O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 november 2021)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 november 2021)

Baixar para ler offline

De ondertitel van ‘Het klimaat zijn wij’ van de Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer slaat de spijker op zijn kop: ‘De wereld redden begint bij het ontbijt’. Niet evident want de voedselproductie is grotendeels in handen van marktspelers. Voedsel opnieuw ontwikkelen als een common met gedeeld eigenaarschap en gebruik biedt tal van kansen. Commons versterken lokale gemeenschappen en netwerken. Ze dragen bij aan een meer duurzame voedselproductie op mondiaal vlak. En ze verlenen een grotere groep verbruikers toegang tot gezonde, lokaal geproduceerde duurzame voeding. Denk maar aan Bio land funds, Community Supporter Agriculture (CSA), stadstuinieren, coöperatieve kruidenierswinkels enz.

Hoe kan commoning bijdragen tot een duurzame en rechtvaardige voedseltransitie? Wat is er nodig om die transitie te verduurzamen? En hoe kan jij hier vanuit de civiel sociaal-culturele sector aan meewerken? In deze sessie verdiep je je in deze boeiende vragen.

Dirk Holemans geeft je een inleiding tot de commons in voedselsystemen. Hij schetst het belang van de recommoning van grond en oogst.

De ondertitel van ‘Het klimaat zijn wij’ van de Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer slaat de spijker op zijn kop: ‘De wereld redden begint bij het ontbijt’. Niet evident want de voedselproductie is grotendeels in handen van marktspelers. Voedsel opnieuw ontwikkelen als een common met gedeeld eigenaarschap en gebruik biedt tal van kansen. Commons versterken lokale gemeenschappen en netwerken. Ze dragen bij aan een meer duurzame voedselproductie op mondiaal vlak. En ze verlenen een grotere groep verbruikers toegang tot gezonde, lokaal geproduceerde duurzame voeding. Denk maar aan Bio land funds, Community Supporter Agriculture (CSA), stadstuinieren, coöperatieve kruidenierswinkels enz.

Hoe kan commoning bijdragen tot een duurzame en rechtvaardige voedseltransitie? Wat is er nodig om die transitie te verduurzamen? En hoe kan jij hier vanuit de civiel sociaal-culturele sector aan meewerken? In deze sessie verdiep je je in deze boeiende vragen.

Dirk Holemans geeft je een inleiding tot de commons in voedselsystemen. Hij schetst het belang van de recommoning van grond en oogst.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 november 2021) (20)

Anúncio

Mais de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 november 2021)

 1. 1. Socius Trefdag - Voedsel & commoning Dirk Holemans Coördinator Denktank Oikos – doctoraal onderzoeker commons UA
 2. 2. Een gebroken voedselsysteem vol gebreken
 3. 3. Wat als overheid én markt tekort schieten, juist daar waar het op aan komt?
 4. 4. Drie historische golven van commons, telkens bij gecombineerd markt-overheid falen Tweede golf: industriële samenleving -> coöperaties, vakbonden, hulpkassen (mutualiteiten), … : de bouwstenen van de latere nationale sociale zekerheid Eerste golf: Middeleeuwen -> gilden in de steden, meenten op het platteland
 5. 5. Nu: nieuwe commons golf bijvoorbeeld energiecoöperaties België Nederland 0 5 10 15 20 25 30 1991 1996 2001 2006 2011 2016
 6. 6. Elinor Ostrom: deed decennialang onderzoek naar commons in de luwte, tot ze tijdens de financieel-economische crisis … de Nobelprijs Economie krijgt
 7. 7. De grammatica van de commons Hulpmiddelen: grond, culturele expressie, … Mensen: communicatie & samenwerking Regels: bepaald door groep gebruikers: ingewikkeld sociaal proces van commoning Gemeengoed Commoners Commoning
 8. 8. De grammatica van de commons Elinor Ostrom: kenmerken van sterke commons: -Helder omschreven en erkende grenzen -Toegang- en gebruiksregels aangepast aan context -Collectieve regels voor participatieve besluitvorming -Monitoring van gebruik en staat van commons door gebruikers met mandaat van gemeenschap -Progressieve en flexibele sanctionering -Eenvoudige regels voor conflicthantering -Zelfbepaling van gemeenschap erkend door hiërarchische autoriteit
 9. 9. Oude en nieuwe commons: de digitale wereld - Open source software en kennissystemen - Linux: besturingssysteem - Wikipedia: - basisregel: iedereen kan bijdragen, controle achteraf: peer to peer) - Van wie is Wikipedia?
 10. 10. Commons: ander wereldbeeld en mensbeeld -> samenwerking staat voorop: homo cooperans
 11. 11. Van wie is de wind? Tot wie behoort de grond?
 12. 12. 13 CSA Community Supported Agriculture Consumenten verbinden zich opnieuw met boer en grond 1 1 2 5 7 8 14 19 37 47 51 0 10 20 30 40 50 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CSA Boerderijen België
 13. 13. 14 Voedselteams https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/video?vid=571137286
 14. 14. 15
 15. 15. 16 GASAP Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture Paysanne Des ‘mangeurs’ qui prennent directement un abonnement (trois mois) sur la récolte d’un producteur local - 91 groupes et 9000 mangeurs et 40 producteurs - Cellule de coordination 5 collaborateurs rémunérés - Bio, durable 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 16. 16. Commons Markt Publiek Tussenstand: drie grote organisatieprincipes -en dus geen twee, of zeker geen een dat zaligmakend is… -mengvormen zijn mogelijk: pleidooi voor publiek-civiele samenwerking - commons: doorgaans hybride samenwerkingsverbanden
 17. 17. Agro-ecologie Agroecologie = een geïntegreerde aanpak die tegelijkertijd ecologische en sociale concepten en principes toepast op het ontwerp en beheer van voedsel- en landbouwsystemen. Het probeert de interacties, de relaties tussen planten, dieren, bodem, mensen en het milieu te herstellen en versterken, rekening houdend met de sociale aspecten die moeten worden aangepakt voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem. = sociale beweging, onderzoeksveld en landbouwpraktijk = territoriaal en bottom-up: co-creatie van kennis en erkenning van tradities en lokale kennis 10 bouwstenen: diversiteit, synergiën, efficiëntie, veerkracht, recycling, co-creatie en delen van kennis + waardengedreven, belang van cultuur + zorgzaam beheer en beleid, circulaire en solidaire economie
 18. 18. Bron: IPES Food
 19. 19. Kortere en eerlijke ketens -> de link tussen boer en consument (burger) herstellen: voedselteams, community supported agriculture boerderijen, boerenmarkten, hoevewinkels, … -> ook business-to-business: inzet nieuwe digitale platformen (Gent: Vanier) -> Food hubs: collectieve plekken om regional geproduceerd voedsel op te slaan, te verwerken, distribueren, verkopen, etc. = is ook belangrijke manier om voedselverspilling te voorkomen en plastic verpakkingen – nodig in lange transportketens – te vermijden = onderdeel van transitie naar circulaire economie => Rol lokale/regionale besturen: Voedselraad, openbare aanbestedingen
 20. 20. Commons: de burgers moeten hun plan trekken? - Nederland: van welvaartstaat naar participatiestaat, Groot- Brittannië : de Big Society - Focus op zelfredzaamheid van boven opgelegd, in combinatie met afbouw publieke sector bv. UK: openbare bib’s sluiten en hopen op burgeriniatief <-> Commons: samenredzaamheid van onderuit opgebouwd, ondersteund door partnerstaat Bv. burgerzadenruilbank in openbare bibliotheek
 21. 21. De kans die Commons ons biedt Twee grote uitdagingen combineren: - Alternatief voor groei-economie en hyperconsumentisme: op zoek naar nieuwe invulling van welvaart: Welvaart zonder Groei - Zoektocht naar modellen voor deze transitie: de commons als goederen die collectieve actie vereisen om beheerd te worden in het algemeen belang Commons: Zorgzaam beheer van wat ons verbindt
 22. 22. Land commons: de zaden van een realistische utopie
 23. 23. Meer weten? Meer lezen? info@oikos.be - www.oikos.be

×