O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Grunderna i presentationsteknik

Kompendium för alla som vill lära sig mer om presentationsteknikens grunder

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Grunderna i presentationsteknik

 1. 1. SPMU Presentationsteknik och retoriska fakta Stephan Philipson Presentationsteknik ”Att skapa rätt förutsättningar till framgång” SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 1 av 12 2005-11-28
 2. 2. SPMU Det är med stor glädje vi nu ger oss in i Retorikens underbara värld! Med hjälp av detta kompendium som stöd kommer vi under utbildningens gång att göra nedslag i de områden som berörs av retoriken, dvs. de flesta. Vi kommer att röra oss bland termer och begrepp som kanske till en början verkar främmande och konstlade, men allteftersom vi tar oss an de olika momenten kommer vi tydligt att se hur allting istället börjar te sig helt logiskt. Under föreläsningar och övningar väver vi samman teori med praktik så att Du i Din yrkesroll kommer att kunna hantera detta område med säkerhet och att Du kan finna Ditt sätt att övertyga. Välkommen! Stephan SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 2 av 12 2005-11-28
 3. 3. SPMU Innehållsförteckning Sida Innehåll 3 Inledning 3 Logos, Etos, Patos 5 Retorik 6-7 Talet (Presentationen) och dess hörnstenar 8 Inledningen 9 Vad är viktigt under Presentationen? 10 Att tänka på 10-11 Språkets betydelse 11 Sammanfattning SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 3 av 12 2005-11-28
 4. 4. SPMU Inledning Retorik är ”konsten att övertyga” och går tillbaka till antiken där det var en stor konst att argumentera för sin sak och övertygelse. För att genomföra en bra argumentation är det vissa grundförutsättningar som skall fungera för den enskilde personen. Först måste man vara modig och beredd att göra fel. Vidare måste man fundera över de tre hörnstenarna som bygger upp hela argumentationen nämligen logos, etos och patos. LOGOS Logos står för ”saken i sig” och skall utgöra grunden för det som skall presenteras. I detta begrepp ingår kunskap och det språk som skall användas för att erhålla respekt för argumentationen som sådan. ETOS Etos är det rykte och image som personen har med sig från tidigare samt vilka förväntningar som åhöraren har i sin referensbank. Vidare kan man även i detta begrepp lägga in vad som presentatören står för vad gäller företagets image och rykte. Detta kan vara avgörande för trovärdighet längre fram i presentationen. PATOS Patos är den personlighet man är och vilken utstrålning som man ger under presentationen. Det är viktigt att lägga grund för intresse genom att skapa en atmosfär runt sin person som är intressant och väcker lyssnarna så man inte pratar för ”döva öron”. Det är inte fel att visa känslor om det är något som stör eller att man inte tror på det som lämnas av lyssnarna i form av frågor eller kommentarer. SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 4 av 12 2005-11-28
 5. 5. SPMU RETORIK I detta begrepp finns det flera saker man måste tänka på. För det första är det inte en ”dödssynd” att vara tråkig. Med rätt teknik, förberedelser och tydlighet i sin presentation får även den ”tråkige” fram sitt budskap. Humor har ännu inte skadat någon men man skall akta sig för att använda lyteskomik eller personangrepp som ett vapen för att vara rolig. Att våga vara modig och prova sig fram med olika typer av presentationer ger erfarenhet och utveckling. Personligheten skapas och utvecklas när man har en stor mängd kunskap att ösa ur och dra egna erfarenheter från. ZONER Alla personer vistas i sin bekvämlighets zon och vill inte gärna lämna den. Denna bekvämlighets zon kan även kallas ”trygghets zon” och innebär att man inte tar några risker om man inte lämnar sin zon. För att illustrera det kan vi säga att det finns en övre mental zon och en nedre mental zon. Den övre mentala zonen ger en möjlighet att vara modig och att använda det kapital som erhållits genom erfarenhet och kunskap. Den nedre mentala zonen ger möjligheter att göra fel och sedan dra erfarenheter från denna. Om man inte finner sina zoner kan man heller aldrig utvecklas i sin personlighet och kan bli en ganska ”slätstruken individ” som får svårt att skapa några känslor hos lyssnaren. Erfarenheter från typiskt ”svenskt beteende” är att vara konfliktundvikande, skapa personliga revir och även försöka verka för en social kontakt där alla skall känna sig bekväma. Är man på ”estraden” och skall presentera något bör man nog vara beredd på att vara lite ”osvensk” i sitt beteende. Som presentatör tjänar Du på att skapa en image och utveckla Din unika personliga stil som fängslar lyssnaren och därmed accepteras det budskap som förs fram. SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 5 av 12 2005-11-28
 6. 6. SPMU TALET, PRESENTATIONEN OCH DESS HÖRNSTENAR Mål Först måste man fastställa målet med sin presentation. Det är mycket viktigt med en målformulering om vad som skall uppnås med presentationen. När målet är klart skall en … Analys genomföras om hur man skall nå fram till målet. När analysen är genomförd skall en… Disposition över presentationen genomföras. Man skall fundera över vilket språk som skall användas och vilka personer (och deras funktioner) som kommer att lyssna till presentationen. När detta är klart skall presentationen… Memoreras för att därefter… Tränas för att slutligen… Framföras till målgruppen för presentationen. Tre typer av presentationer En presentation kan indelas i 3 olika typer. Uppmaning vad som skall göras Rättegång vad som har hänt Cermoniella viktigt med vissa självklara regler För vart och ett av dessa presentationer (tal) måste enskilda förberedelser vidtagas så att det följer en logisk och förväntad rutin. SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 6 av 12 2005-11-28
 7. 7. SPMU PRESENTATIONENS ”GYLLENE REGEL” Vi går nu in på presentationen och ser dess olika delar. Först och främst är det en kommunikationsprocess mellan två eller flera inblandade individer. En som presenterar och de som lyssnar. Grunden för en bra presentation är att följa en gyllene regel: - Tala om vad som skall presenteras - Presentera - Tala om vad som är presenterat Om man följer dessa enkla ”regler” är det stor sannolikhet att lyssnaren (na) kommer ihåg vad som presenterats. Erfarenhet visar att man kommer ihåg det första och det sista i en presentation. Därför är det mycket viktigt med en bra inledning och en bra avslutning av en presentation. För att genomföra en presentation måste man alltid ”kunna minst 90% mer” än det man visar eller berättar om. Det är självklart med en avgränsning så lyssnaren inte blir trött på alla fakta utan hela tiden finner ett nöje med att lyssna. När man förbereder sin presentation skall man sträva efter en uppdelning i rubriker vilka är logiska och väl förklarar vad som är aktuellt under just denna del av presentationen. Det måste finnas en röd tråd hela vägen fram till målet, från inledning till avslutning. SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 7 av 12 2005-11-28
 8. 8. SPMU Eftersom förberedelser för inledning och avslutning lägger grunden för helhetsintrycket av genomförandet skall vi nu se på just inledningen och några viktiga regler. · Be aldrig om ursäkt för Din presentation eller att Du inte hunnit förbereda Dig tillräckligt bra för Din framställning. · Med två/tre meningar bygger Du upp ett intresse för det som komma skall samtidigt som det ger mottagaren en möjlighet till mental förberedelse och att ställa in sitt intresse på rätt våglängd. · Förberedelser skall även innebära att man aldrig läser från ett manus utan verkar vara mycket spontan och ledig i framförandet. VAD ÄR VIKTIGT I EN INLEDNING? · Först en EGO presentation som ger en förklaring till vem man är och vilken status man har, skapa respekt för sin person. · Därpå följer en artighetsfras som visar respekt för det som kommit för att lyssna. · Presentera målet med framställningen. · Ge en retorisk fråga för att känna av stämningen hos dem som lyssnar. · Ge praktiska detaljer avseende tider, raster, hur länge presentationen kommer att pågå mm. · Genomför presentationen SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 8 av 12 2005-11-28
 9. 9. SPMU VAD ÄR VIKTIGT UNDER SJÄLVA PRESENTATIONEN? Börja med en förklaring till vad som ligger bakom presentationen och vilket mål som skall uppfyllas. Viktigt är att skapa en ”vi” känsla så att lyssnaren kan identifiera sig med det som presenteras. Börja gärna med en chock som att lyssnaren (na) blir uppmärksamma på vad som händer och på vad som presenteras. Använd gärna förstärkningsord eller visualisera vad som avhandlas just då. Börja med det argument som är starkast och finns dokumenterat för att skapa osäkerhet med det som kanske tidigare känts bra för lyssnaren i sin vardag. Bygg på med några nya argument, 3-5 stycken (inte för många) som ger belägg för det som skall leda till målet. Om det behövs fler argument skall dessa presenteras om de är intressanta och dokumenterade. Man får aldrig ”tråka ihjäl” publiken med för många argument, det gäller att hålla intresse hela vägen fram till avslutningen. Tänk på att lämna ansvaret till mottagaren om de inte håller med och därmed skapas ytterligare osäkerhet om att stå utanför (tänk på EU debatten). Använd också ett naturligt och enkelt språk som inte verkar för ”uppstyltat och konstigt”. Att hålla tempo i presentationen är viktigt men det får inte bli så högt att publiken inte hinner med. Om det finns svagheter i framställan så skall dessa erkännas men måste vägas upp av de styrkor som finns varvid förtroendet bibehålls för egen del. Sammanfattningsvis så här långt kan man säga att Retorik är ”en argumentation” som ger stora möjligheter till att med rätt förberedelser skapa en ”miljö” vilket ökar förutsättningarna till lyckade presentationer. SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 9 av 12 2005-11-28
 10. 10. SPMU ATT TÄNKA PÅ - Du måste vara modig och våga göra fel. - Du företräder en åsikt som inte behöver vara Din egen utan företagets, men den känsla Du visar måste vara äkta. - Det är inte fel att hålla med först om Du kan ge sakskäl som ger en annan syn på saken. - Skapa nyfikenhet och använd gärna chockverkan för att väcka lyssnaren. - Skapa en ”vi” känsla i gruppen vilket ger större möjlighet till accept av budskapet. - Inledningen är lika viktig som en bra husgrund är för bygget vilken skall hålla i många år. - Avslutningen är det som blir bestående intryck av presentationen och gör den trovärdig under lång tid efter det att Du ”lämnat scenen”. SPRÅKETS BETYDELSE Det som blir synligt vid en presentation är den som står framför lyssnaren (na). Det betyder att kroppsspråk och verbal framställning är det mest betydelsefulla instrumenten vid ett framförande. Kunskap och övriga erfarenheter är självklart det som lägger grunden för allt som redovisats så här långt, men det som observeras är det yttre som syns och hörs av lyssnaren (na). Det språk som används måste vara personligt och ”eget” för att bli naturligt. Språket skall skapa en reaktion hos den som lyssnar. Språket skall vara SOCIALT – BEGRIPLIGT - INTRESSANT – PERSONLIGT. Språket är till för att skapa en personlig och vänskaplig kontakt, att ge en känsla av samhörighet och därför är ordval och språk en viktig social funktion vid relationer mellan människor. SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 10 av 12 2005-11-28
 11. 11. SPMU Språket skall även ge variationer i framställan på samma sätt som en orkester har olika toner och ett musikstycke är uppdelat i olika tempo. Energi, variation med bildspråk och bokstavliga upprepningar ”nu skall ni lyssna mycket, mycket noga” ger effektfulla framställningar utan att övriga bilder behövs som hjälp. För att muntra upp framställningen kan det ibland vara bra med lite lokala skämt. Leta i dagstidningar och se om det finns något matnyttigt som går att använda som ”avslappningsövning” under framställan (presentationen). När man talar skall man undvika att tala uppifrån och ner, var alltid på samma nivå i språkbruk och ordval. På så sätt lägger man grunder för gemenskap och samhörighet. SAMMANFATTNING Om vi nu sammanfattar språkets betydelse är det några viktiga punkter att tänka på. · Tala med energi och variation. Omväxling ger intresse för örat. · Tala enkelt och med enkla meningar. Undvik långa och krångliga utläggningar som bara förvillar för lyssnaren (na). · Tänk på att förbereda språket så att det blir naturligt och avspänt. · Leta lite ”lustigheter” som lättar upp stämningen och skapar samhörighet. Läs lokala dagstidningar. · Använd ett personligt språk som skapar känsla och trovärdighet. Avslutningsvis vill jag att Du alltid tänker på att tala: SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 11 av 12 2005-11-28
 12. 12. SPMU KLART – ENKELT – KORT – SOCIALT SPMU Retorik Kompendium Stephan Philipson Marknadsutveckling © Sidan 12 av 12 2005-11-28

×