Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

4) BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pptx

  1. BİLGİYİ İŞLEME KURAMI Sümeyye ÖZKAN Doc.Dr. Agah Tuğrul KORUCU
  2. • Eğitimde bilişsel öğrenme kuramlarının etkin bir şekilde kullanımı, son yıllarda düzenli olarak artıyor. Bilişsel öğrenme araştırmaları ise öncelikle, anlamlı sözel öğrenme bakımından içsel bilişsel süreçleri tanımlamaya ve anlamaya çalışır. Bu süreçler ise, adres hatırlama ya da karmaşık bir sorun çözme gibi pek çok görevde kullanılır.
  3. • Bilgi işleme teorisi, öğrenmeyi bilişsel açıdan inceleyen psikolojik bir kuramdır. 1956 yılında Amerikalı Bilişsel Psikolog George Armitage Miller tarafından ortaya atılmıştır. Bilginin, duyusal, kısa ve uzun bellek arasındaki yolculuğunu inceler. Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlar olmalarıyla bilrikte, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani içsel yapılarla, süreçlerle de ilgilenmektedirler. Öğrenmeyi bilişsel açıdan inceleyen bilgiyi işleme kuramı, insan öğrenmesinde öğrenme sürecini bilgisayara benzetmektedir.
  4. • İnsan zihni bilgiyi alır, işler, biçim ve içeriğini değiştirir, depolar, gerektiği zaman geri getirir ve tepkiler üretir. Süreç bilgiyi bir araya getirir, kodlar, bilgiyi korur ya da depolar ve gerektiği zaman geri getirir. Tüm süreç bilgisayarda "program", bireylerde ise "yürütücü kontrol" tarafından denetlenmektedir. Bilişsel öğrenme araştırmaları öncelikle, anlamlı sözel öğrenmede içsel bilişsel süreçleri anlamaya ve tanımlamaya çalışır. Bu süreçler, adres hatırlama ya da karmaşık bir problem çözme gibi birçok görevlerde kullanılır. Bu nedenle araştırmacılar dikkat, algı, bellek, unutma ve geri getirme gibi bilişsel süreçleri incelerler. İnsanın zihinsel yetenekleri bilgisayardan çok daha yetkindir ve insan zihninin bilgiyi anlama ve işleme kuvveti yeteneğine ulaşması pek mümkün görülmemektedir.
  5. Bilgiyi İşleme Kuramı Süreçleri Nelerdir? • Bilgi işleme kuramında en önemli kavram bellektir. Bilişsel açıdan öğrenme, bireyin zihinsel yapılarındaki değişme olarak tanımlanan bu kuram, iki temel öğeye sahiptir: • 1.Üç tür bellekten oluşan bilgi depoları • 2.Bilginin bir depodan diğerine aktarımını sağlayan içsel, bilişsel etkinlikleri kapsayan bilişsel süreçlerdir.
  6. Bellek • Bellek kısaca bireyin öğrendiği bilgilerin zihinde tutulduğu yerdir. Zihinde saklanan bilgiyi de gerektiği zaman geri getirir. Belleğin üç önemli işlevi vardır. Bunlar: kodlama, depolama ve geri çağırmadır. Kodlama, öğrenilen bilgiyi zihinde tutmak için kullanılan yoldur. Depolama, kodlanan bilginin zihinde saklanmasıdır. Geri çağırma, kodlanmış ve depolanmış bilginin gerektiği zaman geri getirilmesidir. • Bellek; duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere üç kategoride incelenir.
  7. Duyusal Kayıt Çevreden gelen uyarıcılar öğrenenin alıcılarını yani duyu organlarını etkiler ve duyusal kayıt yoluyla sinir sistemine geçmeden, duyusal kayda gelen uyarıcı dikkat ve algı süreçlerinden geçerek kısa süreli belleğe geçiş yapar. Bu noktada dikkat, dışarıdan gelen birçok uyarıcıdan sadece birey için önem taşıyan veya onun ilgisini çekenleri alır. Algı ise dikkat sonucu alınan bilginin yorumlanması ya da anlamlandırılması işlevini görür. Duyu organların her birine gelen uyarıcıların ilk algılanmalarından duyusal kayıt sorumludur. Buradaki bilgi, orijinal uyarıcıyı temsil eden bir yapıdadır. Uyarıcının tam olarak aynısıdır.
  8. Kısa Süreli Bellek: • Kısa süreli belleğin iki fonksiyonu vardır: • 1. Sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolar. Bundan dolayı kısa süreli bellek denir. (7+2 birim) • 2. Bilgi burada çok kısa kalmaktadır. Yetişkinde bu süre 20 saniye kadardır. • Kısaca bir yetişkinde kısa süreli bellek beş ile dokuz birimlik bilgiyi zihinsel tekrar yapılmadıkça ancak en fazla 20 saniye depolayabilmektedir. Bundan kaynaklı işleyen bellek olarak da adlandırılır.
  9. Uzun Süreli Bellek • Bilginin uzun süreli olarak depolandığı yer burasıdır. Kapasitesi sınırsızdır. Bütün hayatımız boyunca yaşadığımız anılar, olaylar, tatlar, kokular, duygular, problem çözme becerileri vb. yaşantılarımızın hepsi burada yer almaktadır. • Uzun süreli bellek; anısal, anlamsal ve işlemsel olmak üzere üç türü olduğu kabul edilir. • Nasıl yüzeceğimizi bilmek, bir matematik problemini nasıl çözeceğimizi bilmek, bir yemeği hangi aşamalardan geçirerek yapacağımızı bilmek bu uzun süreli bellek türünde yer alır.
Anúncio