O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - 18 november 2021)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 93 Anúncio

Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - 18 november 2021)

Baixar para ler offline

Onze huidige manier van denken en spreken schiet tekort om een integraal probleem zoals de klimaatcrisis te begrijpen. En al helemaal niet om er verzet tegen te bieden. Het ontbreken van een verbindend discours leidt tot een ecopanische toestand waarbij goedbedoelde initiatieven elkaar tegenwerken. De filosofie kan helpen om mensen en organisaties een nieuwe samenhang te laten zien, zodat ze een schaal kunnen ontdekken waarop ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Hoe? Door een paradigmashift van eigenwijsheid, waarbij het denkende ik centraal staat, naar eco-wijsheid, waarbij het ik is ingebed in een ecosysteem. Pas als we het probleem op een netwerkmatige manier benaderen en mensen als knooppunten zien, bieden zich nieuwe oplossingen aan.

Ecosoof Henk Oosterling legt in zijn lezing uit wat er nodig is om de shift van eigenwijsheid naar eco-wijsheid te maken én welke kerncompetenties je daarvoor nodig hebt. Hij schetst hoe je samen integraal verzet kan voeren op verschillende schalen en schotelt je een ecosofisch vergezicht voor. Tot slot maakt hij ruim de tijd vrij om met het publiek in gesprek te gaan over de praktijken van verzet in de sociaal-culturele sector in Vlaanderen en Brussel, en over de vragen die zijn verhaal ongetwijfeld oproepen.

Onze huidige manier van denken en spreken schiet tekort om een integraal probleem zoals de klimaatcrisis te begrijpen. En al helemaal niet om er verzet tegen te bieden. Het ontbreken van een verbindend discours leidt tot een ecopanische toestand waarbij goedbedoelde initiatieven elkaar tegenwerken. De filosofie kan helpen om mensen en organisaties een nieuwe samenhang te laten zien, zodat ze een schaal kunnen ontdekken waarop ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Hoe? Door een paradigmashift van eigenwijsheid, waarbij het denkende ik centraal staat, naar eco-wijsheid, waarbij het ik is ingebed in een ecosysteem. Pas als we het probleem op een netwerkmatige manier benaderen en mensen als knooppunten zien, bieden zich nieuwe oplossingen aan.

Ecosoof Henk Oosterling legt in zijn lezing uit wat er nodig is om de shift van eigenwijsheid naar eco-wijsheid te maken én welke kerncompetenties je daarvoor nodig hebt. Hij schetst hoe je samen integraal verzet kan voeren op verschillende schalen en schotelt je een ecosofisch vergezicht voor. Tot slot maakt hij ruim de tijd vrij om met het publiek in gesprek te gaan over de praktijken van verzet in de sociaal-culturele sector in Vlaanderen en Brussel, en over de vragen die zijn verhaal ongetwijfeld oproepen.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - 18 november 2021) (20)

Anúncio

Mais de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - 18 november 2021)

 1. 1. Dr. Henk Oosterling www.henkoosterling.com Scholing & emancipatie in de 21e eeuw? Van eigenwijsheid naar ecowijsheid
 2. 2. Energieneutraal bouwen in 2020 verplicht
 3. 3. Wat betekent dat dan: integraal doendenken? STIKSTOF CRISIS
 4. 4. Een terugblik naar 2012-2014 www.vakmanstad.nl 2007-2021
 5. 5. Niet chillen maar skillen! preventief S K I L L D R I L L talenten competenties repressief potentief curatief !
 6. 6. Onderwijsprogramma • integrale basisvorming (eco-socaal) • actief burgerschap (cultureel) • duurzaam vakmanschap (erconomisch) • 21ste eeuwse skills • ECO3: drievoudige duurzaamheid • Eco-sociale cirkel
 7. 7. Skill is will
 8. 8. Basiswaarden zelfvertrouwen interesse trots participatie verantwoordelijkheid integriteit ambitie zelfrespect
 9. 9. Ouderparticipatie
 10. 10. sportlijn gezondlijn groenlijn technieklijn cultuurlijn denklijn Eco-sociale cirkel in curriculum basisonderwijs DOENDENKEN
 11. 11. Verzorgen Verbouwen Eten ECO-SOCIALE CIRKEL Lichamelijke opvoeding Koken Filosofie & ecosofie Kunst & Cultuur ICT & Techniek Bewegen
 12. 12. Sportlijn 1-5 aikido 6-8 judo Gezondlijn 1-8 eten 1-3 smaaklessen 4-8 kooklessen 4-8 EHBO 7,8 voorlichting Groenlijn 1-8 tuinlessen - NME - tuinieren Denklijn 1-5 filosofie 6-8 ecowijsheid - Filosofie - Vredeslessen -ecolessen Technieklijn 1-8 techniek Cultuurlijn 1-8 mediawijsheid Dans/theater/muziek Integrale doorwerking
 13. 13. Tuinlijn Ecosofielijn Gezondlijn Groenlijn Denklijn ECO3
 14. 14. Craftshouse
 15. 15. VM.publi.binnenwerk.indd 36-37 10-07-2008 11:38:18 craftswharf
 16. 16. MBO Zadkine MBO Albeda Leergemeenschappen Duurzaam Vakmanschap
 17. 17. Strategische visie Bron: Woorden als daden, rvs 2009
 18. 18. Tactische samenhang: feedback en opschalen Bron: Woorden als daden, rvs 2009
 19. 19. Stads havens WMO Wijk Feijenoord Albeda Veerkracht Operationele trajecten duurzaam vakmanschap 2025
 20. 20. Denk Gezond Sport Cultuur Groen Techniek Ondernemen Gezond Sport Financieel Beheer Duurzaam Presentati e Techniek Gezond Media- Wijsheid + ICT Cultuur School Markt Leerlijnen basisschool Werkplaatsen vmbo Modules in mbo DOENDENKEN
 21. 21. mediawijsheid ecowijsheid 1 2 3 4 LLL Reskillen en upskillen
 22. 22. Gedragsverandering?
 23. 23. mediawijsheid ecowijsheid Eco-emancipatie Leven lang leren ego eco
 24. 24. Autonoom individu Eco-relationeel dividu
 25. 25. Transitie participatiesamenleving van een passieve consument naar een actieve producent
 26. 26. The medium is the message (Marshall McLuhan) 1964 Technologische ontwikkeling
 27. 27. The medium is the message!
 28. 28. We leven op de maat van de middelen (geloof je het niet, gooi je smartphone weg) Radicale middelmatigheid Zijn we mediawijs in ons middelengebruik?
 29. 29. Raad voor Cultuur Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap (2005) • “Weinig blijft onberoerd door het effect van media; media worden steeds meer context, inhoud en bemiddelaars van informatie, kennis en ervaring. • “Van elementen in een omgeving zijn media de omgeving zelf geworden.”
 30. 30. Eco wijsheid Fritjof Capra 1975
 31. 31. Ecowijsheid “The goal of ecological literacy is built on the recognition that the disorder of ecosystems reflects a prior disorder of mind, making it a central concern to those institutions that purport to improve minds. In other words, the ecological crisis is in every way a crisis of education.... All education is environmental education… by what is included or excluded we teach the young that they are part of or apart from the natural world.” (David W. Orr)
 32. 32. In welke samenleving leven we NU en HIER? Participatiesamenleving • Risicosamenleving • Informatiesamenleving • Mediasamenleving • Netwerksamenleving
 33. 33. Human condition? à Antropocene conditie!
 34. 34. files pandemie overgewicht eenzaamheid CO2 crisis gezondheidscrisis energietransitie mobiliteitstransitie bouwopgave Integrale aanpak
 35. 35. Denken Human condition Hoe praten we? Oppositioneel discours
 36. 36. Denken geest Doen lichaam theorie praktijk woorden daden Denken in opposities (mentaal)
 37. 37. Human condition Oppositioneel, lineair discours Top down Bottom up Denken geest Doen lichaam theorie praktijk woorden daden
 38. 38. Strategisch (ceo/board/directie) Tactisch (management) Operationeel (werkvloer) L I n e a I r Top down Bottom up (inter)nationale politiek Maatschappelijk middenveld (werk) Persoonlijke relaties Macropolitiek Micropolitiek Mesopolitiek L I n e a I r POLITIEK INSTITUTIES/BEDRIJVEN Oppositioneel doen (sociaal-economisch-politiek)
 39. 39. Kan het anders?
 40. 40. Baas krijgt Tesla van personeel!
 41. 41. Zes jaar geleden baarde Dan Price, oprichter en CEO van de Amerikaanse betalingsverwerker Gravity Payments, opzien, toen hij liet weten dat hij het basissalaris voor zijn 120 werknemers vastlegde op 70.000 dollar per jaar, omgerekend bijna 60.000 euro. Het in Seattle gevestigde bedrijf bood aanvankelijk een startloon van 35.000 dollar per jaar, omgerekend 29.700 euro. Maar om het bedrijf te laten groeien vond hij het wenselijk dat alle werknemers genoeg verdienden om voor zichzelf te kunnen zorgen. Daarom verdubbelde hij het basissalaris. Om dat mogelijk te maken sneed Price onder meer in zijn eigen salaris van 1 miljoen dollar. De daaropvolgende jaren steeg de omzet, kregen werknemers meer kinderen, werden ze schuldenvrij en kochten ze meer huizen. Om hun waardering voor het nieuwe basisloon te tonen, gaven werknemers hem een Tesla cadeau. Ondernemend leiderschap?
 42. 42. meer transparantie, meer zelfsturing, meer verantwoordelijkheid en minder hiërarchie
 43. 43. Antropocene conditie Hypokritisch zelfbesef
 44. 44. Welk discours? The human condition • Ego (individu) • Onkritische consumptie van technologisch comfort • Vrijheid = bewegingsvrijheid • Autonoom =automobiel De antropocene conditie+ • Eco (gemeenschap) • Human technology • Integraal besef dat alles met alles samenhangt (en je dus altijd deel van de oplossing of van het probleem bent)
 45. 45. Op welke schaal opereren we?
 46. 46. Climate crisis: Temperature 1900 – 2016 (NASA)
 47. 47. Grootste, GEOPOLITIEKE schaal Klimaat crisis
 48. 48. Zuivel? Avocado: 1 avocado: 320 liter water, immense CO2 emissie Varkensvlees? Tomaten: Waarvandaan? brood Footprint Foodprint
 49. 49. Wat betekent dat dan: integraal doendenken? STIKSTOF CRISIS MACROPOLITIEKE schaal Sectoraal, niet integraal
 50. 50. CORONA CRISIS
 51. 51. MESOPOLITIEKE SCHAAL: maatschappelijk middenveld
 52. 52. MICROPOLITIEKE schaal: fysieke actieradius
 53. 53. Vicieuze cirkel van aanbod naar vraag
 54. 54. Craddle to Craddle
 55. 55. Mesopolitiek Maatschappelijk middenveld Macropolitiek politieke instituties bedrijven Micropolitical Verlangens en behoeften GESCHAALD DOENDENKEN
 56. 56. Geopolitiek: tussen staten Vliegen en varen Macropolitiek: tussen partijen Sectorale oriëntatie Mesopolitiek: tussen burgers Grootstedelijke netwerken Micropolitiek: tussen je oren Bewegen en eten Inter-esse Circulaire valorisatie
 57. 57. Is cultuur een zienswijze, een denkwijze of een zijnswijze?
 58. 58. Wat is onze huidige zienswijze? Paradigmatische denk-beelden
 59. 59. 1940 Salvador Dalì – Slavenmarkt of het verdwijnende borstbeeld van Voltaire (Paranoïde-kritische methode)
 60. 60. Zonsopgang of zonsondergang?
 61. 61. Zonsopgang of zonsondergang?
 62. 62. https://www.youtube.com/watch?v=YAijI24MF2s
 63. 63. Denk-beeld: piramide geld macht individu kunst
 64. 64. Oud (maar hardnekkig) denkbeeld piramide Lineair-exclusief doemdenken topdown Bottom up Stip op de horizon?
 65. 65. earthrise
 66. 66. Wat ligt er achter de horizon? Stip op de horizon
 67. 67. World Wide Web: virtuele ruimte?
 68. 68. Circulair-inclusief doendenken Nieuw (maar onwennig) denkbeeld netwerken Alles is via feedbackloops met alles verbonde en alles werkt op alles in (vroeger of later) Alles is met alles verbonden
 69. 69. The Square and the Tower Networks and Power, from the Freemasons to Facebook Niall Ferguson Penguin Press New York 2018
 70. 70. Het individu is een HUB: een knoop in netwerken
 71. 71. Iedere feedbackloop eindigt bij jezelf Geen externalisering meer mogelijk Je bent deel van een keten in een netwerk Ieder wezen (esse) is relationeel (inter) ingebed
 72. 72. Belangrijker dan wat er IN mensen gebeurt, is wat er TUSSEN mensen gebeurt. I
 73. 73. van in-dividu (niet-deelbaar) naar inter-vidu domeinen van aanbod Samenleving (= totaal van sociale netwerken) intervidu sport virtuele netwerken .......etc Peer-groups werk school familie straat
 74. 74. Verbinden: opschalen, afschalen, doorlussen
 75. 75. Belang stelling Eco: antropoceen planetair belang Gemeenschap: politiek collectief belang Ego: ik eigen belang
 76. 76. Wat is de materiële basis van verbinden?
 77. 77. Mesopolitieke & micropolitieke zorg? Delen (sharing & caring) Mede-delen (communicatie) Deel-nemen (participatie)
 78. 78. Wat heet integrale gezondheid?
 79. 79. Of is het een kwestie van perceptie?
 80. 80. Duurzaamheid Gezondheid
 81. 81. Positieve gezondheid (Machteld Huber, 2012) “het vermogen je aan te passen en jezelf te managen ten aanzien van fysieke, sociale en mentale uitdagingen”
 82. 82. digitale gezondheid
 83. 83. Duurzaamheid ECO3 Fysiek Lichamelijk (groot)stedelijk Aarde Sociaal Zelfzorg Buurtzorg Intergenerationele zorg - Mentaal Interesse lerende organisiatie Leven lang Leren ECO3: drievoudige duurzaamheid Fysieke fricties Mentale fricties Sociale fricties

×