Η ιατρική και ο άνθρωπος

S
Σχολικό Έτος: 2017-2018
3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης
Α Λυκείου
Τμήμα: Α'6
Σπετσιώτου-Μέλλιου Ευγενία
Ομάδα:
Μαρκάκη Ελένη
Μπεκιώτη Παρασκευή
Μπούτα Νεφέλη
Νείλα Αλεξάνδρα
Περιεχόμενα
 3η διαφάνεια: Περίληψη
 4η διαφάνεια: Εισαγωγή
 5η διαφάνεια: Οι σχετικές με την μαγεία πεποιθήσεις των ανθρώπων.
 6η διαφάνεια: Σπουδαίοι επιστήμονες
 7η διαφάνεια: Η ηθική των ιατρών.
 8η διαφάνεια: Προβλήματα
 9η διαφάνεια: Διαταραχή Εναντιωματικής Συμπεριφοράς - Επιθετική Συμπεριφορά
 11η -10η διαφάνεια: ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα)
 12η διαφάνεια: Μετατραυματική Διαταραχή
 13η διαφάνεια: Διαταραχές της Διατροφής
 14η διαφάνεια: Ενδείξεις Διαταραχής Προσωπικότητας
 15η-20η διαφάνεια: Βότανα
Περίληψη
Η εργασία μας αφορούσε την ιατρική. Αποφασίσαμε να χωρίσουμε το θέμα σε
τρία επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο αφορά κάποιες πεποιθήσεις των
ανθρώπων στην αρχαιότητα για ιατρικά ζητήματα που συνέδεαν με την
μαγεία. Επίπλεον, γίνεται αναφορά στους σπουδαιότερους ιατρούς που
εξέλιξαν τον συγκεκριμένο τομέα και στην ηθική των ανθρώπων του κλάδου
τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναγράφονται οι ιατρικές ιδιότητες των βοτάνων
της αρχαιότητας και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνταν από
σπουδαίους ιατρούς. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται μια ερευνα που
αναφέρεται στα προβλήματα που απασχολούν έντονα τους εφήβους σε αυτήν
την κρίσιμη περίοδο της ζωής τους. Η εργασία πραγματεύεται τα αίτια των
προβλημάτων αυτών, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου μας δώθηκε η δυνατότητα αλλαγής ή
διεύρυνσης της θεματικής ενότητας του πρώτου τετραμήνου. Η συλλογική απόφαση
της τάξης ήταν η αλλαγή θέματος. Στην ομάδα μας, μάς κέντρισε το ενδιαφέρον το
θέμα της ιατρικής. Θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον κλάδο καθώς η
πρώτη θεματίκη ενότητα αφόρα στην ιστόρια της ιατρικής και στην εξέλιξη της. Έτσι
θεωρήσαμε πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ανακαλύψουμε περισσότερα για την
αρχαιότητα. Στην συνέχεια μας κίνησαν το ενδιαφέρον τα βότανα που αξιοποιούνταν
στον κλάδο της ιατρικής και αποφασίσαμε να το διερευνήσουμε περαιτέρω. Στο τέλος
καταλάβαμε πως δεν θα έπρεπε να ασχολήθουμε μόνο με τα σωματίκα προβλήματα
των ανθρώπων αλλά και με τα ψυχίκα. Εν τέλει προσθέσαμε την τρίτη θεματική
ενότητα που αφόρα στα προβλήματα των νέων αφου αφενός είναι διαχρονικά και
αφετέρου θέλαμε να συνδέσουμε την εργασία με το παρόν που μας απασχολεί.
Οι σχετικές με την μαγεία πεποιθήσεις
των ανθρώπων.
 Η πίστη σε ιερούς αριθμούς.
 Αναθήματα (τάματα)
 Περίαπτα (φυλακτά)
 Το κακό μάτι
 Αίτια ασθενιών
 Επωδές
 Εγκοιμήσεις
 Νεογέννητα:
-Αμφιδρόμια
-Σπαργάνωμα
Η ιατρική και ο άνθρωπος
Σπουδαίοι επιστήμονες.
 Μελάμποδας(μανία, στειρότητά)
Μυθολογία
 Ιπποκράτης
460-377π.Χ.
 Ηρόφιλος(τα συναισθήματα πηγάζουν από τον εγκέφαλο και όχι από την καρδιά)
335-280π.Χ.
 Γαληνός (φαρμακευτικά σκευάσματα, αίμα, οδοντιατρική)
129-200 μ.Χ
Η ιατρική και ο άνθρωπος
Η ηθική των ιατρών.
 Στην αρχαιότητα οι ηθικές αξίες των ανθρώπων διαδραμάτιζαν
καθοριστικό ρόλο για την θέση τους στην κοινωνία. Όπως λοιπόν η
κοινωνία είχε δικούς της θεσμούς, έτσι και η ιατρική κοινότητα, ξεκινώντας
με τους Ιπποκρατικούς, απέκτησε δικούς της ηθικούς κανόνες.
 Έτσι, στις μέρες μας στις ορκωμοσίες των ιατρικών σχολών οι τελειόφοιτοι
καλούνται να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη, σύμφωνα με τον οποίο θα
παραμείνουν ηθικοί.
Προβλήματα
Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα εξής:
1.Διαταραχή Εναντιωματικής Συμπεριφοράς - Επιθετική Συμπεριφορά
2.ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα)
3.Μετατραυματική Διαταραχή
4.Διαταραχές της Διατροφής
5.Ενδείξεις Διαταραχής Προσωπικότητας
Διαταραχή Εναντιωματικής Συμπεριφοράς - Επιθετική
Συμπεριφορά
Αίτια: Τα αίτια που προκαλούν την
εκδήλωση Εναντιωματικής
Προκλητικής Διαταραχής είναι
άγνωστα. Οι ειδικοί που ασχολούνται
με έρευνες για την διαταραχή αυτή
υποψιάζονται ότι είναι δυνατόν να
υπάρχουν χημικές ανισορροπίες στον
εγκέφαλο αλλά ίσως να επηρεάζει και
η αντίδραση της οικογένειας στην
εναντιωματική συμπεριφορά του
παιδιού.
Τρόποι αντιμετώπισης:
Ατομική Συμβουλευτική.
Οικογενειακή Θεραπεία.
Συμπεριφορική εκπαίδευση στη
διαχείριση θυμού, δεξιότητες
επικοινωνίας και κοινωνικές
δεξιότητες.
Εκπαίδευση γονέων σε γονεϊκές
δεξιότητες, δεξιότητες μοντελοποίησης
της συμπεριφοράς (ο γονιός ως θετικό
πρότυπο συμπεριφοράς), θετική
ενίσχυση, διαχείριση συγκρούσεων,
θέση πειθαρχικών ορίων και συνεπειών
και διαχείριση άγχους.
ΔΕΠΥ
(ΔιάσπασηΠροσοχής/Υπερκινητικότητα)
Αίτια: Όπως συμβαίνει με αρκετά νοσήματα, η ακριβής αιτιολογία της ΔΕΠΥ δεν είναι
απόλυτα σαφής. Η ΔΕΠΥ είναι ως ένα βαθμό κληρονομική. Το 76% των παιδιών με
ΔΕΠΥ έχουν συνήθως ένα συγγενή με αυτήν τη διαταραχή. Ο εγκέφαλος των παιδιών
με ΔΕΠΥ παρουσιάζει διαφορές από εκείνον των συνομηλίκων τους στη δομή, το
μεταβολισμό και τη λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών. Επιπλέον, η πρόωρη γέννηση,
το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και το υπερβολικό στρες κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, ο εγκεφαλικός τραυματισμός ή η έκθεση σε τοξικές ουσίες μπορούν να
συμβάλουν στην ανάπτυξη της ΔΕΠΥ. Είναι μύθος ότι η ελλιπής γονική φροντίδα
προκαλεί τη ΔΕΠΥ, όμως πληθώρα οικογενειακών χαρακτηριστικών, π.χ. ασταθής
δομή και δυσλειτουργία στην οικογένεια ή έλλειψη γονικού ελέγχου, μπορεί να
συμβάλλουν στην επιδείνωση της ΔΕΠΥ και στην εμφάνιση επιπλοκών στη
συναισθηματική κατάσταση ή συμπεριφορά.
ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα) 2
μ
Τρόποι αντιμετώπισης: Οι θεραπευτές συνήθως ακολουθούν ένα σύνθετο
μοντέλο για την αντιμετώπιση της διαταραχής. Αυτό σημαίνει ότι
χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για έναν ασθενή, όπως την
φαρμακευτική αγωγή, την οικογενειακή και ατομική συμβουλευτική
υποστήριξη και κάποιες τροποποιήσεις στο σχολικό τους πρόγραμμα, οι
οποίες θα
δρομολογούν ατομικά στυλ μάθησης. Τα άτομα με τα διαταραχή
ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα συνηθίζουν να παίρνουν
φάρμακα αρκετές φορές την ημέρα, αλλά τώρα υπάρχουν κάποια που μπορεί
να τα παίρνει κανείς μια φορά την ημέρα, το πρωί. Οι επιστήμονες εργάζονται
συνεχώς για να δημιουργήσουν νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση της
διαταραχής.
Μετατραυματική Διαταραχή
Αίτια: Η διαταραχή
μετατραυματικού στρες προκαλείται
από ένα ψυχολογικά τραυματικό
γεγονός, το οποίο εμπεριέχει είτε
πραγματικό ή απειλούμενο θάνατο
είτε σοβαρό τραυματισμό του
πάσχοντος ή άλλων. Αυτού του
είδους τα γεγονότα ονομάζονται
“πιέσεις” και μπορεί να τα βιώσει
κανείς είτε μόνος του είτε ομαδικά.
Τρόποι αντιμετώπισης: Η
θεραπεία της PTSD είναι
ουσιαστικά η ίδια διαδικασία.
Βοηθάει το άτομο να
αντιμετωπίσει σταδιακά τις
καταστάσεις, τα μέρη και τις
δραστηριότητες που αποφεύγει
από τότε που βίωσε το
τραυματικό γεγονός, αφού όλα
αυτά του προκαλούν εξίσου
μεγάλη ανησυχία. Αυτό το
αποκαλούμε "in vivo" (ζωντανή)
έκθεση.
Διαταραχές της Διατροφής
Αίτια: Η ακριβής αιτία των διαταραχών
αυτών δεν είναι γνωστή. Οι διαταραχές
διατροφής πιθανότατα να έχουν και
πολλές και διαφορετικές αιτίες. Συχνά
όμως, ξεκινούν είτε σαν μια απλή δίαιτα
είτε σαν ένας τρόπος ελέγχου του
περιβάλλοντος είτε σαν μια προσπάθεια
το άτομο να ανταποκριθεί στα
σωματικά πρότυπα της κοινωνίας του.
Γρήγορα όμως αυτή η κατάσταση
αποκτά τη δικιά της ανεξάρτητη πορεία,
αρχίζει να μοιάζει σαν μια μορφή
εξάρτησης, επηρεάζοντας τα γενικότερα
συναισθήματα και τις σκέψεις.
Τρόποι αντιμετώπισης: Η αντιμετώπιση της
ψυχογενούς ανορεξίας είναι δύσκολη, απαιτεί
προσέγγιση του προβλήματος από πολλούς
ειδικούς και συνίσταται σε τακτικό ιατρικό
έλεγχο, εφαρμογή προγράμματος σίτισης και σε
ψυχολογική θεραπεία του ασθενούς και της
οικογένειας. Όσον αφορά στη θεραπευτική
αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας
εφαρμόζεται συνδυασμός προγραμμάτων
διατροφής και συνεχούς αυτοεπιτήρησης με
σκοπό την επίγνωση της διαταραγμένης
συμπεριφοράς. Όπως και στην ψυχογενή
ανορεξία η αποτυχία της εξωνοσοκομειακής
θεραπείας ή σοβαρές ιατρικές επιπλοκές
αποτελούν ένδειξη εισαγωγής στο νοσοκομείο.
Ενδείξεις Διαταραχής Προσωπικότητας
Αίτια: Όπως και για κάθε άλλη
ψυχική διαταραχή, έτσι και για τη
Μ.Δ.Π., οι αιτιολογικοί της
παράγοντες δεν είναι απόλυτα
σαφείς και τεκμηριωμένοι. Η
ψυχαναλυτική εξελικτική θεωρία
ενοχοποιεί, κατά κύριο λόγο,
ελλείψεις στην πρώιμη σχέση του
παιδιού με τη μητέρα του ή με άλλο
βασικό φροντιστή του, στο χρονικό
διάστημα μεταξύ 0-3 ετών.
Τρόποι αντιμετώπισης: Ασθενείς με
Παρανοειδή Διαταραχή της
Προσωπικότητας σπάνια αναζητούν
θεραπεία, πιθανότατα λόγω της έντονης
καχυποψίας και δυσπιστίας τους, που
περιλαμβάνει φυσικά και τους
θεραπευτές. Ίσως η καλύτερη προσέγγιση
με αυτούς τους ασθενείς είναι η
υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, κατά την
οποία ο θεραπευτής ακούει υπομονετικά
τις κατηγόριες και τα παράπονα τους, ενώ
ταυτόχρονα είναι προσεκτικός ώστε να
είναι ανοιχτός, ειλικρινής και να δείχνει
σεβασμό απέναντι τους
ΔΙΚΤΑΜΟ
Το δίκταμο είναι ένα αρωματικό-
φαρμακευτικό φυτό, που φυτρώνει στα
ορεινά μέρη της Κρήτης, συχνά σε
απόκρημνες και άβαθες μεριές.Πριν
χρόνια έλεγαν ότι στις Αρχάνες παλιότερα
μάζευαν το δίκταμο κρεμασμένοι, για
λόγους ασφαλείας, με ένα σκοινί, με το
οποίο είχαν δεθεί από σταθερό σημείο.Το
δίκταμο είναι ακόμα σε μεγάλη υπόληψη
στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα,
όπου το ξέρουν. Ανάμεσα στα άλλα
(ευτόκιο, αφροδισιακό), θεωρείται και
άριστο φάρμακο για βαρυστομαχία και
άτυπα πεπτικά ενοχλήματα. Μερικοί το
θεωρούν και φάρμακο για το έλκος.
ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ
Οι αρχαίες Αθηναίες
χρησιμοποιούσαν για την επιτυχία
της εγκυμοσύνης και για την
διευκόλυνση του τοκετού
περίαπτα, δηλαδή φυλακτά, που
περιείχαν βολβό κυκλάμινου. Είναι
εντυπωσιακό ότι λαϊκοί
θεραπευτές τον προηγούμενο
αιώνα περιλάμβαναν στα
ιατροσόφια τους την ένδειξη αυτή
του φυτού.
ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ
Ο μανδραγόρας είναι ένα ποώδες φυτό,
πολυσυζητημένο στη βοτανική, τη θεραπευτική, τη
λαογραφία, αλλά και την κλασσική φιλολογία.
Διάφοροι θρύλοι που υπάρχουν παντού στον
κόσμο για το βότανο αυτό οφείλονται στη μορφή
της ρίζας του, που θεωρείται ανθρωπόμορφη,
επειδή διχάζεται και θυμίζει τα δύο ανθρώπινα
σκέλη. Έχει συζητηθεί ότι το μαγικό βότανο της
Κίρκης, που μετέτρεπε τους ανθρώπους σε χοίρους
ή που τους έφερνε τέτοια παραίσθηση, ώστε να το
νομίζουν, ήταν μανδραγόρας. Άλλοι θεωρούν ότι
το αντίδοτό του, το μώλυ, ήταν μανδραγόρας. Το
βότανο αυτό είχε απασχολήσει πολύ τους
Πυθαγόρειους, λόγω της εμφάνισης της ρίζας του.
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
Η υπνωτική δράση της παπαρούνας φαίνεται
πως ήταν γνωστή στην Κρήτη, ήδη απο τα
Μινωικά χρόνια. Επισημαίνονται δηλαδή εδώ η
δράση της παπαρούνας στους πόνους, η
καταστολή που προκαλεί και η δράση της στο
βήχα. Οι γνώσεις αυτές γεφυρώνουν το χρόνο
και φθάνουν ως τις μέρες μας. Η χρήση των
σκευσμάτων της παπαρούνας ήταν γνωστή στη
λαϊκή ιατρική ολόκληρου του Ελλαδικού χώρου.
Από τη Θράκη ως τη Κρήτη κοίμιζαν τα παιδιά
με σιρόπι από κωδιές παπαρούνας. Η χρήση του
αφονιού ήταν μια πρακτική συνηθισμένη, τόσο
στη καθημερινή ζωή όσο και σε έκτακτες
περιπτώσεις.
ΦΙΔΟΧΟΡΤΟ ή ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ
Το φυτό άρον, ένα από τα είδη της
οικογένειας των αροειδών, είναι σε
χρήση από την αρχαιότητα, με
διάφορες θεραπευτικές ενδείξεις. Τα
περισσότερα είδη της οικογένειας
των αροειδών, κυρίως δε το δίαρο ή
βίαρο, έχουν τη φήμη ότι προκαλούν
στείρωση αλλά και διακοπή
εγκυμοσύνης.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ
Ο Ιπποκράτης το συστήνει για
γυναικολογικές παθήσεις, ενά ακόμα
σήμερα χρησιμοποιείται και από τις
λεχώνες ως ήπιο αντισηπτικό. Ο
Διοσκουρίδης τονίζει την
εμμηναγωγό δράση του, ενώ
αναφέρει και τη χρήση του σε
καταπλάσματα. Ο Αλέξανδρος ο
Τραλλιανός γράφει σε πολλά σημεία
των βιβλίων του για το χαμομήλι,
την ανθεμίδα, όπως ήταν γνωστό
τότε.
1 de 22

Recomendados

Ψυχώσεις παίδων-εφήβων por
Ψυχώσεις παίδων-εφήβωνΨυχώσεις παίδων-εφήβων
Ψυχώσεις παίδων-εφήβωνConstantinos Bletsos
1.7K visualizações56 slides
ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013 por
ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013
ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013stavrmav
2.9K visualizações86 slides
Συναισθηματικές διαταραχές por
Συναισθηματικές διαταραχέςΣυναισθηματικές διαταραχές
Συναισθηματικές διαταραχέςConstantinos Bletsos
3.8K visualizações68 slides
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and Teens por
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and TeensChatzileri _V_Treatments Depression in Children and Teens
Chatzileri _V_Treatments Depression in Children and TeensVassiliky K. Chatzileri
752 visualizações47 slides
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIA por
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIACHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIA
CHATZILERI_k_VASILIKI_CHILDHOOD_ONSET_SCHIZOPHRENIAVassiliky K. Chatzileri
1.8K visualizações50 slides
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8 por
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8Gorgias Gorgiasx
579 visualizações42 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16 por
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-161ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
187 visualizações30 slides
Carers toolkit in greek por
Carers toolkit in greekCarers toolkit in greek
Carers toolkit in greekΕλληνικό Κέντρο Διατροφικών
218 visualizações15 slides
Κινητική αδεξιότητα por
Κινητική αδεξιότηταΚινητική αδεξιότητα
Κινητική αδεξιότηταEleni Georgiopoulou
14.7K visualizações43 slides
No 190 μάϊος 2011 por
 No 190 μάϊος 2011 No 190 μάϊος 2011
No 190 μάϊος 2011Eva Krokidi
388 visualizações15 slides
ψυχικα νοσηματα por
ψυχικα νοσηματαψυχικα νοσηματα
ψυχικα νοσηματαgxart
1.6K visualizações8 slides
νοημοσύνη νοητική υστέρηση por
νοημοσύνη  νοητική υστέρησηνοημοσύνη  νοητική υστέρηση
νοημοσύνη νοητική υστέρησηSPPThess
1.8K visualizações32 slides

Mais procurados(17)

Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16 por 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
Κινητική αδεξιότητα por Eleni Georgiopoulou
Κινητική αδεξιότηταΚινητική αδεξιότητα
Κινητική αδεξιότητα
Eleni Georgiopoulou14.7K visualizações
No 190 μάϊος 2011 por Eva Krokidi
 No 190 μάϊος 2011 No 190 μάϊος 2011
No 190 μάϊος 2011
Eva Krokidi388 visualizações
ψυχικα νοσηματα por gxart
ψυχικα νοσηματαψυχικα νοσηματα
ψυχικα νοσηματα
gxart1.6K visualizações
νοημοσύνη νοητική υστέρηση por SPPThess
νοημοσύνη  νοητική υστέρησηνοημοσύνη  νοητική υστέρηση
νοημοσύνη νοητική υστέρηση
SPPThess1.8K visualizações
ψυχικά νοσήματα por Evi Kamariotaki
ψυχικά νοσήματαψυχικά νοσήματα
ψυχικά νοσήματα
Evi Kamariotaki430 visualizações
Truepsychotherapy Βασίλης Γιαννακόπουλος por Truepsychotherapy.gr
Truepsychotherapy Βασίλης ΓιαννακόπουλοςTruepsychotherapy Βασίλης Γιαννακόπουλος
Truepsychotherapy Βασίλης Γιαννακόπουλος
Truepsychotherapy.gr159 visualizações
η γλώσσα της θεραπείας por Eva Krokidi
η γλώσσα της θεραπείαςη γλώσσα της θεραπείας
η γλώσσα της θεραπείας
Eva Krokidi887 visualizações
Βιογραφικό Σημείωμα por christina theodorou
Βιογραφικό ΣημείωμαΒιογραφικό Σημείωμα
Βιογραφικό Σημείωμα
christina theodorou10.1K visualizações
Ψυχική Ανθεκτικότητα por Eleftheria Pigro
Ψυχική ΑνθεκτικότηταΨυχική Ανθεκτικότητα
Ψυχική Ανθεκτικότητα
Eleftheria Pigro2K visualizações
οικογενειακό ιατρείο por araptismd
οικογενειακό ιατρείοοικογενειακό ιατρείο
οικογενειακό ιατρείο
araptismd333 visualizações
δεπυ por George Tsallas
δεπυδεπυ
δεπυ
George Tsallas15.5K visualizações
Sxolikos ekfowismos por adam dim
Sxolikos ekfowismosSxolikos ekfowismos
Sxolikos ekfowismos
adam dim454 visualizações
Adhd por vpapad
AdhdAdhd
Adhd
vpapad69 visualizações

Similar a Η ιατρική και ο άνθρωπος

Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10 por
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10Θεόδωρος Γκιώσης
414 visualizações12 slides
3. "Θυμός-Επιθετικότητα-Εκφοβισμός" (Project) por
3. "Θυμός-Επιθετικότητα-Εκφοβισμός" (Project)3. "Θυμός-Επιθετικότητα-Εκφοβισμός" (Project)
3. "Θυμός-Επιθετικότητα-Εκφοβισμός" (Project)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
3.5K visualizações16 slides
πενθος στην παιδικη ηλικια por
πενθος στην παιδικη ηλικιαπενθος στην παιδικη ηλικια
πενθος στην παιδικη ηλικιαΗλιαννα Παναγιωτοπουλου
629 visualizações23 slides
Ψυχικη υγεια por
Ψυχικη υγειαΨυχικη υγεια
Ψυχικη υγεια4Gym Glyfadas
364 visualizações9 slides
ο κήπος με τις 11 γάτες por
ο κήπος με τις 11 γάτεςο κήπος με τις 11 γάτες
ο κήπος με τις 11 γάτεςΑννα Παππα
21.9K visualizações54 slides
διατροφικες διαταραχες εφηβεια παιδοψυχιατρος 2017 por
διατροφικες διαταραχες εφηβεια  παιδοψυχιατρος 2017διατροφικες διαταραχες εφηβεια  παιδοψυχιατρος 2017
διατροφικες διαταραχες εφηβεια παιδοψυχιατρος 2017psaltakis
1K visualizações53 slides

Similar a Η ιατρική και ο άνθρωπος(20)

Ψυχικη υγεια por 4Gym Glyfadas
Ψυχικη υγειαΨυχικη υγεια
Ψυχικη υγεια
4Gym Glyfadas364 visualizações
ο κήπος με τις 11 γάτες por Αννα Παππα
ο κήπος με τις 11 γάτεςο κήπος με τις 11 γάτες
ο κήπος με τις 11 γάτες
Αννα Παππα21.9K visualizações
διατροφικες διαταραχες εφηβεια παιδοψυχιατρος 2017 por psaltakis
διατροφικες διαταραχες εφηβεια  παιδοψυχιατρος 2017διατροφικες διαταραχες εφηβεια  παιδοψυχιατρος 2017
διατροφικες διαταραχες εφηβεια παιδοψυχιατρος 2017
psaltakis1K visualizações
Ψυχολογική στήριξη παιδιών για τον Covid-19 por Theresa Giakoumatou
Ψυχολογική στήριξη παιδιών για τον Covid-19Ψυχολογική στήριξη παιδιών για τον Covid-19
Ψυχολογική στήριξη παιδιών για τον Covid-19
Theresa Giakoumatou2.4K visualizações
μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384 por Ntora Martinou
μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384
μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384
Ntora Martinou101 visualizações
μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384 por up1019384
μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384
μαρτίνου θεοδώρα 1019873 θηβαίου ελένη-1019384
up1019384240 visualizações
επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017 por psaltakis
επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017
επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017
psaltakis1K visualizações
Agogi igias b gymn por Eva Krokidi
Agogi igias b gymnAgogi igias b gymn
Agogi igias b gymn
Eva Krokidi1.7K visualizações
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΟ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ215 visualizações
Λαμπρινή_πλαγάκη_1092515 por LabriniPlagaki
Λαμπρινή_πλαγάκη_1092515Λαμπρινή_πλαγάκη_1092515
Λαμπρινή_πλαγάκη_1092515
LabriniPlagaki33 visualizações
δεπυ por George Tsallas
δεπυδεπυ
δεπυ
George Tsallas909 visualizações
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ... por Κατερίνα Παστήλα
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Κατερίνα Παστήλα4.5K visualizações
Presentation 2 por angelaneophytou
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
angelaneophytou149 visualizações
Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής por George Arlapanos
Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής
Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής
George Arlapanos329 visualizações
Τσικολάτας Α. (2011) Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα por Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2011) Συμβουλευτική Γονέων. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2011) Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2011) Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα
Alexandros Tsikolatas176 visualizações

Mais de spetsiotou

Η θάλασσα στη γλώσσα μας por
Η θάλασσα στη γλώσσα μαςΗ θάλασσα στη γλώσσα μας
Η θάλασσα στη γλώσσα μαςspetsiotou
182 visualizações15 slides
Δυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη Μόδα por
Δυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη ΜόδαΔυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη Μόδα
Δυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη Μόδαspetsiotou
347 visualizações15 slides
Προσωπικότητα και Ενδυμασία por
Προσωπικότητα και ΕνδυμασίαΠροσωπικότητα και Ενδυμασία
Προσωπικότητα και Ενδυμασίαspetsiotou
503 visualizações1 slide
Ενδύεσθαι por
ΕνδύεσθαιΕνδύεσθαι
Ενδύεσθαιspetsiotou
357 visualizações4 slides
η ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμος por
η ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμοςη ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμος
η ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμοςspetsiotou
551 visualizações21 slides
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις por
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, ΔιευκρινίσειςΑξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσειςspetsiotou
582 visualizações2 slides

Mais de spetsiotou(20)

Η θάλασσα στη γλώσσα μας por spetsiotou
Η θάλασσα στη γλώσσα μαςΗ θάλασσα στη γλώσσα μας
Η θάλασσα στη γλώσσα μας
spetsiotou182 visualizações
Δυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη Μόδα por spetsiotou
Δυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη ΜόδαΔυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη Μόδα
Δυτική και Κινεζική φιλοσοφία στη Μόδα
spetsiotou347 visualizações
Προσωπικότητα και Ενδυμασία por spetsiotou
Προσωπικότητα και ΕνδυμασίαΠροσωπικότητα και Ενδυμασία
Προσωπικότητα και Ενδυμασία
spetsiotou503 visualizações
Ενδύεσθαι por spetsiotou
ΕνδύεσθαιΕνδύεσθαι
Ενδύεσθαι
spetsiotou357 visualizações
η ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμος por spetsiotou
η ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμοςη ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμος
η ιστορία της μόδας είναι ένας αχανής κόσμος
spetsiotou551 visualizações
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις por spetsiotou
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, ΔιευκρινίσειςΑξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2013-2014, Διευκρινίσεις
spetsiotou582 visualizações
A teacher affects eternity ... ένας δάσκαλος επηρεάζει την αιωνιότητα por spetsiotou
A teacher affects eternity ... ένας δάσκαλος επηρεάζει την αιωνιότηταA teacher affects eternity ... ένας δάσκαλος επηρεάζει την αιωνιότητα
A teacher affects eternity ... ένας δάσκαλος επηρεάζει την αιωνιότητα
spetsiotou517 visualizações
Χριστούγεννα στο αναγνωστικό του 1929 por spetsiotou
Χριστούγεννα στο αναγνωστικό του 1929Χριστούγεννα στο αναγνωστικό του 1929
Χριστούγεννα στο αναγνωστικό του 1929
spetsiotou1.2K visualizações
ΦΕΚ 240/5-11-2013, Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών por spetsiotou
ΦΕΚ 240/5-11-2013, Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικώνΦΕΚ 240/5-11-2013, Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών
ΦΕΚ 240/5-11-2013, Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών
spetsiotou1.3K visualizações
Το ένδυμα ως μορφή επικοινωνίας: Σχέδιο εργασίας por spetsiotou
Το ένδυμα ως μορφή επικοινωνίας: Σχέδιο εργασίαςΤο ένδυμα ως μορφή επικοινωνίας: Σχέδιο εργασίας
Το ένδυμα ως μορφή επικοινωνίας: Σχέδιο εργασίας
spetsiotou1.3K visualizações
Σχολικό Βιβλίο, Β΄ Λυκείου, Ενότητα: Ερευνητική Εργασία por spetsiotou
Σχολικό Βιβλίο, Β΄ Λυκείου, Ενότητα: Ερευνητική ΕργασίαΣχολικό Βιβλίο, Β΄ Λυκείου, Ενότητα: Ερευνητική Εργασία
Σχολικό Βιβλίο, Β΄ Λυκείου, Ενότητα: Ερευνητική Εργασία
spetsiotou314 visualizações
αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας φεκ 614 2013 por spetsiotou
αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας φεκ 614 2013αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας φεκ 614 2013
αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας φεκ 614 2013
spetsiotou4.1K visualizações
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ... por spetsiotou
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ...Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ...
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ...
spetsiotou750 visualizações
Tο έργον της διδασκαλίσσης, περιοδικό Eθνική Aγωγή, Aθήναι 1898 por spetsiotou
Tο έργον της διδασκαλίσσης, περιοδικό Eθνική Aγωγή, Aθήναι 1898Tο έργον της διδασκαλίσσης, περιοδικό Eθνική Aγωγή, Aθήναι 1898
Tο έργον της διδασκαλίσσης, περιοδικό Eθνική Aγωγή, Aθήναι 1898
spetsiotou948 visualizações
Ύλη μαθημάτων Γ΄ Γενικού Λυκείου, σχολ. έτους 201314-, Φ.Ε.Κ.β 1936 por spetsiotou
Ύλη μαθημάτων Γ΄ Γενικού Λυκείου, σχολ. έτους 201314-, Φ.Ε.Κ.β 1936Ύλη μαθημάτων Γ΄ Γενικού Λυκείου, σχολ. έτους 201314-, Φ.Ε.Κ.β 1936
Ύλη μαθημάτων Γ΄ Γενικού Λυκείου, σχολ. έτους 201314-, Φ.Ε.Κ.β 1936
spetsiotou1K visualizações
Οδηγίες διδασκαλίας και εφαρμογής, Εγκύκλιος 120885 γ2 3-3-2013 por spetsiotou
Οδηγίες διδασκαλίας και εφαρμογής, Εγκύκλιος 120885 γ2 3-3-2013Οδηγίες διδασκαλίας και εφαρμογής, Εγκύκλιος 120885 γ2 3-3-2013
Οδηγίες διδασκαλίας και εφαρμογής, Εγκύκλιος 120885 γ2 3-3-2013
spetsiotou1.7K visualizações
διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτι... por spetsiotou
διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτι...διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτι...
διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτι...
spetsiotou1.1K visualizações
ΑΥΛΑΙΑ, Κέντρο Προσχολικής Αγωγής por spetsiotou
ΑΥΛΑΙΑ, Κέντρο Προσχολικής ΑγωγήςΑΥΛΑΙΑ, Κέντρο Προσχολικής Αγωγής
ΑΥΛΑΙΑ, Κέντρο Προσχολικής Αγωγής
spetsiotou271 visualizações
Χρωματίζομαι por spetsiotou
ΧρωματίζομαιΧρωματίζομαι
Χρωματίζομαι
spetsiotou192 visualizações
Γραφίτι, η έγχρωμη επανάσταση por spetsiotou
Γραφίτι, η έγχρωμη επανάστασηΓραφίτι, η έγχρωμη επανάσταση
Γραφίτι, η έγχρωμη επανάσταση
spetsiotou1.6K visualizações

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
27 visualizações61 slides
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
21 visualizações14 slides
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 visualizações16 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
13 visualizações25 slides
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
27 visualizações14 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
11 visualizações20 slides

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis21 visualizações
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas27 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 visualizações
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 visualizações
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 visualizações
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 visualizações
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki13 visualizações
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 visualizações

Η ιατρική και ο άνθρωπος

 • 1. Σχολικό Έτος: 2017-2018 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης Α Λυκείου Τμήμα: Α'6 Σπετσιώτου-Μέλλιου Ευγενία Ομάδα: Μαρκάκη Ελένη Μπεκιώτη Παρασκευή Μπούτα Νεφέλη Νείλα Αλεξάνδρα
 • 2. Περιεχόμενα  3η διαφάνεια: Περίληψη  4η διαφάνεια: Εισαγωγή  5η διαφάνεια: Οι σχετικές με την μαγεία πεποιθήσεις των ανθρώπων.  6η διαφάνεια: Σπουδαίοι επιστήμονες  7η διαφάνεια: Η ηθική των ιατρών.  8η διαφάνεια: Προβλήματα  9η διαφάνεια: Διαταραχή Εναντιωματικής Συμπεριφοράς - Επιθετική Συμπεριφορά  11η -10η διαφάνεια: ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα)  12η διαφάνεια: Μετατραυματική Διαταραχή  13η διαφάνεια: Διαταραχές της Διατροφής  14η διαφάνεια: Ενδείξεις Διαταραχής Προσωπικότητας  15η-20η διαφάνεια: Βότανα
 • 3. Περίληψη Η εργασία μας αφορούσε την ιατρική. Αποφασίσαμε να χωρίσουμε το θέμα σε τρία επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο αφορά κάποιες πεποιθήσεις των ανθρώπων στην αρχαιότητα για ιατρικά ζητήματα που συνέδεαν με την μαγεία. Επίπλεον, γίνεται αναφορά στους σπουδαιότερους ιατρούς που εξέλιξαν τον συγκεκριμένο τομέα και στην ηθική των ανθρώπων του κλάδου τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναγράφονται οι ιατρικές ιδιότητες των βοτάνων της αρχαιότητας και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνταν από σπουδαίους ιατρούς. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται μια ερευνα που αναφέρεται στα προβλήματα που απασχολούν έντονα τους εφήβους σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της ζωής τους. Η εργασία πραγματεύεται τα αίτια των προβλημάτων αυτών, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
 • 4. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου μας δώθηκε η δυνατότητα αλλαγής ή διεύρυνσης της θεματικής ενότητας του πρώτου τετραμήνου. Η συλλογική απόφαση της τάξης ήταν η αλλαγή θέματος. Στην ομάδα μας, μάς κέντρισε το ενδιαφέρον το θέμα της ιατρικής. Θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον κλάδο καθώς η πρώτη θεματίκη ενότητα αφόρα στην ιστόρια της ιατρικής και στην εξέλιξη της. Έτσι θεωρήσαμε πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ανακαλύψουμε περισσότερα για την αρχαιότητα. Στην συνέχεια μας κίνησαν το ενδιαφέρον τα βότανα που αξιοποιούνταν στον κλάδο της ιατρικής και αποφασίσαμε να το διερευνήσουμε περαιτέρω. Στο τέλος καταλάβαμε πως δεν θα έπρεπε να ασχολήθουμε μόνο με τα σωματίκα προβλήματα των ανθρώπων αλλά και με τα ψυχίκα. Εν τέλει προσθέσαμε την τρίτη θεματική ενότητα που αφόρα στα προβλήματα των νέων αφου αφενός είναι διαχρονικά και αφετέρου θέλαμε να συνδέσουμε την εργασία με το παρόν που μας απασχολεί.
 • 5. Οι σχετικές με την μαγεία πεποιθήσεις των ανθρώπων.  Η πίστη σε ιερούς αριθμούς.  Αναθήματα (τάματα)  Περίαπτα (φυλακτά)  Το κακό μάτι  Αίτια ασθενιών  Επωδές  Εγκοιμήσεις  Νεογέννητα: -Αμφιδρόμια -Σπαργάνωμα
 • 7. Σπουδαίοι επιστήμονες.  Μελάμποδας(μανία, στειρότητά) Μυθολογία  Ιπποκράτης 460-377π.Χ.  Ηρόφιλος(τα συναισθήματα πηγάζουν από τον εγκέφαλο και όχι από την καρδιά) 335-280π.Χ.  Γαληνός (φαρμακευτικά σκευάσματα, αίμα, οδοντιατρική) 129-200 μ.Χ
 • 9. Η ηθική των ιατρών.  Στην αρχαιότητα οι ηθικές αξίες των ανθρώπων διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο για την θέση τους στην κοινωνία. Όπως λοιπόν η κοινωνία είχε δικούς της θεσμούς, έτσι και η ιατρική κοινότητα, ξεκινώντας με τους Ιπποκρατικούς, απέκτησε δικούς της ηθικούς κανόνες.  Έτσι, στις μέρες μας στις ορκωμοσίες των ιατρικών σχολών οι τελειόφοιτοι καλούνται να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη, σύμφωνα με τον οποίο θα παραμείνουν ηθικοί.
 • 10. Προβλήματα Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα εξής: 1.Διαταραχή Εναντιωματικής Συμπεριφοράς - Επιθετική Συμπεριφορά 2.ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα) 3.Μετατραυματική Διαταραχή 4.Διαταραχές της Διατροφής 5.Ενδείξεις Διαταραχής Προσωπικότητας
 • 11. Διαταραχή Εναντιωματικής Συμπεριφοράς - Επιθετική Συμπεριφορά Αίτια: Τα αίτια που προκαλούν την εκδήλωση Εναντιωματικής Προκλητικής Διαταραχής είναι άγνωστα. Οι ειδικοί που ασχολούνται με έρευνες για την διαταραχή αυτή υποψιάζονται ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν χημικές ανισορροπίες στον εγκέφαλο αλλά ίσως να επηρεάζει και η αντίδραση της οικογένειας στην εναντιωματική συμπεριφορά του παιδιού. Τρόποι αντιμετώπισης: Ατομική Συμβουλευτική. Οικογενειακή Θεραπεία. Συμπεριφορική εκπαίδευση στη διαχείριση θυμού, δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικές δεξιότητες. Εκπαίδευση γονέων σε γονεϊκές δεξιότητες, δεξιότητες μοντελοποίησης της συμπεριφοράς (ο γονιός ως θετικό πρότυπο συμπεριφοράς), θετική ενίσχυση, διαχείριση συγκρούσεων, θέση πειθαρχικών ορίων και συνεπειών και διαχείριση άγχους.
 • 12. ΔΕΠΥ (ΔιάσπασηΠροσοχής/Υπερκινητικότητα) Αίτια: Όπως συμβαίνει με αρκετά νοσήματα, η ακριβής αιτιολογία της ΔΕΠΥ δεν είναι απόλυτα σαφής. Η ΔΕΠΥ είναι ως ένα βαθμό κληρονομική. Το 76% των παιδιών με ΔΕΠΥ έχουν συνήθως ένα συγγενή με αυτήν τη διαταραχή. Ο εγκέφαλος των παιδιών με ΔΕΠΥ παρουσιάζει διαφορές από εκείνον των συνομηλίκων τους στη δομή, το μεταβολισμό και τη λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών. Επιπλέον, η πρόωρη γέννηση, το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και το υπερβολικό στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο εγκεφαλικός τραυματισμός ή η έκθεση σε τοξικές ουσίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ΔΕΠΥ. Είναι μύθος ότι η ελλιπής γονική φροντίδα προκαλεί τη ΔΕΠΥ, όμως πληθώρα οικογενειακών χαρακτηριστικών, π.χ. ασταθής δομή και δυσλειτουργία στην οικογένεια ή έλλειψη γονικού ελέγχου, μπορεί να συμβάλλουν στην επιδείνωση της ΔΕΠΥ και στην εμφάνιση επιπλοκών στη συναισθηματική κατάσταση ή συμπεριφορά.
 • 13. ΔΕΠΥ (Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα) 2 μ Τρόποι αντιμετώπισης: Οι θεραπευτές συνήθως ακολουθούν ένα σύνθετο μοντέλο για την αντιμετώπιση της διαταραχής. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για έναν ασθενή, όπως την φαρμακευτική αγωγή, την οικογενειακή και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη και κάποιες τροποποιήσεις στο σχολικό τους πρόγραμμα, οι οποίες θα δρομολογούν ατομικά στυλ μάθησης. Τα άτομα με τα διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα συνηθίζουν να παίρνουν φάρμακα αρκετές φορές την ημέρα, αλλά τώρα υπάρχουν κάποια που μπορεί να τα παίρνει κανείς μια φορά την ημέρα, το πρωί. Οι επιστήμονες εργάζονται συνεχώς για να δημιουργήσουν νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση της διαταραχής.
 • 14. Μετατραυματική Διαταραχή Αίτια: Η διαταραχή μετατραυματικού στρες προκαλείται από ένα ψυχολογικά τραυματικό γεγονός, το οποίο εμπεριέχει είτε πραγματικό ή απειλούμενο θάνατο είτε σοβαρό τραυματισμό του πάσχοντος ή άλλων. Αυτού του είδους τα γεγονότα ονομάζονται “πιέσεις” και μπορεί να τα βιώσει κανείς είτε μόνος του είτε ομαδικά. Τρόποι αντιμετώπισης: Η θεραπεία της PTSD είναι ουσιαστικά η ίδια διαδικασία. Βοηθάει το άτομο να αντιμετωπίσει σταδιακά τις καταστάσεις, τα μέρη και τις δραστηριότητες που αποφεύγει από τότε που βίωσε το τραυματικό γεγονός, αφού όλα αυτά του προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία. Αυτό το αποκαλούμε "in vivo" (ζωντανή) έκθεση.
 • 15. Διαταραχές της Διατροφής Αίτια: Η ακριβής αιτία των διαταραχών αυτών δεν είναι γνωστή. Οι διαταραχές διατροφής πιθανότατα να έχουν και πολλές και διαφορετικές αιτίες. Συχνά όμως, ξεκινούν είτε σαν μια απλή δίαιτα είτε σαν ένας τρόπος ελέγχου του περιβάλλοντος είτε σαν μια προσπάθεια το άτομο να ανταποκριθεί στα σωματικά πρότυπα της κοινωνίας του. Γρήγορα όμως αυτή η κατάσταση αποκτά τη δικιά της ανεξάρτητη πορεία, αρχίζει να μοιάζει σαν μια μορφή εξάρτησης, επηρεάζοντας τα γενικότερα συναισθήματα και τις σκέψεις. Τρόποι αντιμετώπισης: Η αντιμετώπιση της ψυχογενούς ανορεξίας είναι δύσκολη, απαιτεί προσέγγιση του προβλήματος από πολλούς ειδικούς και συνίσταται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο, εφαρμογή προγράμματος σίτισης και σε ψυχολογική θεραπεία του ασθενούς και της οικογένειας. Όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας εφαρμόζεται συνδυασμός προγραμμάτων διατροφής και συνεχούς αυτοεπιτήρησης με σκοπό την επίγνωση της διαταραγμένης συμπεριφοράς. Όπως και στην ψυχογενή ανορεξία η αποτυχία της εξωνοσοκομειακής θεραπείας ή σοβαρές ιατρικές επιπλοκές αποτελούν ένδειξη εισαγωγής στο νοσοκομείο.
 • 16. Ενδείξεις Διαταραχής Προσωπικότητας Αίτια: Όπως και για κάθε άλλη ψυχική διαταραχή, έτσι και για τη Μ.Δ.Π., οι αιτιολογικοί της παράγοντες δεν είναι απόλυτα σαφείς και τεκμηριωμένοι. Η ψυχαναλυτική εξελικτική θεωρία ενοχοποιεί, κατά κύριο λόγο, ελλείψεις στην πρώιμη σχέση του παιδιού με τη μητέρα του ή με άλλο βασικό φροντιστή του, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 0-3 ετών. Τρόποι αντιμετώπισης: Ασθενείς με Παρανοειδή Διαταραχή της Προσωπικότητας σπάνια αναζητούν θεραπεία, πιθανότατα λόγω της έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας τους, που περιλαμβάνει φυσικά και τους θεραπευτές. Ίσως η καλύτερη προσέγγιση με αυτούς τους ασθενείς είναι η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, κατά την οποία ο θεραπευτής ακούει υπομονετικά τις κατηγόριες και τα παράπονα τους, ενώ ταυτόχρονα είναι προσεκτικός ώστε να είναι ανοιχτός, ειλικρινής και να δείχνει σεβασμό απέναντι τους
 • 17. ΔΙΚΤΑΜΟ Το δίκταμο είναι ένα αρωματικό- φαρμακευτικό φυτό, που φυτρώνει στα ορεινά μέρη της Κρήτης, συχνά σε απόκρημνες και άβαθες μεριές.Πριν χρόνια έλεγαν ότι στις Αρχάνες παλιότερα μάζευαν το δίκταμο κρεμασμένοι, για λόγους ασφαλείας, με ένα σκοινί, με το οποίο είχαν δεθεί από σταθερό σημείο.Το δίκταμο είναι ακόμα σε μεγάλη υπόληψη στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου το ξέρουν. Ανάμεσα στα άλλα (ευτόκιο, αφροδισιακό), θεωρείται και άριστο φάρμακο για βαρυστομαχία και άτυπα πεπτικά ενοχλήματα. Μερικοί το θεωρούν και φάρμακο για το έλκος.
 • 18. ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ Οι αρχαίες Αθηναίες χρησιμοποιούσαν για την επιτυχία της εγκυμοσύνης και για την διευκόλυνση του τοκετού περίαπτα, δηλαδή φυλακτά, που περιείχαν βολβό κυκλάμινου. Είναι εντυπωσιακό ότι λαϊκοί θεραπευτές τον προηγούμενο αιώνα περιλάμβαναν στα ιατροσόφια τους την ένδειξη αυτή του φυτού.
 • 19. ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ Ο μανδραγόρας είναι ένα ποώδες φυτό, πολυσυζητημένο στη βοτανική, τη θεραπευτική, τη λαογραφία, αλλά και την κλασσική φιλολογία. Διάφοροι θρύλοι που υπάρχουν παντού στον κόσμο για το βότανο αυτό οφείλονται στη μορφή της ρίζας του, που θεωρείται ανθρωπόμορφη, επειδή διχάζεται και θυμίζει τα δύο ανθρώπινα σκέλη. Έχει συζητηθεί ότι το μαγικό βότανο της Κίρκης, που μετέτρεπε τους ανθρώπους σε χοίρους ή που τους έφερνε τέτοια παραίσθηση, ώστε να το νομίζουν, ήταν μανδραγόρας. Άλλοι θεωρούν ότι το αντίδοτό του, το μώλυ, ήταν μανδραγόρας. Το βότανο αυτό είχε απασχολήσει πολύ τους Πυθαγόρειους, λόγω της εμφάνισης της ρίζας του.
 • 20. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ Η υπνωτική δράση της παπαρούνας φαίνεται πως ήταν γνωστή στην Κρήτη, ήδη απο τα Μινωικά χρόνια. Επισημαίνονται δηλαδή εδώ η δράση της παπαρούνας στους πόνους, η καταστολή που προκαλεί και η δράση της στο βήχα. Οι γνώσεις αυτές γεφυρώνουν το χρόνο και φθάνουν ως τις μέρες μας. Η χρήση των σκευσμάτων της παπαρούνας ήταν γνωστή στη λαϊκή ιατρική ολόκληρου του Ελλαδικού χώρου. Από τη Θράκη ως τη Κρήτη κοίμιζαν τα παιδιά με σιρόπι από κωδιές παπαρούνας. Η χρήση του αφονιού ήταν μια πρακτική συνηθισμένη, τόσο στη καθημερινή ζωή όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • 21. ΦΙΔΟΧΟΡΤΟ ή ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ Το φυτό άρον, ένα από τα είδη της οικογένειας των αροειδών, είναι σε χρήση από την αρχαιότητα, με διάφορες θεραπευτικές ενδείξεις. Τα περισσότερα είδη της οικογένειας των αροειδών, κυρίως δε το δίαρο ή βίαρο, έχουν τη φήμη ότι προκαλούν στείρωση αλλά και διακοπή εγκυμοσύνης.
 • 22. ΧΑΜΟΜΗΛΙ Ο Ιπποκράτης το συστήνει για γυναικολογικές παθήσεις, ενά ακόμα σήμερα χρησιμοποιείται και από τις λεχώνες ως ήπιο αντισηπτικό. Ο Διοσκουρίδης τονίζει την εμμηναγωγό δράση του, ενώ αναφέρει και τη χρήση του σε καταπλάσματα. Ο Αλέξανδρος ο Τραλλιανός γράφει σε πολλά σημεία των βιβλίων του για το χαμομήλι, την ανθεμίδα, όπως ήταν γνωστό τότε.