O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ศิวกานต์ ไชยทอง

535 visualizações

Publicada em

ศิวกานต์ ไชยทอง 5219101328 ภูมิทัศน์

Publicada em: Arte e fotografia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ศิวกานต์ ไชยทอง

  1. 1. <br />ประวัติ<br />สล่า เพชร วิริยะ เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2498 สถานที่เกิด บ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของ นายสิงห์ วิริยะ และ นางบัวจีน วิริยะ มีพี่น้อง 5 คน คือ<br />44100753962401. นายเพชร วิริยะ2. นายสุภาพ วิริยะ3. นายเสน่ห์ วิริยะ4. นายพิภัคร์ วิริยะ<br />5. นางเพลินจิต วิริยะ<br />ผลงานที่ผ่านมา<br />พ.ศ. 2515-2519 เรียนแกะสลักไม้กับครูอ้าย เดชดวงตา จากนั้นได้รับจ้างแกะสลักตามร้าน<br />พ.ศ. 2526 ได้รับราชการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพแกะสลักไม้ประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 2 ปี จึงลาออกมาทำงานที่บ้าน<br />พ.ศ. 2530 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องช้าง สามารถถ่ายทอดเป็นผลงานแกสะลักช้างได้หลายรูปแบบ กลายเป็นช่างฝีมือและประกอบอาชีพแกะสลักไม้จนถึงปัจจุบัน และได้ฝึกสอนเยาวชนในหมู่บ้าน<br />3086100888365-57150969645แนวความคิด ภาคภูมิใจอ่างยิ่งที่ได้ทำงานที่รักและชอบ ถือเป็นหน้าที่ช่วงหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรมครูคำอ้าย เดชดวงตา แล้วพัฒนาฝีมือและรูปแบงานและได้ถ่ายทอดสั่งสอนศิลปะวิชาช่างแจนงนี้ให้อยู่ยืนยาวต่อไป และช้าง คือความยิ่งใหญ่ในตำนาน เรื่องราว รูปแบบและตัวตน<br />5186045-771525การแสดงงาน<br />ร่วมแสดงงานศิลปะกับศิลปินกลุ่มลานนามาตลอด<br />ปี 2535 นำทีมงานกลุ่มสล่าบ้านจ๊างนัก จัดนิทรรศการคาราวานช้างไม้ ๑ ที่จังหวัดภูเก็ต<br />3086100365125ปี 2536 ร่วมแสดงงานมหกรรมประติมากรรม 93 ร้อยปีศาสตราจารย์ ศิลป์พีระศรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้าฯ กรุงเทพฯ<br />ปี 2537 นำทีมงานกลุ่มสล่าบ้านจ๊างนัก จัดนิทรรศการคาราวานช้างไม้ ๒<br />ณ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ<br />ปี 2541 นำทีมงานกลุ่มสล่าบ้านจ๊างนัก จัดนิทรรศการคาราวานช้างไม้ ๓<br />ณ ศูนย์การค้าโอเรียนเตลเพลส กรุงเทพฯ<br />ปี 2542 นำทีมงานกลุ่มสล่าบ้านจ๊างนัก จัดนิทรรศการคาราวานช้างไม้ ๔<br />ณ โรงแรมรอยัลการ์เด้นรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี<br />ปี 2542 ร่วมนิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br />ปี 2543 ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมของศิลปินล้านนา “จิตวิญญาณล้านนา ๗ คนเมือง”<br />ปี 2543 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มองโล่เชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2543<br />ปี 2545 ร่วมแสดงนิทรรศการ “ต๋ามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง ๑” ณ หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br />ปี 2545 นำทีมงานสล่า “บ้านจ๊างนัก” จัดนิทรรศการงานแกะสลักไม้ชุดคชธาตุ 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ณ Motion Hall ชั้น G ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ<br />2505075229235ปี 2546 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “ต๊ามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง ๒” ณ หอนิรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br />283845095250โต๊ะไม้<br />ทำจากไม้ไมยราพ 1 ชุดประกอบด้วย<br />ตัวโต๊ะสูง 0.8 เมตร ราคาตัวละ 7,500 บาท 1 ตัว<br />ตัวเก้าอี้สูง 0.5 เมตร ราคาตัวละ 5,000 บาท 3 ตัว<br />เคลือบเงาด้วยแลคเกอร์<br />การใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์ คือสามารถวาง<br />ในสอนที่กลางแจ้งได้เนื่องจากโต๊ะทำจากไม้ไมยราพ<br />สามารถกันน้ำได้ และลวดลายที่สวยงามของเนื้อไม้<br />ก็ดูเป็นธรรมชาติ<br />บ้านเหมืองกุง<br />ตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผารูปเณรน้อยใช้ในการประดับสวนเพื่อการพักผ่อนที่เพลิดเพลิน ผู้ที่พบเห็นเกิดความรื่นรมย์ เนื่องจากมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบจึงมีการออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสวนต่างๆอย่างมากมาย<br />

×