O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫עלילות‬‫רג‬ ‫י‬,‫הירגזי‬‫האמי‬
‫אביב‬ ‫ביו‬ ‫זה‬ ‫היה‬
‫אחד‬,‫לעת‬‫פרוח‬
‫האבוקדו‬...
‫היה‬ ‫מסביב‬‫הכל‬‫וירוק‬ ‫שקט‬,
‫הזו‬ ‫בעונה‬ ‫תמיד‬ ‫שזה‬ ‫כפי‬,
‫בנגב‬ ‫קט‬ ‫אחד‬ ‫בכפר‬...
‫למעלה‬ ‫ולמעלה‬,‫וג‬ ‫כר‬ ‫בי‬,
‫וקט‬ ‫יפה‬ ‫בית‬ ‫היה‬...
‫צפוף‬ ‫קצת‬ ‫פה‬ ‫נעשה‬,
‫חושבים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬?
‫שינוי‬ ‫חייב‬.
‫שם‬ ‫קר‬ ‫אם‬ ‫מעניין‬
‫בחוץ‬
‫טוב‬.
‫לבדוק‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬
‫את‬‫העניין‬.
‫רגע‬ ‫נציץ‬ ‫בואו‬...
‫המממ‬...‫מעניין‬ ‫נראה‬.
‫נקי‬ ‫אוויר‬...
‫ירוק‬ ‫מאוד‬...
Y,‫איזה‬‫גובה‬...
‫הגדול‬ ‫היצור‬ ‫זה‬ ‫ומה‬
‫שמסתובב‬ ‫הזה‬ ‫והמפחיד‬
‫למטה‬ ‫שם‬?
‫הב‬-‫הב‬...
‫ווּ‬‫ף‬-‫ווּ‬‫ף‬...
‫לא‬.
‫לי‬ ‫נראה‬ ‫לא‬.
‫לא‬ ‫ממש‬.
‫היה‬ ‫עדיף‬ ‫כבר‬
‫בקן‬ ‫ביצה‬ ‫להיות‬.
‫יומו‬ ‫בן‬ ‫גוזל‬ ‫ואפילו‬
‫היוולדו‬ ‫כביום‬ ‫ערום‬.
‫זאת‬ ‫בכל‬,
‫סקרן‬ ‫אני‬.
‫להיות‬ ‫מוכרח‬
‫משהו‬ ‫בזה‬.
‫במחשבה‬‫שניה‬-
‫בפנים‬ ‫לי‬ ‫רע‬ ‫מה‬?
‫אמא‬'‫לה‬...
‫פוחד‬ ‫אני‬.
‫רוצה‬ ‫אני‬‫לאמא‬...
ִ‫א‬-‫מּ‬‫א‬!
‫אמא‬‫אחת‬ ‫רק‬ ‫יש‬.
‫להשגיח‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫להשגיח‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬
‫הזמן‬ ‫כל...
‫אוּף‬.
‫איפה‬‫אמא‬‫ואבא‬
‫אותם‬ ‫כשצריך‬?
‫יאללה‬.
‫ועל‬ ‫החיים‬ ‫על‬‫המוות‬-
‫קופץ‬ ‫אני‬!
‫אני‬‫עףףף‬...
?!?!?!?!
‫אוּפּס‬.
‫קשה‬ ‫קצת‬ ‫נחיתה‬.
‫בכלל‬ ‫אני‬ ‫איפה‬?
‫אני‬ ‫מי‬?‫אני‬ ‫מה‬?
‫זה‬ ‫את‬ ‫עשיתי‬!
‫גדול‬ ‫אני‬!
‫שאני‬ ‫לכם‬ ‫אמרתי‬
‫גדול‬.
‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫ידעתי‬.
‫ראשי‬ ‫שחק‬:‫יורגו‬.‫צילמה‬‫וכתבה‬:‫סמדר‬.‫אינה‬‫בתמונות‬ ‫נראית‬:‫ג‬'‫י‬.‫פסח‬ ‫המועד‬ ‫חול‬ ‫ביו‬ ‫צול‬,‫אפריל‬2010
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Yargazi

543 visualizações

Publicada em

עלילות יורגו, הירגזי האמיץ
צילמה וכתבה: סמדר זורע-ברמק
2010

Publicada em: Meio ambiente
 • Entre para ver os comentários

Yargazi

 1. 1. ‫עלילות‬‫רג‬ ‫י‬,‫הירגזי‬‫האמי‬
 2. 2. ‫אביב‬ ‫ביו‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫אחד‬,‫לעת‬‫פרוח‬ ‫האבוקדו‬...
 3. 3. ‫היה‬ ‫מסביב‬‫הכל‬‫וירוק‬ ‫שקט‬, ‫הזו‬ ‫בעונה‬ ‫תמיד‬ ‫שזה‬ ‫כפי‬, ‫בנגב‬ ‫קט‬ ‫אחד‬ ‫בכפר‬...
 4. 4. ‫למעלה‬ ‫ולמעלה‬,‫וג‬ ‫כר‬ ‫בי‬, ‫וקט‬ ‫יפה‬ ‫בית‬ ‫היה‬...
 5. 5. ‫צפוף‬ ‫קצת‬ ‫פה‬ ‫נעשה‬, ‫חושבים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬?
 6. 6. ‫שינוי‬ ‫חייב‬. ‫שם‬ ‫קר‬ ‫אם‬ ‫מעניין‬ ‫בחוץ‬
 7. 7. ‫טוב‬. ‫לבדוק‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ ‫את‬‫העניין‬. ‫רגע‬ ‫נציץ‬ ‫בואו‬...
 8. 8. ‫המממ‬...‫מעניין‬ ‫נראה‬. ‫נקי‬ ‫אוויר‬... ‫ירוק‬ ‫מאוד‬...
 9. 9. Y,‫איזה‬‫גובה‬... ‫הגדול‬ ‫היצור‬ ‫זה‬ ‫ומה‬ ‫שמסתובב‬ ‫הזה‬ ‫והמפחיד‬ ‫למטה‬ ‫שם‬? ‫הב‬-‫הב‬... ‫ווּ‬‫ף‬-‫ווּ‬‫ף‬...
 10. 10. ‫לא‬. ‫לי‬ ‫נראה‬ ‫לא‬. ‫לא‬ ‫ממש‬.
 11. 11. ‫היה‬ ‫עדיף‬ ‫כבר‬ ‫בקן‬ ‫ביצה‬ ‫להיות‬.
 12. 12. ‫יומו‬ ‫בן‬ ‫גוזל‬ ‫ואפילו‬ ‫היוולדו‬ ‫כביום‬ ‫ערום‬.
 13. 13. ‫זאת‬ ‫בכל‬, ‫סקרן‬ ‫אני‬. ‫להיות‬ ‫מוכרח‬ ‫משהו‬ ‫בזה‬.
 14. 14. ‫במחשבה‬‫שניה‬- ‫בפנים‬ ‫לי‬ ‫רע‬ ‫מה‬?
 15. 15. ‫אמא‬'‫לה‬... ‫פוחד‬ ‫אני‬.
 16. 16. ‫רוצה‬ ‫אני‬‫לאמא‬... ִ‫א‬-‫מּ‬‫א‬! ‫אמא‬‫אחת‬ ‫רק‬ ‫יש‬. ‫להשגיח‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫להשגיח‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫עליך‬ ‫רק‬. ‫קצת‬ ‫תשתדל‬,‫תתבגר‬,‫עצמאי‬ ‫תהיה‬, ...‫סידרת‬ ‫כבר‬ ‫שלך‬ ‫החדר‬ ‫את‬? ‫הכנת‬ ‫שיעורים‬...?
 17. 17. ‫אוּף‬. ‫איפה‬‫אמא‬‫ואבא‬ ‫אותם‬ ‫כשצריך‬?
 18. 18. ‫יאללה‬. ‫ועל‬ ‫החיים‬ ‫על‬‫המוות‬- ‫קופץ‬ ‫אני‬!
 19. 19. ‫אני‬‫עףףף‬... ?!?!?!?!
 20. 20. ‫אוּפּס‬. ‫קשה‬ ‫קצת‬ ‫נחיתה‬. ‫בכלל‬ ‫אני‬ ‫איפה‬? ‫אני‬ ‫מי‬?‫אני‬ ‫מה‬?
 21. 21. ‫זה‬ ‫את‬ ‫עשיתי‬! ‫גדול‬ ‫אני‬!
 22. 22. ‫שאני‬ ‫לכם‬ ‫אמרתי‬ ‫גדול‬. ‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫ידעתי‬.
 23. 23. ‫ראשי‬ ‫שחק‬:‫יורגו‬.‫צילמה‬‫וכתבה‬:‫סמדר‬.‫אינה‬‫בתמונות‬ ‫נראית‬:‫ג‬'‫י‬.‫פסח‬ ‫המועד‬ ‫חול‬ ‫ביו‬ ‫צול‬,‫אפריל‬2010

×