O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Diagnos Affärsjuridik
2016 01 31
75 frågor som omfattar samtliga
moment i kursen
Marknadsrätten reglerar säljarens
beteende före köp
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Marknadsföringslagen ska motverka
otillbörlig konkurrens
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Politiska budskap som är avsiktligt
vilseledande kan stoppas med hjälp av
marknadsföringslagen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Även tävlingar och jippon är
markandsföring i lagens mening
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
En annons får inte se ut som en
textsida
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Vilseledande rubriker är tillåtna om
korrekt fakta står på annan plats i
annonsen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Försäljning av varor som kommer från
ett konkursföretag får kallas
konkursutförsäljning
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Ett företag som ska upphöra med sin
verksamhet får använda
”utförsäljning” i marknadsföring
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Realisation är det när man säljer
lågprisvaror
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Ett företag får inte skicka ut varor som
inte är beställda till en konsument
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Marknadsföring av alkoholdrycker får
inte uppmana till bruk av alkohol
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Även sådana produkter som inte är
användbara får marknadsföras
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Det är Stockholms tingsrätt som kan
förbjuda otillåten marknadsföring
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Konsumentombudsmannen har tillsyn
över att alla de marknadsrättsliga
lagarna efterlevs
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Alla varor i en butik måste prismärkas
på förpackningen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Priset för en bestämd vara ska framgå
av marknadsföringen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Ett företag kan åläggas att återkalla en
produkt som kan orsaka skada på
person elleregendom
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Alla typer av monopol är förbjudna
enligt lag
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Oskäliga avtalsvillkor måste förses med
varningstext
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Ett företag är alltid tvunget att leverera
varor till den som beställer
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
En tillverkare får inte bestämma hur
mycket en vara får kosta hos en
återförsäljare
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Konkurrensverket har rätt att besluta
om konkurrensskadeavgift
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Konkurrensverket kan förbjuda
företagsköp som medför dominerande
ställning
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Avtalsparter är alltid fysiska personer.
1. 2.
0%0%
1. Fel
2. Rätt
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exportakademinen 2...
Personer under 18 år kan inte vara
rättssubjekt
1. 2.
0%0%
1. Rätt
2. Fel
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exportakade...
Den som har rättslig handlingsförmåga
kan ingå bindande avtal.
1. 2.
0%0%
1. Fel
2. Rätt
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsr...
Den som accepterar ett anbud kan inte ångra
sig.
1. 2.
0%0%
1. Rätt
2. Fel
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exportakad...
Ett avtal ska alltid vara skriftligt för att
gälla.
1. 2.
0%0%
1. Fel
2. Rätt
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exporta...
Letter of intent är samma sak som ett
skriftligt avtal.
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
...
Man har rätt till skälig betänketid vid skriftliga
anbud om inget annat har avtalats.
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
2016-01...
Om svaret på ett anbud kommer för sent är det
en oren accept.
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt...
Ett anbud kan rättas om rättelsen kommer
fram före anbudet.
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsr...
En anbudsgivare måste alltid meddela
anbudsmottagaren när accepten är oren.
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
2016-01-31
Kunskapstes...
En behörighet i en fullmakt innebär att
fullmäktigen får utföra ett uppdrag åt någon
annan person.
1. 2.
0%0%
1. Rätt
2. F...
En ställningsfullmakt ger en allmän
behörighet.
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exportak...
En handelsagent har vanligen
ställningsfullmakt.
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exportakadem...
En fullmakt kan bara återkallas skriftligt.
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exportakademinen ...
Ett avtal blir alltid ogiltigt om det
träffas med en underårig person.
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
2016-01-31
Kunskapstes...
Ett avtal kan bli ogiltigt om det har
tillkommit under tvång.
1. 2.
0%0%
1. Nej
2. Ja
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt...
Ocker är det när man utnyttjar att
någon annan är i trångmål.
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt...
Om någon part är överlägsen strider
avtalet mot tro och heder.
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrät...
Muntlig eller skriftlig rättshandling som reglerar
rättigheter och skyldigheter mellan parter kallas ;
2016-01-31
Kunskaps...
Vad kallas ett erbjudande om avtal som är
bindande för anbudsgivaren ?
2016-01-31
Kunskapstest i avtalsrätt
Exportakademin...
Vad kallas en överenskommelse mellan avtalsparter om vilka
regler som ska tillämpas dem emellan beträffande en viss
affär ...
Alla former av kartell är förbjudna
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Inköpsanmodan utfärdas av köparen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Offert är ett beställningserkännande
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Beställning är samma sak som accept
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Beställning måste enligt köplagen alltid
göras skriftligen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Vid platsköp övergår risken vid varans
avlämnande till köparen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Vid transportköp övergår risken till
köparen när varan lastas på ett
transportfordon
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Köparen har enligt köplagen alltid rätt
att häva köpet om varan är felaktig.
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Om säljaren inte åtgärdat felet har köparen
rätt till prisavdrag eller ny vara enligt
köplagen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Köparen kan enligt köplagen endast häva köpet om köpet eller
försening är av väsentlig betydelse för hen och att säljaren
...
Köparen har enligt köplagen rätt att kräva att
köpet fullgörs vid försenad leverans
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Säljaren kan enligt köplagen alltid häva
köpet om köparen inte betalar i tid.
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Köplagen innehåller inga regler om
leveransvillkor
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Om köparen accepterar betalningsvillkor på en
faktura ett antal gånger kan det tolkas som ett
tyst avtal
1. 2.
0%0%
1. San...
Lagen om offentlig upphandling gäller alla offentliga
inköp för mer än 206 000 euro
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Säljaren har rätt att återta en vara som inte blir betald
om det finns ett sådant förbehåll i köpeavtalet
1. 2.
0%0%
1. Sa...
Den internationella köplagen gäller i
alla länder i hela världen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Den internationella köplagen gäller
vanligen inte köp för privat bruk
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
En tvist om ett internationellt köp skall
avgöras i kärnades hemland
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
En dom i ett EES land kan normalt
verkställas i ett annat EES land
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Utmätning måste alltid göras av
respektive lands myndighet
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
En skiljedom ska avgöras på det sätt
som anges i ett avtal
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Skiljedomsförfarande måste vara
avtalat för att kunna genomföras
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
Incoterms leveransvillkor måste kunna antas
som en nationell lag för att kunna använda
1. 2.
0%0%
1. Ja
2. Nej
Ex Works innebär enligt Incoterms att köparen
håller varan tillgänglig i sina lokaler för köparen
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Fa...
Delivered innebär enligt Incoterms att säljaren står för
risk och kostnad fram till angiven transportör
1. 2.
0%0%
1. Sant...
En återförsäljare får betalt genom
provision
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
En handelsagent äger inte varorna
förrän de är betalda
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Ett utländskt dotter bolag regleras av
hemlandets lagstiftning
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
EU:s konkurrensregler gäller när det finns risk
för att handel mellan EU länder försvåras
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Konkurrensbegränsande sammarbete
är förbjudet enligt EU:s regler
1. 2.
0%0%
1. Sant
2. Falskt
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kunskapsfrågor Affärsjuridik begrepp 1 diagnos

Enkel kunskapstest för dig som läser juridik eller vill skapa en plattform för att förstå vardagsjuridiken , privat så väl som i ett företag

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kunskapsfrågor Affärsjuridik begrepp 1 diagnos

 1. 1. Diagnos Affärsjuridik 2016 01 31 75 frågor som omfattar samtliga moment i kursen
 2. 2. Marknadsrätten reglerar säljarens beteende före köp 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 3. 3. Marknadsföringslagen ska motverka otillbörlig konkurrens 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 4. 4. Politiska budskap som är avsiktligt vilseledande kan stoppas med hjälp av marknadsföringslagen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 5. 5. Även tävlingar och jippon är markandsföring i lagens mening 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 6. 6. En annons får inte se ut som en textsida 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 7. 7. Vilseledande rubriker är tillåtna om korrekt fakta står på annan plats i annonsen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 8. 8. Försäljning av varor som kommer från ett konkursföretag får kallas konkursutförsäljning 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 9. 9. Ett företag som ska upphöra med sin verksamhet får använda ”utförsäljning” i marknadsföring 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 10. 10. Realisation är det när man säljer lågprisvaror 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 11. 11. Ett företag får inte skicka ut varor som inte är beställda till en konsument 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 12. 12. Marknadsföring av alkoholdrycker får inte uppmana till bruk av alkohol 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 13. 13. Även sådana produkter som inte är användbara får marknadsföras 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 14. 14. Det är Stockholms tingsrätt som kan förbjuda otillåten marknadsföring 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 15. 15. Konsumentombudsmannen har tillsyn över att alla de marknadsrättsliga lagarna efterlevs 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 16. 16. Alla varor i en butik måste prismärkas på förpackningen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 17. 17. Priset för en bestämd vara ska framgå av marknadsföringen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 18. 18. Ett företag kan åläggas att återkalla en produkt som kan orsaka skada på person elleregendom 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 19. 19. Alla typer av monopol är förbjudna enligt lag 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 20. 20. Oskäliga avtalsvillkor måste förses med varningstext 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 21. 21. Ett företag är alltid tvunget att leverera varor till den som beställer 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 22. 22. En tillverkare får inte bestämma hur mycket en vara får kosta hos en återförsäljare 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 23. 23. Konkurrensverket har rätt att besluta om konkurrensskadeavgift 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 24. 24. Konkurrensverket kan förbjuda företagsköp som medför dominerande ställning 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 25. 25. Avtalsparter är alltid fysiska personer. 1. 2. 0%0% 1. Fel 2. Rätt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 25
 26. 26. Personer under 18 år kan inte vara rättssubjekt 1. 2. 0%0% 1. Rätt 2. Fel 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 26
 27. 27. Den som har rättslig handlingsförmåga kan ingå bindande avtal. 1. 2. 0%0% 1. Fel 2. Rätt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 27
 28. 28. Den som accepterar ett anbud kan inte ångra sig. 1. 2. 0%0% 1. Rätt 2. Fel 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 28
 29. 29. Ett avtal ska alltid vara skriftligt för att gälla. 1. 2. 0%0% 1. Fel 2. Rätt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 29
 30. 30. Letter of intent är samma sak som ett skriftligt avtal. 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 30
 31. 31. Man har rätt till skälig betänketid vid skriftliga anbud om inget annat har avtalats. 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 31
 32. 32. Om svaret på ett anbud kommer för sent är det en oren accept. 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 32
 33. 33. Ett anbud kan rättas om rättelsen kommer fram före anbudet. 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 33
 34. 34. En anbudsgivare måste alltid meddela anbudsmottagaren när accepten är oren. 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 34
 35. 35. En behörighet i en fullmakt innebär att fullmäktigen får utföra ett uppdrag åt någon annan person. 1. 2. 0%0% 1. Rätt 2. Fel 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 35
 36. 36. En ställningsfullmakt ger en allmän behörighet. 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 36
 37. 37. En handelsagent har vanligen ställningsfullmakt. 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 37
 38. 38. En fullmakt kan bara återkallas skriftligt. 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 38
 39. 39. Ett avtal blir alltid ogiltigt om det träffas med en underårig person. 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 39
 40. 40. Ett avtal kan bli ogiltigt om det har tillkommit under tvång. 1. 2. 0%0% 1. Nej 2. Ja 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 40
 41. 41. Ocker är det när man utnyttjar att någon annan är i trångmål. 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 41
 42. 42. Om någon part är överlägsen strider avtalet mot tro och heder. 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 42
 43. 43. Muntlig eller skriftlig rättshandling som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parter kallas ; 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 43 1. 2. 3. 0% 0%0% 1. Ställningsfullmakt 2. Fullmakt 3. Avtal
 44. 44. Vad kallas ett erbjudande om avtal som är bindande för anbudsgivaren ? 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 44 1. 2. 3. 0% 0%0% 1. Accept 2. Anbudsfrist 3. Anbud
 45. 45. Vad kallas en överenskommelse mellan avtalsparter om vilka regler som ska tillämpas dem emellan beträffande en viss affär eller affärsrelation. Vad parterna INTE uttryckligen har reglerat fylls ut av regler i lag och praxis 2016-01-31 Kunskapstest i avtalsrätt Exportakademinen 2015 45 1. 2. 3. 0% 0%0% 1. Standardavtal 2. Affärsavtal 3. Handelsbruk
 46. 46. Alla former av kartell är förbjudna 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 47. 47. Inköpsanmodan utfärdas av köparen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 48. 48. Offert är ett beställningserkännande 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 49. 49. Beställning är samma sak som accept 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 50. 50. Beställning måste enligt köplagen alltid göras skriftligen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 51. 51. Vid platsköp övergår risken vid varans avlämnande till köparen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 52. 52. Vid transportköp övergår risken till köparen när varan lastas på ett transportfordon 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 53. 53. Köparen har enligt köplagen alltid rätt att häva köpet om varan är felaktig. 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 54. 54. Om säljaren inte åtgärdat felet har köparen rätt till prisavdrag eller ny vara enligt köplagen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 55. 55. Köparen kan enligt köplagen endast häva köpet om köpet eller försening är av väsentlig betydelse för hen och att säljaren borde insett detta 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 56. 56. Köparen har enligt köplagen rätt att kräva att köpet fullgörs vid försenad leverans 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 57. 57. Säljaren kan enligt köplagen alltid häva köpet om köparen inte betalar i tid. 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 58. 58. Köplagen innehåller inga regler om leveransvillkor 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 59. 59. Om köparen accepterar betalningsvillkor på en faktura ett antal gånger kan det tolkas som ett tyst avtal 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 60. 60. Lagen om offentlig upphandling gäller alla offentliga inköp för mer än 206 000 euro 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 61. 61. Säljaren har rätt att återta en vara som inte blir betald om det finns ett sådant förbehåll i köpeavtalet 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 62. 62. Den internationella köplagen gäller i alla länder i hela världen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 63. 63. Den internationella köplagen gäller vanligen inte köp för privat bruk 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 64. 64. En tvist om ett internationellt köp skall avgöras i kärnades hemland 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 65. 65. En dom i ett EES land kan normalt verkställas i ett annat EES land 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 66. 66. Utmätning måste alltid göras av respektive lands myndighet 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej
 67. 67. En skiljedom ska avgöras på det sätt som anges i ett avtal 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 68. 68. Skiljedomsförfarande måste vara avtalat för att kunna genomföras 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej
 69. 69. Incoterms leveransvillkor måste kunna antas som en nationell lag för att kunna använda 1. 2. 0%0% 1. Ja 2. Nej
 70. 70. Ex Works innebär enligt Incoterms att köparen håller varan tillgänglig i sina lokaler för köparen 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 71. 71. Delivered innebär enligt Incoterms att säljaren står för risk och kostnad fram till angiven transportör 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 72. 72. En återförsäljare får betalt genom provision 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 73. 73. En handelsagent äger inte varorna förrän de är betalda 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 74. 74. Ett utländskt dotter bolag regleras av hemlandets lagstiftning 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 75. 75. EU:s konkurrensregler gäller när det finns risk för att handel mellan EU länder försvåras 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt
 76. 76. Konkurrensbegränsande sammarbete är förbjudet enligt EU:s regler 1. 2. 0%0% 1. Sant 2. Falskt

×