O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Linksmos frazės

962 visualizações

Publicada em

Publicada em: Diversão e humor
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Linksmos frazės

 1. 1. Linksmos Frazės ir Originalus Menas... 1/1/2012
 2. 2. Vaikai, kuriems žiemą šaliką riša tėvas, užaugę moka sulaikyti kvėpavimą žymiai ilgiau. *** Tunelio gale gali šviesti ir traukinys... *** Auksinė taisyklė: kieno auksas, to ir taisyklės. 1/1/2012
 3. 3. 1/1/2012 Viltis – durnių motina, o “Teleloto” - tėvas. *** Suvenyras – tai prekė, kurios niekada nepirktumėte savo šalyje.
 4. 4. Per savo gyvenimą viengungis turi padaryti tris darbus: pasodinti kaktusą, sumeistrauti zylėms lesyklėlę ir išauginti žiurkėną. 1/1/2012
 5. 5. Futbolą sugalvojo senelis, kuris vis dėlto pavijo pabėgusį Pagranduką. *** Atgailauti niekada nevėlu, bet nusidėti galima ir pavėluoti. *** Atėjo į galvą mintis ir nieko neradusi išėjo. 1/1/2012
 6. 6. 1/1/2012 Moter iai se natvė telev izoriu a s tam teina tad *** a, kai pa įdo mesn Piniga is už i atei veidr na ir odį. išeina , ir iš eina, ir išei na...
 7. 7. ina d s va vę tas. e av uriu, – ta uli i t b nk Je stu i radik m s be nusi ins ka . , ne kank us oja al ut ne s * iska ir p ** v e onas N lt ge 1/1/2012
 8. 8. Len ada gviau kup tą šie rasti ska etoje no mo mban nei tel bilųjį tį e mo foną ran ters *** kinėj e. Vak šei arien m dau ai b ė us ska g neg nesnė pie amin , jei tų. site 1/1/2012
 9. 9. Iškepė bobutė Pagranduką ir sako: “Neik, Pagranduk, į McDonalds, ten tau dešrelę į užpakalį įstatys. *** Tas, kuris knarkia, užmiega pirmas. 1/1/2012
 10. 10. Gerbk vyresnius – jie baigė mokyklą be “Google” ir “Wikipedia” pagalbos. 1/1/2012
 11. 11. Tai, kad aš tavę s nesu pran tu, dar nere iškia , kad tu men inink as. *** Dulk ė kaln – o prad žia. 1/1/2012
 12. 12. ų iš mūs e enam ! Kiekvi enijus r iega g is kiečiau i m v sdien Ka . čiau.. kie s *** etekę n yras, V uo vos, t ja: dar gal o psirib ranką ir nea i siūlyt ima širdį. 1/1/2012
 13. 13. Skel b Reik imai: a kūry lingas k bini am rovikas *** darb l ui. abai įdo Iešk a mia m, valy u gyven ti žu i mot vį, p mo drau o foto rinę va rikasti s gės, mo lt graf l ija. į. Būtin iekų, tu kančios *** a va rinč Išsin ios lties u šeim omosiu inin ke. kambar į. G ali b ūti s u Kriska Dailininkas: Terry Border 1/1/2012
 14. 14. 1/1/2012

×