Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Bendroji Nordplus programa(18)

Mais de Education Exchanges Support Foundation(20)

Anúncio

Bendroji Nordplus programa

  1. Pagrindiniai Bendrosios Nordplus programos MK Bergen Advertising Agency. Photo: Scanpix administratoriai: NORVEGIJA SUOMIJA Senter for internasjonalisering Centret för internationellt av høgre utdanning – SIU personutbyte CIMO Tel.: +47 55 30 88 00 Tel.: +358 (0) 207 868 500 El. paštas: siu@siu.no El. paštas: www.siu.no firstname.lastname@cimo.fi Nordplus Horizontal www.cimo.fi Pagrindinis Bendrosios Nordplus Nordplus Higher Education programos koordinatorius ŠVEDIJA DANIJA Internationella programkontoret CIRIUS Tel.: +46 08 453 72 00 Tel.: +45 3395 7000 El. paštas: El. paštas: cirius@ciriusmail.dk registrator@programkontoret.se www.ciriusonline.dk www.programkontoret.se Nordplus Adult Nordplus Junior Pagrindinis Nordplus Languge and Culture programos administratorius ir iš dalies administruojantis Bendrąją Nordplus programą: ISLANDIJA Internasjonalt kontor Tel.: +354 525 4311 Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins El. paštas: ask@hi.is Reykjavík www.nordplus.is Informaciniai centrai Baltijos šalyse: ESTIJA LATVIJA BENDROJI NORDPLUS Centre for Educational Programmes Sihtasutus Archimedes Academic Programme Agency Akadēmisko programmu aģentūra Tel.: +371 7 280138 PROGRAMA Archimedes Foundation Faks.: +371 7 280108 Mobilumas, projektai ir bendradarbiavimas Tel.: +37 26 96 24 18 El. paštas: arch@archimedes.ee El. paštas: apa@apa.lv www.apa.lv www.nordplusonline.org Šiaurės ir Baltijos šalyse 2008-2011 metais www.archimedes.ee LIETUVA Education Exchanges Support Foundation Švietimo mainų paramos fondas Tel.: +370 85 212 3364 El. paštas: info@smpf.lt www.smpf.lt NORDPLUS Informaciniai centrai autonominiuose regionuose, atitinkamai bendradarbiaujantys su Danija ir Suomija: FARERŲ SALOS ALANDŲ SALOS Altjóða Skrivstovan Ålands Landskapsregering, Educational exchange office utbildnings- och kulturavdelningen Tel.: +298 322065 Tel.: +358 (0) 18 25 000 www.ask.fo www.regeringen.ax GRENLANDIJA Nordens institut i Grønland/NAPA Tel.: +299 32 47 33 www.napa.gl
  2. Nordplus yra Šiaurės Ministrų Tarybos Nordplus Bendrąja programa siekiama švietimo programa. Nordplus sudaro Ben- • prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą kokybės ir droji programa, kuri sujungia keturias naujovių plėtotės paprogrames, orientuotas į skirtingas • pasinaudojant gerąja praktika ir sistemingai mokyklinio, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų keičiantis žiniomis, paremti, vystyti, pasinaudoti ir skleisti novatoriškus produktus bei procesus švietimo tikslines grupes. mokslo srityje • stiprinti ir plėtoti Šiaurės šalių bendradarbiavimą mokslo srityje ir prisidėti prie bendros Šiaurės ir Ši programa prisideda prie mobilumo, projektų Baltijos šalių mokslo erdvės kūrimo ir kitų bendradarbiavimo veiklų finansavimo bei yra atvira visoms institucijoms, organizacijoms ir • skatinti domėtis Šiaurės šalių kalbomis ir kultūro- kitiems dirbantiems ar besispecializuojantiems mis bei ugdyti bendrą supratimą apie Šiaurės ir švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. Baltijos šalių kalbas ir kultūras. Nordplus jungia penkias Šiaurės šalis, Nordplus Junior programa stiprina ir skatina visų taip pat Estiją, Latviją ir Lietuvą. lygių mokyklų bendradarbiavimą. Šioje programoje gali dalyvauti lopšeliai, darželiai, pradinės ir Bendrąją Nordplus programą sudaro: vidurinės mokyklos. • Nordplus Horizontal • Nordplus Junior Nordplus Higher Education programa padeda šioje • Nordplus Higher Education programoje dalyvaujančiose šalyse kurti bendra- • Nordplus Adult darbiavimo ryšius tarp aukštojo mokslo institucijų. Pagrindiniai programos administratoriai – Norve- Nordplus Adult programa stiprina bendradarbiavi- gijos, Švedijos, Suomijos ir Danijos nacionalinės mą ir kuria tinklus bei partnerystes suaugusiųjų agentūros. Kiekviena agentūra administruoja po švietimo srityje. atskirą paprogramę bei kartu dalijasi atsakomybę Nordplus Horizontal programa padeda stiprinti už visą Bendrąją Nordplus programą. Nordplus bendradarbiavimą ir sinergiją tarp skirtingų švieti- Language and Culture nėra Bendrosios programos mo sektorių dalyvių. dalis ir yra koordinuojama Islandijos nacionalinės agentūros.
Anúncio