O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sv politikerskola 121128

379 visualizações

Publicada em

Andreas Ericssons Föreläsningsslides på SVs politikerskola i Göteborg 121128

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sv politikerskola 121128

 1. 1. ––– Samverkan medCivilsamhälletGöteborg 121028
 2. 2. Forum Människor Inflytande Kunskap Pengar
 3. 3. Verktyg Volontärbyrån Techsoup Ideella jobb Omvärldsbevakning
 4. 4. –––Civilsamhället, statistikoch uppdrag
 5. 5. HistoriaEmigration Organisering Rättigheter Välfärd
 6. 6. Dödar välfärdsstaten engagemanget Föregick välfärdsstaten Engagerade medborgare: 52% engagerade, I genomsnitt 16 h /månad Samexisterar och frodas med välfärdsstaten Identifierar och löser behov samt utvecklar metoder.
 7. 7. Sektorn i Sverige Folkrörelse är den moderna grunden 200 000 organisationer (49% yngre än 9 år) 32 miljoner medlemskap 24% av anställda, 76% frivilliga 6% av BNP
 8. 8. Grunder Välfärdsstaten har många källor, civilsamhället en av dem. Idé- och värderingsdriven – inte komplement Erfarenhet och kunskap – högt förtoende Engagemanget är drivkraften Röst för utsatta
 9. 9. Omfattning av ideellt arbete. Andel (%) av den vuxnabefolkningen totalt samt efter kön Män Kvinnor Totalt 1992 52 44 48 1998 53 50 52 2005 53 49 51 2009 54 43 48
 10. 10. Det frivilliga arbetets fördelning på olika insatser. Andel (procent) för dem som arbetar ideellt. 1992 1998 2005 2009Utbildning eller ledarskap 24 21 23 33Styrelseuppdrag/adm. 58 56 70 80Information/opinionsbildning 14 15 15 26Penninginsamling 26 20 20 21Direkta hjälpinsatser 12 12 12 19Andra insatser 3 16 16 12
 11. 11. Medborgarnas engagemang i fem delsektorer 1992 1998 2005 2009Idrott 16 19 20 20Social inriktning 17 18 16 15Boende 5 6 8 7Religion 5 7 6 6Kultur 7 7 5 5Fack 6 6 4 4
 12. 12. Uppfattningar om det frivilliga arbetets betydelse ochroll för samhället. Andel av alla svarande (procent) 1995 1998 2005 2009Frivilliga aktiva ger något annat än det som avlönad, 57 75 65 66professionell personal erbjuderOm regeringen tog sitt fulla ansvar skulle det inte finnas 11 16 18 25något behov av frivilligt arbeteAlla har en moralisk skyldighet att göra frivilliga insatser 42 53 61 54någon i sitt livFrivilligt arbete är ett hot mot avlönat arbete och 10 13 14 11används för att göra nedskärningar i samhällets utgifterEngagemang i frivilligt arbete hjälper människor att ha 74 86 85 88en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle
 13. 13. Vilken var den främsta anledningen till att du börjadearbeta frivilligt? Män Kvinnor Totalt Jag vill bidra till organisationen 66 54 60 Jag vill göra nytta för andra människor 53 62 57 Det är ett sätt att utöva mitt intresse 57 54 55 Det är ett sätt att bidra till mitt lokalsamhälle 35 42 38 Jag vill påverka samhället 14 22 18 Jag vill ingå i ett sammanhang 14 15 14 Jag känner mig tvingad 8 9 9 Jag vill ha något att göra 8 9 8 Annat skäl 14 13 13
 14. 14. Engagemangsmönster baserade påengagemangets längd 2009. Andel (procent) av befolkningen Arbetar ideellt, gjort så i minst fem år 30 Arbetar ideellt, börjat under de senaste fem åren 17 Arbetat ideellt tidigare, slutat under de senaste fem åren 11 Arbetat ideellt tidigare, slutat för mer än fem år sedan 15 Har aldrig arbetat ideellt 26 Vet ej 1 Total 100
 15. 15. Grad av intensitet, baserat på antal timmarideellt arbete i månaden 2009. Timmar per månad Andel av de ideellt engagerade 1 timme 13 2 - 7 timmar 37 8 - 16 timmar 24 17 - 30 timme 14 mer än 31 timmar 12 Total 100
 16. 16. ––– Europarådets kod
 17. 17. Europarådets kod Respektfull och effektiv samverkan i politiskt beslutsfattande
 18. 18. Att skilja på EU och EuroparådetEU Europarådet
 19. 19. Bakgrund Initiativ från Europarådets INGO-konferens Forum utsedd till huvudförfattare tillsammans med CVO England och CNVOS Brett samarbete med idéburna organisationer i hela Europa Godkänd av Europarådet oktober 2009
 20. 20. Om koden Syfte Bidra till att skapa förutsättningar för ett brett och fritt civilsamhället och verklig medborgardemokrati Målgrupper Civilsamhällets organisationer på alla nivåer Offentliga på alla nivåer
 21. 21. Kodens användning Moderna verktyg Fördjupa medborgardeltagande Bättre beslutsunderlag
 22. 22. Hur fungerar koden?PartnerskapDialogSamrådInformationNivå/ Sätta agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformu-Faser lering
 23. 23. Steg i det politiska beslutsfattandetPartnerskap Vad handlar Vilka ord, Hur fattas Hur ska Hur följer BehöverDialog det om? begrepp ska få besluten? besluten man upp man ta nya Vad handlar finnas med? Vem/vilka genomföras? sina beslut tag i enSamråd det inte om? På vilket sätt beslutar? Hur ska det och fråga? Vilka frågor är ska ett förslag Vilka är finansieras? genomföra Kan man viktiga? beskrivas?Information aktiva i Hur ska man nde? lära sig av Vilka är beslutsfase säkra kvalitet? Hur den målgrupperna? n? återkoppla tidigare från de processen som så att berörs? nästa blir bättre?Nivå/ Sätta agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformu-Faser lering
 24. 24. Nivåer av deltagandePartnerskap Ett partnerskap förutsätter delat ansvar i varje steg i den politiska beslutsprocessen från att fastställa agendan, formulera politiken, fatta beslut och genomföra politiska initiativDialog En bred dialog är en tvåvägskommunikation som bygger på gemensamma intressen och eventuella gemensamma mål för at ha ett regelbundet utbyte av synpunkterSamråd Detta är en form av initiativ från myndigheter som efterfrågar input om särskilda politiska frågor från olika aktörer bland annat idéburna organisationerInformation Information är den lägsta nivån av medverkan och består i regel av enkelriktad information från myndigheterna. I detta fall varken krävs eller förväntas en samverkan med eller ett engagemang från idéburna organisationer.Nivå/ Sätta agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformu-Faser lering
 25. 25. Plotta organisationen, sak eller relationPartnerskapDialogSamråd rInformationNivå/ Sätta agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformu-Faser lering
 26. 26. Tack! Andreas Ericssonandreas.ericsson@socialforum.se tw: @andreasericsson www.socialforum.se www.volontarbyran.org www.ideellajobb.se www.techsoup.se

×