O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Aan de slag met de gemeenschapsvormende functie - Marc Jans (Socius)

583 visualizações

Publicada em

Presentatie vorming 'Aan de slag met de gemeenschapsvormende functie' (18 maart en 29 april 2019) - Socius (www.socius.be)

Publicada em: Educação
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Aan de slag met de gemeenschapsvormende functie - Marc Jans (Socius)

 1. 1. Aan de slag met de gemeenschapsvormende functie socius, 18 maart 2019
 2. 2. Voormiddag • situering in decreet (kort) • inhoudelijke bouwstenen voor een visie (uitgebreid) • visie – wat bedoelen we daarmee? Namiddag • oefening: missie –> handelingslogica • oefening: praktijken –> expliciteren handelingslogica • oefening: verhouding met andere functies en rollen
 3. 3. GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE: doelgericht ondersteunen en faciliteren van processen en praktijken die leiden tot vormen en ondersteunen van groepen en gemeenschappen of versterken van de interactie tussen groepen en gemeenschappen. GROEP: het geheel van deelnemers aan en deelhebbers in een sociaal-culturele praktijk. GEMEENSCHAP: een netwerk van personen die in zelforganisatie en samenwerking samen iets delen: • persoonskenmerken (demografisch, sociaaleconomisch, …) • betekenissen, normen en waarden (cultuur, overtuiging, religie, …) • goederen (een gemeen goed, middelen, …) • geografische ruimte (plaats, buurt, ...) • agenda, ambitie (< 2°, armoede bestrijden, …) Binnen een gemeenschap kunnen verschillende DOELGROEPEN betrokken zijn (vrouwen, senioren, …), waaronder ook KANSENGROEPEN (doelgroepen die minder bereikt wordt door het sociaal-cultureel aanbod) Decreet: definities
 4. 4. Beoordelingscommissie: 1. je visie op groepen en gemeenschappen en interacties daartussen aangeven in relatie tot de missie van je organisatie 2. een verantwoorde toekomstige werkwijze om processen te ondersteunen en te faciliteren die leiden tot het vormen van groepen en gemeenschappen of tot interacties tussen groepen en gemeenschappen Visitatiecommissie: 1. met werkingsgegevens aangeven welke initiatieven je ondernomen hebt om de vorming van groepen en gemeenschappen te ondersteunen en te faciliteren of om interacties tussen groepen en gemeenschappen te stimuleren 2. gemeenschapsvormende processen en praktijken en de resultaten daarvan in beeld brengen Decreet: to do’s
 5. 5. Gemeenschapsvormende functie: jouw visie Modelpraktijken sluiten aan bij DNA van je organisatie, op basis van praktische wijsheid • Welke groepen? • Welke gemeenschap(pen)? • Wat wordt er gedeeld in die gemeenschap(pen)? • Welke kenmerken, processen, dynamieken typeren die groepen, gemeenschappen? • Welke interactie is er tussen die groepen, gemeenschappen? • Welke interventies, werkwijze, handelingen stel je (werkwijze)? • Wat zijn de effecten daarvan op die groepen, gemeenschap(pen) (resultaten)? • Welke van die effecten zijn gewenst, dragen bij tot het realiseren van je missie (visie op groepen, gemeenschappen en de interactie ertussen)?
 6. 6. Missie toekomstbeeld, ambitie op langere termijn • Welke ambitie (missie) streeft jouw organisatie na? • Welke groepen en gemeenschap(pen) zijn daarvoor belangrijk? • Wat moet er in die groepen, gemeenschappen veranderen om je ambitie te kunnen waarmaken (visie op groepen en gemeenschappen / resultaat)? • Welke interactie tussen groepen en gemeenschappen is wenselijk om je ambitie te kunnen waarmaken (visie op interactie tussen groepen en gemeenschappen / resultaat)? • Hoe kan je de gewenste verandering in groepen, gemeenschappen of in de interactie tussen groepen, gemeenschappen bewerkstelligen (werkwijze)? • Hoe dragen zo’n veraderingen bij tot het realiseren van je ambitie (relatie tot je missie)? Gemeenschapsvormende functie: jouw visie
 7. 7. Maatschappelijke context individualisering, toenemende diversiteit, migratie, multiple identiteiten, virtuele identiteiten, … Þ fragmentering leefwerelden Þ samenleving = gemeenschap van gemeenschappen welke groepen en gemeenschappen spelen in jouw interessesfeer (cf. ambitie) en welke interactie is daartussen?
 8. 8. Maatschappelijke context globalisering, glokalisering, veranderende relatie tussen middenveld, overheid, burgers en markt, informatisering, ecologische risico’s, superdiversiteit, … Þ maatschappelijke systemen (o.a. de welvaartstaat) onder druk Þ transitieprocessen, processen van sociaal leren, maatschappelijk innoveren welke groepen en gemeenschappen dragen bij tot of bemoeilijken zo’n processen die in je interessesfeer (cf. ambitie) liggen?
 9. 9. Inspiratiebronnen • Sociaal kapitaal • Sociale cohesie • Kritische benadering • Gemeenschap van gemeenschappen • Kruispuntdenken • Gemeenschapsdynamieken • Toegang en uitsluiting • Bronnen van solidariteit • Positie sociaal-cultureel werkers
 10. 10. Sociaal kapitaal • = netwerken tussen mensen die steunen op gedeelde normen en vertrouwen • R. Putnam • Staat van het sociaal kapitaal in Vlaanderen (Marc Hooghe e.a.) • gesegregeerde vormen van participatie aan verenigingen (soort zoekt soort) • algemene daling van lidmaatschap aan verenigingen • oververtegenwoordiging van vrouwen, 55-plussers en hoger opgeleiden • stijgend gevoel van onveligheid • wantrouwen ten aanzien van migranten • => sociale cohesie staat hoog op de politieke agenda cf. verwijzing naar deze benadering in de memorie van toelichting
 11. 11. Bonding netwerken verbindingen tussen mensen die elkaar als gelijke ervaren (symbolen) Bridging netwerken netwerken tussen mensen uit verschillende groepen in de samenleving (ontmoeting) Bonding Bonding Bonding Bridging
 12. 12. Sociale cohesie Verwant aan de sociaal kapitaalbenadering Ideaal: een homogene gemeenschap op basis van de bestaande orde Werkwijze: interne spanningen binnen een gemeenschap en tussen gemeenschappen beperken en hanteerbaar maken en houden Instrumenten: • symbolen • ontmoeting • socialiseren in bestaande orde (bv. gedeelde sokkel van waarden en normen)
 13. 13. Maatschappelijke context: fragmentering leefwerelden systemen onder druk => • symbolen en bonding werkt ook polarisering in de hand • ontmoeting en bridging leidt ook tot segregatie, vooroordelen, racisme, … Spanningsveld (visie, missie) tussen integratie in een bestaande orde (cf. sociale cohesie) en transformatie van de bestaande orde (cf. kritische benadering) sociaal kapitaal en sociale cohesie
 14. 14. Kritische benadering Inspiratie: Pablo Freire Ideaal: transformatie van de bestaande orde, een alternatieve gemeenschap Werkwijze: • spanningen in en tussen gemeenschappen zichtbaar maken • verzet, strijd tegen onderdrukkende systemen • positie van kansengroepen in de gemeenschap versterken • emanciperen, empoweren
 15. 15. Sociaal kapitaal, sociale cohesie, kritische benadering Vertrekken van een vooraf bepaald beeld van de ‘ideale’ gemeenschap Op niveau van visie: • Hoe ziet de ideale gemeenschap er uit? • Wat hebben doelgroepen, kansengroepen nodig om te kunnen participeren aan zo’n ‘ideale’ gemeenschap? Op niveau van interventies: • ideale gemeenschap vorm geven sociaal kapitaal, sociale cohesie: bonding, bridging, spanningen reduceren, symbolen introduceren, ontmoeting organiseren, … kritische benadering: spanningen zichtbaar maken, verzetten, strijd voeren, symbolen introduceren, … • doelgroepen, kansengroepen toerusten om aan de ideale gemeenschap te kunnen participeren sociaal kapitaal, sociale cohesie : socialiseren, integreren in bestaande orde, … kritische benadering: emanciperen, empoweren, integreren in nieuwe orde, …
 16. 16. Gemeenschap van gemeenschappen • Maatschappelijke context (gefragmenteerde leefwerelden, systemen onder druk, superdiversiteit) Þ vooraf bepalen van de ‘ideale’ gemeenschap is vandaag niet langer mogelijk • Samenleving is per definitie niet homogeen – en homogeen is ook niet nastrevenswaardig • Samenleving is netwerk van gemeenschappen
 17. 17. Gemeenschap van gemeenschappen • Dewey: gemeenschap is een praktijk, een dagelijkse opgave • betrokken zijn en contact maken met de ‘anderen’ • voortdurend zoeken naar wat we delen met de ‘andere’ • die ‘open’ zoektocht verbindt • streefdoel: een goed functionerende gemeenschap van gemeenschappen • recht doen aan de individualiteit, maar toch leren omgaan met verschil, met de ‘spanning’ die ontstaat door verschil (kruispuntdenken is daartoe een inspirerend model)
 18. 18. • we combineren tegelijkertijd verschillende kenmerken die ons toelaten om tot verschillende gemeenschappen te behoren • afhankelijk van plaats, moment en machtsverhoudingen wegen bepaalde kenmerken meer door dan anderen • kruispuntdenken: samenhang en verwevenheid van die kenmerken die er op een bepaald moment en plaats toe doen in rekening brengen • Inspiratie: “Ella” Kruispuntdenken
 19. 19. Drie gemeenschapsdynamieken Rationele gemeenschap: • duidelijke normen en spelregels staan centraal • iedereen gelijk => ‘wij’ • normerende dynamiek Sociale gemeenschap: • interacties tussen mensen staan centraal • gemeenschappelijkheid ontwikkelen => ‘wij’ • verbindende dynamiek Politieke gemeenschap: • verschillen, spanning, wrijving staan centraal • dagen de gemeenschap uit => potentieel andere ‘wij’ • onderbrekende dynamiek
 20. 20. Drie gemeenschapsdynamieken normeren verbinden onderbreken • iedereen heeft dezelfde (mensen)rechten • iedereen heeft dezelfde lidkaart • iedereen volgt dezelfde levensstijl • iedereen gelooft in dezelfde god • iedereen spreekt dezelfde taal • iedereen zet zijn vuilbak op dezelfde dag buiten • iedereen schudt elkaar de hand • … • gewoontes ontwikkelen die we op den duur gaan delen door bijvoorbeeld activiteiten te hernemen (gewoontevorming) • bepaalde middelen zoals voeding of ruimte delen (gemeengoedpraktijken) • samenwerken aan een bepaalde taak (praktijkgemeenschappen) • delen van verhalen over het verleden (herdenkingspraktijken) • … • staken, protesteren, betogen • een alternatief, nieuwe praktijk, woordenschat ontwikkelen • debat organiseren • op begrip brengen, articuleren van ervaringen, percepties, • …
 21. 21. Toegang tot gemeenschappen Begrippen en bijhorende processen en strategieën die de toegang tot een gemeenschap bepalen: • inclusie • exclusie of uitsluiting • segregatie • integratie • assimilatie Zie Sami Zemni en Joachim Ben Yakoub in GEMEEN.D.
 22. 22. Toegang tot gemeenschappen
 23. 23. Bronnen van solidariteit Wederzijdse afhankelijkheid • liberale opvatting • bewustzijn dat we van elkaar afhankelijk zijn houdt ons samen Gedeelde waarden en normen • communitaristen • gedeelde waarden en normen zijn het cement van een gemeenschap Strijd • samen ten strijde trekken verbindt • strijd sluit sowieso ook uit Ontmoeting • op een microniveau, daar waar mensen elkaar al dan niet toevallig tegenkomen • voedingsbodem voor gemeenschapsvorming
 24. 24. 2 3 1 Positie sociaal-cultureel werkers 1. Vertrekken van en focussen op processen in één gemeenschap • in sterke mate leefwereldgericht • bonding 2. Spelen op de gedeelde ruimte van twee of meerdere gemeenschappen • bridging 2. vertrekken van en focussen op het complex samenspel van gemeenschappen • in sterke mate systeemgericht • omgaan met machtsverhoudingen
 25. 25. Interventiestrategieën Gemeenschap als entiteit Gemeenschap als pluraliteit Gemeenschaps- educatie Leren functioneren in de bestaande gemeenschap: vooraf gegeven kennis en vaardigheid Leren functioneren in plurale gemeenschap: eigen identiteit ontwikkelen in relatie tot verschil Gemeenschaps- vorming De gemeenschap vormen rond het gedeelde, in de vorm van ‘homogene groepen’ Kritische bevraging van de eigen groepslogica’s, wegwerken van drempel, omgaan met spanning Gemeenschaps- vormgeving Vormen van de ‘juiste en meest waardevolle samenleving’: aannames inbedden in het collectieve bewustzijn Vormgeven aan de kwaliteit van ‘het publieke debat’: groepen leren het eigen oordeel in de publieke ruimte te brengen
 26. 26. Interventiestrategieën
 27. 27. Visie – wat bedoelen we daar mee? • ‘descriptief’: achtergrond en de keuzes die de organisatie maakt expliciteren en onderbouwen. • ‘normatief’: kijk op mens en samenleving, op waarden en normen die je praktijken schragen expliciteren. • ‘logisch’: handelingslogica die je zal hanteren bij het opzetten van praktijken verduidelijken en verantwoorden.
 28. 28. Aan de slag: oefeningen Drie oefeningen • praktijken –> expliciteren handelingslogica • missie –> handelingslogica • verhouding met andere functies en rollen Aanpak • eerst individueel • oefenblad als structuur • per drie uitwisselen • per groep (van drie) één of twee interessante gedachten in plenum delen.
 29. 29. 1. Kies een of een set van modelpraktijken • Waarom behoort die praktijk tot DNA van je organisatie? • Wat typeert de sociaal-cultureel werkers die succesvol aan de slag gaan met die praktijk? 2. Beschrijf de groepen en gemeenschappen die in die praktijk betrokken zijn • Welke groepen? • Welke gemeenschap(pen)? • Wat wordt er gedeeld in die gemeenschap(pen)? • Welke kenmerken, processen, dynamieken typeren die groepen, gemeenschappen? • Welke interactie is er tussen die groepen, gemeenschappen? 3. Beschrijf de werkwijze • Welke interventies, werkwijze, handelingen stellen de sociaal-cultureel werkers in deze praktijk? • Wat is de bedoeling van die interventies, werkwijze, handelingen? • Welke processen zet je in gang of ondersteun je met die werkwijze? 4. Beschrijf de effecten (resultaten) die volgen uit die werkwijze? • Welke veranderingen in die groepen, gemeenschap(pen), interactie tussen gemeenschappen komen tot stand door die interventies? • Hoe komen die veranderingen tot stand door die interventies, welke mechanismen werken hier? 5. Verbindt die effecten met je missie? • Welke van die effecten, veranderingen zijn gewenst? • Dragen die effecten, veranderingen bij tot de realisatie van je missie? Hoe? • Zijn er ook ongewenste effecten? Wat leer je daar uit? Oefenblad 1 5 stappen praktijken –> expliciteren handelingslogica
 30. 30. 1. Missie van je organisatie • Welke ambitie streeft jouw organisatie na? • Wat wil je bereiken, wat moet er in de toekomst veranderd zijn, wanneer is je organisatie overbodig? 2. Bepaal de groepen en gemeenschappen die belangrijk zijn voor jouw missie (cf. jouw maatschappelijke contextanalyse) • Welke groepen en gemeenschap(pen) zijn bepalend voor het realiseren van je missie? (zonder die groepen, gemeenschap(pen) kan je je missie niet waarmaken) • Welke groepen en gemeenschappen zijn relevant, maar niet direct bepalend voor het realiseren van je missie? • Wat wordt er gedeeld in elk van die gemeenschappen? • Welke kenmerken, processen, dynamieken typeren elk van die groepen en gemeenschappen? • Welke interactie is er nu tussen die groepen, gemeenschappen? 3. Beschrijf de gewenste effecten (beoogde resultaten) die bijdragen aan het realiseren van je missie • Welke veranderingen in die groepen en gemeenschap(pen) zijn nodig om je missie te realiseren? • Welke veranderingen in de interactie tussen groepen en gemeenschappen zijn nodig om je missie te realiseren? • Welke processen zijn nodig om je missie te realiseren? 4. Beschrijf de werkwijze • Hoe kan je die beoogde veranderingen in groepen en gemeenschappen tot stand brengen? Wat kan je daaraan doen? • Welke interventies kunnen die veranderingen bewerkstelligen? • Waarom denk je dat die interventies tot de gewenste verandering zullen leiden? Hoe zou dat dan in zijn werk gaan? 5. Anticipeer op mogelijke invloeden die je niet onder controle hebt? • Welke andere invloeden (van buiten je organisatie) zijn bepalend voor de veranderingen die je beoogt in die groepen en gemeenschappen? • Hoe kan je best met die invloeden rekening houden? Oefenblad 2 5 stappen missie –> handelingslogica
 31. 31. Oefenblad 3: verhouding met andere functies en rollen leerfunctie maatschap. bewegingsfunctie culturele functie verbindende rol kritische rol laborol Vanuit je model- praktijk Vanuit je missie

×