O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Frokostseminar sosiale medier

984 visualizações

Publicada em

Presentasjon av det arbeidet banken har gjort i forhold til strategi og retningslinjer i sosiale medier. Inkluderer skjermdump av forsiden om sosiale medier på vårt intranett, og en rekke eksempler fra vår Facebook-vegg.

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

Frokostseminar sosiale medier

 1. 1. Strategi og retningslinjer for bruk av sosiale medier Liv-Inger Resvoll 23. mars 2011
 2. 2. <ul><li>Presentasjon av strategi og retningslinjer </li></ul><ul><li>Informasjon på vårt intranett </li></ul><ul><li>Eksempler fra vår Facebook-vegg </li></ul>Hva skal vi gå gjennom?
 3. 3. Hva er sosiale medier? <ul><li>Fra Arena våren 2010: </li></ul><ul><li>I praksis er sosiale medier en fellesbetegnelse på ulike tjenester på </li></ul><ul><li>nettet som legger til rette for interaksjon mellom brukere som selv </li></ul><ul><li>produserer innhold. Dette kalles brukergenerert innhold , og er </li></ul><ul><li>opphavet til begrepet Web 2.0 som oppstod i 2004. Før det var </li></ul><ul><li>nettet primært brukt av de fleste til passivt å konsumere innhold. </li></ul><ul><li>Man kan derfor si at bruken av nettet har gått fra monolog, med </li></ul><ul><li>kringkasting fra få, til konversasjon og dialog mellom mange . </li></ul><ul><li>Typiske sosiale medier er Facebook (nettsamfunn), Twitter </li></ul><ul><li>(mikroblogg), private blogger og diskusjonsforum. </li></ul>
 4. 4. Vi er tilstede i sosiale medier fordi vi ønsker å: <ul><li>bedre vår tilgjengelighet overfor eksisterende og potensielle kunder </li></ul><ul><li>senke terskelen for å få tilbakemeldinger og forbedringsforslag </li></ul><ul><li>styrke merkevaren og forbedre bankens omdømme gjennom aktiv deltakelse i nye kanaler </li></ul><ul><li>følge med på utviklingen innenfor forbrukertrender, teknologi, nye medier med mer </li></ul>
 5. 5. Suksesskriterier i sosiale medier <ul><li>Rask respons </li></ul><ul><li>Åpen og inkluderende kommunikasjonsform </li></ul><ul><li>Personlig og uformell tone </li></ul><ul><li>Vær kreativ, men også relevant </li></ul><ul><li>God kunnskap om dynamikken i sosiale medier </li></ul><ul><li>Dedikerte dialogansvarlige </li></ul><ul><li>Bredt engasjement innad i organisasjonen </li></ul>©iStockphoto/Dmitriy Filippov
 6. 6. Hvilke sosiale medier skal vi ta grep om? <ul><li>Vi skal ha en aktiv tilstedeværelse i følgende sosiale medier: </li></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul><ul><ul><li>YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Linkedin </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Slideshare </li></ul></ul><ul><li>I tillegg har vi enkel overvåking av andre sosiale medier, blant </li></ul><ul><li>annet blogger. Vi vurderer til enhver tid på bakgrunn av sak om vi </li></ul><ul><li>skal svare på innlegg rettet mot vår virksomhet, enten de dukker </li></ul><ul><li>opp i mediene nevnt ovenfor eller andre steder. </li></ul>
 7. 7. Hvilke sosiale medier skal vi ta grep om? <ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>På Facebook når vi bredt ut til </li></ul><ul><li>både eksisterende og potensielle </li></ul><ul><li>kunder i alle segmenter. Over 2,6 </li></ul><ul><li>millioner nordmenn er registrert på </li></ul><ul><li>nettsamfunnet. 41 % av oss er på </li></ul><ul><li>Facebook daglig. I aldersgruppen </li></ul><ul><li>15 til 29 år er hele 70 % innom </li></ul><ul><li>hver dag. </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>På Twitter når vi en noe begrenset, </li></ul><ul><li>men likevel svært innflytelsesrik </li></ul><ul><li>gruppe. Ca. 150 000 nordmenn </li></ul><ul><li>er registrert på Twitter, hvorav ca. </li></ul><ul><li>15 000 er aktive. Bruken her til </li></ul><ul><li>lands øker raskt. </li></ul>
 8. 8. Hvilke sosiale medier skal vi ta grep om? <ul><li>YouTube </li></ul><ul><li>YouTube er verdens nest største </li></ul><ul><li>søkemotor, og Norges fjerde </li></ul><ul><li>største nettsted. Særlig unge </li></ul><ul><li>bruker YouTube når de søker etter </li></ul><ul><li>informasjon. Vi må derfor ha en </li></ul><ul><li>ambisjon om jevnlig å legge ut </li></ul><ul><li>videoer på YouTube. Dette kan </li></ul><ul><li>være fagstoff, reklamefilmer og </li></ul><ul><li>annet. </li></ul><ul><li>Linkedin </li></ul><ul><li>Linkedin brukes først og fremst i </li></ul><ul><li>rekrutteringssammenheng. </li></ul><ul><li>Nærmere 350 000 nordmenn har </li></ul><ul><li>registrert CV-en sin på Linkedin. </li></ul><ul><li>Som en attraktiv arbeidsplass må </li></ul><ul><li>vi være tilgjengelig der </li></ul><ul><li>kompetansen befinner seg. </li></ul>
 9. 9. Hvilke sosiale medier skal vi ta grep om? <ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Som en profesjonell aktør er det </li></ul><ul><li>viktig å overvåke og oppdatere </li></ul><ul><li>informasjonen om egen </li></ul><ul><li>organisasjon på Wikipedia. </li></ul><ul><li>Wikipedia er et nettleksikon som </li></ul><ul><li>inneholder over 15 millioner </li></ul><ul><li>artikler. Undersøkelser viser at </li></ul><ul><li>informasjonen på Wikipedia er like </li></ul><ul><li>korrekt som i Encyclopedia </li></ul><ul><li>Brittannica. </li></ul><ul><li>Slideshare </li></ul><ul><li>Slideshare er verdens største </li></ul><ul><li>tjeneste for deling av </li></ul><ul><li>presentasjoner. Som en sentral </li></ul><ul><li>kompetanseaktør i nord er det </li></ul><ul><li>viktig at vi tilgjengeliggjør våre </li></ul><ul><li>presentasjoner på nett. Sosiale </li></ul><ul><li>medier handler om deling. Her skal </li></ul><ul><li>også vi bidra. </li></ul>
 10. 10. Når svarer vi og når svarer vi ikke? <ul><li>Vi skal lytte til, men ikke kontrollere samtalen i sosiale medier. </li></ul><ul><li>Vi må ikke svare på alt, men en sterk grad av deltakelse er å foretrekke. </li></ul><ul><li>Konstruktiv kritikk skal vi takke for og ikke minst lære av. Usaklige kommentarer vurderer vi fra gang til gang nødvendigheten av å svare på. I slike tilfeller kan kommentarer fra oss føre til en utelukkende negativ meningsutveksling. </li></ul><ul><li>Vi svarer som en hovedregel på innlegg samme dag som de publiseres. Innenfor kjernetiden mellom 8 og 20 på hverdager har vi som mål å ha en responstid på maks tre timer. </li></ul>
 11. 11. SNN-ansatte i sosiale medier <ul><li>Som ansatt oppfordres du til å delta i og å gjøre deg kjent med sosiale medier. </li></ul><ul><li>Gjør deg kjent med våre retningslinjer for sosiale medier. </li></ul><ul><li>Vi anbefaler at du setter deg inn i personverninnstillingene for de ulike tjenestene. Se nærmere informasjon på SPiN. </li></ul><ul><li>Vær en god ambassadør for banken. Spre gjerne relevant informasjon fra bankens sosiale medier-kontoer på dine private profiler (deling på Facebook, retvitring på Twitter). </li></ul><ul><li>Tenk gjennom eventuelle konsekvenser for deg selv og banken før du publiserer noe i sosiale medier. Husk at du representerer banken også på nett. </li></ul><ul><li>Dialog om kundeforhold holdes som en hovedregel utenfor sosiale medier. </li></ul>
 12. 12. Ansvar og roller <ul><li>Overordnet ansvar for kommunikasjon i sosiale medier, kommunikasjonsdirektør Stig-Arne Engen </li></ul><ul><li>Operativt ansvar for kommunikasjon i sosiale medier ligger hos kommunikasjonsavdelingen </li></ul><ul><li>Kundesenteret har et særskilt ansvar for overvåking av bankens Facebook-vegg i tiden mellom 16 og 20 på hverdager </li></ul><ul><li>Tips om saker som burde frontes i sosiale medier sendes kommunikasjonsavdelingen på e-post: [email_address] </li></ul>
 13. 13. Ansvar for Facebook-siden <ul><li>På Facebook er veggen vår åpen for kommentarer. Hvem som helst kan stille oss spørsmål, komme med innspill og lignende. Ansvar for å svare på henvendelsene ligger hos kommunikasjonsavdelingen, som svarer med bankens egen Facebook-profil. Ved behov involverer kommunikasjonsavdelingen kundesenteret, rådgivere, banksjefer, produktsjefer mfl. </li></ul><ul><li>Som en hovedregel signerer vi ikke bankens meldinger på Facebook. I enkelte tilfeller signerer vi med fornavn og tittel: </li></ul><ul><ul><li>Stig-Arne, kommunikasjonsdirektør </li></ul></ul><ul><ul><li>Fornavn, banksjef i/på navn på lokalbank </li></ul></ul><ul><ul><li>Fornavn, produktsjef produktområde </li></ul></ul><ul><ul><li>Reidun, seniorrådgiver samfunnsengasjement </li></ul></ul><ul><li>Som ansatt må du gjerne kommentere saker på bankens vegg. Du svarer da som privatperson. Vær oppmerksom på at svaret likevel har betydning for vårt omdømme. Bruk sunn fornuft. </li></ul>
 14. 14. Arrangementer på Facebook <ul><li>Åpne arrangementer profilerer vi gjerne på Facebook. Arrangementene opprettes på bankens profil, og markedsføres på veggen. </li></ul><ul><li>Ansatte står fritt til å invitere sine Facebook-venner til arrangementet, og til å dele informasjon om arrangementet på sin egen profil. Arrangementer skal derimot ikke opprettes på private profiler. </li></ul><ul><li>Forespørsler om opprettelse av arrangementer på Facebook sendes til kommunikasjonsavdelingen på e-post: [email_address] </li></ul>
 15. 15. Sosiale medier i en krisesituasjon <ul><li>I en krisesituasjon har kommunikasjonsavdelingen hovedansvar for all kommunikasjon internt og eksternt. Ansatte har ikke anledning til å bidra med informasjon utover det til en hver tid gjeldende budskapet. </li></ul><ul><li>Kommunikasjonsavdelingen avgjør hvilke kanaler vi skal bruke og hvem som skal uttale seg. Kommunikasjonen utarbeides i henhold til bankens kommunikasjonsstrategi. </li></ul><ul><li>I sikkerhetsspørsmål bruker kommunikasjonsavdelingen bankens sikkerhetssjef som rådgiver. Sikkerhetssjefen har også et særskilt kommunikasjonsansvar i kriser knyttet til sikkerhetsspørsmål, men da i nært samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. </li></ul>
 16. 16. Sosiale medier på vårt intranett
 17. 17. Eksempler
 18. 18. Eksempler
 19. 19. Eksempler
 20. 20. Eksempler
 21. 21. Eksempler
 22. 22. Eksempler
 23. 23. Eksempler
 24. 24. Eksempler
 25. 25. Eksempler
 26. 26. Eksempler
 27. 27. lir@snn.no facebook.com/livinger @livinger Takk for meg :-)

×