O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΩΡΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Seja o primeiro a comentar

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - ☺Σοφία Χαντζή ☻ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ☻ Περίληψη είναι η πύκνωση, η συνοπτική απόδοση ενός προϋπάρχοντος κειμένου Στην περίληψη επιδιώκεται: ● η κατανόηση του κειμένου ● η πληροφόρηση των άλλων για το περιεχόμενο του κειμένου, με λιτότητα και σαφήνεια ● η διάκριση του αναγκαίου απ’ το περιττό ● η δημιουργία ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα, το οποίο να είναι το 1/3 του αρχικού κειμένου ή σύμφωνο με τον αριθμό των λέξεων που ορίζεται Στην περίληψη αξιολογείται: ● περιεχόμενο (ακριβής απόδοση του κειμένου, εντοπισμός των κύριων νοημάτων, πληρότητα) ● δομή (συνοχή, συνεκτικότητα, αλληλουχία νοημάτων, οργάνωση, διαρθρωτικές λέξεις ● έκφραση (σαφήνεια, ορθογραφία, σύνταξη, λεξιλόγιο) Στην περίληψη απαιτείται: ● αντικειμενικότητα (ο δημιουργός της σέβεται το πνεύμα του συγγραφέα και δεν αναφέρεται σε προσωπική του άποψη) ● κριτική σκέψη, αφαιρετική ικανότητα (ο δημιουργός της μπορεί να διαλέγει το κύριο απ’ το δευτερεύον, το αναγκαίο απ’ το περιττό)
 2. 2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2 - ☺Σοφία Χαντζή ☻ ☻ Πώς δημιουργώ περίληψη ενός κειμένου; 1. Διαβάζω προσεκτικά το κείμενο 2. Συμπεραίνω το Θεματικό Κέντρο του κειμένου (κάθε κείμενο γράφεται για ένα σκοπό κι έχει ένα θέμα που απασχολεί το συγγραφέα – μπορεί να διατυπώνεται στον τίτλο, στην πρώτη παράγραφο, στον επίλογο ή να συνάγεται απ’ το συσχετισμό των θεματικών περιόδων των παραγράφων του κειμένου) 3. Διαπιστώνω τη μέθοδο ανάπτυξης των ιδεών του κειμένου (χρονολογική σειρά, στοιχεία με βάση το σχήμα: αίτιο-φαινόμενο- αποτέλεσμα, παράθεση στοιχείων) 4. Εργάζομαι ανά παράγραφο βρίσκοντας το θέμα της α. εντοπίζω τη θεματική περίοδο β. ● επισημαίνω σημαντικές λεπτομέρειες υπογραμμίζοντας λέξεις-κλειδιά ● διαγράφω (νοερά) τις δευτερεύουσες λεπτομέρειες: επεξηγήσεις, παραδείγματα, προσδιορισμούς και προσέχω τις χαρακτηριστικές λέξεις ή φράσεις του κειμένου (προπάντων, κυρίως, το σπουδαιό- τερο.., το πιο σημαντικό όμως κλπ) γ. σχηματίζω πλαγιότιτλο 5. Ξεκινώ να γράφω προτάσσοντας το Θεματικό Κέντρο ● είναι εκτενής ● είναι συνοπτική ☺ Η περίληψη μπορεί να ● παρουσιάζει το αρχικό κείμενο ● υποκαθιστά το αρχικό κείμενο ● γράφεται με ενεργητική σύνταξη ● γράφεται με παθητική σύνταξη ● ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το κείμενο / ο συγγραφέας, συντάκτης, αρθρογράφος… αναφέρεται, αναλύει, αναπτύσσει, ασχολείται με.., εξετάζει, παρουσιάζει, πραγματεύεται, προσεγγίζει το θέμα, προβληματίζεται για.., αναρωτιέται σχετικά.. κλπ (ενεργητική σύνταξη) Ή Στο κείμενο/άρθρο… αναλύεται, αναπτύσσεται, εξετάζεται, παρουσιάζεται, προσεγγίζεται, τίθεται το ζήτημα/ερώτημα..κλπ (παθητική σύνταξη)
 3. 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 3 - ☺Σοφία Χαντζή ☻ 6. Συνεχίζω, ενώνοντας τους πλαγιότιτλους και τις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου, με τη σειρά, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις, για να συνδέσω τα στοιχεία μου (εκτενής περίληψη) ή ενώνοντας μόνο τους πλαγιότιτλους με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις (συνοπτική περίληψη) ☺ Πώς πυκνώνω-συνοψίζω τις παραγράφους; ● Ανασυντάσσω – μετασχηματίζω τη Θεματική Περίοδο (π.χ. μετα- τρέπω τα ρήματα σε ουσιαστικά ή μετοχές, τα ουσιαστικά σε ρήματα: σημαντική ανάπτυξη αντί αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό κλπ) ή χρησιμο- ποιώ τον πλαγιότιτλο που σχημάτισα και προσθέτω τις σημαντικές λεπτομέρειες που εντόπισα στην παράγραφο ● Αντικαθιστώ όπου είναι δυνατό  Βασικές λέξεις του κειμένου με συνώνυμες π.χ. ευμάρεια αντί άνετη ζωή  Δευτερεύουσες προτάσεις με μετοχές π.χ. τροποποιώντας αντί καθώς τροποποιούσε  Υπώνυμα με υπερώνυμα π.χ. επιστήμες αντί φυσική, μαθηματικά, αστρονομία, χημεία  Φράσεις με περιεκτικές λέξεις π.χ. στο μέλλον αντί στις δεκαετίες που θα έρθουν Αρχικά, στη συνέχεια, παράλληλα, σε πρώτο/δεύτερο επίπεδο, ειδικότερα, βέβαια, έτσι, συνεπώς, επομένως, τελικά, συμπερασματικά, άλλωστε, απ’ την άλλη μεριά, ωστόσο, όμως, αλλά, παρόλο που, αν και, μολονότι, όπως…έτσι, όμοια, παρόμοια.. κλπ ● ΑΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι θέμα/ζήτημα/πρόβλημα για διερεύνηση/εξέταση, Είναι διάχυτη/επικρατούσα η άποψη/αντίληψη κλπ (χωρίς αναφορά στο κείμενο ή τον συγγραφέα)
 4. 4. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 4 - ☺Σοφία Χαντζή ☻  Μια περίοδο με μια λεκτική πράξη π.χ. μίλησε συγκινητικά αντί ο αρχη- γός της αποστολής με δάκρια στα μάτια, περιέγραψε τις ταλαιπωρίες, τον πόνο και τα τραύματα των παιδιών, προσφύγων του πολέμου  Μια σειρά ενεργειών με φράση που αποδίδει την όλη πράξη π.χ. η ομά- δα των νεαρών προκάλεσε μεγάλες καταστροφές αντί η ομάδα των νεα- ρών έσπασε βιτρίνες, έκαψε αυτοκίνητα, γκρέμισε πινακίδες και διέλυσε ό,τι βρήκε στο δρόμο της ● Αφαιρώ  Ονοματικούς ή άλλους προσδιορισμούς π.χ. Η σχολική εφημερίδα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους αντί η εφημερίδα του σχολείου δίνει σε όλους τους μαθητές το βήμα από το οποίο εκφράζουν χωρίς περιορισμούς, απόψεις για πολλά θέματα της επικαιρότητας  Ερευνητικά, στατιστικά στοιχεία, αν υπάρχουν (παρουσιάζω μόνο το πόρισμα, αν κρίνω ότι αποτελεί βασική ιδέα του κειμένου)  Παροιμίες, αποφθέγματα, φράσεις σε παρένθεση, λόγια άλλων που επικαλείται ο συγγραφέας, (γράφω επιγραμματικά το περιεχόμενο αυτών των λόγων, αν κρίνω ότι αποτελούν βασική ιδέα του κειμένου) ● Αποφεύγω τις επαναλήψεις του κειμένου, τη χρήση αυτούσιων λέξεων ή φράσεων ● Μετατρέπω τα ερωτήματα σε πλάγιο λόγο π.χ. Ο συγγραφέας διερωτάται κατά πόσο../ θέτει το ερώτημα..(αν η περίληψή μου παρουσιάζει το αρχικό κείμενο), τίθεται το ερώτημα εάν.., κρίσιμο είναι το ερώτημα κατά πόσο..(αν η περίληψή μου υποκαθιστά το αρχικό κείμενο) ● Διατηρώ πιστά  το νοηματικό περιεχόμενο του αρχικού κειμένου χωρίς να προσθέτω δικές μου απόψεις, επιχειρήματα, τεκμήρια, παραδείγματα  την οπτική γωνία του συγγραφέα χωρίς να σχολιάζω, επιδοκιμάζω, αποδοκιμάζω  το νόημα των διαρθρωτικών λέξεων του κειμένου, για να αποδώσω σωστά τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα ● Υιοθετώ ύφος με καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, τυπικό, όσο γίνεται πιο ουδέτερο και δεν προσπαθώ να εντυπωσιάσω με τη χρήση ηχηρών εκφράσεων ☺ ☻ ☺ ☻

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • geoagathi

  Mar. 18, 2015
 • olybaka

  Mar. 28, 2016
 • amalousanhti

  Oct. 23, 2016
 • kkaramatsouki

  Jun. 11, 2018
 • VasiaNikolia

  Nov. 11, 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΩΡΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Vistos

Vistos totais

9.490

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

815

Ações

Baixados

78

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

5

×