O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Rajesh   jdbc
Rajesh jdbc
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

D gat2

  1. 1. ‫פועלת‬,‫ולגינון‬‫לחקלאות‬‫דשנים‬‫המייצרת‬,‫גת‬ ‫דשן‬‫ברת‬ ‫מפעילה‬ ‫גת‬ ‫דשן‬ .‫ובחו"ל‬ ‫בישראל‬ ‫ברציפות‬ ‫שנה‬ 28‫זה‬ ‫את‬ ‫המספק‬ ,‫גת‬ ‫בקרית‬ ,‫בדרום‬ ‫הראשון‬ ,‫מפעלים‬ ‫שני‬ ‫אילת‬ ‫ועד‬ ‫מתל-אביב‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הדישון‬ ‫מוצרי‬ ‫כל‬ ‫מוצרי‬ ‫את‬ ‫המספק‬ ,‫תבור‬ ‫אלון‬ ‫התעשייה‬ ‫באזור‬ ‫המפעל‬ ,‫והשני‬ ‫מפעלים‬ ‫גת‬ ‫לדשן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫דן‬ ‫קיבוץ‬ ‫ועד‬ ‫מתל-אביב‬ ‫הדישון‬ .‫המקומיים‬ ‫לחקלאים‬ ‫דשנים‬ ‫המספקים‬ ,‫בספרד‬ ‫במשרדיה‬ ,‫סולימני‬ ‫קותי‬ ,‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫עם‬ ‫נפגשים‬ ‫אנחנו‬ ‫המנכ"ל‬ ‫שמשרדי‬ ‫העובדה‬ .‫גת‬ ‫בקרית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הראשיים‬ ‫יותר‬ ‫אולי‬ ‫מרמזת‬ ,"‫גת‬ ‫"דשן‬ ‫של‬ ‫היצרנית‬ ‫הפעילות‬ ‫בלב‬ ‫מצויים‬ .‫בכיריה‬ ‫של‬ ‫החשיבה‬ ‫ודרך‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫אופייה‬ ‫על‬ ‫מכל‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫הארץ‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫פרוסה‬ ‫שלנו‬ ‫"החברה‬ :‫סולימני‬ ‫קותי‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫מכירות‬ ‫ואנשי‬ ‫אגרונומים‬ ‫שכולל‬ ,‫נרחב‬ ‫מקצועי‬ ‫עובדים‬ ‫כאשר‬ ,‫יישומים‬ ‫מבחינת‬ ‫והן‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫מבחינת‬ ‫הן‬ ‫ארצי‬ ‫כיסוי‬ ,‫לקיבוצים‬ ,‫למושבים‬ ‫ישירות‬ ‫משווקים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלנו‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ."‫גינון‬ ‫ולחברות‬ ‫חקלאיות‬ ‫לחברות‬ !‫לקוחות‬ ‫יש‬ - ‫מוצרים‬ ‫אין‬ ‫התפיסה‬‫הוא‬"‫גת‬‫"דשן‬‫בחברת‬‫ביותר‬‫המעניינים‬‫הדברים‬‫אחד‬ ,‫כלל‬ ‫שבדרך‬ ‫בעוד‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫והמדיניות‬ ‫העסקית‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫מייצרות‬ ,"‫גת‬ ‫כ"דשן‬ ,‫הדשן‬ ‫תעשיית‬ ‫מתחום‬ ‫יצרניות‬ ‫של‬ ‫בקטלוג‬ ‫מדובר‬ ‫אז‬ - ‫ותיקה‬ ‫חברה‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫(ואם‬ ‫מוצרים‬ .‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ "‫גת‬ ‫"דשן‬ ‫של‬ ‫שהגישה‬ ‫הרי‬ ,)‫מוצרים‬ ‫עשרות‬ ‫למישור‬"‫המלך‬‫הוא‬‫"הלקוח‬‫המושג‬‫את‬‫לקחה‬‫גת‬‫שדשן‬‫נראה‬ ‫חברת‬ ‫מחשבי‬ ‫מכילים‬ ,‫מוצרים‬ ‫במקום‬ .‫ביותר‬ ‫ומחייב‬ ‫חדשני‬ ,‫הלקוחות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫המתארות‬ ,‫כימיות‬ ‫נוסחאות‬ ‫אלפי‬ "‫גת‬ ‫"דשן‬ ‫מקבל‬ ‫לקוח‬ ‫כל‬ ,‫זו‬ ‫תפישה‬ ‫על-פי‬ .‫וצרכיו‬ ‫איש‬ ‫איש‬ - ‫לאחד‬ ‫אחד‬ ‫מיוחדת‬ ‫התאמה‬ - ‫החברה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫בדיקה‬ ‫לאחר‬ - ‫שירות‬ ‫בתפישת‬ ‫שמדובר‬ ,‫מאליו‬ ‫מובן‬ .‫לגידוליו‬ ‫הנחוץ‬ ‫הדשן‬ ‫של‬ ‫בהבטחות‬ ‫לעמוד‬ ‫המסוגל‬ ,‫אמין‬ ‫שירות‬ ‫מערך‬ ‫המצריכה‬ ,‫אדוקה‬ .‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫והכול‬ ‫ללקוח‬ ‫הניתנות‬ ?‫החברה‬ ‫של‬ ‫והייחודיים‬ ‫הראשיים‬ ‫המאפיינים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫וראשונה‬ ‫בראש‬ ‫הם‬ ‫שלנו‬ ‫הראשיים‬ ‫"המאפיינים‬ :‫סולימני‬ ‫שאנחנו‬ ‫דבר‬ ‫זהו‬ .‫לקוחותינו‬ ‫עם‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫הישיר‬ ‫הקשר‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ ‫לייצר‬ ‫היודעת‬ ,‫חברה‬ ‫של‬ ‫המוסף‬ ‫בערך‬ - ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫בו‬ ‫מאמינים‬ ‫הישיר‬ ‫הקשר‬ ‫באופי‬ ,‫וכן‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫במיוחד‬ ‫המותאם‬ ‫דשן‬ .‫הגינון‬ ‫ואנשי‬ ‫החקלאים‬ ‫עם‬ ‫הקרובה‬ ‫וההכרות‬ ‫שאנו‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫לבטא‬ ‫מיטיב‬ '‫גת‬ ‫'דשן‬ ‫של‬ ‫"חזונה‬ ‫המלווה‬,‫המוצר‬‫איכות‬‫על‬‫בדגש‬,‫הלקוחות‬‫עם‬,‫יום‬‫ביום‬‫מקיימים‬ ‫דרך‬ ,‫המקצועי‬ ‫מהייעוץ‬ ‫החל‬ ,‫הרמות‬ ‫בכל‬ - ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫בשירות‬ ,‫כמובן‬.‫לקוחות‬‫בקשרי‬‫וכלה‬‫הלוגיסטי‬‫המערך‬‫ע"י‬‫הניתן‬‫השירות‬ ‫חליפה‬ ‫תופרים‬ ‫אנו‬ ‫לקוח‬ ‫שלכל‬ ‫בעובדה‬ ‫במיוחד‬ ‫גאים‬ ‫אנחנו‬ .‫החקלאי‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫בהתאם‬ ‫המכירה‬ ,‫הסופי‬ ‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫ישירות‬ ‫עובדים‬ ‫אנחנו‬ ‫"בעצם‬ ‫זה‬ .‫מייעצים‬ ‫אנחנו‬ ‫להם‬ ,‫הגינון‬ ‫ולאנשי‬ ‫לחקלאים‬ ‫היישר‬ ‫היא‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫המטרה‬ ‫כאשר‬ ,‫לנו‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫היתרון‬ ‫הוא‬ ‫לשינויים‬,‫לצרכים‬‫בהתאם‬‫ולהגיב‬‫הלקוח‬‫של‬‫הצרכים‬‫ואת‬‫השטח‬ .‫שלו‬ ‫ולדרישות‬ ‫ובמיוחד‬ ‫דשנים‬ ‫לייצור‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫כאשר‬ ,‫כלל‬ ‫"בדרך‬ ‫ולא‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫קצרה‬ ‫שורה‬ ‫שיש‬ ‫מקובל‬ ‫אז‬ ,‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫יצרני‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫גת‬ ‫בדשן‬ .‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫מיטבית‬ ‫ההתאמה‬ ‫תמיד‬ ‫כאשר‬ ,‫נוזלי‬ ‫דשן‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫נוסחאות‬ ‫אלפי‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫אנחנו‬ .‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫לצרכיו‬ ‫מידה‬ ‫ע"פ‬ ‫בדיוק‬ ‫מותאמת‬ ‫ונוסחה‬ ‫נוסחה‬ ‫כל‬ ‫הקרקע‬ ‫סוג‬ ,‫הגידול‬ ‫צורכי‬ ‫בין‬ ‫מצטברת‬ ‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫ההתאמה‬ .‫הסופי‬ ‫המוצר‬ ‫לבין‬ ‫והבדיקות‬ ‫כאשר‬ ,‫מדף‬ ‫מוצרי‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ,‫הדשנים‬ ‫חברות‬ ‫ממרבית‬ ‫"להבדיל‬ ‫לוגיסטי‬‫במערך‬‫פרושים‬‫אנחנו‬.‫ההזמנה‬‫מרגע‬‫נעשה‬‫ללקוח‬‫הייצור‬ ‫את‬ ‫שמחלקות‬ ,‫ומשאיות‬ ‫מכליות‬ ‫של‬ ‫צי‬ ‫מפעילים‬ ‫אנחנו‬ ,‫נרחב‬ ‫ח‬ ,"‫גת‬ ‫"דשן‬ ‫חברת‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫סולימני‬ ‫קותי‬ ‫אומר‬ ,"‫מדשן‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫"זה‬ ‫סדרות‬ ‫המשווקות‬ ‫מחברות‬ ‫להבדיל‬ .‫הייצוא‬ ‫בתחום‬ ‫פעילותה‬ ‫את‬ ‫שמרחיבה‬ ‫צרכיו‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫שנתפר‬ ,‫דשן‬ ‫חקלאי‬ ‫לכל‬ ‫מספקת‬ "‫גת‬ ‫"דשן‬ ,‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫דה-וינטר‬ ‫עמוס‬ ‫בגת‬ ‫תגידו‬ ‫האוריאה‬ ‫פיזור‬ ‫לפני‬ ‫מגידו‬ ‫במנחת‬ ‫מטוס‬ ‫העמק‬ ‫בשדות‬ ‫דשן-גת‬ ‫מבית‬ ‫חקלאות‬ 68
  2. 2. ‫במפעל‬ .‫בשטח‬ ‫הדישון‬ ‫מיכל‬ ‫או‬ ‫ההדשיה‬ ‫מערכת‬ ‫רמת‬ ‫עד‬ ‫הדשן‬ ‫המיועד‬ ,‫מוצק‬ ‫דשן‬ ‫של‬ ‫ואריזה‬ ‫ייצור‬ ‫פעילות‬ ‫נעשית‬ ‫אף‬ ‫הדרומי‬ ‫הוא‬ ‫ללקוח‬ ‫השירות‬ ‫שאצלנו‬ ‫אומר‬ ‫"הייתי‬ .‫ולחו"ל‬ ‫המקומי‬ ‫לשוק‬ .‫ובאיכות‬‫בשירות‬‫מצוינות‬‫על‬‫מדברים‬‫אנחנו‬-‫לדשן‬‫מעבר‬‫הרבה‬ ,‫הראשוניים‬ ‫העיבודים‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫מתחיל‬ ‫זה‬ .‫קרקע‬‫בדיקות‬,‫עלים‬‫בבדיקות‬-‫התכנון‬‫בשלבי‬ ‫בצורה‬ ‫הדישון‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫כיצד‬ ‫בודקים‬ ‫אנחנו‬ ‫מבוצעת‬ ‫והאספקה‬ ,‫וללקוח‬ ‫לצמח‬ ‫המיטבית‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫במוצר‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ .‫הגידול‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫היחסים‬ ‫במערכת‬ ‫כולל‬ ‫ממארג‬ ‫אחד‬ .‫הלקוחות‬ ,‫עצמו‬ ‫לדשן‬ ‫מעבר‬ ,‫משתדלים‬ ‫"אנחנו‬ ‫ולוודא‬ ,‫החקלאי‬ ‫עבור‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫לחקלאי‬ ‫מספקים‬ ‫שאנחנו‬ ‫והשירות‬ ‫שהדשן‬ ‫ומותאם‬ ‫למצוא‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הוא‬ ‫בנוגע‬ ‫מידע‬ ‫שירותי‬ ‫כולל‬ ‫כמובן‬ ‫זה‬ .‫עבורו‬ ‫מגלים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בממצאים‬ ‫עזרה‬ ,‫וכן‬ ‫לגידולים‬ ‫מבצע‬ ‫גת‬ ‫דשן‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ .‫בניסיונות‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫ניסיונות‬ ,‫שנה‬ ‫מידי‬ ,‫בקביעות‬ ‫את‬‫חקלאים‬‫מעט‬‫ללא‬‫להוזיל‬‫הצלחנו‬‫באמצעותם‬,‫החקלאים‬‫עם‬ .‫לגידול‬ ‫הדשן‬ ‫של‬ ‫אופטימאלית‬ ‫לתפירה‬ ‫ולהגיע‬ ‫העלויות‬ - '‫גת‬ ‫'דשן‬ ‫של‬ ‫ללוגו‬ ‫המצורף‬ ‫הסלוגן‬ ‫מיטיב‬ ‫מכל‬ ‫"יותר‬ ‫כלפי‬ ‫שלנו‬ ‫התפישה‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ - '‫שלך‬ ‫להצלחה‬ ‫'מחויבים‬ ‫ורואים‬ ‫החקלאים‬ ‫כלפי‬ ‫לגמרי‬ ‫מחויבים‬ ‫אנחנו‬ .‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ,‫שלנו‬‫המקצועי‬‫והניסיון‬‫הידע‬‫את‬‫להביא‬‫מחויבים‬,‫עליון‬‫ערך‬‫בכך‬ ‫ומחויבים‬ ‫טובים‬ ‫הכי‬ ‫הפיתוחים‬ ‫את‬ ‫לחקלאי‬ ‫לספק‬ ‫מחויבים‬ ‫בדשן‬‫וליישמם‬‫ובעולם‬‫בארץ‬‫ביותר‬‫היעילים‬‫הפתרונות‬‫את‬‫לאתר‬ .‫לחקלאי‬ ‫מספקים‬ ‫שאנו‬ ‫החברה‬ ‫בערכי‬ ‫גאים‬ '‫גת‬ ‫'דשן‬ ‫שעובדי‬ ‫גם‬ ‫לציין‬ ‫שמח‬ ‫"אני‬ ‫בשורה‬ .‫בשטח‬ ‫מעשי‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ומביאים‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ,‫בשטח‬ ‫לחקלאי‬ ‫התאמה‬ ‫מבצעים‬ ‫כאשר‬ - ‫התחתונה‬ ‫בסקרי‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫בודקים‬ ‫אנחנו‬ .‫ההבדל‬ ‫נמדד‬ ‫שם‬ ,‫יום‬ ‫המחויבות‬ ‫וזו‬ ‫הלקוחות‬ ‫מצד‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫שזה‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬ .‫הלקוח‬ ‫כלפי‬ ‫שלנו‬ ‫האמיתית‬ ‫זו‬ ‫אך‬ - ‫קל‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫לך‬ ‫להגיד‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ,‫קשה‬ ."'‫גת‬ ‫'דשן‬ ‫של‬ ‫הייחודיות‬ ‫המצב‬ ‫מה‬ ,‫בארץ‬ ‫מוכרים‬ ‫מאוד‬ ‫אתם‬ ?‫הייצוא‬ ‫בתחום‬ ‫דשן‬ ‫חברת‬ ,‫האחרונות‬ ‫"בשנים‬ :‫סולימני‬ .‫הייצוא‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫הגדילה‬ ‫גת‬ ‫ארצות‬‫למגוון‬‫הדשנים‬‫את‬‫מייצאים‬‫אנחנו‬‫היום‬ ‫הים‬ ‫באזור‬ ‫ממדינות‬ ‫החל‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫הלטינית‬ ‫באמריקה‬ ,‫באפריקה‬ ‫מדינות‬ ,‫התיכון‬ ‫מוצרים‬‫מספקים‬‫אנחנו‬,‫כן‬‫כמו‬.‫אסיה‬‫ובמזרח‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫שזה‬ ,‫ומיכלים‬ ‫מאצרות‬ ‫כגון‬ ,‫נלווים‬ ‫גם‬ ‫משווקים‬ ‫אנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ .‫יחסית‬ ‫עם‬‫ישיר‬‫עסקי‬‫בקשר‬‫נמצאים‬‫אנחנו‬.‫ודישון‬‫השקיה‬‫בקרת‬‫מוצרי‬ ‫והדישון‬ ‫ההשקיה‬ ‫לייעול‬ ‫מוצרים‬ ‫לנו‬ ‫שמספקת‬ ,'‫'מוטס‬ ‫חברת‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫הסביבתית‬ ‫מהראיה‬ ‫כחלק‬ ,‫וזאת‬ ‫שאנחנו‬ ‫הינה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫מהתפישה‬ ‫"חלק‬ ‫בתוך‬ ‫הזנה‬ ‫יסודות‬ ‫דישון‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫הצמח‬ ‫דישון‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬ ‫הוא‬ ‫נוזלי‬ ‫דישון‬ .‫בלבד‬ ‫הצמח‬ ‫לצורכי‬ ‫פועלים‬ ‫אנחנו‬ - ‫הקרקע‬ ‫ודישון‬ ‫השקיה‬ ‫בקרת‬ ‫אביזרי‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ,‫הדישון‬ ‫והיום‬ ‫מורכב‬ ‫דבר‬ ‫לשימוש‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בכמויות‬ ‫ניכר‬ ‫לחיסכון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מביאים‬ - ‫שלנו‬ ‫אינטרוולים‬ ‫ולשנות‬ ‫לבחון‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ .‫ובדישון‬ ‫בהשקיה‬ ‫יותר‬ ‫נכון‬ - ‫במשרד‬ ‫סולימני‬ ‫קותי‬ ‫ע"י‬ ‫מטופלת‬ ‫פניה‬ ‫"כל‬ "‫בשוטף‬ ‫האגרונומים‬ " "‫"חלק‬ :‫סולימני‬ ‫קותי‬ ‫המקצועית‬ ‫מהתפישה‬ ‫שאנחנו‬ ‫הינה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דישון‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬ ‫דישון‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫הצמח‬ ‫בתוך‬ ‫הזנה‬ ‫יסודות‬ ‫פועלים‬ ‫אנחנו‬ - ‫הקרקע‬ "‫בלבד‬ ‫הצמח‬ ‫לצורכי‬ ‫חקלאות‬69
  3. 3. ‫בתמיסת‬ ‫יסודות‬ ‫בדיקת‬ ‫ע"י‬ ‫דישון‬ ‫בדיקות‬ ‫לבצע‬ ,‫בהשקיה‬ .‫רבים‬ ‫משתנים‬ ‫ועוד‬ ‫הקרקע‬ ‫מהאגרונום‬ ‫מקבל‬ ‫שהחקלאי‬ ‫לאחר‬ :‫פשוט‬ ‫נשמע‬ ‫"התהליך‬ ‫ע"פ‬ ‫הדשן‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מייצרים‬ ‫אנחנו‬ - ‫הגידול‬ ‫לדישון‬ ‫המלצות‬ ‫כך‬ ,‫לו‬ ‫המתאימים‬ NPK-‫ה‬ ‫ביחסי‬ ,‫הרצוי‬ ‫בהרכב‬ ,‫ההמלצה‬ -‫במקרו‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫דגל‬ ‫מוצרי‬ ‫הם‬ ‫החברה‬ ‫מוצרי‬ ‫כל‬ ‫שבעצם‬ ‫זאת‬ ‫משלימים‬ ‫אנחנו‬ -‫נוספים‬ ‫במיקרו-אלמנטים‬ ‫או‬ ‫אלמנטים‬ ,‫המקרו‬ ‫את‬ ‫והן‬ ‫המיקרו‬ ‫את‬ ‫הן‬ ‫מקבל‬ ‫שהחקלאי‬ ‫כך‬ ,‫הדשן‬ ‫בתוך‬ .‫חליפה‬ ‫באותה‬ ,’‫גת‬ ‫‘דשן‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫עם‬ ‫למעשה‬ ‫נעשתה‬ ‫הדרך‬ ‫“קפיצת‬ ‫הקרקע‬ ‫דישון‬ ‫ולא‬ ‫הצמח‬ ‫דישון‬ ‫הוא‬ ‫הנכון‬ ‫שהדישון‬ ‫כשאמרנו‬ ‫לו‬ ‫זקוק‬ ‫שהוא‬ ‫הדשן‬ ‫את‬ ‫לצמח‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫יצלח‬ ‫הגידול‬ ,‫ושלמעשה‬ ‫עימם‬‫עובדים‬‫שאנו‬‫לקוחות‬‫לנו‬‫יש‬!‫הבשורה‬‫יצאה‬‫בעצם‬‫מכאן‬- ‫ומוקירים‬ ‫מכבדים‬ ‫אנחנו‬ ,’‫גת‬ ‫‘דשן‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫מימיה‬ ‫עוד‬ ‫החקלאית‬ ‫בפעילות‬ ‫אותם‬ ‫מלווים‬ ,‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫מאוד‬ .‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫נשמר‬ ‫והקשר‬ ‫מזהמי‬ ‫להפחתת‬ ‫תוסף‬ ,‫הרכב‬ ‫לענף‬ ‫מוצר‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫לכך‬ ‫“מעבר‬ ‫בחמש‬ .’‫‘גת-בלו‬ :‫ג‬‫המות‬ ‫שם‬ ‫תחת‬ ‫המשווק‬ ,‫דיזל‬ ‫ברכבי‬ ‫פליטה‬ ‫ו-יורו‬ )EURO 4( 4 ‫יורו‬ ‫רכבי‬ ‫כניסת‬ ‫מאז‬ ,‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ,‫הזה‬ ‫בתוסף‬ ‫להשתמש‬ ‫מחויבים‬ ‫הנהגים‬ ,‫לשוק‬ )EURO 5( 5 ‫אנחנו‬ ’‫ה’גת-בלו‬ ‫את‬ ‫גם‬ .‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫במטרה‬ ,‫משאיות‬ ‫או‬ ‫אוטובוסים‬ ‫לציי‬ ‫בעיקר‬ ,‫ללקוח‬ ‫ישירות‬ ‫מספקים‬ ‫מראשוני‬‫אנחנו‬.‫ליטר‬ 1,000‫של‬‫צוברים‬‫או‬‫ליטר‬ 10‫של‬‫בקנקנים‬ ."‫ביותר‬ ‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ ,‫בארץ‬ ‫הזה‬ ‫התוסף‬ ‫של‬ ‫היצרנים‬ ?‫הגינון‬ ‫בענף‬ ‫הדישון‬ ‫לתחום‬ ‫נכנסתם‬ ‫ולאחרונה‬ ‫החלטה‬ ‫קיבלנו‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ,‫מאוד‬ ‫"נכון‬ :‫סולימני‬ ‫לאנשי‬ ‫מציעים‬ ‫אנחנו‬ - ‫הגינון‬ ‫לענף‬ ‫נכנסים‬ ‫שאנחנו‬ ‫אסטרטגית‬ 1-‫ה‬ ‫מרמת‬ ‫לרכוש‬ ‫שמעוניין‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ,‫מיוחדת‬ ‫תפישה‬ ‫הגינון‬ ‫ענף‬ ‫אפשרויות‬ ‫בסל‬ ‫והוספנו‬ ‫שדרגנו‬ ,‫לזאת‬ ‫מעבר‬ .‫המוצר‬ ‫של‬ ‫ק"ג‬ ‫יכול‬ ‫רוצה‬ ‫שרק‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫היום‬ - ‫המקוונת‬ ‫הקניה‬ ‫את‬ ‫הרכישה‬ ‫מכוונת‬‫החברה‬‫כאן‬‫גם‬‫כאשר‬,‫דשן‬‫ולרכוש‬‫החברה‬‫לאתר‬‫להיכנס‬ .‫שלנו‬ ‫הכוללת‬ ‫מהתפישה‬ ‫כחלק‬ ,‫הסופי‬ ‫ללקוח‬ ‫היישר‬ ‫כולה‬ ‫והרכישה‬ ‫שלנו‬ ‫המקוונת‬ ‫החנות‬ ‫את‬ ‫השקנו‬ ‫מזמן‬ ‫"לא‬ ‫תערוכת‬ ‫במסגרת‬ .‫באתר‬ ‫המקוונת‬ ‫החנות‬ ‫דרך‬ ‫להתבצע‬ ‫יכולה‬ ‫לענף‬ ‫החדש‬ ‫המוצרים‬ ‫ליין‬ ‫את‬ ‫השקנו‬ ’Fresh AgroMashov' .‫החדשה‬ ‫לסדרה‬ ‫ייחודי‬ ‫באופן‬ ‫שעוצב‬ ‫גת‬ ‫דשן‬ ‫של‬ ‫בביתן‬ ‫הגינון‬ ‫ולגינות‬ ‫לעציצים‬ ‫שמתאימים‬ ,‫נוזלי‬ ‫דשן‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫במגוון‬ ‫מדובר‬ ‫בהם‬ ‫ולמקומות‬ ‫למדשאות‬ ‫בעיקר‬ ‫שמתאים‬ ,‫מוצק‬ ‫דשן‬ ,‫וכן‬ ‫הנוי‬ ‫המחייבת‬ ,‫דשן‬ ‫עם‬ ‫מים‬ ‫המערבבת‬ ‫(מערכת‬ ‫הדשיה‬ ‫מערכת‬ ‫אין‬ .)‫מז"ח‬ ‫התקנת‬ ’‫לגן‬ ‫‘גת‬ ‫המותג‬ ‫שם‬ ‫תחת‬ ‫משווקת‬ ‫שלנו‬ ‫הגינון‬ ‫מוצרי‬ ‫“סדרת‬ ‫לעונות‬ ‫בהתאם‬ ‫במיוחד‬ ‫שתוכננו‬ ,‫מוצרים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ‫זוהי‬ - ‫החובב‬ ‫הגנן‬ ‫היום‬ .‫בגינות‬ ‫הצמחים‬ ‫ולסוגי‬ ‫גינות‬ ‫לסוגי‬ ,‫השנה‬ ‫דשן‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ‫ולראות‬ ‫שלנו‬ ‫לאתר‬ ‫להיכנס‬ ‫יכולים‬ ‫המקצועי‬ ‫או‬ ‫‘דשן‬‫של‬‫האגרונומים‬,‫כן‬‫כמו‬.‫שלהם‬‫הצמחים‬‫לסוג‬‫בדיוק‬‫מתאים‬ ‫ענף‬ ‫של‬ ‫השיווקי‬ ‫בנושא‬ ‫וגם‬ ‫המקצועי‬ ‫בנושא‬ ‫גם‬ ‫עוסקים‬ ’‫גת‬ ‫הגינון‬ ‫ענף‬ .‫בשוטף‬ ‫האגרונומים‬ ‫ע"י‬ ‫מטופלת‬ ‫פניה‬ ‫וכל‬ - ‫הגינון‬ ‫גדולים‬‫בהיקפים‬‫הגינון‬‫בענף‬‫היינו‬‫בעבר‬.‫עבורנו‬‫חדש‬‫שוק‬‫לא‬‫הוא‬ ‫חוזרים‬ ‫ואנחנו‬ ‫שלנו‬ ‫המוצרים‬ ‫סל‬ ‫את‬ ‫לחדש‬ ‫החלטה‬ ‫קיבלנו‬ ‫ואז‬ ."‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫הגינון‬ ‫לענף‬ ‫למעשה‬ ?‫אחרות‬ ‫דישון‬ ‫מחברות‬ ‫נבדלים‬ ‫אתם‬ ‫במה‬ ‫בדברים‬ ‫הוא‬ ‫גת‬ ‫דשן‬ ‫של‬ ‫שהבידול‬ ‫חושב‬ ‫"אני‬ :‫סולימני‬ ,‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫האישי‬ ‫הקשר‬ :‫משמעותיים‬ ‫מאוד‬ ‫שהם‬ ,‫הקטנים‬ ,‫שלנו‬ ‫הספקים‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ,‫והמדויק‬ ‫הרחב‬ ‫המוצרים‬ ‫סל‬ ‫דרך‬ .‫השנים‬ ‫רב‬ ‫שלנו‬ ‫והניסיון‬ ‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫והלוגו‬ ‫הכוללת‬ ‫בראיה‬ ,‫בחברה‬ ‫פה‬ ‫נצבר‬ ‫ידע‬ ‫המון‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫מוצרים‬ ‫עם‬ ,‫שלך‬ ‫להצלחה‬ ‫מחויבים‬ ‫אנחנו‬ - ‫אומר‬ ‫בעצם‬ ‫שלנו‬ ‫הוא‬ ‫הצרכן‬ ‫לפיה‬ ,‫ייחודית‬ ‫מאוד‬ ‫ראיה‬ ‫עם‬ ‫מידה‬ ‫לפי‬ ‫שתפורים‬ ."‫במרכז‬ ?‫לעתיד‬ ‫החברה‬ ‫תכניות‬ ‫הן‬ ‫מה‬ ,‫משמעותית‬ ‫נקודה‬ ‫בייצוא‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ,‫"לעתיד‬ :‫סולימני‬ .‫לחו"ל‬‫הייצוא‬‫היקף‬‫את‬‫ולהרחיב‬‫להמשיך‬‫היא‬‫שלי‬‫הכוונה‬‫כאשר‬ ‫מפעילה‬‫היא‬‫שם‬,‫בספרד‬‫מאוד‬‫פעילה‬‫כבר‬'‫גת‬‫ש'דשן‬‫לזכור‬‫צריך‬ ‫החקלאות‬ ‫בענף‬ ‫שהייתה‬ ‫המשבר‬ ‫שנת‬ ‫למרות‬ .‫מפעלים‬ ‫שלושה‬ ‫היצרניות‬ ‫בין‬ ‫היא‬ ‫ספרד‬ ,‫וחזק‬ ‫יציב‬ ‫מאוד‬ ‫בענף‬ ‫מדובר‬ ,‫בספרד‬ ‫את‬ ‫מספקת‬ '‫גת‬ ‫ו'דשן‬ ‫באירופה‬ ‫חקלאיים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫הגדולות‬ ‫אקסטראמדורה‬ ,‫אלמריה‬ :‫אזורים‬ ‫בשלושה‬ ‫בספרד‬ ‫מוצריה‬ ‫מיטב‬ .‫ומכירה‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫מקומית‬ ‫בפעילות‬ ‫מדובר‬ ‫בספרד‬ .‫וולווה‬ ‫ואזור‬ ‫ונמשיך‬‫האחרונות‬‫בשנים‬‫אצלנו‬‫וגדל‬‫הולך‬‫הייצוא‬‫ענף‬,‫"כללית‬ ‫שלנו‬ ‫הפעילות‬ ‫מרבית‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫בהיקפים‬ ‫אותו‬ ‫לפתח‬ ‫המון‬‫השקענו‬‫האחרונות‬‫בשנים‬.‫המקומי‬‫בעבר,לשוק‬‫מכוונת,כמו‬ ‫של‬ ‫הן‬ ,‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫ייצור‬ ‫ביכולות‬ ,‫תשתיות‬ ‫בשדרוג‬ ,‫במפעלים‬ ‫הקפדה‬ ‫תוך‬ ‫כמובן‬ ‫וזאת‬ ,‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫קיימים‬ ‫מוצרים‬ .‫הדוק‬‫באופן‬‫עובדים‬‫אנו‬‫איתם‬‫השונות‬‫הרשויות‬‫לדרישות‬‫מלאה‬ ‫אנחנו‬-‫האחרונות‬‫בשנים‬‫דווקא‬‫נעשו‬‫שלנו‬‫ההשקעות‬‫"עיקר‬ ‫משנים‬ ,‫הייצור‬ ‫כושר‬ ‫את‬ ‫מרחיבים‬ ,‫הקיימים‬ ‫במפעלים‬ ‫משקיעים‬ ‫למפעל‬‫להביא‬‫תמיד‬‫משתדלים‬,‫חדשניות‬‫לטכנולוגיות‬‫טכנולוגיות‬ .‫הדשנים‬ ‫ייצור‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫האחרונה‬ ‫המילה‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫לשווק‬ ‫התחלנו‬ .‫ומתרחב‬ ‫הולך‬ ‫שלנו‬ ‫המוצרים‬ ‫סל‬ ,‫"בנוסף‬ ‫שסיפקנו‬ ‫לשירותים‬ ‫בנוסף‬ ‫וזאת‬ ,‫ודישון‬ ‫השקיה‬ ‫בקרת‬ ‫מוצרי‬ ‫לבקש‬ ‫יכול‬ ‫החקלאי‬ ‫היום‬ .‫בשטח‬ ‫דשן‬ ‫יישום‬ ‫שירותי‬ ‫כגון‬ ‫בעבר‬ ‫עבורו‬ ‫שנבצע‬ ‫לבקש‬ ‫יכול‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ - ‫הדשנים‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מאיתנו‬ ‫איתם‬ ‫עובדים‬ ‫שאנחנו‬ ‫יישום‬ ‫קבלני‬ ‫מספר‬ ‫וישנם‬ ‫הדישון‬ ‫את‬ .‫בתחום‬ ‫לשדות‬ ‫שהגישה‬ ‫קורה‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ,‫הפלחה‬ ‫בעונת‬ ,‫למשל‬ ,‫"כך‬ ‫אנחנו‬ ‫החורף‬ ‫בשיא‬ .‫טובעני‬ ‫ובוץ‬ ‫הצפות‬ ‫בגלל‬ ‫אפשרית‬ ‫אינה‬ ,‫אווירי‬ ‫ביישום‬ ‫מבוצע‬ ‫הדישון‬ ‫וכל‬ ‫למנחתים‬ ‫דשנים‬ ‫מספקים‬ ‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ,‫שלנו‬ ‫האישי‬ ‫השירות‬ .‫ריסוס‬ ‫במטוסי‬ ‫או‬ ‫החקלאי‬ ,‫בנוסף‬ .‫לנו‬ ‫חשוב‬ ‫שמאוד‬ ‫דבר‬ ‫וזה‬ ‫מבחינתנו‬ ‫נשמר‬ ‫דו"חות‬ ‫שלנו‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫האישי‬ ‫באזור‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬ ‫הלקוח‬ ‫פילוח‬ ‫כל‬ ‫ועם‬ ‫שלו‬ ‫הצריכה‬ ‫היקף‬ ‫של‬ ‫מדויק‬ ‫ציון‬ ‫עם‬ ,‫דישון‬ ,‫לדשן‬‫מעבר‬‫הרבה‬‫זה‬‫אצלנו‬,‫שאמרתי‬‫כמו‬.‫רכש‬‫שהוא‬‫המוצרים‬ ‫נבחנים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫ולמעשה‬ ‫עולם‬ ‫כתפישת‬ ‫מצטיין‬ ‫שירות‬ ‫זה‬ ."‫יום‬ ‫ביום‬ -‫לדשן‬ ‫מוטס‬ ‫חברת‬ ‫בין‬ ‫הפורה‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫אצל‬ ‫טנסיומטרים‬ ‫מערכת‬ ‫להתקנת‬ ‫הביא‬ ‫גת‬ ‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫לקוח‬ amos@mashov.net " "‫לקחה‬ ‫גת‬ ‫שדשן‬ ‫נראה‬ ‫הוא‬ ‫"הלקוח‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫חדשני‬ ‫למישור‬ "‫המלך‬ ‫במקום‬ .‫ביותר‬ ‫ומחייב‬ ‫מחשבי‬ ‫מכילים‬ ,‫מוצרים‬ ‫נוסחאות‬ ‫אלפי‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫המתארות‬ ,‫כימיות‬ ‫אחד‬ ,‫הלקוחות‬ ‫צרכי‬ ‫איש‬ ,‫איש‬ - ‫לאחד‬ ,‫זו‬ ‫תפישה‬ ‫ע"פ‬ .‫וצרכיו‬ ‫לאחר‬ - ‫מקבל‬ ‫לקוח‬ ‫כל‬ - ‫מקצועית‬ ‫בדיקה‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫התאמה‬ ‫לגידוליו‬ ‫הנחוץ‬ ‫הדשן‬ ‫חקלאות‬ 70

×