O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Trefmoment 'Vluchtelingen en migratie' (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Trefmoment 'Vluchtelingen en migratie' (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw)

Baixar para ler offline

Presentatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw, Socius-Trefdag 'Burgers aan zet!' (19 november 2015)

De vluchtelingenproblematiek beheerst de agenda van politiek en media. Voor sommige organisaties uit de sector behoort het werken rond vluchtelingen en migratie tot hun kerntaak. Andere ondernemen acties vanuit een oprechte bewogenheid. Sommigen richten zich rechtstreeks tot vluchtelingen en asielzoekers, anderen werken aan bewustmaking en sensibilisering.

Overtuigd van de waardevolle bijdrage die het sociaal-culturele volwassenenwerk op dit vlak levert, maken Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw, tijd en ruimte vrij om je grondig te informeren, om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om na te gaan waar verdere samenwerking vanuit onze sector mogelijk is.

Presentatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw, Socius-Trefdag 'Burgers aan zet!' (19 november 2015)

De vluchtelingenproblematiek beheerst de agenda van politiek en media. Voor sommige organisaties uit de sector behoort het werken rond vluchtelingen en migratie tot hun kerntaak. Andere ondernemen acties vanuit een oprechte bewogenheid. Sommigen richten zich rechtstreeks tot vluchtelingen en asielzoekers, anderen werken aan bewustmaking en sensibilisering.

Overtuigd van de waardevolle bijdrage die het sociaal-culturele volwassenenwerk op dit vlak levert, maken Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw, tijd en ruimte vrij om je grondig te informeren, om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om na te gaan waar verdere samenwerking vanuit onze sector mogelijk is.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Trefmoment 'Vluchtelingen en migratie' (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw)

 1. 1. Els Keytsman, Vluchtelingenwerk Vlaanderen Leuven, 19 november 2015 Vluchtelingen, gisteren & vandaag
 2. 2. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat is een vluchteling 2
 3. 3. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Herkomstlanden in 2014 3
 4. 4. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Gastlanden in 2014 4
 5. 5. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Totaal aantal asielaanvragen in EU (2014) 626 065 Landen met hoogste aantal asielaanvragen 1.  Duitsland 2.  Zweden 3.  Italië 4.  Frankrijk 5.  Hongarije 5 Wat is een vluchteling
 6. 6. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Aantal asielaanvragen in België (2014) 17 213 Top-5 herkomstlandlanden 1.  Afghanistan - 1907 2.  Syrië -1854 3.  Irak - 1131 4.  Guinee -1095 5.  Rusland - 974 Andere - 9278 6 Wat is een vluchteling
 7. 7. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Aantal asielaanvragen in België (aug 2015) 4621 (+55% tav juli, +192% tav 2014) 352 niet-begeleide minderjarigen (+ 590% vorig jaar) Voornaamste herkomstlandlanden •  Irak - 46,7% •  Syrië – 19,8 % •  Afghanistan – 9,3 % •  Somalië - 4,6% 7 Wat is een vluchteling
 8. 8. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Aantal asielaanvragen in België (sep 2015) 5512 (+19,3% tav augustus) Voornaamste herkomstlandlanden •  Irak - 40% •  Syrië – 27,3% •  Afghanistan – 9,5 % •  Somalië – 3,2% 8 Wat is een vluchteling
 9. 9. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat is een vluchteling? 9 Waarom vluchten mensen?
 10. 10. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat is een vluchteling? 10 Waarom vluchten mensen? •  Politieke mening – religie – etnie – nationaliteit – sociale groep •  Gewapend conflict •  Extreme armoede – natuurrampen, droogte, overstroming – culturele of familiale problemen - gezinshereniging
 11. 11. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat is een vluchteling 11 Politieke redenen Religieuze redenen Etnische redenen Problemen door nationaliteit Problemen door sociale groep Statuut vluchteling Gewapend conflict Economische problemen Ecologische problemen Problemen door cultuur Familiale problemen Gezinshereniging Subsidiaire bescherming Geen asiel
 12. 12. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat is een vluchteling 12 Conventie van Genève •  28 juli 1951 •  Ondertekend door 150 landen •  Na Eerste en Tweede Wereldoorlog
 13. 13. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat is een vluchteling 13 •  Je bent gevlucht uit je land en je bevindt je buiten de grenzen van je land •  Je hebt een gegronde vrees om vervolgd te worden •  Je kan geen bescherming vragen in je eigen land •  Je hebt bescherming nodig omwille van je ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze horen bij een bepaalde sociale groep (LGBT, vrouwen, …) •  Je kan aantonen dat je individueel vervolgd wordt
 14. 14. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat is een vluchteling 14 Wat als je niet individueel vervolgd wordt? > Subsidiaire bescherming bij reëel risico op ernstige schade: •  Doodstraf of executie •  Foltering of onmenselijke behandeling •  Ernstige bedreiging van het leven als gevolg van willekeurig geweld bij een internationaal of binnenlands gewapend conflict
 15. 15. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 De asielprocedure 15 Dienst Vreemdelingenzaken opstartfase Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onderzoeksfase Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroepsfase
 16. 16. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 De asielprocedure 16 Erkenningspercentage vandaag: 61,2 % Wat na afwijzing? •  Wel of geen beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 17. 17. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 —  Vreemdelingenzaken: —  250 asielaanvragen per dag > 150 —  Pré-noodopvang —  Reactie Vluchtelingenwerk: —  Beleidswerk —  Uitbreiding Startpunt —  Infodesk 17 Knelpunten
 18. 18. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 —  Fedasil: —  Capaciteit: maandelijkse afbouw opvang tot juli, nu wekelijkse uitbreidingen 16 000 > 24 000 opvangplaatsen —  Commerciële spelers —  Kwaliteit van de extra opvang. Begeleiding? —  Reactie Vluchtelingenwerk: —  Beleidswerk —  Infodesk —  Openen extra opvang —  Nieuw: samenwerking Pleegzorg 18 Knelpunten
 19. 19. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 —  Vlaanderen en lokaal: integratie —  Taal & inburgering —  Onderwijs —  Arbeidsbemiddeling —  Huisvesting —  Reactie Vluchtelingenwerk: —  Beleidswerk —  Campagne Gastvrije Gemeente —  Infodesk 19 Knelpunten
 20. 20. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Contact 20 Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel T 02 225 44 00 | F 02 201 03 76 info@vluchtelingenwerk.be www.vluchtelingenwerk.be Triodos Bank: BE06 5230 8056 2922
 21. 21. Het  SCW  zet  zich  mee  in  voor  de  oplossingen  voor  de  opvang-­‐  en   woningnood    van  nieuwkomers     Het  SCW  zorgt  er  mee  voor  dat  nieuwkomers  een  plaats  kunnen   opnemen  in  de  maatschappij:  arbeidsmarkt,  onderwijs,  welzijn  …     Het  SCW  vertelt  het  volledige  verhaal  van  ‘Vlaanderen-­‐migraBeregio’     Het  SCW  maakt  iedereen  klaar  voor  de  superdiverse  samenleving    
 22. 22. Het  SCW  werkt  mee  aan  het  creëren  van  een  draagvlak  voor   asielzoekers  en  vluchtelingen     Het  SCW  werkt  acBef  aan  een  inhaalbeweging  inzake   intercultureel  organisaBe-­‐,  communicaBe-­‐  en   personeelsbeleid     Het  SCW  zorgt  ervoor  dat  ‘verbondenheid  en  gastvrijheid’  geen   verhaal  wordt/blijF  van  de  ‘intellectuele  bovenklasse’     Het  SCW  ijvert  voor  de  rechten  van  elk  individu  

×