O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kocka i kvadar

 • Seja o primeiro a comentar

Kocka i kvadar

 1. 1. 1
 2. 2. Геометријске фигуре су део равни.2
 3. 3. Геометријскатела заузимајупростор.Веће је онотело којезаузима вишепростора.3
 4. 4. 4
 5. 5. Настави започети низ5
 6. 6. 6
 7. 7. ТЕМЕСТРАНАИВИЦАКвадар има:а) 6 странаб) 8 темена,в) 12 ивицаСтранице квадра су правоугаоници.7
 8. 8. Овај квадар именујемо каоквадар ABCDEFGH.Наспрамне странице квадрасу подударне.По међусобном положајуоне су паралелне.Дужине ивица које полазе изистог темена представљајутри димензије квадра:дужину, висину и ширину.дужинависина8
 9. 9. Направи модел квадраПотребан материјал: пластичне сламчице,пластелин, лењир, оловка, маказе.Упутство за рад:1. ивице квадра направи од сламчица,2. нека сламчице исти дужина буду исте боје,3. повежи 3 ивице куглицом пластелина –добио/добила си теме,4. пажљиво користи маказе9
 10. 10. Мрежу површи квадрадобијамо на једноставанначин. Узми било коју кутијуоблика квадра, растави је идобио/ добила си мрежу .Можемо видети да имамо 3пара једнакихправоугаоника.10
 11. 11. Мрежа површи квадра :11
 12. 12. 12
 13. 13. ТЕМЕСТРАНАИВИЦАКоцка има:а) 6 странаб) 8 темена,в) 12 ивицаСтранице коцке су квадрати.13
 14. 14. Ову коцку именујемо каокоцку ABCDEFGH.Све стране коцке су међусобно подударне.Коцка има само дужину јер сујој све ивице исте.Све ивице коцке су једнаке дужине.дужина14
 15. 15. Направи модел коцкеПотребан материјал: сликамреже коцке, маказе, лепак,оловке у боји.Упутство за рад:1. са НЛ исеци мрежу коцке,2. пресавиј по испрекиданимлинијама,3. залепи стране коцке,4. на свакој страни коцкенацртај неки занимљиви лик5. пажљиво користи маказе15
 16. 16. Мрежа површи коцке може имати и другачијеоблике:16
 17. 17. Запремина (volumen, obujam) је ограничени деопростора који заузима неко тело.17
 18. 18. Запремина коцке је простор који заузима коцка.Запремину можемо измерити тако да коцкупопунимо мањим (јединичним) коцкама.18
 19. 19. Кубни центиметар је запремина коцке чија је ивица дужинеједан центиметар.Кубни дециметар је запремина коцке чија је ивица дужинеједан дециметар.1 cm³центиметар кубни1 dm³дециметар кубни19
 20. 20. Тело приказано на слици састављено је од коцака. Избројколико има јединичних коцака свако приказано тело.20
 21. 21. Које тело има већу запремину?21
 22. 22. Запремина коцке је 64 cm³ .Колика је запремина коцке чија је ивица дужине 4 cm?4 cmЗапремину коцке израчунавамотако да помножимо мернебројеве дужине и допишемојединицу мере.V = а · а · аV = 4 cm · 4 cm · 4 cmV = 64 cm³4 cm22
 23. 23. 1. ЗадатакКолика је површина, а колика запреминакоцке , чија је једна страна квадрат обима36 cm ?23
 24. 24. О = 36 cma = ?a= 36 cm : 4a = 9 cm1.2. P = ?P = 9 cm · 9 cmP = 81 cm²P = 6 · 81 cm²P = 486 cm²3. a = 9 cmV = ?V = a · a · aV = 9 cm · 9 cm · 9 cmV = 729 cm³P = 81 cm²24
 25. 25. 2. ЗадатакПовршина коцке једнака је површиниправоугаоника чије су странице 20 cm и 30cm. Колика је запремина те коцке ?25
 26. 26. P = 20 cm · 30 cmP = 600 cm²P = 600 cm²1.2. P = ?P = 600 cm² : 6P = 100 cm²3. P = 100 cm²a = ?a = 10 cm4. a = 10 cmV = ?V = a · a · aV = 10 cm · 10 cm · 10 cmV = 1 000 cm³aa26
 27. 27. 3. ЗадатакПовршина једне стране коцке је 64 cm².Израчунај површину и запремину те коцке ?27
 28. 28. 1. P = 64 cm²P = 64 cm² · 6P = 384 cm²2. P = 64 cm²a = ?a = 8 cm3. a = 8 cmV = ?V = a · a · aV = 8 cm · 8 cm · 8 cmV = 512 cm³aa28
 29. 29. 4. ЗадатакЗбир свих ивица коцке је 132 cm.Израчунај површину и запремину те коцке ?29
 30. 30. 1. 2. P = ?a = 11 cmP = 11 cm · 11 cmP = 121 cm²4. a = 11 cmV = ?V = a · a · aV = 11 cm · 11 cm · 11 cmV = 1 331 cm³ив. = 132 cma = ?a= 132 cm : 12a = 11 cm3. P = ?P = 121 cm²P = 121 cm² · 6P = 726 cm²30
 31. 31. 5. ЗадатакАко је површина коцке 294 cm² , колика језапремина коцке ?31
 32. 32. P = 294 cm²P = ?P = 294 cm² : 6P = 49 cm²1. 2.3.P = 49 cm²a = ?a = 7 cma = 7 cmV = ?V = a · a · aV = 7 cm · 7 cm · 7 cmV = 343 cm³aa32
 33. 33. 6. ЗадатакЗапремина коцке је 125 cm³ , колика јеповршина коцке ?33
 34. 34. 1.P = 25 cm²P = 25 cm² · 6P = 150 cm²2. a = 5 cmP = ?P = a · aP = 25 cm²3.V = 125 cm³a = ?V = a · a · aa = 5 cmaa34
 35. 35. Постоји претпоставка да реч коцка потиче одречи која означава кост за играње. Била је токоцка за бацање у разним играма.Како је првакост за бацање имала тај облик, све остале супо њој добиле назив коцка.Овај назив се користио још пре 2 600 година.Први су га користили грчки математичариПитагора и Еуклид.35
 36. 36. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МатематикаРАЗРЕД: 4.ТЕМА: Квадар и коцкаЗапремина коцкеКЉУЧНИ ПОЈМОВИ: квадар, коцка, стране, ивице, темена, запреминакоцке, мере за запреминуОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА: знати особине квадра и коцке, знатиодредити стране, ивице и темена, мерити запремину коцке слагањемјединичних коцака, препознавати јединице за мерење запремине ( cm³ i dm³ )АУТОР: Снежана Шевић, проф.Школска година 2010/2011.* Неке слике и фотографије преузете су са интернета.36

×