ความเร็ว (Velocity)

Há 9 anos 6436 Visualizações

อัตราเร็ว (Speed)

Há 9 anos 10094 Visualizações

การเคลื่อนที่ (Motion)

Há 9 anos 3685 Visualizações

O net analy-d

Há 10 anos 285 Visualizações

อนุกรมเรขาคณิต

Há 10 anos 49875 Visualizações

อนุกรมเลขคณิต

Há 10 anos 47373 Visualizações

ลำดับเรขาคณิต (Geometric sequence)

Há 10 anos 188465 Visualizações

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)

Há 10 anos 111170 Visualizações

ลำดับเลขคณิต

Há 10 anos 18794 Visualizações

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)

Há 10 anos 6774 Visualizações

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)

Há 10 anos 4285 Visualizações