O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Butlletí n.28. Acció de Govern

437 visualizações

Publicada em

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* El primer aeroport de la Generalitat de Catalunya
* Catalunya, en la 1ª línia de lluita contra el càncer
* Pels qui més pateixen, més facilitats per accedir a la Renda Mínima d’Inserció
* Més crèdit per les empreses que aposten per créixer

També describim accions específiques territorials:
* l’Alt Pirineu i Aran
* Segrià
* Terres de l’Ebre
* Vallès Oriental

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Butlletí n.28. Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />El primer aeroport de la Generalitat de Catalunya<br />El Govern inaugura l’aeroport de Lleida-Alguaire<br />Entra en funcionament el primer aeroport de la Generalitat.<br />CiU, en 23 anys, va ser incapaçde decidir on ubicar-lo. El PSC, en 6 anys, hadeciditl’emplaçamentil’haconstruït.<br />Ocuparàfins a 900 persones de forma directa quan es desenvolupi tota la política comercial de l’aeroport<br />Serà un delsprincipalsmotorsd’impuls de l’economia de les terres de Lleida, juntamentambel Canal Segarra-Garrigueso el futurFruitcentre, que potenciarà la recerca agroalimentaria<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />El primer aeroport de la Generalitat de Catalunya<br />El Govern inaugura l’aeroport de Lleida-Alguaire<br />Representa la confirmació del saltqualitatiuque han viscutles comunicacions a les Terres de Lleida en la darreradècada:<br /><ul><li>AVEfins a Barcelona i Madrid
 4. 4. Nova estacióintermodal Lleida-Pirineus
 5. 5. Integraciótarifàriade transportpúblic
 6. 6. Adaptació de la Línia de tren de Lleida a Balaguer a les necessitatsdelsciutadans
 7. 7. Autovia A22 i futuresautovies A14 i Ronda Sud Est de Lleida</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />El primer aeroport de la Generalitat de Catalunya<br />El Govern inaugura l’aeroport de Lleida-Alguaire<br />És el primer pasperquèCatalunya tingui una política aeroportuàriapròpia, basada en la participació de les administracions i empresaris del territori en la gestió i la autonomiacomercial delsaeroports<br />En un futur, elsaeroport de Girona, Reus i Sabadell també seran de la Generalitat<br />El Govern del President Montilla treballa perquè la Generalitat siguideterminant en la gestió de l’aerport de Barcelona<br />+ informació: dossier de premsa de l’Aeroport de Lleida-Alguaire<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya, en la 1ª línia de lluita contra el càncer<br />El Govern signa un conveni de col·laboracióamb el Ministeri de Ciència i Innovació per la posada en marxa del Centre Nacional d’AnàlisiGenòmica<br />Catalunya, des del futur Centre Nacional d’AnàlisiGenòmica de Barcelona, participarà en el projecte líder de detecció del càncer, ambelsEUA, Canadà, Austràlia, Japó, Xina, Índia, França i el RegneUnit<br />Cada copmés, es demostra el lideratge de Catalunya en la R+D, tant a nivellespanyol com mundial:<br />Disposem del superordinadorméspotent a Espanyai un delsméspotents a Europa, elMareNostrum<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya, en la 1ª línia de lluita contra el càncer<br />El Govern signa un conveni de col·laboracióamb el Ministeri de Ciència i Innovació per la posada en marxa del Centre Nacional d’AnàlisiGenòmica<br />Sisinvestigadorsde centres catalansguanyenelsprestigiosos ajutsAdvancedGrants de l’EuropeanResearch Council<br />10 científicsnovells van rebre una de les 240 StartingGrantsque atorgaEuropeanResearch Council<br />Catalunya aglutina el major nombre d’empreses innovadores de l’Estat(10.500), més de 3.000 més que la segona, Madrid (7.476)<br />
 10. 10. L’acció de Govern més destacada <br />Catalunya, en la 1ª línia de lluita contra el càncer<br />El Govern signa un conveni de col·laboracióamb el Ministeri de Ciència i Innovació per la posada en marxa del Centre Nacional d’AnàlisiGenòmica<br />Catalunya comptaambgairebé 45.000 investigadors i més de 40 centres de recerca de renom.<br />La recerca d’altnivellés una aposta prioritària del Govern del President Montilla, per això, en el pressupost de l’any 2010, els recursos destinats a R+D s’hanincrementat un 21%, a pesar de la situacióeconòmica<br />
 11. 11. L’acció de Govern més destacada <br />Pelsquiméspateixen, mésfacilitats per accedir a la Renda Mínima d’Inserció<br />Avui entren en vigor les noves mesures per facilitar l’accés a la Renda Mínima d’Inserció<br />Adapteml’accés a la Renda Mínima d’Inserció (RMI) a la realitat de la crisi:<br />El Govern delPresident Montilla redueix a la meitat(de 12 a 6 mesos) elsmesosque es tenenen compte per determinar elsingressos que donen dret a rebreaquestaprestació: persones que recentments’hanquedatsensefeina, ara, ambaquestareducció, tindranmésoportunitatd’accedir a la RMI<br />
 12. 12. L’acció de Govern més destacada <br />Pelsquiméspateixen, mésfacilitats per accedir a la Renda Mínima d’Inserció<br />Avui entren en vigor les noves mesures per facilitar l’accés a la Renda Mínima d’Inserció<br />A partir de l’1 de juny de 2010, i durant un any, només es tindran en compteelsingressosdels4 mesosanteriors<br />Per ferfront a aquestamajorfacilitat per accedir a la RMI, el Govern del President Montilla incrementa enguanyel pressupost per a la RMI en 31 M€ respecte a l’any anterior, arribantals99,4 M€<br />
 13. 13. L’acció de Govern més destacada <br />Pelsquiméspateixen, mésfacilitats per accedir a la Renda Mínima d’Inserció<br />Avui entren en vigor les noves mesures per facilitar l’accés a la Renda Mínima d’Inserció<br />Mésde 49.000 persones es beneficiaran de la RMI<br />Aquesta iniciativa s’emmarca en l’Acorddels 30 compromisos per afrontar la crisi i reactivar l’economia, que el President Montilla va impulsar el passat 21 de desembre<br />
 14. 14. L’acció de Govern més destacada <br />Méscrèdit per les empreses que aposten per créixer<br />El Govern amplia en 100 M€ la línia de préstecs ICF Creixement Empresarial<br />El Governajuda les empreses en plena crisi, i elshidónasuportperquèpuguin continuar elsseusprojectesempresarials, per això:<br />S’ampliaen 100 M€ la línia de préstecs ICF Creixement Empresarial, per ajudar les empreses catalanes per guanyarcompetitivitat<br />
 15. 15. L’acció de Govern més destacada <br />Méscrèdit per les empreses que aposten per créixer<br />El Govern amplia en 100 M€ la línia de préstecs ICF Creixement Empresarial<br />Des de l&apos;inici de la crisi, elGovernha donatsuport i estimulat a les empresescatalanes:<br />Hemdestinat5.500 M€ per al desenvolupament empresarial<br />Hemassessorat a 35.000 emprenedors<br />Hemfinançatmés de 2.000 autònoms<br />Hempromogut la creació i consolidació de 8.000 microempreses<br />
 16. 16. L’acció de Govern més destacada <br />Méscrèdit per les empreses que aposten per créixer<br />El Govern amplia en 100 M€ la línia de préstecs ICF Creixement Empresarial<br />Des de l&apos;inici de la crisi, elGovernha donatsuport i estimulat a les empresescatalanes:<br />Hemreduït a zero el temps que triguen les empreses a cobrar de la Generalitat, gràcies a la líniaConfirming<br />Hemestimulat la demanda de vehicles, amb el Pla Autocat: les vendes de turismeshan crescut un 12%<br />
 17. 17. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A l’Alt Pirineu i Aran...<br /><ul><li>Perllongament de la líniad’autobúsfins a l’aeroport de Barcelona</li></ul>El Governperllonga la líniad’autobús des de La Seu i Puigcerdàfins a l’aeroport de Barcelona<br />Els2 trajectesdiarisque actualmentenllacendirectament les capitals de l’AltUrgell, la Cerdanya i el Berguedàambl’estació del Nord de Barcelona, arribaran ara fins a la T-1 i la T-2 de l’aeroport<br />Apostemclaramentpeltransportpúblic, per això en 3 anyshemposat en servei1 nou tren cada mes i mig, 1 nova línia de transportpúbliccada 5 diesi hemmillorat1 estaciód’autobús cada mes<br />
 18. 18. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Segrià...<br /><ul><li>Millorgestió de residus al Segrià</li></ul>El Governacordafinançar la construcció del Centre de Tractament de ResidusMunicipals del Segrià<br />42 M€ d’inversió per a noves instal·lacions al Segrià, entre aquestes la construcciód’unnou centre de tractament de residusmunicipals<br />Un nou centre de Tractament de ResidusMunicipalsdonaràserveialsmés de 176.000 habitantsde la comarca<br />
 19. 19. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A les Terres de l’Ebre...<br /><ul><li>Inclusió de BaixEbre, el Montsià i la Ribera d’Ebre al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal</li></ul>El Governinclou el BaixEbre, el Montsià i la Ribera d’Ebre al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal<br />A partir de l’anyvinent, el BaixEbre, el Montsià i la Ribera d’Ebreacompanyaran a la Terra Alta dins del grup del Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal<br />Aquestes comarques rebransubvencions per estimular l’activitateconòmica per un valor total de 3,5 M€<br />
 20. 20. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A les Terres de l’Ebre...<br /><ul><li>Inclusió de BaixEbre, el Montsià i la Ribera d’Ebre al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal</li></ul>El Governinclou el BaixEbre, el Montsià i la Ribera d’Ebre al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal<br />La Terra Alta ha rebut, en els dos últimsanys, 920.000 euros en ajuts i 2,4 M€ en crèditstousgràcies a aquestpla<br />El Govern del President Montilla no fuig de les sevesobligacions i fa frontambdecisió al tancament de LEAR impulsant la dinamitzacióeconòmica de les Terres de l’Ebre<br />
 21. 21. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Vallès Oriental...<br /><ul><li>Un Parc de Bombers a Molletampliat i reformat</li></ul>El Govern inaugura les obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers a Mollet del Vallès<br />Més de 2M€ d’inversióper millorar les condicions de treball de 33 bombers i 5 vehiclesde la dotació de Mollet del Vallès<br />El Govern aposta per tenirelsmillors i mésmodernsmitjans per la lluita contra incendis i emergències: prop de 53 M€ d’inversió en elsdarrersanys, i un 17% més de bombers que al 2003, fins arribar alsmés de 5.000 efectius<br />
 22. 22. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Vallès Oriental...<br /><ul><li>Un nou Casal per a la Gent Gran a Llinars del Vallès</li></ul>El Govern inaugura el nou Casal per a la Gent Gran a Llinars del Vallès<br />2,2 M€ per un nou Casal de Gent gran que compta, entre d’altres, amb sala de billar, duesaules-taller, gimnàsambvestidors, sala de lectura, aula informàtica, i perruqueria<br />El Govern treballa per la gent gran activa, per aixòjadisposa de més de 100 casals propis per tot Catalunya.<br />
 23. 23. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Vallès Oriental...<br /><ul><li>Un nou Casal per a la Gent Gran a Llinars del Vallès</li></ul>El Govern inaugura el nou Casal per a la Gent Gran a Llinars del Vallès<br />Per aixòhemestablert la gratuïtat per la gent gran en l’accésalsestudisuniversitaris: elsmajors de 65 anysestanexempts de matrícula per cursar estudisuniversitaris.<br />Posem la cultura a l’abastdelsmajors de 65 anysambdescomptes o entrada gratuïtaalsequipamentsculturals de la Generalitat<br />

×