เลขนัยสำคัญ (Significant figures)

นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม Há 7 anos

Electromagnetic spectrum-power point

Maria Scott Há 9 anos

electromagnetic spectrum & its uses

Tarun Joshi Há 10 anos

Electromagnetic waves

KANNAN Há 12 anos

คู่มือ Handbook app inventor

Areefin Kareng Há 8 anos

Blooms Taxonomy

Lucy Castanon Há 15 anos

How teaching and learning changed

Phuti Ragophala Há 6 anos

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา Há 6 anos

Book คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป mathcad mathematica​ matlap maple

สุเมธี​​​​ ตี่พนมโอรัล / សុមេធី ទីភ្នំឱរ៉ាល់ (Sumedhi TyPhnomAoral) Há 7 anos

STEM Education KMUTNB

Prachyanun Nilsook Há 7 anos

Driving Thailand 4.0 with Internet of Things

Panita Pongpaibool Há 7 anos