Estudos universitarios e ramas de coñecemento

2.030 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Estudos universitarios e ramas de coñecemento

  1. 1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES ELVIÑA OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS AGRÚPANSE EN 5 RAMAS DE COÑECEMENTO CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS ARTES E HUMANIDADES CIENCIAS DA SAÚDE CIENCIAS ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA (Estas ramas de coñecemento coinciden máis ou menos coas modalidades de bacharelato)
  2. 2. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS CIENCIAS AMBIENTAIS MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO CIENCIAS DO MAR QUÍMICA BIOLOXÍA MATEMÁTICAS FÍSICA FÍSICA E QUÍMICA MATEMÁTICAS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CIENCIAS E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS
  3. 3. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE MEDICIÑA MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO ODONTOLOXÍA PODOLOXÍA ENFERMERÍA MATEMÁTICAS PSICOLOXÍA FÍSICA E QUÍMICA FISIOTERAPIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NUTRICIÓN HUMANA E DIETÉTICA FARMACIA ÓPTICA E OPTOMETRÍA TERAPIA OCUPACIONAL LOGOPEDIA VETERINARIA
  4. 4. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA ARQUITECTURA  ENXEÑARÍA XEOMÁTICA E TOPOGRAFÍA ARQUITECTURA NAVAL ENXEÑARÍA AGRARIA ENXEÑARIA AGRICOLA E DE MEDIO RURAL ENXEÑARÍA DAS INDUSTRIAS AGROALEMENTARIAS ENXEÑARÍA FORESTAL ENXEÑARIA FORESTAL E DO MEDIO NATURAL ENXEÑARÍA CIVIL MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL ENXEÑARÍA DA EDIFICACIÓN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA MATEMÁTICAS ENXEÑARÍA ELÉCTRICA FÍSICA E QUÍMICA ENXEÑARIA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ENXEÑARÍA QUÍMICA DEBUXO TÉCNICO OU ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL TECNOLOXÍA INDUSTRIAL ENXEÑARÍA DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS ENXEÑARÍA MECÁNICA ENXEÑARÍA DA ENERXÍA ENXEÑARÍA DOS RECURSOS MINEIROS E ENERXÉTICOS ENXEÑARÍA EN PROPULSIÓN E SERVICIOS DO BUQUE ENXEÑARÍA NAUTICA E TRANSPORTE MARÍTIMO ENXEÑARÍA MARIÑA ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ENXEÑARÍA DO DESEÑO INDUSTRIAL E O DESELVOLVEMENTO DO PRODUTO
  5. 5. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS XORNALISMO PLIBICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS MESTRE: EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SOCIAL MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN PEDAGOXÍA COMUNICACIÓN AUDIOVOSUAL RELACIÓNS LABORAIS E RH CIENCIAS POLÍTICAS E DA ADMINISTRACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS COMERCIO ECONOMÍA TRABALLO SOCIAL DEREITO LATÍN NALGUNS GRAOS (CIENCIA TURISMO POLÍTICA, DEREITO, XORNALISMO, XEOG ECONOMÍA ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS RAFÍA) CIENCIAS EMPRESARIAIS TECNOLOXÍA INDUSTRIAL CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE(proba específica de acceso)  TAMÉN A ALGUNS GRAOS SE PODE SOCIOLOXÍA ACCEDER: XEOGRAFÍA E ORDENACIÓN DO TERRITORIO DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA - CO BACHARELATO DE ARTESDOBRES TITULACIÓNS: - CO BACHARELATO DE CIENCIAS DEREITO E ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURISMO E CIENCIAS EMPRESARIAIS
  6. 6. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA ARTES E HUMANIDADES HISTORIA HISTORIA DA ARTE MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO BELAS ARTES FILOLOXÍA CLÁSICA FILOSOFÍA LATÍN HUMANIDADES INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN GREGO CIENCIAS DA CULTURA E DIFUSIÓN CULTURAL ESPAÑOL: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS INGLÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS  TAMÉN A ALGUNS GRAOS SE PODE ESTUDOS DE GALEGO E ESPAÑOL ACCEDER: LINGUA E LITERATURA: ESPAÑOLAS, GALEGAS, INGLESAS, MODERNAS - CO BACHARELATO DE ARTES LINGUAS ESTRANXEIRAS - CO BACHARELATO DE HUMANIDADES TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN XEOGRAFÍA E HISTORIA CON MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS GALEGO E PORTUGUES: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E E ECONOMÍA LITERARIOS
  7. 7. AS MATERIAS PROPIAS DE MODALIDADE DE 1º DE BACHARELATO (Escoller 3 materias) CIENCIAS E TECNOLOXÍA HUMANIDADES E ARTES CIENCIAS SOCIASMatemáticas Matemáticas Hª do mundo Hª do mundo Cultura audiovisual Cultura audiovisualFísica e Química Física e Química contemporáneo contemporáneo Debuxo Artístico Analise MusicalBioloxía e xeoloxía Debuxo Técnico Economía Grego Debuxo Técnico Anatomía Aplicada Tecnoloxía Industrial Matemáticas Latín Volume Linguaxe e práctica Aplicadas ás CCSS musicalEste itinerario é Este itinerario é Este itinerario é Este itinerario é Este itinerario é Este itinerario éadecuado para adecuado para adecuado para adecuado para adecuado para adecuado paraestudos superiores estudos superiores estudos superiores estudos superiores estudos superiores estudos superioresrelacionados coas tecnolóxicos e relacionados coas relacionados coas relacionados coas relacionados coasciencias e as ciencia relacionados coas ciencias socias e Humanidades artes plásticas e o artes escénicas eda saúde enxeñerías e a xurídicas deseño muisicais arquitectura

×