O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 36 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (12)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Europa voor de burger (20)

Mais de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Europa voor de burger

 1. 1. Europa voor de Burger 2014-2020 ©SHUTTERSTOCK
 2. 2. EUROPA VOOR DE BURGER 2014-2020 • Europees subsidieprogramma onder DG Migration & Home Affairs • Gecentraliseerd bij het uitvoerend agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele media en Cultuur (EACEA)
 3. 3. 2014-2020 DOELSTELLINGEN Kloof tussen Europa en de Burger verkleinen • Bijdragen aan begrip dat burgers hebben van EU, haar geschiedenis en diversiteit • Europees burgerschap ontwikkelen en democratische participatie verbeteren
 4. 4. 2014-2020 ACTIES 1. Europees gedenken 2. Democratisch engagement en Burgerparticipatie 2.1 Stedenbanden 2.2 Netwerken van steden 2.3 Projecten van maatschappelijke organisaties
 5. 5. 1. Europees gedenken 2014-2020 ©IStock
 6. 6. 1. EUROPEES GEDENKEN MEERJARIGE PRIORITEITEN 2016-2020 • Herdenken van grote historische keerpunten in de recente Europese geschiedenis • Het Europees maatschappelijk leven en democratische bewegingen onder totalitaire regimes • Ostracisme en het verlies van burgerschap onder totalitaire regimes: lessen trekken voor de toekomst • Democratische transitie, toegang tot de Europese Unie en ‘Europeanisatie’
 7. 7. 1. EUROPEES GEDENKEN HISTORISCHE KEERPUNTEN • Voor 2017: • 1917 De sociale en politieke revoluties, de val van keizerrijken en hun impact op het Europese politieke en historische landschap • 1957 Het verdrag van Rome en het begin van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) • Voor 2018: • 1918 - Het einde van WOI, de opkomst van natiestaten en het mislukken van een Europese coöperatie en vreedzame co- existentie • 1938/1939 - Start van WOII • 1948 - Start van de Koude Oorlog • 1948 - Het congres van Den Haag en de integratie van Europa • 1968 - Protest en burgerrechtenbewegingen, invasie van Tsjecho- Slowakije, studentenprotesten en antisemitische campagnes in Polen
 8. 8. 1. EUROPEES GEDENKEN CRITERIA • Wie? – Lokale en regionale overheden – Non-profitorganisaties, incl. maatschappelijke organisaties – Verenigingen van overlevenden – Cultuur-/jongeren-/onderwijs-/onderzoeksinstellingen – Verenigingen van partnersteden • Maximaal €100.000 (lump sums) • Projectduur max. 18 maanden • Volgende deadline 1 maart 2017 - Project start tussen 1/8/2017 en 31/1/2018
 9. 9. 1. EUROPEES GEDENKEN VOORBEELD • All quiet (2014) – Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw (BE) + EE + IT + ES + SI + NL + DE + UK + IE – €80.250 • Testimony – Truth or Politics. The Concept of Testimony in the commemoration of the Yugoslav Wars (2016) – Center for Cultural Decontamination (RS) + Via Lactea (BE) + IT + RS + DE + AT – €95.000
 10. 10. EUROPEES GEDENKEN DEADLINE 1 maart 2014 Verwacht aantal goedgekeurde projecten: 56 2014-2020 2. Democratisch engagement en burgerparticipatie ©IStock
 11. 11. 2. EUROPESE BURGERPARTICIPATIE DOELSTELLINGEN Samenbrengen van Europese burgers om samen te werken rond verschillende thema’s die in lijn liggen met de doelstellingen van het programma
 12. 12. 2. EUROPESE BURGERPARTICIPATIE PROJECTMOGELIJKHEDEN 2.1 Stedenbanden 2.2 Netwerken van steden 2.3 Projecten van maatschappelijke organisaties
 13. 13. 2. EUROPESE BURGERPARTICIPATIE MEERJARIGE PRIORITEITEN 2016-2020 • Het begrijpen van en het debatteren over Euroscepticisme • Solidariteit in tijden van crisis • Het bestrijden van stigmatisering van ‘migranten' en het opbouwen van counter narratives om de interculturele dialoog en wederzijds begrip te bevorderen • Debatteren over de toekomst van de Europese Unie
 14. 14. 2014-2020 2.1 Stedenbanden ©Camille Droogmans – Geelse Eurofeesten
 15. 15. 2.1 STEDENBANDEN CRITERIA • Wie? – Steden en gemeenten – Stedenbandencomités – Vzw’s die lokale autoriteiten vertegenwoordigen • Minimaal 2 landen • Maximaal €25.000 (lump sums) • Projectduur max. 21 dagen
 16. 16. 2.1 STEDENBANDEN CRITERIA • Volgende deadlines • 1 maart 2017 Project start tussen 1/7/2017 en 31/3/2018 • 1 september 2017 Project start tussen 1/1/2018 en 30/9/2018
 17. 17. 2.1 STEDENBANDEN VOORBEELD • ‘Linden salutes Linden’: Town Twinning Meeting: Living in a Democratic, Egalitarian and Non-violent Society (2016) – Lalin-Cirla (ES) + Linden (BE) + NL + FR + DE + AT – €7.500 • A debate on The Future of Europe following the UK referendum on EU membership (2016) – Newbury (UK) + Eeklo (BE) + ES + FR + IT + DE + HU – €14.500
 18. 18. 2.2 Netwerken van steden 2014-2020
 19. 19. 2.2 NETWERKEN VAN STEDEN CRITERIA • Wie? – Steden en Gemeenten – Stedenbandencomités/netwerken – Federaties/verenigingen van lokale overheden – Vzw’s die lokale autoriteiten vertegenwoordigen – Andere niveaus van lokale en regionale autoriteiten
 20. 20. 2.2 NETWERKEN VAN STEDEN CRITERIA • Minimaal 4 landen • Maximaal €150.000 (lump sums) • Projectduur max. 24 maanden • Minimum 4 evenementen
 21. 21. 2.2 NETWERKEN VAN STEDEN CRITERIA • Volgende deadlines • 1 maart 2017 Project start tussen 1/7/2017 en 31/12/2017 • 1 september 2017 Project start tussen 1/1/2018 en 30/6/2018
 22. 22. 2.2 NETWERKEN VAN STEDEN VOORBEELD • LOCAL WOMEN: European network for the integration of the immigrant women at local level (2016) – Stad Elda (ES) + Finnovaregio (BE) + BG + IT + EL + PL + SI – €142.500 • On tour for Europe; bringing youth step by step to active citzenship and job-creation (2015) – Stad Hasselt (BE) + UK + ES + DE + FR + IT + NL + LT + EL – €100.000
 23. 23. 2.3 Projecten van Maatschappelijke Organisaties 2014-2020 ©Duman Abdul-Vahit – Citymine(d)
 24. 24. 2.3 PROJECTENVAN MAATSCHAPPELIJKEORGANISATIES CRITERIA • Maatschappelijke organisaties o.a. culturele organisaties, onderwijsorganisaties, onderzoeksinstellingen, enz. • Minimaal 3 landen • Maximaal €150.000 (lump sums) • Projectduur max. 18 maanden • Link met beleid!
 25. 25. 2.3 PROJECTENVAN MAATSCHAPPELIJKEORGANISATIES CRITERIA Volgende deadline • 1 Maart 2017 Project start tussen 1/8/2017 en 31/1/2018
 26. 26. 2.3 PROJECTENVAN MAATSCHAPPELIJKEORGANISATIES VOORBEELD • Challenges to Europe's key values, and the Future of Europe (2015) – Gulliver Clearing House Foundation (BG) + De Buren (BE) + PL + DE + UK + SK + ES – €150.000 • Reinventing European Solidarity And Raising Tolerance – Scientific Research Laboratory Athens (EL) + Votewatch Europe (BE) + AL + CY – €149.750
 27. 27. OVERZICHT CRITERIA Actie Wie Minimum # partners Maximum subsidie Maximumduur 1. Europees gedenken Lokale en regionale overheden, vzw’s 1 €100.000 18 maanden Actie Wie Minimum # partners Maximum subsidie Maximumduur 2. Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie 2.1 Stedenbanden (= town twinning) Steden en Gemeenten Stedenbandencomité, Vzw’s die lokale autoriteiten vertegenwoordigen 2 landen €25.000 21 dagen 2.2 Netwerken van steden Steden en Gemeenten Stedenbandencomités Vzw’s die lokale autoriteiten vertegenwoordigen Netwerken van steden en gemeenten Andere niveaus van lokale en regionale autoriteiten 4 landen €150.000 24 maanden (minstens 4 evenementen) 2.3 Projecten van maatschappelijke org Maatschappelijke organisaties o.a. maatschappelijke organisaties, culturele organisaties, onderwijsorganisaties, onderzoeksinstellingen, enz. 3 landen €150.000 18 maanden
 28. 28. Kalender 2014-2020 Actie Deadline indienen Project aanvang 1. Europees gedenken 1 maart 1 augustus van het jaar van de deadline en 31 januari van het jaar na de deadline Actie Deadline indienen Project aanvang 2. Democratischebetrokkenheid en burgerparticipatie 2.1 Stedenbanden 1 maart 1 juli van het jaar van de deadline en 31 maart van het jaar na de deadline 1 september 1 januari en 30 september van het jaar na de deadline 2.2 Netwerken van steden 1 maart 1 juli en 31 december van het jaar van de deadline 1 september 1 januari en 30 juni van het jaar na de deadline 2.3 Projecten van maatschappelijke organisaties 1 maart 1 augustus en 31 januari van het jaar na de deadline
 29. 29. Deelnemende landen • 28 EU lidstaten • Servië • Montenegro • FYR Macedonië • Bosnia & Herzegovina • Albanië 2014-2020 ©IStock
 30. 30. FORMELE BASISVOORWAARDEN • Publiekrechtelijke organisaties of non- profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid • Projectactiviteiten in deelnemende landen, geografische spreiding • Inachtneming van de termijnen • Dubbele EU Financiering niet mogelijk • Cofinanciering • Sinds 2017: Europees solidariteitskorps
 31. 31. FINANCIERING Via Lump sums Lump sums voor 1. Europees Gedenken, 2.2 netwerken van steden, 2.3 projecten van maatschappelijke organisaties
 32. 32. FINANCIERING Lump sums voor 2.1 stedenbanden Lump sums voorbereidende activiteiten 1. Europees gedenken en 2.3 projecten van maatschappelijke organisaties
 33. 33. ENKELE TIPS (I) • Lees zorgvuldig de programmagids (sleutelwoorden) • Events-based aanpak • Onderzoek wat in het verleden al gedaan is • Groot & cross sectoraal partnerschap • Betrek ook partners zonder ervaring • Vermijd vervolgprojecten van reeds gesubsidieerde projecten
 34. 34. ENKELE TIPS (II) • Ontwikkel tastbare en innovatieve output (mapping, toolbox etc.) • Gebruik opsommingstekens • Hoe gedetailleerder hoe beter • Verzeker de duurzaamheid van het project • Richt op directe en indirecte impact • Investeer in projectzichtbaarheid
 35. 35. VOORMALIGE PROJECTEN & PARTNERS • Europe for Citizens projects: http://ec.europa.eu/programmes/europe-for- citizens/projects • Europa voor de Burger netwerk: Website ECP • Bestaande databanken: Otlas, Eurodesk • Houd het EU Citizenship Portal in het oog voor evenementen • Networking events, conferenties, infodagen
 36. 36. MEER INFORMATIE? Website DG Home & Migration affairs http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what- we-do/policies/citizenship- programme/index_en.htm Website EACEA http://eacea.ec.europa.eu/citizenship Contactpunt Vlaanderen http://www.cjsm.vlaanderen.be/ecp à marie.renier@cjsm.vlaanderen.be à Nieuwsbrief à www.facebook.com/ECPFlanders Vleva subsidiewijzer http://www.vleva.eu/subsidiewijzer 2014-2020

×