O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

פורום מטרופולין בתנועה 4

547 visualizações

Publicada em

פורום מטרופולין בתנועה 4

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

פורום מטרופולין בתנועה 4

 1. 1. ‫דן‬ ‫במטרופולין‬ ‫תחבורה‬ ‫פתרונות‬ ‫לקידום‬ ‫הפורום‬ ‫במעמד‬: ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫תחבורה‬ ‫תיקי‬ ‫ומחזיקי‬ ‫דצמבר‬2015
 2. 2. ‫היום‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכן‬ ‫זמנים‬ ‫וכיבוד‬ ‫התכנסות‬ 10:00 ‫חולדאי‬ ‫רון‬ 10:30 ‫להבי‬ ‫מיטל‬ 10:40 ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫שיח‬,‫מקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫סגנים‬ 11:00 ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ ‫על‬ ‫מסקנות‬ 12:30 ‫עיתונאית‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬(‫בלבד‬ ‫למעוניינים‬) 13:00
 3. 3. ‫באדיבות‬"‫המערכת‬"‫חיימוביץ‬ ‫מיקי‬ ‫עם‬'
 4. 4. ‫רשויות‬‫מטרופוליניות‬‫בעולם‬
 5. 5. ‫ובארץ‬?!?
 6. 6. ‫גדול‬ ‫הכי‬( ...‫ובאנשים‬ ‫בשטח‬) ‫בתחבורה‬‫מזהם‬‫הכי‬... ‫מורכב‬‫הכי‬... ‫רב‬‫עיריות‬‫מספר‬ ‫שלנו‬ ‫והמטרופולין‬
 7. 7. 7,100,00‫יום‬ ‫מידי‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫שעות‬ 15‫מיליארד‬₪‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫תנועה‬ ‫מפקקי‬ ‫כלכלי‬ ‫נזק‬ 7.5‫מיליארד‬$‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫למשק‬ ‫אוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫נזק‬ 2,500‫בשנת‬ ‫אוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫הרוגים‬2010((oecd ‫של‬ ‫ירידה‬ ‫נמדדת‬ ‫כיפור‬ ‫ביום‬99%‫אוויר‬ ‫בזיהום‬ ‫של‬ ‫מעבר‬1%‫לציבורי‬ ‫פרטי‬ ‫מרכב‬=400‫מליון‬₪ ‫מספרים‬ ‫קצת‬...
 8. 8. ‫מגיעים‬ ‫מאיפה‬‫מגיעים‬ ‫כמה‬‫מגיעים‬ ‫לאן‬ 71%‫במכונית‬ 16%‫אוטובוס‬ 12%‫רכבת‬ ‫במטרופולין‬ ‫התעסוקה‬ ‫תנועת‬
 9. 9. ‫המועסקים‬ ‫מגיעים‬ ‫מאיפה‬
 10. 10. ‫במטרופולין‬ ‫הנסיעות‬ ‫התפלגות‬
 11. 11. •‫צפוי‬ ‫המועסקים‬ ‫מספר‬‫לגדול‬ ‫מ‬-397,000 ‫ל‬-486,000 •‫ל‬ ‫ואף‬-625,000(‫של‬ ‫בהנחה‬ 68%‫מימוש‬ ‫שיעור‬) •‫בהתאם‬‫הנסיעות‬ ‫מספר‬ ‫לכך‬ ‫למטרופולין‬‫יוכפל‬!!!... (‫מתכנית‬ ‫נלקחו‬ ‫נתונים‬X‫משרד‬ ‫של‬Y) ‫ב‬ ‫במטרופולין‬ ‫לתעסוקה‬ ‫צפי‬-2030
 12. 12. ‫ת‬ ‫מקומית‬ ‫דוגמא‬ ‫נסיעות‬ ‫התפלגות‬"‫א‬–‫יפו‬ (‫מייצג‬ ‫מדגם‬) ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫של‬ ‫בפרדוקס‬ ‫כלואים‬ ‫שלנו‬ ‫התושבים‬ ‫ב‬-7‫השנים‬ ‫האחרונות‬: ‫השימוש‬ ‫שיעור‬ ‫מ‬ ‫עלה‬ ‫באופניים‬-8% ‫ל‬-20% ‫שיעור‬‫בתח‬ ‫השימוש‬"‫צ‬ ‫מ‬ ‫עלה‬-23%‫ל‬-30% ‫שיעור‬‫ברכב‬ ‫השימוש‬ ‫מ‬ ‫ירד‬ ‫פרטי‬-47%‫ל‬- 42%
 13. 13. ‫משרד‬ ‫התחבורה‬ ‫רשויות‬ ‫עירוניות‬ ‫ארגונים‬ ‫ועמותות‬ ‫איגוד‬ ‫המוניות‬ ‫קוווי‬ ‫שירות‬ ‫רכבת‬ ‫ישראל‬ ‫מפעילי‬ ‫התח‬"‫צ‬ ‫משטרת‬ ‫ישראל‬ ‫נת‬"‫ע‬ ‫נת‬"‫א‬ ‫משרד‬ ‫הפנים‬ ‫המשרד‬ ‫לאיכות‬ ‫הסביבה‬ ‫פורום‬ ‫דן‬ ‫מטרופולין‬ ‫אופניים‬ Car Sharing ‫תחבורת‬ ‫המונים‬ ‫נת‬"‫צים‬ ‫קווים‬ ‫מהירים‬ ‫מוניות‬ ‫שירות‬ ‫מסופים‬ ‫מרכז‬ ‫בקרה‬
 14. 14. •7‫ק‬"‫מ‬=25‫רגילות‬ ‫באופניים‬ ‫רכיבה‬ ‫דקות‬ •‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מאפשרים‬ ‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ ‫ל‬ ‫הטווח‬-20‫ואף‬40‫ק‬"‫מ‬! •‫באופניים‬ ‫השימוש‬ ‫היקף‬‫ממימוש‬ ‫עדיין‬ ‫רחוק‬ ‫הפוטנציאל‬,‫בקרב‬ ‫במיוחד‬‫יוממים‬(‫שגרים‬ ‫במטרופולין‬ ‫ועובדים‬) ‫המשותף‬ ‫במרחב‬ ‫אופניים‬ ‫שבילי‬
 15. 15. "‫משרד‬‫חלון‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫התחבורה‬ ‫לחולל‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫הזדמנויות‬‫מהפך‬ ‫ולהקצות‬‫להקמת‬ ‫משמעותיים‬ ‫משאבים‬ ‫קיבולת‬ ‫ורבת‬ ‫איכותית‬ ‫תשתית‬‫לכלי‬-‫רכב‬ ‫דו‬-‫גלגליים‬‫בגוש‬ ‫הנגישות‬ ‫את‬ ‫שתרחיב‬-‫דן‬ ‫תוך‬‫יישום‬‫בת‬ ‫תחבורה‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬- ‫קיימא‬"(‫מתוך‬‫ועדת‬‫משרד‬ ‫של‬ ‫ההיגוי‬ ‫התחבורה‬) ‫התל‬ ‫שירות‬-‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫מתרחב‬ ‫אופן‬-‫יפו‬ ‫לבת‬ ‫גם‬ ‫ובקרוב‬ ‫גן‬ ‫ורמת‬ ‫לגבעתיים‬-‫ים‬ ‫לכך‬ ‫ומעבר‬ ‫אוטוסטרדן‬–‫אופניים‬ ‫אוטוסטרדת‬
 16. 16. ‫א‬ ‫שלב‬':‫תחילת‬ ‫מפורט‬ ‫תכנון‬ ‫ברבעון‬1-2016, ‫יציאה‬ ‫צפי‬ ‫רבעון‬ ‫לביצוע‬1– 2017‫באופן‬ ‫מדורג‬ ‫ב‬ ‫שלב‬'-‫תחילת‬ ‫תכנון‬-2017 ‫אוטוסטרדן‬–‫אופניים‬ ‫אוטוסטרדת‬
 17. 17. CARSHARING ‫לאוכלוסיות‬ ‫שירות‬: -‫אקדמאים‬ ‫מרביתם‬ -‫משקי‬‫צעירים‬ ‫בית‬,‫בגילאי‬ ‫מרבית‬25-45 -‫מעמד‬‫אקונומי‬ ‫סוציו‬‫בינוני‬-‫גבוה‬ -‫משקי‬‫רכב‬ ‫ללא‬ ‫או‬ ‫שני‬ ‫רכב‬ ‫במקום‬ ‫בית‬. -‫צעירים‬‫סוף‬ ‫לשימושי‬‫שבוע‬
 18. 18. •‫ההזדמנות‬-‫ב‬ ‫רפורמה‬-2016 •‫הסעה‬ ‫שרותי‬24/7‫לאזרח‬! •‫התדירות‬ ‫והגדלת‬ ‫קווים‬ ‫תוספת‬ •‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬ •‫ערים‬ ‫חוצי‬ ‫קווים‬ •‫לשילוביות‬ ‫דרישות‬ ‫תדירות‬ ‫בקרה‬ ‫רב‬-‫קו‬ ‫ע‬ ‫ניתור‬"‫אפליקציה‬ ‫י‬ ‫שירות‬ ‫מוניות‬24/7
 19. 19. •‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫בביצוע‬ ‫כיום‬ •‫לביצוע‬ ‫ואישור‬ ‫בתכנון‬ ‫במקביל‬ ‫הירוק‬ ‫הקו‬ ‫הסגול‬ ‫הקו‬ ‫הצהוב‬ ‫הקו‬ •‫קריטי‬ ‫מקדים‬ ‫עילי‬ ‫קו‬(‫קו‬ ‫דוגמת‬1) ‫המונים‬ ‫תחבורת‬
 20. 20. ‫באורך‬29‫ק‬"‫מ‬-‫יפעל‬ ‫סבידור‬ ‫הרכבת‬ ‫מתחנת‬ (‫ארלוזורוב‬),‫מדרך‬ ‫וינוע‬ ‫ארלוזורוב‬‫לבן‬-‫עד‬ ‫יהודה‬ ‫מחלף‬‫ועד‬ ‫שדה‬ ‫אלוף‬ ‫לדרך‬‫שיבא‬. ‫כאן‬‫לשניים‬ ‫מתפצל‬ ‫הקו‬: 1.‫לרחוב‬ ‫צפונה‬‫ויגיע‬‫עד‬ ‫לצפון‬-‫אוניברסיטת‬ ‫מזרח‬ ‫בר‬-‫אילן‬. 2.‫דרומה‬:‫מביה‬"‫שיבא‬ ‫ח‬ ‫תל‬ ‫בסיס‬ ‫לאזור‬-‫השומר‬ ‫ויהוד‬-‫מונוסון‬. ‫הסגול‬ ‫הקו‬
 21. 21. ‫הירוק‬ ‫הקו‬ ‫באורך‬17‫ק‬"‫מ‬-‫מתחיל‬ ‫בהרצליה‬‫וינוע‬ ‫בצפון‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫דרך‬-‫על‬ ‫יפו‬ ‫לוינסקי‬ ‫תחנת‬,‫משם‬ ‫דרומה‬ ‫ימשיך‬‫עד‬ ‫בחולון‬ ‫סוקולוב‬ ‫לרחוב‬. ‫הקו‬ ‫כאן‬‫יתפצל‬‫לשנים‬: 1.‫מערבה‬‫לתוך‬‫חולון‬. 2.‫דרומה‬‫חולון‬ ‫דרך‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫לשדרות‬ ‫ועד‬ ‫בראשון‬-‫לציון‬-‫שם‬ ‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫עם‬ ‫יתחבר‬ ‫והקו‬‫העתידי‬ ‫החום‬.
 22. 22. ‫קיימת‬ ‫העדפה‬ ‫עירונית‬ ‫מתוכננת‬ ‫העדפה‬ ‫מתוכננת‬ ‫העדפה‬‫בינעירונית‬ ‫על‬‫מנת‬‫לקיים‬‫תחבורה‬‫ציבורית‬ ‫יעילה‬‫במטרופולין‬‫עלינו‬‫קודם‬‫כל‬ ‫לדאוג‬‫לתכנון‬‫נכון‬‫של‬‫נתיבי‬ ‫התחבורה‬‫הציבורית‬,‫בדגש‬‫על‬ ‫קישוריות‬‫בין‬‫הערים‬‫השונות‬ ‫במטרופולין‬. ‫נת‬"‫צים‬
 23. 23. •‫הכנסת‬‫נסיעה‬ ‫על‬ ‫דוחות‬ ‫להנפיק‬ ‫עירוניים‬ ‫לפקחים‬ ‫המאפשרת‬ ‫חקיקה‬ ‫אישרה‬ ‫בנת‬"‫צ‬‫וידאו‬ ‫במצלמות‬ ‫שצולמו‬ •‫חדשות‬ ‫תקנות‬ ‫מכין‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ •‫הקנס‬‫נסיעה‬ ‫על‬‫בנת‬"‫צ‬‫מ‬ ‫יעלה‬-250₪‫ל‬-750₪ •‫אכיפה‬ ‫מצלמות‬ ‫להפעלת‬ ‫מתוכננים‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬‫בנת‬"‫צים‬‫בינעירוניים‬ ‫בצירים‬: –‫כביש‬20-‫רבעון‬‫ראשון‬2016 –‫כביש‬2-‫רבעון‬‫שני‬2016 ‫נת‬"‫צים‬–‫להצלחה‬ ‫הכרחי‬ ‫כתנאי‬ ‫אכיפה‬
 24. 24. ‫הנתיבים‬‫במטרופולין‬ ‫המהירים‬‫אביב‬ ‫תל‬ •‫כ‬-120‫ק‬"‫נתיבים‬ ‫מ‬‫מהירים‬ •‫כ‬-16,500‫חניה‬ ‫מקומות‬ •18‫קווי‬‫שאטל‬ ‫פולג‬ ‫מחלף‬ ‫אזור‬ ‫ראש‬ ‫מחלף‬ ‫העין‬ (‫מזרח‬) ‫איילו‬ ‫מבוא‬ ‫הוז‬ ‫דב‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫שפיים‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫מורשה‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫ראשל‬" ‫צ‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫קסם‬ ‫מחלף‬ ‫נתניה‬ ‫שלב‬‫שני‬- ‫עד‬ ‫העין‬ ‫ראש‬‫גלילות‬–‫צפוי‬ ‫פתיחה‬ ‫מועד‬-2022 ‫שלב‬‫ראשון‬- ‫נתניה‬ ‫עד‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬–‫צפוי‬ ‫פתיחה‬ ‫מועד‬-2020 ‫מהירים‬ ‫נתיבים‬
 25. 25. ‫הזנק‬ ‫קווי‬–‫ונוחות‬ ‫במהירות‬ ‫לעבודה‬ ‫מהבית‬ •‫אשכול‬‫קווי‬500/600: –‫העיקריים‬ ‫בקווים‬ ‫שירות‬ ‫תגבור‬ –‫קווים‬‫חדשים‬‫לאיזורי‬‫מתאכלסות‬ ‫לשכונות‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫התעסוקה‬ –‫שירות‬ ‫וקווי‬ ‫חדשים‬ ‫מיניבוסים‬ ‫קווי‬ ‫כולל‬ ‫בקווים‬ ‫שיפורים‬ –‫תעסוקה‬ ‫למוקדי‬ ‫שיפורים‬–‫עתידים‬,‫אזה‬"‫ת‬‫חולון‬(‫ר‬'‫הזנק‬ ‫קווי‬) •‫הבינעירוני‬ ‫בשירות‬ ‫נוספים‬ ‫שיפורים‬/‫מטרופוליני‬‫צפויים‬‫מכרזים‬ ‫במסגרת‬: ‫הנגב‬ ‫צפון‬(2/16),‫ופ‬ ‫העין‬ ‫ראש‬ ‫אונו‬ ‫בקעת‬"‫ת‬(5-11/16)
 26. 26. ‫חינוך‬ ‫קרית‬ ‫חן‬ ‫אזורי‬ ‫רדינג‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫קלצ‬'‫קין‬ ‫סבידור‬ ‫כרמלית‬ ‫עתידים‬ ‫וולפסון‬ ‫הטייסים‬ ‫מטרות‬ •‫הנוסעים‬ ‫בטיחות‬ ‫שיפור‬–‫הפרדת‬ ‫משטח‬ ‫התפעולי‬ ‫השטח‬‫הנוסעים‬ •‫ושיפור‬ ‫והורדה‬ ‫קליטה‬ ‫עמדות‬ ‫הסדרת‬ ‫הקישוריות‬ •‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫וחציה‬ ‫הליכה‬ ‫צירי‬ ‫הסדרת‬ •‫לנוסעים‬ ‫המידע‬ ‫ושיפור‬ ‫הנגשה‬ ‫מסופים‬
 27. 27. ‫לעבודה‬ ‫ירוקה‬ ‫הגעה‬–‫מישראבלוף‬‫לאקו‬-‫תלוש‬ "‫יש‬‫המרת‬ ‫לאפשר‬ ‫הרכב‬ ‫אחזקת‬ ‫סעיף‬ ‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫הסכום‬ ‫באותו‬ ‫לתמריץ‬ ‫הסעיף‬ ‫תחת‬‫עידוד‬ ‫לעבודה‬ ‫ירוקה‬ ‫הגעה‬."
 28. 28. •‫של‬ ‫משולבת‬ ‫בקרה‬ ‫למען‬ ‫דן‬ ‫במטרופולין‬ ‫התנועה‬ •‫וניטור‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫פיתוח‬‫תנועה‬ ‫במטרופולין‬ ‫בקרה‬ ‫מרכז‬
 29. 29. ‫לעתיד‬ ‫מבט‬ ‫עם‬–‫שאטל‬‫ימי‬
 30. 30. ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ‫ביחד‬ ‫רק‬! ‫לכולם‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬

×