O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

PELE infantil i primaria 2010

1.979 visualizações

Publicada em

Presentació Inicial dels Plans Experimentals de Llengües estrangeres 2010-2013, Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

PELE infantil i primaria 2010

 1. 1. Edició 2010-2013 RESOLUCIÓ EDU/123/2010, d’1 de març DOGC Núm. 5582 – 08.03.2010 PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
 2. 2. <ul><ul><ul><li>Incrementar el contacte de l’alumnat amb la llengua estrangera i ampliar-ne l’àmbit d’ús. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar la competència lingüística comunicativa de l’alumnat en llengua estrangera que li permeti interactuar eficaçment de manera autònoma. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promoure actuacions i experiències innovadores en els centres que augmentin la presència de la llengua estrangera en l’entorn educatiu de l’alumne. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assegurar la continuïtat metodològica i la progressió dels continguts entre les diferents etapes educatives. </li></ul></ul></ul>Objectiu: desenvolupar les competències EVIDÈNCIES Impuls de les terceres llengües Motivació de l’alumnat i professorat Bones pràctiques
 3. 3. Propostes: adaptació sostenible al context educatiu i escolar <ul><li>Educació primària </li></ul><ul><li>Introducció de la llengua estrangera a segon curs de parvulari amb una dedicació de 2 hores setmanals. </li></ul><ul><li>Impartició de 3 hores setmanals de llengua estrangera a l’educació primària amb una sessió de mig grup, en tots els nivells, per reforçar la llengua oral . </li></ul><ul><li>L'ensenyament i l'aprenentatge de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera en el cicle superior de primària amb una dedicació mitjana mínima d’una hora setmanal. </li></ul><ul><li>La introducció de la segona llengua estrangera en el cicle superior amb una dedicació mitjana mínima d‘1,5 hores setmanals. </li></ul>
 4. 4. Competències Bàsiques TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES
 5. 5. Treball per projectes i tasques SIMPLE COMPLEX concret abstracte Exploració d’idees prèvies 1 Introducció de nous conceptes o procediments 2 Estructuració dels aprenentatges 3 Aplicació dels aprenentatges i pràctica competencial 4 AVALUACIÓ
 6. 6. PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES
 7. 7. PEL - DESCRIPTORS Descriptor A1 – Parlar Utilitzo expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on visc i les persones que conec.
 8. 8. Coordinació amb les activitats EduCat 1 x 1 HOTS: Higher Order Thinking Skills LOTS: Lower Order Thinking Skills Bloom’s taxonomy Fisher’s taxonomy
 9. 9. <ul><li>Emmarcats dins del Projecte Lingüístic Plurilingüe de centre </li></ul><ul><li>Aprovats pel claustre i pel consell escolar </li></ul><ul><li>Durada de tres cursos escolars </li></ul><ul><li>L’equip directiu: </li></ul><ul><ul><li>Garantir la continuitat del projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar l’assistència a les activitats de formació al professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>que implementa el projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament del </li></ul></ul><ul><ul><li>projecte disposi d’una hora setmanal per a la coordinació dins </li></ul></ul><ul><ul><li>l’horari de permanència al centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluar la millora que ha suposat el Pla i incorporar al projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>educatiu i al projecte curricular del centre els aspectes que es </li></ul></ul><ul><ul><li>decideixi consolidar </li></ul></ul>Característiques dels projectes
 10. 10. <ul><li>Dotació econòmica de 2000 euros per a l’adquisició de recursos i/o materials destinats a desenvolupar el projecte. </li></ul><ul><li>Formació específica del professorat implicat en el projecte i assessorament didàctic. </li></ul><ul><li>Prioritat en l’assignació d’auxiliars de conversa pels centres públics : segon any. </li></ul><ul><li>Puntuació per a la participació en cursos d’estiu . </li></ul><ul><li>Prioritat per cursos intensius i extensius a l’ E.O.I . </li></ul><ul><li>Prioritat en els Grups de Treball : Portfolio, Oralitat... </li></ul>Què facilita el Departament d’Educació
 11. 11. <ul><li>Tramesa anual als Serveis Territorials corresponents, en finalitzar cada </li></ul><ul><li>curs escolar: </li></ul><ul><li>- Certificació del professorat participant: noms i NIF </li></ul><ul><li>- Síntesi de les activitats realitzades durant el curs escolar </li></ul><ul><li>Tramesa als Serveis Territorials en finalitzar el projecte (setembre 2013) </li></ul><ul><li>- Memòria global de les activitats realitzades </li></ul><ul><li>Comunicació als Serveis Territorials de les possibles incidències d’altes i </li></ul><ul><li>baixes del professorat implicat en el projecte, a l’inici dels cursos 2010, </li></ul><ul><li>2011 i 2012. </li></ul><ul><li>Certificació final: </li></ul><ul><ul><ul><li>Certificació d’assistència a la formació que s’ofereixi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificació d’innovació en acabar el projecte (a partir Octubre 2013) ‏ </li></ul></ul></ul>Aspectes administratius
 12. 12. <ul><ul><li>Assessorament durant tot el projecte: SSTT & Consorci de BCN </li></ul></ul><ul><ul><li>Visites als centres per tal d’acompanyar el desenvolupament: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>l’aplicació a l’aula </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>la contribució a la millora de la qualitat educativa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>el grau de participació del professorat implicat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Visibilitat amb activitats al centre, amb els pares, a la comunitat… </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusió de resultats: APAC, Web, Jornades de bones pràctiques… </li></ul></ul>Dinamització i seguiment
 13. 13. CONSOLIDACIÓ <ul><li>I quan hem acabat els tres anys de PELE? </li></ul><ul><li>Continuar desenvolupant el projecte de centre </li></ul><ul><li>Demanar-ne un altre de diferent modalitat o diferent idioma </li></ul><ul><li>Ampliar l’experiència i fer xarxa educativa </li></ul>
 14. 14. Servei de Llengües MOLTES GRÀCIES! Neus Fluriach [email_address] Laura A. Boyd [email_address]

×