Anúncio

Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis

Eidah Sulaiman & Co.
14 de Jul de 2013
Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis
Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis
Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis
Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis
Anúncio
Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis
Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis
Próximos SlideShares
Pengajian islam selepas merdekaPengajian islam selepas merdeka
Carregando em ... 3
1 de 6
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga dis

  1. SEBELUM MERDEKA Pada masa dahulu, sebelum sistem pendidikan di Malaysia berkembang pesat sehingga hari ini, banyak halangan yang telah dilalui oleh masyarakat dahulu samaada sebelum dan selepas merdeka. Antaranya, sistem pendidikan pada masa sebelum merdeka akan melalui pelbagai fasa iaitu semasa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka dan zaman penjajahan Inggeris. Pada zaman pemerintahan melayu melaka, terdapat ciri dan gaya sistem pembelajaran dan pengajaran. Antara ciri pendidikan pada pemerintahan zaman tersebut adalah: • Sistem pendidikan adalah berasaskan sistem pondok yang diadakan di madrasah dan di sekolah-sekolah agama. • Sekolah agama atau madrasah pesat dalam tahun 7920-an hingga 1940- an. Contohnya, di Pondok Langgar, Pokok Sena di Kedah, Pondok Bukit Mertajam Seberang Prai dan Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang. • Sekolah agama atau madrasah lebih sistematik daripada sekolah pondok, iaitu dari segi kurikulum (berstruktur), waktu belajar (tetap) dan peralatan (kerusi meja). • Ditubuhkan dengan tujuan melahirkan pelajar yang bennoral tinggi. • Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan pada sekolah agama atau madrasah. Sekolah-sekolah ini tidak dapat melahirkan masyarakat Islam yang moden kerana tiada penekanan kepada Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Pada zaman penjajahan Inggeris, telah berlaku ketidakseragaman dalam sistem pendidikan, oleh yang demikian, terdapat empat jenis sekolah yang telah ditubuhkan iaitu, Sekolah Melayu, Sekolah Cina, Sekolah India dan Sekolah Inggeris. Sekolah-sekolah tersebut diagihkan mengikut kaum, bahasa pengantar yang berbeza dan mengikut kawasan-kawasan yang tertentu. Akan tetapi,
  2. sebelum kedatangan Inggeris, terdapat tiga sisitem pendidikan di Malaysia iaitu Sistem Pendidikan Melayu, Sistem Pendidikan Cina dan Sistem Pendidikan India. Ketiga-tiga sistem ini berbeza dari segi sukatan pelajaran, isi kandungan dan cara pengajaran. Antara ciri-ciri dan perbezaan sistem pendidikan untuk tiga sistem tersebut ialah: Sistem pendidikan Melayu 1) Tertumpu kepada Pendidikan Agama Islam dan menghafaz al-quran 2) Tempat belajar di pondok, surau, madrasah dan masjid. 3) Selain mempelajari hal keagamaan, murid juga mempelajari ilmu lain seperti berkebun, memancing dan mencari hasil hutan untuk lelaki dan memasak dan menjahit bagi murid perempuan. 4) Tujuan pendidikan diberikan kepada murid adalah supaya golongan pelapis nanti dapat menjadi pegawai-pegawai rendah dalam Jabatan Perkhidmatan Awam Melayu. Sistem Pendidikan Cina 1) Sekolah-sekolah ini didirikan dan diurus oleh peniaga-peniaga Cina bertujuan untuk menyediakan pekerja untuk perniagaan mereka. 2) Kurikulum sekolah berkaitan dengan Kung Fu Tza yang mengutamakan etika, nilai murni dan menghormati orang yang lebih tua. 3) Akan tetapi, penubuhan oleh peniaga-peniaga Cina telah menyebabkan pihak Inggeris merasa terancam. 4) Buku teks dan guru-guru diimport daripada China 5) Terdapat sekolah rendah, menengah dan menengah atas. Sistem Pendidikan India 1) Sekolah-sekolah ditubuhkan di kawasan ladang-ladang getah. 2) Kerajaan Inggeris menyokong penubuhan sekolah tersebut dan memberi bantuan kewangan kepada mereka. 3) Matlamat utama pendidikan kepada murid adalah untuk menyediakan
  3. mereka dengan ilmu pengusahaan estet dan menjadi buruh estet di estet. 4) Terdapat sekolah pada peringkat rendah sahaja. Berbanding dengan aliran lain, sekolah Inggeris lebih mendapat layanan istimewa daripadanpemerintah Inggeris. Kebanyakan sekolah-sekolah Inggeris yang dibina diduduki oleh kebanyakan dari kaum Cina memandangkan kaum Cina yang banyak mendiami di kawasan bandar. Namun begitu terdapat sedikit perubahan didalam sistem persekolahan ketika itu apabila Penyata Barneskeluar pada 1950 menyatakan ’pendidikan sekolah rendah adalah sebagai alat perpaduan masyarakat’. Pernyataan ini menyebabkan sistem pendidikan telah dikaji semula secara terperinci. Hasilnya satu sistem pendidikan kebangsaan wujud dan terbuka kepada semua kaum. Bahasa pengantar bagi sekolah kebangsaan ada dua iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Rentetan dari ini, Sekolah Cina dan Tamil dihapuskan. SELEPAS MERDEKA Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka bermula pada tahun 1963 hingga 1975. Tahap pertamanya(1963-1965) pula menekankan perlaksanaan Akta Pelajaran 1961. Antara yang dilaksanakan dalam tahap pertama ini, termasuklah pemansuhan Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah(1964), penubuhan sistem Pendidikan Aneka Jurusan(1965) dan penubuhan Pusat Latihan Daerah. Tahap kedua(1966-1970) pula dilaksanakan dibawah Rancangan Malaysia Pertama yang digubal untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul pada masa itu. Antara yang dilaksanakan dalam tempoh ini termasuklah penubuhan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional, penyelarasan sistem pendidikan melalui Polisi Pendidikan Kebangsaan serta penubuhan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Selain itu juga, era selepas kemerdekaan telah menyaksikan penubuhan dua
  4. peringkat perkembangan sekolah kebangsaan iaitu Laporan Razak pada 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Antara kandungan dalam laporan-laporan tersebut; LAPORAN RAZAK LAPORAN RAHMAN TALIB Sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah Umur persekolahan sehingga usia 16 tahun dan kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3 Penubuhan pusat latihan guru Penubuhan sekolah menengah lanjutan bagi murid yang gagal Menerbitkan buku teks yang seragam bagi semua sekolah kebangsaan Peperiksaan awam hanya menggunakan bahasa rasmi (Melayu dan Inggeris) Bahasa kebangsaan dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah Bantuan kewangan diberi kepada sekolah-sekolah aliran Melayu dan Inggeris sahaja Semua sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan perlu menyediakan tempat untuk belajar kepada semua Pendidikan secara percuma bagi sekolah kebangsaan, sekolah menengah teknik dan vokasional didirikan bagi melatih murid-murid dalam bidang teknik Berkenaan dengan pembentukan sekolah-sekolah yang berkaitan dengan pengajaran agama Islam pula, telah diwujudkan satu kajian oleh Lembaga Penasihat Penyelarasan Pembelajaran dan Pendidikan Islam (LEPAI), yang kemudiannya melaporkan bahawa pada keseluruhannya Sekolah Agama di negara ini terletak di bawah tanggungjawab pihak–pihak berkuasa yang berlainan. Dari segi pentadbiran, Sekolah Agama di Malaysia selepas merdeka terbahagi kepada empat jenis iaitu :  Sekolah Agama Kementerian Pendidikan (SMKA)  Sekolah Agama Kerajaan Negeri (SAN)  Sekolah Agama Rakyat (SAR)  Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
  5. Menurut Rosnani Hashim (1996), Ghazali Basri(2000) dan Mohamad Yusof Ahmad(2002), pendidikan Islam ketika fasa selepas merdeka ini jelas menunjukkan kurangnya penghayatan, akhlak dan keperibadian dan hanya memberi tumpuan kepada ilmu dan kemahiran ibadah tertentu sahaja. Ini diperkukuhkan lagi dengan adanya laporan yang dikemukakan oleh jawatankuasa Mengkaji Matapelajaran Islam pada tahun 1974 kepada jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran 1979 iaitu Pengetahuan Agama Islam kurang menitikberatkan aspek amalan, penghayatan Islam serta amali tetapi lebih kepada penyampaian ilmu.
  6. Menurut Rosnani Hashim (1996), Ghazali Basri(2000) dan Mohamad Yusof Ahmad(2002), pendidikan Islam ketika fasa selepas merdeka ini jelas menunjukkan kurangnya penghayatan, akhlak dan keperibadian dan hanya memberi tumpuan kepada ilmu dan kemahiran ibadah tertentu sahaja. Ini diperkukuhkan lagi dengan adanya laporan yang dikemukakan oleh jawatankuasa Mengkaji Matapelajaran Islam pada tahun 1974 kepada jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran 1979 iaitu Pengetahuan Agama Islam kurang menitikberatkan aspek amalan, penghayatan Islam serta amali tetapi lebih kepada penyampaian ilmu.
Anúncio