett visst sammanhang. Referensgrupp – En grupp individer som har direkt eller indirekt inflytande på kundens attityder och beteenden. Klasstillhörighet – En indelning av samhällets medlemmar utifrån att de delar liknande värden, intressen och beteenden. Subkultur – En grupp av människor som delar samma värderingar, vilka utgår från liknande livserfarenheter. Sociala faktorer som påverkar köpprocessen
 49. 49. Segmentering, målgrupper och positionering
 50. 50. Indelningen av en marknad i olika segment
 51. 51. Segmentering av konsumentmarknader ( B2C) Geografisk segmentering – Indelning av marknadens köpare som bygger på var de är bosatta. Demografisk segmentering – Indelning av marknadens köpare som bygger på variabler såsom ålder, kön, yrke, civilstånd, utbildning och inkomst. Beteendemässig segmentering – Indelning av marknadens köpare som bygger på deras beteende i fråga om t.ex. köpvanor, betalningspreferenser och lojalitet. Psykografisk segmentering – Indelning av marknadens köpare som bygger på deras livsstilar och intressen och på hur de tänker och resonerar.
 52. 52. Villkor för en effektiv segmentering Urskiljbara segment Mätbara segment Tillgängliga segment Nåbara segment Segment av tillräcklig storlek
 53. 53. Bild 58 Odifferentierad marknadsföring
 54. 54. Bild 59 Differentierad marknadsföring
 55. 55. Bild 60 Koncentrerad marknadsföring
 56. 56. Positionering Image – Det sätt på vilket företaget och/eller företagets produkt(er) uppfattas bland företagets intressenter. Positionering – Det sätt på vilket produkten uppfattas av köparna i förhållande till konkurrerande produkter.
 57. 57. Positioneringsstrategier Lyfta fram unika särdrag hos produkten Vara marknadsledare Storytelling Fokusera på utmärkelser Associera produkten med en annan produkt
 58. 58. Marknadsplanering
 59. 59. Marknadsplaneringsprocessen
 60. 60. Bild 65 Olika typer av marknadsinformation
 61. 61. SWOT–analys
 62. 62. Marknadsföringsmål Strategisk huvudinriktning – Innebär att välja vilken typ av marknadstillväxt som företaget ska ha. Alternativ för strategisk huvudinriktning
 63. 63. Strategiska mål: Hur karaktäriseras företaget Marknadsledare Uppstickare Följare Specialiserade företag
 64. 64. Detaljplanering – beslut om marknadsföringsmix Pullstrategi – Slutkunden bearbetas med olika former av promotion, vilket leder till att de frågar efter produkten hos en återförsäljare som då beställer hem produkten. Pushstrategi – Produkten lanseras i butik och marknadsförs på ett sätt som gör att slutkunden köper den.

×