Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Խպիպ

  1. ԽՊԻՊ
  2. Խպիպը վահանաձև գեղձի մեծացումն է: Վահանաձև գեղձը տեղակայված է պարանոցի առջևի մակերեսին՝ կոկորդից ներքև: Այն արտադրում է հորմոններ, որոնք պարունակում են յոդ և կարգավորում են գրեթե բոլոր օրգան-համակարգերի գործունեությունը: Խպիպը, բաժանվում է երեք ճյուղերի դիֆուզ խպիպը, հանգույցային և խառըֈ
  3.  Դիֆուզ խպիպը դա վահանաձև գեղձի ծավալի հավասարաչափ աճն էֈ  Կիստոզային խպիպը դրսևորվում է հանգույցներից կամ կիստաներից բաղկացած տարասեռ կառուցվածքի աճովֈ  Խառը խպիպը ընդհանուր հյուսվածքային աճի հետ ներկա են նաև հանգույցներ:  Մարդու վահանաձև գեղձի նորմալ գործունեության համար անհրաժեշտ է 100200 մկգ յոդի չափաբաժին:
  4.  Երբ վահանագեղձը չի կարողանում արտադրել բավականաչափ հորմոն, ապա այն սկսում է մեծանալ՝ հորմոնի պակասը լրացնելու նպատակով: Հայաստանում խպիպի առաջացման հիմնական պատճառը յոդի պակասն է սննդի մեջ, որն անհրաժեշտ է վահանաձև գեղձի հորմոնի արտադրության համար:
  5. 1․ Որոնք են խպիպի ախտանիշներըֈ Գլխացավը, հոդացավը, շնչահեղձ լինելը, գիրանալը կամ չափից դուրս նիհարելը, նյարդայն լինելը, վախը, աչքերի չռվածությունը, դող մարմնում՝ հատկապես ձեռքերում, թուլությունը, հոգնածությունըֈ 2․ Ինչպիսի բուժում եք ստանումֈ Ընդունում եմ հաբեր օրական մեկ անգամֈ 3․ Հաբերը իրենցից վտանգ ներկայացնում ենֈ Բժշկուհուցս իմացել եմ, որ ոչֈ 4․ Բուժման ընթացքում ինչ-որ փոփոխություն նկատում եքֈ Դեռ ոչ քանի որ նոր եմ սկսել ընդունել հաբերֈ 5․ Ինչ եք կարծում ինչպիսին կլինի արդյունքը Դրական
Anúncio