O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ii ia tulevaisuus

Future

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ii ia tulevaisuus

 1. 1. Tulevaisuus
 2. 2. Tulevaisuus-projektityö 1) Lukekaa ryhmässä valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet, tulevaisuus-teeman tavoitteet sekä kriteerit arvosanalle 8:n
 3. 3. Tavoitteet yleisesti ”Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta”
 4. 4. Tulevaisuus-teeman tavoitteet • tulevaisuuden tutkiminen • luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus • maailmanperintö • minun tulevaisuuteni • toimiminen tulevaisuuden hyväksi
 5. 5. Kriteerit arvosanalle 8 (hyvä) Oppilas: • ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita • tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia • osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön • ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen
 6. 6. 2) Aiheen valinta Ryhmä valitsee aiheen oman tietämyksen ja mielenkiinnon pohjalta. Asiasanoja: Etiikka: (moraalikysymykset) Ihmisoikeudet: (mm. tasa-arvo) Tiede: (mm. teknologia, geenit, evoluutio) Yhteiskunta: (mm. politiikka, talous, väestönkasvu, kaupungistuminen, siirtolaisuus) Kulttuuri: (mm. taide, uskonnot) Ympäristö: (mm. eläintenoikeudet, kestävä kehitys, ilmastonmuutos)
 7. 7. 3) Työsuunnitelma Ryhmä tekee työsuunnitelman, jossa olisi hyvä olla: tavoitteet – Mitä käytännön taitoja opettelette työssä? – mikä on ilmiön pääkysymys johon vastaatte? – pienemmät osakysymykset? Kuvaus opiskelutavasta eli millä tavalla aiotte etsiä vastauksen kysymykseenne? – Välineet ja työskentelytapa? Lopputuote(et) – Projektit jaetaan ja esitellään luokalle – Millä välineillä ja miten parhaiten välitätte projektinne tiedot muille? – Luovuutta ja mielikuvitusta saa käyttää!
 8. 8. 4) Työskentely • Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista ryhmä jakaa suunnitelmansa opettajalle google-Driven kautta (janne.elo@edu.mikkeli.fi). • Ryhmä aikatauluttaa sekä jakaa vastuun ryhmän sisällä itsenäisesti • Jokaisesta tunnista kirjoitetaan päivätty kurssipäiväkirjamerkintä, joka myös jaetaan opettajalle google-Driven kautta. Esim. – Kuka teki ja mitä? – Miten etenee, ongelmia? Tunnelmia? – Uusia heränneitä kysymyksiä esim. opettajalle – Suunnitelmaa voi päivittää työn edetessä
 9. 9. Yhteistyökyvyt Toivottuja ominaisuuksia: auttavainen, ei valita turhaan, ystävällinen, ei laiskottele tai ”siipeile”, kuuntelee ja kysyy, luova, kohtelias Ei toivottuja ominaisuuksia: ei keskity, pelaa, säheltää, määräilee, ei osallistu, pelleilee, huutaa, ei noudata ohjeita ja aikatauluja
 10. 10. 5) Töiden esittely ja arviointi • Projektin lopputuote esitetään ja jaetaan muulle ryhmälle • Muut ryhmäläiset osallistuvat arviointiin ja palautteenantoon • Ryhmä arvioi myös omaa työskentelyään ja lopputuotetta • Koetta ei pidetä, arvosana perustuu: – suunnitelma – työskentely – lopputuote – osallistuminen yleiseen arviointiin ja keskusteluun – tarvittaessa opettajan haastattelu
 11. 11. Mennyt meissä; etsimme historiasta nykyisyyden juuria ja tulevaisuuden suuntaviivoja. Ihmisellä poikkeuksellinen kyky ajatella ajallisesti: muistella mennyttä, elää hetkessä ja tuumia tulevaa Mennyt Nykyhetki Tulevaisuus Tehtävä: Tee oman elämäsi aikajana, johon merkitsen elämäsi tärkeimpiä tapahtumia. Pohdi samalla miten mennyt on vaikuttanut nykyhetkeen (syy-seuraus). Mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan?
 12. 12. Tehtävä: Historiantutkija tulevaisuudesta Historiantutkija tulee aikakoneella tutkimaan 2010-luvun nuorisoa. • Valitse viisi asiaa/kuvaa/esinettä, jotka kuvaavat parhaiten nuoren elämän eri osa- alueita • Mikä on niiden merkitys nuorille? Tehtävän voi tehdä joko yksin tai parin kanssa. Voit itse valita miten esität tuotoksesi koko luokalle. Muita aloituksia: Vanha valokuva tai esine
 13. 13. Aika: Kohtalonusko = • tuleva ennalta määrätty (esim. horoskoopit) Lineaarinen = • aika etenee suoraan Syklinen = • aika on ”kiertävää” (esim. karman laki) • Ajanlasku perustuu taivaankappaleisiin (kuu, maa, aurinko) • Suhteellisuusteoria (Einstein) = aika on suhteellista riippuen nopeudesta ja kappaleen massasta Kronos –kreikkalainen myytti Albert Einstein (1879- 1955) Maa kiertää auringon vuodessa
 14. 14. Aikakäsitykset: Fyysinen aika (tiede) = mitattava luonnon ominaisuus, kulkee eteenpäin Historiallinen aika = ihmiskunnan menneisyys, joka alkaa kirjoitustaidon synnystä n. 5000 v. sitten Psykologinen aika = miten aika koetaan (esim. ajantajun katoaminen) Pelatessa voi aika rientää; oppitunnilla madella Ensimmäisiä kirjoituksia Aika – yksi fysiikan perussuureista
 15. 15. Tulevaisuuden kuvia: • Utopia = tulevaisuuden ihanneyhteiskunta • Dystopia = tulevaisuuden epätoivottava yhteiskunta • Sci-fi = tieteisfiktio, taidelaji joka käsittelee tulevaisuutta ja tekniikkaa (mm. aikamatkailu, keksinnöt)
 16. 16. Tehtävät: kirjoita pohdintasi vihkoosi. Kirjoita ne puhtaaksi tietokonetunnilla portfolioosi 1. Uskotko kohtaloon eli ennaltamäärättyyn? Muistatko yksittäistä tapausta, jossa jokin on tuntunut kohtalonomaiselta? 2. Kuvaile millaisia piirteitä olisi sinun henkilökohtaisissa Utopiassa ja Dystopiassa 3. Esittele yksi kulttuurituote (elokuva, laulu, kirja, maalaus) jossa on käsitellään tulevaisuutta). 4. Mitkä asiat vaikuttaneet nykyhetkeesi 5. Deja vu on ilmiö, jossa ihminen tuntee, että jokin asia on tapahtunut jo aiemmin. Onko sinulla tällaisia kokemuksia?
 17. 17. Juhlapyhät
 18. 18. Juhlat: juhlapyhät (kulttuurialueen tai valtion yleinen) • yleensä vapaapäivä • arjesta poikkeavaa • rytmittää vuodenkiertoa • valtion tai kulttuurialueen yleinen • yhteisöllisyys • vakiintuneita tapoja ja perinteitä • kymmeniä liputuspäiviä Henkilökohtaisia tai elämänvaiheita • nimipäivä ja syntymäpäivä, • saavutus (esim. valmistuminen) • laki (naimisiinmeno ja hautajaiset) • naimisiinmeno (yhteisöllisyys, perheenperustaminen, talous) • nimiäiset – nimenantotilaisuus • siirtymisriittejä kohti aikuisuutta (esim. protuleiri) Nykyisten juhlapyhien tausta on usein maatalousyhteisöjen vuodenaikajuhlissa (esim. sadonkorjuu). Keskiajalla monet juhlista sovitettiin kristillistettiin. Nykyiset juhlat ovat sekoitus vanhoja perinteitä sekä nykyaikaista maallista kaupallisuutta.
 19. 19. Joulu: • Historia: Euroopassa ja Lähi-idässä oli esikristillisiä juhlia kalenterivuoden lopussa • Kirkko äänesti varhaiskeskiajalla Jeesuksen syntymäpäiväksi 25.12 (ei mainintaa Raamatussa) -> yhdistettiin vanhoihin perinteisiin • Nykyisenmallinen perhejuhla on muotoutunut 1800-luvulta eteenpäin (kuusi, joulusadut, lahjojen jako) •Perinteet: joulukuusi, lahjat, joulupöytä, haudoilla käynti, joulusauna Joulupukin taustalla on Turkin alueella vaikuttanut Pyhä Niklaus. Suomessa vaikutteita on tullut nuuttipukilta ja pakkasukolta. Coca Cola popularisoi punanuttupukin. Jouluateria liittyy sadonkorjuujuhliin.
 20. 20. Vappu: • Historia: Muinaisina aikoina toukokuun alussa juhlittiin kevään alkua (esim. Suomessa toukojuhla) • Keskiajalla pyhimys Valburgin muistopäivä • Nykyisin 1.5 on työväen ja opiskelijoiden juhlapäivä • Perinteitä: vappumarssit, ilmapallo, sima, tippaleivät
 21. 21. Juhannus: • Historia: Etenkin Pohjoismaissa keskikesän ja valon juhla, jota juhlittiin maatalousyhteisössä hedelmällisyyden ja sato-onnen toivossa • Keskiajalla liitettiin Johannes Kastajan muistopäiväksi ( ei enää kristillinen juhlapäivä) • Perinteitä: juhannustaiat, kokko, syöminen, vasta, tanssit
 22. 22. Pääsiäinen: Historia: juutalaisilla Egyptin orjuuden vapautumisen juhla, esi-kristillinen kevään juhla, kristinuskossa Jeesuksen ylösnousemuksen kunniaksi Perinteitä: virpominen ja noidat, mämmi, lammas,
 23. 23. Tehtävä • Keksi täysin uusi juhlapyhä (tavat, historia, miksi juhlitaan) – Juhlan tulee liittyä ryhmäprojektinne aiheeseen • Ryhmä esittelee juhlapyhän muulle ryhmälleen haluamallaan tavalla (esim. draama, piirros, esitelmä)
 24. 24. Länsimainen ajanlasku perustuu Jeesuksen oletettuun syntymävuoteen Yhteinen ja julkinen aika historiallisesti uusi ilmiö. Ennen elettiin luonnonaikojen mukaan Juliaaninen ja gregoriaaninen kalenteri, muita mm. islamilainen, kiinalainen , juutalainen ja maya- kalenterit

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Future

Vistos

Vistos totais

419

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

354

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×