O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Infosessie '3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities'

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 40 Anúncio

Infosessie '3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities'

Baixar para ler offline

Presentatie infosessie '3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities' - Gie Van den Eeckhaut (Socius) - woensdag 18 maart 2020

Presentatie infosessie '3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities' - Gie Van den Eeckhaut (Socius) - woensdag 18 maart 2020

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Infosessie '3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities' (20)

Mais de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Infosessie '3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities'

 1. 1. INFOSESSIE ‘3 SUBSIDIEREGELINGEN VOOR PROJECTEN MET SOCIAAL-CULTURELE AMBITIES’ Woensdag 18 maart 2020 Een samenwerking tussen Departement Cultuur, Jeugd en Media, OP/TIL en Socius vzw
 2. 2. PROGRAMMA 9u30 Start – algemene korte introductie over het opzet § voormiddag plenair: per projectenlijn worden de decretale context en verwachtingen geschetst en wordt sterk in de verf gezet wat deze projectenlijn specifiek maakt. § namiddag: énkel voor ingeschreven mensen een ‘aftoetssessie’ 9u40 Introductie projectenregeling sociaal-cultureel werk: Gie Van den Eeckhaut 10u30 Introductie projectenregeling bovenlokaal: Gwennan Dekens en Pia Brys 11u10 Introductie projectenregeling innovatieve partnerprojecten: Stef Vonk 11u45 Indienen in KIOSK 12u Lunch 12u50 Aftoetsmomenten
 3. 3. SOCIAAL-CULTURELE PROJECTEN MET EEN LABORATORIUMROL Gie Van den Eeckhaut, Socius Met dank aan departement CJM
 4. 4. WAT BEPAALT HET DECREET? “Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017”
 5. 5. WAT? • Projectsubsidies aan bovenlokale sociaal-culturele organisaties of initiatieven • Nieuwe sociaal-culturele dynamieken • Toegang tot het decreet • Projecten die inzetten op: • De realisatie van de laboratoriumrol; • Een bijdrage aan de door de Vlaamse Regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen.
 6. 6. VOOR WIE? 1. Sociaal-culturele volwassenenorganisaties die een werking ontplooien voor het Nederlandse taalgebied (en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) 2. Sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking voor een specifieke regio 3. Sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven die niet gesubsidieerd zijn op basis van dit decreet.
 7. 7. ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN § de aanvrager beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter § de aanvrager is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad § het projectdossier is in het Nederlands opgesteld
 8. 8. ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN § het projectdossier is tijdig ingediend Ø Uiterlijk op 15 juli 2020 Ø Project start ten vroegste op 1 januari 2021 Ø Project duurt maximaal 3 jaar § de aanvrager gaat ermee akkoord om op verzoek alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking te verstrekken, in de gevraagde vorm
 9. 9. BEOORDELINGSELEMENTEN 1) De bijdrage van het project aan het doel van het decreet • Vanuit een civiel perspectief • met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, • Een betekenisvolle bijdrage leveren aan: • de emancipatie en dialoog van mensen en groepen • de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving
 10. 10. BEOORDELINGSELEMENTEN 1) De bijdrage van het project aan het doel van het decreet • Door: • sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen • gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. • Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden.
 11. 11. BEOORDELINGSELEMENTEN 2) de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal- culturele functies en de uitwerking daarvan in relatie tot het project • De cultuurfunctie • De leerfunctie • De maatschappelijke bewegingsfunctie • De gemeenschapsvormende functie
 12. 12. BEOORDELINGSELEMENTEN 3) de relatie van het project tot de door de organisatie omschreven actuele maatschappelijke context 4) de bijdrage van het project aan de realisatie van de laboratoriumrol (beslissend element – zie doelstelling!)
 13. 13. BEOORDELINGSELEMENTEN 5) het project heeft een bovenlokaal karakter Het project overstijgt het lokaal, gemeentelijk belang en heeft minimaal een relevantie en uitstraling op bovenlokaal niveau. 6) het project speelt zich grotendeels af binnen de vrije tijd De tijd die burgers niet besteden aan betaalde arbeid en school- en beroepsopleiding.
 14. 14. BEOORDELINGSELEMENTEN 7) de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van het projectdossier § De plaats van het project in de organisatie § De manier waarop medewerkers worden ingezet om het project te realiseren § De manier waarop de kwaliteit van het project wordt bewaakt § De gebruikte communicatiemiddelen § De expertisewerving, -borging en –spreiding
 15. 15. BEOORDELINGSCOMMISSIE •Deskundigen administratie •Externe experten, benoemd door de minister
 16. 16. TIMING 1) Uiterlijk op 15 juli 2020 een subsidieaanvraag indienen in KIOSK 2) Uiterlijk op 15 oktober 2020 formuleert de administratie een gemotiveerd advies aan de minister 3) Uiterlijk op 1 november 2020 beslist de minister over de toekenning van projectsubsidies (opgelet: inspectie financiën) 4) Start project: 1 januari 2021
 17. 17. HOEVEEL PROJECTMIDDELEN ZIJN ER VOORZIEN? • Uitstroom DAC-projecten lokaal cultuurbeleid? In evolutie, maar onduidelijk op dit moment van het jaar. • Begroting 2020: grootorde van 400.000 euro • Wijze van toekenning van budgetten
 18. 18. WAT WORDT BEDOELD MET DE LABORATORIUMROL?
 19. 19. BEOORDELINGSELEMENT 4: DE BIJDRAGE VAN HET PROJECT AAN DE REALISATIE VAN DE LABORATORIUMROL In maatschappelijk innoverende praktijken experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken
 20. 20. Maatschappelijk middenveld: Civiele maatschappij Burger- initiatieven Jeugdwerk Sociaal- cultureel volwassenen -werk Werkgevers- vereniging Vakbonden Zieken- fondsen Lobby- groepen Politieke denktanksPrivate leefwereld Markt Staat Moderne democratie
 21. 21. DRIE SOCIAAL-CULTURELE ROLLEN MVT: “Deze rollen verwijzen naar de manier waarop het sociaal-cultureel volwassenenwerk zich kan verhouden tot de samenleving en wat het kan bijdragen aan de vormgeving van de samenleving. De drie maatschappelijke rollen geven dus aan wat de opstelling én de bijdrage van sociaal-culturele volwassenenorganisaties kan zijn in de processen die de samenleving vormgeven en aan de relaties met andere maatschappelijke actoren.” • Verbindende rol • Kritische rol • Laboratoriumrol
 22. 22. LABORATORIUMROL IN MEMORIE VAN TOELICHTING “De ‘laboratoriumrol’ verwijst naar processen van maatschappelijke verandering als antwoord op samenlevingskwesties. In maatschappelijk innoverende praktijken, zoeken en proberen mensen, groepen, organisaties en gemeenschappen al lerend antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen. Organisaties kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, thema’s functiemixen, … en mogen daar ook in mislukken. Individuen ontwikkelen zo hun ondernemend burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de laboratoriumrol.”
 23. 23. Laboratoriumrol gaat over: Maatschappelijke innovatie Missiegedreven Maatschappelijke relevantie
 24. 24. HARDNEKKIGE MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN EN UITDAGINGEN COMPLEX ONZEKER MOEILIJK STUURBAAR MOEILIJK GRIJPBAAR LEREN VAN DE GESCHIEDENIS?
 25. 25. MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE BEGREPEN ALS ‘VERANDERDE MAATSCHAPPELIJKE SPELREGELS’ Spelregels regelen de interacties • Tussen mensen • Tussen mensen en systemen • Binnen en tussen systemen Spelregels betreffen onder andere eigenaarschap, besturing, verdeling van macht en mogelijkheden, sociale ordeningen, …
 26. 26. MAATSCHAPPELIJK INNOVERENDE PRAKTIJKEN VOORAFBEELDING VAN VERANDERDE MAATSCHAPPELIJKE SPELREGELS GEDACHT ALS DEEL VAN EEN SAMENSTROOM
 27. 27. HYPOTHESE VAN DE VEELBELOVENDHEID: HOOP OP EEN ALS RELEVANT BELEEFDE PRAKTIJK MET SLAAGKANS HOOP OP BIJDRAGE AAN HISTORISCH PROCES
 28. 28. MAATSCHAPPELIJK INNOVEREN Complexiteit dwingt tot ‘samenstromen’ van een veelheid van aansluitende, complementaire of zelfs tegenstrijdige praktijken Toets van de geschiedenis: maatschappelijke leerprocessen verlopen traag
 29. 29. KERNVRAAG: DRAGEN WE BIJ AAN VERANDERENDE MAATSCHAPPELIJKE SPELREGELS? Welke maatschappelijke spelregels willen we veranderd zien vanuit onze missie? Welke maatschappelijke spelregels zouden we in de toekomst in de samenleving waar en algemeen willen maken? Op welke manier is de praktijk die we voorstellen een voorafspiegeling van die nieuwe, gewenste maatschappelijke spelregels? Hoe maken we die spelregels nu al waar binnen de beperkte context van de praktijk?
 30. 30. HOE INDIENEN? IN KIOSK! https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm Of gewoon googelen: “Kiosk – CJM” en je komt snel waar je moet zijn …

×