Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Deel 1 5 HGW(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Deel 1 5 HGW

 1. Deel 1: Leerlingenbegeleiding 5 Het M-decreet in de praktijk: handelingsgericht werken
 2. 2 Decreet betreffende Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Gerealiseerd door twee praktische denkkaders: - Handelingsgericht werken - Zorgcontinuüm
 3. 3 Handelingsgericht werken (HGW) draagt bij tot *kwaliteitsvol onderwijs als instrument om problemen te voorkomen of aan te pakken *constructieve en efficiënte samenwerking tussen alle betrokkenen Handelingsgericht werken door CLB’s bij het stellen van diagnoses en het voorstellen van een behandeling noemen we handelingsgerichte diagnostiek (HGD)
 4. 4 Zeven uitgangspunten als basis voor HGW 1. Onderwijsbehoeften staan centraal 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 3. De leerkracht doet ertoe 4. Positieve aspecten zijn van groot belang 5. We werken constructief samen 6. Ons handelen is doelgericht 7. De werkwijze is systematisch en transparant
 5. 5 1. Onderwijsbehoeften staan centraal Wat heeft dit kind? Moeilijkheden worden gezien als ‘kindproblemen’ Wat heeft dit kind NODIG?
 6. Wat heeft deze leerling nodig om het (leer)doel te halen? - instructie nodig die … - opdrachten die … - leeractiviteiten die … - feedback die … - groepsgenoten die … - een leerkracht die … 1. Onderwijsbehoeften staan centraal
 7. Voorbeeld Joris kan nog geen handstand alleen. Joris wil bij het oefenen van handstand nog de hulp van een vriendje. Deze leerling ga je leren hoe te helpen. Joris krijgt meer zelfvertrouwen
 8. Voorbeeld Mira kent eigenschappen niet uit hoofd en is moeilijk te motiveren. Mira heeft elke dag 10 min. oefening nodig met groepsgenoten, kan zelf de vooruitgang bijhouden en ziet zo welke eigenschappen het beheerst. Mira krijgt meer zelfvertrouwen voor wiskunde.
 9. 1. Onderwijsbehoeften staan centraal Behoeften bieden een perspectief !! inzicht uitzicht
 10. 1. Onderwijsbehoeften staan centraal Hoe? Wat niet werkt wegnemen of afzwakken Wat welk werkt uitbreiden
 11. 1. Onderwijsbehoeften staan centraal Hoe? • vragen aan ouders en leerling: wat werkt thuis, wat helpt, tips voor school? • zoeken in literatuur naar effectieve aanpak: deze leerling heeft een aanpak nodig die … • observeren: wanneer gaat het goed; wanneer lukt het wel; wat doet de leerkracht dan? • uitproberen: als ik … doe, dan …. • praten met deskundigen
 12. En ook… • Wat hebben ouders en leerkrachten nodig om een kind goed te begrijpen en te ondersteunen? 1. Onderwijsbehoeften staan centraal
 13. • voorkomen van childblaming • dit kind uit dit gezin, bij deze leraar, in deze school …kind gezin school klas ….. HGW richt zich op kind + kind in interactie met omgeving 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
 14. 14 3. De leerkracht doet ertoe ‘Als leerkracht heb je het er soms moeilijk mee om te geloven dat je af en toe mee de oorzaak bent van een probleem bij een jongere’.
 15. 15 3. De leerkracht doet ertoe • levert een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen • kan onderwijs op maat aanbieden • extra aandacht, aangepast leermateriaal, betekenisvolle taken,... • positief effect op leerprestaties en socio- emotioneel functioneren (Hattie) Positieve leerling – leraar relatie
 16. • Het effect dat een school heeft op leerlingen wordt voor een deel bepaald door zaken die op schoolniveau geregeld kunnen worden: 33% • Het grootste deel van het effect wordt bepaald door het vakmanschap van de leraar: 67% Bron: What Works in Schools, R.J. Marzano. ASCD 2003 33% 67% 3. De leerkracht doet ertoe
 17. 17 4. Positieve aspecten zijn van groot belang • geen eenzijdige nadruk op problemen • de sterke punten van een kind in kaart brengen (inzetten voor toekomstig handelen) • ook positieve kanten van leraar, ouders … zijn van tel • positieve punten verzwakt niet de ernst van de problemen
 18. 18 5. We werken constructief samen • Leerkracht = onderwijsprofessional • Ouders = ervaringsdeskundigen • De leerling is een belangrijke samenwerkingspartner: – De manier waarop hij zichzelf ziet, bepaalt zijn gedrag en motivatie om te veranderen. – De leerling heeft zelf vaak goede verklaringen en simpele oplossingen. Leerling Ouders School PBDCLB
 19. • Onderwijsbehoeften bepalen onze doelen • Korte termijn lange termijn 6. Ons handelen is doelgericht
 20. • gebruik van formulieren en checklists als middel • Benut wat we al weten uit ll- dossiers, schoolwerk, gesprekken, observaties, .. • heldere afspraken: wie doet wat, waar, wanneer, hoe, waarom, hoelang (verslag) 7. De werkwijze is systematisch en transparant
Anúncio