Mais conteúdo relacionado

Similar a Wat is Leader?(20)

Mais de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk(20)

Último(20)

Wat is Leader?

  1. Wat is Leader?
  2. Wat is Leader? VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │2 Liaisons entre actions de development de l’économie rurale Community led local development In de hele EU verplichte GLB-maatregel voor plattelandsontwikkeling Enige plattelandsmaatregel in GLB-strategisch plan Beleidsnota Omgeving: geen verdere versnippering van plattelandsmiddelen Maatregel Omgevingskwaliteit uit PDPO III uitdovend Nieuwe invulling van flankerende maatregel Platteland Plus
  3. Leader: methodiek & filosofie VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │3 Homogene en herkenbare plattelandsgebieden op basis van criteria rond bevolkingsdichtheid en ruimtebeslag Westhoek, Pajottenland, Haspengouw, … Gebied Lokale actiegroep (LAG) met publieke en private actoren Lokale besturen, middenveld, dorpsraden, ondernemers, verenigingen, landbouwers, geëngageerde burgers, … Coalitie Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld door LAG Interventielogica: noden en uitdagingen → doelstellingen → maatregelen & acties Strategie
  4. Inhoudelijke focus VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │4 Landbouw en circulaire plattelandseconomie Valorisatie en verwerking van biomassaresten Landschapsbeheer en -onderhoud Lokale voedselstrategieën en korte keten Duurzame landbouwverbreding Leefbare en levendige dorpen Participatie van en samenwerking met dorpsbewoners Gemeenschapsvormende infrastructuur en publieke ruimte Smart villages Biodiversiteit en landschapskwaliteit Open ruimte en landschapskwaliteit versterken Bodem- en waterkwaliteit Biodiversiteit Landschappelijke streekidentiteit
  5. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │5
  6. Opmaak LOS VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │6 Nieuwe call voor leadergebieden Kandidaturen a.d.h.v. gebied – coalitie – strategie Timing Aankondiging: 3 november 2022 Deadline: 31 mei 2023 Tussentijdse aftoetsing met inhoudelijke experten: maart 2023 Proces Opmaak LOS Nodenanalyse, stakeholderbevraging en bottom-up participatietraject Strategie a.d.h.v. interventielogica
  7. Realisatie LOS VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │7 •Zomer & najaar 2023: Beoordeling en goedkeuring nieuwe leadergebieden •2024 – 2027: projectoproepen voor projecten in uitvoering van LOS Timing Timing •Microprojecten: quick-wins tot € 7.800 subsidie met minimale bewijslast •Koepelprojecten: grote partner ontzorgt vele kleintjes •Standaardprojecten •Samenwerkingsprojecten: met meerdere LAG’s binnen en buiten Vlaanderen Projecten Projecten •50,6 miljoen euro via verdeelsleutel verdeeld over de erkende gebieden •43% Europa + 57% Provincies & Vlaanderen •Projecten krijgen tot 65% cofinanciering •Uitbetalingen op basis van kostendeclaraties (geen prefinanciering!) •Gebruik van vereenvoudigde kostenopties Budget Budget
  8. LAG-secretariaat VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │8 Aanwezig in elk gebied Aanwezig in elk gebied Dagdagelijkse werking, opvolging van lopende projecten, begeleiding van projectaanvragen Dagdagelijkse werking, opvolging van lopende projecten, begeleiding van projectaanvragen Gefaciliteerd door Provincies of aan de Provincies verwante organisaties Gefaciliteerd door Provincies of aan de Provincies verwante organisaties Coördinator als eerste aanspreekpunt en projectmakelaar Coördinator als eerste aanspreekpunt en projectmakelaar Contactgegevens: www.vlaamsruraalnetwerk.be/themas/leader-en- samenwerking/contactpersonen Contactgegevens: www.vlaamsruraalnetwerk.be/themas/leader-en- samenwerking/contactpersonen
  9. Nuttige links www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west- vlaanderen www.plattelandsloket.be (Provincie Oost-Vlaanderen) www.pajottenland.be www.hagelandplus.be www.leaderprovincieantwerpen.be https://platteland.limburg.be/ www.vlm.be/leader www.vlaamsruraalnetwerk.be/themas/leader-en-samenwerking VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │9
  10. Filmpjes ☺ Dorpsboerderij Nest – Schuiferskapelle (Tielt) in Leader Midden- West-Vlaanderen: www.youtube.com/watch?v=eYy719j8enY Landschapsbeheer door landschapsvrijwilligers – Leader Westhoek & Kempen zuid: www.youtube.com/watch?v=Ln_FRjPeFY8 Klimaatslimme landbouw – Leader Pajottenland: www.youtube.com/watch?v=WDzqmSFIhpM Ons buurtverhaal – Herenthout in Leader Kempen zuid: www.youtube.com/watch?v=6_3c29V7WR0 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 16/03/2023 │10