Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1

Historische Vereniging Noordoost Friesland
Historische Vereniging Noordoost FrieslandSenior Marketing Project Manager at Elsevier *Bridging communication gaps between scientists and non-scientists em Historische Vereniging Noordoost Friesland

Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1, met diverse Friese studenten. Gescand vanaf film in Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Procurateurs de la nation germanique de l'ancienne université d'Orleans 1567-1587

e
r.
lrl r!
5 t rrr r.1
r-f>
-a
"i.
-:/r.
o cv f"ATo kE í'!rr
.,^L yy€rt/, ?-1,
,
L ,.; ' ,:,io
in
*'rtarr/et/ft* P (,a*rkx. '
'/0 i,, ,1ri
'''
i''^ 'kroí)r
9 c '
"tíL
--i-
i- ...;
oro7rucu, Tnlolra D.
tt ' í-^ /. rr
{tOr' ' ',:t0't,/t
v'
.Ft
1
ffis
n*nià'lào
.
r{- -
-
I
f
| '' l'
.? il*Y'?u"'hb hy'l ',
te'
' -
frlt ' v'?'tun. f 4"'1t',
' 1,t,iitt( 4;vl/.t. ''
"t
::
À" Es-:oÊ-E '4,r^ïr' Sgotí(a il 'tL'
,,.J
,t
-?v
C,lrt . e'
-v L 'l: r'
,t ' ' I i l' '
/ ss.ss| (.t t ornfe:t'o
r|íc
to z '
, 'J'
v, i . n-1,^-^-,t,.^frnrt k'trt(Y4 r
rtecfi ,' ot fi/tC
'
lt a.,rtno k ''t( m
^1,t!0í;.;OTe y0l#4"í4 Seïert^t' ',.' iJ ',. .''- l'L' r
a
-.';
, t 7-.r. Ê
t
J
i, *{r. -
I
-a
- ';ti
 ; p. -/ i ltt ?,
- ,r,iCnitt I
,l'7 ci'J-
.w 2p-+"/s ?V 74f€o*4J ;''
..) f- 4e J '4
2i -i 7 .-: ttnrxltoe !> s- i '
|Cf''' l , -'/r t
(A T, ' 4-vrlotf lt h ( i1-|fu {t.-t .Ét t t J . - a.
' ?' tr^t**;'l#oJh
tottn 4Yn $ ^ !_*. .
Cnc;1s ha'*r lilltt'-'I'j** l
'ftvr
a**h , ;*a
Ét't+lQj =irilq*',{
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
' '-'BO
., ac.
in
t
,í/
L
T
CV f"A
llntrn6 Và ,
.:;ï
a ,r/et/rt* bt ( ,'^n, rtn
, 1.- ",+r
.ir* rk roí)t 9 c '
'-
lr' , !.^ ?i ê
I
.a,ín*ho Gie ,,
?tturt b 4i,tt,
4; qltt .
'4n;i,'lào .
ilc,
a
t
,/
*.:
ln. -'':t .
I
;)
J
t(
I{f
L. &'
Oropru( t(,ra t ore rt?o doro
t
r ? í.
Lrr,, )L"Lr'íe"/í ' "
'v
]
f
ê;
t
.'t'{
a.
rt4 a--
-..t r{ . 11ï I r.: . riet
r*1r. .. l 11.1r.,i
,! t <
',
a
.X, V E S=O Lf fr,rnl"i' Jt Or(ío íL
.-Qy Cr . e
t/ -! , '-t
'r
/ssf 5s0(t, L
rre1d ? 0r rot€
'i44
'',l o r |oTe Yo
v t.
,
!5.
t
t
T
t
t
]- ^.
a':'
t
. .rlytf,rrv.'i '!- r*
, ,sYcftrt',
'{ I,
n4.t^
'€4t.l;2 -l nqt
i
f"
11rr-..t, ,f ,.:r-..+"h i- : +7o .,eto etaít
n(',r, {<:r'1}':'1 Á['iot. n C",;'J.
.t';', l,--20'9,o
C-Or7'p I ov't r*a-r'r?'t' t ! l: 7oC;-''n p+:*a' f,j
.- "i A",ó) _.:,. c"".,, ip olt'-t,.i'
Vo,+ íXl^Jí. t ,io
.f ,nrirr-,r,.r,,.i...,.:,-t.11 9,.,: L "".:t-l 7n.n- +<"fí,í',^: g:,lg ,.. rs,' r tvi,.i-1
'.1U;
^rí), )*
-* tL* lt+*r tj, *t I )'*,-
-- r, f ("'tt: í,-'"
, +7'tt - c':' ' "i',
-A-h
'/a -'
"-*
t.'.r..í
,1,*f"?r1!:i;i:..i7i /ry*'' 2.o Q:'.*a' L.: i.-,'";""'- 'aÍ",L' L20..'c lira.i.l(.t t4.1. ., /r.j ' I
i;ï'í: t t*''Álio."í,ry (^,.4-- í .r'oe n{d . } "l 1.t,t"4^ Ha.rw+l,' '*f ; Ê--t*.-^t itt'
fr-
]/|-'3a- f $_f..ar*-trs
:* t. a'.r,.,AU àfonr
):.*ts,.,i a -to e-,,^rq )r4r, .
vt Fo'i í!
zf; **.pl$ /
't '
J
*:tl;7 /a '
' * .*oít.l ;í o)*o*,in. á
l^itcrr.1 ',1 1q6 J
rllr r{ 7;t4 ,
1..tf À n
'*a-t*'
'1a'tr* fN?'+{ + ?h'*q ,lricthí
iÍsrl '-
a+r.j. r & ,
i * .r*r,r'-.-4' ;^'H(J,. .áà*t. .
- r, I
e-eirít< iít :
Jt
'/ it'
' *gt ;<n
' .1C, .,
,
-r ' q"d ''t':;
". Sc(h' fa-' '"'a'
(
,,i;'- .ti4fu '"4;r{ lf )t ,rr, );.
t -'
J
'!
t#.J ,
,
-ï',-5 .i +h?xi nín1*vi .
n'l'n,*;; ; ,., , s'_,_; 6*ol, _
,
.i;; r?nr* í
,-a.+
t,tií, T.! 1 ,
.J -*I t
t7t
í
I
Dl
_t'
tl":
r-lr.itrl: t
I
I
a
. È,1:1
I r" 'j;+ I .r
tt
; 2,a .:f zrl
-a > i ( ?lí
, ^,in:rl'
''F&'
; . i1-,., 1.,_ *. f H .-.
, r(ía1't1't-
e
É'>'9 |- ft-
. ;í'
,fl/t'-)L
oJï-t àrt;- '#". : 1f ('
'''-- -'.
'l€=t../
,. j ,,. ,"..|d
ï f ..,,.1.ïr1. t.r{r
'+i'r*tt-'- í'J
r! :.,4, . {,,. :
;;: j
u..rte*4.i.
í*, ,;'- -.'i ,.(4 Íov
"^ln*-9
,/elí04'*- .
,, ,ila yl-tuy d **-*'; í.- . f'
' 1,1 1
. cl7ctna. qí'-.
- l l*7- "rr3,7 /.í-+ *1. ';-''t'f Oitl* -- , .- .
"'
.--
Rtr,,t71vl -faf.+a.f5t ,'l i,*t:q
*-,:e.+í ,t"o *a't4 e;,n.* i*i'3 to
-.?". " ,'
i l.J.r.'i'a1 íít,:o 4t
"
:.:-,7pa.s.a1,- , 2g;*' /tr*.,q.*!"
'>; fi
' ,fft.à
U=4fi*'-4 ;
/
vfflwl
. ' S uu-L to *7^ n(t* .. 1-(tte ,1 ,rï
lí*rtt (n/,"7 4tt.ty ;tís:*.I -'
6.,t:,L 1.,, :drJ ,tí hrl:.!*t
.,,f vlr-5
+-
-a.jr
'-'b-.- l^ -..-r.t.--^--- l- i Z t '
v 0' &gy rí',. I0 ( h, ' r "/l!
vo:.4,j.b. x/f 7Ê
,'t . '
/'ry,ar.- 'h efr*.h
-/l
t,f:1..'frtt.t,!,í.
Éh erl ;.,^*:q'i lt'
tt*'o* ' ír)
'rli''+J; , ,",A 't
r, r- " 'f
?g'r,^
h írrí*
7;7 Cc*'-rt :d h"U ín4*r /'/ao'n'7i 'i 'L e tl:7att{*'h*;+Q n&;alF, {8t a"/t7'r( /4'+ -..
; i4 -- "- ' -t ; J ' ": L'tn.sr"r ''a'."r-..5r,,,.,*,','4, *o*
' / ' 'a rt í'tr..,'tl Ot6 '* '*{'1'' '; ntí 'y'.a.
t /?1'/ "o,-''t4,,(r ll+tt t' t+ttv'
r-.$*.jr' *iJi 1' .' i"',
Í
.4.' ({*th' 4+*'; :Ê' '
, rrr- i't : JV it -?r ;
'^"*, +ík 'ê.<.
.:ry,h fá*!sty.+-h A .["ir -{:-_
--tr a':-.+í1 "J*p'tt
:' 'r' à^ )/Á4h"'
coL'41
ís l-Jtl;, d * 4*.m,1:'
N o,ft.t rn A i 'ty "Á' I ,.
/a(n^ lt4n *í,:ro'4prn*4". t7/
2_s J , Ër.*4L
-'1
f ..
! .. ,'l
r*? .': a ctí A
U
1l
. l'Orl.Oí,
f
tr(^.^"t+t++!
-t;' t' , *;
a
1.
,'t!-cl j , t
5
V
ía.I
, Joh*s. He-',r4
,?. '). i)oh'
e ; lí*/r'+ív
;l
f t *r'L
)
)í.-
E2n?;*í f{A ?'{t|L zt It
I
--f
ió4rrí -í .
*llJcy M, (.e-y't
,1
'i'v' é
íG.
t>a
t
iacolry ér4 4'tl1 í/oríoa;e'Y'i '
' 'i"Y - z" '
,l ,*rit Tb t'r.í-1
Tn*tfi,
- tr-l
t
t
aI
J
-lí,"
,1It
lorr+rtr, ?or r;
in N atoÍqn
N. HpirQ :{ CZitn t,on 'T;r7;1 $;,'rt,} . a,,-,Jj e,r-,
fr*., (ft^*w"fy *t,, 4"ror* Sr.:,, ).4í t ,
,t+ 5F, -ê,fl,''=. i,ísr,
,jt " A-(í&-, +;4-. at - !' ^/l
tatn, J.,.uStr;tft+,,',1 . ! _ +tLd^,
$a *.'t ; r|;* ítrr**,. 4 qÁ**ih.i r,oi.
1 .ftfí ,,í ! : ie++ * a ,,';l-a, .
f|' t rav, ,
^(
, i j,tr'"*+íI .t ,-o'i", ' " r4'r .+,; f. ' 6.,'?;:....
-.L
N. $"*thtJ+ +twr^/r-,A hs 4,*,," Ï. ,r'.-e+..
N' f,v'w'l t' (| ,/-
f7+ n'tlitPx
 G*i(n,'J?
*s:'qr- eí*f
r- , - :' t-' ,,
?' lnlnl í: t Hen' 9, c 6*r^:
krr ,!4), ,t . | . ryL"',
,',1-u,,:
í). T+wí €.r ny4,-,7;s í t
Z. !*-,-! b*,: ,),
,*íiflttiu
.;.h:. 4
9- &rí*Jy lfu^ F**;c2
.a
: r :'V't
t
F.- o*..,-I- - í
W:"8q
-l
| Áa44oh,!"+Us'r*í .,
*Í+ , ,, l|í( ,'1 ll * f',1 t4
.t
r í','r i*''J ** ír{ i'4' *11
14'
j7
?C,
v
7
ê
/
'í h '-' ( ') t;'J
fq
j
+.1''.t.t Y t:! , tJ"
') i rl
.- , I ,. .-,{ l-
l;il4r' 
,.
tl
i:t.í:- l
,'
*
' *-t_
t
la

È
tÈ
lt-
i'
t.
h
i,
ï
ir
È'r
? lt
.lf .
^J
.,;ï'"^i.-.,.-1v.-) LT G À, Gt)
a
J -.'
t 'r'- r ' I
r,. 7 .,J ".
 t ' '
'-)'l J r'
4,1
)^)
|t I jl..-
l-
'=.JJ
.(tt
.t
f r ri
i -, rtrrf i
r.r-1í'
- ) 'J"'
I
I
>,}nr(). Vr'
I
/ ,l
./ ; (
1 ', '
-"rri,','-l..n .lI
1'q5"Tt*).1'G,
. ;-' !,!','r,r:. 1
t'. .t'r'. ,, 
I
:t r
a
t
,f
t,-.t-'r
''at'
i ,. .t'r'l rí .n
(
a
/t'l
ll
a
a
I
T
o
.t
''.t,
r
. i /
,..,
I
. t-.r: li.
t
<r
('a
q
ír
I
t'n
rí.
.(r'
t
-,(
--
i
-: ^ 'a^,f..r;i.,'t,il
I
*J
'.t').tn>/'. /...r(;.r/>t t't-
7
i
r
1
I
i', ,t
-iSSrsíLr,Nl
(-,
1,":tt,a -
-I.
| ', ''..a ,
2
t;g Y..','
fj,
r r. t
-'l-
': .r'< -
lT.-- ntrr
' -oar4t|ral
,Ll;j1..-
f.í.í.-l'r'
(.,,,rr1f r.
rsí'
- ) /J'-
{r!
-='JJ
lf
)
È
!
/, /l
.'' . .' (
I '' '
'",)',,',t'
t
t'
l- n .fi
fj
,
----raJt'j'f'.ÍÍ," -' ""''''"1't, i, 1
í'.f .:r', r.'':.'l''. i ,t,!.t;;."' 'f'',.,
't -
t
s.._
,a
I r r r-
?!t.
.t I
,, 'il Y:t
)' I'/!
, í'f
:': ) lt,' lt''
,ou-l
). ,'!l ;
f J' r ::: t ,'ít 11' l. r ,'. l( tJt'ï,
a
;:"
a:
:
.i-
j!
ci
TD
l'Y "l, i
I
-
I
t-)
.I
- --
-ti' t , 
.: i'.1.--
lT.--4trrr -olntl$'-
{
YESTr)l..tÉ
r',',
- lttl ,ri,
f| í l--',
ll t'r rJil,a), ,', lr ly;r1 , ..,( .,i í:;, ï
í/
io> ;,ru,'.1 r',',,'."',: t r.l t ).r.r',.,..
-t)
| ' t
iï
a
--ji
'-
'"'
. z /
.-1 tl . ;
I
,
.a
t | . P
-
' ".'
.' lr'.')'' -'
I t- . .
y I lt t 
J}

)
,(
'i'
;...,'t'rl'.
tl ]t, i
-',T r).r
t,'{5Tt)"l €
15r
=Sía,Nr
.
L
(
,t
" a
:,
+
rt ( lr,íi ..'.
.,
t^tl
, - F- ,
' "'itl'-/ {)^7,.r. ,
l-r. lT-- rr.!t
, .r;rqflaa'
t
(
I
"-,"' '1 í,'(;>i ,;tt,i(i
t
- , / .-
t/
I - -'t
-
' ' ,'', ,----
-a-
ti.,
g
a
/
I
I
-tt
a
f t, ï , v , lt t 
,. <>- .Ta.r e )
-; z. I Lr[Zt
, -
t t"
'l
t^
-uti
| 'r'
la
'tY

)t,'{5Tt).I €
15r
=Sía,Nr
, , ( ..
,
'i'
i' .''''"i'
.a
t | . ,)
-
' ".'.'
lr'.')'' -'
I t- . I
I
a
t
:7
ry
t-r. lT-- rr.!t
r .rl7{A1a'
I
t)
t^
-uti
-l
It t 
, - r
 e-
tl
rJ
t.

i
- . 1/_-., LT G , Gt) S TDt -i''
', tI
.V2
-
' -
'"
t ' '
. z /
,^t'.. I ;
f'
ye5Tt)JG.
;
t,
)'
'i'
a .'
'' '' 1"
t , (
:7
ry
a
t
.t
t. , /
-,-'j: ll' I

,4 I
t'---

'(.1
/,
' '1, '.' I
a
>r..
. 'l/t.I
c
'( .r, ! ,.
,í t . '
.
' -a -|
^.
f1,.f
t
-( :
t,
í ,'Í ;)i oi
t-/
,'
./a
, . .'
't J
a
t
:
.tà
t
,.tt .
'l
,F
,(
,.'t
t
I
,
),
I
rt
')'
'L
I
!t'
1
I
I
"l(
.l a
(
aa
.t
I
a
It
1
I
.r. ' g7-u reb
,..tqfl1r+'
a
I
a
f
.t -.
-, ta
.
lt,
"

!{
'-'
.z/
,-..tl . ;
,Y)
D
;
t,'iITt).l G, a,
't J
t
't.
,,
í / . . r( , ,
/'
I
t.
, ,.
I
(l /a ';'t
c
í ,.. 
;
x r7:
,
it'r f r.1
' ,,
.I 'tt
,i i .r. 4í tl
ls
or"
,r
- i ,. 1..
a,
/
I
i r' ''
lr,íí ..'.
a-
 .l
l'.
,J '. -- ir
,/t , {
I
lr,
... í, . )t .

/I
r{
j
1
I
a
I'
tt
'2*e
,)
)
,(
,r.a
-l
tt r 
t.. / r,
-a
- -'a | --
t'
t
| ' ')
|.-t,
rJ
t^
__$
.1. -
,7-s re',
r .otqfl6'
.l
t"
).n r
,/'l
'
J, t
1
td. 't' .
| 't
.J-
"
r
,' I
I
ra
t, ;
a-
llf
,
, t
t' t
.. a, a
, .
. ,(f
7't'
I
'1'.t' r jl
ïlr
{,
t
I
t,
t' '
lrf
trlar
I
I
I
I
-t'
,lrrt' ,
7. I tI
.r/tAa
.,: .':;í."- t't ' .". r 1 .u. {r ','-(l '.
'/:t' '4 .i '/t }' /rJtr'.3/
r
^ .. , - ,/ Á r
).r.'lrr.ll','
/7'.'
1.t..' 'la l. l'*t';!f ' , .Jr ... ..ts-
'l
',,," ;r ,.-- r-, / :. í. r: it |
(+', i'-( .'(, j,r,
I
/
,.
a'- a
ill' .
lo
ti
| ,i
tl
./ ^r-r,r.
,í
'l
/
),
Y
a
It
fo
l.
l-
a
t
?;
't&
I
?
Dq
a
t
/
. C',ttr..+, l" . o ,ry't ,n', <i'/tn
'1.t lr t
:al-tà (l ..- l.r
tÍ, r Drc
/
'q, ', a (o.,tr
á ï1
I
' t ll t :
;, .
5r
1-'
t I 'n {vi .;i í
a
,, li
' .
"
t'
/'
' '
'Íl
.1 .r,..1
. r'.'tlt'
,J
,1 ta ,l
rt 2
I
lt
 /n,., .a' !'.
llr
)t t, .-
' t+t
/.,
,
I
r ,' 
/
f t L ,'n,1 . I
:1/
a t' rtt I
..(.'' '
a
t-
.'t. t '
t'
t,
1 t. , ,, .l
a
t
t,
/a
a:,r
a
t,í,^
' tl1'.
. ,l
,'.
', t'
t
'a)
I'
.'2o
-t..t lo
I
1 '," !:' ", f.r ; I
")/
t t "t|''l';'
'l'
'.'f I t : ,. í (, ,., ( a.
,
/
:'' '', '1. )
!jl
il
i
t
=j
u =.
r''r: '
,
5r
t.'
. t ,ry'l tn', <;'bn
t
,tt r?rC.for <t
t.
)1
;t
I
ía
,"1'
I
"l'+
,2 t t , ,-
(
t
-t
t/.t
'-" . 2:Í (í ni(
J *r', r;'1fut4
I
F. .a,rí,7
q
.4.
f
/
I a
rrfl
l',;
. tl
,'.
1 'a .
'"t''
,i'''r't,t'/l'
t
.a
t' ' , I '". ,"'
/.- ,
t'
,
' 1 , 'r" ' '
) 1 'r" !r' "r.f.t; l
ff
I'
t
'.t:7. , I
: ,. í (t , t' -t
' '( ..;(
,
'
,tl / ',
, ,( .-, ,, 2t
lr t ) ,lt
t
I
!
t
-l .l lr t
:alr^ ? .,. ,l r
^ Í ; r >t c
/
',., ', a (o--.tr
á 11a''
'n'' I Í : .D. ,+t? .o . .
(
,f
.e 1 : ' . -l t . I lt., ,rr ., r., . /t
| - , '  rt" "t .tr'/ ".-1 .-., ,í,.,r i ,n,í,.ií' t I __ -
,r1 ,. ,l.,rr,.r ''-t ,:(t..rl
,-rrt
t);.t t,; ).. t /t /i. ..,rlJ .,, ,.r,r,r,{L tc , - ) | .
i
t
;t
7
t
a
I
a
,
t
a '
': rQf
't/
/
,..
,-
, D ,:.r,
r ,l li
't t,/
' t ,, /. . ., -l' .f , 'f 3l
, /. :
/
. t t ) ' n- '
tr 'r't ''
|"
aa "'r'
a
1, rt "1!n
")"
)at.
t it ' ''t"'i t '
I
l' ' r ,' ) (
. ,. | '
-1,
C í | .'.7 í t-' .4
.l
t t 'r '
' f 2'1 tt'
tl . 'l . I
./2,'
)nr", '
ct
í', , ,r5
2!i
.a
-,ar
t l! ,
I t'. t
.1
,t
lo.
,f-
t a+ t'
c ' a t . -).^ I. t..,'
':'l 'r
,-
-la 
-r ,oY. '- ''/
? ''-'.. rf ; ri;. a
l. I í
, ?- /'
..,rrr. hrr,.
-l { I tt
fl
' 1' rrt :, > 'a
:t't7t.
,' /., 'rL',l '
.r'l' ..-r : .,/?t - ?,r i,n ,t
aa
+(* t'i t >rr t'( r,i . f r< )" I jU.i? t; lt
['f
I
.l r
I
L t*t.
'.lr(r .
t,| -a-
,)i .ra' 1,, ,.
a
,-
I
"'
t t'2í'
' ,' I
, a5.
.l
.t
,rJr r
a
( rtSl t''u /a
l
tt,ir1),V ' ílt'
'a
a
.',
.t
1.
?artt ,',l .
t
.l t
,t .- t. I
f ,t ,r7' D,, '.r;
/,' 1 r' .t
a
..J2
.- t t. tr. t -l-U
t' tí {J " 'r' ' 1"et{
a
iI
| ,'. lUi ... , f t i ') :. '
I
t'
a
,(
oa
ra
t
: ll
t
,rl
?
È
f,
p
F.
F
. -l
.àt'.'!;-dÍt'-k" '
t
- .' ll a'11' 11
| ;? .'r ' (,,' | ,t.l't
Cf Uc ,)"'7'
r
it
+r)r '.", ' , ,.: I , t ,
'.'7.:.,.1
D'
,
"l
, i
-
' tl / t /
l rr
. .tr' ,')
t'
'D r'l
.trl'.
a
a
'lt
a
. a '
tl t , f t,
(
I
a.
lt
a ,' | 1
I
| ,- t
/
ll
tt
I .rr-
a
t'4
/
lo
tr-
- 't"'
tt',.1 /.'. 'l'

./'t L
.l
'r. ,tt'',t tl
I
,t,
,.i
t, I
,
,r i-
fr)
I
t ,, 1
| ''/ )>',, t(l .t. 1(
 r I'
-t tt .
't
.t
'.1 tr'r'
ra
/...í' _('.'7'.tr ,r:t.:r.
t t' .tl!.rtl
".
''/ . ,
,l . a'n ,,
//
.lf
{ ar ''
tr-
LO rtI
' ,A','
ta
tl ,'(
t,tt
,
I
C- . r
.tí t ltt l"
t-
;ití ,"1 )>r ti.'itr' L. oo
t
/.lt'
r_t.
) t" f( t r nl (7' ., t'tr>,
-tI
I
t
i tt
i
o
tp
:-
. lf. lrr.. ,!tt:rí)-r rí,r:.4'
.a
,t t >f -r>'.f ,-..t
f- .t .
.;).f.{t
ol .Al , !.1 t i ,.- I'
,. . tii , ,'
' '
 , ( ,nr(-t1
f
,, )/ t.
""/../
I ,'i., t't'
r
/'':'''./
| -t.t 't!lttr' t. , ,rl .-! l.
l.
^{),t,r',i'rt'.i(-f l':t)t} -, j,r'-'.,', -,,
I
t'
.<xí?^lre':t
C,zCY .
t-r'
^4
r{,, . ?
È.rt
a
.
. ( .'
, .t t
a,, -
0.,
/t
ll
.,
t
-t
t t '
.'
t,l.
'f
-.1
I

..'1 a .
s--
, .l a.
a
. , l'
.
a
a
l.l1l/'r | |
,') ',i!í'
. -.? rt. í,,'
'l
t)
-/
;t
t
I ,.4
I
t | .jt I
J
, r'.1 'r
.
<-__-4
.r: ,rt , I 1,tr
.,
2rc't ;t "l 4'"t', ' t
tt-
. ' 'r't
.1 ,
í,1 ,
,' -a'
.fi$.
(t
ri
.'t!t1
,
/-
I lt
a
tl
r
a
a
a
,
,
tI
tr
-.t ?.1 , , t ? t' ' l:
".
.í tr ..

,
,/
/
,
a
lo.ll
a
(1^
) r'ar,; '
t
,/,/r
tJ
.,
a
-t
. . f '
t(
,+
/ t rl
'{r
' 'f 1., .
.:^-
' í tD'
d
a
t
,l
a -'..,
^- .-.{ í
a
fra
t
o
n
t
a
-l
/
a'
I ,', '' i
. (.
I
1l
-o-- )-
.rl ',
-.
I
a
-t I .r'
.t
' ' rl
t -t
.t ;!r{:,ana
I rrt
' ,ti trlr-
I
I
L'r
,

r/
. í,i,
/
' / rltt
/b
ft' ' l? t' ,zt ry- .
:,í '
, r-
.: , 'l' )
( ,.t' ;
/it-.J/l
I t( í'íl J- t
| -r4 ,
. ,' 'r'nl l,' 'tt )''rl ,

,/'. t t
t
''t I
., ,
'/
,,'l ^l,r
,' ,' . a '
I t lt
a
)r - Ar ,
.J
t
f-
.-,? .n
,
tr.L , , t rr_
t. ,.t1 ,+111
a
'. lt 'r'
'
a
l,
t a
I
lr
('.
,t
t
I
.J- {
/
Y
I
i,
!,
.1
,
lo
II
(
f
at
,/- ),' ,. at
,1t- . t
: 4U-,) ;' I
t

ír f 
t.
a
a
,', -g-:, lr,/.la'rl ,
,,-
t
't| ; ,.':t.l
'-tt
r') r . ',
,ri-.'2'1l .
2o
,( (',',',;r' ) r -'; l' .'t stSll -, )' f?-'ttl 4t I il'
I
4
I
*
r

.,
t-
lt
.,i:
(r-
zï
. - ,.
rr,t . r '.,.'!, , , .'l' i
'2,,'.I
t,.
e'
, ' ,. ,:
' " '" 'l '
, /Í.::,1 '?1
,:tí' ' '
t.f.fr, rll' 'l'
) , ,rll.r' "
l)' 'i tlt-
í
tat-1.''
,í7r.,rl"r'n,.t "'rt':''e
/ e't
t.J - ,t I t ?,
' .
: , -.'4. a.t rL )' tt-t S( flin4
I
'left'rct
tl rn
tt t ? t - F.,-t
,r+?arr
.e
itr t' :1.ii .
nï|xt /írrfr"n;4'l*jtl
,
íiR
I ,c-"! fi /,'* |141./t'.i t
fnr lt'
m
a
7a
.J
n
q
lí
:
I
Ë-
't ? -"t
f:
lr'
4nrUtn Íatr"rc
e"
t'
,tr-
,L
,q
-l
I
q
l.
,t
f ' .r
d',tr< f:l*I- i-"tL' -ct:'Ít "'t''u'lu
./i1
It,*t,,: ; I s, tu 7 t?'Jo i'or'i rt't lc
' (,(?,'an"'-
, ,,. I , ..o
., .1 .t I |41, ''
,i1 "'t
í'"1) ri
o1'í
I
I
O./
o
-i:(1,-
'1,j,'gr,a
./,a:' 't c
t
,,
-li
!
. .''í, i,
I
I O c,/ o
1l
a
,r' ) A'
,
w
ti-
-.
I
,tr
,htt
0
,l
,.4
?
^ .:
T'
- 'alt
'rt
,Í
ti ?
í'tO a
v.,
í-/:
a
- t,
I
-o
' ó - n.
t
1L /
lO.
oc
l- :
,/
t?
/
t
o7 i {ê
2)h .,
, ir
t :.à
ld-
7,..
t 'i0
t
r r, .
t-" olt
l,
.-t'.r;,., ?- ,i! : '"'l
,,'
i,. .-,.foni _1 l.tr.'l
irL tr r t, í t t'-t' ' tÁ :t i"'t'
nn''
! '" "'
'. I
. - | .' , /'a-,.'-".-Ol'i'ntJt''t!. ;
í6 c I t- ' '
,..f Ltitr
l:' (: r", l'- '
a'
t -t! tl r,l ,
ttor
l b rltÍ la 't *'' - z ' tG ]b; ;<
't
a
J
l-,
6t l Ui -..( l :r. V : ó ra :'QP -;o
L-
lugat - i'oi;r* Íaw''4, r'!'''
hzrq)t k!
',
/4ÁAr JrZr'
t-
t r -la
?l,rL'í 4
!.
Alttu-t> i. Áolll l 5';'i,'fr,Í
a
l . r- r .".' -?. i'
t?r..," vl
/ f r
24 È,-3..b ik
7f.
.e
)
?
ït
, Q vizal/{ /')' ' t: 'í 4 tn 7 3*
4l
tt4ra lo Í1rtr, lu Qt)-uí ' ll"i t D" (t;o" a/t t(" ?n.' 'r,i '.,
t't'|I"''tut* (r,wáÍt {. -l 'f ot11l l}+rrrt':o !':o Q,-:'ct"r< tf t} ta}lf;.tt '
'q
/o br a(-.,zrrrtc ^in'' ,o 2, i f l.' ''ró t' , ,
,íc
-", rí '. ,etn
I,
ï
{
I
I
,,
I
t
{
,- | 'b '-t.e ír, lo-lsttà ar7t 'rqo ,1 ) I,.-
,
' ,t.
t
,1
irt. rt| à 4 r., t".' ê6, { )a
ltt.
!ut,:1, (ettí': ltP ..rltnDt'
.a
. r'' r /^.rrt |tltPt' n.lC,z
t
; ,,t1., +.i I l, ' +12' ,t'
i,' ', j ,'i' t,ot !
I
, ,
' ,D 'r"Í i
a
lO. tlao-?ot' -irr,-f ,.?r' , Fot-,,í! /'lr'"'trr(
)'1
' g-.'o(à ft1sl i!,,tg, ',
t1-.,^' {': ,-f a ','o ,. o ,r, Cr't' t':'l 3, )tt t n:4 '' ') ry:
(
a, 1'u h '! br'fí m '
a
ií ,/4 )ur. I t - Cr>míUrn U. tA t 'n ít:' tr t i
l€-- n t - :a, ,'".;- {t . q 4 '- ,'p +n (
i. '- l,l, ',
af- Í n. ,< 'i 5ot I
.
. ALrt-l ]-r.'t.,, !C7.tíír,Jr-tc
.nrv .t;r4t - 'V]Zfí
,, I .b"? ,o
Ítn s, fto rr- < or'
v.,,. ni ín b-' (
;
I
''r. Tt:n
Ct
-'ro
O zu
a,iOtl
..t..rí'C' t 11 1 t t|
l,e;t-'
D
{
ik
t.
I
I
r{ .
(t9t-
t'
t' -r
o^ nt!,o atrrà, (orJ', urh ,-?,"r4àor,'r:o -,'/t',to
txï tr. I'n ?t^?, i;n n ron j -nl; t* -:)t lu 2.r í | 6l,b
r't 1 I 4;A
( t "t<
a
e
tl
,
| ,'. ''
.
yls
,
t,,
(1 ul ' l,
1
f
Qt
,
Llt,
a
a
,'
,6
tl
.(
-
tl
í
uàt/r ;
1f
I
t
t
, i, : o I
a'a
rrt...")ilr'
..1'.:.. " 't".,;,
,nar, , .ot,1 t^ !1,t.i.s lon, 'Ii'i .1 ,i, lr/' 1" 6
'' "
<rnr..-. " ic
,lT" - l,'
':'; -.', .lrLl ., 'v(i, *:..'4 nofttt,.l ,?<'r.:'^4t"' tttf
Dt cl!rl
ol '
on; <co
q 4.
. ah;,
I-
r>
7-
tli -
&
rpr,..
'T. li. .'
bt ,ío t<
,Ir<i, (fi-J(o(',,',
, ..
olqail.-
h,
tlttt,
t
t-
-:?
'"í,)
-{41:;
#taf;
-.t
{
l4r'tt u
' , /r'iq
l''1 (t11
s íxt
J, l'r rír,
tf',
 -hr I l'+
, -t 
i4g< Dtt
'A( t )tt
^ . , 7/,
.' t 'r ,
i
/2
1t+
,.
t,l
l,tJl .I ( l"
./ .a.
ï- it ! r.L- r
t-'., * t e 't, .
1Jt
t
,l
í
t.'
(
'',)) '' I
t
,t
J:/í
t
7:,
..
I
,rr ia7
F.
-' flF
' n....
."- +..
--- *
.r J'
w
i)r.4-r'
1|.t:l
(.
.
l, (l
I
)l)
a
*Js
h
t
rf
nttn' ftl: ei -ll tt;;c
-' '
-
rsó
P R C) C / RA I'Ot{É L*
GEORGIo
-T H É O I { L Do
_h
lfl'BTXGLR
t
v-
,,,
I
-.t.i ':lrtÍ.ra,
t'
,t, t !:4,
"
.: t
I
aJ
"-
t-
I
I
.':
F-f
)r
È
a
I
''/
1
u.
4
/1/ tL
- l'.
.(
- o a.
-.4
.'
t-
Al .rÍ,r1,.cf .nl ttca 'r''-lt(las
( ott(c í'rcnlrr f' pttttcf"^ in
,J J J
,ln, ,!.ir- ^rcc-t f ,, {c
-
"[ ,llte,t1c're
lt; '.x.f
n,l'' x3 1'í'tt- bct' b'
Aírcn*a bcl ,íoi', 'ca<' ""i' ' {tf l 'lf iotntio" -Mntl)""'fi.t
írnfurn (;tnt tottT,.t ' ')"í"nn 'íl;/ ;r'l lntz t(Dt tot':'.'l'i" '
Íbrc A d ';''"'o
+ .1,it.'.1 it,t l) (tt 'l'ri:ltt
( 'ítl)r";rti'
tí f no'
->-''- I I -l
'' J ! J
ri)t.irrj'í, il .l;lr1i :íortm 'l'lr3ntvt 3e c!'f'{;"" (r'f;rr{'rt
l:
lllgtitrtr' rlrr,.."' -' "-
,-.i.í _
.l
,),,ir, ql',rí,1,..t'ic rnt4J fit'r't' '"-l'i'i'r'rt 't-i"l'tal' :tl (("
-lJtr,-
.,í-l .--..r1'';f Dc",'';rtí 'Btltt''s $t't "'h"rl'!"jt'1ul.t
btr-
'1
,Jr.r,'ii,ct1 J,'rt "l'
t'('
"'tt'l:lt'I
-U.a.fril
,1 ,,,,) .l'tcs lf. tc 1lt'rt, i I .' ./
,,rr,,-,,., 211[tIttt tCfnt;ttiO bc,it,c (rrrí .fíntr
t"1(t!'1t"
'rI
' ' r ' nlul (-í Jntcrt;'trÉ
1,:
brincrt l^":t,, ;yc_tI
,lt<b"t :-í'
.i.t.': 'l(i n.{ 'l; r(ht t' Í r"t b'bc"' '1 1'rr
tzttt/ ;(""'7' tcr'^'t
I
[-, .Lrr. f i(r't''9 ::P't' " .
-ir'
);:)- l(rrrr" b'/ bt 'L(' '' lte''(
!.í'-7t-
f t'-r.rr. .l ',t i,z b'', .1(tí i'r(t f,. 'g'rí 't
tltt ír7''ltlltÀ(st ttr
J
',Í 14 U'r, rl(ll "tl'tr.L
-J
v ., J
l;tr.(tr.;: {t,P.'í.."r. .f'.',tt'.r l'C'' b'êc"' l''[O;lÍcl i'i'f btl"r)-í.í
.-' .' ! J ,Í )
,rrrrtalcm
trt 't!Dtn?o bct,'.1.t't lJCt'ictr;. L{ttn}'( tllttc tqt'zl'^"'
rJ
.ac!"
.l;r,1 i tru t .t0t'r (t'í;
!try
tif tt . ,illcnm ntfoxtrt ct cttrct
t"Y'/
ci Jtr-;'!.! ic-;ríc.r!f Í /[, crflt À;.1u'c tt:tl'tr't Ctttttt{;iL
f i '|:
ít ltr.t .-tC;c tt.1 ,'ltt .i ; gtt ( tr r/ttrrz
..
, r',r"' -'r'<'4 b'rCr'ttlal
--.t-,,'r--
f t i.1 lr. ( rrÍA 'r..'r lt 1 !'.1i,r fl C:i i, ]rgyi Jttttt iCtl'n ci',.ttlle
ve
Ylt:.tl
?o tliererr: rírt t,rrlart: .-irinÍ.rrrr r(tn(.'cnt, Dríht"c J' :,
.ll
l.
.L-
|:t
a.D
T'
ií
i.
tl,-
lr
t
F
'!r
.J4fl
;tn jyd'Í r -;trortPiunl-,
.r. Í.r notTc aí Jttyt ua .P^J'tu'
yi,t'r.r, 'r'rr/, aT.; tTitcnhP "s
'a ul',yroctl tb 4"(
'
' r 't'
c ,l11tt!{
.^
t .+rtf
't'Iortt!tar<l.t i Í1 .r'---- - i f
i.. ,.. * L.r .l..ir ,'c,l( .1 'a '1aib,"r aJ<1r
I '.
,.i tt-,n ti.
J
ct tplt t a' c
''it* 1(jSTissalc Jtrct ' Wlt"l
,ar r ' , hl-n'' (t*at1 "à' lTaonag <f r "ns b-is.itJc rt
J - | --Lu,
Í | , ---
- - .ae,.ttt' t>j,
/'
,,r '
.. Í[d*u.? ^(
'rn b t lt tn Pt?ttn'w' ctnf ttltrt .
a;a
It
Ittb,
t'
-f n1.t.rtt('tJ3r -l"'"rt',n
fCl'Jt'g"t' t
J'
( . Lr
I
-rl ,,r(lt.t;r f'."rf rí lllrrflo àt itlltl r
, í., rs 1{ rrr- J i í ),r./ ( ,.,Y D, , (n,
I
ntbtl
' t ':
'4'l:t'('''' ')ltPtl"("-Jtpiri(frctltt irrJft ,.,rtrb
i),n: ír fl .'nl. ''r J;rf'l'l';lrl ' i'1
"lt't-"t''
,t ltlc.,r,.. ,rr,,rrrr, ,r.7,
-Pr!;'
(t
-t.t{; 1ln(
.J
,t
n l nbtl f,t:t n * ,Jn, I Í;tC-r
J "' ,t1[o
tt
a
''(
t,,'u*
o'.5 J
a
"..rr1 Tr,trr./..r f' t'cf.1tet tnr't nyn;l
lt,
.t rr /.r p.t ffl.f C f f.t í r. (
-eJ
t-.'r;.1 ( tl, I .'l l'rrt 't I tt!
-t
i rrDrlsal,cr't btfC r.i!í(l'tr
_ -.,. itl
rtc;, 1'r;iCt ttQ t21 ttrirtt(t
,I .'.1
?rtí, .í'rc J.rr.t !.'.rttt.tt' D;rr11 .r,r..1 1,',
: :(1t.t.."írt ,"t"'t
^f
-l-' !" '!' - I ,)
':Xi, Jt ot.tt:t:t(tu! b"' ot'l" cu,l"rrrr"ic1 ,"'t't'r
t :blt"('-' | ''l'l
r
rí..1r{ ,.:rt};tt3l'cyI: 'll:1"í"'ttlunrtltht'< i'1'"'tr;(t'''i''tl'f'trr
_,r-f
{fl'r.rn :cltr.r ,t.1 /trtto Ê'('r irtrttr 'ii ;a'lii i'':rrln-'Uc c-'
I
.-tt
I
'1 irr l-t
ít ttl -
h,
F
l(
U
l"
qfs,'í
-)
| ^ 'ttJl'ltrN- .
0 oet 7
.r,i,, Citt tttn
nt tli sn D t>
!. ,'r - lncl(.t..)Ft ,r ,1tr 0 ttl r
JL'
t't'il'lí: t("t''riCl trcttí. l
": "tlrti
t i
,i, : I t
mnt'[i; biu'' :lcl7s clrA(tt'lt
,-.tOii 1r'lr!ttr't1 t bt"lK)t:t?"
ul
ítc*i,,(t 3!ttt;rtiJii.
; ctt(._tt.t i.. á"r'.( .o P3r l'rrttttf-'LIe'J't
5ipÍ,rnrrr,, K,.í' *. C-..rn lí.on,^rnhuf $arrrc;,l -'
ct Trrrrrr:t^tnrí .rêt ?rrc;,+1141 Oyyií,'í.ttcr tai l'i ks tí
, . <l
,
,tna
t
-{
t
'I,t< Y; I
j t. -.1r1
t e .toil,rrl
i',1
f
t.
as)
|<yciih'nl.q Í,río/r^ ,.{:rr!luF tïr1; ttt tc 6,,,r, [r[l'; r*, ,J,J
i"t
f.í w;t !'i*oe lfurffi Jnc"l. ':!-.[.'-,,
oÍryft{olr- .ltts'
z-r
lr- 3
ttctc
'3rQ kn
Í'ï r::: ryryr'b/b'
:7"r'x3,t:í' c{"1
-
": 'u','.
. -
í r ,r{rtotl,rrcn}crrh
-rl;ltnt ,,cSrrt,rt,,,. irrrprflro"'4^rl( "r"' f ....1,.^ .-:t^..
ï:,',,::';:,^ i;;,,.,. o,)y'i", .J'l'
ra'nlc^ {t 'ti iit ct';r'('tíc4
Lf ,,,lllks f'il'í""7
"nïf ió
"'f 't"^'ct
')',11",t{'t
i ;: [^' 1"' :f"'n''.^hr'[;n',,.1"'
"'í[
ri
7xh "t
oyrí oyy,,l, .!'1tne 'ti' ';'{n
tt0t"i1it- ''?a;ttn 'ln'í tr'r-
l'acrrtrrcs tnt'l,hl i, *fi,h I e , ht .,nt 3.Xír' h"('7ittt t'trt'ltt
J e ' ' ("ttltcJt ct
'nc"tthc2celr ,rthrn ii r'c -rnt'ctttr,5, ,':ai"c ,.í^"tJtct5
ct 'À
IrrS
l-,.tt1cÍ' J
o nn'rrt4 Íz:nci lat"'* '
5 rd ' ;r hj
'
'('u'?.ft1i"J'
["s "ti tl "-f(tn"' b'['- v( r c'h'i..7
f-
,a
t.!
t;a:-
Jruttrttt5
,kí,tÍ*''
t t.Tó . v€T,n' íl'i ^'ït l!^'r u['""[í"'
Yifi', *i[,t-* ,otrrtE*l cuz',ht'h'
c'in, Anlchl; D;rrr
f* Jrt'l,i !í's" rctp r "1É' cu
t tlrrrtc ctr.cs'trríL'e'rÍ ^JÏclTnf* I
.6.1 .r.
ftu'JL
ilns
f -
n *-;, di:,.t ;;,! ;ít tí,,
G}iíh,,' x|}o'ccrfcTnhtrtltscllt'''t3|J,,||7,}|./&
. ,'
t
'3'''t'r'et? 34t
-í
n( Ivírilttr tttcsttfnÁ clt ",aqntltcxtx
' oí ínu orr,.;rYt' $
"'''7
ttr.Trortr "'.,J|'nrct olttAít'7O
.l .'
íiuc'li: i'íut ssfín c't t
tft"7'
oJy'^'
1lt"F
ol'
cTrrhcÍtrret hrt! + D'c''
l? r t,s ícconti ttt.t' t:
20
< ?,-A,.È-,1'J.
"(r-.is J:A x
llt''
drPl, c, G (crrrfr ct' lrcírltrrco
./.9
n irnn tan' aréíc cinSítur
1c.
íl-}txtttttt4
Í;rl[Í It.fr
t
-3
r>
tllxi'a
y./'^'
1|t"F
20
tl
-a'lrlliuts
'il; ^(
S f{- lrr Á a( IJt arlt.J ttr cspfr; c
í n quf tcxttt
Cr ^cií lcnFfr- , ufa, lfior'^u orrn, i ''6r.r'*,
ftr. piortr,írl rtlt cuit 1 rirtrt .pfrre( qrtAtx .LO
.lr
.. ; etín êï t ''
.iiu cr il .1t'r bxl <rrtF ( r
'
ó A-yr^(i J,-'"'u
ytgí,1^ nttnhs tn la'
ius .
mturi 1 {ic lflafts l;ro,
rn,toacrir , tt 9r;ctc*tts ni^ íof [a
bric fttr,ao i.r;t'n iie{* ' '
J
^t r{r.pÍ,rrcrcrut.- cl'C1c'ntico.r.gl
'n
i"n tam orrtíc cingitur
srffi7i."
.
-tL
, i-
nc , @-sTc(€
LT ,AtBt-|oT|1 Let ?vFrc7.
?rwLo U bBtO TILLTA, !'u J'
J:r( (r, hrc í,t/'*i,t '., ,0 it. l'i'r
L
, ír."x {:5"c":l rs 'i1l!"
'i
rt .( ttr I 't':k oc f/?"'')ao 1
..*.42 ,=tirit --rrn '-i -t '1' I
'r"-r" L; a1,í't S' f" r.,at Nahlis ').1r'--'r*.u, :' .':',:::{*<^LZt;* tz-'al ,i r
'Fi' 'hr' lïJ'.O*Z;È ta; ^t i'- ^'.i',,'ij);^lil'^-f
-, 4,.,,Í -, ftr. r_ I r .rtc r,{Ír1.or' ' ,',.;,.,. .'-i.at ,.1
A - ' -.".7 1r l€ *L't-l-) ct'r_àt V',s,n. .rí
1) . ^.,rh tJlL v+fttan t ; 7'tt '-t '.'vÍ ".'.' rv
i1i.- ' à-r,írí. i l.tn-'+q' -. jn.+'oug .1n-í, trt,.t.'tnJ nrl O::
. . f
clrrí.r.r , I u rTra'.!
Ui '<t 7 ::';4 7^t1', a:^ lt ,.7,,
er, .]4c-ï. J+t tu ' t: i[i t'i i'tn4rw - q"í ; vJ ;<' í- 'U
6]-r à ríËxt-De.t rÍ rr.-í -, 2.t ;'5 1,x./ '-trjr -a. fnrf i6*:( . q', '
,í, hr& L4., 'L
lt''-J-.-r ''r -..r à-;-i,. t' '+r-1ítx
!v (e1!>'vu r t^l-;-. .1 -;4í-!),q
-TJ*n-
l:e+,y*; -
rarF ' -3"-t44 trr I
lelt l;--s_ f l*,:. ll-.-:^"ir , f;* er*j; nrl . {à' t 7"Á."- c]tt+, t5 i hb <alr't
1,ar" .s/í.íi':Tt " l,'..-. ; J*l,k .ru? à.
'^ 1* ,--rt - 1;*'l à-
+ó< J)cr,$-r-l , f,zi.^
tattk fl. t:Z:y #Z
d n,ll;bti ryir^ 0::a.a4 il'fl'n:.
-!:- V,u-t t-rit*; ffi
;t;' ffrr: o'.!':. È.4 1*,. '-" tl: t1' #:1-' |'t)à^n^ -Fr"r.-Jf '.1;t& ?^,-6'2t ^t+ Í -'.{r!sr}T #.'
Ji; , e,r,,-JL-n*fc -L Jr[4 i-tl,g J'.'e ?:-W #. .
: - l*: .'i :-: "Lï'fÍ .u--T-.-:Y,.Ëi I - fu:.,.,lr- F+ y,*tlÉQ ,.r Z-
rx'i 3? otr7 X Êf)r^L4r+F-tË., '-- GÏ.-;Lffi.';
t'.,t fulr
rir. Ír e et lt 0h*{
h ='. Ai.F: | Írrr L;.- r.r ttstrf ,*tS t g;e4 1.r*4tl .l,lrl) ,-'.
- .
l;.r:
Fl-
!'l ''.,1
'íEi :-:t'-.í;
'J L *nh t<;rs*-
Sg;t- r*"* Z?
r l.:
í ) f-i/ tt(- r.'-, 2', tnt' rt/-l
,i.t, lrt
;ffi nt) I -?e7t* 3' 7fi'::7":'ru*7tqf q*'Y,*lr-'rn'f,),-,,^i: ls'tic c'' 1*t ;t': :^a
_i * :i.r: *^:,L);.ï
; ;:';; , .ï* ,; ),-'ní,.nh i.;
'r''r ' 1''r'
:,:;t, :;, r*.t,-, ;pr,
'ra, ..,.1' A,*'r.t, 1È s*i''- 't ^''4 k
y) .,uwí s ,J-:-':, ?
^- !'-<'. Lnr ' '-'ot't-' ' lt- l-<'; . é --.^
t nolr, .rrr .- , o,tb s-.w1t2 , ,L*a rt.Át r -Dxr Í'<'-v '-'41^ ' 'Lt ;'<:b '.-a )rqr'
-.'rr.r. , ítt j--' .: ^' ? E/.1:' tlut "U F ;à 7 Íc(t,-x'-'r-
lh, rl*.t, -. -
, -,,-h f 1'1'*r- i tl >n ts+ -^-- r' -'
rr>.rrr.rlí a -; r? -
?.Írtrir'r' ,' D! ' ?' rrry 4 ''. -. - +r a : f-': 'b -^l]'-' c t? tz lt x
;.ï:Ë-' .--n-
a . -*_ . -J'.;; ;-.1 -i ,rl ,.Ats- . ^{i>*
- xÍ r,i ( a"'a 'r- . - 9, -' -- :i .:)-- I t---:
lurrlr..t, - r r:l .lfl-t<n .j
ljl.le
lírtrt -_- '
7 '4"*
8- *'o 'ro i) -'l- Ê'* ' :n'
z- Lrí rrr->3í,1' .'.--.--.a rr+tan '; rtrê1"c" I rt .f
;, D- C.Atb ,Í--+.- ,a.ut; ' ''
f12la2 l*-
,;;,;;.i.J -z,'.12'--t;t,<t+ Q''0ntQ
' ' 'rl..t '-!lc 7t1iàa4 ív*Wl"tt
-.., .- -
2a'lnltZ -' 6L o^tv**t'
Èb. !-pr**rt- lFr,<:rt Ap;l
i Dó-. rrr-r'rd- qt actL '* t'- r'rtrrrrd- * actL'
LÈA à; *5.t"'it.t i,..4,ot,-,+. ttbt
.^4 ;-É)à -th a-)1Íd'''-;?r}LSÊ<;,ig*)h-t? -l
L; ? ;'{l;Sl
i;1,*!k- .t t Yrrro" .4':-l'
r'-'li
'i-t !,.17 A.r-ir'er+ oi >;; 't'ts 7'tr"!''t h"llyt'lh'Ï'">t'a^'
i ' ,i
*V,-4 {><** e-'Y f*'* vtntY, f s4"t
i.l .-il o ;-,fu. r.À;-, lr.tl- '4'? 'J{.' F;1"
&q L bs.a - 7:.*Í--*;..o
-'l.-ft. ilhÉt fr,frrQ Et-'.-=È- . qa!-t Kr$"
:-h r
5L
?
l
J
|J
/- : àtÉ|vi
t^ t-í '. . .{.1r -'-'i..1.--e'. " i:'at t
4
t
I
/
/
a
,
í
, -Íi ^, -t-'. ^--
-t
-
Srkíl O
'F1:':i
IËI;.ï
ll "---: '
? .'.1
-D-
l.
-!rq
1*o-i . r./'
'u. ta 'lr.t
t
r-ro t4{t1
'?l< .1 -
ftl.*,.iierr/'tr 1H'í/'fí '-,
-vtl4tn c htur/ft'. ,nír1r ,'W.
a ,, r.
-- [fÏ,',,
ií' -
í'1fr, k'i'': -Í:'.: :"':: ::':;4,.,i,1".' 7 :;
/
t
I
a
;;;;; {a{q,' 7ln'5,, . í
t;' i, -''t:'!. ;',"'? ::,7:::
?, ír::h'"ï:' :i 7ï/,,ï, -' c"4'r? r7a ,7, ínl nt.tttt )l zn< io rtt m
,rnr', *.- Aoír.- ,tí . r r Vtzn-o t
-':;7;:;' ;;')i't'';; '''ànn'''r':- ?':'- éí r' v'rn-'n1
' /'7-' -' - -
'- - '- -: ,rtrr:rd ' lrf^ 1ltctra itDr-í ..c?ttrtl,,
lb- dC ryfctiiA'alrzt "7rr>È'í 41 tvÍ'ft ;
t' , - ^-: ',/ - t: - J
,T
t ,u"t nl;y'on''; Fo'o, ,=
.f-
ttrrct<taS, fu,.ru-, titrcS, cCjCrzf -rq{rorns fr: ,.'a%
ír$-*!,t*
-rl7-' A-
-^-Oít'"Y
--'."'; :-;/; -' na t " /u
r$' "f :&t-f '1i lfilTi: :T
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
ry:,.' ctecní. Fztl;;I* E1ÍqÀrE A-,(-(4fro'to/i,&C,
/
aaAarrrl. t?r, i.€ It
- ,. a- a-'- ,
inoitr, r,,rr,qáT[r-.í'),-$TÉrlI n tt rr',f':í p6c
'.'-r..4r-.-,ttr-. ít'. adttr' f ,íra. ,L ooíïírr77ro trArre 'or-'o
t?,f19't-'t't./.3..-?a'
tu{ vc.le } nulf óo S? . OnE .'ttrr t?n a-lrz{ ,orír>t5lm d;.tL-(t-
;.ï'í-'"''i
! r:;;'
15. r, i*È :, ui* F r.?í, o.r?,'.qá, q4' -zr.,r? ut) n'r-q-*r.
:i: ,#'.'_o;r&r;,-1g: t/i 4{L,-ttus qt
zr' ,Iq, Èírr ,/irf -fu',T *' A4/ *'yi^ bu'rn r' q.4.
caa
?ror2 *tq.
$. .i'-)fenr iii3,-E
fa.
rr{ .1ltetctrltvr, .r,1. arí /ní rtttotzttg 1pa1yq
.r
_(p_,*glc
,:" i: i}ír.]t1 ,-ai Zf _n
ier Gtrírro
'avl1s21f= rrlJít
.í'q#sï.
AttC .at -tlJt t tt r? t u
fS.ro nb . aèí t ,rrf Cr1. zrtt- -VTtct rÍ - rTr'77r' cf s 'o, ,-í ? r.
(- - _. ---;.- f &f. _' --C,.- -..^
r. .-5 .,'- -1, a
t?'+an'f -;{4' 4'ilT f=-:aro{'!: -!.'o- 2' t *':.í;r";'7
t
tn tTVl ,
N.t o..+f (rÍÍi-r dtA oVje ti /ttrd . rfr nJo? rt,Jrrt/ ----- I r/ - - -- .
t:'rftf , z ;,r,rrr.]a'r2;
-; .ïiU|
í; 7utbis1. r?cr*., ,tr4n? /_..iaa.,a:'
-
)L _ . . Ll-
L 1 _ 7t rJ 'f JFlttlJr
-+
ao yA.hctTstg L
a
--
f í tat t?, tv. ,tí t
-
-^
-t
,, a . 1- ta
1,.g../-,.. -- .1
", -'à r{riitu rn, 1,1 1, . l'3 rl};5 rr. gf4,,'l!.- .- .fri' í i.7
ê'rn- 'iC-^..!., 1-{7r,.ryoa?.-.3i7;;OQ'.2,t*r ui;n
':I-r=r' Y;: +,' ri"t-Pui:gt /' 4{í;;,,i .,-:Y !|í,"$it -,({',.i *'ii&Ëí-Tffi
tTr4tltrrl-.r. -'t t - >>
/ -, ,/KntofitJ qTtetcryir{ -áí c}cu-=
jfft -í /€ í'fu 4'_,&í ->h,tlz{e 7ÁeLu,r ,,,
afuittz .(27fua- "'
' (/
. íoí txtcd2j.6 1)flsq.a. t- ., -
tKt tí'? j nuT óo !? . Ont ctrrr) t'?n Ellfn '
--br{rnílAt ryr-,:-/f-_-r'
t cTal ( 6otnr- ir, í1 ,r)nrrr_./'c
-
t,?7ytrír' orij, íir-t'r7 r>r,* 1.-.
,*t íUtnturz, I
-'z .!t rTt S,t" ?Í '!on ,2,
-r - / I
4 h- Cnqf .í/ ,
_i.-r í;_1 f
-.-ít -tttí F.r*t*'rà.7- --rl --"8---.L
vrídrn] ,t7et:nfah , ,r, .crrrrutítt :t **{í
t- .2.
-J
o ; -.Í -ê f
^
í
I
Litnrn 'nlant ,rt
,J'
t;
rÍ', rrf d
'Jffrt*
í 7u47't*z
ot/
'De 'Pttl'ttttitt, t. . .TrdtAf .4t'J '
baDtn 4rcrrrJ G"' "' -'-{r7- ,rrrr,rr,tJ.rr;
-*rr.}...rrà4)-.1,,
,47rv7r7 , ml)rri, o. )t ttlrttrï{t-r t"t "'3r"t ' tz"t t7'
.,, , Fro tt r-tt t21 1 Arlr t.?r Itolrrrt ítocfiC-' ?OJ/t'àrL tÍ 'K 'A'Êi- "t 4'"
. "/
--t-'rr ge-rr/)rrr-
t-t''v'rr'--v"'-
:,/317t1n, (tít I ttJ CJ Iai.4,.,,.
)t ti)tt ?t l?llttt t aí /t t"'! l-tl "'lí
-
4t ,a.í
v ' J 1' r a4Êrrt'ttttiS oé aJ tz'lt:zt t-rt bt-g7 'ó ':trt'., / ,ttl !t''a ,4raat. Otd | ?'ltPlzr-t """ "E t't
'(- t i
'.t -^;- ,:- ;)-1,Ê' ,t,crc ,) - u6?'
fiàzt r rtost rt Cfrrrít c/íÍnzrteh't-"1í---r "'e+1
, L ,l
(tt) ,r, nf 2' - ' . r ,
- ,rC ,. fAC ,"'' -'r - olrzo ZC ffi
-,! t, (f ? tf -rtt^/T
6. &rt7rls,66,
":----::t+.€ :,; J*t -/Lí. ,q--t;a
trí .,q .,Jiat# * *'Fg,?fZ
1 G3 bzrtzc tPfu-'Gf
tT +-
Srln {-- nàn '
g_K;&rrbr"t^. í rtr-7-Ó'*fffa/ïs'
U t'4
Truf.
:È- 7iffifis'á<
Jtalc''.fSítà'
/
4orct . Le o0 /t '
--6At
. ?th,
r.hl
a.á
e .tr
tt,
L.h
2.t
-ri
zgS
4l
zt,
Lt'
2'ql
z. ,r
Z Lal
z h'l
z* r,
4,,
z7
3-u-víryt I 
r- /- ^ ^
-
- . ,-,n
'y'íta . lnn ,72 adQrat ln_--
rt /;
t, li
d.bi
,.1 'J
l:"
'firy.J
8K AlS
,i/ít t WryrJn '.j :
d -loo[íí!n'b' cz'y'f.! rà c Ó,ruft
j -,{ '/rr/-.// rteLr tt I J ,' r -
i).u/. f.at J'-7,í1 .hrn'' T'"'*-
r^, ' rt I '-
' a z '^-^ -' Z-::?^r^ln^"a--
'.1d. l-* i.í.rpínc r( ( ilrt2rlci '7'o.''q ' t 'at"'r-9í . ., f, a 7t7
r . t ' f ,t!. ' / '
'.U, lá". t g;r rtrrt' );rlZr n) totT? -{ti J,r t' L'uorrn )Í' atoY(rl' L<t a rt
(-
t^-
z8
.l.t L7rclttrJng àífàí *àr" - L),'ir' 4í
z.
rq
t
?.
2, t,
l*,
2q)
z. ,l
Z Latl
z h,l
z* r,
ai,
z1
J--- ' --^?<:7 ,.D !, c'l
,l t- f^ -:- f
--i
r * rsz r.1
L r ln'tfY
l-'' '' -
ï:-t'-.:'-t- --
- :>' f-
ÊtAi; 4rqrnsztnrt{' - --
í. ;iÈf á-b -raz/ (;-4*,;.
3-u-ví*i3
|l
-. .'.. -2-
rJ,lÊlt
3a. 1
rJ.Jl f n
(,
v
,tl
í.
rl
ltutn lrnurrl j Jrtr.
(tytthc. ívrrr4Ot I o
Jt.rt(o Ê-b.
cttnl.
aU
o ''.
.í / r';./t''#t
-í.-,-áJ./Ê
tt
t.
k
È
-
t?-
tí4,'. tstA lH
t
.at
a4.$ea-o,K:'ry'f ';/;Tff[ril.Y"
f);h*'^
t
k;:,frti;f;
i*Ê'*Yx/t.'/ra #
lrt
UrGq,
,Jv. gttltl*Vo r*t 4oec' h
l'b-:7 ,{;,tb);'
wn' 26,t,
%íÁ;í"tr^
-q;4;(ar'-{a*'.^*-ft E U s1,
íL
-:,{os* . (Á,*z- tb ffi:l3a'r
(;' *-tit)- ; -[.tA' g[16*,
-..--ráíí7- n ry'-'rlol,;-z f4 tê ;*{,&* l-'á 9_
'fi6 év
È',8'/4*t- 4: "4;à Zfu ^@lQlt4r.ini
t
: ,, o _ - I . aa-taI
,
i
{#*fr
i J't. 'i4 a
. )"!
'{L
trlb
.*.t, t)-fi7 ,;r^,
I
14,--í'4r:!.rà,:--'7 /t-- --,- /
e:;*/dr,g:rt>"r,
"::t
';; lr.íeabe-r,-f
>.;> /a.táí ,E).:-.i'.1* ter';,s
a
'a
.*a .ouaph ,-fgfu-,a,
/t*?AS sefi.lrlt6:
,;tjÊ/È1,
,"/ea
t*l,tq, It-^ otl
nl /o . a
a
*, ; iàrï
.-
-
'Ê*.ráq I$J+*g",Xt *f*ryf,,^-i^?. {.ii ri/r'U, g 1'ttfu t
.!
, a Á -r
fu/-a y. t;a.a--- &i/..-- ---': iii,Ëffi
i t't.
9; '-
'
tï
.Èl
Fa
í
6
/^
lr
IrJ
U
1
t
7
7-. Of , ttt€| ,.t oacrrrl Jitt l; 4 (ffií.t
, **y'**t 4í: #;.7-,a/"1; L,.-),/ b,
:frEff:t--ytu 8.7
)4
á;- !-rg'
: ;Ë ,O dn-tr, Sl#,1, et. ,r4àL
xJ
V;7,,7t./h
,,iif *:,i*F:*0, r;vP;9 .+L *"r:; +<iri--, a -) t. I l'rl.,l-.ái a,7*V,- r
áGt 7- ",4-)
sfl*;^h,.í !42z1zt*
t €àáofi,.t.
gt /.í;t
f);ry 4l{"*t;Sp- ,h, .J.È-
tl'
t,
t
a
í
t
t
tl
a
1
i
I
(
,r4ln
'U',
,
-r_.frbrr
, /t"'A
|'*, *'-, f-*n'
$u7.- *,,1j
.&, j *4'.,
I
j
a
,
(
I
)
,JÊ*IJ.f'*- ,rr;*,íê;
dí,
,.ttra ) - -tt
at
e
4
2/ --.-
ar.-.t},
,rpS
't tlln+,
b ,t {;n; J ,
a io,i-:4tjn+xJ. 'a-
.F.', !
ef;
fuLË
qfL'J--* hdE-.
,,f,.,1:'j
s,rr+Êï'titmt:
.' 1ry
#+'-ffi,,-?Êc:, &
4;.0,-;t
,*,,:1):.!-' tvtrÊ/-D
=tF
7-
,7'-'- -tf
I t .iar
l-t Jíltr'r . tef,l-
Aa*,fu S*|,*.tbaí ;lr- í Jrl
,+ ttitl,-
3i41.,-, .1ni,/i
.-7;L^ n^ t't 'Flltt"'
r*.::ffi;p;LU;:E{:W2
ylv r;ry gfr--t.+:'h'l:: %*
3 .:7;g*1.: ,vrgrv lLy'a;
ia.fifu.--
- ', t.t'
y'etl*r
rc 'tlÉlh;q .tltrruA Éll 'HrLa íl;.
-
/- j-
,:-
'4rtf,|ffiffi'ffio!-rcffi id-àilm.4,,
l, -)
qV r'
,;.Lt€
-J
; W r"-- srsctxtrtT
^ '{/autrfií> rrcryílí
'J
n
t
;
I
D - -t - .
t
Ct
í í //t
/
a'-
L/
fir{ /;
Trnt'
+Y
'r'A
í
.f
a1
.-JI
_.r:h-
It
fr{,4-F)
t
Í
,' il
I"
,
! t'"
lr -À
tJr
'ot
I-
t'- -
I
a
I
*t-
L"l
"è.''5
. d.
'l-2"
, Í.
cJ.{gLo L4 OA"AITG I3
TNCLIT'E N/-TI,,O NrS GÍ,R, I.fA NIT,-D
?ncrrtctf : -R cfiotiíu of* Omt .d Iottrct
Ncro, tntretpodL o/tnfit : qnefud,íruri
,r{í.rr-
{r.96-
T
1'
6 tt tyo -lfar..x-.lr -
a-
f e D_ .
Íf ,/lt- ír, fttht fryh.r. ex ntn/tn :4,4!hrr.
otl
n ct-r,11.í*tntzU c't ogatt*'itrti í'
t o a I t', t, o tf-l@-'Á'/ n tttini--
te Art.rs r.std <'1'nínl rnLt ra fi ,xitD, 'pcgt:t l ' f:ft
,). ít íhL Jtn'ttttJtL.t_, Jt or
a
a, rp/rtt n J-'4.; utntí,.Jt .
t , ^t
cr rnnz ntV6a,tt frry1 r-AL; ctht
"rrt:
narra .rrnrr -(.r ,rtrí t orrrl alw T..-v-I .ra
.oht/. c.7 nltilin- íttcri'rt' /f-t* tnt ti n i-I rn' ít hi, .-/n .b
,r írern 6tfun nÊnlunsit-'rnfiIltfr- :f.ít nt'
un'ohirt.hrrtÁ
-J-
>
eràrhn&t , írtn n fr/ 2rtf o*
I
jt, rah.;. o7r[ql_
&..qor7* (ínr;4.
' .. -l - 2
hr4n?8 .íta4n*<-,$nt,azt <nni pa 4*fat
ani J*aair--;9
*o qtLot 4Etd-.
*Á'4'át unJn
t'' í*I l.lrrt e4 fgra' az&**.
. . TÍ*
O
l
I
I
ft'ln -6tltlhn_ bbata. árrL
rt, ctt<-
?.r.t.nn/.rn -iatL
'Àina ,-rr{hnr ,/n *., -t..t r
f.) oy o!:t !frrtn/*:-. t*2rfl-m .rrrn.JU ro
rnrt 2
n;p<rrt' ,(r.Q ,ntorrrr'./r- ,y'tuct*l, o'h |r,
hpL ,r*rít-7'. r f/ t/t , -' ,1r.i{ fr'24 /á-,rt,-'ft/h,r ao/hT/ o/ftr*', *,Á:, f ,Jo,ár?n í*r*kh,--
oày ruíbt-. íl /r^; [ír/t' ,/rr, ísa 46:q.
t,' ít, ir, tínn ?rcn/nr/btnt.l,íun :in rí?.^ haDl- .4. tr
"J-' '
5g
Lo
42V!.n ígznt
t-rtt àr cí.tl>St
-O
ainu ia1. 7í o/LL . ro.r"tr,r, ., tn11l* hons nrricfr,
aL, co-rtr, .aht ,Írríz-* t 1-,..-J-.tr- t*._.Á)
*7r{,íF,- !- t* ,r.,rr -D*nh*a 5_xt
ll,ht orson'J*ts ' oíaÁ- -{*" .'tt c>rl ttar.-, -7rí ,*..r!-*.ro abt/rys tet
. /n ,r
-fbzq ntbàct, ttírtx u,
thtt<b tÉ"í4 Leb
' tg.* lrt t*r.
"
i:;: ''ríG'h '
T:,,ry/I
17 !,'futlt o .n..nn,ct&-, ylJ,r--7,
*:? ,Frt ua,*1uo,I*t .% rLi"t ura*,'
jri
"3r-r.taitr:
(.Dtt't*rt-- ( dtn rn.trrÍt &A í,
nn. cnt-c* {f,f;._ t. -?.rr{.1'ar
"r.-r4.<,
ilàrr,
tnortnrs *rlt* d-*1*t*aàot*-. n- r ./ . 'v
i.oíÍ* cn- ahla nt-ttíuv * É.2[i ;;::;3;*
U.&r*rii ccthn- t47xt íZr1tw, nh, rÁIi.u.fi*_ *r/_c.Lt. rV,*rr_ r.r*2, -arnh r fhrc- Oot%t*,tt rL.. n0.- ; ^
*h'aln', tfr rc e7fo"t*'a.bnlhJr
t /.-7.4' ruh il. n'*li*+oí*. 4 n,n 7, 4
:.ï:;ïJ-Á-'-Vá; "'n ' :
.nt .t';&>rod.1n ÍrIÉzZ o nltr'J an>-"r.
4/:ítrn"- ,x'*,.a ?frd.í+-o+rcFtu
fi; ae nr ' ,1, ut ral -'
.;hr j,-
.' ' zt*;
l1
1tl
7s7.
,,
lf
-
r
,1,
a
#h'a Frerbl..' l'j?/o',o{',
' . . t/.'*'-k oáiL nnh*tohlb<r
, (*';t'tttt<t 'cit
*tta
r'" "-
4*- n+ex CI'
'+
rt(ry't ,'rt'.
rt?tttt'*
.{ t<<ratfl' y''tt//>tl tzta;
*ttst--w-
'a1r't
,) s*. ./tao'í*t'o*7
ltrrtt
'r9'** '
;7q*'^)tut"Lg1i'rlf n tfu n tt(*É a
È,ï;;- t'í':*r; flh "'à'^ "i;'l: #,:
ndl>a,tztz:>Jg ata tA7
ta.t4.-a+';;-Ank;- - r.aar.' relJ- ---,- r--t I t .?
_,/
Ícsttit ml& qtl nfr<' t
,.t/- ?ct't'nt'il t''nf r U3,t/. ?ct't n?ril trs[ r U3
.l -
.1,*-- u- * 20tkth"'4-- .tr""; wn-':.i3-T:Tf:r,: ;;i^ <tata ' tiht lc tii rïu tn'?'lbt tat-
r tt F^ ;aríaht tttttt'íttc"ln''i t--'/tt bii'T'*&*/tt' ns"'
n gêtf ,Ífrà-l-c/.4"n-' 1l
t"oílo *na-(fr oor%tct
lnt e;,t'* rr</ld
o-/o-frrir,te'lt oít
-.r-!iu--' cintt lhaar/.ra y'a'ct'z,'/*Jtuà fu*4.a, , J*
,.n,ryn afr-r.rrt ,utË % ,t1ht,t ir*t-^
'lh-*- 'I +''c?' i e <l'; Ll1fi*nh* tu:
al 'Qt oltbnnío- fttz
^fufiytà:trlt:/"Ir'4rt-h
4,,t+r "í1.;*
l-a*""t *-nt- í'e&'f'nh'4?ftatí- a-enryF---;-:
. , _l - , -
-
;; g,'hr/- ,q* crítíur7- tbl.-rn bc'lrz Al-,
tao
:l(Ístrndrát hs274
' ktrM*
a
*
7íU
ío
F3 trrÁ, ínryrt &, co2t- i
2c&uetltrr OruítUt
-? ^ ra
2c&*Itroilzit
. 4 -K(?.ry acnnfl . oe{hnr n _.
' tryt t (!?T ncr'11 . tt"ít-tnt ca -.
sil .orrÍer;; -cï nxrítdn trh ' cth; ,Íoírtuní-:trn*r-=
f. Anfi tít ríl7si*cn- froit,f la 'ftot*lt. odíu DJt-f-.r
a-^-- -a, ^ . {
*i h*.*t 'l,oa*. ra
-'^ 'r..----:, t;. L-rt - --*btn:
*:i:uh
:: ry!'? *^ !*,:r*E'*7, "'-,-
," i-rri;; r&*,1u,1n- *tt cd nt re-1*.* t lft&.t (tr'
r í<.hm. frr-rrÍrzll'.
Qrdhrc'r.4frrrr- ; a?
a{?t*, -5ftrn- c.hf -:
í* a------ ,.
,,
=_- r--
,--O .--
 I
r"s 7392 t,r, Ct tG.Wt
-,
(L- - 3
'h% t/.ár2t.furVcn
.í--ZZeé-z;
4^4.tfu.-íZ*4/:-; ..*Z
fuS=.áá;^&^án z/.'r''Jr*Z**8,
ryt*zV*
^l
-z ,?
,z
cfoli .hodtN'letnhL.--tra
,F-ry - -A tt
' ' í'ffr't(l '/'!t,' /tr.lf rt -'
J;-irt-tutt cltcltzz t*ftt'
--.-Jatae------ a .
4*, eífi oTl"* pla(*'4't*n# 'nG' tTtazízF'
Cs*at.t.' ?t/ 'btrq'*ato' n-i't
lt't--
a'Q*'t* ' hn*t't
"Í'S'* *tl''nít*"
ct Dugá'i at&í't
t*Y/:*ttt*try- ct
,F 4'"ry 'a::!1,-2-r-,-.*t.*- k&-
-&,ta.*-f**-rtmJ T'
-fu-rítaP
min a'L*
l._
!' "*#ffiEt;- àtl -.p* 7í'ug
l
--, lO
tkt
colín-t s'cJ
,J
-)
,tdíf*cfnê-
íit amf ' "tl--J
ítt-nt e'Jtd- -
Oílrrt ,r, ry r' f*n Sef-&
.-dn*'try n
,tnah,,- 1ZH &Ju- r./-í'b.t.
ttnt-rx*tx- ( &r4'ríb-
,/ ,rrt-.6,- .ríia
-
lJ.
i.il'|-bLr"t nt
;.r;r. orkgl al n
813' gr.alf .'
ennrtoít; cadl Jrn ctt;fn- y,rortn*'4'Dnz.L
'7rt, L2n*r;-Etoïf.=,
J- EAft&- à TTLlJta--
ta
. tGtu.httt 'í- .t':
t'dht 4at4-
I *-ia' Jc' ni ztrti'
? .o. ,- c-,1-.N !ts*".f 7* ca '22 rJ2ctL'
Uf'L.pgp"r T.- -,.:.rtci srit J-rt a' Lá'tht'
- | ' ---ÍI-.n c:*cfu ofkt'
,rF
lcJp,rLJ' ,- otn'Y'
,ferti .hodt/ Tnnht .- -,- .r
,,7á1 q-n1ít"'L'rbr'r" *T::H
ír"ra ? ttl ' '2t=t;12 et*- & 5u n q
tqr*nta'.sttl*'-J tr, Í-D^ ^^2^-^. ,-.-.
'ffint-r. oáo rt., lc rry- aegh ^r
t-':?-
t-
r #fi'ry'íta7rt;
'^'' -',,trnL+ -' ^fril' /xi éokfr; k4tu
&altnafi, lf1NI,
-qa:orsi,a$ta #tí*
a'
tl
I
-)
,tdíf*rfnê-
'fit aml' 3t;3-J
í xt-t't' Q'Jr-- -
Otttrrt ,r, ry s' /*n,efr&
.-dnr'try n
,rne.h,.- 1nH &Ju- r./-ír'*a.
ctnlntxff?t<- ( &4 nth-
,/ r*ó- .r{ia

hd'"d'"Í]Áa,t'
,Í^ J.H>fin-J..a-,. rh*atsun
lilpt '?tt*'/cr+ rifr- grtt;.,u
-i' j)o'tz/ntÉ faca6
tr, ,;'nt 7nà talt.U'
en;ntottr s ordr fun Cír.;ra- y,r4d,A7-nt..-
.,
-J- c2-h-c ; Íjff7n o rrrr t;- coy[*x- rr-
?4i _
G1n, nír[Êr--: -r.à-h-</t - óttot : Lptaa,n- X', -f,. f.='
ih"thí,Ct r sctc(-J- E{-+ . TrLfin--
-rífo*'.- iL 5-.= . Q:t :ntíó' rry, ; ht*tt. Jr- QI
41,
O*z taïb In Afu+ . @ ry? T'a-r !ra;
y[ír.p: Lttn- ht lt
-r.J, tnsrTJ'lílrrZ.
;a, o&p1a/ s
t13, Jct.-J.',
?ro, /. nryttt, ft' tt ca ro 4 r.ítn
-la ctto a'cfznl ír'árnn-A ?o/,
,zarnc:i'ir hk/1-1b'*a g/Y
c;at,
irItu q7
-t-lt-t
-t;,b4;.,fi*tct,fug*.
c.ruát, t6ckt- A LJÊLL
níct
W,I*?*
erd.l{ï*t-}bt
'(lillQ. tGF '--' 3 q 5,
f L -.J-- 2-*t at:hlh finÁn-t;rnc qruíri'--
Gt;h tttír
(-'
' I á Lr-
n tJl
-&Ag- *:e nnaat
* 7k Tglt.utgtst r-tn..oqy'i
{ro.t*t t&t-.1u'eltt-*-{ai ^ 5o ,v.& át- co*&, 'i:l;;'1Ë.
I
l-
-'r-..
,n'n. -h* o* 4cal* bs iU?' cetcb
'Zrl -:) .J - z.?./l - t a
77i-2- trit íl'o'r rttirrit, <r n t& Jíiá'Ít*ez. crdt ctl Qlfr''n,ii,
a. I t
n %oante.rrtu,*
ít* c.;r.u.Jfra
hn. Alíí t rci
&cExr*. ,Í. t
W{cí.'rlt
fuo{ln* o klia- ffi tl rlpa-
trÊrcz;.
afitt-r:= fu c.?at # .et e*i rrten,
,.
'. 6ht t2.frl-,
JÈxtn*47i
/t-
*í.rl,nzht ul á";
pu2n2n ir.-a-m;'
,?ffiA +/./h
i;rht-ti t'eí.@
S.Ját ,u< Fàfb'^d-Q.h'
tí-.JE -ac' dTc-íh' hht -
gÊ. F,íb .rtt tàa G-'rcrtribti
ínn-. e 9rrJa.'Et ifr'a *oÊ:Í í4 à cF :1;
'ztÉa-ta
-'
fï ï[ i.gt'*-, * ? id,- bfqtm *t fu;-tótttrtí'dlat' - C,vrctt
..-,. ? __-.^ rÍ! rtv, t ef *íb* CIIIi;oJe"
brfiIoa
.rry nh c& )crr&L.c.Flhfr,
stí? ef [- -á,
J.íL- iet con d' 4' t*i & trsi -
ítnn íth'sDc{o
tá*rt otsc.tct,
í?/&- nsi cc eis
?2
,r st/-t*nnJí;n'n '1n'&t ht nftó-ín
*ní.*r,4ttu infr' IZIn*,B Jïi*f." ,fi?att,
'ntr /lt*?,ng1 ro-t 5" Tyndtirte?A/
*tb* tts;pt i r-lb tfr-,í;oÍi- {rt':rtrrhi a"
i' rio . rsse*, Jïo f*naz
;.. uT
-
Qcnu* tr
"u
:i-' ttí.!t"rh''
zc *sic td fÈtitn' Imlbpe J-cbhíhrrta. st5xn--frcthz-
tc r*.GJahfr tzn, ezrÍt#-,. <m] c.z&.
-t
ru
; eF-i-, l.alie rl .t)...;í t .. t4 Z
lrÉih. b
íí..á. reírtlo*,tF
tn cÉl ínarrint&n
J 4 r.L'::ffií t I A;; goscnt í'ia í't^ t-Á*II|I í.L ZlsC- zroDtrtr .u-tru t>oDtSst
-
YtnG'í; ; lm :!fí".&J !'rctt.*x'a,JZ
n, tá i nf ntiJ.. n/ frn2ota laou. ; .d,ex*trttts At,'h r-í
,th íttrtrr an- ,rn loff crlrí o*elrc.Fhtrt*ttn_,
ttstt o níu* ctltnlttz rt afrnc.,fu'94]t-t creá>,
-*.::/'trígr'-o'ht; Ciun- L-..àlà^ a "'2;:l
yi. 1rf %n'ct{?rtt4tt tutia, iío..-,
n ríttnír..d íÍ.1
-t a-9 -
'larirln. ,tni

-anrnlztrt )*nn* d 4n* ?'qq-ryn
11^ - , ---z^r t -'1- I )rl-- utzti rypt'ot
í f** ar *rant 6t:i.2r-tt*-l-
y.t*gd a lPr*-í* áÉtní-
ícJ- Jltrt, ,c utb*r1Beaàn-,
qtexlná- rc "- iqtexJnh- tec
Jí SnaÍ't,.rs pnafi*,<,
Ftn fnP+ttt n' gat,.ít:- .
tt.&c{h
rtLY;
'*,pu.á.dU íry*ít tiÍn ;4nffi*ï*, dfr::o:fn7.eÍHát-n. -otJ
'hría;ffi+ ,fut,tttrs i
uhiritr- ' irllrtt-^fu ír rtni * /ir+t'-Jix, 2 : ro-
ff'nn-rr OOt - .I
,nur' rrr tu7,/lr-Èl i rctnrai
-,-r**i.-ÉeL yoí3fteai'nt
z'. t-íu'vcíe,ait fit'rs
;rt aS<'ot 1'l-'*
l..tïtr ''l lalli x*
crySo tdo ';ítr-rrs/. nnt JblÍ'nrtJ 4tab ;;li.í;
to /'frr"àt tmDt'gtio ctstttn'lJt
tstttttt ,fg
'
tf
-^a
C
./,
z t{t
_ z_t/
_' _z4g
a
a
attrTttAtrt+>
XI*u..tJ&kfbígh.- - -
: -7{;,t" ilfi.-la Tt2;.gi
.,
U,ffiry.Q.át'nr. _- _ztÊ
J{ lttst Jáctzetií LÊcol-
Nfl
_ __ zÍf.
'J,I Qny"t, *hÊ*,4fr*i
rf
_ _ ?zíl- r- '
)-ta
&-
--
--gtfo 9+pe 4.qt.íve{L,a;
.? r'
t..f '-.
,l
St tt o;fttn
O Sf,*,r, ,?*/L3,L,t/i' rr,-Do,?o ,í,/''
Lx.x.tt. I
ítn
.
--
tr 7TA
b Ttrit n'ít07e'' n'Aan--
Qt St*t cFtr*'At rJo*'t*r
iv Scír/ht /rs+ '''' .*zf
- -
f.nn-/tI
.a ,Iftr4ft ilcYnt
.?'
'- J '-.
,/
) /trit Il,lhrrt.Í -
'' /T'2 v/
) Ttrrnt Ilr&rfte|
Ct Srun glrraí,
.fí,
,M-rr. ?ontt /,
_ í: t? àormna
.1 = íud (on fcr*a .
_ t- .1t I
r 1
-L-:'-
_t? .,
!l ,lr{lrrtt q},1t--3,ênr, íí/.r' 7 T,:Dor?r, ,Í /'
'
,rrà,
/r4
t
'^{eàit /cn exoLrrtt
't
i( .,ot 9r. / í-1.. ^... lt.Í.(
.4
*/' ; p4
írrn .c*l,tot ltxt lht a .
Lx-x,tt
a
a'
a
a
al
rl
a
!-
5
i /-
4
1n lYorrlr nff
)otTrtt'/, 4t nln
Ar'fn. Ifí)nt Kr,n?en fuo*,)i
?r'f /rr6ht, ,/'rl*trar"b 6em "
ív*torf , ft ktl",
,r?r, fovrrfTrí ,4n .
/ rrr?tn Ar;n/io,,t Íro,l,) .f I
ff '/ro'
Qruf{4yt Am '
ni ncÊ6 utn Ca
-l ,/' :- ^
ra;O ih
tllo ' f''I
''
,nl' í tl
)
trt
lo:L t
{
l{i- } t' }
a
i
fr nrr,? ,m j'á/^fri: I7S,^ lO.Ir-
-êo !
,:4 nc,Ln?
y 1 r 'Qa7t'trf,
,44d, to
- I t^f . i-,t ír
Ntó;Lr: 4t* {e+of'-/ , , f ) )
w(lno - ' '*>r2/fl
-r r J'
- /tc rr]tF ,tl
tJ,
e*ct@
vtsÍO t( '..rl--t
rc. íl ..rl "f ,'t. ,1 ' '.V'' /l'J""n7 t""')'tt?n /
r'7;.. 1 ,' ) ,n
f'l;/r,/otrntrt*/'
!'ttt >a
-f-ffi
/t-'7'*í
e-/.e. t' rtcr/ )' of/"n'1 - i/-'ftt- ''
,+-f ,'iJ r, íri'-' , à /*t*í'/-;. tn
/tí 2),
'rr,* 'rnnfr.-h J tilTj- lo'4-)t"
rT - J J > t ) n
:f h ,n[n/-r), ,rJrr ]tt*S*l ,rnl-rrJ-; /h /,''-
,*, ,*,rt'í-tCi,-t
,*..rt: ;*t?c).22t ïO Ef*6
.-, 2 .''
,+/ríc/ ,rrtrtí Jor* J+ ,í víH nlfrf
ftn r J _ f /o. . -tl
'r, J
Prfl
trr-- t Jrt+**t*t
tf ). íl ./
/*,t 4/ 4',
rt tfr| ' t,tf t)
raJ
htlfrrt. /tt/'f (t*t'llr'f)J
ío -trrn /, t4 lr, ,+tÍ
''t? ftr, Itn*fÍq ,totn /rt Tlttt'/. tzt*Yí
1'
fr. rtíaí.ry,È 4 . ./,oA'albtí"r-4''.ryi
7 b-/fr"í
vt'/ *9-d, vp/ trh
, .,/ r 'l )^
,r'rytirtl '' n'4 tf
-ft'
Fntt:"
t
Í
,f{nif'*'Jo if ,*t n)n ií n,},,rrif t/nrs
I
+? , rírb7-/; l,.q k r ryDrr i1. /, 0 ,, / ! trz.f el
it,.{1r ,,'rr'; ir,/t,' 7í" 1"">'4/ ;tilttrr '2s14r'-.í-t
,Círó,rt, .?,'r*P'"'l "'7Dt'/") -)l , fr tnte/o/n
'
' )
t' t ) ' I 'l J I
t1,.1 írrrn' 'r ,it ,t'.'tt,ró4,-; ,ffi;)
,o)rJ ví tn1fi )pir,,-{'1 líÊ,; fuh;/,/o-e
/'|2-n ( ;r' t , )l) *r, O "'J')' t í ry' í- o/í-h
n44r..J,,,(n 4n-í; fl ofuíh/' , - íl otT l-:í- f l' , I.tf ,ri ,+ lr-.f "i,t'Yt''; VA/
lela, fl Jrt
l(.-)
pP atryt@- riít q*af ízt
2J4 ' r---
f 'r4#n'+tY4
t,t'f, n j,, +o,)*-n ; , /. '/n t h:
& ênl;. Q-n.irv ttt4,'*,/ ,;n í,t
/-
t
í.
;t
r-
l-no-n-l .-t in,-t
-aia1-. t'zí'<'o
l.J
f-rtt-Q>aI
to/t -r ,t/'.L ótq ,/' +fl
:' j nr rrl ,, ío q ,) n, /L ,. í', I
J J- t r-
í rle?tt tl ,r?, larnífifttrl,,
/- I rt,
ír,'Ín , he ,- H ' .1- 1-1t.
:
j >zr . hrre. /-/n-/?r*
f ,/)-
.1A ttlrf+n ryf( ,4 | ), -r .
- ^-../
ílr-*,-c F; t+N rq i)lo ,í .:t*); -, /,),J
tl t ? I J ^ r
)-*rrr fu t+zrattt ttt++t+Á at,Ehá, vf n*r?
?lJt
( ,4 | )- -' t -/
-"'*4;/t fxc+tt! í noíon- { 2*tr1'-ní ' ,'4
,í Í.r ? íL
., Ê.Ê;', íà rr _r*
; t /fd*< á,--, t'T'.l-t
,:n,a *ry ,+LJh*i; C-:G e-ry>=,er,',,,
í,'t .,'T r'
- |
Lq !//d'Ê.,;-t-
tJ4t | 'z't , .j: f ,^ .^
JffrlloyLn-- hl*l!-la /- oh++t .;i+/''f( ' / 't {
lq--l
q
J
/,t tt,t Y*>**>t
a,
'tÈ, ,l r:/7 ,tt
,r>9 , dTrg
)
stJf .,r7r,,)Tl
r frl{lr>>-
- tr
a
a'J lr1
,'|
' Hrí
.r-o ) .'+?,
l
*Q /?r,
. -te :ai
! ,,
/tT

f
^tI
nt ,r7 t ?c>tzt- t I rtlT /t e7
1l-.4.
t ie .3, ita,'r'., ..., ,
/-J
za '-?*l ry .f, -ír4ry
n- ,:êt4 ptr.,r,íirr.. ) *t,ur' | , - | , I i/I4rr),
2, /' ,,n ?l fut i *>+1/p*a .f-rf !. :tz4n ,. -, --1)rÈ1
(l*n f*,'b /C'|.,J,ríl=q
? _r)**ó-fr.=f ft4r/-., df
I - - a ' / . 1
,i t >?tt ?''rz p />*.f< i r>r>>1ty ,ft-/- 1. í-, .? '
., . ,>
./,t-")
1 or''7- ', alo í p2', !+'t w1 ny' v it /l-t*--t -/ - srJ J,^.^r '
-J,
' í/ - aJ J -
-J,
- (
í* +;t ?;làà4t*a r4. 4-hí.,r2,,1
',:h 4,,r1.;/]'J ti o--iJ,/..) u-*G ,rb ry44
le a
',
al
/ ..4.
a
? '/
e .-rí
. í,t'
'c
l.r- i
. ,,'i|* r''íi f--.,r
r t v-
,n-h;t,íà ; la4'- /ní"
;f-( lnt/ ,;a-l'J,*r>-f , d d,i'lï
/)'.
'ft?*"í,t-, t, ;, ;-;, 4 r.- /--aI, - .,^. 'J- J n ' .
ír, >ÀrL) ? ;*+-c+rlP bttq' Qtrt .9>{ t+
a t / - s. l
zrrdr'-! .t< .|:..í.'
,7r7< s í .- Í,- ,.t itf
tt-'. t h ,rrj -,
-r.t:-C
).1 1'1;.';; .'tt'í"tztí" ';!( b ,t'ffi +A'/
I
{--4.',u./i ro*fufi-#
yrlÊt-, -n-)t .í,'r''..
{0t,"írrr6 í^* -,/-r'
""}
I-,t' f,
t
Pe++of
y | ,t'Hf
rr.l-t--,
D ^ , l,-
,í a7tfl;
.. /t,
//
,-t ó
I
- -lVl, 4a
ta
.í +,. rtt.
rt{-ttt, .,
S. la2 t -a
t.-tl
oO
-
; 'í,' .'
a. -- .
-'
,.| 26-.a.íO-,
'.; '7à.
'--74 ,''J*n '*fi,*t.7.'"tt à '.tr'í,-t ti á, '),2.- n.)-71 ,.., ..,
,,4 4'rr- +: *t; tt...)z*>>z r /
n-4 .n | | .) .
.- r !: . -f t'"t4't' t "rb *i1 'Y*/.'+eot.t t1?--ar t -,r.
>-?- .. -í/- ,,
,.. '.-,r). i- ' i 6 t,.,aí.,+ 1Í
qya.,vr.,uv,'ll Ê* v _Oc r>z>to í lyq
hàrrr+ te n 'rrJ f,
ní,1' ,nt'.+ '.rfuoa F,&r-,ttda a. í ''r Áe. .! ,
-,-J.-:,-:,:' . i.ti ia, t*+zht p*
u- l,.t'. í ..i.rt
. tt--.' .: , ,/
'' '- " 4tt Ett'o ,
. t lJlt4"4rt ,.rr, ,, r,,, / a1 ,n ,*l*)
,:' a
t-
,)1n,'-t.-n o.:r'* -in ",f'?'Tt /--',-'!H4 ?,1"t.
'.ffflr*rtf'u
";*llÈ;,
n
;J'' í+'-"' r'7,ri*,^,,-rd o./I;rxr-l y-Fr r XJ jL-rl. _ .a ^ fl J J
>tt2t',1í n?;7íl
ry ?,
& O-,,r
.1,.'t/ 1,,qiJtst-
í- /+r') , ' 4- lr,. 4r*';áyíT
'Yt
- -t/ f ) .,4,41 o >2rrr, ár?*r,. .
* í+
h*r-J-l f) i
/
Ir'4ttnnl
1-
,.,1'r'1 /-l
t)-, I
,ri 41y'tf
r't.'.lA<'t'>'7-
. 11
,.rd' .<r+t
"{
, lrA )
t7, n1 |>. >e,1,
ttf
. V ) ,r rry' rr7-,
tO t l''''7r )l
I
)
.71 | rc6 l-t
h t ?t -.e*
/rrq ï - l/t.
;Ë
í'n7';q
-/'V,f 4-4-*>zzr-Z;r14 +'/ z - / -/2---' --1 -./,-
: --i--- 7
;4 - --a*u/
t
4:-,,/,
7é*-
+)
t- ,z:r'z-rytt 4
f.,b. )t.1,, ;rn''fià
tïi -t-í- ,-! 1.
' t1!' ) >l,>g
íL.rt.tr+
Y',,o,,) nt ,2, n, i.t';-: l-' ,,,/+r. .1 iat" ï - I I
-l 'r t , - -^ ..f- r
'
' t
.f I
-,
/--+í 'L
'n-27 ')'nle, +' -r-'u, , í :!,i'a, J.nt,+rt ,
-f1 ar f ,, .
FHh ,* (4L;;2-,0 ;?,loi.',n,'t-4
' tlt J
t 4 tp >,t=i''ff d'/l
^
E
)q
t
I
t. f.r_ 4- tya
.1 ..í ié
?. ,) .-
q'-l
)
f - 1.. )v -1,.
o;-i) .+,í'
-) ,...,,
t,1
)'a /.tVr
J
,- r.)Q
È
l',/,r 6,:, ',.ir-& ,ta 4d/.,v )",',,,,,..i* à,t'-, ..-.A. ..- rt tt,. t l'-.-:'..-.í.,, ,.tt< '.!.{ t.íf 4 6et*+ràr íri'..n t*,n bx ,ar
(Tr^,
, ral ,,.-n/
-r.,ta ) tt t24f- t r
"r '+
;', 'r'*lo-1.
o-.,uI . "';,2 - ,' ,t
,/: ,.1fr f a
-t.
íe*>t>,
- /-' - . J I
'-,,.'t' 'l-ót': !.t-? '' t ,t ,
nt,'J , I t lt,',,llntnO,bt.. [ |
I ..+ .
'2 aíhrtrlr í"
- Jn ' ' 1 t./-- l' 1
?íra/- bf lf -+ 0 Í ln rY Ortztt*tí tryrrrVe ;' ft. r
't/J-/,'l'
h
F
?'(' '1" "^-:' )r'
t
t/< f'-'ll:"''Y';
1J /
]+.r'.'.{ bO
:4 )
,J.
t/' n, d /iívra írr(' e4,v/
--lo'i -../ t^- í ,
f t': /,J .,r,^ h
ra,4o ; . .,r,1, T r ro-rrn n
.ro'4ta í-r+ j,,r,, ;
.t ,
tt t 2l
t
'í
ïr
'-f
t,r-
..-r...4
/' '-* .:q
/t)+
/i-.<t ' <l ,, f aIt
t?
tÊr?rfr, + ;la.
n /-,)t . ; ,
|í" ' ttrf í .)'4 rfr
; t ''ítV'-O
[*, a"4
,, I
/v-.,..2y'r'14 >, "l i,. ,
la4' '-' 7'r'fÍ
í ^.ra., / ê ./<tt, as
l/
e-dÁ ,'a,4*j ., /-'i
-j::. 7t7t/ r.,- *J,
r, { í l,o h /L , r/ ,:,> l-/^r i i s, !-. 7-'It
'x-.,{ ê*, '
-, L
!)'r'o
rlt
__jtrle
/z7€ y'r t:. d,Lrr*n'h
tJtl
(
hJ,? ,l* te?+' tro Ot- t'., F-/c; f.,*-f- Jt t | ,
:-
/,
t !r^
l'.
ll
t-
lr* -.i n* ,r*,
,l tal h,
( r t l' .'n'. 'Jr-,rrr17 tl tt
-a'
it, ,.1- g ,+t t / -1:,
vrl
tt, ,t- b/ít
: , ,l .
"?:' :^-fit'''í t-
,t'iJ
Cq "', .hl"tí
í/ t r'
S.-t,t ryh.t_t
t-
^/
. '
-
) r -p1-'7t-' >"ffir r-1 ,6 N.á-.,; /frr*rfovtv *
e *>*' r J- Ê,- r<t'.r /) t r' - ' n
"'-)
y'J"-
^tL''y
r'; ' '--t*/'í J ,',,,'
- - l. -----/
,-frn/r4q fu -*,r/odr, t6l A, #bn ífl-*"/*++-, t6tr-,Jr' q_t-,f
ll'
.,
,. rt aDiale
*,krtSJZ*^
j
, t"
9**<offi,n ínikít,53Ë'
, lrJ rL-;-;-)
1 :,--;k-.1--- í(l+;-h- #* -4,,
Jt-
l.ct a+s llt )
l*rt ---'l/o,l )-;' ,J,:7,- n * , -'. :,-rr-I
,f,*1* 1letr*tfu. tr*1"áezol /À-L- í-t'
nfr'àCí41L4 n€fu- {-,
lL''F nla--gn Sf-.>-<)z>4 t-
/JJ!
t tXt'>,+?.T rrr+ ?L ,o ínt rtt
J
ttít77!-"vr.
I . ,* |Ze:- k+l
I'
'fráí7t lY*bo'ry:
,l-r'-
i I f ) t' z,
nJ á *1r Y/7 <',.7"7 'rl
1t: ++Jt+ afot-, >rtta
--.Jrv
ri íta-*f i, ln + rt t?í.
t*í- 4-rt4)a
J I
-.J
ryíd; t'fà /y,.1,,
. --- i ,
tr-
. t.1
'r '- í--'
r---ír í-. L. .t-. -_;
,nQ-,-ni.r3 J, -:1,
t
,
-.
_.3 t*
.. /,
(-r !v )- .+
7'
iT
1
')l
,. ?t it
ta
Or" ./'t
=t '1V, ' rr
I
&J rnlJ.-,, .7i)^fr,;++ "':u L-r/*r'U' "/: ),
í
tJ
,rc ,rt' -e" /, t
. /r ,' f ,-a a I ia, Q, ,,, Jn
Hrn6t n/-*t-*.a' í1 t ín.-lt-' -to'y,
.;- Ê- ,'o', Í lnoh , aoi ,{ r-,(í,-,7,,tíi^ : a ,l
t-
": e'- í
t
ëf -.-Ar
/,.l$/.f-./Li
raI)
,c
.nJ
lz.ltf lQ r r
z
 í4 -+ 'rr rr' 'f
/
''
- f:rnur-, ,,',/
'l
F /-"1*f, fí o/ryf 4r 7ch,
;tnrty/-S (4--trrr'
l*,fttt /-* )"fr* ,
P
tJ rt 3.4 'rttr,n +,H'
.r
2>*t tv or.-;; n/-.t;rC
-r,4'rrr-' tflrry,-
t
-6.-, I
l.'t/ ;,><*- J t
't.
l.'-.,:nu à ír*n-Ê? rÍ @u/rt. :.
llrtonfrrrr Áhl-
,'t?t| lÍ+jrrf ,y'
,_
t.f ,-*>7 - .e n;" Q. i., t.,,^à u q.t,
'--v- 'l
-ll
' 't,ti 4a .-.-lr .é
I .1 . ,..1.: ,tJ
--1e ''rJz-
Lt r-f
-
--'7u'rlt C74 "'- . '? !
- 't D
_r-,rí? ;-t,t ftetr?zt )ní-nrr? Ê rcr,Cd,z - |
'-
l1-;Jv
Fr? ! 4+71í-zrat/
-,-ÊL^i n^ 1V6h*t 2'! i: ,- ,!
..
r;rtc^.>,-,r,t -7,.1 ,
tl *'l'--,!;J )"f,C-"*.;^éí,..4;ín;' --__.'
),
,.a- t*rÊ <*Á4 t,-rv ,/, l* ry,i,---áe ..tJo -
ta*lt "& ,n-a,;C,*I;-) - ,
hf n|a/f,+*r 'fzt' ;+; tl.
-J,
t#è'; 1tr n-Êt-,nÁ- r
1l^ _ ' ^T" T-'nt,G í,*ra .
^'.+115,,í ry/"/?-. nJl.h**i1,ra
v- ,
, tw lrr/r- 44 .
r1"./,1í/7rn4ln_
r ry14]4"r,, É ,,1-^l /*,
"*A;;A
1*f+, lfu,,t
-,/*iX :T:#:n/
j tl
' - J-'a' .) . ':i-J .r/; ,rt-t-
í,*f4 .4+ir?,* ,ít"jon,4
, 'j ll J.t. r
ar?7, t4 )*--,4í--*r" *J í-".4.Y/í?^ -4- on-''"T-
:'7;:'i / '? n u.,r-!n
'*ztt #lht g1fi' rat .i f.tr*i,- H,r:tr+t?a
, ff a '.9r+'t'14?rrn Ea 7rr, l,r7L+?ír4 .t qx
í.-c$'rtS hffig,,--"- |--tL 
nl-*:.--J- ;;:-i--, t&a'
I
qq
-;f; .il; í,vn,fr - nl-,,
o€ nr,!*lr. (:62n' ,hr/nnn
-í*J *'*Á -9;h *í t.'
,*lt-''; o'Ê
f .?:l?//']'
"Í/'n,Ctt ,'I
-.-.{rur
rfiaft+í, .a"'fu Y
f
*o(l.-, 7& -i--t; 7l2y-,'o
pb+r n-r-..)'
--;f.+.
i,ou-^;:'4*/,
I-' tlt
- Jr' /r
H,#a, .óht4atí?
- / _'t
S*tv rqL- ' ^. -
"'
J-
. ..A ryH*t n'>>,?fu vh'-,'+$nrn
Èil;r*
}tu GJ.*fu.-
GJ+a -)t
a
.&í*i^.n hlF7tin vtn1 ,,í,h r?/:"-.,C',,/.L
-t:-:,
f- 7hi',, ^"u c',,;t', - 'J;yoto nr
/*í *t n 6 {, t .7t 4, 7" Y , -t<+/ re.*; .., ta r- C ,).-rr'rl-;rrn
'n'trnrnr,' P'vte?"1'/- n?-r'a;') r,.l" íor'i" ,,..'.
| ^r .: .-
fi--?2, -v2)D' 1lrlr, ,<,rt." /-íf
.) ^ ,-tf) ) . .
.f ,r|t -*í ,l ft-rf y:t ),,t- > z o7È
. tf .! .. '', ,r'{.,. 11+ v?/<o íb;>>tt' d k,r-trrr4 f ..,- t
t ae
C t'.t
lr.
,í;,-o ' '' ,-,-í ,)
"
,, ? ;
)rn.2c72r ,Flí. íF - r r>Ptt
lrï -; u^niy ,-. rá,
n | ,--/ : . /rAl/**O t-t /1t7-1, , f í> l- C ff
fJ ,t t4,ffi o , , í, Ípl
.t,'
l"rry.li. (. I' r? ,-.
i 'y ,- . {.o ,l{.0-,-4
.,-.
- /, _iË c -l-tJ4'-",1. Í. .....-.
a íi
I'v,o '-u/ítta, r,,"flk L,*:'"iÉt
i rrí---r árl
1
N",, e, it ./-ó*'
.; ,r-'ki.+'
- n'to t
",'taf ---'n
eltrt>osjf trroi l|et
-r-t, 12- i-i ,-' l"
,n--- v-/ ,|
,-,- tl ís;,)t,
j
: ' ,. .'tJl +Í I dÍ-*"1 ,"fá
. a,1 , t t
, )
're+a .: -,nl'';r*iJl
! ..! , ,1 , . J
1))li Yr/,-t
--+,ttzt
:,,
 'r/ - t..
- ,1o''hnrít, >roprDr. t
pt.r*ott{ ,t r-C 'i + t?,/
# ,rrt'--4^ ,aet .ra4È /Hr- Oflr.r;,
tt/;; l'df fr ht:/- à,,* o-(r_
n --. t .r t
t
,'- ' , ?
furrrqn/f, t* Aàp, nrdro f | íp,-Ádtr.. ''r-r'
'tr-Lf',t íroí;íc"'' *'.,4 rt 3"Y'', h
'J ,f;f -'' 1:;)-i -,','|r ,u-t t). 4/-L;;,nt|.F)t4) ,,4
>tê >tf í*ttt ' st?
,,rnl- A>*v->t af/ijxry- -ro-h'
'jfaa ,22oa,tfrf, .%4*t,rZr ha rzlyl. pt'rtr -7,, 4.
- o ) A 1-'
t-t<
^'//*; ,--L,:, ,)._!a I
.'
^r. Ordf *rnt
-o
,,-!
,
rr*f níT-i .*--, ', - /) , -f
-í-t- ' ( 4(tt,t1í_ d/,, (n@r |
'T'a r3t1. l)z._q,'jJ.,
',u ,-.* , -r.r/.-'";;T.0 rr *l**-oln 'r-í-1
cil; ;
tn*lt>,, )* .-f ,i
* (.!r,*/ r,t.{í
{*2,-Í-:, À,' "íy71 .t'-f;2't ;':--7 ,ftt:.
BlL:-r'r."i +l*-4
t4n*4.-j. oíy'n u,orin)ot. I
/./t-t", -ht*++tto ??rA yí orlh, ) ,!.1>v/rlt'
c, ?r, ; >2ít
t.'
,.
k
ra
E
,.
7Ll
ínl rl f,
-í .:/ ,L
''rnï)*
n-*. SrJ ,if,! -*i' al ,r"4r," o, t/u,il*,h;t.., t).
trdn atmf, nO: c>?ríf,rtr ta-/fi
,.-r.!
'/,,,.-L' /.q4':,':'*'-;;;;:
- t,,i; J
't'" tt '- r-Y"-'i''
Cr,,,/rr
"L-.tnryí- ení,r /o,;ir,.Llr-J t:
/,_9;_, ;; j .--- ",_fi_.
n l. ,
t-1--
-"' {t, .t
, f) -r- -
^
: -4 :::.'i,
t;t'" v l,} ':: :(,
Pl Y: E_''
ïbn, th;-a tf |'n*.r,r,,,' 7y'.í3-; tr ,+,t7!.r-t7
, nfrlr.-rrl, ; ,-,4*lt€-j*- ,-,È,^.r--íí7 otA
t;;*,'L€ *a,;*, .,A./-LÍr jr;, ïr" u,t &? i ,.-#,ift; rí ,Á *í t.dp.7i'.,í* ,n'h,q Rd.A- .",ht,e j, *..í,)-).r'q
ri. *Jo'uJ y,**, ,,-.íh 1.a$-.;,ff .,r.'.-r.t--;;:
& ".:.,-',.!r1
.4'í4'o ir,' i-,t;'' oá";í3.r- ,L:;.", N,,. ilL ( 4, *,-_ft,a If-4 à ,+nh;ot .. . -á,7;i,,,
*, o-.,
^,.
;Ay" litriyl"i:- !-',--*1 *,-n*.í-t *.+.tÁ ;iiï6b.;--;Y,:, ê" ; .{-}'or ,*-i, *,,:f .-ï3 ï/ J '
,
--..es-.
-. ,i. , .
.
o-
-.
'''-'t
. t ^/, 1/
,,>'DtW ,2' .l .,ní ""'
Á..t ,:,-( lh -.*t.
l.i^ .,..!'-'-+-:i
Ar'r,' 1 *,,---+l,t t6a-fr,+7'
i ,r,..roi$ a/ ,-D-r..-i 1t/ .u.*s,- -., , , .. n -'
/f:i,.:,'' i'*;r'.-. ,;"h* t,-u ).ga ;//ëh; , ,n ! i*J,o ry.
o,,i ín;it-,r' -i!,-,.]. lJ;f,.*. -44,-
,,*Í,-'-'I'nr-14 4)r,nr )r57 "tT /,-
->,,"" ;*;La,|í.tc+ íUJ -,l,ll J,i/7,- o,.-)
>s''t"? {Orrpfinr+ /rr;, 7n ,H
t .xJJ t! I
Ir 1:;*' llr.-:'-4"
t,rfr ía,, f)o ,/) 1r),---,'
)/'tt
t?rf. lt,1/,-/'r -tr (/r*;
d4,'.,---l-.o/,ot ,1 ,z$'$a*t ,-à *l*! ln.,/a/
l-,ir;r n.kfri * ài à 'o,or-'*-tu....
í. C^n*-Vi;
-t,'i-,- ra.)'r'"1/,11
t2-
o:'"*1,a6hih;nt' or"oí;Qi'a1'
d "e /rn{ 6nM -!t,-o n" o< x'i[
, ). J'l'- .t{t -', i-
nhrt cr4 tltt+taz+t '4 brrrot4, *rt )n*' L
5
R-
)rtf'
l.'/*L .L L'*J,-J' l*o' J, ,* .A;
D, 2, | -i ^<n r-f
.i/
2l
t1
7+
.J
/2,*,y !'o,'
J,rJl
V;t
>>sttO r7>t t f--''*rt DzO rtsll P'
.''r")-*
,rrOlt >. € n n, I rOva **lf ta. tíl-, :
'tr4"'Àtu, C,.i;, : (í)(TqÁlqi F,Z,,/L4; È4f' ,al t^ -/
4++fo.fu n,'a?no,?-fh -//;*-)
ï0.
)
e
arf*
,4cí/+*"
J
I
I
I
/''
J6
'o íl
.rOr-
a
_ ,u<l
a
'r1., '>'
'í 4.
t.
i'í --:
'' ,-,. . :- --*t +r-'r,
,u -? '
-!-o*-7 g.-1.
rl
a'- | *t-i -rJ r ->-- b -r __
1l :' 'l
' J' ,l a 4o -rrrqíf
-''
,
t"aa +,-L H <-cl
-tJ
;, Èra.íH y?íÊ)
-' .J t .
,er ft+ffll21 /n4áTZí,+v4tffi, , í;tut ta -otrfr
-<Wf hr*< MaU
) irL,i,,un(
'tl
'f
í
.1
-a
t)t
i .-t-- at-- {,
/{4)à, |,tn)r*h'{'/6'frrtr**z
d _ío{.- *{V, ,< *L? LË 44i,n7
,:14,-"t,:-, l- t, t.-4 r f r
fá;{r
^,,'-},..--
5,./ ttez o-'
'..f"r : _. 4d S ryz;
ftrt-rtbawà, rf "#; ër-/'rn/rt Ja,r,r4
l,j""-;.**{ rÍ loí4,_1 f-/h;;È*);nJ,,
, f,2'/rt'>; 4 Á
-G,ir; -I',.rfr-).rr.íft /l*kt-f ,íf -, r,tC,
,/alr--Sttr
- /Yt'l'l'r 1
.rf- +1t
(
,/
)?'
4t rt{b*eÍ; n"J, 'r r74r ttl'' -f'' R
'!''
J)ct
t r 1 n)-J .r(
'.
,/í.fq .b :
.-fl
.*r,-fu Yr/,f. -9 e t' t /t ta a*rlmr74,
;)atth fiÁ+J,, Êli r*hct* ofr.,. ,,,:,j,.,'íJ
1 'll l-,
t -',
,F í,/rctíur, Jf le.*àn 4Lír,,,n :,)lA.
*l | r' ^ - "
Í ítird''4, t>on r.ahh f/ n- inr,,)1,ry,,7,1
.-!f
'
/rr 0tr.ry' 'ro(r4r*f n//o eytt>12rrl'u ,J
-. A)rt t
"
/
., /
Ífr.-rh ,( ;7 p.!,rt<< /ní',,c íLq Agu.o r.-r4-ra t ll tl ) ,r- 't r ) /..1
|*r/e -rd, tt7., 'ín?mfu.+
.h'i-, rlbn i +trrr-n
,A'), J  )
' Jm r,Í2r,ti ,n) ttrA-lra??, - Lt -ío>t / J ^'
4
/v'-.- - ' Y-rq7' ,ttaï?,e/, >z4rr
/trr?'-J,/tt):
r* 'Jh+ ' *t ,;'í.; gt, / /-i4,yq ,ro),, _ 3
.'í
e
'
t.
I rt
t6 o í',
--l ) r "
I ..+r- - t
íí
,'
' t 'l"h
-rlb;8,
1êst Jl
I t/
ct?-?,,;.7 .,r,a/-'_, ,rn ) . a ,) .,t .
n- r/+ . )) r.;,_,',.-_r, í,i';r)),:: t ,',j t (t, J
&itaf7', E q -)2,-*'v v6 J',t].í.:rfr,, ,/ ít,)/ t i -
1r.2, t<t ,J .rl ,- J to lt/lr>+/to yw/2
 J 1r J I
>t q., *zJ r--*+r' Y fn z-rhf ,, Ur-
^
' -
zrt' e| n7l'alt f >rr--t y t trt
t--tr.t -4, / t- tr
"
7, t-zlr -i
Yr{+ ,/à rt--f t+-)-u.2r, -- ".- ' r v ylí aT., ,íua 7rn1 tr*+.)s>t
C ), ./7to 'íH,/,,.> o;3' ;;Z'i,
.jub*, ottlzl. y'r.o'- 1.t,o,.,;i i,!*,,t- p
,-,'ln tt v+ "í -**-n-à, att *.a;
''-'. '1
a .lt ,iar';r;::il;:
;,1*"; oí**- ,v/ il a, :.,1),*, ;",..-.,...
1{fr, t, 4 :n*/t+rtr
',oL.'ei+-tT,';,}+
'}o. r;-' ,r:--.i,_..
i:L_ !-*"a;É7 vr-j.rn'ht,4,21 fiiJ' ,, . ,- .,. . , . l
fu,4 .2rí.H..
I/,',,, ?:-- ,.r/a;-Ft-.a ,- /r-rn-1nt.1.,ufittttí +,nhr; -!ó*) ^t!..-, -. , ,,*tví- ;4,t;* I ..-t
-, . t ' ). /, ' '-
f/ y't't ó; t+ltét rrr.
l-t-f i - -
14 PlnVt'*a "o.rrthí
f v/,' t/-Jr4tí re:, : í'U
It
t
í'iíx-i "l-t, ^ir)p,.:& !.*/fi _o, ,b,=- ,* *9?
t-t'
)t;fitr J >-+tt Fl {r'+?rq
,'l.ar
tur- il1fa *ta 2
í,*iyy72at ;,,+afu í; -/h/ 2'n7e/7t*zt t7' -'r' --
, -. I . /7-jd+ a p.tarr/'r /o/;e4 a4; tí
,Vf^'
rt?t, , 1J t-sá'
'4n j < t - -- /V'
,';*,ft,, tr fr'h; ,+>lafut-T'f lr e/,ht
' A Erln-,*V"i -rt'.r t+E?t
>,a n- 
lqk '??rl r"tu't',frt .zt
/
íQ,ír , 11.;;,f 76t,' lo^lc+,r-t n/Z'
,1'oii,tn(oÍtu pn+r/- 
/
/(
;L
-., - -c--t 7J tat-7..;-- -r-Ia7-t7f7 yrq.
/' M. rn-/r.rr/?M,
. 41, tl lJ'.
q? &'Lg'l'a, r;ríca+rn iI '-t 4
tLr "furï -M frrkf.r, ,t rr.;*A-f
J '. J
'1t
faffirí+í í4 tu,d *a'.+?-h (^r r Dn-h
r)'
Snth?rFi f-1 a*rf , *12rr'- rOí*+-, 'í # h,
in, A.;; whblt ,L;';,a. a/oh nt- J , J..'t ' t.
uylf; , ,) f*ciaat-,' ,-y;, g;lr--fury.
lrJ ,-f' J ^à A :
Itr ;)'ry 1a++tafi ('r.i t4 ,nA *; /.r4r J .-7 , r^ 4 Á / n ' ., . -,/nl-***Vf j-t*-*tr ,#+y-r? fn'Jrf , q -/,4V á
T-fu r*í:Í+ t;;
a
tl^J-l
drl,rry : 1r à
/
,-, t
,
tr '>ftlgt - .
, ,v, ctct*
.. i- .
-1 A)
,nt tvtr*)/t*; Y ry
A-.At
Hry Z 'n>. *í;
. -) -(-- r
't, et>trtrv ;, J4-
,4'i+ 1*4t-t**, ;-;àr,Lfh;,2 J
/-'-'
C
7;
,.
)
,rr; bi -ó1-$,v*.ïo
,-!4-e,tbra/ y-*,fu'o r*, ,+Í,/,/
?+>a' _1,r1_-
l)*-- ':2*{2t br-i-A ,-r-/,i*q ,i-/try
)t-
fuaa,|Jfr ,4fi
+ir q,l J,re-,
ir-d?6 t a.47?a 1Ê
J:-l .t-t)
l*lf7 7ír/ ffi. ry* /"-t-.r.
É", 1'.4+;rry'
r-/
f.
| , 1' 4 - '' 7' -++?t t 4-Lá, +4
4, _d/*zo*+f*?+ . $A-rfV f/"t;;.;*
i ê rr--t lr- í -'
''.í
'',
-'
: h'éat
*o-'"7 -jJ-'' r'
JJ- **or.ar o,io:: ,;--.,a " ry
A .-"
l
)
.c
,
/ .,
-- -t .Lt
a )tl
r
'.<-
lirr
{-lr*t *..
/ /1,.r'lFVr *
't? .." t
't'.,,. .
h
-tar - 7, ,4,
l'à)le.jftq-;na@
/
rxrfuf aW I .a-rn w, *V ..-d ^
t+t,4 a.4rt4 Ar? n+?f ,,7.: í*';-
' t -t - c + rí' ?'4
9+, / .-a
i-_d 4{-z ,4.
l"
'r Jtrt
--l*, L .-...- ír lr:d-r'
a
{ra.+ í-o lr--,. rr-;r-'tt t r -t
7-*lJn ..^Jt7 t.,rr_í
,tfr
A
I
'êq,í..,L.i| J ,i;#*+,;í; ,1
" t --^. .. ) a ' - -z/T- 1^,4 1' "to ' ,a
,i.:
^ :,,_r ,n..7, /;;4>*f_,t_
n..i. n-. , . Tt 4r*'.Lfiá tY"o'L pl j'nr-,J,'--
'à*-:-..;-:.1';. -*, & +hr
r'.-
.7+..*) .t .
./
ri*;.<*1tr-*_ t Jq Ë<t-..,-.,j.-.y' t s4 ; -'
i:Í eocn-, ,otoc 14,3/;i;A, rroY ' "tj '-4'' ^ /.'
>r+1+tfi
trt
T"
_rr..- .&n 4)
jr..-t^,t/ ?- 19v+12ía-ínr. / '--/tí :* ^ r
tlf.t4t,
WIW'a 1/T 4d-p..vnnn q,,At--
C --++t lr /-,
F ,,*+t=A 't*n
, rtaf t;rt" > t
' ' J -s' ) ttz! í
.4n
(l
^Íao
. ó- 1.1 ,
él
j,. I
-t', - h
^l
.>í--'d'
7o
o
-'-1-,
,-t *;aÈ2'a, , h:.t . - >> ?rt '. 2
.r ^.
..^
^ r
'" 'n/ n' 7ffi7 .-tt d4Ot'4.
3fi+++. .' [ /-. s']/F ,W A I í, r; l . ,;- ár r4r77_ rírr7tA
,a .l -,-'
t'4's)r'r.L.1 , ,"21 t
2.
.Èr1
- o -l . ' t t-a''-l
./t't.n
.
- '-r ---- _r,'
, . ,.-te, -t. Á
t | , .a, ^..--* L'o
,4+-
1 i I
I - nrf,1
1r -,
I****r;o -í C|nfí.,'.t
---tt.,J
t t'Ht4+-7t- > Q'/ | A eí > t>r-t7
.t-<: *Ff , r.c
t
Ft
Vl
rrVt c7t i
ftfo
; t ?- -'
?'a ,t--,
r.
/t
-fi1 .._f C _2.-
+
. ; '2- c-_+-.1-
--. la
' ', f'l--' .í
tr
7^o,,:- -l .r f
>
-.?1. ír -e
1
è->-, >^
s '-ár+:,jln ?;'r-?r,rírrr*/ .. sr+>Í oJ .'___;,;
,à'à ; +'rnl
l-4a-,1/_n e,.
zLJ
-
fut 4a"4'+'í
'h'/'+ hn 1'.--
- )r,
llnacn
)
a
aÍ ,"a'h4'rf Eàln-, L íh-- I
-=v><7rv7
t
-.?
lt
.tt
6L
.!
L
,.i...-. .''D.. ^|--í* a-'
..,' lr,ír++??rfr a
I
J ,C.F,,
Ft t Fr-t a
q, ,a/ -.á . - r ----7é-
tto,í-,, ; ++ry,^*-trl
la *; %: . . ---'
ílt
/ .-1 J , J | ' 7' *>>+++>++=o ír/;- + fJ J ,r.
T q?--#r ry'ëít(4 4+,ry,7r/
,-
{. -í . 7-vr-a;
,lf) r-,, - .-J +
9, *+*;a .
-'/
u -r
4?/ Y'J-
+rkfu;,r+'{,+fr,
{-
h,2
,rep*a f+r.t 1'otr) r*j ,uO frlext dW.?
t
M#tlzn
) /--n*
et*r- '* -4Jo=,r,*g&io, t/.h,n-/rA
.: r .J Fr. .í -/
W r,r^.,1i+ 4)m21'!, ,q,ËT ):.h ëa _o_4 b
.,
' ,f 7H v/l; /t a. t .^ J
. + ' J .-;'t;:if'b/:i'"1| .r i ^., ; I : ./,-- a.: lr ')-í.
r ':f t- -.
).JJ
/-or4h At*rfu í-4n4ríJ. /+ d/#à
ta TonH-'?A;ry
/J
'. !- 1r, ., ?-r
ryd*' ^-: 7i ''
, ,, *
-
(e+ <D, É-.-t-.,
I
I
a
t
I
,
/

J
a
I
-lI,n
,t
f,l
I
ll
(
v
"l
t
,r
í,
r
(,
FT
,C>*+'
'rt I 
-al*í'**tb
"tt^
éJ 1>t4t >t p
^rc
>2> t c*l FG++4
- t)
da4.4 tl
+- >-tf
-
((l
)
-
/tJallnt,
t
tt
<:2f
1
-^al-*<r4 I 7
^
f4
-a
.-',C;r,, 7-;6]1,
.
I
t-r'*4t'1
b-c.-+ a!í r.-f .. ,-L--. . -r.T nt_
-z
fr',o,-aá,t'"|í,7:'., -o?
'r ,a Ii >
*': ct>'+]s
'; -:';^ ,2
Í.r, ... ;'.:' '-::"! :.:;14 à*ha,-,,,n
, ií.?.,!:t? -e-r:/ f /
,J
n -.,- a
,:.@nP,,
nlÍtv-:'+í 4- 4-h)n ,_-rJJ
e,+,+z!-i ie í", . 1.w
t;-ra.iry, aJ
*' E '-,i(n'
1^
ia- -e-+r.+*l1 / -ri.'
l;'.
l ; -t *"d.4 t'-;' hr':_r4
ti I hL*; 4..
zc 1,./ t nxh,r*-Jr, rl oítr-,àr.,-
',!fri; *?.',r, n+ 'F-' '-"
JtbÊ,h't'. ^ '
-,
ll)2rt ,-t*,
t ,+]'cl2aaa
'--^'--:4r1f,tt2'*+7 *|>7,
a.
f h n rl
e-_ríriJa t;;rirr,
rDl
(êr: -*-: e-'67à
o.'et, i
aa
,rrq íc>4. í
t
ha.ryafaffi' l-l-ton
,vt|-, Q r*q . te 7-1ry1t
-/
J
*? ot)Zt71t'
'r.rí1 ' n J.
ts,ffifr ,'fttoí,2/trrtí+r", .à22, ^,rn;'.77,'YFo|,? .FÍ-747' -az
ihrl-, .zcal 1a'.'ti Hn, ^ I 
."a ^^J 9w/44#r2t
I t l2
t-
1O,
I
-o
-ê
,]h?'-r, tY*+ Q/-w= --
, -j '-J --
;i'-'r'
---2^
_T* e'4 *tffi rth| - i<' v
rACt;ríH. t1r2 d.etz z,t
í
t --l*
' fa /-t'
i O.!ta
.J/./-v
.a
3;
(6
--{ a 7t
o ./
LQ- ch ?ry'++--'
a
-Êtf Cu++1-,-
.l
"'Ta o' 4 '.2+tt .- r+?r7 j
-raà
^+) i')r.-; /
,**< q .7-A./ qt 4 / - >->-t- ,- .. n-i_ ,
ryi,:L ft--+' +rr->F
71 - 1,1 r, ':r :' >-)
-E-' >>ra
,^J.',
-ttí
- ttf
-'
u, +;v 1la1_ | "*r-
rr-r 4+ T
t-r'ít,+Woh.+;
A,
í' 2('--41y,-tr-;
fr..-.
44 ,a' -4--- í
íYí#r
|
''l.tít
- r, F.t?- 4L1- ní .
tt^
/ttJ
tD aay-1,>++z>*q
*r 14h '--fír1r2*n,1
:,,r+-i-*/-
rr,?, ;;,. .) | .
l.14a d.q+
1'- Ltn/*,
44a/eí* at
,í**ii;*
,+-J-7t-7A 1/-1aara7+. )t
1
. ,9t)
t
I
b'
t/,*
aflc.la-ry
><]1 ,4r +tí
. J t
fr.--at+ r'2 p
a
ír-/tq4-rr,
 rr-ioYlL>rt
J ;tof
I
a
=rJ
Q-*- í- ,
t t+]Q .-r.
It '
)
1
*'. lf l-!
,+|
a
.4y
,-!,:1n,
t (t 1L;
T
7*>+*t24. .^a. ..
f'fr*+, - 1- ,-
)
t rtE,->t>t)À
t-')
o-r - - t. /*
t't.l
,' ,11 >*- r- f
*(*1+, í*;H
',/
f* l+t,ftf t 4l-.+t
|:*ímf .
t/*n
,j, *rí ??, _af, , 1
/;
t
"Oï+
m t+p, -<-b,! j+t>'ry' ?ít.,
.,4 r, 1F t -
1J1<7q-fu P+tfry-<.4--
^:).
,? '--
*, a a-ll1
i ..,. : --<''t-+i'-*-zt + -11
ctiq
I
.i):-
írh-
'-.r
--lh ;a
t D tr-{ r':
-)F
f ,* ' Ë-zr '.t' p
tt
--Z-1fl?aft>q
,4 );t3r-- Lr -{*? p74r
-i
-r^-
2 ''l I ' J J A
(1- *-n
-*74í
4'rj.e
,)*t*.rna >t-&.2- r
f ++ f-+ 'i'774 ; q
. -/) ' J , - '
46r**, )-rt fi:, n-l ..
-/ - ) .Jvrfi_ a.! ...-_V,'+ar qr; j.r.-.4;
;---z f -r J ., r
.h-h* ' Al'ó*e+r+t ' "',* q.-J-'Á^ I ..
J!.rrJ!
Zl'rffi1n 3
la - )'
1--k-,t
li I v s.
*+rHe*>l Tv t-_.n%r4r, q
,-"4ír; {* v+ c ; -;r.1Í;
nr*_ lrttal
rx 4 ,L*íí "Or,-t f,,;*n..pr,_:7;'
/
c/-r'77 f'
,]
J
-l
L4'*;4tt
,!
- ,+-+4
',ft"r;jaa Rï ,
+$$qt;Í.17,t. ,,. .
!-rr t--.]':aí-' . {
(t
)S
q4/ d4 ;1,r*r. ,! 4r1,.
t- -1/ v
:'6tn,1
) I!-o'-J)f
,l-í t* t+íi F; / ;2-,, -t"4r i*+z/r
L#.Cr-- ,- p, -|n-r.a--1 ft, >-, oíJ
.J
t*qí .*t n
, ^ ,r. , ,, .-1 V f
' -7-u trr 7',4
blofr cttí*frvrt F.n 1/- -t
-ê .'.a-l-.-
--: a1'1ryr
, !,^.cf-t áí; ,li1n *
-t .n -t /t )' Á
'ta.:' '.
fi
lr ^ '
+'11
.H 0r.4 *t*t v/x+rt i *>'>7 1t ,-. j-'',
-ffi. rf )r
,1 e+2. bfi4r-ry
' ? -
''í
.cf ..--tt s- | 4' ' ,rr lrry _0
rví4*

u1 fi ,n .'o .4 o r írr/ >-1,.
--)
fr,+a+- t4i/. , _!
ft
ry t!rrt-tn
à
r,/
)e1n-+q ffi>zt y'r,t ,4 jttrzfu,r,,7
---/
474/, fu+.; ,,),
-^ 2l t ^ r r -l'
Vtm rid,l ,{ Sc"t á -9 tnzi,n: ,ur,
- - )4 '}
J
-r_Jr";v_J : -Zt errrT1
/' -"Í,
J
/
-
I
SZ
tlI
a
t
.1.^
7*f '.' : f, .1 t/
)al.-.Í.1n.,
fi'
t Qrrí+, d ,*>e
',
a
- ,-'?a 7 '. ? t''
/.
*r4
-' -.'-.-b,- '
r'-
. -l-/: ,.
>i-t ,, 4't
tt,
l,
- <a-
Iot*'Vífi't *r_
tr*íto7v11 j c7 lilrlfllcl
Fgt*Loi eor,frcí", d
'
tt*iorir Qtaodrt
A'tnstbvs ApxtLí nilo.
ËT IVNTO.
l#)Mx!j h fi : ry ! t /,1fni1
Ji,iÉ4aê e
'"ft a/,
/ i"'/oí?
a"t1r'lifr-
tazt -t-
Tt
're4
-tl
q.l
Atnstyvs ApxtLt lrAto.
ET IVNTO.
a- - cr n (
/ ,r. itc-it '18
**í/'t.t'pin.r okïá..'n
tzcan$
J--4r."---'. 1
.J ?fZIr.j-. 7 -- -
í?n
't&-L
c t-t
r).
I
À
l-
'.àn tá/r^
r', :ffi;:Tr::.;nYi::í#:Ídffi rwr
f,.----r- rt l;
íliffi nrtíq
.orrà,tnhofu-ln '?i f
-.?-ctlfi1
lÍtt-íàtss tttca trtÍ! ctst thlu4jttl
='-i,- 'rt-- Ctoll-àr.rÊ!*- P..-J
Itrltu}í tttca Ít .ltctt r- attlqtthA
J à- ctn Qanítàn .da Pr
"1'c a t)a t7. ! /t;.6i*t12a'//..t&tp*rrcn'Uli
-.. ;- - ,- i.t _?
c1ry1par :.*.t í*r/?hry:: et eq
í!.
b g;;,.*:**z i4* í;r;iA;L.-*,;:í2t 2^"7i,íí.ffi
t t4 J.-aaat T J.'-- ' / t t- a'*Jw'-', l--I C ,
t
rlL^r>rí Jíro
^r/nturtt,t ti.fr/t /t
totlltfl .t) cá<ra.(.a -l
Italíóo cí", .> G
r rA c 'l
,rt at?trtl)^
t ttt'híilo (
o,6 rz. et /lzJ..n-ctfr
?.. ' iJV
i air;refata-- €./eÁ&
-.:7-.., -..v-73.rttt'rra'
t3<41 5 o.( 2DC letarny'*Ori
|:'::Jà :::'|,í:i' 'v'; í":t;;;'<,,'y'(c-'À,t;,_t
Ti KíjA' rr4.í>ryT". c o,),z rL|J-; ríi ;n aa à/ ca L!áhna tLllc' ./o | ,2 ; ,
-J---,'at'r "q*4
c7flvr 1oro.f t*f /?ufr rut e* eq í* N.rrr.. ,rr"/,.
ffiEzi;*:_ _zJ
24, G.r<d
t:
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
noz,"'''' --'
?z
r.
) ,ra.r'
nlii '
cirzba
?!rjrr.. 4La
, & no,'/- Í{r;i à_
b^,).,^.1 - -tt://- .-:/.
wlAnffi:ffi,H:iffi:tr:;
r;_ -ë f ryAU4
&orzrftTt>í. clat&
. . .-c Cqt4/ta
COetUStt -rr0t&rrt ía,t r /
:S*;:,:*,N? à) /c. *a_ 1 nc t, #j h_ _---t'í,16t3
*:/íLtt;rJ'-;'ra,tt/o cone** )á
'cc^bhdlr. rcm c;n-afintt; r_r*Ítn: i-:ttTf;_frt1phu+ ztàá , .
_, ^ -t -
7t t -, i
--JC4' ,J
6;L6orbl *rfb tetbcn ta
ó;lcf,n rrdiri áícn-
s ,Eí*^Lrlr;*
!r'LP'u'tr-r
.-l
rr.L ,/u t1
2.'
{. 1---
VlJe-YJ '
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
t
,ub
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
-
fí|bi. of,g n o rt ai é,,ï /.., nía7, i.t c::;ry'-i:.&r7'& /. "' 1''u'
a --.u;iZi/qtryn''
4otl
J t -'--f-r1svry- 7741a','c':?,
netJ 22- .
a ta ptrtr,,,h:H #;r,ti2' r'T.'Hi* 1*:tq i'4 A
a
ry:Hf-'1V.4..áJ.í;-Á7",í4',.;;;;7;;:::*-#;,';tTn-;m Êkln*aat Êíj
t r .- p.2iJ
t'- t,
tO
.rc.rc
 a*4, /.'/ .1 3'1!Fí"''{-'
' 4z "..,'r;!. il* ' rrr '
UA
'-'-,,trntr ei.
g^
l. 1
I
-..-.__^ 2 Cq -.
,lth
,rt íFtcrc-ut, ->tSA4**n dC* ,ttAtzí CáZE; 1' .- .----'
í
"xio
á*tba E; tn c *. f-Ío % DdtZtkry,
- -l ft áh?t;
J.EIT'- f.hl
nttto4atlcnJJ*ccTlysirae),e1;;;c4]*Uqz,€Ía
n s
lfludl 4F.2L -ffi -E c--- - re'i!' * iafu
W.fur-erti'rb. it&',J t-J
aytrtuë'ffi
'.4.
! e
' .'.í r
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
D.
"'tt4t''
tzh
.t .c.a .7<o fl.. fr<4L 4)ri^ ,.i4-f /.-' . .. -r'-:-f'tZZ(. ar4 t_, a r,ox.rt .n àtl_
- .t ' ,' t' ''-r.1''rlt àevt ,cntt .A/a :
á-.2>atra. b1d (^a7ttz4 bt
;./nnàJa'&t+
J -J -t
,2A..4't1o cJl .aa. .a)
.L.1 .ct t rJannu .k^cttjtl_ ;r. /rt?c.!4.
t ./ - <-J -"-P' t4 t.L* talt zc ro a/n'
4nin rtí-
lzi'êpází'êë
"flpy
qtrrta
:*-{.,?/tu, .t
fcotu2,f*1t€u /Aih ;;r/
,ítclo,
rílpe r*c * ----11r,6
ïtr ï"*n qut s;i,á/,u* Á.;.,
I
4 á, . . ; .;-Yí4.;zto--e
I
I
I
I
rc iti .. Ê1tnai,:.tur2arí'tp-t-
4 C)t .J a i le
{y !,/Z n i/,á, Jr:J "f 1* 1*.r"{/,- *
(eltltsit Ba- ft"i-'E
LoatÍ. n 4 Klar.rza,a
tfratfrur fuít7t,
'/
e{ tc
,ry !,/7 7Í' :, !'1 l:3_ " :
{j: 4.7, 7Í^.ï? #-
^^ C
r
2t' *rcA"rt
otzn'ps fiáe o'J.r-
aay'a* a.. jz-ntr? -rnlà|trt7 ./" í"-rr.tárLz
1:r'rrC6ffoi'ffi;re4rl+4.áJ,ni
;ffiQ&:F. fua,frI a - - (a llea
-
,ffi.fEf.tf_:.,. lti?zJr tafic. tr>*cnà_
4,
-rt;.4
t4!ián* o;L{r^DtzL z
'ítrf*t#a
r'r-ttaa atzrr4'74lT t
'.,rí *íiÁir*1*!-;';:
Jsy,n17à/*ià iry.:* 1
TtZs
ia;àtts tft za &cê,- tn n,i, 2-< - D.t -.
4ZtE *j ./e_ -a--'J*.,
-r' ,T mZwstel ora
Vduatn;
izn &rcAr*
6' Áq tu o- fi 4*';í/,tt;m; Tizït?' -oá,-
U. 3J* 4a'tn',
_-s_tl4
t- 4OS,V}U, . c- .
- e 'Jkíar>az
7 .ï
6 rry . 4,2*/; a;-;#f:."4& -' -
1f
tu . A-. n qfr4 ifmt*e "-f{.'^
A.Lun14.&CZ:aA*tr, t*rb-h.iAn ía
-.:J- ':7<b'i ,
J r'- I
Otq alcs
"í Afi*É
í30J tto
jt-.t J---
-l- -
'á2,;rÍn
fun24' - -'-,lraa>
:: --L-/uy' /-cf.^.-- -( P4l'ir 'rto'rfrítr/q á, tt-1t
__,
- -
at a
íi;/ua
1o tnt íZS ?et tt42 cnhtl . --f- - t - <Ê{r ítI ,rt ,' 2'-^ ^.^ t . --'
Et nd.án
4ít-áárrr,
lj
,rÍr; 4,'
t-'Ar/4'ría
,í)ï'
Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1
I
,raY
n4-
:Wt.íí 9ns7p6 e
ry6n_rv/+fi;
-Icr+tgt-
/ti*,n-t n2è' r e
-'tzg6,.tflané,.t{fu'*,lr*--.iff :tí-Jq -1',ma<''ffi
I 5z' !'"
.cf.tx -í;'t1.'n4r.F
u Ao . trscv:trTiQc)Xrn-fLíít'
fu r? cótlrí;-. .:-:. '-'^C-4"
- c 'rrrurrJ.n4 íi, ro/ticctbtt& _fa ,rrr,J)
.
.
I
.
-
,ftn lury- 2.e .
iU ;
ï,fu/í ; íL- H;4à.ï:" Á2:::# i:;
rta a
io. tA iil'&n- t'jtiè-á/it lzts n^1-' 7
ftrlr/'r fr,.-r-O ê ,' -
1truL*.9*'c, 'lrnfin rl+á'mt
tr^rc nh| afrt-trtt, ha -t rt ' -
-f".e J ..,4Íf tfo* 4n'
7'../ t ",t
-
"r t.j .-l
t-'-^;ti,<fFíi/FA*../LE''IJ& 4aPlto
í -n- --, .-l:t^-'--- ? . -
,ót 4otaUo utt rqF.tr. q, H tU. .fta
u.tírrt t/fc ar*ínZ.s . (uifi
"lM i:i'Í.b eitta{o Fn r
LtÁ;;t tot
7' ""'
)rl'Ít í*ctr; at*:, Éz
ít ttz.ërn. Hnici t"ticttg
.G
lo&a.n
lcantiroe'1Ep
*-ffi'J#ryry ,tec,..Zí.:i 8m
."4a.& 4i ïffiffi,-6titi;%-t^
J
ii
rt j1 11 2a2,
d-l--! - . t
tc.l;tfr
J t ----'- :tr)
'i!yni
n2 .kÀe li-/
e 1g t^
WfríiJi u4cjïna".*íi.Tjr._ _,,,
'*Mffi - L'í,!,r,
1 ii_; (y'r;..---j ^': ^ L3_-:.í/ong tt zt77 n a/àt rn&+ /*; K v+
I
LV;raa**ai"L;;-fua
r4/ràppran-.
-_.__ ..r2. t .4;1rt.i í1.
l
'r 7Y=-loo-'%.?IM bra r-.aà á LJê,Zr
'ítn-,
b;z.Én *ittit Tíh* n;l;;ircl3--rt
t-:::P1Lln<Lnco iff'.' Yï rTr, ma; 4fu4.;.agg4 á-í:'# f'-1.1t*"4& híí,.th,.
,ttfirb;/r"
fiy: t-2/2Lh .
-
gd &J,;;:i T'
", 6ffirm í'!ffi. *a-' p,a;r'F,e Dcd';
-. F- r--a7..af=. . r ? qt a,;fa. c ala JQl4n
- .,. dl cttL
ï1'.t 1'
1il
a'
.f.&/s*
o'=,;';n,ï':i z/í7'à
*r.h;;"ïrr;,h";;,,src zrK ro(Jt gttt1_1@tín
' ? 1"'! :'f"?71 o n
fi-ft.t rl on rí, ; -à f6+
d rr*r/t e;"';r.l * t;-H ;n . y' nc--! 'tt J ..-
-.:
./
.[tzz* atrft-. apTr]t'n ttn;ríYffi;"rL.^
liL'aq /eo. alr*ràln . y' n.--! '
i<.<t;h J. t/h+.';hr 11t'ittt -ru/la-,
,l/tEr.t* ctt *rnh;í; 4.1,,a-
,t '-' '7'%:t álrit:-'ciaruê{ír
/!.:tií,
ticr-tn{
cr,
. . ',,à. ..-
Sn*á ,fu.M
t1'.lI
ó-
t<aF4tlt
q{j
t sttu
'
u4.
'btat4a* ,iir
t
dniá; t45,,*
,Jtn
í <.<tfu dt lttCrtt
thaHtI zt:za/&Cr<,q
4'L"rnl-
n-2í,-
7rf -- -v'qa
,aoê4ïcfraa lucíttí.lfl a'rr/--t-"-
-:-I t, 1
lÊ- l.r. ,,: . aqauLa
C/J.Jn tEFffi 4re
-y14-fur, ./
&r*7;,? ' . -)e. aJ-
t;al- .;.6 /rf-r ïrri íáb.i?. t a
npfucnhtán
t-c
ffi#, ffi44.n.e/o!*i. àT;r:! 3.
--<
l
nutftn cotaslott tt.s,ï4 /2/a/t rt q"2?#'{rytl.r+J4 H ,).
.I.
lt/.'ir e^ aà.c Êí4, | ÊÍt íaií
tLh
I
.
'c:.- P ,a+ ê.
'c:.- i-'. 'í+
rclpxnl (tr't CeJàtutlt4:é tr
nift'1à
,ir*íL
cáf.4onocVTnnnipafft'- i.t^/t ., t .c uA ,/.
trí/.HL' /, ort in 'áÊtafr -rrtZ,
cb//c4
C
cÍ ícJeur* ttt<À'n- coninbtÉi*7* -/
ft+ílorn'*ár.Erq e'
-';eiïiíítt cen t fu*t;tl,&m:J4tr
lctst<W..- 3
nírb-LlrÊ,tt-,- il. JL 4'6';-
í./qlrlertd
*tu'"b
conn t í il'a uafid* c/lc : tQ fu à- t$aánj fi'e' ) qV :;: ;1ï:íl
/ií[oHÍct 4t atnin tálfui* eo4á,
t* 1!4 "1/rc.ffê- 4 t
'1" '
fu. í',,* L'Ji'
kr;rJb'r-arr.íJrá1.^'/j
'zror, '!;-'-*' 1:íft,"u ft
;t; ----'-----J- .ta L
crrieo fu, z
q í ._
t:H'rlr;tít,l{frrí4ntc o tJbe co>rUfq ..cir*r&
q+.4:**á14
fiaro' /, t t"ffitta 4í/. t/. r-- /1 oprin'áÊraft -'r4
& tír[tt rt*;x {+ "t .
dc,kr<,nzoml<oj a.
ítL6 tusTm-r&ó1'1r.n hífatltza/á*t z".rt*.lti conraQ- 4t biÍbila
eil
-- '- r- a14rr/t'
I
)ó
ryá.r' la .Ía72tu c1, a aa6.;-áEttí ï,ï i* !;ï*:,,t, e . dr tilt d2r3 tt;n)
Xt.ff*rilíIrt.J ur,ï{ ; ;ffi ,FJt
4 - ,"y'4 ,-É-.
I" i '
"%;3'f7 /.;tE.1L
-,!. . .i Jinoa;áí?3aa.t *34. -r.
?
.' , -r'^ '- flFfTïí4 tís t rïl'á.te*r'
/.n#.t1n4á."Urh
- t'
+cnraás /irz t4fr nt nifrltt.
,lry L,bi anááho*/r.tL,-E.-F.-zzv .r.s, 7pr7Z erqlAJ íU atClltn OOí/r/bth.
'€. L,&tfl, tt'rffitn: 'irrtbt cr* erfi
*íÊfiËina2ét--{au/id;díio'nná"&.*Jzn
erypor.Al
fiflrr 13,
t:tf
pK*dl
ftd'*n
Anhirrcn1tá.
/. Í/Í*1... 4. u'rt c//e-
'"Gitc)a
T,CryU
, G cti>tlonr_f n, t<_e-
ot;ttttl '
-a- P'
tleru cxe fr2e,
/.Íf/Jrcatr'
cbtlortt
'utst /** -./rn.
-i
Êf"r, ;'J '+'n*rto : cetzt or*ryti itnco-
ctgÊn1Ézcaia_
J/^
'ídtL/.t
atTc c.Zrrz, aet t,r+:rt*
t/rrrug1rt4*. .rla
tfl1na,otnàfr 'tr#nUifuffi
Èl
fi;bter
- .--- L:
EË;ffiZZffiTf 73r:-Fb:e-24,.O-
-
'
í ic>tiJu /, .)
- avlr.tt4.
"r
orrttntn. ,.4tncin-4r^
-nrc lttc*u,JtrrclarrlL Ur4D aéíln utí.iffiZ-. -t/--.-o-_ ;- ':-
/r-rwr{
c'
- csÉE an t ttn
rynry 1fr*&a_rttax
fL
CH
z-C -
o/tca- ,'n íL.ril
Ctfzn /,
cO
,fu/',i.*72/i1i^;J*i
7í'
o/r,
^ c'o lI.,í/r"S#,,:;L':^Jry
zC -
a
n fo/íwr rLrfnr'rrh
.,ftêt /l.tm {*nz-Á
n
rfl. ":|"fr/ tu n
^
;ord' A[^n|rcr^tt t$qutV trin antpnbn
(',rtlnláo--,
lo 4a.rrta'
4?,tryf" , ,,
'*dí .ír.,-"ií) ; (á/ rí4 q t i',
-'- ;:l-rln'l/,-rn*L1'rjQ|àr,<*h-1rn 4nP-altb,
,a- r . a
Ut ut4 .lnt*.
ttni qnb t*,k rlfltotun-, p o lhàn nep o"F'a:Aa fine-
,'L rt- h á't'b * r . (n 9 .t'Ut ;'a'*í;6724n,-
ír<.agfuTtfi+r'.
ctr,tnn;Qr.-Jo.'
t'Dtffi&ta.. é
a *rï/tfn a.1;'
. -t
,i.3
)
-tch.tàn ,lJDant
nu<ar-f>sro*rugrer&r
l, tO-
.F ;4,"
-Jl;td?É,..o ,,
,
"frn
't'rt.JÊa:/CU
T'.Jr-
TT
[bhrt-?u,at!
"- xa)ri sttxz
lf
'Tt
I l.rí.
L4t.ttt
. i* txtr.n)21@4r.
fír*r c;às.r t3t corÍa-i '
f .
--*?f7t
./V . q. CU atfr-6
trntt* fctrcrcáAns ír$rj 4r;;
orffi-
4t;h.!i4 cS.-ea+ *coáni'x.'tt' ' ,-s (oràlnrltl rtttt'
fufa.4t77asái.t"glr,u
b't'
.. _4ílA4ír
2/í{;*rbn t Li.*.#- s;; -t:ár;/cá,olt. .-' -
''.
{il' .fo- tr2-zat- *
ryarrq-s F
c
.-Gia-+/.tD. a
-fiaiffi:'t:tft -,tffi7,ttrfizcu qf t*t(- - ffi ;.;rÊ
tníbHb
-Jl;t,ËlËr,t. ,=.rË
)
, ) ./ ;r.L'ttL pltrín . -.7 L. 1-4 r,
-4.tltotzr
tr--;jpasita.,.tr í=l .:,, .,, _-
,J t
rry. HÁ j:f,+"'u"
,- .t C - a
a-
G
t. ^ f I.ttrr* ttt .zQreÀ-
72- | .
:1 i eÍglcianfu tTocZ|'un -.rtrÍryfrínÍ-=. Hi;a? nrlrt
'-i4 cl
Wfffifu sd;4;'n'atf
Qtel,: l6t'7o : ,t ^ 4aeb. t. A:::-ff';g:z,
- Lie ut ftix FtZ ;tZ "r: I ts"ttit, h;
+ íc'106 lbni.- o /tàaá c.&6^
e4 ï* '
i &un'ini1nrdlo
;4à-* /.1'Ídà rcfu.*-' ii{rta ít /, /c;'.- Q#, 1 Líu L-a;
tàn2nti t tàt
._ ..2t..7í n
A 4tetzt.
7*í/rt-,,, tij- '
tttta ,rr
IU.tat
A Uter<r.
iz
,ritára
,!" ,nnJ?y
,UZI9
,'-z #:mz;e
4fl OaSU Á
lnírá,
wfi+í*c*U,
l&h*ttà*tct16t_elrt rbfrgfufiíe{tL t _c-r i.
/-* . Êi a?.Ït--'ta M*;1,*rtor; Wíí &
:saÁ;;ehl'n4á a'
'i:Í;
': Ji.ryx.bt
n*hr*
.ottá,w//', + . aD
J tcttprrnttJ nnoGt 9t.^ rc
raf.h. 1frt*tup.&í-
...
tr '- Z-t-í- -JZ -f ,z t.
, - thfrt eÍÉ.&6Íot&L/Lt/ats
/.rnn-
t
fía,ià^ l:oi^ ,ogfr- .íufdtíaíkpt
t-t
.fëtíah,sté<
,* "Tlí. r1 ..ffi, 4t-/itrnanl/i;.n ry?U;b; à,Arr
^.-'- J ---- t- - n ttu,t.fra<4
A*."tr-ír,
f '--- a tr - t-. -a - e a' aa-
t.
c 'a-
'ott#etf t'
tk#ft:?nq4
-J--Á
7o- cllta
e
Uena
- /c
-
-^^)
a
ttnahí.'/
---rle7gí
o1c,
Lot.
a-
en
f íarii.- *-"tËt'' j cnnt/cn|-1i2 cnPt/rn!-
ZnC/--*:*, Jzvzrrle":? lfoereznn a
v'
iíïí7* ,áiZ/b"r.n*? otíI'..-f{-t&r, ,4; A
. sttàri íJ, .. (-t-tcz -:ft/3
4,eá,
í-'n /l
t{a/*gOt ra. .fth* /'; íÉtt1,.,n Já-. ffit a utbtfá áarut, #"tr.c@trr,iálrfr* arl oáti ii-xttu-e7ilfr cfu* fin.ixZt êtt,a,l ltid&t-;rtt.,q.
&tla;
qr+arn
JÉá),
Ê;L
c o;- 7 r-Í' 77.-ff-"7:7_ *;ar- < *tFJ*ltn nàtz
1. íl4l* 3t q
-,.-- t ArJ-
r
4, 3t3L
.t
"T9iíaÁ
;otJt6q44
gr-
).gt*rtíb P.*gír4-^,1
o- trF-ft.Áí--L
coptntuT tu c* c*{aaa1a
1!m *;{í-
.t
c'r?j
,tbrc
*ch..-?icalbfu-'W
W, ;gnr.í, .Lí!rr*Z.n * c,*
?JFntq: +. C. ó*) 2ft7a;
-Z&,
-el a
1e3:a/: o ftisr íe*
a- tl.ít.zi
,
-lvofÍcbnà
_fe;Iry?tftn :. 9 ;rnr*,az,rfgtQrê-4,tufut tgt. c
",*r.'b-.r/n/lW{&,;: fr #.í,f.%í##rW*: c
",-/;,";- g4'
:H*ffiztt :o;kY:#:i G'ï t
' z-- -f *. t4rc,tít+<tSt.1,If.
t.tt gryr-r.1ïÍ2 . .Aí<,
-'.--t- I
.t
W' ffiffi,ry
rl
_icrE Wt
c3* Ctb/U tnirít,rráEtni
, i.o-blu.yru
i 'r ïí;íïí;t{;Pa'-794,4':.?1:'
/.t@l/an +
-
3 F4n;o /l-.
)kcJ
H^
5",;,1+/:^!7t 'àrfrn" tl Ët"áVr'r] ,ri;tiJ
.€lopti,Ftr
,cftfo? 4l ËuáU',] r'Íi. til t,'hnËfi/í;-
Ft{. -. 4, eÉ4 ,iá lh.nu,- _h.
íf, TF2o,'.fraà
/c"6áíne- rnÉá ry'.*ata
;tf'é*Á1777,a
:' ..7ry:'n t'ffi'zitu4à,
Fi
': lirut& f'184-n''4 t*taAiZf
lffia/eláaL,
zt
1 '""'-' cSfut
- (thÉar
a
ïr
a
.l
'l
'.t
' 1..
a - .-'-- .
r-.1'
_
a.
)- r,:.
í&
:. '-. .r' |r+ I I
5
í0
'ííyrn!:t't'/i
r.t -4ltl-
:o, KrJlg*
, tto:arut
t- /---_^rz-_ -;%,à;7*,ir,,1.,!,
--t
Ita(qeJ. ?
ft'í
n','D *Z':Z/:ffi1 4 Qu n1&rj.4/4,-- ^*; fi- -^ I
I
cmtzlftrcírz)oá, í4caaq C1!re4-runt Íht -'*ry
#, t
4Íu*_i4 F-, .7.,o'-'.h tt ffi, 1Êre/',ár-l _
4ara'
9.o.", "rfr^
,".a[3'. Q14g7f ,q tnt 1-<a*e;;/i iiá 227í.íJ*A, - - o,,
?t1 íreryvfilíI
,I (trAl
-'qtt 4C t;tt1lg
'2n.É
b eJ
tqftntu
rytroi; &id-
t(*':"t'tur' t
.fuLrr&/c
C'N-na* ;In4*,-e '
:4(D
--
al*
,'.1--t.'
JÁ:ra &<ryÊÍa
l.r-fri -'f. rpfr,i
Jfurerv
uJPar_,le 4,/t/4í4-aq
t*yl. "V::'4'td,'.ía- -.r.-.! , tl'.i
iál
.y1Êrztttnr*1ba-lpetbQfso,
Ë -,1^--i!-7-- et-.+<
gfuutitulbo.ar
142
3.
ét---'^',iabiA_futJc,
y,?y_qh{cfrfdtooià})-
tt<-
J_---v._a4ltj4o:
-.3)
:., n tflt:'-- z-
ffi? --- q<Grla.e A.ed iL--,a /e e -;'qÁ,!vxrure.
:-,--- 1Q.
,iiitaJí: -
+í:#oÍcd* ';- í'3í:
JQ.D-á C*rfi
c-ítt 4hra
4arc.nGÊÍt4,
-
,s, Itcr,
/rá?
fa gtarltz * I{or-anr
c-Ee4f:r&rffii, 2:lf
tu
'"rhl:;:
. wa. Vagtl
'Jl
,,.
/ .t/, ,y -t
á1.óczL,tcTí*cx. tJ zC 2 eD-2-
ainqfrtry%tl**-ï3, ffifi'1Vffi7ffi"2',.
;=J-- --r'.
j "fiê'nriJïí-rfiwal7in a*n:*ltry-tP-
i.+í/rUà#
taá fr T_ %:rt? ínfrta 4a,fr dL* r.
-ft4ttrr //Ctllr'-
ctlh -innint P,Ji.q ru-
toa 9tVrJte é IU. --r* I
tut ft2zrJre * It _
A . 4o àfz lb r i;tí.t;; .T ;",
tt<ts-.
a-
.ít4 . r
r-f a.
rgn
,t5í
t?r4fu. ,./íc. ,4#t ,;í',7íÍ'20q6, 'J)7:J:i;;
-tlrra
11
,ítrtan Hplír-:- ,rcre ntti; píht';i;'h;6:;;;;'Ért-2)#'Tulwan an t*znah''! :l' y' t ct
G a/?ilr6rrë
"J$W: o. .
hr//,iíÁfi"t* ftn- íírAl; LL; L_,ry wrntlo*it*
í,i;áa ,-í!l':;-:='T-'ff'+r7*>*{*
Iu't<>t
- lrri
tl
J-
-J=y
rnaczltrtvtc,
']nt A;ii-;
'ro
rehtctaf
g7ptaffi'aÉn{h*.4*i.
È'j
| 6 2-. t6?. ?ft- tl
I
qlr
o Ê1.zí;-lcsnr4'/q?
{' T,iryi@4;ry/á4i(*1re
'tt rrtTnrf. fi#àn
,oin "rdíïrtJ'rint
tta'{t.ttY- ttc C,XtQttY. EE At}t it}tt
*'*tffirt;rtl,d;c ar;/i;ffu*.fr#/É í.JJ'a'tB oqt , ,o
--I:- . te - .r!
''A n't; lr ltil
at
q"fíáffi4-tufr^ uj"/tz'n#;;
7);:ír'g*t;
'r*:;:r'É*í*;d íflnp"L
ffi.ffi,tixffi,,*i;'Éfu,9nt*h L'rfft*tTryítr)*Ot ,g{7 . a ..-. 22.t-J - -
P-----
g.
altr i *;rí;B *lí,* aq/í*h1t{'Eet "
"'-íJ/ e.
tttí.Jc&t*lueJ,- l*l - J'^J
rc1&fu'*.ft&
7%"íií.ft;;;vt
'tr,- 3
: at cntLc,
W Cít.
'-6fur&ffii
W,
Werifurír& J : lhnUrz
'9,#tth
;::I' ^-niforc;, Mtni;
,.,
3
: &t oa-rL c
. - --3- t-' oA .. í-trte'
o tba
rytra.7W rytcaQÍ:tet n
3* ru'i,*rne4n3,É;rtzo síA/a hí*l'con
"ta?rl-{áop#&* {á op# é- rrí}4y'A4rAyrho n 4 ;;a-
,9j
l'=' .V, * 4*qEJ.t_ítfuoiÈl;*;qlht /p*O:f ontál;*n7he h.
4..i.tí.-.,
+Q-ío-
lnqrLn/.-t
n4trrrÍn ho,
+4'F-:::zt'"'*:fr'N::-^-!4- --t7 o:-, .1-.-:-:---tri- .'1'l.'
1aLí. a,*., G fí" tr+ tL nàt-J't,t
(+fà;*2. ,..]y*r.;ntïoí ítth ,rao í frr, o.ínca,tt^tzrzt
lc I
lu
;;-rr*'trn;alS'áe"t í,h,-.1r';^í:t:íli^'JÏ
urJh r,/hiÊ' - Lí. nqt ,t ..J oL:3'b r'! J'o z a
ïii :-,t. ;1*'o-J' ',tt'rrh,a
l/t- " '.1y1,,í^
r:0*;t /./4fq.K.u ),' 2
m"rc*zorh:tn"t
rrrt+ i*lrf !rrt-<-!n 'ct
n'|a 'rlaa
'1ftllrrí{lrrLht , frcà.n OV 'li_ cf ,íËa;1*trt.
?
é -.- -'a
riz1fr'
.P /rt - 1-- -' --'-.,
L.tlOi?;tU -ívl7Wcf Otaní --Aq?irut'- - -2-t$'r2 J ; ; ;r/',-J- '- f,- .r-
C aníá" t ^&c&íf lh,r-- ='-
- ;- -vzt,hr
,rrrrrdt
rryÍ _ r rJJ
Iowu Srtr;*nr tjc1láHe
Ia
f
4t411
- - tLtqicf
:á _ _*ZaiJtc.
-; | ---
rl
WEJZ itlrarfr'/n ,Ê/',n h^/- -
-
JS 1,att, .
_
to af*,
- -<-+ <(n
t
- 1A' 11t,
Qiryaíttnn" rrírr4ct, *rj* n frr r; -
D Grrytfi"o'ítí í't/D'a - '-r=-4
b' Ánrhnouaátl
"D
-e-;-'í'
D ttíf-trrrAt -btfrr.fuáat -- -'- - - - l a1Gn
2qbrrnr 14_/a áfo j^- - ^. -
?*4
D Unn4ítt. I(rrttYci"
.D ?ui'íu Ëínnttfiorfuí;
b oidldíit-Ë$rzffi./, Jt' .' G c'
tletadtlhtut -
-'-' 7.7
-t-'*,
.(t*a D;tbrrnttxx - - .. tÍ
sl/*o- ,L
-
4z J{r7--J
W)it-o1r!0.
'
r .t''-I) -
9yn4* Wo É,ïi.LÉ.ifttífi _ -n t/,
fiitit l/tnrhh tó f hntlhtt ttt Lhtczttfil1- - - -<-+ <(n
lïu,àl'a /I* - -fr:/r. J. ( r-f.u
_ _
--r.-
Qi3aíttnn,wnc/, -rjfu p* frssí .
-f
2 Jaatrus lllrQu; Liír*to, -- e 7.j *tJ'&-''1,;
'aJ&+
it. n- f L-o -'n--t-'7 /r?
Dttho,(t- Il- í- Z-alLt--7. tl --','-: /? - 1ri- t
Ihtbrcfulsts -- rzty'-AfibrudlstS __rzty'
.-
- - t7./lu lcl
- -
.tl lhtí
lt3 í o/rt'
I
z
'.a
i
t1b
r
í
t*hn
-!-áotnáír7no Í f L
^íar*ralrt l'r/'L
caà.r/rzy'i;' I f .L
$?:/tt rrcl ,torttm tlotr(ta la
o( rn/íiii /crrrrilíát
l'
ryíry4*k,l;;:d9,
?rrar'rn-- --lQP/'t-Lh.nÍ
fYomitn
ylán grtllrnZ'
Ion*, Lrlnn/crt/u .í-t/-.D.crut;
Crt*tÉ; ^- vrrrcrr(z í t, i nn*r; .
fucrrfr a 7V'í.07lË=:J: -
z
& Soon fï&aill,ce seilfi-
r'
.n't if{;;i'l
9, r ',1
I
o
t
d.n/tía /6rrdó LfrrlíopÍor,ít t,*) L C:.-'^e/--J -2 (;L-Ë-
frtll
L'
ctnwt
Walfii7n7P utcÍJíftf: -'- '- lt-
;t1ti"4,z/rta*-íoLor/rru, fTgtac'a -7- --'- ; _ t
Q/il1/fr Kàf- -'--F -'- I')
a
.'a
/
tl
.lP
'Pr;Iá Hq+r44' -i - '1_
_ _ _ -- _r hl.ta-
-a
- - - ---/klFt
í ot#s hfrti{at !g?/rll/4p - - - - - +- / v ; -t- r
(llttffi Kfrr- ï
.a
/
.'.r
.È
,
.9.
'-'l
.- ,l'ii
-'!*1
,'t
t
t
I
i
ï
I

D( o,
lli
Itr* t - ll,l t c r 'l
N.iïtir "i ft[] q.^É t'::!,i
€,".$.iJ ii '.' i'1..*1 o,':i
tï j; d. rJi'r' l;* *hf
l
a
rt
'[ cr, criJrrAa, o1t Xi 4,
!'r'* fcv.r' '6^,. à.^
ï'"1,t r"6lfd. g
,f,r.ltl ,W.*i'**tfit}
tc+
oy^r C{.
'o
,^, t
<Po?nr
;qrytl
f !+r!tv;o -441r;s '
.
[cr
rlr,,{r+ i}3r-.i-. .'
.#à aL .elrilir,a
ua. " * -'
'-,l,tn,a'-n
. - ^ .r'
'-..t -à l't;,':t' 'J* q*'O 4F 4 e'í++ 9C á',
,: 4. ep'
Fq'".t vl;a't.t .'L
;^ '-í
'&+;l.ott iá'ltb.
a ;,í:,i;n JttÉbt
:r le rl , àr?r ;rt
r..l;.'ít.
-a
o cí?.ï.t'alr-l
;tlaPtat: r 1lrrr!r'
i, *]"yg,ri!l.,
*1 .r. .t a*.b:(;,ri.
r& nri .li-- rf' Ïa: rL-^. .rr,ií ,ro rid| tu".JoÈ'
:. - (elr{r+ iY'r-ó, -'
I
I
I
a.l
-1
t
Ir-?
. 2gr_lS^i.,
.. .)' '--!
11 n Fr
 F.ti* ï'r3{e'i rtrlÓo t^' ;d '0 ",rzr.t-Jrà;tl1 F,'' r-- '^-a è_ . -. .r ..!.- '. )-,
a- -., -
V+..Lí}ln'í4ta.. F,,9. I
nl-J
tÍ"
tar
o,
Nqtr
'
'";'f'osi L'h^* i9"Ca'ri-
ís;t ll
. í1,
hrr
").;
rrrd
l.
"t^t!
*+i'it.'t il';rn- l'sr rr1;{,
,.
cáh'a
trtrÀ
díT'aï -
-fl .ryi,- '+t* lr. 'dí
rl
t r.i'
.J*r.rfulie*,$r;)r'
tr
o."or: * fi .t
"-^'t:
^tf: -',f,r3rh,.ry:-'':,t',"',' ïT f
^r hDà Y, nrín.ho -ri JlLo*'Irttt . ot - a;oi kl,
f*rr. ' :'
b. $fau',f:-?i'-lt D'
W l*L-irat'ín.,
Jt.
Fr-241" . r "i-
{
a.s-tt a-a
.-tr .- JLtl
dc*.y.a
.r,a bb{ a"JÍ rlolàtt:r
4t,I
bOtrtirlt
1{'
fl iflsrret ,_.!. atr. t'14 ?;t.tn|r Íríaír)
rtrltru: Ë,ïffii:,f^;h
lqF !*I
I rl-
É) f.nt4 Tolelí
--- -J. - If -.h.r;l;^
à-ft-;
' '
T*rt.lnbí*;tir f?'J:*.Lta4aas1;,' r7 lr
'Ír-t, orft.t ;Aà & Drcl<'r. ;
t E-:l:-
l,:lrr:,, eI U
ej":t li ;J* è I-!'i
LrLt-- l--hÀ-,
frdr;r e**au 'Illr,n'Él
1fi]
)r.I*t
frerl.tf, err- ln 1"* i:' l> l.1[on-l a"t'r
"..1r1!["r
fer sfioárn ''hl I
r Y 'ri b-t-&- I.t3'n- l;it''L'à lf3 ,?{- -'G-'F'-
I
tL ,ÀL..b+ J" fiial* b *?i fL--..l. .L I t
r á . ,F1* .l'L-.r, rchl,
,àtt ,^ rt
bl.o 9l e
; ,h.1^,frJ *.[ iat
,O
,
to.$l
nàt
^'rlrD
itrn'fn(
-t- ar
-.lt
 3Sà;i'+p'*1* P't*r 'Ê;)' 4lirr
/->
#s dr Jr #tL $Il|rr rJ-1--
:.- '
i - t;' ; :'*l'l'or : l''-15
A'es Sld on",' í'-*', dÍ
t".t. | :":{
há)i,i, 'aLl-**'*l''t
-.!rl { . ,.
à ra *Á &^!rc ' '
í.kkt 't+ktl. V4 lt - t
w,. f*;i'^ '1'->a, ''r,L
-Ít- '1t* *" r+'1 t'tto'
' .tov'r*o* V;*'o'.
rJ uni* US;; #7m, '
ft--'l^.óir*a -4 t-*- ,,--L - t)-J.-t::
t
I
''7wv'' E '.'e
c-.I;to'ttl
D l^'t ffit Cn
.1P
i.ÁI
q
-.e -
W
l-
I n
ao* rlaló st
b!*'5" '''}tít
(1,.C,
Èt I l-, ,1 t' L'rt
t{'
a4
.ír
1.,
- Í.;
r"'r"-- Y
t..r; t1t"
t t*8,
fËtt '':fl-;ffitríltr. 5----
;,*rtsrr,rr,'
É*t * tr rrAÁ:
)t lrttn 1'v-
áfí- l-^,
-El-- W
-
-- l^ - . áH.-
í c -:
-7i - t ]>ióarà';f,1*=,8>, ,.VT
*
ry taf*l*t;e ',,*' ?f
L}+r ugri ' ,
q^lrÈrc'. *l ltet
)o"rrr h:+ e
, ' l1it+ **'i t*
ï
aars* .l
e4.stJ h
- r.t . .. ao v
-: ,r<aara,''j : a. . I
'- ,i*I'! t
,lta-
1taï L
,0.
r$r, refrfi
rl Ctrr"-l W
At *t orr'r4
- t .t.
-ïl'l-lÁdd;
ir*
/a/- - a t'
l' ,'
FIJ:"$;
te9"
L -o
ht'i'.ni'2 '' - 9z
, fartt';l'e - ' '- tf
pul,t;C '"' -'2 +J
6.-o.++'
L''
I
9{obi
(
) .' - - . . ..D
- "..f I
fra - - - 'afJ
tLthOOrfj ''-''-'+sf
-: -.--,.' if
bt,
S.Ë'*ih *t Fpf.
Lr.àIa
- tl -b $rttt-li e,
rb'
ft'*'g
i
b
t
eÁÍ,(vlt 6 uut rt I
a.à A Cê r L-t il ,0r N oíf v',t
#Aírox€.t, Ca íJ' )t utt
USt |Co, rr o i eft
í'r';r td P?^- +-[ f"b 2,,+>]*
-
4ta
,,TL
,àt .- bc;;e b'rPk * c're-h
la**g ^te)^L '.bl nt
tÈt o[tÉ";- b;u-*
$;*fi-u
) h;q g;fï* ace',ah.,?
iv'"ttJ r . trir i;,'.:-_lH'.
àryt^;' 5;*X, c-;;'t",|''
lt1.tl-"';,
'o $la)'id"t
lr;ít a*e'''; a oP-" 4t ?9
,,-?b-f-
+Ln ,a ,? !rQe'* r,
@p*í,a,
9*n
* r-'i*r
tr.lfbdÈ Ht
c6;r
th4vrur -a a -
qir.D ).ltil.* *c!a,ro-* oeT'. 4s a 'n> ^737'':
W9 Y&*tt r> rtt*;
l'-r'
n{th
r io
frrfne*tf toltD rF -
À á; trlTt
t - r. I ^t, I
l:
ï-.
i;. ,
.:;, 1 -'.
'.. .
P
.-: I I- t.
;- t. :
-ï.L'tt,:
Lt F"
 r t.i
-
t
,t-.',l
e
(b,tL['' ptb slsir.62_
--' /
-a'
JF
/irt!tí
-:==-
#/ /)í ,
4vle0

Recomendados

Redacciones semana santa por
Redacciones semana santaRedacciones semana santa
Redacciones semana santaJavier Garrido Hernando
419 visualizações28 slides
Dars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہ por
Dars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہDars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہ
Dars zikreilahiquranohadeeski roshnimain سید امیر شاہOther
357 visualizações30 slides
Ghadeer06of11 por
Ghadeer06of11Ghadeer06of11
Ghadeer06of11سید محمد نقی نقوی
511 visualizações506 slides
Cuaderno+de+analisis+estructural+II por
Cuaderno+de+analisis+estructural+IICuaderno+de+analisis+estructural+II
Cuaderno+de+analisis+estructural+IIAngel Campos Gallegos
889 visualizações56 slides
Cuaderno pavimentos por
Cuaderno pavimentosCuaderno pavimentos
Cuaderno pavimentososcar torres
2.3K visualizações120 slides
Internet of Things by Arun Prasath & Paul Jeyaraj por
Internet of Things by Arun Prasath & Paul JeyarajInternet of Things by Arun Prasath & Paul Jeyaraj
Internet of Things by Arun Prasath & Paul JeyarajArunPrasath235
20 visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Biomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter design por
Biomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter designBiomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter design
Biomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter designMathankumar S
363 visualizações24 slides
Ghadeer01of11 por
Ghadeer01of11Ghadeer01of11
Ghadeer01of11سید محمد نقی نقوی
568 visualizações572 slides
Nếu con em vị nói lắp por
Nếu con em vị nói lắpNếu con em vị nói lắp
Nếu con em vị nói lắpBình Trọng Án
784 visualizações42 slides
Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb por
Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeebRandeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb
Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeebOther
1.4K visualizações14 slides
Nasb o Nisbat e Fareed por
Nasb o Nisbat e FareedNasb o Nisbat e Fareed
Nasb o Nisbat e FareedShakeel Ahmad Anjum
791 visualizações203 slides
Ghadeer10 11of11 por
Ghadeer10 11of11Ghadeer10 11of11
Ghadeer10 11of11سید محمد نقی نقوی
700 visualizações535 slides

Mais procurados(20)

Biomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter design por Mathankumar S
Biomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter designBiomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter design
Biomedical Circuits & Networks - Network synthesis and filter design
Mathankumar S363 visualizações
Nếu con em vị nói lắp por Bình Trọng Án
Nếu con em vị nói lắpNếu con em vị nói lắp
Nếu con em vị nói lắp
Bình Trọng Án784 visualizações
Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb por Other
Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeebRandeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb
Randeer mein-sunniyon-ki-fathe-ajeeb
Other1.4K visualizações
Nasb o Nisbat e Fareed por Shakeel Ahmad Anjum
Nasb o Nisbat e FareedNasb o Nisbat e Fareed
Nasb o Nisbat e Fareed
Shakeel Ahmad Anjum791 visualizações
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks por Mathankumar S
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port NetworksBiomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks
Mathankumar S581 visualizações
on line assignment approaches of social science por Predeep Thobiyas
on line assignment approaches of social scienceon line assignment approaches of social science
on line assignment approaches of social science
Predeep Thobiyas151 visualizações
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins por Md Mominul Islam
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imominsComplete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins
Md Mominul Islam2.4K visualizações
المنير في أحكام التجويد الجزء الرابع por سمير بسيوني
المنير في أحكام التجويد الجزء الرابعالمنير في أحكام التجويد الجزء الرابع
المنير في أحكام التجويد الجزء الرابع
سمير بسيوني1.4K visualizações
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam por khanbooks
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naamDar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam
Dar aasaar al asmaa | Asma ul husna | 99 names of allah | allah ke 99 naam
khanbooks186 visualizações
двойна съдебно медицинска експертиза por Kristiyan Petroff
двойна съдебно медицинска експертизадвойна съдебно медицинска експертиза
двойна съдебно медицинска експертиза
Kristiyan Petroff566 visualizações
Allama zameer akhtar naqvi wilayat-e-ali (a.s) por Sarkash Tehri
Allama zameer akhtar naqvi  wilayat-e-ali (a.s)Allama zameer akhtar naqvi  wilayat-e-ali (a.s)
Allama zameer akhtar naqvi wilayat-e-ali (a.s)
Sarkash Tehri89 visualizações
IMG_0003 por Alzaid hussain
IMG_0003IMG_0003
IMG_0003
Alzaid hussain110 visualizações

Mais de Historische Vereniging Noordoost Friesland

Hoofdelijke Omslag Tietjerksteradeel 1915.pdf por
Hoofdelijke Omslag Tietjerksteradeel 1915.pdfHoofdelijke Omslag Tietjerksteradeel 1915.pdf
Hoofdelijke Omslag Tietjerksteradeel 1915.pdfHistorische Vereniging Noordoost Friesland
277 visualizações39 slides
Hoofdelijke Omslag Kollumerland 1920.pdf por
Hoofdelijke Omslag Kollumerland 1920.pdfHoofdelijke Omslag Kollumerland 1920.pdf
Hoofdelijke Omslag Kollumerland 1920.pdfHistorische Vereniging Noordoost Friesland
20 visualizações31 slides
Role of British Prisoners of War 1918 Leeuwarden.pdf por
Role of British Prisoners of War 1918 Leeuwarden.pdfRole of British Prisoners of War 1918 Leeuwarden.pdf
Role of British Prisoners of War 1918 Leeuwarden.pdfHistorische Vereniging Noordoost Friesland
31 visualizações15 slides
Boerderijenlijst boek Houtstromen borghaerts por
Boerderijenlijst boek Houtstromen borghaertsBoerderijenlijst boek Houtstromen borghaerts
Boerderijenlijst boek Houtstromen borghaertsHistorische Vereniging Noordoost Friesland
764 visualizações3 slides
Namenlijst Album Amicorum Cornelis de Glarges por
Namenlijst Album Amicorum Cornelis de GlargesNamenlijst Album Amicorum Cornelis de Glarges
Namenlijst Album Amicorum Cornelis de GlargesHistorische Vereniging Noordoost Friesland
2.1K visualizações2 slides
Briefe von Stephanus Bányai an Prof. Valckenaer in Franeker por
Briefe von Stephanus Bányai an Prof. Valckenaer in FranekerBriefe von Stephanus Bányai an Prof. Valckenaer in Franeker
Briefe von Stephanus Bányai an Prof. Valckenaer in FranekerHistorische Vereniging Noordoost Friesland
2.1K visualizações22 slides

Mais de Historische Vereniging Noordoost Friesland(20)

Último

Витяг з реєстру.pdf por
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdfssuser46127c
11 visualizações2 slides
HISTORIANEWS.docx (2).pdf por
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHISTORIANEWS.docx (2).pdf
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHectorMorenoGarcia
19 visualizações1 slide
BRUJULA.docx por
BRUJULA.docxBRUJULA.docx
BRUJULA.docxAnaRiascos5
7 visualizações1 slide
Виписка з реєстру.pdf por
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdfssuser46127c
9 visualizações2 slides
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf por
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
11 visualizações121 slides
Рішення про перепрофідювання.pdf por
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdfssuser46127c
9 visualizações3 slides

Último(14)

Витяг з реєстру.pdf por ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c11 visualizações
HISTORIANEWS.docx (2).pdf por HectorMorenoGarcia
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHISTORIANEWS.docx (2).pdf
HISTORIANEWS.docx (2).pdf
HectorMorenoGarcia19 visualizações
BRUJULA.docx por AnaRiascos5
BRUJULA.docxBRUJULA.docx
BRUJULA.docx
AnaRiascos57 visualizações
Виписка з реєстру.pdf por ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c9 visualizações
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf por Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme11 visualizações
Рішення про перепрофідювання.pdf por ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c9 visualizações
Ліцензія.pdf por ssuser46127c
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdf
ssuser46127c11 visualizações
Документ.pdf por ssuser46127c
Документ.pdfДокумент.pdf
Документ.pdf
ssuser46127c14 visualizações
Про статут.pdf por ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 visualizações
Музей.pdf por ssuser46127c
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdf
ssuser46127c6 visualizações
Документ0013.pdf por ssuser46127c
Документ0013.pdfДокумент0013.pdf
Документ0013.pdf
ssuser46127c10 visualizações
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf por bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu27 visualizações

Studenten Universiteit van Orleans, 16e eeuw, deel 1

 • 1. e r. lrl r! 5 t rrr r.1 r-f> -a "i. -:/r. o cv f"ATo kE í'!rr .,^L yy€rt/, ?-1, , L ,.; ' ,:,io in *'rtarr/et/ft* P (,a*rkx. ' '/0 i,, ,1ri ''' i''^ 'kroí)r 9 c ' "tíL --i- i- ...; oro7rucu, Tnlolra D. tt ' í-^ /. rr {tOr' ' ',:t0't,/t v' .Ft 1 ffis n*nià'lào . r{- - - I f | '' l' .? il*Y'?u"'hb hy'l ', te' ' - frlt ' v'?'tun. f 4"'1t', ' 1,t,iitt( 4;vl/.t. '' "t :: À" Es-:oÊ-E '4,r^ïr' Sgotí(a il 'tL' ,,.J ,t -?v C,lrt . e' -v L 'l: r' ,t ' ' I i l' ' / ss.ss| (.t t ornfe:t'o r|íc to z ' , 'J' v, i . n-1,^-^-,t,.^frnrt k'trt(Y4 r rtecfi ,' ot fi/tC ' lt a.,rtno k ''t( m ^1,t!0í;.;OTe y0l#4"í4 Seïert^t' ',.' iJ ',. .''- l'L' r a -.'; , t 7-.r. Ê t J i, *{r. - I -a - ';ti ; p. -/ i ltt ?, - ,r,iCnitt I ,l'7 ci'J- .w 2p-+"/s ?V 74f€o*4J ;'' ..) f- 4e J '4 2i -i 7 .-: ttnrxltoe !> s- i ' |Cf''' l , -'/r t (A T, ' 4-vrlotf lt h ( i1-|fu {t.-t .Ét t t J . - a. ' ?' tr^t**;'l#oJh tottn 4Yn $ ^ !_*. . Cnc;1s ha'*r lilltt'-'I'j** l 'ftvr a**h , ;*a Ét't+lQj =irilq*',{
 • 3. ' '-'BO ., ac. in t ,í/ L T CV f"A llntrn6 Và , .:;ï a ,r/et/rt* bt ( ,'^n, rtn , 1.- ",+r .ir* rk roí)t 9 c ' '- lr' , !.^ ?i ê I .a,ín*ho Gie ,, ?tturt b 4i,tt, 4; qltt . '4n;i,'lào . ilc, a t ,/ *.: ln. -'':t . I ;) J t( I{f L. &' Oropru( t(,ra t ore rt?o doro t r ? í. Lrr,, )L"Lr'íe"/í ' " 'v ] f ê; t .'t'{ a. rt4 a-- -..t r{ . 11ï I r.: . riet r*1r. .. l 11.1r.,i ,! t < ', a .X, V E S=O Lf fr,rnl"i' Jt Or(ío íL .-Qy Cr . e t/ -! , '-t 'r /ssf 5s0(t, L rre1d ? 0r rot€ 'i44 '',l o r |oTe Yo v t. , !5. t t T t t ]- ^. a':' t . .rlytf,rrv.'i '!- r* , ,sYcftrt', '{ I, n4.t^ '€4t.l;2 -l nqt
 • 4. i f" 11rr-..t, ,f ,.:r-..+"h i- : +7o .,eto etaít n(',r, {<:r'1}':'1 Á['iot. n C",;'J. .t';', l,--20'9,o C-Or7'p I ov't r*a-r'r?'t' t ! l: 7oC;-''n p+:*a' f,j .- "i A",ó) _.:,. c"".,, ip olt'-t,.i' Vo,+ íXl^Jí. t ,io .f ,nrirr-,r,.r,,.i...,.:,-t.11 9,.,: L "".:t-l 7n.n- +<"fí,í',^: g:,lg ,.. rs,' r tvi,.i-1 '.1U; ^rí), )* -* tL* lt+*r tj, *t I )'*,- -- r, f ("'tt: í,-'" , +7'tt - c':' ' "i', -A-h '/a -' "-* t.'.r..í ,1,*f"?r1!:i;i:..i7i /ry*'' 2.o Q:'.*a' L.: i.-,'";""'- 'aÍ",L' L20..'c lira.i.l(.t t4.1. ., /r.j ' I i;ï'í: t t*''Álio."í,ry (^,.4-- í .r'oe n{d . } "l 1.t,t"4^ Ha.rw+l,' '*f ; Ê--t*.-^t itt' fr- ]/|-'3a- f $_f..ar*-trs :* t. a'.r,.,AU àfonr ):.*ts,.,i a -to e-,,^rq )r4r, . vt Fo'i í! zf; **.pl$ / 't ' J *:tl;7 /a ' ' * .*oít.l ;í o)*o*,in. á l^itcrr.1 ',1 1q6 J rllr r{ 7;t4 , 1..tf À n '*a-t*' '1a'tr* fN?'+{ + ?h'*q ,lricthí iÍsrl '- a+r.j. r & , i * .r*r,r'-.-4' ;^'H(J,. .áà*t. . - r, I e-eirít< iít : Jt '/ it' ' *gt ;<n ' .1C, ., , -r ' q"d ''t':; ". Sc(h' fa-' '"'a' ( ,,i;'- .ti4fu '"4;r{ lf )t ,rr, );. t -' J '! t#.J , , -ï',-5 .i +h?xi nín1*vi .
 • 5. n'l'n,*;; ; ,., , s'_,_; 6*ol, _ , .i;; r?nr* í ,-a.+ t,tií, T.! 1 , .J -*I t t7t í I Dl _t' tl": r-lr.itrl: t I I a . È,1:1 I r" 'j;+ I .r tt ; 2,a .:f zrl -a > i ( ?lí , ^,in:rl' ''F&' ; . i1-,., 1.,_ *. f H .-. , r(ía1't1't- e É'>'9 |- ft- . ;í' ,fl/t'-)L oJï-t àrt;- '#". : 1f (' '''-- -'. 'l€=t../ ,. j ,,. ,"..|d ï f ..,,.1.ïr1. t.r{r '+i'r*tt-'- í'J r! :.,4, . {,,. : ;;: j u..rte*4.i. í*, ,;'- -.'i ,.(4 Íov "^ln*-9 ,/elí04'*- . ,, ,ila yl-tuy d **-*'; í.- . f' ' 1,1 1 . cl7ctna. qí'-. - l l*7- "rr3,7 /.í-+ *1. ';-''t'f Oitl* -- , .- . "' .-- Rtr,,t71vl -faf.+a.f5t ,'l i,*t:q *-,:e.+í ,t"o *a't4 e;,n.* i*i'3 to -.?". " ,'
 • 6. i l.J.r.'i'a1 íít,:o 4t " :.:-,7pa.s.a1,- , 2g;*' /tr*.,q.*!" '>; fi ' ,fft.à U=4fi*'-4 ; / vfflwl . ' S uu-L to *7^ n(t* .. 1-(tte ,1 ,rï lí*rtt (n/,"7 4tt.ty ;tís:*.I -' 6.,t:,L 1.,, :drJ ,tí hrl:.!*t .,,f vlr-5 +- -a.jr '-'b-.- l^ -..-r.t.--^--- l- i Z t ' v 0' &gy rí',. I0 ( h, ' r "/l! vo:.4,j.b. x/f 7Ê ,'t . ' /'ry,ar.- 'h efr*.h -/l t,f:1..'frtt.t,!,í. Éh erl ;.,^*:q'i lt' tt*'o* ' ír) 'rli''+J; , ,",A 't r, r- " 'f ?g'r,^ h írrí*
 • 7. 7;7 Cc*'-rt :d h"U ín4*r /'/ao'n'7i 'i 'L e tl:7att{*'h*;+Q n&;alF, {8t a"/t7'r( /4'+ -.. ; i4 -- "- ' -t ; J ' ": L'tn.sr"r ''a'."r-..5r,,,.,*,','4, *o* ' / ' 'a rt í'tr..,'tl Ot6 '* '*{'1'' '; ntí 'y'.a. t /?1'/ "o,-''t4,,(r ll+tt t' t+ttv' r-.$*.jr' *iJi 1' .' i"', Í .4.' ({*th' 4+*'; :Ê' ' , rrr- i't : JV it -?r ; '^"*, +ík 'ê.<. .:ry,h fá*!sty.+-h A .["ir -{:-_ --tr a':-.+í1 "J*p'tt :' 'r' à^ )/Á4h"' coL'41 ís l-Jtl;, d * 4*.m,1:' N o,ft.t rn A i 'ty "Á' I ,. /a(n^ lt4n *í,:ro'4prn*4". t7/ 2_s J , Ër.*4L -'1 f .. ! .. ,'l r*? .': a ctí A U 1l . l'Orl.Oí, f tr(^.^"t+t++! -t;' t' , *; a 1. ,'t!-cl j , t 5 V ía.I , Joh*s. He-',r4 ,?. '). i)oh' e ; lí*/r'+ív ;l f t *r'L ) )í.- E2n?;*í f{A ?'{t|L zt It I --f ió4rrí -í . *llJcy M, (.e-y't ,1 'i'v' é íG.
 • 8. t>a t iacolry ér4 4'tl1 í/oríoa;e'Y'i ' ' 'i"Y - z" ' ,l ,*rit Tb t'r.í-1 Tn*tfi, - tr-l t t aI J -lí," ,1It lorr+rtr, ?or r; in N atoÍqn N. HpirQ :{ CZitn t,on 'T;r7;1 $;,'rt,} . a,,-,Jj e,r-, fr*., (ft^*w"fy *t,, 4"ror* Sr.:,, ).4í t , ,t+ 5F, -ê,fl,''=. i,ísr, ,jt " A-(í&-, +;4-. at - !' ^/l tatn, J.,.uStr;tft+,,',1 . ! _ +tLd^, $a *.'t ; r|;* ítrr**,. 4 qÁ**ih.i r,oi. 1 .ftfí ,,í ! : ie++ * a ,,';l-a, . f|' t rav, , ^( , i j,tr'"*+íI .t ,-o'i", ' " r4'r .+,; f. ' 6.,'?;:.... -.L N. $"*thtJ+ +twr^/r-,A hs 4,*,," Ï. ,r'.-e+.. N' f,v'w'l t' (| ,/- f7+ n'tlitPx G*i(n,'J? *s:'qr- eí*f r- , - :' t-' ,, ?' lnlnl í: t Hen' 9, c 6*r^: krr ,!4), ,t . | . ryL"', ,',1-u,,: í). T+wí €.r ny4,-,7;s í t Z. !*-,-! b*,: ,), ,*íiflttiu .;.h:. 4 9- &rí*Jy lfu^ F**;c2 .a : r :'V't t F.- o*..,-I- - í W:"8q -l
 • 9. | Áa44oh,!"+Us'r*í ., *Í+ , ,, l|í( ,'1 ll * f',1 t4 .t r í','r i*''J ** ír{ i'4' *11 14' j7 ?C, v 7 ê / 'í h '-' ( ') t;'J fq j +.1''.t.t Y t:! , tJ" ') i rl .- , I ,. .-,{ l- l;il4r' ,. tl i:t.í:- l ,' * ' *-t_
 • 11. ^J .,;ï'"^i.-.,.-1v.-) LT G À, Gt) a J -.' t 'r'- r ' I r,. 7 .,J ". t ' ' '-)'l J r' 4,1 )^) |t I jl..- l- '=.JJ .(tt .t f r ri i -, rtrrf i r.r-1í' - ) 'J"' I I >,}nr(). Vr' I / ,l ./ ; ( 1 ', ' -"rri,','-l..n .lI 1'q5"Tt*).1'G, . ;-' !,!','r,r:. 1 t'. .t'r'. ,, I :t r a t ,f t,-.t-'r ''at' i ,. .t'r'l rí .n ( a /t'l ll a a I T o .t ''.t, r . i / ,.., I . t-.r: li. t <r ('a q ír I t'n rí. .(r' t -,( -- i -: ^ 'a^,f..r;i.,'t,il I *J '.t').tn>/'. /...r(;.r/>t t't- 7 i r 1 I i', ,t -iSSrsíLr,Nl (-, 1,":tt,a - -I. | ', ''..a , 2 t;g Y..',' fj, r r. t -'l- ': .r'< - lT.-- ntrr ' -oar4t|ral
 • 12. ,Ll;j1..- f.í.í.-l'r' (.,,,rr1f r. rsí' - ) /J'- {r! -='JJ lf ) È ! /, /l .'' . .' ( I '' ' '",)',,',t' t t' l- n .fi fj , ----raJt'j'f'.ÍÍ," -' ""''''"1't, i, 1 í'.f .:r', r.'':.'l''. i ,t,!.t;;."' 'f'',., 't - t s.._ ,a I r r r- ?!t. .t I ,, 'il Y:t )' I'/! , í'f :': ) lt,' lt'' ,ou-l ). ,'!l ; f J' r ::: t ,'ít 11' l. r ,'. l( tJt'ï, a ;:" a: : .i- j! ci TD l'Y "l, i I - I t-) .I - -- -ti' t , .: i'.1.-- lT.--4trrr -olntl$'- { YESTr)l..tÉ r',', - lttl ,ri, f| í l--', ll t'r rJil,a), ,', lr ly;r1 , ..,( .,i í:;, ï í/ io> ;,ru,'.1 r',',,'."',: t r.l t ).r.r',.,..
 • 13. -t) | ' t iï a --ji '- '"' . z / .-1 tl . ; I , .a t | . P - ' ".' .' lr'.')'' -' I t- . . y I lt t J} ) ,( 'i' ;...,'t'rl'. tl ]t, i -',T r).r t,'{5Tt)"l € 15r =Sía,Nr . L ( ,t " a :, + rt ( lr,íi ..'. ., t^tl , - F- , ' "'itl'-/ {)^7,.r. , l-r. lT-- rr.!t , .r;rqflaa' t ( I "-,"' '1 í,'(;>i ,;tt,i(i t - , / .- t/ I - -'t - ' ' ,'', ,---- -a- ti., g a / I I
 • 14. -tt a f t, ï , v , lt t ,. <>- .Ta.r e ) -; z. I Lr[Zt , - t t" 'l t^ -uti | 'r' la 'tY )t,'{5Tt).I € 15r =Sía,Nr , , ( .. , 'i' i' .''''"i' .a t | . ,) - ' ".'.' lr'.')'' -' I t- . I I a t :7 ry t-r. lT-- rr.!t r .rl7{A1a' I
 • 15. t) t^ -uti -l It t , - r e- tl rJ t. i - . 1/_-., LT G , Gt) S TDt -i'' ', tI .V2 - ' - '" t ' ' . z / ,^t'.. I ; f' ye5Tt)JG. ; t, )' 'i' a .' '' '' 1" t , ( :7 ry a t .t t. , / -,-'j: ll' I ,4 I t'--- '(.1 /, ' '1, '.' I a >r.. . 'l/t.I c '( .r, ! ,. ,í t . ' . ' -a -| ^. f1,.f t -( : t, í ,'Í ;)i oi t-/ ,' ./a , . .' 't J a t : .tà t ,.tt . 'l ,F ,( ,.'t t I , ), I rt ')' 'L I !t' 1 I I "l( .l a ( aa .t I a It 1 I .r. ' g7-u reb ,..tqfl1r+' a I a
 • 16. f .t -. -, ta . lt, " !{ '-' .z/ ,-..tl . ; ,Y) D ; t,'iITt).l G, a, 't J t 't. ,, í / . . r( , , /' I t. , ,. I (l /a ';'t c í ,.. ; x r7: , it'r f r.1 ' ,, .I 'tt ,i i .r. 4í tl ls or" ,r - i ,. 1.. a, / I i r' '' lr,íí ..'. a- .l l'. ,J '. -- ir ,/t , { I lr, ... í, . )t . /I r{ j 1 I a I' tt '2*e ,) ) ,( ,r.a -l tt r t.. / r, -a - -'a | -- t' t | ' ') |.-t, rJ t^ __$ .1. - ,7-s re', r .otqfl6'
 • 17. .l t" ).n r ,/'l ' J, t 1 td. 't' . | 't .J- " r ,' I I ra t, ; a- llf , , t t' t .. a, a , . . ,(f 7't' I '1'.t' r jl ïlr {, t I t, t' ' lrf trlar I I I I -t' ,lrrt' , 7. I tI .r/tAa .,: .':;í."- t't ' .". r 1 .u. {r ','-(l '. '/:t' '4 .i '/t }' /rJtr'.3/ r ^ .. , - ,/ Á r ).r.'lrr.ll',' /7'.' 1.t..' 'la l. l'*t';!f ' , .Jr ... ..ts- 'l ',,," ;r ,.-- r-, / :. í. r: it | (+', i'-( .'(, j,r, I / ,. a'- a ill' . lo ti | ,i tl ./ ^r-r,r. ,í 'l / ), Y a It fo l. l- a t ?; 't& I ?
 • 18. Dq a t / . C',ttr..+, l" . o ,ry't ,n', <i'/tn '1.t lr t :al-tà (l ..- l.r tÍ, r Drc / 'q, ', a (o.,tr á ï1 I ' t ll t : ;, . 5r 1-' t I 'n {vi .;i í a ,, li ' . " t' /' ' ' 'Íl .1 .r,..1 . r'.'tlt' ,J ,1 ta ,l rt 2 I lt /n,., .a' !'. llr )t t, .- ' t+t /., , I r ,' / f t L ,'n,1 . I :1/ a t' rtt I ..(.'' ' a t- .'t. t ' t' t, 1 t. , ,, .l a t t, /a a:,r a t,í,^ ' tl1'. . ,l ,'. ', t' t 'a) I' .'2o -t..t lo I 1 '," !:' ", f.r ; I ")/ t t "t|''l';' 'l' '.'f I t : ,. í (, ,., ( a. , / :'' '', '1. ) !jl il i t =j
 • 19. u =. r''r: ' , 5r t.' . t ,ry'l tn', <;'bn t ,tt r?rC.for <t t. )1 ;t I ía ,"1' I "l'+ ,2 t t , ,- ( t -t t/.t '-" . 2:Í (í ni( J *r', r;'1fut4 I F. .a,rí,7 q .4. f / I a rrfl l',; . tl ,'. 1 'a . '"t'' ,i'''r't,t'/l' t .a t' ' , I '". ,"' /.- , t' , ' 1 , 'r" ' ' ) 1 'r" !r' "r.f.t; l ff I' t '.t:7. , I : ,. í (t , t' -t ' '( ..;( , ' ,tl / ', , ,( .-, ,, 2t lr t ) ,lt t I ! t -l .l lr t :alr^ ? .,. ,l r ^ Í ; r >t c / ',., ', a (o--.tr á 11a'' 'n'' I Í : .D. ,+t? .o . . ( ,f .e 1 : ' . -l t . I lt., ,rr ., r., . /t | - , ' rt" "t .tr'/ ".-1 .-., ,í,.,r i ,n,í,.ií' t I __ - ,r1 ,. ,l.,rr,.r ''-t ,:(t..rl ,-rrt t);.t t,; ).. t /t /i. ..,rlJ .,, ,.r,r,r,{L tc , - ) | . i t ;t
 • 20. 7 t a I a , t a ' ': rQf 't/ / ,.. ,- , D ,:.r, r ,l li 't t,/ ' t ,, /. . ., -l' .f , 'f 3l , /. : / . t t ) ' n- ' tr 'r't '' |" aa "'r' a 1, rt "1!n ")" )at. t it ' ''t"'i t ' I l' ' r ,' ) ( . ,. | ' -1, C í | .'.7 í t-' .4 .l t t 'r ' ' f 2'1 tt' tl . 'l . I ./2,' )nr", ' ct í', , ,r5 2!i .a -,ar t l! , I t'. t .1 ,t lo. ,f- t a+ t' c ' a t . -).^ I. t..,' ':'l 'r ,- -la -r ,oY. '- ''/ ? ''-'.. rf ; ri;. a l. I í , ?- /' ..,rrr. hrr,. -l { I tt fl ' 1' rrt :, > 'a :t't7t. ,' /., 'rL',l ' .r'l' ..-r : .,/?t - ?,r i,n ,t aa +(* t'i t >rr t'( r,i . f r< )" I jU.i? t; lt ['f I .l r I L t*t. '.lr(r . t,| -a- ,)i .ra' 1,, ,. a ,- I "' t t'2í' ' ,' I , a5. .l .t ,rJr r a ( rtSl t''u /a l tt,ir1),V ' ílt' 'a a .', .t 1. ?artt ,',l . t .l t ,t .- t. I f ,t ,r7' D,, '.r; /,' 1 r' .t a ..J2 .- t t. tr. t -l-U t' tí {J " 'r' ' 1"et{ a iI | ,'. lUi ... , f t i ') :. ' I t' a ,( oa ra t : ll t ,rl ? È f, p F. F . -l .àt'.'!;-dÍt'-k" ' t - .' ll a'11' 11 | ;? .'r ' (,,' | ,t.l't Cf Uc ,)"'7' r it
 • 21. +r)r '.", ' , ,.: I , t , '.'7.:.,.1 D' , "l , i - ' tl / t / l rr . .tr' ,') t' 'D r'l .trl'. a a 'lt a . a ' tl t , f t, ( I a. lt a ,' | 1 I | ,- t / ll tt I .rr- a t'4 / lo tr- - 't"' tt',.1 /.'. 'l' ./'t L .l 'r. ,tt'',t tl I ,t, ,.i t, I , ,r i- fr) I t ,, 1 | ''/ )>',, t(l .t. 1( r I' -t tt . 't .t '.1 tr'r' ra /...í' _('.'7'.tr ,r:t.:r. t t' .tl!.rtl ". ''/ . , ,l . a'n ,, // .lf { ar '' tr- LO rtI ' ,A',' ta tl ,'( t,tt , I C- . r .tí t ltt l" t- ;ití ,"1 )>r ti.'itr' L. oo t /.lt' r_t. ) t" f( t r nl (7' ., t'tr>, -tI I t i tt i o tp :- . lf. lrr.. ,!tt:rí)-r rí,r:.4' .a ,t t >f -r>'.f ,-..t f- .t . .;).f.{t ol .Al , !.1 t i ,.- I' ,. . tii , ,' ' ' , ( ,nr(-t1 f ,, )/ t. ""/../ I ,'i., t't' r /'':'''./ | -t.t 't!lttr' t. , ,rl .-! l. l. ^{),t,r',i'rt'.i(-f l':t)t} -, j,r'-'.,', -,, I t' .<xí?^lre':t C,zCY . t-r' ^4 r{,, . ? È.rt a
 • 22. . . ( .' , .t t a,, - 0., /t ll ., t -t t t ' .' t,l. 'f -.1 I ..'1 a . s-- , .l a. a . , l' . a a l.l1l/'r | | ,') ',i!í' . -.? rt. í,,' 'l t) -/ ;t t I ,.4 I t | .jt I J , r'.1 'r . <-__-4 .r: ,rt , I 1,tr ., 2rc't ;t "l 4'"t', ' t tt- . ' 'r't .1 , í,1 , ,' -a' .fi$. (t ri .'t!t1 , /- I lt a tl r a a a , , tI tr -.t ?.1 , , t ? t' ' l: ". .í tr .. , ,/ / , a lo.ll a (1^ ) r'ar,; ' t ,/,/r tJ ., a -t . . f ' t( ,+ / t rl '{r ' 'f 1., . .:^- ' í tD' d a t ,l a -'.., ^- .-.{ í a fra t o n t a -l / a' I ,', '' i . (. I 1l -o-- )- .rl ', -. I a -t I .r' .t ' ' rl t -t .t ;!r{:,ana I rrt ' ,ti trlr- I I L'r
 • 23. , r/ . í,i, / ' / rltt /b ft' ' l? t' ,zt ry- . :,í ' , r- .: , 'l' ) ( ,.t' ; /it-.J/l I t( í'íl J- t | -r4 , . ,' 'r'nl l,' 'tt )''rl , ,/'. t t t ''t I ., , '/ ,,'l ^l,r ,' ,' . a ' I t lt a )r - Ar , .J t f- .-,? .n , tr.L , , t rr_ t. ,.t1 ,+111 a '. lt 'r' ' a l, t a I lr ('. ,t t I .J- { / Y I i, !, .1 , lo II ( f at ,/- ),' ,. at ,1t- . t : 4U-,) ;' I t ír f t. a a ,', -g-:, lr,/.la'rl , ,,- t 't| ; ,.':t.l '-tt r') r . ', ,ri-.'2'1l . 2o ,( (',',',;r' ) r -'; l' .'t stSll -, )' f?-'ttl 4t I il' I 4 I * r ., t- lt .,i: (r- zï
 • 24. . - ,. rr,t . r '.,.'!, , , .'l' i '2,,'.I t,. e' , ' ,. ,: ' " '" 'l ' , /Í.::,1 '?1 ,:tí' ' ' t.f.fr, rll' 'l' ) , ,rll.r' " l)' 'i tlt- í tat-1.'' ,í7r.,rl"r'n,.t "'rt':''e / e't t.J - ,t I t ?, ' . : , -.'4. a.t rL )' tt-t S( flin4 I 'left'rct tl rn tt t ? t - F.,-t ,r+?arr .e itr t' :1.ii . nï|xt /írrfr"n;4'l*jtl , íiR I ,c-"! fi /,'* |141./t'.i t fnr lt' m a 7a .J n
 • 26. 4nrUtn Íatr"rc e" t' ,tr- ,L ,q -l I q l. ,t f ' .r d',tr< f:l*I- i-"tL' -ct:'Ít "'t''u'lu ./i1 It,*t,,: ; I s, tu 7 t?'Jo i'or'i rt't lc
 • 27. ' (,(?,'an"'- , ,,. I , ..o ., .1 .t I |41, '' ,i1 "'t í'"1) ri o1'í I I O./ o -i:(1,- '1,j,'gr,a ./,a:' 't c t ,, -li ! . .''í, i, I I O c,/ o 1l a ,r' ) A' , w ti- -. I ,tr ,htt 0 ,l ,.4 ? ^ .: T' - 'alt 'rt ,Í ti ? í'tO a v., í-/: a - t, I -o ' ó - n. t 1L / lO. oc l- : ,/ t? / t o7 i {ê 2)h ., , ir t :.à ld- 7,.. t 'i0 t r r, . t-" olt l, .-t'.r;,., ?- ,i! : '"'l ,,' i,. .-,.foni _1 l.tr.'l irL tr r t, í t t'-t' ' tÁ :t i"'t' nn'' ! '" "' '. I . - | .' , /'a-,.'-".-Ol'i'ntJt''t!. ; í6 c I t- ' ' ,..f Ltitr l:' (: r", l'- ' a' t -t! tl r,l , ttor l b rltÍ la 't *'' - z ' tG ]b; ;< 't a J l-, 6t l Ui -..( l :r. V : ó ra :'QP -;o L- lugat - i'oi;r* Íaw''4, r'!''' hzrq)t k! ', /4ÁAr JrZr' t- t r -la ?l,rL'í 4 !. Alttu-t> i. Áolll l 5';'i,'fr,Í a l . r- r .".' -?. i' t?r..," vl / f r 24 È,-3..b ik 7f. .e ) ? ït , Q vizal/{ /')' ' t: 'í 4 tn 7 3*
 • 28. 4l tt4ra lo Í1rtr, lu Qt)-uí ' ll"i t D" (t;o" a/t t(" ?n.' 'r,i '., t't'|I"''tut* (r,wáÍt {. -l 'f ot11l l}+rrrt':o !':o Q,-:'ct"r< tf t} ta}lf;.tt ' 'q /o br a(-.,zrrrtc ^in'' ,o 2, i f l.' ''ró t' , , ,íc -", rí '. ,etn I, ï { I I ,, I t { ,- | 'b '-t.e ír, lo-lsttà ar7t 'rqo ,1 ) I,.- , ' ,t. t ,1 irt. rt| à 4 r., t".' ê6, { )a ltt. !ut,:1, (ettí': ltP ..rltnDt' .a . r'' r /^.rrt |tltPt' n.lC,z t ; ,,t1., +.i I l, ' +12' ,t' i,' ', j ,'i' t,ot ! I , , ' ,D 'r"Í i a lO. tlao-?ot' -irr,-f ,.?r' , Fot-,,í! /'lr'"'trr( )'1 ' g-.'o(à ft1sl i!,,tg, ', t1-.,^' {': ,-f a ','o ,. o ,r, Cr't' t':'l 3, )tt t n:4 '' ') ry: ( a, 1'u h '! br'fí m ' a ií ,/4 )ur. I t - Cr>míUrn U. tA t 'n ít:' tr t i l€-- n t - :a, ,'".;- {t . q 4 '- ,'p +n ( i. '- l,l, ', af- Í n. ,< 'i 5ot I . . ALrt-l ]-r.'t.,, !C7.tíír,Jr-tc .nrv .t;r4t - 'V]Zfí ,, I .b"? ,o Ítn s, fto rr- < or' v.,,. ni ín b-' ( ; I ''r. Tt:n Ct -'ro O zu a,iOtl ..t..rí'C' t 11 1 t t| l,e;t-' D { ik t. I I r{ . (t9t- t' t' -r o^ nt!,o atrrà, (orJ', urh ,-?,"r4àor,'r:o -,'/t',to txï tr. I'n ?t^?, i;n n ron j -nl; t* -:)t lu 2.r í | 6l,b
 • 29. r't 1 I 4;A ( t "t< a e tl , | ,'. '' . yls , t,, (1 ul ' l, 1 f Qt , Llt, a a ,' ,6 tl .( - tl í uàt/r ; 1f I t t , i, : o I a'a rrt...")ilr' ..1'.:.. " 't".,;, ,nar, , .ot,1 t^ !1,t.i.s lon, 'Ii'i .1 ,i, lr/' 1" 6 '' " <rnr..-. " ic ,lT" - l,' ':'; -.', .lrLl ., 'v(i, *:..'4 nofttt,.l ,?<'r.:'^4t"' tttf Dt cl!rl ol ' on; <co q 4. . ah;, I- r> 7- tli - & rpr,.. 'T. li. .' bt ,ío t< ,Ir<i, (fi-J(o(',,', , .. olqail.- h, tlttt, t t- -:? '"í,) -{41:; #taf; -.t { l4r'tt u
 • 30. ' , /r'iq l''1 (t11 s íxt J, l'r rír, tf', -hr I l'+ , -t i4g< Dtt 'A( t )tt ^ . , 7/, .' t 'r , i /2 1t+ ,. t,l l,tJl .I ( l" ./ .a. ï- it ! r.L- r t-'., * t e 't, . 1Jt t ,l í t.' ( '',)) '' I t ,t J:/í t 7:, .. I ,rr ia7 F. -' flF ' n.... ."- +.. --- * .r J' w i)r.4-r' 1|.t:l (. . l, (l I )l) a *Js
 • 31. h t
 • 32. rf nttn' ftl: ei -ll tt;;c -' ' - rsó P R C) C / RA I'Ot{É L* GEORGIo -T H É O I { L Do _h lfl'BTXGLR t v- ,,, I -.t.i ':lrtÍ.ra, t' ,t, t !:4, " .: t I aJ "- t- I I .': F-f )r È a I ''/ 1 u. 4 /1/ tL - l'. .( - o a. -.4 .'
 • 33. t- Al .rÍ,r1,.cf .nl ttca 'r''-lt(las ( ott(c í'rcnlrr f' pttttcf"^ in ,J J J ,ln, ,!.ir- ^rcc-t f ,, {c - "[ ,llte,t1c're lt; '.x.f n,l'' x3 1'í'tt- bct' b' Aírcn*a bcl ,íoi', 'ca<' ""i' ' {tf l 'lf iotntio" -Mntl)""'fi.t írnfurn (;tnt tottT,.t ' ')"í"nn 'íl;/ ;r'l lntz t(Dt tot':'.'l'i" ' Íbrc A d ';''"'o + .1,it.'.1 it,t l) (tt 'l'ri:ltt ( 'ítl)r";rti' tí f no' ->-''- I I -l '' J ! J ri)t.irrj'í, il .l;lr1i :íortm 'l'lr3ntvt 3e c!'f'{;"" (r'f;rr{'rt l: lllgtitrtr' rlrr,.."' -' "- ,-.i.í _ .l ,),,ir, ql',rí,1,..t'ic rnt4J fit'r't' '"-l'i'i'r'rt 't-i"l'tal' :tl ((" -lJtr,- .,í-l .--..r1'';f Dc",'';rtí 'Btltt''s $t't "'h"rl'!"jt'1ul.t btr- '1 ,Jr.r,'ii,ct1 J,'rt "l' t'(' "'tt'l:lt'I -U.a.fril ,1 ,,,,) .l'tcs lf. tc 1lt'rt, i I .' ./ ,,rr,,-,,., 211[tIttt tCfnt;ttiO bc,it,c (rrrí .fíntr t"1(t!'1t" 'rI ' ' r ' nlul (-í Jntcrt;'trÉ 1,: brincrt l^":t,, ;yc_tI ,lt<b"t :-í' .i.t.': 'l(i n.{ 'l; r(ht t' Í r"t b'bc"' '1 1'rr tzttt/ ;(""'7' tcr'^'t I [-, .Lrr. f i(r't''9 ::P't' " . -ir' );:)- l(rrrr" b'/ bt 'L(' '' lte''( !.í'-7t- f t'-r.rr. .l ',t i,z b'', .1(tí i'r(t f,. 'g'rí 't tltt ír7''ltlltÀ(st ttr J ',Í 14 U'r, rl(ll "tl'tr.L -J v ., J l;tr.(tr.;: {t,P.'í.."r. .f'.',tt'.r l'C'' b'êc"' l''[O;lÍcl i'i'f btl"r)-í.í .-' .' ! J ,Í ) ,rrrrtalcm trt 't!Dtn?o bct,'.1.t't lJCt'ictr;. L{ttn}'( tllttc tqt'zl'^"' rJ .ac!" .l;r,1 i tru t .t0t'r (t'í; !try tif tt . ,illcnm ntfoxtrt ct cttrct t"Y'/ ci Jtr-;'!.! ic-;ríc.r!f Í /[, crflt À;.1u'c tt:tl'tr't Ctttttt{;iL f i '|: ít ltr.t .-tC;c tt.1 ,'ltt .i ; gtt ( tr r/ttrrz .. , r',r"' -'r'<'4 b'rCr'ttlal --.t-,,'r-- f t i.1 lr. ( rrÍA 'r..'r lt 1 !'.1i,r fl C:i i, ]rgyi Jttttt iCtl'n ci',.ttlle ve Ylt:.tl ?o tliererr: rírt t,rrlart: .-irinÍ.rrrr r(tn(.'cnt, Dríht"c J' :, .ll l. .L- |:t a.D T' ií i. tl,- lr t F '!r .J4fl ;tn jyd'Í r -;trortPiunl-, .r. Í.r notTc aí Jttyt ua .P^J'tu' yi,t'r.r, 'r'rr/, aT.; tTitcnhP "s 'a ul',yroctl tb 4"( ' ' r 't' c ,l11tt!{ .^ t .+rtf 't'Iortt!tar<l.t i Í1 .r'---- - i f i.. ,.. * L.r .l..ir ,'c,l( .1 'a '1aib,"r aJ<1r I '. ,.i tt-,n ti. J ct tplt t a' c ''it* 1(jSTissalc Jtrct ' Wlt"l ,ar r ' , hl-n'' (t*at1 "à' lTaonag <f r "ns b-is.itJc rt J - | --Lu, Í | , --- - - .ae,.ttt' t>j, /' ,,r ' .. Í[d*u.? ^( 'rn b t lt tn Pt?ttn'w' ctnf ttltrt . a;a
 • 34. It Ittb, t' -f n1.t.rtt('tJ3r -l"'"rt',n fCl'Jt'g"t' t J' ( . Lr I -rl ,,r(lt.t;r f'."rf rí lllrrflo àt itlltl r , í., rs 1{ rrr- J i í ),r./ ( ,.,Y D, , (n, I ntbtl ' t ': '4'l:t'('''' ')ltPtl"("-Jtpiri(frctltt irrJft ,.,rtrb i),n: ír fl .'nl. ''r J;rf'l'l';lrl ' i'1 "lt't-"t'' ,t ltlc.,r,.. ,rr,,rrrr, ,r.7, -Pr!;' (t -t.t{; 1ln( .J ,t n l nbtl f,t:t n * ,Jn, I Í;tC-r J "' ,t1[o tt a ''( t,,'u* o'.5 J a "..rr1 Tr,trr./..r f' t'cf.1tet tnr't nyn;l lt, .t rr /.r p.t ffl.f C f f.t í r. ( -eJ t-.'r;.1 ( tl, I .'l l'rrt 't I tt! -t i rrDrlsal,cr't btfC r.i!í(l'tr _ -.,. itl rtc;, 1'r;iCt ttQ t21 ttrirtt(t ,I .'.1 ?rtí, .í'rc J.rr.t !.'.rttt.tt' D;rr11 .r,r..1 1,', : :(1t.t.."írt ,"t"'t ^f -l-' !" '!' - I ,) ':Xi, Jt ot.tt:t:t(tu! b"' ot'l" cu,l"rrrr"ic1 ,"'t't'r t :blt"('-' | ''l'l r rí..1r{ ,.:rt};tt3l'cyI: 'll:1"í"'ttlunrtltht'< i'1'"'tr;(t'''i''tl'f'trr _,r-f {fl'r.rn :cltr.r ,t.1 /trtto Ê'('r irtrttr 'ii ;a'lii i'':rrln-'Uc c-' I .-tt I '1 irr l-t ít ttl - h, F l( U l" qfs,'í -) | ^ 'ttJl'ltrN- . 0 oet 7 .r,i,, Citt tttn nt tli sn D t> !. ,'r - lncl(.t..)Ft ,r ,1tr 0 ttl r JL' t't'il'lí: t("t''riCl trcttí. l ": "tlrti t i ,i, : I t mnt'[i; biu'' :lcl7s clrA(tt'lt ,-.tOii 1r'lr!ttr't1 t bt"lK)t:t?" ul ítc*i,,(t 3!ttt;rtiJii. ; ctt(._tt.t i.. á"r'.( .o P3r l'rrttttf-'LIe'J't 5ipÍ,rnrrr,, K,.í' *. C-..rn lí.on,^rnhuf $arrrc;,l -' ct Trrrrrr:t^tnrí .rêt ?rrc;,+1141 Oyyií,'í.ttcr tai l'i ks tí , . <l , ,tna t -{ t 'I,t< Y; I j t. -.1r1 t e .toil,rrl i',1 f t. as) |<yciih'nl.q Í,río/r^ ,.{:rr!luF tïr1; ttt tc 6,,,r, [r[l'; r*, ,J,J i"t
 • 35. f.í w;t !'i*oe lfurffi Jnc"l. ':!-.[.'-,, oÍryft{olr- .ltts' z-r lr- 3 ttctc '3rQ kn Í'ï r::: ryryr'b/b' :7"r'x3,t:í' c{"1 - ": 'u','. . - í r ,r{rtotl,rrcn}crrh -rl;ltnt ,,cSrrt,rt,,,. irrrprflro"'4^rl( "r"' f ....1,.^ .-:t^.. ï:,',,::';:,^ i;;,,.,. o,)y'i", .J'l' ra'nlc^ {t 'ti iit ct';r'('tíc4 Lf ,,,lllks f'il'í""7 "nïf ió "'f 't"^'ct ')',11",t{'t i ;: [^' 1"' :f"'n''.^hr'[;n',,.1"' "'í[ ri 7xh "t oyrí oyy,,l, .!'1tne 'ti' ';'{n tt0t"i1it- ''?a;ttn 'ln'í tr'r- l'acrrtrrcs tnt'l,hl i, *fi,h I e , ht .,nt 3.Xír' h"('7ittt t'trt'ltt J e ' ' ("ttltcJt ct 'nc"tthc2celr ,rthrn ii r'c -rnt'ctttr,5, ,':ai"c ,.í^"tJtct5 ct 'À IrrS l-,.tt1cÍ' J o nn'rrt4 Íz:nci lat"'* ' 5 rd ' ;r hj ' '('u'?.ft1i"J' ["s "ti tl "-f(tn"' b'['- v( r c'h'i..7 f- ,a t.! t;a:- Jruttrttt5 ,kí,tÍ*'' t t.Tó . v€T,n' íl'i ^'ït l!^'r u['""[í"' Yifi', *i[,t-* ,otrrtE*l cuz',ht'h' c'in, Anlchl; D;rrr f* Jrt'l,i !í's" rctp r "1É' cu t tlrrrtc ctr.cs'trríL'e'rÍ ^JÏclTnf* I .6.1 .r. ftu'JL ilns
 • 36. f - n *-;, di:,.t ;;,! ;ít tí,, G}iíh,,' x|}o'ccrfcTnhtrtltscllt'''t3|J,,||7,}|./& . ,' t '3'''t'r'et? 34t -í n( Ivírilttr tttcsttfnÁ clt ",aqntltcxtx ' oí ínu orr,.;rYt' $ "'''7 ttr.Trortr "'.,J|'nrct olttAít'7O .l .' íiuc'li: i'íut ssfín c't t tft"7' oJy'^' 1lt"F ol' cTrrhcÍtrret hrt! + D'c'' l? r t,s ícconti ttt.t' t: 20 < ?,-A,.È-,1'J. "(r-.is J:A x llt'' drPl, c, G (crrrfr ct' lrcírltrrco ./.9 n irnn tan' aréíc cinSítur 1c. íl-}txtttttt4
 • 37. Í;rl[Í It.fr t -3 r> tllxi'a y./'^' 1|t"F 20 tl -a'lrlliuts 'il; ^( S f{- lrr Á a( IJt arlt.J ttr cspfr; c í n quf tcxttt Cr ^cií lcnFfr- , ufa, lfior'^u orrn, i ''6r.r'*, ftr. piortr,írl rtlt cuit 1 rirtrt .pfrre( qrtAtx .LO .lr .. ; etín êï t '' .iiu cr il .1t'r bxl <rrtF ( r ' ó A-yr^(i J,-'"'u ytgí,1^ nttnhs tn la' ius . mturi 1 {ic lflafts l;ro, rn,toacrir , tt 9r;ctc*tts ni^ íof [a bric fttr,ao i.r;t'n iie{* ' ' J ^t r{r.pÍ,rrcrcrut.- cl'C1c'ntico.r.gl 'n i"n tam orrtíc cingitur srffi7i."
 • 39. nc , @-sTc(€ LT ,AtBt-|oT|1 Let ?vFrc7. ?rwLo U bBtO TILLTA, !'u J' J:r( (r, hrc í,t/'*i,t '., ,0 it. l'i'r L , ír."x {:5"c":l rs 'i1l!" 'i rt .( ttr I 't':k oc f/?"'')ao 1 ..*.42 ,=tirit --rrn '-i -t '1' I 'r"-r" L; a1,í't S' f" r.,at Nahlis ').1r'--'r*.u, :' .':',:::{*<^LZt;* tz-'al ,i r 'Fi' 'hr' lïJ'.O*Z;È ta; ^t i'- ^'.i',,'ij);^lil'^-f -, 4,.,,Í -, ftr. r_ I r .rtc r,{Ír1.or' ' ,',.;,.,. .'-i.at ,.1 A - ' -.".7 1r l€ *L't-l-) ct'r_àt V',s,n. .rí 1) . ^.,rh tJlL v+fttan t ; 7'tt '-t '.'vÍ ".'.' rv i1i.- ' à-r,írí. i l.tn-'+q' -. jn.+'oug .1n-í, trt,.t.'tnJ nrl O:: . . f clrrí.r.r , I u rTra'.! Ui '<t 7 ::';4 7^t1', a:^ lt ,.7,, er, .]4c-ï. J+t tu ' t: i[i t'i i'tn4rw - q"í ; vJ ;<' í- 'U 6]-r à ríËxt-De.t rÍ rr.-í -, 2.t ;'5 1,x./ '-trjr -a. fnrf i6*:( . q', ' ,í, hr& L4., 'L lt''-J-.-r ''r -..r à-;-i,. t' '+r-1ítx !v (e1!>'vu r t^l-;-. .1 -;4í-!),q -TJ*n- l:e+,y*; - rarF ' -3"-t44 trr I lelt l;--s_ f l*,:. ll-.-:^"ir , f;* er*j; nrl . {à' t 7"Á."- c]tt+, t5 i hb <alr't 1,ar" .s/í.íi':Tt " l,'..-. ; J*l,k .ru? à. '^ 1* ,--rt - 1;*'l à- +ó< J)cr,$-r-l , f,zi.^ tattk fl. t:Z:y #Z d n,ll;bti ryir^ 0::a.a4 il'fl'n:. -!:- V,u-t t-rit*; ffi ;t;' ffrr: o'.!':. È.4 1*,. '-" tl: t1' #:1-' |'t)à^n^ -Fr"r.-Jf '.1;t& ?^,-6'2t ^t+ Í -'.{r!sr}T #.' Ji; , e,r,,-JL-n*fc -L Jr[4 i-tl,g J'.'e ?:-W #. . : - l*: .'i :-: "Lï'fÍ .u--T-.-:Y,.Ëi I - fu:.,.,lr- F+ y,*tlÉQ ,.r Z- rx'i 3? otr7 X Êf)r^L4r+F-tË., '-- GÏ.-;Lffi.'; t'.,t fulr rir. Ír e et lt 0h*{ h ='. Ai.F: | Írrr L;.- r.r ttstrf ,*tS t g;e4 1.r*4tl .l,lrl) ,-'. - . l;.r: Fl- !'l ''.,1 'íEi :-:t'-.í; 'J L *nh t<;rs*- Sg;t- r*"* Z? r l.:
 • 40. í ) f-i/ tt(- r.'-, 2', tnt' rt/-l ,i.t, lrt ;ffi nt) I -?e7t* 3' 7fi'::7":'ru*7tqf q*'Y,*lr-'rn'f,),-,,^i: ls'tic c'' 1*t ;t': :^a _i * :i.r: *^:,L);.ï ; ;:';; , .ï* ,; ),-'ní,.nh i.; 'r''r ' 1''r' :,:;t, :;, r*.t,-, ;pr, 'ra, ..,.1' A,*'r.t, 1È s*i''- 't ^''4 k y) .,uwí s ,J-:-':, ? ^- !'-<'. Lnr ' '-'ot't-' ' lt- l-<'; . é --.^ t nolr, .rrr .- , o,tb s-.w1t2 , ,L*a rt.Át r -Dxr Í'<'-v '-'41^ ' 'Lt ;'<:b '.-a )rqr' -.'rr.r. , ítt j--' .: ^' ? E/.1:' tlut "U F ;à 7 Íc(t,-x'-'r- lh, rl*.t, -. - , -,,-h f 1'1'*r- i tl >n ts+ -^-- r' -' rr>.rrr.rlí a -; r? - ?.Írtrir'r' ,' D! ' ?' rrry 4 ''. -. - +r a : f-': 'b -^l]'-' c t? tz lt x ;.ï:Ë-' .--n- a . -*_ . -J'.;; ;-.1 -i ,rl ,.Ats- . ^{i>* - xÍ r,i ( a"'a 'r- . - 9, -' -- :i .:)-- I t---: lurrlr..t, - r r:l .lfl-t<n .j ljl.le lírtrt -_- ' 7 '4"* 8- *'o 'ro i) -'l- Ê'* ' :n' z- Lrí rrr->3í,1' .'.--.--.a rr+tan '; rtrê1"c" I rt .f ;, D- C.Atb ,Í--+.- ,a.ut; ' '' f12la2 l*- ,;;,;;.i.J -z,'.12'--t;t,<t+ Q''0ntQ ' ' 'rl..t '-!lc 7t1iàa4 ív*Wl"tt -.., .- - 2a'lnltZ -' 6L o^tv**t' Èb. !-pr**rt- lFr,<:rt Ap;l i Dó-. rrr-r'rd- qt actL '* t'- r'rtrrrrd- * actL' LÈA à; *5.t"'it.t i,..4,ot,-,+. ttbt .^4 ;-É)à -th a-)1Íd'''-;?r}LSÊ<;,ig*)h-t? -l L; ? ;'{l;Sl i;1,*!k- .t t Yrrro" .4':-l' r'-'li 'i-t !,.17 A.r-ir'er+ oi >;; 't'ts 7'tr"!''t h"llyt'lh'Ï'">t'a^' i ' ,i *V,-4 {><** e-'Y f*'* vtntY, f s4"t i.l .-il o ;-,fu. r.À;-, lr.tl- '4'? 'J{.' F;1" &q L bs.a - 7:.*Í--*;..o -'l.-ft. ilhÉt fr,frrQ Et-'.-=È- . qa!-t Kr$"
 • 42. t^ t-í '. . .{.1r -'-'i..1.--e'. " i:'at t 4 t I / / a , í , -Íi ^, -t-'. ^-- -t - Srkíl O 'F1:':i IËI;.ï ll "---: ' ? .'.1 -D- l.
 • 43. -!rq 1*o-i . r./' 'u. ta 'lr.t t r-ro t4{t1 '?l< .1 - ftl.*,.iierr/'tr 1H'í/'fí '-, -vtl4tn c htur/ft'. ,nír1r ,'W. a ,, r. -- [fÏ,',, ií' - í'1fr, k'i'': -Í:'.: :"':: ::':;4,.,i,1".' 7 :; / t I a ;;;;; {a{q,' 7ln'5,, . í t;' i, -''t:'!. ;',"'? ::,7::: ?, ír::h'"ï:' :i 7ï/,,ï, -' c"4'r? r7a ,7, ínl nt.tttt )l zn< io rtt m ,rnr', *.- Aoír.- ,tí . r r Vtzn-o t -':;7;:;' ;;')i't'';; '''ànn'''r':- ?':'- éí r' v'rn-'n1 ' /'7-' -' - - '- - '- -: ,rtrr:rd ' lrf^ 1ltctra itDr-í ..c?ttrtl,, lb- dC ryfctiiA'alrzt "7rr>È'í 41 tvÍ'ft ; t' , - ^-: ',/ - t: - J ,T t ,u"t nl;y'on''; Fo'o, ,= .f- ttrrct<taS, fu,.ru-, titrcS, cCjCrzf -rq{rorns fr: ,.'a% ír$-*!,t* -rl7-' A- -^-Oít'"Y --'."'; :-;/; -' na t " /u r$' "f :&t-f '1i lfilTi: :T
 • 45. ry:,.' ctecní. Fztl;;I* E1ÍqÀrE A-,(-(4fro'to/i,&C, / aaAarrrl. t?r, i.€ It - ,. a- a-'- , inoitr, r,,rr,qáT[r-.í'),-$TÉrlI n tt rr',f':í p6c '.'-r..4r-.-,ttr-. ít'. adttr' f ,íra. ,L ooíïírr77ro trArre 'or-'o t?,f19't-'t't./.3..-?a' tu{ vc.le } nulf óo S? . OnE .'ttrr t?n a-lrz{ ,orír>t5lm d;.tL-(t- ;.ï'í-'"''i ! r:;;' 15. r, i*È :, ui* F r.?í, o.r?,'.qá, q4' -zr.,r? ut) n'r-q-*r. :i: ,#'.'_o;r&r;,-1g: t/i 4{L,-ttus qt zr' ,Iq, Èírr ,/irf -fu',T *' A4/ *'yi^ bu'rn r' q.4. caa ?ror2 *tq. $. .i'-)fenr iii3,-E fa. rr{ .1ltetctrltvr, .r,1. arí /ní rtttotzttg 1pa1yq .r _(p_,*glc ,:" i: i}ír.]t1 ,-ai Zf _n ier Gtrírro 'avl1s21f= rrlJít .í'q#sï. AttC .at -tlJt t tt r? t u fS.ro nb . aèí t ,rrf Cr1. zrtt- -VTtct rÍ - rTr'77r' cf s 'o, ,-í ? r. (- - _. ---;.- f &f. _' --C,.- -..^ r. .-5 .,'- -1, a t?'+an'f -;{4' 4'ilT f=-:aro{'!: -!.'o- 2' t *':.í;r";'7 t tn tTVl ,
 • 46. N.t o..+f (rÍÍi-r dtA oVje ti /ttrd . rfr nJo? rt,Jrrt/ ----- I r/ - - -- . t:'rftf , z ;,r,rrr.]a'r2; -; .ïiU| í; 7utbis1. r?cr*., ,tr4n? /_..iaa.,a:' - )L _ . . Ll- L 1 _ 7t rJ 'f JFlttlJr -+ ao yA.hctTstg L a -- f í tat t?, tv. ,tí t - -^ -t ,, a . 1- ta 1,.g../-,.. -- .1 ", -'à r{riitu rn, 1,1 1, . l'3 rl};5 rr. gf4,,'l!.- .- .fri' í i.7 ê'rn- 'iC-^..!., 1-{7r,.ryoa?.-.3i7;;OQ'.2,t*r ui;n ':I-r=r' Y;: +,' ri"t-Pui:gt /' 4{í;;,,i .,-:Y !|í,"$it -,({',.i *'ii&Ëí-Tffi tTr4tltrrl-.r. -'t t - >> / -, ,/KntofitJ qTtetcryir{ -áí c}cu-= jfft -í /€ í'fu 4'_,&í ->h,tlz{e 7ÁeLu,r ,,, afuittz .(27fua- "' ' (/ . íoí txtcd2j.6 1)flsq.a. t- ., - tKt tí'? j nuT óo !? . Ont ctrrr) t'?n Ellfn ' --br{rnílAt ryr-,:-/f-_-r' t cTal ( 6otnr- ir, í1 ,r)nrrr_./'c - t,?7ytrír' orij, íir-t'r7 r>r,* 1.-. ,*t íUtnturz, I -'z .!t rTt S,t" ?Í '!on ,2, -r - / I 4 h- Cnqf .í/ , _i.-r í;_1 f -.-ít -tttí F.r*t*'rà.7- --rl --"8---.L vrídrn] ,t7et:nfah , ,r, .crrrrutítt :t **{í t- .2. -J o ; -.Í -ê f ^ í I Litnrn 'nlant ,rt ,J' t; rÍ', rrf d
 • 47. 'Jffrt* í 7u47't*z ot/ 'De 'Pttl'ttttitt, t. . .TrdtAf .4t'J ' baDtn 4rcrrrJ G"' "' -'-{r7- ,rrrr,rr,tJ.rr; -*rr.}...rrà4)-.1,, ,47rv7r7 , ml)rri, o. )t ttlrttrï{t-r t"t "'3r"t ' tz"t t7' .,, , Fro tt r-tt t21 1 Arlr t.?r Itolrrrt ítocfiC-' ?OJ/t'àrL tÍ 'K 'A'Êi- "t 4'" . "/ --t-'rr ge-rr/)rrr- t-t''v'rr'--v"'- :,/317t1n, (tít I ttJ CJ Iai.4,.,,. )t ti)tt ?t l?llttt t aí /t t"'! l-tl "'lí - 4t ,a.í v ' J 1' r a4Êrrt'ttttiS oé aJ tz'lt:zt t-rt bt-g7 'ó ':trt'., / ,ttl !t''a ,4raat. Otd | ?'ltPlzr-t """ "E t't '(- t i '.t -^;- ,:- ;)-1,Ê' ,t,crc ,) - u6?' fiàzt r rtost rt Cfrrrít c/íÍnzrteh't-"1í---r "'e+1 , L ,l (tt) ,r, nf 2' - ' . r , - ,rC ,. fAC ,"'' -'r - olrzo ZC ffi -,! t, (f ? tf -rtt^/T 6. &rt7rls,66, ":----::t+.€ :,; J*t -/Lí. ,q--t;a trí .,q .,Jiat# * *'Fg,?fZ 1 G3 bzrtzc tPfu-'Gf tT +- Srln {-- nàn '
 • 48. g_K;&rrbr"t^. í rtr-7-Ó'*fffa/ïs' U t'4 Truf. :È- 7iffifis'á< Jtalc''.fSítà' / 4orct . Le o0 /t ' --6At . ?th, r.hl a.á e .tr tt, L.h 2.t -ri zgS 4l zt, Lt' 2'ql z. ,r Z Lal z h'l z* r, 4,, z7 3-u-víryt I r- /- ^ ^ - - . ,-,n 'y'íta . lnn ,72 adQrat ln_-- rt /; t, li d.bi ,.1 'J l:" 'firy.J
 • 49. 8K AlS ,i/ít t WryrJn '.j : d -loo[íí!n'b' cz'y'f.! rà c Ó,ruft j -,{ '/rr/-.// rteLr tt I J ,' r - i).u/. f.at J'-7,í1 .hrn'' T'"'*- r^, ' rt I '- ' a z '^-^ -' Z-::?^r^ln^"a-- '.1d. l-* i.í.rpínc r( ( ilrt2rlci '7'o.''q ' t 'at"'r-9í . ., f, a 7t7 r . t ' f ,t!. ' / ' '.U, lá". t g;r rtrrt' );rlZr n) totT? -{ti J,r t' L'uorrn )Í' atoY(rl' L<t a rt (- t^- z8 .l.t L7rclttrJng àífàí *àr" - L),'ir' 4í z. rq t ?. 2, t, l*, 2q) z. ,l Z Latl z h,l z* r, ai, z1 J--- ' --^?<:7 ,.D !, c'l ,l t- f^ -:- f --i r * rsz r.1 L r ln'tfY l-'' '' - ï:-t'-.:'-t- -- - :>' f- ÊtAi; 4rqrnsztnrt{' - -- í. ;iÈf á-b -raz/ (;-4*,;. 3-u-ví*i3 |l -. .'.. -2- rJ,lÊlt 3a. 1 rJ.Jl f n (, v
 • 50. ,tl í. rl ltutn lrnurrl j Jrtr. (tytthc. ívrrr4Ot I o Jt.rt(o Ê-b. cttnl.
 • 51. aU o ''. .í / r';./t''#t -í.-,-áJ./Ê tt t. k È - t?- tí4,'. tstA lH
 • 52. t .at a4.$ea-o,K:'ry'f ';/;Tff[ril.Y" f);h*'^ t k;:,frti;f; i*Ê'*Yx/t.'/ra # lrt UrGq, ,Jv. gttltl*Vo r*t 4oec' h l'b-:7 ,{;,tb);' wn' 26,t, %íÁ;í"tr^ -q;4;(ar'-{a*'.^*-ft E U s1, íL -:,{os* . (Á,*z- tb ffi:l3a'r (;' *-tit)- ; -[.tA' g[16*, -..--ráíí7- n ry'-'rlol,;-z f4 tê ;*{,&* l-'á 9_ 'fi6 év È',8'/4*t- 4: "4;à Zfu ^@lQlt4r.ini t : ,, o _ - I . aa-taI , i {#*fr i J't. 'i4 a
 • 53. . )"! '{L trlb .*.t, t)-fi7 ,;r^, I 14,--í'4r:!.rà,:--'7 /t-- --,- / e:;*/dr,g:rt>"r, "::t ';; lr.íeabe-r,-f >.;> /a.táí ,E).:-.i'.1* ter';,s a 'a .*a .ouaph ,-fgfu-,a, /t*?AS sefi.lrlt6: ,;tjÊ/È1, ,"/ea t*l,tq, It-^ otl nl /o . a a *, ; iàrï .- - 'Ê*.ráq I$J+*g",Xt *f*ryf,,^-i^?. {.ii ri/r'U, g 1'ttfu t .! , a Á -r fu/-a y. t;a.a--- &i/..-- ---': iii,Ëffi i t't. 9; '-
 • 54. ' tï .Èl Fa í 6 /^ lr IrJ U 1 t 7 7-. Of , ttt€| ,.t oacrrrl Jitt l; 4 (ffií.t , **y'**t 4í: #;.7-,a/"1; L,.-),/ b, :frEff:t--ytu 8.7 )4 á;- !-rg' : ;Ë ,O dn-tr, Sl#,1, et. ,r4àL xJ V;7,,7t./h ,,iif *:,i*F:*0, r;vP;9 .+L *"r:; +<iri--, a -) t. I l'rl.,l-.ái a,7*V,- r áGt 7- ",4-) sfl*;^h,.í !42z1zt* t €àáofi,.t. gt /.í;t f);ry 4l{"*t;Sp- ,h, .J.È- tl' t, t a í t t tl a 1 i I ( ,r4ln 'U', ,
 • 55. -r_.frbrr , /t"'A |'*, *'-, f-*n' $u7.- *,,1j .&, j *4'., I j a , ( I ) ,JÊ*IJ.f'*- ,rr;*,íê; dí, ,.ttra ) - -tt at e 4 2/ --.- ar.-.t}, ,rpS 't tlln+, b ,t {;n; J , a io,i-:4tjn+xJ. 'a- .F.', ! ef; fuLË qfL'J--* hdE-. ,,f,.,1:'j s,rr+Êï'titmt:
 • 56. .' 1ry #+'-ffi,,-?Êc:, & 4;.0,-;t ,*,,:1):.!-' tvtrÊ/-D =tF 7- ,7'-'- -tf I t .iar l-t Jíltr'r . tef,l- Aa*,fu S*|,*.tbaí ;lr- í Jrl ,+ ttitl,- 3i41.,-, .1ni,/i .-7;L^ n^ t't 'Flltt"' r*.::ffi;p;LU;:E{:W2 ylv r;ry gfr--t.+:'h'l:: %* 3 .:7;g*1.: ,vrgrv lLy'a; ia.fifu.-- - ', t.t' y'etl*r rc 'tlÉlh;q .tltrruA Éll 'HrLa íl;. - /- j- ,:- '4rtf,|ffiffi'ffio!-rcffi id-àilm.4,, l, -) qV r'
 • 57. ,;.Lt€ -J ; W r"-- srsctxtrtT ^ '{/autrfií> rrcryílí 'J n t ; I D - -t - . t Ct
 • 58. í í //t / a'- L/ fir{ /; Trnt' +Y
 • 60. It fr{,4-F) t Í ,' il I" , ! t'" lr -À tJr 'ot I- t'- - I a I *t- L"l "è.''5 . d. 'l-2"
 • 61. , Í. cJ.{gLo L4 OA"AITG I3 TNCLIT'E N/-TI,,O NrS GÍ,R, I.fA NIT,-D ?ncrrtctf : -R cfiotiíu of* Omt .d Iottrct Ncro, tntretpodL o/tnfit : qnefud,íruri ,r{í.rr- {r.96- T 1' 6 tt tyo -lfar..x-.lr - a-
 • 62. f e D_ . Íf ,/lt- ír, fttht fryh.r. ex ntn/tn :4,4!hrr. otl n ct-r,11.í*tntzU c't ogatt*'itrti í' t o a I t', t, o tf-l@-'Á'/ n tttini-- te Art.rs r.std <'1'nínl rnLt ra fi ,xitD, 'pcgt:t l ' f:ft ,). ít íhL Jtn'ttttJtL.t_, Jt or a a, rp/rtt n J-'4.; utntí,.Jt . t , ^t cr rnnz ntV6a,tt frry1 r-AL; ctht "rrt: narra .rrnrr -(.r ,rtrí t orrrl alw T..-v-I .ra .oht/. c.7 nltilin- íttcri'rt' /f-t* tnt ti n i-I rn' ít hi, .-/n .b ,r írern 6tfun nÊnlunsit-'rnfiIltfr- :f.ít nt' un'ohirt.hrrtÁ -J- > eràrhn&t , írtn n fr/ 2rtf o* I jt, rah.;. o7r[ql_ &..qor7* (ínr;4. ' .. -l - 2 hr4n?8 .íta4n*<-,$nt,azt <nni pa 4*fat ani J*aair--;9 *o qtLot 4Etd-. *Á'4'át unJn t'' í*I l.lrrt e4 fgra' az&**. . . TÍ* O
 • 63. l I I ft'ln -6tltlhn_ bbata. árrL rt, ctt<- ?.r.t.nn/.rn -iatL 'Àina ,-rr{hnr ,/n *., -t..t r f.) oy o!:t !frrtn/*:-. t*2rfl-m .rrrn.JU ro rnrt 2 n;p<rrt' ,(r.Q ,ntorrrr'./r- ,y'tuct*l, o'h |r, hpL ,r*rít-7'. r f/ t/t , -' ,1r.i{ fr'24 /á-,rt,-'ft/h,r ao/hT/ o/ftr*', *,Á:, f ,Jo,ár?n í*r*kh,-- oày ruíbt-. íl /r^; [ír/t' ,/rr, ísa 46:q. t,' ít, ir, tínn ?rcn/nr/btnt.l,íun :in rí?.^ haDl- .4. tr "J-' ' 5g Lo 42V!.n ígznt t-rtt àr cí.tl>St -O ainu ia1. 7í o/LL . ro.r"tr,r, ., tn11l* hons nrricfr, aL, co-rtr, .aht ,Írríz-* t 1-,..-J-.tr- t*._.Á) *7r{,íF,- !- t* ,r.,rr -D*nh*a 5_xt ll,ht orson'J*ts ' oíaÁ- -{*" .'tt c>rl ttar.-, -7rí ,*..r!-*.ro abt/rys tet . /n ,r -fbzq ntbàct, ttírtx u, thtt<b tÉ"í4 Leb ' tg.* lrt t*r. " i:;: ''ríG'h ' T:,,ry/I 17 !,'futlt o .n..nn,ct&-, ylJ,r--7, *:? ,Frt ua,*1uo,I*t .% rLi"t ura*,' jri "3r-r.taitr: (.Dtt't*rt-- ( dtn rn.trrÍt &A í, nn. cnt-c* {f,f;._ t. -?.rr{.1'ar "r.-r4.<, ilàrr, tnortnrs *rlt* d-*1*t*aàot*-. n- r ./ . 'v i.oíÍ* cn- ahla nt-ttíuv * É.2[i ;;::;3;* U.&r*rii ccthn- t47xt íZr1tw, nh, rÁIi.u.fi*_ *r/_c.Lt. rV,*rr_ r.r*2, -arnh r fhrc- Oot%t*,tt rL.. n0.- ; ^ *h'aln', tfr rc e7fo"t*'a.bnlhJr t /.-7.4' ruh il. n'*li*+oí*. 4 n,n 7, 4 :.ï:;ïJ-Á-'-Vá; "'n ' : .nt .t';&>rod.1n ÍrIÉzZ o nltr'J an>-"r. 4/:ítrn"- ,x'*,.a ?frd.í+-o+rcFtu fi; ae nr ' ,1, ut ral -' .;hr j,- .' ' zt*; l1 1tl 7s7. ,, lf
 • 64. - r ,1, a #h'a Frerbl..' l'j?/o',o{', ' . . t/.'*'-k oáiL nnh*tohlb<r , (*';t'tttt<t 'cit *tta r'" "- 4*- n+ex CI' '+ rt(ry't ,'rt'. rt?tttt'* .{ t<<ratfl' y''tt//>tl tzta; *ttst--w- 'a1r't ,) s*. ./tao'í*t'o*7 ltrrtt 'r9'** ' ;7q*'^)tut"Lg1i'rlf n tfu n tt(*É a È,ï;;- t'í':*r; flh "'à'^ "i;'l: #,: ndl>a,tztz:>Jg ata tA7 ta.t4.-a+';;-Ank;- - r.aar.' relJ- ---,- r--t I t .? _,/ Ícsttit ml& qtl nfr<' t ,.t/- ?ct't'nt'il t''nf r U3,t/. ?ct't n?ril trs[ r U3 .l - .1,*-- u- * 20tkth"'4-- .tr""; wn-':.i3-T:Tf:r,: ;;i^ <tata ' tiht lc tii rïu tn'?'lbt tat- r tt F^ ;aríaht tttttt'íttc"ln''i t--'/tt bii'T'*&*/tt' ns"' n gêtf ,Ífrà-l-c/.4"n-' 1l t"oílo *na-(fr oor%tct lnt e;,t'* rr</ld o-/o-frrir,te'lt oít -.r-!iu--' cintt lhaar/.ra y'a'ct'z,'/*Jtuà fu*4.a, , J* ,.n,ryn afr-r.rrt ,utË % ,t1ht,t ir*t-^ 'lh-*- 'I +''c?' i e <l'; Ll1fi*nh* tu: al 'Qt oltbnnío- fttz ^fufiytà:trlt:/"Ir'4rt-h 4,,t+r "í1.;* l-a*""t *-nt- í'e&'f'nh'4?ftatí- a-enryF---;-: . , _l - , - - ;; g,'hr/- ,q* crítíur7- tbl.-rn bc'lrz Al-, tao :l(Ístrndrát hs274 ' ktrM* a *
 • 65. 7íU ío F3 trrÁ, ínryrt &, co2t- i 2c&uetltrr OruítUt -? ^ ra 2c&*Itroilzit . 4 -K(?.ry acnnfl . oe{hnr n _. ' tryt t (!?T ncr'11 . tt"ít-tnt ca -. sil .orrÍer;; -cï nxrítdn trh ' cth; ,Íoírtuní-:trn*r-= f. Anfi tít ríl7si*cn- froit,f la 'ftot*lt. odíu DJt-f-.r a-^-- -a, ^ . { *i h*.*t 'l,oa*. ra -'^ 'r..----:, t;. L-rt - --*btn: *:i:uh :: ry!'? *^ !*,:r*E'*7, "'-,- ," i-rri;; r&*,1u,1n- *tt cd nt re-1*.* t lft&.t (tr' r í<.hm. frr-rrÍrzll'. Qrdhrc'r.4frrrr- ; a? a{?t*, -5ftrn- c.hf -: í* a------ ,. ,, =_- r-- ,--O .-- I r"s 7392 t,r, Ct tG.Wt -, (L- - 3 'h% t/.ár2t.furVcn .í--ZZeé-z; 4^4.tfu.-íZ*4/:-; ..*Z fuS=.áá;^&^án z/.'r''Jr*Z**8, ryt*zV* ^l -z ,? ,z
 • 66. cfoli .hodtN'letnhL.--tra ,F-ry - -A tt ' ' í'ffr't(l '/'!t,' /tr.lf rt -' J;-irt-tutt cltcltzz t*ftt' --.-Jatae------ a . 4*, eífi oTl"* pla(*'4't*n# 'nG' tTtazízF' Cs*at.t.' ?t/ 'btrq'*ato' n-i't lt't-- a'Q*'t* ' hn*t't "Í'S'* *tl''nít*" ct Dugá'i at&í't t*Y/:*ttt*try- ct ,F 4'"ry 'a::!1,-2-r-,-.*t.*- k&- -&,ta.*-f**-rtmJ T' -fu-rítaP min a'L* l._ !' "*#ffiEt;- àtl -.p* 7í'ug l --, lO tkt colín-t s'cJ
 • 67. ,J -) ,tdíf*cfnê- íit amf ' "tl--J ítt-nt e'Jtd- - Oílrrt ,r, ry r' f*n Sef-& .-dn*'try n ,tnah,,- 1ZH &Ju- r./-í'b.t. ttnt-rx*tx- ( &r4'ríb- ,/ ,rrt-.6,- .ríia - lJ. i.il'|-bLr"t nt ;.r;r. orkgl al n 813' gr.alf .' ennrtoít; cadl Jrn ctt;fn- y,rortn*'4'Dnz.L '7rt, L2n*r;-Etoïf.=, J- EAft&- à TTLlJta--
 • 68. ta . tGtu.httt 'í- .t': t'dht 4at4- I *-ia' Jc' ni ztrti' ? .o. ,- c-,1-.N !ts*".f 7* ca '22 rJ2ctL' Uf'L.pgp"r T.- -,.:.rtci srit J-rt a' Lá'tht' - | ' ---ÍI-.n c:*cfu ofkt' ,rF lcJp,rLJ' ,- otn'Y' ,ferti .hodt/ Tnnht .- -,- .r ,,7á1 q-n1ít"'L'rbr'r" *T::H ír"ra ? ttl ' '2t=t;12 et*- & 5u n q tqr*nta'.sttl*'-J tr, Í-D^ ^^2^-^. ,-.-. 'ffint-r. oáo rt., lc rry- aegh ^r t-':?- t- r #fi'ry'íta7rt; '^'' -',,trnL+ -' ^fril' /xi éokfr; k4tu &altnafi, lf1NI, -qa:orsi,a$ta #tí* a' tl I
 • 69. -) ,tdíf*rfnê- 'fit aml' 3t;3-J í xt-t't' Q'Jr-- - Otttrrt ,r, ry s' /*n,efr& .-dnr'try n ,rne.h,.- 1nH &Ju- r./-ír'*a. ctnlntxff?t<- ( &4 nth- ,/ r*ó- .r{ia hd'"d'"Í]Áa,t' ,Í^ J.H>fin-J..a-,. rh*atsun lilpt '?tt*'/cr+ rifr- grtt;.,u -i' j)o'tz/ntÉ faca6 tr, ,;'nt 7nà talt.U' en;ntottr s ordr fun Cír.;ra- y,r4d,A7-nt..- ., -J- c2-h-c ; Íjff7n o rrrr t;- coy[*x- rr- ?4i _ G1n, nír[Êr--: -r.à-h-</t - óttot : Lptaa,n- X', -f,. f.=' ih"thí,Ct r sctc(-J- E{-+ . TrLfin-- -rífo*'.- iL 5-.= . Q:t :ntíó' rry, ; ht*tt. Jr- QI 41, O*z taïb In Afu+ . @ ry? T'a-r !ra; y[ír.p: Lttn- ht lt -r.J, tnsrTJ'lílrrZ. ;a, o&p1a/ s t13, Jct.-J.', ?ro, /. nryttt, ft' tt ca ro 4 r.ítn -la ctto a'cfznl ír'árnn-A ?o/, ,zarnc:i'ir hk/1-1b'*a g/Y c;at,
 • 70. irItu q7 -t-lt-t -t;,b4;.,fi*tct,fug*. c.ruát, t6ckt- A LJÊLL níct W,I*?* erd.l{ï*t-}bt '(lillQ. tGF '--' 3 q 5, f L -.J-- 2-*t at:hlh finÁn-t;rnc qruíri'-- Gt;h tttír (-'
 • 71. ' I á Lr- n tJl -&Ag- *:e nnaat * 7k Tglt.utgtst r-tn..oqy'i {ro.t*t t&t-.1u'eltt-*-{ai ^ 5o ,v.& át- co*&, 'i:l;;'1Ë. I l- -'r-.. ,n'n. -h* o* 4cal* bs iU?' cetcb 'Zrl -:) .J - z.?./l - t a 77i-2- trit íl'o'r rttirrit, <r n t& Jíiá'Ít*ez. crdt ctl Qlfr''n,ii, a. I t n %oante.rrtu,* ít* c.;r.u.Jfra hn. Alíí t rci &cExr*. ,Í. t W{cí.'rlt fuo{ln* o klia- ffi tl rlpa- trÊrcz;. afitt-r:= fu c.?at # .et e*i rrten, ,. '. 6ht t2.frl-, JÈxtn*47i /t- *í.rl,nzht ul á"; pu2n2n ir.-a-m;' ,?ffiA +/./h i;rht-ti t'eí.@ S.Ját ,u< Fàfb'^d-Q.h' tí-.JE -ac' dTc-íh' hht - gÊ. F,íb .rtt tàa G-'rcrtribti ínn-. e 9rrJa.'Et ifr'a *oÊ:Í í4 à cF :1; 'ztÉa-ta -' fï ï[ i.gt'*-, * ? id,- bfqtm *t fu;-tótttrtí'dlat' - C,vrctt
 • 72. ..-,. ? __-.^ rÍ! rtv, t ef *íb* CIIIi;oJe" brfiIoa .rry nh c& )crr&L.c.Flhfr, stí? ef [- -á, J.íL- iet con d' 4' t*i & trsi - ítnn íth'sDc{o tá*rt otsc.tct, í?/&- nsi cc eis ?2 ,r st/-t*nnJí;n'n '1n'&t ht nftó-ín *ní.*r,4ttu infr' IZIn*,B Jïi*f." ,fi?att, 'ntr /lt*?,ng1 ro-t 5" Tyndtirte?A/ *tb* tts;pt i r-lb tfr-,í;oÍi- {rt':rtrrhi a" i' rio . rsse*, Jïo f*naz ;.. uT - Qcnu* tr "u :i-' ttí.!t"rh'' zc *sic td fÈtitn' Imlbpe J-cbhíhrrta. st5xn--frcthz- tc r*.GJahfr tzn, ezrÍt#-,. <m] c.z&. -t ru ; eF-i-, l.alie rl .t)...;í t .. t4 Z lrÉih. b íí..á. reírtlo*,tF
 • 73. tn cÉl ínarrint&n J 4 r.L'::ffií t I A;; goscnt í'ia í't^ t-Á*II|I í.L ZlsC- zroDtrtr .u-tru t>oDtSst - YtnG'í; ; lm :!fí".&J !'rctt.*x'a,JZ n, tá i nf ntiJ.. n/ frn2ota laou. ; .d,ex*trttts At,'h r-í ,th íttrtrr an- ,rn loff crlrí o*elrc.Fhtrt*ttn_, ttstt o níu* ctltnlttz rt afrnc.,fu'94]t-t creá>, -*.::/'trígr'-o'ht; Ciun- L-..àlà^ a "'2;:l yi. 1rf %n'ct{?rtt4tt tutia, iío..-, n ríttnír..d íÍ.1 -t a-9 - 'larirln. ,tni -anrnlztrt )*nn* d 4n* ?'qq-ryn 11^ - , ---z^r t -'1- I )rl-- utzti rypt'ot í f** ar *rant 6t:i.2r-tt*-l- y.t*gd a lPr*-í* áÉtní- ícJ- Jltrt, ,c utb*r1Beaàn-, qtexlná- rc "- iqtexJnh- tec Jí SnaÍ't,.rs pnafi*,<, Ftn fnP+ttt n' gat,.ít:- . tt.&c{h rtLY; '*,pu.á.dU íry*ít tiÍn ;4nffi*ï*, dfr::o:fn7.eÍHát-n. -otJ 'hría;ffi+ ,fut,tttrs i
 • 74. uhiritr- ' irllrtt-^fu ír rtni * /ir+t'-Jix, 2 : ro- ff'nn-rr OOt - .I ,nur' rrr tu7,/lr-Èl i rctnrai -,-r**i.-ÉeL yoí3fteai'nt z'. t-íu'vcíe,ait fit'rs ;rt aS<'ot 1'l-'* l..tïtr ''l lalli x* crySo tdo ';ítr-rrs/. nnt JblÍ'nrtJ 4tab ;;li.í; to /'frr"àt tmDt'gtio ctstttn'lJt tstttttt ,fg ' tf -^a C ./, z t{t _ z_t/ _' _z4g a a attrTttAtrt+> XI*u..tJ&kfbígh.- - - : -7{;,t" ilfi.-la Tt2;.gi ., U,ffiry.Q.át'nr. _- _ztÊ J{ lttst Jáctzetií LÊcol- Nfl _ __ zÍf. 'J,I Qny"t, *hÊ*,4fr*i rf _ _ ?zíl- r- ' )-ta &- -- --gtfo 9+pe 4.qt.íve{L,a;
 • 75. .? r' t..f '-. ,l St tt o;fttn O Sf,*,r, ,?*/L3,L,t/i' rr,-Do,?o ,í,/'' Lx.x.tt. I ítn . -- tr 7TA b Ttrit n'ít07e'' n'Aan-- Qt St*t cFtr*'At rJo*'t*r iv Scír/ht /rs+ '''' .*zf - - f.nn-/tI .a ,Iftr4ft ilcYnt
 • 76. .?' '- J '-. ,/ ) /trit Il,lhrrt.Í - '' /T'2 v/ ) Ttrrnt Ilr&rfte| Ct Srun glrraí, .fí, ,M-rr. ?ontt /, _ í: t? àormna .1 = íud (on fcr*a . _ t- .1t I r 1 -L-:'- _t? ., !l ,lr{lrrtt q},1t--3,ênr, íí/.r' 7 T,:Dor?r, ,Í /' ' ,rrà, /r4 t '^{eàit /cn exoLrrtt 't i( .,ot 9r. / í-1.. ^... lt.Í.( .4 */' ; p4 írrn .c*l,tot ltxt lht a . Lx-x,tt
 • 78. i /- 4 1n lYorrlr nff )otTrtt'/, 4t nln Ar'fn. Ifí)nt Kr,n?en fuo*,)i ?r'f /rr6ht, ,/'rl*trar"b 6em " ív*torf , ft ktl", ,r?r, fovrrfTrí ,4n . / rrr?tn Ar;n/io,,t Íro,l,) .f I ff '/ro' Qruf{4yt Am ' ni ncÊ6 utn Ca -l ,/' :- ^ ra;O ih tllo ' f''I '' ,nl' í tl ) trt lo:L t { l{i- } t' } a i fr nrr,? ,m j'á/^fri: I7S,^ lO.Ir- -êo ! ,:4 nc,Ln? y 1 r 'Qa7t'trf, ,44d, to - I t^f . i-,t ír Ntó;Lr: 4t* {e+of'-/ , , f ) ) w(lno - ' '*>r2/fl -r r J' - /tc rr]tF ,tl tJ, e*ct@ vtsÍO t( '..rl--t
 • 79. rc. íl ..rl "f ,'t. ,1 ' '.V'' /l'J""n7 t""')'tt?n / r'7;.. 1 ,' ) ,n f'l;/r,/otrntrt*/' !'ttt >a -f-ffi /t-'7'*í e-/.e. t' rtcr/ )' of/"n'1 - i/-'ftt- '' ,+-f ,'iJ r, íri'-' , à /*t*í'/-;. tn /tí 2), 'rr,* 'rnnfr.-h J tilTj- lo'4-)t" rT - J J > t ) n :f h ,n[n/-r), ,rJrr ]tt*S*l ,rnl-rrJ-; /h /,''- ,*, ,*,rt'í-tCi,-t ,*..rt: ;*t?c).22t ïO Ef*6 .-, 2 .'' ,+/ríc/ ,rrtrtí Jor* J+ ,í víH nlfrf ftn r J _ f /o. . -tl 'r, J Prfl trr-- t Jrt+**t*t tf ). íl ./ /*,t 4/ 4', rt tfr| ' t,tf t) raJ htlfrrt. /tt/'f (t*t'llr'f)J ío -trrn /, t4 lr, ,+tÍ ''t? ftr, Itn*fÍq ,totn /rt Tlttt'/. tzt*Yí 1' fr. rtíaí.ry,È 4 . ./,oA'albtí"r-4''.ryi 7 b-/fr"í
 • 80. vt'/ *9-d, vp/ trh , .,/ r 'l )^ ,r'rytirtl '' n'4 tf -ft' Fntt:" t Í ,f{nif'*'Jo if ,*t n)n ií n,},,rrif t/nrs I +? , rírb7-/; l,.q k r ryDrr i1. /, 0 ,, / ! trz.f el it,.{1r ,,'rr'; ir,/t,' 7í" 1"">'4/ ;tilttrr '2s14r'-.í-t ,Círó,rt, .?,'r*P'"'l "'7Dt'/") -)l , fr tnte/o/n ' ' ) t' t ) ' I 'l J I t1,.1 írrrn' 'r ,it ,t'.'tt,ró4,-; ,ffi;) ,o)rJ ví tn1fi )pir,,-{'1 líÊ,; fuh;/,/o-e /'|2-n ( ;r' t , )l) *r, O "'J')' t í ry' í- o/í-h n44r..J,,,(n 4n-í; fl ofuíh/' , - íl otT l-:í- f l' , I.tf ,ri ,+ lr-.f "i,t'Yt''; VA/ lela, fl Jrt l(.-) pP atryt@- riít q*af ízt 2J4 ' r--- f 'r4#n'+tY4 t,t'f, n j,, +o,)*-n ; , /. '/n t h: & ênl;. Q-n.irv ttt4,'*,/ ,;n í,t /- t í. ;t r-
 • 81. l-no-n-l .-t in,-t -aia1-. t'zí'<'o l.J f-rtt-Q>aI to/t -r ,t/'.L ótq ,/' +fl :' j nr rrl ,, ío q ,) n, /L ,. í', I J J- t r- í rle?tt tl ,r?, larnífifttrl,, /- I rt, ír,'Ín , he ,- H ' .1- 1-1t. : j >zr . hrre. /-/n-/?r* f ,/)- .1A ttlrf+n ryf( ,4 | ), -r . - ^-../ ílr-*,-c F; t+N rq i)lo ,í .:t*); -, /,),J tl t ? I J ^ r )-*rrr fu t+zrattt ttt++t+Á at,Ehá, vf n*r? ?lJt ( ,4 | )- -' t -/ -"'*4;/t fxc+tt! í noíon- { 2*tr1'-ní ' ,'4 ,í Í.r ? íL ., Ê.Ê;', íà rr _r* ; t /fd*< á,--, t'T'.l-t ,:n,a *ry ,+LJh*i; C-:G e-ry>=,er,',,, í,'t .,'T r' - | Lq !//d'Ê.,;-t- tJ4t | 'z't , .j: f ,^ .^ JffrlloyLn-- hl*l!-la /- oh++t .;i+/''f( ' / 't {
 • 82. lq--l q J /,t tt,t Y*>**>t a, 'tÈ, ,l r:/7 ,tt ,r>9 , dTrg ) stJf .,r7r,,)Tl r frl{lr>>- - tr a a'J lr1 ,'| ' Hrí .r-o ) .'+?, l *Q /?r, . -te :ai ! ,, /tT f ^tI nt ,r7 t ?c>tzt- t I rtlT /t e7 1l-.4. t ie .3, ita,'r'., ..., , /-J za '-?*l ry .f, -ír4ry n- ,:êt4 ptr.,r,íirr.. ) *t,ur' | , - | , I i/I4rr), 2, /' ,,n ?l fut i *>+1/p*a .f-rf !. :tz4n ,. -, --1)rÈ1 (l*n f*,'b /C'|.,J,ríl=q ? _r)**ó-fr.=f ft4r/-., df I - - a ' / . 1 ,i t >?tt ?''rz p />*.f< i r>r>>1ty ,ft-/- 1. í-, .? ' ., . ,> ./,t-") 1 or''7- ', alo í p2', !+'t w1 ny' v it /l-t*--t -/ - srJ J,^.^r ' -J, ' í/ - aJ J - -J, - ( í* +;t ?;làà4t*a r4. 4-hí.,r2,,1 ',:h 4,,r1.;/]'J ti o--iJ,/..) u-*G ,rb ry44 le a ', al / ..4. a ? '/ e .-rí . í,t' 'c l.r- i . ,,'i|* r''íi f--.,r r t v- ,n-h;t,íà ; la4'- /ní" ;f-( lnt/ ,;a-l'J,*r>-f , d d,i'lï /)'. 'ft?*"í,t-, t, ;, ;-;, 4 r.- /--aI, - .,^. 'J- J n ' . ír, >ÀrL) ? ;*+-c+rlP bttq' Qtrt .9>{ t+ a t / - s. l zrrdr'-! .t< .|:..í.' ,7r7< s í .- Í,- ,.t itf tt-'. t h ,rrj -, -r.t:-C ).1 1'1;.';; .'tt'í"tztí" ';!( b ,t'ffi +A'/
 • 83. I {--4.',u./i ro*fufi-# yrlÊt-, -n-)t .í,'r''.. {0t,"írrr6 í^* -,/-r' ""} I-,t' f, t Pe++of y | ,t'Hf rr.l-t--, D ^ , l,- ,í a7tfl; .. /t, // ,-t ó I - -lVl, 4a ta .í +,. rtt. rt{-ttt, ., S. la2 t -a t.-tl oO - ; 'í,' .' a. -- . -' ,.| 26-.a.íO-, '.; '7à. '--74 ,''J*n '*fi,*t.7.'"tt à '.tr'í,-t ti á, '),2.- n.)-71 ,.., .., ,,4 4'rr- +: *t; tt...)z*>>z r / n-4 .n | | .) . .- r !: . -f t'"t4't' t "rb *i1 'Y*/.'+eot.t t1?--ar t -,r. >-?- .. -í/- ,, ,.. '.-,r). i- ' i 6 t,.,aí.,+ 1Í qya.,vr.,uv,'ll Ê* v _Oc r>z>to í lyq hàrrr+ te n 'rrJ f, ní,1' ,nt'.+ '.rfuoa F,&r-,ttda a. í ''r Áe. .! , -,-J.-:,-:,:' . i.ti ia, t*+zht p* u- l,.t'. í ..i.rt . tt--.' .: , ,/ '' '- " 4tt Ett'o , . t lJlt4"4rt ,.rr, ,, r,,, / a1 ,n ,*l*) ,:' a t- ,)1n,'-t.-n o.:r'* -in ",f'?'Tt /--',-'!H4 ?,1"t. '.ffflr*rtf'u ";*llÈ;, n ;J'' í+'-"' r'7,ri*,^,,-rd o./I;rxr-l y-Fr r XJ jL-rl. _ .a ^ fl J J >tt2t',1í n?;7íl ry ?, & O-,,r .1,.'t/ 1,,qiJtst- í- /+r') , ' 4- lr,. 4r*';áyíT 'Yt - -t/ f ) .,4,41 o >2rrr, ár?*r,. . * í+ h*r-J-l f) i
 • 84. / Ir'4ttnnl 1- ,.,1'r'1 /-l t)-, I ,ri 41y'tf r't.'.lA<'t'>'7- . 11 ,.rd' .<r+t "{ , lrA ) t7, n1 |>. >e,1, ttf . V ) ,r rry' rr7-, tO t l''''7r )l I ) .71 | rc6 l-t h t ?t -.e* /rrq ï - l/t. ;Ë í'n7';q -/'V,f 4-4-*>zzr-Z;r14 +'/ z - / -/2---' --1 -./,- : --i--- 7 ;4 - --a*u/ t 4:-,,/, 7é*- +) t- ,z:r'z-rytt 4 f.,b. )t.1,, ;rn''fià tïi -t-í- ,-! 1. ' t1!' ) >l,>g íL.rt.tr+
 • 85. Y',,o,,) nt ,2, n, i.t';-: l-' ,,,/+r. .1 iat" ï - I I -l 'r t , - -^ ..f- r ' ' t .f I -, /--+í 'L 'n-27 ')'nle, +' -r-'u, , í :!,i'a, J.nt,+rt , -f1 ar f ,, . FHh ,* (4L;;2-,0 ;?,loi.',n,'t-4 ' tlt J t 4 tp >,t=i''ff d'/l ^ E )q t I t. f.r_ 4- tya .1 ..í ié ?. ,) .- q'-l ) f - 1.. )v -1,. o;-i) .+,í' -) ,...,, t,1 )'a /.tVr J ,- r.)Q
 • 86. È l',/,r 6,:, ',.ir-& ,ta 4d/.,v )",',,,,,..i* à,t'-, ..-.A. ..- rt tt,. t l'-.-:'..-.í.,, ,.tt< '.!.{ t.íf 4 6et*+ràr íri'..n t*,n bx ,ar (Tr^, , ral ,,.-n/ -r.,ta ) tt t24f- t r "r '+ ;', 'r'*lo-1. o-.,uI . "';,2 - ,' ,t ,/: ,.1fr f a -t. íe*>t>, - /-' - . J I '-,,.'t' 'l-ót': !.t-? '' t ,t , nt,'J , I t lt,',,llntnO,bt.. [ | I ..+ . '2 aíhrtrlr í" - Jn ' ' 1 t./-- l' 1 ?íra/- bf lf -+ 0 Í ln rY Ortztt*tí tryrrrVe ;' ft. r 't/J-/,'l' h
 • 87. F ?'(' '1" "^-:' )r' t t/< f'-'ll:"''Y'; 1J / ]+.r'.'.{ bO :4 ) ,J. t/' n, d /iívra írr(' e4,v/ --lo'i -../ t^- í , f t': /,J .,r,^ h ra,4o ; . .,r,1, T r ro-rrn n .ro'4ta í-r+ j,,r,, ; .t , tt t 2l t 'í ïr '-f t,r- ..-r...4 /' '-* .:q /t)+ /i-.<t ' <l ,, f aIt t? tÊr?rfr, + ;la. n /-,)t . ; , |í" ' ttrf í .)'4 rfr ; t ''ítV'-O [*, a"4 ,, I /v-.,..2y'r'14 >, "l i,. , la4' '-' 7'r'fÍ í ^.ra., / ê ./<tt, as l/ e-dÁ ,'a,4*j ., /-'i -j::. 7t7t/ r.,- *J, r, { í l,o h /L , r/ ,:,> l-/^r i i s, !-. 7-'It 'x-.,{ ê*, ' -, L !)'r'o rlt __jtrle /z7€ y'r t:. d,Lrr*n'h tJtl ( hJ,? ,l* te?+' tro Ot- t'., F-/c; f.,*-f- Jt t | , :- /, t !r^
 • 88. l'. ll t- lr* -.i n* ,r*, ,l tal h, ( r t l' .'n'. 'Jr-,rrr17 tl tt -a' it, ,.1- g ,+t t / -1:, vrl tt, ,t- b/ít : , ,l . "?:' :^-fit'''í t- ,t'iJ Cq "', .hl"tí í/ t r' S.-t,t ryh.t_t t- ^/ . ' - ) r -p1-'7t-' >"ffir r-1 ,6 N.á-.,; /frr*rfovtv * e *>*' r J- Ê,- r<t'.r /) t r' - ' n "'-) y'J"- ^tL''y r'; ' '--t*/'í J ,',,,' - - l. -----/ ,-frn/r4q fu -*,r/odr, t6l A, #bn ífl-*"/*++-, t6tr-,Jr' q_t-,f ll' ., ,. rt aDiale *,krtSJZ*^ j , t" 9**<offi,n ínikít,53Ë' , lrJ rL-;-;-) 1 :,--;k-.1--- í(l+;-h- #* -4,, Jt- l.ct a+s llt )
 • 89. l*rt ---'l/o,l )-;' ,J,:7,- n * , -'. :,-rr-I ,f,*1* 1letr*tfu. tr*1"áezol /À-L- í-t' nfr'àCí41L4 n€fu- {-, lL''F nla--gn Sf-.>-<)z>4 t- /JJ! t tXt'>,+?.T rrr+ ?L ,o ínt rtt J ttít77!-"vr. I . ,* |Ze:- k+l I' 'fráí7t lY*bo'ry: ,l-r'- i I f ) t' z, nJ á *1r Y/7 <',.7"7 'rl 1t: ++Jt+ afot-, >rtta --.Jrv ri íta-*f i, ln + rt t?í. t*í- 4-rt4)a J I -.J ryíd; t'fà /y,.1,, . --- i , tr- . t.1 'r '- í--' r---ír í-. L. .t-. -_; ,nQ-,-ni.r3 J, -:1, t , -. _.3 t* .. /, (-r !v )- .+ 7' iT 1 ')l ,. ?t it ta Or" ./'t =t '1V, ' rr I &J rnlJ.-,, .7i)^fr,;++ "':u L-r/*r'U' "/: ), í tJ ,rc ,rt' -e" /, t . /r ,' f ,-a a I ia, Q, ,,, Jn Hrn6t n/-*t-*.a' í1 t ín.-lt-' -to'y, .;- Ê- ,'o', Í lnoh , aoi ,{ r-,(í,-,7,,tíi^ : a ,l t- ": e'- í t ëf -.-Ar /,.l$/.f-./Li
 • 90. raI) ,c .nJ lz.ltf lQ r r z í4 -+ 'rr rr' 'f / '' - f:rnur-, ,,',/ 'l F /-"1*f, fí o/ryf 4r 7ch, ;tnrty/-S (4--trrr' l*,fttt /-* )"fr* , P tJ rt 3.4 'rttr,n +,H' .r 2>*t tv or.-;; n/-.t;rC -r,4'rrr-' tflrry,- t
 • 91. -6.-, I l.'t/ ;,><*- J t 't. l.'-.,:nu à ír*n-Ê? rÍ @u/rt. :. llrtonfrrrr Áhl- ,'t?t| lÍ+jrrf ,y' ,_ t.f ,-*>7 - .e n;" Q. i., t.,,^à u q.t, '--v- 'l -ll ' 't,ti 4a .-.-lr .é I .1 . ,..1.: ,tJ --1e ''rJz- Lt r-f - --'7u'rlt C74 "'- . '? ! - 't D _r-,rí? ;-t,t ftetr?zt )ní-nrr? Ê rcr,Cd,z - | '- l1-;Jv Fr? ! 4+71í-zrat/ -,-ÊL^i n^ 1V6h*t 2'! i: ,- ,! .. r;rtc^.>,-,r,t -7,.1 , tl *'l'--,!;J )"f,C-"*.;^éí,..4;ín;' --__.' ), ,.a- t*rÊ <*Á4 t,-rv ,/, l* ry,i,---áe ..tJo - ta*lt "& ,n-a,;C,*I;-) - , hf n|a/f,+*r 'fzt' ;+; tl. -J, t#è'; 1tr n-Êt-,nÁ- r 1l^ _ ' ^T" T-'nt,G í,*ra . ^'.+115,,í ry/"/?-. nJl.h**i1,ra v- , , tw lrr/r- 44 . r1"./,1í/7rn4ln_ r ry14]4"r,, É ,,1-^l /*, "*A;;A 1*f+, lfu,,t -,/*iX :T:#:n/ j tl ' - J-'a' .) . ':i-J .r/; ,rt-t- í,*f4 .4+ir?,* ,ít"jon,4 , 'j ll J.t. r ar?7, t4 )*--,4í--*r" *J í-".4.Y/í?^ -4- on-''"T- :'7;:'i / '? n u.,r-!n '*ztt #lht g1fi' rat .i f.tr*i,- H,r:tr+t?a , ff a '.9r+'t'14?rrn Ea 7rr, l,r7L+?ír4 .t qx í.-c$'rtS hffig,,--"- |--tL nl-*:.--J- ;;:-i--, t&a' I
 • 92. qq -;f; .il; í,vn,fr - nl-,, o€ nr,!*lr. (:62n' ,hr/nnn -í*J *'*Á -9;h *í t.' ,*lt-''; o'Ê f .?:l?//']' "Í/'n,Ctt ,'I -.-.{rur rfiaft+í, .a"'fu Y f *o(l.-, 7& -i--t; 7l2y-,'o pb+r n-r-..)' --;f.+. i,ou-^;:'4*/, I-' tlt - Jr' /r H,#a, .óht4atí? - / _'t S*tv rqL- ' ^. - "' J- . ..A ryH*t n'>>,?fu vh'-,'+$nrn Èil;r* }tu GJ.*fu.- GJ+a -)t a
 • 93. .&í*i^.n hlF7tin vtn1 ,,í,h r?/:"-.,C',,/.L -t:-:, f- 7hi',, ^"u c',,;t', - 'J;yoto nr /*í *t n 6 {, t .7t 4, 7" Y , -t<+/ re.*; .., ta r- C ,).-rr'rl-;rrn 'n'trnrnr,' P'vte?"1'/- n?-r'a;') r,.l" íor'i" ,,..'. | ^r .: .- fi--?2, -v2)D' 1lrlr, ,<,rt." /-íf .) ^ ,-tf) ) . . .f ,r|t -*í ,l ft-rf y:t ),,t- > z o7È . tf .! .. '', ,r'{.,. 11+ v?/<o íb;>>tt' d k,r-trrr4 f ..,- t t ae C t'.t lr. ,í;,-o ' '' ,-,-í ,) " ,, ? ; )rn.2c72r ,Flí. íF - r r>Ptt lrï -; u^niy ,-. rá, n | ,--/ : . /rAl/**O t-t /1t7-1, , f í> l- C ff fJ ,t t4,ffi o , , í, Ípl .t,' l"rry.li. (. I' r? ,-. i 'y ,- . {.o ,l{.0-,-4 .,-. - /, _iË c -l-tJ4'-",1. Í. .....-. a íi I'v,o '-u/ítta, r,,"flk L,*:'"iÉt i rrí---r árl 1 N",, e, it ./-ó*' .; ,r-'ki.+' - n'to t ",'taf ---'n eltrt>osjf trroi l|et -r-t, 12- i-i ,-' l" ,n--- v-/ ,| ,-,- tl ís;,)t, j : ' ,. .'tJl +Í I dÍ-*"1 ,"fá . a,1 , t t , ) 're+a .: -,nl'';r*iJl ! ..! , ,1 , . J 1))li Yr/,-t --+,ttzt :,, 'r/ - t.. - ,1o''hnrít, >roprDr. t pt.r*ott{ ,t r-C 'i + t?,/
 • 94. # ,rrt'--4^ ,aet .ra4È /Hr- Oflr.r;, tt/;; l'df fr ht:/- à,,* o-(r_ n --. t .r t t ,'- ' , ? furrrqn/f, t* Aàp, nrdro f | íp,-Ádtr.. ''r-r' 'tr-Lf',t íroí;íc"'' *'.,4 rt 3"Y'', h 'J ,f;f -'' 1:;)-i -,','|r ,u-t t). 4/-L;;,nt|.F)t4) ,,4 >tê >tf í*ttt ' st? ,,rnl- A>*v->t af/ijxry- -ro-h' 'jfaa ,22oa,tfrf, .%4*t,rZr ha rzlyl. pt'rtr -7,, 4. - o ) A 1-' t-t< ^'//*; ,--L,:, ,)._!a I .' ^r. Ordf *rnt -o ,,-! , rr*f níT-i .*--, ', - /) , -f -í-t- ' ( 4(tt,t1í_ d/,, (n@r | 'T'a r3t1. l)z._q,'jJ., ',u ,-.* , -r.r/.-'";;T.0 rr *l**-oln 'r-í-1 cil; ; tn*lt>,, )* .-f ,i * (.!r,*/ r,t.{í {*2,-Í-:, À,' "íy71 .t'-f;2't ;':--7 ,ftt:. BlL:-r'r."i +l*-4 t4n*4.-j. oíy'n u,orin)ot. I /./t-t", -ht*++tto ??rA yí orlh, ) ,!.1>v/rlt' c, ?r, ; >2ít t.' ,. k ra E ,.
 • 95. 7Ll ínl rl f, -í .:/ ,L ''rnï)* n-*. SrJ ,if,! -*i' al ,r"4r," o, t/u,il*,h;t.., t). trdn atmf, nO: c>?ríf,rtr ta-/fi ,.-r.! '/,,,.-L' /.q4':,':'*'-;;;;: - t,,i; J 't'" tt '- r-Y"-'i'' Cr,,,/rr "L-.tnryí- ení,r /o,;ir,.Llr-J t: /,_9;_, ;; j .--- ",_fi_. n l. , t-1-- -"' {t, .t , f) -r- - ^ : -4 :::.'i, t;t'" v l,} ':: :(, Pl Y: E_'' ïbn, th;-a tf |'n*.r,r,,,' 7y'.í3-; tr ,+,t7!.r-t7 , nfrlr.-rrl, ; ,-,4*lt€-j*- ,-,È,^.r--íí7 otA t;;*,'L€ *a,;*, .,A./-LÍr jr;, ïr" u,t &? i ,.-#,ift; rí ,Á *í t.dp.7i'.,í* ,n'h,q Rd.A- .",ht,e j, *..í,)-).r'q ri. *Jo'uJ y,**, ,,-.íh 1.a$-.;,ff .,r.'.-r.t--;;: & ".:.,-',.!r1 .4'í4'o ir,' i-,t;'' oá";í3.r- ,L:;.", N,,. ilL ( 4, *,-_ft,a If-4 à ,+nh;ot .. . -á,7;i,,, *, o-., ^,. ;Ay" litriyl"i:- !-',--*1 *,-n*.í-t *.+.tÁ ;iiï6b.;--;Y,:, ê" ; .{-}'or ,*-i, *,,:f .-ï3 ï/ J ' , --..es-. -. ,i. , . .
 • 96. o- -. '''-'t . t ^/, 1/ ,,>'DtW ,2' .l .,ní ""' Á..t ,:,-( lh -.*t. l.i^ .,..!'-'-+-:i Ar'r,' 1 *,,---+l,t t6a-fr,+7' i ,r,..roi$ a/ ,-D-r..-i 1t/ .u.*s,- -., , , .. n -' /f:i,.:,'' i'*;r'.-. ,;"h* t,-u ).ga ;//ëh; , ,n ! i*J,o ry. o,,i ín;it-,r' -i!,-,.]. lJ;f,.*. -44,- ,,*Í,-'-'I'nr-14 4)r,nr )r57 "tT /,- ->,,"" ;*;La,|í.tc+ íUJ -,l,ll J,i/7,- o,.-) >s''t"? {Orrpfinr+ /rr;, 7n ,H t .xJJ t! I Ir 1:;*' llr.-:'-4" t,rfr ía,, f)o ,/) 1r),---,' )/'tt t?rf. lt,1/,-/'r -tr (/r*; d4,'.,---l-.o/,ot ,1 ,z$'$a*t ,-à *l*! ln.,/a/ l-,ir;r n.kfri * ài à 'o,or-'*-tu.... í. C^n*-Vi; -t,'i-,- ra.)'r'"1/,11 t2- o:'"*1,a6hih;nt' or"oí;Qi'a1' d "e /rn{ 6nM -!t,-o n" o< x'i[ , ). J'l'- .t{t -', i- nhrt cr4 tltt+taz+t '4 brrrot4, *rt )n*' L 5 R-
 • 97. )rtf' l.'/*L .L L'*J,-J' l*o' J, ,* .A; D, 2, | -i ^<n r-f .i/ 2l t1 7+ .J /2,*,y !'o,' J,rJl V;t >>sttO r7>t t f--''*rt DzO rtsll P' .''r")-* ,rrOlt >. € n n, I rOva **lf ta. tíl-, : 'tr4"'Àtu, C,.i;, : (í)(TqÁlqi F,Z,,/L4; È4f' ,al t^ -/ 4++fo.fu n,'a?no,?-fh -//;*-) ï0. ) e arf* ,4cí/+*" J
 • 98. I I I
 • 99. /'' J6 'o íl .rOr- a _ ,u<l a 'r1., '>' 'í 4. t. i'í --: '' ,-,. . :- --*t +r-'r, ,u -? ' -!-o*-7 g.-1. rl a'- | *t-i -rJ r ->-- b -r __ 1l :' 'l ' J' ,l a 4o -rrrqíf -'' , t"aa +,-L H <-cl -tJ ;, Èra.íH y?íÊ) -' .J t . ,er ft+ffll21 /n4áTZí,+v4tffi, , í;tut ta -otrfr -<Wf hr*< MaU ) irL,i,,un(
 • 100. 'tl 'f í .1 -a t)t i .-t-- at-- {, /{4)à, |,tn)r*h'{'/6'frrtr**z d _ío{.- *{V, ,< *L? LË 44i,n7 ,:14,-"t,:-, l- t, t.-4 r f r fá;{r ^,,'-},..-- 5,./ ttez o-' '..f"r : _. 4d S ryz; ftrt-rtbawà, rf "#; ër-/'rn/rt Ja,r,r4 l,j""-;.**{ rÍ loí4,_1 f-/h;;È*);nJ,, , f,2'/rt'>; 4 Á -G,ir; -I',.rfr-).rr.íft /l*kt-f ,íf -, r,tC, ,/alr--Sttr - /Yt'l'l'r 1 .rf- +1t (
 • 101. ,/ )?' 4t rt{b*eÍ; n"J, 'r r74r ttl'' -f'' R '!'' J)ct t r 1 n)-J .r( '. ,/í.fq .b : .-fl .*r,-fu Yr/,f. -9 e t' t /t ta a*rlmr74, ;)atth fiÁ+J,, Êli r*hct* ofr.,. ,,,:,j,.,'íJ 1 'll l-, t -', ,F í,/rctíur, Jf le.*àn 4Lír,,,n :,)lA. *l | r' ^ - " Í ítird''4, t>on r.ahh f/ n- inr,,)1,ry,,7,1 .-!f ' /rr 0tr.ry' 'ro(r4r*f n//o eytt>12rrl'u ,J -. A)rt t " / ., / Ífr.-rh ,( ;7 p.!,rt<< /ní',,c íLq Agu.o r.-r4-ra t ll tl ) ,r- 't r ) /..1 |*r/e -rd, tt7., 'ín?mfu.+ .h'i-, rlbn i +trrr-n ,A'), J ) ' Jm r,Í2r,ti ,n) ttrA-lra??, - Lt -ío>t / J ^' 4 /v'-.- - ' Y-rq7' ,ttaï?,e/, >z4rr /trr?'-J,/tt): r* 'Jh+ ' *t ,;'í.; gt, / /-i4,yq ,ro),, _ 3 .'í e ' t. I rt t6 o í', --l ) r " I ..+r- - t íí ,' ' t 'l"h -rlb;8, 1êst Jl I t/ ct?-?,,;.7 .,r,a/-'_, ,rn ) . a ,) .,t . n- r/+ . )) r.;,_,',.-_r, í,i';r)),:: t ,',j t (t, J &itaf7', E q -)2,-*'v v6 J',t].í.:rfr,, ,/ ít,)/ t i - 1r.2, t<t ,J .rl ,- J to lt/lr>+/to yw/2 J 1r J I >t q., *zJ r--*+r' Y fn z-rhf ,, Ur- ^ ' - zrt' e| n7l'alt f >rr--t y t trt t--tr.t -4, / t- tr " 7, t-zlr -i Yr{+ ,/à rt--f t+-)-u.2r, -- ".- ' r v ylí aT., ,íua 7rn1 tr*+.)s>t C ), ./7to 'íH,/,,.> o;3' ;;Z'i, .jub*, ottlzl. y'r.o'- 1.t,o,.,;i i,!*,,t- p ,-,'ln tt v+ "í -**-n-à, att *.a; ''-'. '1 a .lt ,iar';r;::il;: ;,1*"; oí**- ,v/ il a, :.,1),*, ;",..-.,... 1{fr, t, 4 :n*/t+rtr ',oL.'ei+-tT,';,}+ '}o. r;-' ,r:--.i,_.. i:L_ !-*"a;É7 vr-j.rn'ht,4,21 fiiJ' ,, . ,- .,. . , . l fu,4 .2rí.H.. I/,',,, ?:-- ,.r/a;-Ft-.a ,- /r-rn-1nt.1.,ufittttí +,nhr; -!ó*) ^t!..-, -. , ,,*tví- ;4,t;* I ..-t -, . t ' ). /, ' '- f/ y't't ó; t+ltét rrr. l-t-f i - - 14 PlnVt'*a "o.rrthí f v/,' t/-Jr4tí re:, : í'U It t
 • 102. í'iíx-i "l-t, ^ir)p,.:& !.*/fi _o, ,b,=- ,* *9? t-t' )t;fitr J >-+tt Fl {r'+?rq ,'l.ar tur- il1fa *ta 2 í,*iyy72at ;,,+afu í; -/h/ 2'n7e/7t*zt t7' -'r' -- , -. I . /7-jd+ a p.tarr/'r /o/;e4 a4; tí ,Vf^' rt?t, , 1J t-sá' '4n j < t - -- /V' ,';*,ft,, tr fr'h; ,+>lafut-T'f lr e/,ht ' A Erln-,*V"i -rt'.r t+E?t >,a n- lqk '??rl r"tu't',frt .zt / íQ,ír , 11.;;,f 76t,' lo^lc+,r-t n/Z' ,1'oii,tn(oÍtu pn+r/- / /( ;L -., - -c--t 7J tat-7..;-- -r-Ia7-t7f7 yrq. /' M. rn-/r.rr/?M, . 41, tl lJ'. q? &'Lg'l'a, r;ríca+rn iI '-t 4 tLr "furï -M frrkf.r, ,t rr.;*A-f
 • 103. J '. J '1t faffirí+í í4 tu,d *a'.+?-h (^r r Dn-h r)' Snth?rFi f-1 a*rf , *12rr'- rOí*+-, 'í # h, in, A.;; whblt ,L;';,a. a/oh nt- J , J..'t ' t. uylf; , ,) f*ciaat-,' ,-y;, g;lr--fury. lrJ ,-f' J ^à A : Itr ;)'ry 1a++tafi ('r.i t4 ,nA *; /.r4r J .-7 , r^ 4 Á / n ' ., . -,/nl-***Vf j-t*-*tr ,#+y-r? fn'Jrf , q -/,4V á T-fu r*í:Í+ t;; a tl^J-l drl,rry : 1r à / ,-, t , tr '>ftlgt - . , ,v, ctct* .. i- . -1 A) ,nt tvtr*)/t*; Y ry A-.At Hry Z 'n>. *í; . -) -(-- r 't, et>trtrv ;, J4-
 • 105. 7; ,. ) ,rr; bi -ó1-$,v*.ïo ,-!4-e,tbra/ y-*,fu'o r*, ,+Í,/,/ ?+>a' _1,r1_- l)*-- ':2*{2t br-i-A ,-r-/,i*q ,i-/try )t- fuaa,|Jfr ,4fi +ir q,l J,re-, ir-d?6 t a.47?a 1Ê J:-l .t-t) l*lf7 7ír/ ffi. ry* /"-t-.r. É", 1'.4+;rry' r-/ f.
 • 106. | , 1' 4 - '' 7' -++?t t 4-Lá, +4 4, _d/*zo*+f*?+ . $A-rfV f/"t;;.;* i ê rr--t lr- í -' ''.í '', -' : h'éat *o-'"7 -jJ-'' r' JJ- **or.ar o,io:: ,;--.,a " ry A .-" l ) .c
 • 107. , / ., -- -t .Lt a )tl r '.<- lirr {-lr*t *.. / /1,.r'lFVr * 't? .." t 't'.,,. . h -tar - 7, ,4, l'à)le.jftq-;na@ / rxrfuf aW I .a-rn w, *V ..-d ^ t+t,4 a.4rt4 Ar? n+?f ,,7.: í*';- ' t -t - c + rí' ?'4 9+, / .-a i-_d 4{-z ,4. l" 'r Jtrt --l*, L .-...- ír lr:d-r' a {ra.+ í-o lr--,. rr-;r-'tt t r -t 7-*lJn ..^Jt7 t.,rr_í ,tfr
 • 108. A I 'êq,í..,L.i| J ,i;#*+,;í; ,1 " t --^. .. ) a ' - -z/T- 1^,4 1' "to ' ,a ,i.: ^ :,,_r ,n..7, /;;4>*f_,t_ n..i. n-. , . Tt 4r*'.Lfiá tY"o'L pl j'nr-,J,'-- 'à*-:-..;-:.1';. -*, & +hr r'.- .7+..*) .t . ./ ri*;.<*1tr-*_ t Jq Ë<t-..,-.,j.-.y' t s4 ; -' i:Í eocn-, ,otoc 14,3/;i;A, rroY ' "tj '-4'' ^ /.' >r+1+tfi trt T" _rr..- .&n 4) jr..-t^,t/ ?- 19v+12ía-ínr. / '--/tí :* ^ r tlf.t4t, WIW'a 1/T 4d-p..vnnn q,,At--
 • 109. C --++t lr /-, F ,,*+t=A 't*n , rtaf t;rt" > t ' ' J -s' ) ttz! í .4n (l ^Íao . ó- 1.1 , él j,. I -t', - h ^l .>í--'d' 7o o -'-1-, ,-t *;aÈ2'a, , h:.t . - >> ?rt '. 2 .r ^. ..^ ^ r '" 'n/ n' 7ffi7 .-tt d4Ot'4. 3fi+++. .' [ /-. s']/F ,W A I í, r; l . ,;- ár r4r77_ rírr7tA ,a .l -,-' t'4's)r'r.L.1 , ,"21 t 2. .Èr1 - o -l . ' t t-a''-l ./t't.n . - '-r ---- _r,' , . ,.-te, -t. Á t | , .a, ^..--* L'o ,4+- 1 i I I - nrf,1 1r -, I****r;o -í C|nfí.,'.t ---tt.,J t t'Ht4+-7t- > Q'/ | A eí > t>r-t7 .t-<: *Ff , r.c t Ft Vl rrVt c7t i ftfo ; t ?- -' ?'a ,t--, r. /t -fi1 .._f C _2.- + . ; '2- c-_+-.1- --. la ' ', f'l--' .í tr 7^o,,:- -l .r f > -.?1. ír -e 1 è->-, >^
 • 110. s '-ár+:,jln ?;'r-?r,rírrr*/ .. sr+>Í oJ .'___;,; ,à'à ; +'rnl l-4a-,1/_n e,. zLJ - fut 4a"4'+'í 'h'/'+ hn 1'.-- - )r, llnacn ) a aÍ ,"a'h4'rf Eàln-, L íh-- I -=v><7rv7 t -.?
 • 112. ,.i...-. .''D.. ^|--í* a-' ..,' lr,ír++??rfr a I J ,C.F,, Ft t Fr-t a q, ,a/ -.á . - r ----7é- tto,í-,, ; ++ry,^*-trl la *; %: . . ---' ílt / .-1 J , J | ' 7' *>>+++>++=o ír/;- + fJ J ,r. T q?--#r ry'ëít(4 4+,ry,7r/ ,- {. -í . 7-vr-a; ,lf) r-,, - .-J + 9, *+*;a . -'/ u -r 4?/ Y'J- +rkfu;,r+'{,+fr,
 • 113. {- h,2 ,rep*a f+r.t 1'otr) r*j ,uO frlext dW.? t M#tlzn ) /--n* et*r- '* -4Jo=,r,*g&io, t/.h,n-/rA .: r .J Fr. .í -/ W r,r^.,1i+ 4)m21'!, ,q,ËT ):.h ëa _o_4 b ., ' ,f 7H v/l; /t a. t .^ J . + ' J .-;'t;:if'b/:i'"1| .r i ^., ; I : ./,-- a.: lr ')-í. r ':f t- -. ).JJ /-or4h At*rfu í-4n4ríJ. /+ d/#à ta TonH-'?A;ry /J '. !- 1r, ., ?-r
 • 114. ryd*' ^-: 7i '' , ,, * - (e+ <D, É-.-t-., I I a t I , / J a I -lI,n ,t f,l I ll ( v "l t ,r í, r (,
 • 115. FT ,C>*+' 'rt I -al*í'**tb "tt^ éJ 1>t4t >t p ^rc >2> t c*l FG++4 - t) da4.4 tl +- >-tf - ((l ) - /tJallnt, t tt <:2f 1 -^al-*<r4 I 7 ^ f4 -a .-',C;r,, 7-;6]1,
 • 116. . I t-r'*4t'1 b-c.-+ a!í r.-f .. ,-L--. . -r.T nt_ -z fr',o,-aá,t'"|í,7:'., -o? 'r ,a Ii > *': ct>'+]s '; -:';^ ,2 Í.r, ... ;'.:' '-::"! :.:;14 à*ha,-,,,n , ií.?.,!:t? -e-r:/ f / ,J n -.,- a ,:.@nP,, nlÍtv-:'+í 4- 4-h)n ,_-rJJ e,+,+z!-i ie í", . 1.w t;-ra.iry, aJ *' E '-,i(n' 1^ ia- -e-+r.+*l1 / -ri.' l;'. l ; -t *"d.4 t'-;' hr':_r4 ti I hL*; 4.. zc 1,./ t nxh,r*-Jr, rl oítr-,àr.,- ',!fri; *?.',r, n+ 'F-' '-" JtbÊ,h't'. ^ ' -, ll)2rt ,-t*, t ,+]'cl2aaa '--^'--:4r1f,tt2'*+7 *|>7, a. f h n rl e-_ríriJa t;;rirr, rDl (êr: -*-: e-'67à o.'et, i
 • 117. aa ,rrq íc>4. í t ha.ryafaffi' l-l-ton ,vt|-, Q r*q . te 7-1ry1t -/ J *? ot)Zt71t' 'r.rí1 ' n J. ts,ffifr ,'fttoí,2/trrtí+r", .à22, ^,rn;'.77,'YFo|,? .FÍ-747' -az ihrl-, .zcal 1a'.'ti Hn, ^ I ."a ^^J 9w/44#r2t I t l2 t- 1O, I -o -ê ,]h?'-r, tY*+ Q/-w= -- , -j '-J -- ;i'-'r' ---2^ _T* e'4 *tffi rth| - i<' v rACt;ríH. t1r2 d.etz z,t
 • 118. í t --l* ' fa /-t' i O.!ta .J/./-v .a
 • 119. 3; (6 --{ a 7t o ./ LQ- ch ?ry'++--' a -Êtf Cu++1-,- .l "'Ta o' 4 '.2+tt .- r+?r7 j -raà ^+) i')r.-; / ,**< q .7-A./ qt 4 / - >->-t- ,- .. n-i_ , ryi,:L ft--+' +rr->F 71 - 1,1 r, ':r :' >-) -E-' >>ra ,^J.', -ttí - ttf -' u, +;v 1la1_ | "*r- rr-r 4+ T t-r'ít,+Woh.+; A, í' 2('--41y,-tr-; fr..-. 44 ,a' -4--- í íYí#r | ''l.tít - r, F.t?- 4L1- ní . tt^ /ttJ tD aay-1,>++z>*q *r 14h '--fír1r2*n,1 :,,r+-i-*/- rr,?, ;;,. .) | . l.14a d.q+ 1'- Ltn/*, 44a/eí* at ,í**ii;* ,+-J-7t-7A 1/-1aara7+. )t 1 . ,9t) t I b' t/,* aflc.la-ry ><]1 ,4r +tí . J t fr.--at+ r'2 p a ír-/tq4-rr, rr-ioYlL>rt J ;tof I a =rJ Q-*- í- , t t+]Q .-r. It ' ) 1 *'. lf l-! ,+| a .4y ,-!,:1n, t (t 1L; T 7*>+*t24. .^a. .. f'fr*+, - 1- ,- ) t rtE,->t>t)À t-') o-r - - t. /* t't.l ,' ,11 >*- r- f *(*1+, í*;H ',/ f* l+t,ftf t 4l-.+t |:*ímf . t/*n ,j, *rí ??, _af, , 1 /; t "Oï+ m t+p, -<-b,! j+t>'ry' ?ít., .,4 r, 1F t - 1J1<7q-fu P+tfry-<.4-- ^:). ,? '-- *, a a-ll1 i ..,. : --<''t-+i'-*-zt + -11 ctiq I .i):- írh- '-.r --lh ;a t D tr-{ r':
 • 120. -)F f ,* ' Ë-zr '.t' p tt --Z-1fl?aft>q ,4 );t3r-- Lr -{*? p74r -i -r^- 2 ''l I ' J J A (1- *-n -*74í 4'rj.e ,)*t*.rna >t-&.2- r f ++ f-+ 'i'774 ; q . -/) ' J , - ' 46r**, )-rt fi:, n-l .. -/ - ) .Jvrfi_ a.! ...-_V,'+ar qr; j.r.-.4; ;---z f -r J ., r .h-h* ' Al'ó*e+r+t ' "',* q.-J-'Á^ I .. J!.rrJ! Zl'rffi1n 3 la - )' 1--k-,t li I v s. *+rHe*>l Tv t-_.n%r4r, q ,-"4ír; {* v+ c ; -;r.1Í; nr*_ lrttal rx 4 ,L*íí "Or,-t f,,;*n..pr,_:7;' / c/-r'77 f' ,] J -l
 • 121. L4'*;4tt ,! - ,+-+4 ',ft"r;jaa Rï , +$$qt;Í.17,t. ,,. . !-rr t--.]':aí-' . { (t )S q4/ d4 ;1,r*r. ,! 4r1,. t- -1/ v :'6tn,1 ) I!-o'-J)f ,l-í t* t+íi F; / ;2-,, -t"4r i*+z/r L#.Cr-- ,- p, -|n-r.a--1 ft, >-, oíJ .J t*qí .*t n , ^ ,r. , ,, .-1 V f ' -7-u trr 7',4 blofr cttí*frvrt F.n 1/- -t -ê .'.a-l-.- --: a1'1ryr , !,^.cf-t áí; ,li1n * -t .n -t /t )' Á
 • 122. 'ta.:' '. fi lr ^ ' +'11 .H 0r.4 *t*t v/x+rt i *>'>7 1t ,-. j-'', -ffi. rf )r ,1 e+2. bfi4r-ry ' ? - ''í .cf ..--tt s- | 4' ' ,rr lrry _0 rví4* u1 fi ,n .'o .4 o r írr/ >-1,. --) fr,+a+- t4i/. , _! ft ry t!rrt-tn à r,/ )e1n-+q ffi>zt y'r,t ,4 jttrzfu,r,,7 ---/ 474/, fu+.; ,,), -^ 2l t ^ r r -l' Vtm rid,l ,{ Sc"t á -9 tnzi,n: ,ur, - - )4 '} J -r_Jr";v_J : -Zt errrT1 /' -"Í, J /
 • 123. - I SZ tlI a t .1.^ 7*f '.' : f, .1 t/ )al.-.Í.1n., fi' t Qrrí+, d ,*>e ', a - ,-'?a 7 '. ? t'' /. *r4 -' -.'-.-b,- ' r'- . -l-/: ,. >i-t ,, 4't tt, l,
 • 124. - <a-
 • 125. Iot*'Vífi't *r_ tr*íto7v11 j c7 lilrlfllcl Fgt*Loi eor,frcí", d ' tt*iorir Qtaodrt A'tnstbvs ApxtLí nilo. ËT IVNTO. l#)Mx!j h fi : ry ! t /,1fni1 Ji,iÉ4aê e '"ft a/, / i"'/oí? a"t1r'lifr- tazt -t- Tt 're4 -tl q.l
 • 126. Atnstyvs ApxtLt lrAto. ET IVNTO. a- - cr n ( / ,r. itc-it '18 **í/'t.t'pin.r okïá..'n tzcan$ J--4r."---'. 1 .J ?fZIr.j-. 7 -- - í?n 't&-L c t-t r). I À l- '.àn tá/r^
 • 127. r', :ffi;:Tr::.;nYi::í#:Ídffi rwr f,.----r- rt l; íliffi nrtíq .orrà,tnhofu-ln '?i f -.?-ctlfi1 lÍtt-íàtss tttca trtÍ! ctst thlu4jttl ='-i,- 'rt-- Ctoll-àr.rÊ!*- P..-J Itrltu}í tttca Ít .ltctt r- attlqtthA J à- ctn Qanítàn .da Pr "1'c a t)a t7. ! /t;.6i*t12a'//..t&tp*rrcn'Uli -.. ;- - ,- i.t _? c1ry1par :.*.t í*r/?hry:: et eq í!. b g;;,.*:**z i4* í;r;iA;L.-*,;:í2t 2^"7i,íí.ffi t t4 J.-aaat T J.'-- ' / t t- a'*Jw'-', l--I C , t rlL^r>rí Jíro ^r/nturtt,t ti.fr/t /t totlltfl .t) cá<ra.(.a -l Italíóo cí", .> G r rA c 'l ,rt at?trtl)^ t ttt'híilo ( o,6 rz. et /lzJ..n-ctfr ?.. ' iJV i air;refata-- €./eÁ&
 • 128. -.:7-.., -..v-73.rttt'rra' t3<41 5 o.( 2DC letarny'*Ori |:'::Jà :::'|,í:i' 'v'; í":t;;;'<,,'y'(c-'À,t;,_t Ti KíjA' rr4.í>ryT". c o,),z rL|J-; ríi ;n aa à/ ca L!áhna tLllc' ./o | ,2 ; , -J---,'at'r "q*4 c7flvr 1oro.f t*f /?ufr rut e* eq í* N.rrr.. ,rr"/,. ffiEzi;*:_ _zJ 24, G.r<d t:
 • 130. noz,"'''' --' ?z r. ) ,ra.r' nlii ' cirzba ?!rjrr.. 4La , & no,'/- Í{r;i à_ b^,).,^.1 - -tt://- .-:/. wlAnffi:ffi,H:iffi:tr:; r;_ -ë f ryAU4 &orzrftTt>í. clat& . . .-c Cqt4/ta COetUStt -rr0t&rrt ía,t r / :S*;:,:*,N? à) /c. *a_ 1 nc t, #j h_ _---t'í,16t3 *:/íLtt;rJ'-;'ra,tt/o cone** )á 'cc^bhdlr. rcm c;n-afintt; r_r*Ítn: i-:ttTf;_frt1phu+ ztàá , . _, ^ -t - 7t t -, i --JC4' ,J 6;L6orbl *rfb tetbcn ta ó;lcf,n rrdiri áícn- s ,Eí*^Lrlr;* !r'LP'u'tr-r .-l rr.L ,/u t1 2.' {. 1--- VlJe-YJ '
 • 133. t ,ub
 • 135. - fí|bi. of,g n o rt ai é,,ï /.., nía7, i.t c::;ry'-i:.&r7'& /. "' 1''u' a --.u;iZi/qtryn'' 4otl J t -'--f-r1svry- 7741a','c':?, netJ 22- . a ta ptrtr,,,h:H #;r,ti2' r'T.'Hi* 1*:tq i'4 A a ry:Hf-'1V.4..áJ.í;-Á7",í4',.;;;;7;;:::*-#;,';tTn-;m Êkln*aat Êíj t r .- p.2iJ t'- t, tO .rc.rc a*4, /.'/ .1 3'1!Fí"''{-' ' 4z "..,'r;!. il* ' rrr ' UA '-'-,,trntr ei. g^
 • 136. l. 1 I -..-.__^ 2 Cq -. ,lth ,rt íFtcrc-ut, ->tSA4**n dC* ,ttAtzí CáZE; 1' .- .----' í "xio á*tba E; tn c *. f-Ío % DdtZtkry, - -l ft áh?t; J.EIT'- f.hl nttto4atlcnJJ*ccTlysirae),e1;;;c4]*Uqz,€Ía n s lfludl 4F.2L -ffi -E c--- - re'i!' * iafu W.fur-erti'rb. it&',J t-J aytrtuë'ffi '.4. ! e ' .'.í r
 • 139. D. "'tt4t'' tzh .t .c.a .7<o fl.. fr<4L 4)ri^ ,.i4-f /.-' . .. -r'-:-f'tZZ(. ar4 t_, a r,ox.rt .n àtl_ - .t ' ,' t' ''-r.1''rlt àevt ,cntt .A/a : á-.2>atra. b1d (^a7ttz4 bt ;./nnàJa'&t+ J -J -t ,2A..4't1o cJl .aa. .a) .L.1 .ct t rJannu .k^cttjtl_ ;r. /rt?c.!4. t ./ - <-J -"-P' t4 t.L* talt zc ro a/n' 4nin rtí- lzi'êpází'êë "flpy qtrrta :*-{.,?/tu, .t fcotu2,f*1t€u /Aih ;;r/ ,ítclo, rílpe r*c * ----11r,6 ïtr ï"*n qut s;i,á/,u* Á.;., I 4 á, . . ; .;-Yí4.;zto--e
 • 141. rc iti .. Ê1tnai,:.tur2arí'tp-t- 4 C)t .J a i le {y !,/Z n i/,á, Jr:J "f 1* 1*.r"{/,- * (eltltsit Ba- ft"i-'E LoatÍ. n 4 Klar.rza,a tfratfrur fuít7t, '/ e{ tc ,ry !,/7 7Í' :, !'1 l:3_ " : {j: 4.7, 7Í^.ï? #- ^^ C r 2t' *rcA"rt otzn'ps fiáe o'J.r- aay'a* a.. jz-ntr? -rnlà|trt7 ./" í"-rr.tárLz 1:r'rrC6ffoi'ffi;re4rl+4.áJ,ni ;ffiQ&:F. fua,frI a - - (a llea - ,ffi.fEf.tf_:.,. lti?zJr tafic. tr>*cnà_ 4, -rt;.4 t4!ián* o;L{r^DtzL z 'ítrf*t#a
 • 142. r'r-ttaa atzrr4'74lT t '.,rí *íiÁir*1*!-;';: Jsy,n17à/*ià iry.:* 1 TtZs ia;àtts tft za &cê,- tn n,i, 2-< - D.t -. 4ZtE *j ./e_ -a--'J*., -r' ,T mZwstel ora Vduatn; izn &rcAr* 6' Áq tu o- fi 4*';í/,tt;m; Tizït?' -oá,- U. 3J* 4a'tn', _-s_tl4 t- 4OS,V}U, . c- . - e 'Jkíar>az 7 .ï 6 rry . 4,2*/; a;-;#f:."4& -' - 1f tu . A-. n qfr4 ifmt*e "-f{.'^ A.Lun14.&CZ:aA*tr, t*rb-h.iAn ía -.:J- ':7<b'i , J r'- I Otq alcs "í Afi*É í30J tto jt-.t J--- -l- - 'á2,;rÍn fun24' - -'-,lraa> :: --L-/uy' /-cf.^.-- -( P4l'ir 'rto'rfrítr/q á, tt-1t __, - - at a íi;/ua 1o tnt íZS ?et tt42 cnhtl . --f- - t - <Ê{r ítI ,rt ,' 2'-^ ^.^ t . --' Et nd.án 4ít-áárrr, lj ,rÍr; 4,' t-'Ar/4'ría ,í)ï'
 • 144. I ,raY n4- :Wt.íí 9ns7p6 e ry6n_rv/+fi; -Icr+tgt- /ti*,n-t n2è' r e -'tzg6,.tflané,.t{fu'*,lr*--.iff :tí-Jq -1',ma<''ffi I 5z' !'"
 • 146. u Ao . trscv:trTiQc)Xrn-fLíít' fu r? cótlrí;-. .:-:. '-'^C-4" - c 'rrrurrJ.n4 íi, ro/ticctbtt& _fa ,rrr,J) . . I . - ,ftn lury- 2.e . iU ; ï,fu/í ; íL- H;4à.ï:" Á2:::# i:; rta a io. tA iil'&n- t'jtiè-á/it lzts n^1-' 7 ftrlr/'r fr,.-r-O ê ,' - 1truL*.9*'c, 'lrnfin rl+á'mt tr^rc nh| afrt-trtt, ha -t rt ' - -f".e J ..,4Íf tfo* 4n'
 • 147. 7'../ t ",t - "r t.j .-l t-'-^;ti,<fFíi/FA*../LE''IJ& 4aPlto í -n- --, .-l:t^-'--- ? . - ,ót 4otaUo utt rqF.tr. q, H tU. .fta u.tírrt t/fc ar*ínZ.s . (uifi "lM i:i'Í.b eitta{o Fn r LtÁ;;t tot 7' ""' )rl'Ít í*ctr; at*:, Éz ít ttz.ërn. Hnici t"ticttg .G lo&a.n lcantiroe'1Ep *-ffi'J#ryry ,tec,..Zí.:i 8m ."4a.& 4i ïffiffi,-6titi;%-t^ J
 • 148. ii rt j1 11 2a2, d-l--! - . t tc.l;tfr J t ----'- :tr) 'i!yni n2 .kÀe li-/ e 1g t^ WfríiJi u4cjïna".*íi.Tjr._ _,,, '*Mffi - L'í,!,r, 1 ii_; (y'r;..---j ^': ^ L3_-:.í/ong tt zt77 n a/àt rn&+ /*; K v+ I LV;raa**ai"L;;-fua r4/ràppran-. -_.__ ..r2. t .4;1rt.i í1. l 'r 7Y=-loo-'%.?IM bra r-.aà á LJê,Zr 'ítn-, b;z.Én *ittit Tíh* n;l;;ircl3--rt t-:::P1Lln<Lnco iff'.' Yï rTr, ma; 4fu4.;.agg4 á-í:'# f'-1.1t*"4& híí,.th,. ,ttfirb;/r" fiy: t-2/2Lh . - gd &J,;;:i T' ", 6ffirm í'!ffi. *a-' p,a;r'F,e Dcd'; -. F- r--a7..af=. . r ? qt a,;fa. c ala JQl4n - .,. dl cttL
 • 149. ï1'.t 1' 1il a' .f.&/s* o'=,;';n,ï':i z/í7'à *r.h;;"ïrr;,h";;,,src zrK ro(Jt gttt1_1@tín ' ? 1"'! :'f"?71 o n fi-ft.t rl on rí, ; -à f6+ d rr*r/t e;"';r.l * t;-H ;n . y' nc--! 'tt J ..- -.: ./ .[tzz* atrft-. apTr]t'n ttn;ríYffi;"rL.^ liL'aq /eo. alr*ràln . y' n.--! ' i<.<t;h J. t/h+.';hr 11t'ittt -ru/la-, ,l/tEr.t* ctt *rnh;í; 4.1,,a- ,t '-' '7'%:t álrit:-'ciaruê{ír /!.:tií, ticr-tn{ cr, . . ',,à. ..- Sn*á ,fu.M
 • 150. t1'.lI ó- t<aF4tlt q{j t sttu ' u4. 'btat4a* ,iir t dniá; t45,,* ,Jtn í <.<tfu dt lttCrtt thaHtI zt:za/&Cr<,q 4'L"rnl- n-2í,- 7rf -- -v'qa ,aoê4ïcfraa lucíttí.lfl a'rr/--t-"- -:-I t, 1 lÊ- l.r. ,,: . aqauLa C/J.Jn tEFffi 4re -y14-fur, ./ &r*7;,? ' . -)e. aJ- t;al- .;.6 /rf-r ïrri íáb.i?. t a npfucnhtán t-c ffi#, ffi44.n.e/o!*i. àT;r:! 3. --< l
 • 151. nutftn cotaslott tt.s,ï4 /2/a/t rt q"2?#'{rytl.r+J4 H ,). .I. lt/.'ir e^ aà.c Êí4, | ÊÍt íaií tLh I . 'c:.- P ,a+ ê. 'c:.- i-'. 'í+ rclpxnl (tr't CeJàtutlt4:é tr nift'1à ,ir*íL cáf.4onocVTnnnipafft'- i.t^/t ., t .c uA ,/. trí/.HL' /, ort in 'áÊtafr -rrtZ, cb//c4 C cÍ ícJeur* ttt<À'n- coninbtÉi*7* -/ ft+ílorn'*ár.Erq e' -';eiïiíítt cen t fu*t;tl,&m:J4tr lctst<W..- 3 nírb-LlrÊ,tt-,- il. JL 4'6';- í./qlrlertd *tu'"b conn t í il'a uafid* c/lc : tQ fu à- t$aánj fi'e' ) qV :;: ;1ï:íl /ií[oHÍct 4t atnin tálfui* eo4á, t* 1!4 "1/rc.ffê- 4 t '1" ' fu. í',,* L'Ji' kr;rJb'r-arr.íJrá1.^'/j
 • 152. 'zror, '!;-'-*' 1:íft,"u ft ;t; ----'-----J- .ta L crrieo fu, z q í ._ t:H'rlr;tít,l{frrí4ntc o tJbe co>rUfq ..cir*r& q+.4:**á14 fiaro' /, t t"ffitta 4í/. t/. r-- /1 oprin'áÊraft -'r4 & tír[tt rt*;x {+ "t . dc,kr<,nzoml<oj a. ítL6 tusTm-r&ó1'1r.n hífatltza/á*t z".rt*.lti conraQ- 4t biÍbila eil -- '- r- a14rr/t' I )ó ryá.r' la .Ía72tu c1, a aa6.;-áEttí ï,ï i* !;ï*:,,t, e . dr tilt d2r3 tt;n) Xt.ff*rilíIrt.J ur,ï{ ; ;ffi ,FJt 4 - ,"y'4 ,-É-.
 • 153. I" i ' "%;3'f7 /.;tE.1L -,!. . .i Jinoa;áí?3aa.t *34. -r. ? .' , -r'^ '- flFfTïí4 tís t rïl'á.te*r' /.n#.t1n4á."Urh - t' +cnraás /irz t4fr nt nifrltt. ,lry L,bi anááho*/r.tL,-E.-F.-zzv .r.s, 7pr7Z erqlAJ íU atClltn OOí/r/bth. '€. L,&tfl, tt'rffitn: 'irrtbt cr* erfi *íÊfiËina2ét--{au/id;díio'nná"&.*Jzn erypor.Al fiflrr 13, t:tf pK*dl ftd'*n Anhirrcn1tá.
 • 154. /. Í/Í*1... 4. u'rt c//e- '"Gitc)a T,CryU , G cti>tlonr_f n, t<_e- ot;ttttl ' -a- P' tleru cxe fr2e, /.Íf/Jrcatr' cbtlortt 'utst /** -./rn. -i Êf"r, ;'J '+'n*rto : cetzt or*ryti itnco- ctgÊn1Ézcaia_ J/^ 'ídtL/.t atTc c.Zrrz, aet t,r+:rt* t/rrrug1rt4*. .rla tfl1na,otnàfr 'tr#nUifuffi Èl fi;bter - .--- L: EË;ffiZZffiTf 73r:-Fb:e-24,.O- - ' í ic>tiJu /, .) - avlr.tt4. "r orrttntn. ,.4tncin-4r^ -nrc lttc*u,JtrrclarrlL Ur4D aéíln utí.iffiZ-. -t/--.-o-_ ;- ':- /r-rwr{ c' - csÉE an t ttn rynry 1fr*&a_rttax fL
 • 155. CH z-C - o/tca- ,'n íL.ril Ctfzn /, cO ,fu/',i.*72/i1i^;J*i 7í'
 • 156. o/r, ^ c'o lI.,í/r"S#,,:;L':^Jry zC - a n fo/íwr rLrfnr'rrh .,ftêt /l.tm {*nz-Á n rfl. ":|"fr/ tu n ^ ;ord' A[^n|rcr^tt t$qutV trin antpnbn (',rtlnláo--, lo 4a.rrta' 4?,tryf" , ,, '*dí .ír.,-"ií) ; (á/ rí4 q t i', -'- ;:l-rln'l/,-rn*L1'rjQ|àr,<*h-1rn 4nP-altb, ,a- r . a Ut ut4 .lnt*. ttni qnb t*,k rlfltotun-, p o lhàn nep o"F'a:Aa fine-
 • 157. ,'L rt- h á't'b * r . (n 9 .t'Ut ;'a'*í;6724n,- ír<.agfuTtfi+r'. ctr,tnn;Qr.-Jo.' t'Dtffi&ta.. é a *rï/tfn a.1;' . -t ,i.3 ) -tch.tàn ,lJDant nu<ar-f>sro*rugrer&r l, tO- .F ;4," -Jl;td?É,..o ,, , "frn 't'rt.JÊa:/CU
 • 158. T'.Jr- TT [bhrt-?u,at! "- xa)ri sttxz lf 'Tt I l.rí. L4t.ttt . i* txtr.n)21@4r. fír*r c;às.r t3t corÍa-i ' f . --*?f7t ./V . q. CU atfr-6 trntt* fctrcrcáAns ír$rj 4r;; orffi- 4t;h.!i4 cS.-ea+ *coáni'x.'tt' ' ,-s (oràlnrltl rtttt' fufa.4t77asái.t"glr,u b't' .. _4ílA4ír 2/í{;*rbn t Li.*.#- s;; -t:ár;/cá,olt. .-' - ''. {il' .fo- tr2-zat- * ryarrq-s F c .-Gia-+/.tD. a -fiaiffi:'t:tft -,tffi7,ttrfizcu qf t*t(- - ffi ;.;rÊ tníbHb -Jl;t,ËlËr,t. ,=.rË
 • 159. ) , ) ./ ;r.L'ttL pltrín . -.7 L. 1-4 r, -4.tltotzr tr--;jpasita.,.tr í=l .:,, .,, _- ,J t rry. HÁ j:f,+"'u" ,- .t C - a a- G t. ^ f I.ttrr* ttt .zQreÀ- 72- | . :1 i eÍglcianfu tTocZ|'un -.rtrÍryfrínÍ-=. Hi;a? nrlrt '-i4 cl Wfffifu sd;4;'n'atf Qtel,: l6t'7o : ,t ^ 4aeb. t. A:::-ff';g:z, - Lie ut ftix FtZ ;tZ "r: I ts"ttit, h; + íc'106 lbni.- o /tàaá c.&6^ e4 ï* ' i &un'ini1nrdlo ;4à-* /.1'Ídà rcfu.*-' ii{rta ít /, /c;'.- Q#, 1 Líu L-a; tàn2nti t tàt
 • 160. ._ ..2t..7í n A 4tetzt. 7*í/rt-,,, tij- ' tttta ,rr IU.tat A Uter<r. iz ,ritára ,!" ,nnJ?y ,UZI9 ,'-z #:mz;e 4fl OaSU Á lnírá, wfi+í*c*U, l&h*ttà*tct16t_elrt rbfrgfufiíe{tL t _c-r i. /-* . Êi a?.Ït--'ta M*;1,*rtor; Wíí & :saÁ;;ehl'n4á a' 'i:Í; ': Ji.ryx.bt n*hr* .ottá,w//', + . aD J tcttprrnttJ nnoGt 9t.^ rc raf.h. 1frt*tup.&í-
 • 161. ... tr '- Z-t-í- -JZ -f ,z t. , - thfrt eÍÉ.&6Íot&L/Lt/ats /.rnn- t fía,ià^ l:oi^ ,ogfr- .íufdtíaíkpt t-t .fëtíah,sté< ,* "Tlí. r1 ..ffi, 4t-/itrnanl/i;.n ry?U;b; à,Arr ^.-'- J ---- t- - n ttu,t.fra<4 A*."tr-ír, f '--- a tr - t-. -a - e a' aa- t. c 'a- 'ott#etf t' tk#ft:?nq4 -J--Á 7o- cllta e Uena - /c - -^^) a ttnahí.'/ ---rle7gí o1c, Lot. a-
 • 162. en f íarii.- *-"tËt'' j cnnt/cn|-1i2 cnPt/rn!- ZnC/--*:*, Jzvzrrle":? lfoereznn a v' iíïí7* ,áiZ/b"r.n*? otíI'..-f{-t&r, ,4; A . sttàri íJ, .. (-t-tcz -:ft/3 4,eá, í-'n /l t{a/*gOt ra. .fth* /'; íÉtt1,.,n Já-. ffit a utbtfá áarut, #"tr.c@trr,iálrfr* arl oáti ii-xttu-e7ilfr cfu* fin.ixZt êtt,a,l ltid&t-;rtt.,q. &tla; qr+arn JÉá),
 • 163. Ê;L c o;- 7 r-Í' 77.-ff-"7:7_ *;ar- < *tFJ*ltn nàtz 1. íl4l* 3t q -,.-- t ArJ- r 4, 3t3L .t "T9iíaÁ ;otJt6q44 gr- ).gt*rtíb P.*gír4-^,1 o- trF-ft.Áí--L coptntuT tu c* c*{aaa1a 1!m *;{í- .t c'r?j ,tbrc *ch..-?icalbfu-'W W, ;gnr.í, .Lí!rr*Z.n * c,* ?JFntq: +. C. ó*) 2ft7a; -Z&, -el a 1e3:a/: o ftisr íe*
 • 164. a- tl.ít.zi , -lvofÍcbnà _fe;Iry?tftn :. 9 ;rnr*,az,rfgtQrê-4,tufut tgt. c ",*r.'b-.r/n/lW{&,;: fr #.í,f.%í##rW*: c ",-/;,";- g4' :H*ffiztt :o;kY:#:i G'ï t ' z-- -f *. t4rc,tít+<tSt.1,If. t.tt gryr-r.1ïÍ2 . .Aí<, -'.--t- I .t W' ffiffi,ry rl _icrE Wt
 • 165. c3* Ctb/U tnirít,rráEtni , i.o-blu.yru i 'r ïí;íïí;t{;Pa'-794,4':.?1:' /.t@l/an + - 3 F4n;o /l-. )kcJ H^ 5",;,1+/:^!7t 'àrfrn" tl Ët"áVr'r] ,ri;tiJ .€lopti,Ftr ,cftfo? 4l ËuáU',] r'Íi. til t,'hnËfi/í;- Ft{. -. 4, eÉ4 ,iá lh.nu,- _h. íf, TF2o,'.fraà /c"6áíne- rnÉá ry'.*ata ;tf'é*Á1777,a :' ..7ry:'n t'ffi'zitu4à, Fi ': lirut& f'184-n''4 t*taAiZf lffia/eláaL, zt 1 '""'-' cSfut - (thÉar a ïr a
 • 166. .l 'l '.t ' 1.. a - .-'-- . r-.1' _ a.
 • 167. )- r,:. í& :. '-. .r' |r+ I I 5 í0 'ííyrn!:t't'/i r.t -4ltl- :o, KrJlg* , tto:arut t- /---_^rz-_ -;%,à;7*,ir,,1.,!, --t Ita(qeJ. ? ft'í
 • 168. n','D *Z':Z/:ffi1 4 Qu n1&rj.4/4,-- ^*; fi- -^ I I cmtzlftrcírz)oá, í4caaq C1!re4-runt Íht -'*ry #, t 4Íu*_i4 F-, .7.,o'-'.h tt ffi, 1Êre/',ár-l _ 4ara' 9.o.", "rfr^ ,".a[3'. Q14g7f ,q tnt 1-<a*e;;/i iiá 227í.íJ*A, - - o,, ?t1 íreryvfilíI ,I (trAl -'qtt 4C t;tt1lg '2n.É b eJ tqftntu
 • 170. ,'.1--t.' JÁ:ra &<ryÊÍa l.r-fri -'f. rpfr,i Jfurerv uJPar_,le 4,/t/4í4-aq t*yl. "V::'4'td,'.ía- -.r.-.! , tl'.i iál .y1Êrztttnr*1ba-lpetbQfso, Ë -,1^--i!-7-- et-.+< gfuutitulbo.ar 142 3. ét---'^',iabiA_futJc, y,?y_qh{cfrfdtooià})- tt<- J_---v._a4ltj4o: -.3) :., n tflt:'-- z- ffi? --- q<Grla.e A.ed iL--,a /e e -;'qÁ,!vxrure. :-,--- 1Q. ,iiitaJí: - +í:#oÍcd* ';- í'3í: JQ.D-á C*rfi c-ítt 4hra
 • 171. 4arc.nGÊÍt4, - ,s, Itcr, /rá? fa gtarltz * I{or-anr c-Ee4f:r&rffii, 2:lf tu '"rhl:;: . wa. Vagtl 'Jl ,,. / .t/, ,y -t á1.óczL,tcTí*cx. tJ zC 2 eD-2- ainqfrtry%tl**-ï3, ffifi'1Vffi7ffi"2',. ;=J-- --r'. j "fiê'nriJïí-rfiwal7in a*n:*ltry-tP- i.+í/rUà# taá fr T_ %:rt? ínfrta 4a,fr dL* r.
 • 172. -ft4ttrr //Ctllr'- ctlh -innint P,Ji.q ru- toa 9tVrJte é IU. --r* I tut ft2zrJre * It _ A . 4o àfz lb r i;tí.t;; .T ;", tt<ts-. a- .ít4 . r r-f a. rgn ,t5í t?r4fu. ,./íc. ,4#t ,;í',7íÍ'20q6, 'J)7:J:i;; -tlrra 11 ,ítrtan Hplír-:- ,rcre ntti; píht';i;'h;6:;;;;'Ért-2)#'Tulwan an t*znah''! :l' y' t ct G a/?ilr6rrë "J$W: o. . hr//,iíÁfi"t* ftn- íírAl; LL; L_,ry wrntlo*it* í,i;áa ,-í!l':;-:='T-'ff'+r7*>*{* Iu't<>t - lrri tl J- -J=y rnaczltrtvtc, ']nt A;ii-; 'ro rehtctaf g7ptaffi'aÉn{h*.4*i. È'j | 6 2-. t6?. ?ft- tl
 • 173. I qlr o Ê1.zí;-lcsnr4'/q? {' T,iryi@4;ry/á4i(*1re 'tt rrtTnrf. fi#àn ,oin "rdíïrtJ'rint tta'{t.ttY- ttc C,XtQttY. EE At}t it}tt *'*tffirt;rtl,d;c ar;/i;ffu*.fr#/É í.JJ'a'tB oqt , ,o --I:- . te - .r! ''A n't; lr ltil at q"fíáffi4-tufr^ uj"/tz'n#;; 7);:ír'g*t; 'r*:;:r'É*í*;d íflnp"L ffi.ffi,tixffi,,*i;'Éfu,9nt*h L'rfft*tTryítr)*Ot ,g{7 . a ..-. 22.t-J - - P----- g. altr i *;rí;B *lí,* aq/í*h1t{'Eet " "'-íJ/ e. tttí.Jc&t*lueJ,- l*l - J'^J rc1&fu'*.ft& 7%"íií.ft;;;vt 'tr,- 3 : at cntLc, W Cít. '-6fur&ffii
 • 174. W, Werifurír& J : lhnUrz '9,#tth ;::I' ^-niforc;, Mtni; ,., 3 : &t oa-rL c . - --3- t-' oA .. í-trte' o tba rytra.7W rytcaQÍ:tet n 3* ru'i,*rne4n3,É;rtzo síA/a hí*l'con "ta?rl-{áop#&* {á op# é- rrí}4y'A4rAyrho n 4 ;;a- ,9j l'=' .V, * 4*qEJ.t_ítfuoiÈl;*;qlht /p*O:f ontál;*n7he h. 4..i.tí.-., +Q-ío-
 • 175. lnqrLn/.-t n4trrrÍn ho, +4'F-:::zt'"'*:fr'N::-^-!4- --t7 o:-, .1-.-:-:---tri- .'1'l.' 1aLí. a,*., G fí" tr+ tL nàt-J't,t (+fà;*2. ,..]y*r.;ntïoí ítth ,rao í frr, o.ínca,tt^tzrzt lc I lu ;;-rr*'trn;alS'áe"t í,h,-.1r';^í:t:íli^'JÏ urJh r,/hiÊ' - Lí. nqt ,t ..J oL:3'b r'! J'o z a ïii :-,t. ;1*'o-J' ',tt'rrh,a l/t- " '.1y1,,í^ r:0*;t /./4fq.K.u ),' 2 m"rc*zorh:tn"t rrrt+ i*lrf !rrt-<-!n 'ct n'|a 'rlaa '1ftllrrí{lrrLht , frcà.n OV 'li_ cf ,íËa;1*trt. ? é -.- -'a riz1fr' .P /rt - 1-- -' --'-., L.tlOi?;tU -ívl7Wcf Otaní --Aq?irut'- - -2-t$'r2 J ; ; ;r/',-J- '- f,- .r- C aníá" t ^&c&íf lh,r-- ='- - ;- -vzt,hr
 • 176. ,rrrrrdt rryÍ _ r rJJ Iowu Srtr;*nr tjc1láHe Ia f 4t411 - - tLtqicf :á _ _*ZaiJtc. -; | ---
 • 177. rl WEJZ itlrarfr'/n ,Ê/',n h^/- - - JS 1,att, . _ to af*, - -<-+ <(n t - 1A' 11t, Qiryaíttnn" rrírr4ct, *rj* n frr r; - D Grrytfi"o'ítí í't/D'a - '-r=-4 b' Ánrhnouaátl "D -e-;-'í' D ttíf-trrrAt -btfrr.fuáat -- -'- - - - l a1Gn 2qbrrnr 14_/a áfo j^- - ^. - ?*4 D Unn4ítt. I(rrttYci" .D ?ui'íu Ëínnttfiorfuí; b oidldíit-Ë$rzffi./, Jt' .' G c' tletadtlhtut - -'-' 7.7 -t-'*, .(t*a D;tbrrnttxx - - .. tÍ sl/*o- ,L - 4z J{r7--J W)it-o1r!0. ' r .t''-I) - 9yn4* Wo É,ïi.LÉ.ifttífi _ -n t/,
 • 178. fiitit l/tnrhh tó f hntlhtt ttt Lhtczttfil1- - - -<-+ <(n lïu,àl'a /I* - -fr:/r. J. ( r-f.u _ _ --r.- Qi3aíttnn,wnc/, -rjfu p* frssí . -f 2 Jaatrus lllrQu; Liír*to, -- e 7.j *tJ'&-''1,; 'aJ&+ it. n- f L-o -'n--t-'7 /r? Dttho,(t- Il- í- Z-alLt--7. tl --','-: /? - 1ri- t Ihtbrcfulsts -- rzty'-AfibrudlstS __rzty'
 • 179. .- - - t7./lu lcl - - .tl lhtí lt3 í o/rt' I z '.a i t1b r í t*hn -!-áotnáír7no Í f L ^íar*ralrt l'r/'L caà.r/rzy'i;' I f .L $?:/tt rrcl ,torttm tlotr(ta la o( rn/íiii /crrrrilíát l' ryíry4*k,l;;:d9, ?rrar'rn-- --lQP/'t-Lh.nÍ
 • 180. fYomitn ylán grtllrnZ' Ion*, Lrlnn/crt/u .í-t/-.D.crut; Crt*tÉ; ^- vrrrcrr(z í t, i nn*r; . fucrrfr a 7V'í.07lË=:J: - z & Soon fï&aill,ce seilfi- r' .n't if{;;i'l 9, r ',1 I o t d.n/tía /6rrdó LfrrlíopÍor,ít t,*) L C:.-'^e/--J -2 (;L-Ë- frtll L'
 • 181. ctnwt Walfii7n7P utcÍJíftf: -'- '- lt- ;t1ti"4,z/rta*-íoLor/rru, fTgtac'a -7- --'- ; _ t Q/il1/fr Kàf- -'--F -'- I') a .'a / tl
 • 182. .lP 'Pr;Iá Hq+r44' -i - '1_ _ _ _ -- _r hl.ta- -a - - - ---/klFt í ot#s hfrti{at !g?/rll/4p - - - - - +- / v ; -t- r (llttffi Kfrr- ï .a / .'.r
 • 184. t t I i ï I D( o, lli Itr* t - ll,l t c r 'l N.iïtir "i ft[] q.^É t'::!,i €,".$.iJ ii '.' i'1..*1 o,':i tï j; d. rJi'r' l;* *hf l a rt '[ cr, criJrrAa, o1t Xi 4, !'r'* fcv.r' '6^,. à.^ ï'"1,t r"6lfd. g ,f,r.ltl ,W.*i'**tfit}
 • 185. tc+ oy^r C{. 'o ,^, t <Po?nr ;qrytl f !+r!tv;o -441r;s ' . [cr rlr,,{r+ i}3r-.i-. .' .#à aL .elrilir,a ua. " * -' '-,l,tn,a'-n . - ^ .r' '-..t -à l't;,':t' 'J* q*'O 4F 4 e'í++ 9C á', ,: 4. ep' Fq'".t vl;a't.t .'L ;^ '-í '&+;l.ott iá'ltb. a ;,í:,i;n JttÉbt :r le rl , àr?r ;rt r..l;.'ít. -a o cí?.ï.t'alr-l ;tlaPtat: r 1lrrr!r' i, *]"yg,ri!l., *1 .r. .t a*.b:(;,ri. r& nri .li-- rf' Ïa: rL-^. .rr,ií ,ro rid| tu".JoÈ' :. - (elr{r+ iY'r-ó, -' I I I a.l -1 t Ir-? . 2gr_lS^i., .. .)' '--! 11 n Fr F.ti* ï'r3{e'i rtrlÓo t^' ;d '0 ",rzr.t-Jrà;tl1 F,'' r-- '^-a è_ . -. .r ..!.- '. )-, a- -., - V+..Lí}ln'í4ta.. F,,9. I
 • 186. nl-J tÍ" tar o, Nqtr ' '";'f'osi L'h^* i9"Ca'ri- ís;t ll . í1, hrr ").; rrrd l. "t^t! *+i'it.'t il';rn- l'sr rr1;{, ,. cáh'a trtrÀ díT'aï - -fl .ryi,- '+t* lr. 'dí rl t r.i' .J*r.rfulie*,$r;)r' tr o."or: * fi .t "-^'t: ^tf: -',f,r3rh,.ry:-'':,t',"',' ïT f ^r hDà Y, nrín.ho -ri JlLo*'Irttt . ot - a;oi kl, f*rr. ' :' b. $fau',f:-?i'-lt D' W l*L-irat'ín., Jt.
 • 187. Fr-241" . r "i- {
 • 188. a.s-tt a-a .-tr .- JLtl dc*.y.a .r,a bb{ a"JÍ rlolàtt:r 4t,I bOtrtirlt 1{' fl iflsrret ,_.!. atr. t'14 ?;t.tn|r Íríaír) rtrltru: Ë,ïffii:,f^;h lqF !*I I rl- É) f.nt4 Tolelí --- -J. - If -.h.r;l;^ à-ft-;
 • 189. ' ' T*rt.lnbí*;tir f?'J:*.Lta4aas1;,' r7 lr 'Ír-t, orft.t ;Aà & Drcl<'r. ; t E-:l:- l,:lrr:,, eI U ej":t li ;J* è I-!'i LrLt-- l--hÀ-, frdr;r e**au 'Illr,n'Él 1fi] )r.I*t frerl.tf, err- ln 1"* i:' l> l.1[on-l a"t'r "..1r1!["r fer sfioárn ''hl I r Y 'ri b-t-&- I.t3'n- l;it''L'à lf3 ,?{- -'G-'F'- I
 • 190. tL ,ÀL..b+ J" fiial* b *?i fL--..l. .L I t r á . ,F1* .l'L-.r, rchl, ,àtt ,^ rt bl.o 9l e ; ,h.1^,frJ *.[ iat ,O , to.$l nàt ^'rlrD itrn'fn( -t- ar -.lt 3Sà;i'+p'*1* P't*r 'Ê;)' 4lirr
 • 191. /-> #s dr Jr #tL $Il|rr rJ-1-- :.- ' i - t;' ; :'*l'l'or : l''-15 A'es Sld on",' í'-*', dÍ t".t. | :":{ há)i,i, 'aLl-**'*l''t -.!rl { . ,. à ra *Á &^!rc ' ' í.kkt 't+ktl. V4 lt - t w,. f*;i'^ '1'->a, ''r,L -Ít- '1t* *" r+'1 t'tto' ' .tov'r*o* V;*'o'. rJ uni* US;; #7m, ' ft--'l^.óir*a -4 t-*- ,,--L - t)-J.-t:: t
 • 192. I ''7wv'' E '.'e c-.I;to'ttl D l^'t ffit Cn .1P i.ÁI q -.e - W l- I n ao* rlaló st b!*'5" '''}tít (1,.C, Èt I l-, ,1 t' L'rt t{' a4 .ír 1., - Í.; r"'r"-- Y t..r; t1t" t t*8, fËtt '':fl-;ffitríltr. 5---- ;,*rtsrr,rr,' É*t * tr rrAÁ: )t lrttn 1'v- áfí- l-^, -El-- W - -- l^ - . áH.-
 • 193. í c -: -7i - t ]>ióarà';f,1*=,8>, ,.VT * ry taf*l*t;e ',,*' ?f L}+r ugri ' , q^lrÈrc'. *l ltet )o"rrr h:+ e , ' l1it+ **'i t* ï aars* .l e4.stJ h - r.t . .. ao v -: ,r<aara,''j : a. . I '- ,i*I'! t ,lta- 1taï L ,0. r$r, refrfi rl Ctrr"-l W At *t orr'r4 - t .t. -ïl'l-lÁdd; ir* /a/- - a t' l' ,' FIJ:"$; te9"
 • 194. L -o ht'i'.ni'2 '' - 9z , fartt';l'e - ' '- tf pul,t;C '"' -'2 +J 6.-o.++' L'' I 9{obi ( ) .' - - . . ..D - "..f I fra - - - 'afJ tLthOOrfj ''-''-'+sf -: -.--,.' if bt, S.Ë'*ih *t Fpf. Lr.àIa - tl -b $rttt-li e, rb' ft'*'g i b t
 • 195. eÁÍ,(vlt 6 uut rt I a.à A Cê r L-t il ,0r N oíf v',t #Aírox€.t, Ca íJ' )t utt USt |Co, rr o i eft í'r';r td P?^- +-[ f"b 2,,+>]* - 4ta ,,TL ,àt .- bc;;e b'rPk * c're-h la**g ^te)^L '.bl nt tÈt o[tÉ";- b;u-* $;*fi-u ) h;q g;fï* ace',ah.,? iv'"ttJ r . trir i;,'.:-_lH'. àryt^;' 5;*X, c-;;'t",|'' lt1.tl-"';, 'o $la)'id"t lr;ít a*e'''; a oP-" 4t ?9 ,,-?b-f- +Ln ,a ,? !rQe'* r, @p*í,a, 9*n * r-'i*r tr.lfbdÈ Ht c6;r th4vrur -a a - qir.D ).ltil.* *c!a,ro-* oeT'. 4s a 'n> ^737'': W9 Y&*tt r> rtt*; l'-r'
 • 196. n{th
 • 197. r io frrfne*tf toltD rF - À á; trlTt t - r. I ^t, I l: ï-. i;. , .:;, 1 -'. '.. . P .-: I I- t. ;- t. : -ï.L'tt,: Lt F" r t.i - t ,t-.',l e (b,tL['' ptb slsir.62_ --' / -a'